Privacyverklaring

Bij Marc O’Polo heeft uw tevredenheid onze hoogste prioriteit. Het beschermen van uw privésfeer is voor ons dan ook een belangrijke taak. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens daarom uitsluitend in overeenstemming met de hieronder beschreven grondslagen en met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving.

Verantwoordelijke volgens art. 4 lid 7 van de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (EU-AVG) voor de website https://www.marc-o-polo.com en de daarin opgenomen online shop (hierna samen te noemen ‘website’) is Marc O’Polo Einzelhandels GmbH, Hofgartenstraße 1, 83071 Stephanskirchen, Duitsland, customercare@marc-o-polo.com (hierna te noemen ‘Marc O’Polo’ of ‘wij’).

Onze functionaris voor gegevensbescherming bereikt u op (datenschutz@marc-o-polo.com) of via ons postadres met de toevoeging ‘De functionaris voor gegevensbescherming’.

Als u jonger bent dan 16 jaar is toestemming nodig van een van de ouders/verzorgers voordat u persoonsgegevens beschikbaar stelt aan Marc O’Polo.

Uw persoonsgegevens

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie op basis waarvan een persoon geïdentificeerd kan worden. Daartoe behoren bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer en uw post- en e-mailadres.

Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens.

Marc O’Polo verzamelt, verwerkt of gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend zoals hieronder wordt beschreven.

I. Uw klantaccount

Op de website heeft u de mogelijkheid een persoonlijk klantaccount aan te maken voor de online shop (hierna ‘klantaccount’ genoemd). In uw klantaccount kunt u uw persoonlijke gegevens opslaan en zo gemakkelijk winkelen in de online shop.
Voor het aanmaken van uw persoonlijke klantaccount heeft Marc O’Polo de volgende verplichte gegevens nodig: Uw aanhef, voor- en achternaam, e-mailadres en een door u te kiezen wachtwoord. Voor het afhandelen van uw bestellingen kunt u bovendien ook uw postadres, uw geboortedatum en uw telefoonnummer invoeren. Uw telefoonnummer gebruiken wij om zo nodig het tijdstip van onze levering met u af te stemmen. Uw geboortedatum hebben wij nodig om te controleren of u meerderjarig bent.

Nadat uw registratie is voltooid, ontvangt u automatisch een bevestiging per e-mail. Het door uw opgegeven e-mailadres dient tegelijk als toegangskenmerk voor het klantaccount.

In het persoonlijke gedeelte van uw klantaccount kunt u elk moment uw gegevens bijwerken en aanvullen met meer optionele gegevens. U kunt bijvoorbeeld de betaal- en verzendwijze van uw voorkeur instellen en uw instellingen voor de nieuwsbrief beheren. Verder kunt u een adresboek aanmaken met verschillende adressen die u wilt gebruiken voor uw bestellingen, evenals de status van uw bestellingen en uw geschiedenis van afgesloten bestellingen raadplegen.

Als u deelneemt aan het klantloyaliteitsprogramma van Marc O’Polo International GmbH, controleren wij in opdracht van Marc O’Polo International GmbH na afronding van uw registratie voor dit programma of onder de gegevens die u heeft verstrekt in het aanvraagformulier (naam, geboortedatum en e-mailadres; het postadres bij aanmelding middels een papieren formulier als alternatief voor het e-mailadres) ook een klantaccount bestaat bij de door ons geëxploiteerde online shop. Zo ja, dan wordt uw bestaande deelname aan het klantloyaliteitsprogramma aangegeven in uw klantaccount. Bovendien wordt uw online profiel bij het klantloyaliteitsprogramma aangevuld met de overige gegevens die eveneens in ons klantaccount zijn opgeslagen (zoals telefoonnummer en bezorgadres).

II. Bestellingen in de online shop

Bestellen in onze online shop kan op twee manieren:

1. Bestellen met een klantaccount

Als u bij ons een klantaccount heeft geopend (zie hierboven) wordt u tijdens het bestelproces gevraagd om zich bij uw klantaccount aan te melden met uw e-mailadres en uw wachtwoord. Als u uw bezorgadres en factuuradres in uw klantaccount heeft opgeslagen, worden u deze adressen voorgesteld voor de actuele bestelling. Heeft u deze adressen niet opgeslagen, dan wordt u verzocht een factuuradres in te voeren, dat vervolgens wordt opgeslagen in uw klantaccount en gebruikt voor toekomstige bestellingen. Tijdens het bestelproces heeft u altijd de mogelijkheid de opgeslagen of nieuwe gegevens te wijzigen of aan te vullen.

2. Bestellen als gast

Uiteraard kunt u de online shop ook zonder een bestaand klantaccount gebruiken. In dat geval kunt u voor de afwikkeling van uw bestelling de vereiste gegevens voor het bestelproces invoeren in het hiervoor bestemde formulier ‘Uw factuuradres’ (aanhef, voor- en achternaam, postadres en e-mailadres) en deze gegevens rechtstreeks doorgeven aan Marc O’Polo.

3. Informatie over uw retouren

Uw contactgegevens die u voor bestellingen in onze onlinewinkel heeft aangegeven (aanhef, voornaam, achternaam, postadres en e-mailadres) evenals de details van uw bestellingen en retouren gebruiken wij om op basis van uw retourpercentage te beslissen of en met welk betaalmiddel wij u verdere bestellingen kunnen aanbieden. Uw retourpercentage bepalen wij aan de hand van het procentuele aandeel van uw retouren op basis van de bestelwaarde die u in totaal door bestellingen in onze onlinewinkel heeft gegenereerd. De beslissing of en met welk betaalmiddel wij u verdere bestellingen kunnen aanbieden, vindt niet uitsluitend geautomatiseerd plaats. Om het retourpercentage te kunnen bepalen, slaan wij de bestel- en retourwaarde (d.w.z. het totale bestelbedrag en de som van de prijzen van de geretourneerde goederen), de eventueel aangegeven retourredenen en de door u gebruikte contactgegevens op, zolang wij deze voor de bepaling van het retourpercentage nodig hebben. De verwerking van deze gegevens wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde IT-service met maatschappelijke zetel in Duitsland, die de genoemde gegevens als verwerker in onze opdracht verwerkt. Deze gegevensverwerking gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, sub 1, letter f van de AGV. Ons gerechtvaardigd belang is het vermeiden en reduceren van kosten die ontstaan door de afhandeling van retouren.

III. Contactverzoeken

U kunt elk moment contact met ons opnemen via het contactformulier op de website, en via de contactgegevens zoals vermeld in paragraaf G van deze privacyverklaring. U kunt bijvoorbeeld bij ons aanvragen of een bepaald artikel leverbaar is of ons verzoeken u te informeren zodra een bepaald artikel weer leverbaar is. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken de gegevens die u met het betreffende contactverzoek heeft verstrekt uitsluitend voor het verwerken van uw verzoek.

IV. Elektronische nieuwsbrief

Op de website heeft u bovendien de mogelijkheid zich te abonneren op onze elektronische nieuwsbrief. Hiervoor gebruiken wij de diensten van Experian Deutschland GmbH Speditionstraße 1, 40221 Düsseldorf, en van Emarsys eMarketing Systems AG, 80992 München, beide in Duitsland. Als u hiervoor toestemming heeft gegeven, gebruiken wij uw voor- en achternaam en uw e-mailadres - die u in uw klantaccount heeft opgeslagen, dan wel heeft ingevuld voor bestellingen als gast of om de nieuwsbrief afzonderlijk te bestellen - om u per e-mail actuele aanbiedingen, gepersonaliseerde reclame van ons voor onze producten en nieuws van Marc O’Polo toe te sturen. De nieuwsbrief informeert u over bijvoorbeeld nieuwe outfits en actuele producttrends, evenals over onze speciale events, speciale acties en prijsvragen, en beveelt producten die zijn toegesneden op uw interesses. Nadat de registratie voor de nieuwsbrief is voltooid, ontvangt u automatisch een e-mail waarin u wordt verzocht uw e-mailadres te bevestigen. Zodra u uw e-mailadres heeft bevestigd door te klikken op de link in de bevestigingsmail, ontvangt u regelmatig de door u geselecteerde nieuwsbrief voor dames of heren. Uw e-mailadres slaan wij op om deze nieuwsbrief te kunnen toesturen. Rechtsgrondslag is art. 6, lid 1, sub a AVG. Uw toestemming voor het toesturen van de nieuwsbrief kunt u elk moment voor de toekomst herroepen. Gebruik daarvoor de contactgegevens die worden vermeld in paragraaf G van deze privacyverklaring. Verder kunt u zich elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door te klikken op de hiervoor bestemde link in de nieuwsbrief.

Wij evalueren bij gebruik van onze website uw gebruiksgedrag zoals beschreven onder X. en XI. Daarbij registreren wij uw activiteiten die u uitvoert op onze website, bijvoorbeeld welke producten en informatie u op onze website bekijkt, en daarvan leiden wij uw persoonlijke interesses af. Bent u ook klant van onze online shop, dan koppelen wij deze gegevens met uw recente aankopen en de activiteiten van uw winkelmandje. Met de op die manier verkregen gegevens stellen wij een gebruikersprofiel op om voor u de nieuwsbrief en de daarin gepresenteerde productaanbevelingen toe te snijden op uw individuele interesses. Wij maken voor onze nieuwsbrief gebruik van zogeheten looping-blokken. Op basis van uw recente aankopen [en uw gebruikersprofiel] kunnen wij u producten aanbevelen uit categorieën die volgens ons bijzonder interessant voor u zijn. Rechtsgrondslag voor deze verwerking van uw gegevens is art. 6, lid 1, sub f AVG.

V. Productaanbevelingen

Als u als klant van onze online shop producten bij ons koopt, sturen wij u in de toekomst per e-mail aanbevelingen voor producten van ons, die vergelijkbaar zijn met de producten die u al bij ons heeft gekocht, heeft toegevoegd aan het winkelmandje of die u heeft bekeken op onze website (samen: ‘productaanbevelingen’). Voor het samenstellen van deze productaanbevelingen kijken wij enerzijds naar uw recente aankopen en de activiteiten van uw winkelmandje, om u te voorzien van productinformatie die daarop aansluit en die volgens ons daarom bijzonder interessant voor u is. Daarnaast houden wij ook rekening met uw gebruiksgedrag op ons website, dat wij evalueren zoals beschreven onder X. en XI. Wij registreren bijvoorbeeld uw activiteiten die u uitvoert op onze website, bijvoorbeeld welke producten en informatie u op onze website bekijkt, en daarvan leiden wij uw persoonlijke interesses af. Deze gegevens koppelen wij aan uw recente aankopen en de activiteiten van uw winkelmandje en stellen een gebruikersprofiel op om de productaanbevelingen toe te snijden op uw individuele interesses. Als u niet akkoord bent met het toesturen van productaanbevelingen kunt u hiertegen elk moment bezwaar maken voor de toekomst, zonder dat hiervoor andere kosten ontstaan dan de kosten voor communicatie volgens het basistarief. Maak hiervoor gebruik van de contactgegevens zoals vermeld in paragraaf G van deze privacyverklaring. Daarnaast kunt u aangeven dat u geen productaanbevelingen wilt ontvangen door de link aan te klikken in de betreffende e-mail, waar wij u in onze e-mail met productaanbevelingen op wijzen. Rechtsgrondslag voor deze verwerking van uw gegevens is art. 6, lid 1, sub f AVG.

VI. Boniteitscontrole bij kopen op rekening

Wanneer wij een voorschot leveren (bijv. bij aankoop op rekening) behouden wij ons het recht voor om voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen zo nodig bij infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, informatie over uw boniteit op te vragen op basis van een wiskundig-statistische analyse. Daarvoor worden de persoonsgegevens die u in het bestelproces heeft verstrekt (voor- en achternaam, postadres, e-mailadres) en uw klantnummer doorgegeven aan infoscore Consumer Data GmbH, die ons voorziet van de betreffende informatie over uw boniteit. Dit kan enerzijds informatie betreffen over actuele concrete achterstallige betalingen, zoals van lijsten van schuldenaars, of gegevens van gerechtelijke betalingsbevelprocedures. Anderzijds kan de informatie ook zogeheten scorewaarden presenteren, die op basis van een wetenschappelijk erkend wiskundig-statistische bewerking worden berekend en toegepast voor het beoordelen van het kredietrisico.
Rechtsgrondslagen voor deze doorgifte van deze gegevens zijn artikel 6, lid 1 sub b, en artikel 6, lid 1 sub f van de AVG. Doorgifte op basis van deze bepalingen is uitsluitend toegestaan als dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van onze onderneming of derden, de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen. Gedetailleerde informatie over ICD in de zin van art. 14 van de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (‘EU-AVG’), d.w.z. informatie over het bedrijfsdoel, over het doel van de gegevensopslag, over de ontvangers van de gegevens, over het recht op inzage, het recht op vergetelheid of rectificatie etc. vindt u in de bijlage dan wel onder de volgende link: https://finance.arvato.com

Bij infoscore Consumer Data GmbH, Abteilung Datenschutz, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, Duitsland, kunt u elk moment ook zelf informatie opvragen over uw boniteit. www.arvato.com/finance

VII. Gebruik van logistieke providers en overige dienstverleners

Wij verlenen de onderneming Arvato Distribution GmbH opdracht diverse taken voor ons uit te voeren, bijv. pakketten bezorgen, brieven of e-mails verzenden, onze klantlijsten onderhouden, onze databanken analyseren, reclamemaatregelen uitvoeren, betalingen afwikkelen (creditkaart, automatische incasso of kopen op rekening) evenals klantenservice verlenen. Deze dienstverlener heeft toegang tot persoonlijke klantgegevens - beperkt tot gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de betreffende taken. Het Arvato Distribution GmbH is contractueel niet toegestaan deze gegevens te gebruiken voor andere doeleinden. Bovendien is Arvato Distribution GmbH verplicht uw persoonsgegevens uitsluitend te verwerken in opdracht van ons en volgens onze bepalingen, en deze informatie te behandelen volgens deze privacyverklaring en de geldende privacywetgeving.

Wij verlenen de onderneming parcelLab GmbH opdracht transactiemails te versturen. Deze transactiemails worden pas na verzending naar u verstuurd. Deze dienstverlener heeft uitsluitend toegang tot persoonlijke klantgegevens die hij nodig heeft voor het uitvoeren van de betreffende taken. Contractueel is hij verplicht deze gegevens alleen voor dit doel te gebruiken. Bovendien is deze dienstverlener verplicht uw persoonsgegevens uitsluitend te verwerken in opdracht van ons en volgens onze bepalingen, en deze informatie te behandelen volgens deze privacyverklaring en de geldende privacywetgeving.

VIII. Veiligheid van de gegevens

Wij beschermen uw persoonsgegevens met de modernste technieken: de ‘Secure Socket Layer’ (SSL)-uitwisseling werkt met een 128-bits versleuteling. De via SSL versleutelde gegevens van de bestelling, naam, adres, eventuele creditkaart of bankrekeningnummer e.d. kunnen niet door derden worden gelezen. Daarnaast voorkomen wij dat onbevoegde derden toegang hebben tot persoonsgegevens door de gegevens op te slaan op een computer zonder internetverbinding. Voor u is het van belang dat u zich beschermt tegen onbevoegde toegang tot uw wachtwoord en uw computer, met name als u uw computer deelt met anderen. Bovendien worden voor uw veiligheid de gegevens overgedragen via het HTTPS-protocol.

IX. Klantbeoordelingen

Op onze website heeft u de mogelijkheid onze producten te beoordelen. U kunt voor een bepaald product een totale beoordeling geven, en de kwaliteit, pasvorm en reiniging van het product aangeven door een bepaald aantal sterren toe te kennen. Hiervoor hebben wij uw e-mailadres nodig en een door u te kiezen gebruikersnaam. Wanneer u alle gegevens heeft ingevoerd die nodig zijn voor de productbeoordeling en klikt op de knop ‘Beoordeling verzenden’, wordt uw beoordeling doorgestuurd naar de dienstverlener die namens ons het beoordelingsportaal beheert en in opdracht van ons en volgens onze bepalingen controleert of de betreffende productbeoordeling geschikt is voor publicatie op onze website. Als de controle met succes is voltooid, wordt uw beoordeling onder de door u aangegeven gebruikersnaam gepubliceerd op onze website. Over de publicatie van uw beoordeling ontvangt u per e-mail bericht van ons.

X. Cookies

1. Wat zijn cookies

Bij uw bezoek aan de website maakt Marc O’Polo ook gebruik van zogenoemde ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de cache van uw browser zodat de website uw browser kan herkennen. Wij gebruiken cookies om uw bezoek aan onze website nog aantrekkelijker vorm te geven.

2. Hoe wij cookies inzetten

Bij het gebruik van cookies gebruiken wij op onze website zogeheten session cookies en zogeheten persistent cookies. Session cookies verliezen automatisch hun geldigheid als u d website verlaat. Persistente cookies blijven langer op uw eindapparaat staan en maken het mogelijk dat wij bijvoorbeeld de inhoud van uw winkelmandje opslaan en de hieronder beschreven tools gebruiken voor webanalyse en het gericht aanspreken van specifieke doelgroepen (targeting).
Uiteraard kunt u onze website ook zonder cookies bezoeken. Via de instellingen van uw browser kunt elk moment het gebruik van cookies beperken of deactiveren. Dit kan er echter toe leiden dat bepaalde functies van de website beperkt beschikbaar zijn, en dat gaat ten koste van de gebruikersvriendelijkheid.

Cookie Name Description Laufzeit Kategorie
Cookie Switch: Recent Source Medium mop-cs-rsm Contains the last Source and Medium of the Visitor. Updated on all pageviews if Source and Medium changed. 30 days analytical
Cookie Switch : Last Contact mop-cs-lc Contains the last Source and Medium of the Visitor. Updated on all pageviews if Source and Medium changed. Additional rules may apply. 30 days functional
Cookie Switch: Contact Medium History mop-cs-cmh Historical list of all Medium Values of the Visitors Touchpoints. 30 days analytical
Cookie Switch: Last Contact Freeze mop-cs-lcf Set on entering the Checkout. Contains the last Source and Medium of the Visitor and will not change during the cookie lifetime. 30 minutes functional

3. Gebruik van derden cookies

Wij maken gebruik van cookies van derden. Cookies van derden zijn codes van externe partners zoals bijvoorbeeld Facebook, die wij op onze site inzetten voor marketing- en retargetingdoeleinden.

De volgende partners zijn aangesloten:

Naam van derde aanbieder Doel van het gebruik Looptijd cookie
Google Analytics Webanalytics/ Tracking 38 maanden
Google Tag Manager Pixelcontainer Gedurende de sessie*
Google Double Click Advertising/ Tracking 1 jaar
Adwords Conversion Advertising/ Tracking 30 dagen
Adwords Remarketing Advertising/ Remarketing tot 540 dagen
Dynamic Yield Tracking/ Testing 1 jaar
Affilinet Advertising 30 dagen
Daisycon Advertising 30 dagen
neXeps Advertising/ Remarketing/ Pretargeting 1 jaar
Bing Ads Advertising/ Tracking Gedurende de sessie*
Facebook Advertising/ Tracking/ Remarketing 28 dagen
Criteo Advertising/ Tracking/ Remarketing 30 dagen
Tracdelight Advertising 30 dagen
Tectumedia Advertising 30 dagen

*Begint bij het openen van de browser en eindigt met het afsluiten ervan.

4. Hoe kunt u voorkomen dat cookies worden opgeslagen?

In uw browser kunt u instellen dat cookies alleen mogen worden opgeslagen als u daar toestemming voor geeft. Wilt u alleen de cookies van Marc O’Polo accepteren en niet die van onze dienstverleners en partners, dan kunt u in uw browser de instelling ‘Cookies van derden blokkeren’ selecteren:

Google Chrome:

1. Klik rechtsboven in de Chrome menubalk op ‘Google Chrome aanpassen en instellen’ (icoon: drie stippen)

2. Klik op ‘Instellingen’.

3. Scroll omlaag en klik op ‘Geavanceerd'.

4. Klik onder ‘Privacy en beveiliging’ op ‘Instellingen voor content’.

5. Onder ‘Cookies’ kunt u de volgende instellingen aanpassen:

 • Cookies wissen
 • Cookies van derden blokkeren
 • Cookies wissen bij het verlaten van de browser

Internet Explorer:

1. Klik in de menubalk op ‘Extra’ en selecteer dan punt ‘Internetopties’ (icoon: tandwiel).

2. Klik vervolgens op het tabblad ‘Privacy’.

3. Hier kunt u alle gewenste instellingen met betrekking tot cookies beheren.

4. Met ‘OK’ bevestigt u de geselecteerde instellingen.

Firefox:

1. Selecteer rechts bovenin de menubalk ‘Menu openen’ (icoon: drie streepjes)

2. Klik op ‘Instellingen’ en vervolgens links in de menubalk op ‘Privacy’.

3. Onder ‘Activiteiten van gebruiker volgen’ kunt u de gewenste instellingen beheren.


XI. Webanalyse- en targetingtools

1. Google Services

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (‘Google’). VS. Google Analytics gebruikt cookies waarmee het mogelijk is uw gebruik van onze website te analyseren. De door de cookie verzamelde informatie over hoe u deze website gebruikt wordt naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen. Op deze website is de IP-anonimisering geactiveerd, zodat het IP-adres van de gebruiker van Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de overeenkomst in de Europese Economische Ruimte van tevoren wordt afgekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen aan een server van Google in Amerika en daar ingekort. In opdracht van ons zal Google deze informatie gebruiken om het uw gebruik van de website door de gebruiker te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten te verzamelen en om verdere services die gerelateerd zijn het website- en internetgebruik te verrichten voor de exploitant van de website. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres zal niet aan verdere gegevens van Google worden gekoppeld. Door middel van bepaalde browserinstellingen kunt u het opslaan van cookies voorkomen; wij informeren u wel, dat u in dit geval misschien niet alle functies van deze website in zijn geheel kan gebruiken. Verder kunnen de gebruikers de registratie van door cookies gegenereerde en aan hun gebruik van deze website gerelateerde gegevens (incl. hun IP-adres) door Google net als de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de browser te downloaden en te installeren die verkrijgbaar is via deze link. De actuele link (versie: mei 2018) is: http://tools.google.com

Deze website maakt gebruik van meldingen van Google Analytics over demografische kenmerken waarin gegevens worden verwerkt van interessegerelateerde advertenties van Google en bezoekersdata van derden (zoals leeftijd, geslacht en interesses). Deze gegevens zijn niet te herleiden tot een specifiek persoon en kunnen op elk moment worden gedeactiveerd via de advertentie-instellingen.

Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager. Google Tag Manager is een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (‘Google’). De tool Tag Manager zelf (die de tags implementeert) is een cookieloos domein en registreert geen persoonsgegevens. Deze tool triggert andere tags die eventueel op hun beurt weer gegevens registreren. Google Tag Manager heeft daarbij geen toegang tot deze gegevens. Wanneer op domein- of cookieniveau deactivering is ingesteld, blijft deze bestaan voor alle tracking die met Google Tag Manager worden geïmplementeerd.

Double Click

Doubleclick by Google is een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (‘Google’). Doubleclick by Google gebruikt cookies om u advertenties te presenteren die voor u relevant zijn. Daarbij wordt uw browser een anoniem identificatienummer (ID) toegekend om te controleren welke advertenties in uw browser zijn weergegeven en welke advertenties werden opgeroepen. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens. Het gebruik van DoubleClick-cookies maakt het Google en zijn partnerwebsites mogelijk advertenties te tonen op basis van eerdere bezoeken aan onze of andere websites. De door de cookies gegenereerde informatie wordt ter analyse door Google doorgestuurd naar een server in de VS en daar opgeslagen. Google voldoet aan de bepalingen voor gegevensbescherming van het ‘EU-US-Privacy Shield’ verdrag en is geregistreerd bij het ‘Privacy Shield’-programma. In geen geval zal Google uw gegevens koppelen aan andere door Google geregistreerde gegevens. Meer informatie over de Google privacyrichtlijnen vindt u via de volgende link (versie: mei 2018): www.privacy.google.nl

Google Optimize

Onze website maakt verder gebruik van Google Optimize. Google Optimize is een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (‘Google’). Google Optimize analyseert het gebruik van verschillende varianten van onze website en helpt ons de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren op basis van het gedrag van de gebruikers op onze website. De verzamelde gegevens zijn anoniem. Google Optimize is geïntegreerd met Google Analytics. Verder kunt u de registratie van door cookies gegenereerde en aan uw gebruik van deze website gerelateerde gegevens, met name uw IP-adres net als de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de browser te downloaden en te installeren die verkrijgbaar is via deze link: www.tools.google.com

2. Dynamic Yield

Onze website maakt gebruik van Dynamic Yield, een adviestool van Dynamic Yield Ltd. (Highlands House, Basingstoke Road, Spencers Wood, Reading, Berkshire, Engeland, RG7 1NT). Met de adviestool Dynamic Yield wordt ons internetaanbod geoptimaliseerd om uw bezoek aan onze website tot een persoonlijke belevenis te maken door aanbevelingen en content op maat. Daarbij maken wij gebruik van de door u opgeroepen paginacontent om u gelijkwaardige of thematisch aanverwante producten of andere voor u relevante content aan te bevelen.
Dynamic Yield registreert daarvoor gepseudonimiseerde gegevens over uw gebruiksactiviteiten op onze site. Daarbij worden cookies gebruikt waarmee de uitsluitend gepseudonimiseerde gegevens worden opgeslagen onder een toevallig gegenereerd ID (pseudoniem) Uw IP-adres wordt uitsluitend geanonimiseerd opgeslagen. Directe herleiding tot een persoon is daarmee niet mogelijk.
U kunt registratie door Dynamic Yield voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out cookie geplaatst dat registratie van de gegevens van uw bezoek bij elk toekomstig bezoek aan deze website voorkomt: Dynamic Yield Opt-out. Verder vindt u meer informatie over de toegepaste trackingtechnologie via de volgende link: Privacybepalingen Dynamic Yield:www.dynamicyield.com

3. Retargeting

Op onze website maken wij bovendien gebruik van technologieën van verschillende retargeting-aanbieders, waarmee het mogelijk is internetgebruikers die onze website bezocht hebben, aan te spreken op de websites van de betreffende partnernetwerken met gerichte productaanbevelingen in de vorm van reclamebanners. De weergave van deze reclamemiddelen op de websites van derden vindt plaats op basis van cookies en een analyse van uw eerdere gebruiksgedrag. Deze analyse vindt plaats onder een pseudoniem; er worden geen gebruikersprofielen gekoppeld aan uw echte naam. Via de volgende links vindt u meer informatie en heeft u de mogelijkheid bezwaar te maken tegen het verzamelen van uw gegevens door de betreffende retargeting-aanbieders:

Criteo: http://www.criteo.com
Google: https://privacy.google.nl
Facebook: https://www.facebook.com
NeXeps: www.nexeps.com

Op basis van de samenwerking met verschillende retargeting-aanbieders plaatsen wij op onze website een zogeheten cookie switch met het oog op facturering. Hierdoor kunnen wij analyseren en volgen wat het succes is van de door de aanbieders geplaatste advertentie, welke concrete aanbieder verantwoordelijk is voor de betreffende conversie op onze website. Hiervoor plaatsen wij een cookie op uw browser die uitsluitend met het oog op facturering de volgende gegevens opslaat in geanonimiseerd vorm: Zichtcontact en click op ons reclamemiddel, hoeveelheid, prijs en aantal van de gekochte producten, type van de opgeroepen pagina's (startpagina, productpagina, pagina met winkelmandje, bestelbevestigingspagina), land, nieuwe of bestaande klant, bestelwaarde en betaalwijze. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan de betreffende retargeting-aanbieder.

4. Pretargeting

Op onze website maken wij naast retargeting ook gebruik van pretargetingtechnologieën. Die maken het mogelijk dat wij nieuwe gebruikers aanspreken met passende productaanbevelingen in de vorm van reclamebanners. Ook de weergave van deze reclamemiddelen op de websites van derden vindt plaats op basis van cookies en een analyse van het eerdere gedrag van de gebruiker op de site. Aan de hand van ons bekende gebruikersprofielen proberen wij gebruikers aan te spreken die vergelijkbaar gedrag vertonen of vergelijkbare kenmerken hebben, zoals affiniteit met mode of koken. Deze selectie vindt plaats onder een pseudoniem; er worden geen gebruiksprofielen gekoppeld aan uw echte naam. Via de volgende links vindt u meer informatie en heeft u de mogelijkheid bezwaar te maken tegen het verzamelen van uw gegevens door de betreffende pretargeting-aanbieders:

Google: https://privacy.google.nl
Facebook: www.facebook.com
NeXeps: www.nexeps.com

Rechtsgrondslag voor de verwerking

Gerechtvaardigd belang

Dit is geregeld in artikel 6, lid 1 sub f AVG. Hierin is bepaald dat wij uw gegevens mogen verwerken als dit ‘noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen [van ons] of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.’

Toestemming

Dit is geregeld in artikel 6, lid 1 sub a AVG. Om uw persoonsgegevens te mogen verwerken hebben wij bij bepaalde activiteiten uw toestemming nodig.
Volgens artikel 4 lid 11 AVG is toestemming (via opt-in) ‘ elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt’.

Dat betekent:

 • Uw toestemming is vrijwillig.
 • U weet waar u toestemming voor verleent. Daarom gaan wij ervan uit dat u over voldoende informatie beschikt.
 • U geeft actief toestemming.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vereist voor het sluiten van de overeenkomst. Mocht u ertoe besluiten ons uw persoonsgegevens niet beschikbaar te stellen, dan kunnen wij uw bestelling niet verwerken.

Uw rechten

Volgens de bepalingen van de AVG heeft u tegenover ons de volgende rechten:

 • Recht op inzage
 • Recht op rectificatie en aanvulling
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op wissen / recht op vergetelheid
 • Recht op dataportabiliteit
 • Recht van verzet

Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u elk moment het recht uw toestemming voor de toekomst te herroepen. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van toestemming tot aan herroeping.

Om een beroep te doen op een van uw hierboven genoemde rechten kunt u elk moment contact met ons opnemen:

E-Mail: customercare@marc-o-polo.com
Telefoon: 00 800 10221022 (gratis servicenummer),
ma-vrij van 8.00 tot 20.00 uur
of fax: +49 (0) 231 96677889

Postadres:
Marc O’ Polo Online Shop
Kundenservice
Postfach 410104
44271 Dortmund
Duitsland

U heeft het recht zich te wenden tot de toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming. De toezichthoudende instantie voor België is het Data Protection Authority (https://www.dataprotectionauthority.be/).

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zo lang dit nodig is voor het hierboven aangegeven doel.

Uw gegevens worden direct na de registratie opgeslagen totdat u dat niet meer wenst en dit bij ons meldt.

Als u onze nieuwsbrief bestelt, worden de gegevens pas opgeslagen na registratie en nadat u de double opt-in mail heeft bevestigd. Laat het ons weten als u dit niet meer wenst.
Zolang u de double opt-in mail niet bevestigt worden uw gegevens niet opgeslagen, maar slechts bereid gehouden. Als na 30 dagen geen bevestiging is gevolgd, wissen wij uw gegevens weer.

Beveiligingsmaatregelen

In zoverre wij gegevens doorgeven aan onze dienstverleners in het kader van de hier beschreven prestaties, zijn deze wat betreft gegevensbescherming naast dwingende wettelijke regelgeving ook gebonden aan contractuele bepalingen met ons.

Wij zetten beveiligingsmaatregelen in die wij volgens de nieuwste technische en wettelijke ontwikkeling voortdurend optimaliseren om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde derden.

Contact opnemen

Bij vragen of opmerkingen over deze richtlijn gegevensbescherming en cookies kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die in deze verklaring staan vermeld.

Vanwege de razendsnelle ontwikkeling van internet moeten wij onze privacyverklaring geregeld aanpassen. Hier wordt u geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen.

E-Mail: customercare@marc-o-polo.com
Telefoon: 00 800 10221022 (gratis servicenummer),
ma-vrij van 8.00 tot 20.00 uur
of fax: +49 (0) 231 96677889

Postadres:
Marc O’ Polo Online Shop
Kundenservice
Postfach 410104
44271 Dortmund
Duitsland

Versie 05/2018