Informatie inzake gegevensbescherming van Marc O’Polo Einzelhandels GmbH

In verband met de presentatie en de verkoop van onze producten verwerken wij, MARC O'POLO Einzelhandels GmbH, Hofgartenstraße 1, 83071 Stephanskirchen, Duitsland (hierna te noemen ‘MARC O'POLO’ of ‘wij’) persoonsgegevens van diverse personen. Daaronder vallen met name:

· bezoekers van onze website www.marc-o-polo.com

· klanten van onze online shops

· personen die geabonneerd zijn op onze nieuwsbrieven

· deelnemers aan het klantloyaliteitsprogramma MARC O’POLO MEMBERS

· personen die geabonneerd zijn op postreclame

· deelnemers aan onze winacties.

De bescherming van persoonsgegevens is voor ons zeer belangrijk. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de van toepassing zijnde voorschriften inzake gegevensbescherming, met name van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en het Duitse Bundesgegevensschutzgesetz (BDSG, Duitse wet inzake gegevensbescherming).

In deel ‎A van deze informatie inzake gegevensbescherming vindt u informatie over de verwerkingsverantwoordelijke, diens vertegenwoordigers en de functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke.

In de delen ‎B tot en met G krijgt u bovendien informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

In deel H vindt u gedetailleerde informatie over het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën.

In deel I krijgt u bovendien informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van u persoonsgegevens.

Aan de in deze informatie inzake gegevensbescherming gebruikte juridische begrippen voor gegevensbescherming ligt de betekenis in de Algemene verordening gegevensbescherming ten grondslag. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in deel ‎J.

Inhoudsopgave

Deel A

Deel B

Deel C

Deel D

Deel E

Deel F

Deel G

Deel H

Deel I

Deel J

Deel K

A. Informatie over de verwerkingsverantwoordelijke

I. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

MARC O’POLO Einzelhandels GmbH
Hofgartenstraße 1, 83071 Stephanskirchen. Duitsland
E-Mail: service@marc-o-polo.de
Telefoon: 00 800 10221022 (gratis servicenummer)
Fax: +49 (0) 231 96677889

II. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke

Hofgartenstraße 1, 83071 Stephanskirchen, Duitsland
Functionaris van gegevensbescherming
E-Mail: gegevensschutz@marc-o-polo.com
Telefoon: 00 800 10221022 (gratis servicenummer)

B. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van onze website www.marc-o-polo.com

I. Informatief gebruik van de website (met gebruikmaking van noodzakelijke cookies)

Bij informatief gebruik van de website wordt door de browser die op uw eindapparatuur in werking treedt, bepaalde technisch relevante informatie naar de server van onze website gestuurd, bijvoorbeeld uw IP-adres. Wij verwerken deze informatie voor het beschikbaar stellen van de door u aangevraagde content op onze website. Ten einde de veiligheid van de IT-infrastructuur, welke voor het beschikbaar maken van de website wordt gebruikt, te kunnen waarborgen, wordt deze informatie bovendien tijdelijk in een zogenaamde webserver-logfile opgeslagen.

Ten einde de zoekfuncties van onze website beschikbaar te stellen, worden gegevens die u in onze zoekfunctie invoert, tijdelijk op onze webserver verwerkt.

Ten einde de functies voor het beheren van toestemmingen voor onze website (bijv. voor het gebruik van bepaalde op cookies gebaseerde technologieën) beschikbaar te stellen, wordt informatie over uw toestemming voor cookies (deel H) opgeslagen op uw eindapparatuur. De cookies en de daarin opgeslagen informatie kunnen tijdens het bezoek van onze website worden uitgelezen, om vast te stellen, of en welke toestemmingen u heeft verleend. Ten einde de voorkeurstaal beschikbaar te kunnen stellen, worden eveneens gegevens tijdelijk op onze webserver verwerkt om de door u aangevraagde content op de website in de door u gekozen taal beschikbaar te stellen.

Ten einde de maatadviestool beschikbaar te kunnen stellen, wordt bij aanvang van het gebruik van de maatadviestool een cookie(deel H) geplaatst.

Daarover krijgt u hieronder gedetailleerde informatie:

Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt Persoonsgegevens die in de categorieën zijn opgenomen Bronnen van de gegevens Verplichting tot het verstrekken van de gegevens Bewaartermijn
HTTP-gegevens. Geprotocolleerde gegevens die bij elk bezoek aan de website via het Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)) om technische redenen worden verkregen.

Hieronder vallen IP-adres, type en versie van uw internetbrowser, gebruikt besturingssysteem, de aangevraagde pagina, de vooraf bezochte pagina (referrer URL), datum en tijdstip van de aanvraag.
Gebruiker van de website. Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij de aangevraagde content van de website niet beschikbaar stellen.
Gegevens worden in serverlogbestanden in een vorm die het mogelijk maakt om de betrokkene te identificeren, maximaal voor een periode van 6 weken opgeslagen, tenzij zich een veiligheidsgerelateerd voorval voordoet (bijv. een DDoS-aanval).

In geval van een veiligheidsgerelateerd voorval worden de serverlogbestanden bewaard totdat het veiligheidsgerelateerd voorval opgelost en volledig opgehelderd is.
Zoekfunctiegegevens. Gegevens die u in de zoekfunctie van onze website invoert.

Hieronder valt alle informatie die u als zoekbegrippen in het betreffende zoekformulier op de website invoert.
Gebruiker van de website. Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij de aangevraagde content van de website niet beschikbaar stellen.
Gegevens worden in serverlogbestanden in een vorm die het mogelijk maakt om de betrokkene te identificeren, maximaal voor een periode van 6 weken opgeslagen, tenzij zich een veiligheidsgerelateerd voorval voordoet (bijv. een DDoS-aanval).

In geval van een veiligheidsgerelateerd voorval worden de serverlogbestanden bewaard totdat het veiligheidsgerelateerd voorval opgelost en volledig opgehelderd is.
Cookie-opt-in-gegevens Gegevens betreffende de door u verleende toestemmingen voor onze website.

Hieronder vallen uw toestemming en eventueel uw individuele voorkeuren voor het gebruik van op cookies gebaseerde technologieën.

Deze gegevens worden in cookies op uw eindapparatuur opgeslagen (deel H).
Gebruiker van de website. Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij geen rekening houden met cookie-toestemmingen op deze website.
Wij slaan deze gegevens niet langdurig in onze systemen op, maar slechts tijdelijk ten tijde van de beschikbaarstelling van de website. Langdurige opslag geschiedt lokaal in de browser van de gebruiker voor de duur van maximaal 2 weken.

(deel H.III. voor informatie over de geldigheidsduur van gebruikte cookies.)
Gegevens inzake de voorkeurstaal Gegevens die opgeslagen worden voor het beschikbaar stellen van de functie ten behoeve van het instellen van de voorkeurstaal.

Hieronder valt de door u gekozen taal.
Gebruiker van de website. Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij de aangevraagde content van de website niet in de door u gekozen taal beschikbaar stellen.
Wij slaan deze gegevens niet langdurig in onze systemen op, maar slechts tijdelijk ten tijde van de beschikbaarstelling van de website. Langdurige opslag geschiedt lokaal in de browser van de gebruiker voor de duur van maximaal 2 weken.
Maatadviesgegevens Gegevens die bij het gebruik van de maatadviestool worden verkregen:

Hieronder vallen een unieke ID ter herkenning en identificatie van de gebruiker van de maatadviestool en uw gegevens over lichaamsmaten (maat, heupomvang etc.).

Deze gegevens worden deels in cookies op uw eindapparatuur opgeslagen (deel H).
Gebruiker van de maatadviestool. Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij u geen maatadvies geven.
Door ons worden noch de cookies zelf noch de informatie uit de cookies opgeslagen.

(deel H.III. voor informatie over de geldigheidsduur van gebruikte cookies.)
Doel van de verwerking van de persoonsgegevens Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt Geautomatiseerde besluitvorming Rechtsgrond en eventueel gerechtvaardigde belangen Ontvanger
Beschikbaarstelling van de door de gebruiker aangevraagde content van de website:

Hiervoor worden gegevens tijdelijk op onze webserver verwerkt.
HTTP-gegevens. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen).

Ons gerechtvaardigd belang is de beschikbaarstelling van de door de gebruiker aangevraagde content op de website.
Hostingprovider.
Beschikbaarstelling van de zoekfuncties van onze website:

Hiervoor worden gegevens die u in onze zoekfuncties invoert, tijdelijk op onze webserver verwerkt.
Zoekfunctiegegevens. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen).

Ons gerechtvaardigd belang is de beschikbaarstelling van de door de gebruiker aangevraagde zoekfuncties op de website.
Hostingprovider.
Beschikbaarstelling van de functie inzake het beheren van toestemmingen voor de website.

Voor bepaalde functies van onze website (bijv. voor het gebruik van bepaalde op cookies gebaseerde technologieën) is uw toestemming vereist.

Ten einde u in staat te stellen om uw toestemming te verlenen dan wel in te trekken, stellen wij een functie beschikbaar waarmee wij de toestemmingen voor onze website kunnen beheren.

Hiervoor wordt informatie over uw toestemmingen voor cookies (deel H) op uw eindapparatuur opgeslagen. De cookies en de daarin opgeslagen informatie kunnen tijdens het bezoek van onze website worden uitgelezen, om vast te stellen, of en welke toestemmingen u heeft verleend.
Opt-in-gegevens. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen).

Ons gerechtvaardigd belang is het beheren van de door de gebruiker verleende toestemmingen voor deze website.
Hostingprovider.
Beschikbaarstelling van de functie ten behoeve van het instellen van de voorkeurstaal:

Hiervoor worden gegevens tijdelijk op onze webserver verwerkt om de door u aangevraagde content van de website in de door u gekozen taal beschikbaar te stellen.
Gegevens inzake de voorkeurstaal. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen).

Ons gerechtvaardigd belang is de beschikbaarstelling van de door de gebruiker aangevraagde content van de website in de door de gebruiker geselecteerde taal.
Hostingprovider.
Het waarborgen van de veiligheid van de IT-infrastructuur, welke voor de beschikbaarstelling van de website wordt gebruikt, met name voor het vaststellen, oplossen en documenteren van bewijsmateriaal van storingen (bijv. DDoS-aanvallen):

Hiervoor worden gegevens tijdelijk in logbestanden op onze webserver opgeslagen en geanalyseerd.
HTTP-gegevens,

Zoekfunctiegegevens.
Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen).

Ons gerechtvaardigd belang is het waarborgen van de veiligheid van de IT-infrastructuur, welke voor de beschikbaarstelling van de website wordt gebruikt, met name voor het vaststellen, oplossen en documenteren van bewijsmateriaal van storingen (bijv. DDoS-aanvallen).
Hostingprovider.

Fit Analytics

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt Geautomatiseerde besluitvorming Rechtsgrond en eventueel gerechtvaardigde belangen Ontvanger
Het beschikbaar stellen van de maatadviestool op de website:

De maten voor bepaalde kledingcategorieën worden aan de gebruiker van onze maatadviestool geadviseerd na het eenmalig invoeren van zijn gegevens, gebaseerd op de werkelijke pasvormgegevens die MARC O’POLO Fit Analytics ter beschikking stelt.

Hiertoe, en mede voor het waarborgen van de veiligheid van de IT-infrastructuur die voor de beschikbaarstelling van de maatadviestool wordt gebruikt, worden gegevens tijdelijk op onze webserver verwerkt om u de maatadviestool beschikbaar te stellen.

Hiervoor wordt informatie over uw gebruik van de maatadviestool in cookies (deel H) op uw eindapparatuur opgeslagen.

Als u de maatadviestool niet verder wilt gebruiken, kunt u de gegevens, die hiervoor bij ons en op uw eindapparatuur in cookies zijn opgeslagen, te allen tijde zelf via volgend link wissen:

https://widget.fitanalytics.com/widget/optout/
HTTP-gegevens

Maatadviesgegevens
Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen).

Ons gerechtvaardigd belang is het beschikbaar stellen van een maatvindertool, ten einde het gebruik van onze online shop te verbeteren.
Fit Analytics GmbH
Ontvanger Rol van de ontvanger Vestigingsplaats van de ontvanger Adequaatheidsbesluit of geschikte dan wel passende waarborgen voor doorgiften aan derde landen en/of aan internationale organisaties
Hostingprovider

(momenteel: Salesforce.com, inc., The Landmark at One Market, Suite 300, San Francisco, CA 94105, United States)
Verwerker. VS. Salesforce is gecertificeerd volgens het EU-US-Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active

Voor het EU-US-Privacy Shield is een adequaatheidsbesluit van de commissie beschikbaar: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016D1250.

Aanvullend hebben de partijen Europese standaardcontractbepalingen conform artikel 46, lid 5 van de Algemene verordening gegevensbescherming afgesloten, die onder artikel 26, lid 4 van de vorige richtlijn inzake gegevensbescherming (richtlijn 95/46/EG) werden vastgesteld. Een kopie van de standaardcontractbepalingen kan via onze functionaris voor gegevensbescherming worden verkregen (zie deel Avoor de contactgegevens).
Maatadvies tool

Fit Analytics GmbH
Voigtstr. 3
10247 Berlijn
Duitsland
Verwerker. EU.
II. Gebruik van marketingtechnologieën en reclamenetwerken (met gebruikmaking van marketingcookies)

Wanneer u via de cookie-instellingen uw toestemming heeft verleend voor marketingdoeleinden, maken wij voor de volgende doeleinden gebruik van marketingtechnologieën:

- Analyseren van acties van bezoekers (conversiontracking), segmentatie van bezoekers en analyse van campagneperformance

- Het doelgericht opnieuw benaderen van gebruikers van de website voor reclamedoeleinden (retargeting) met inbegrip van het afrekenen van de advertentieweergaven met onze retargetingpartners

- Deelname van onze website aan verschillende reclamenetwerken (affiliatenetwerken) om zo goed mogelijk reclame te maken voor onze producten, met in begrip van het weergeven van gepersonaliseerde, op interesses afgestemde reclame en het afrekenen van reclamecampagnes met onze reclamepartners

- Analyseren van de effectiviteit van onze Facebookadvertenties en het samenstellen van doelgroepen voor onze Facebookadvertenties door middel van ‘Facebook Pixel’
Door de implementatie van de ‘Facebookpixel’ maken wij het Facebook mogelijk om persoonsgegevens te verzamelen. Het verzamelen en verwerken van deze gegevens valt onder de verantwoordelijkheid van Facebook. Facebook verstrekt ons analyses, die op basis van de verzamelde gegevens zijn gemaakt, of overige informatie alleen in geaggregeerde, geanonimiseerde vorm. Wij kunnen de informatie die ons is verstrekt, niet herleiden naar natuurlijke personen. Over de details van de verwerking van persoonsgegevens die onder de verantwoordelijkheid van Facebook valt, zijn wij niet op de hoogte. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Facebook vindt u in de privacyrichtlijn van Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

- Het registreren en analyseren van het gedrag van gebruikers van onze website om aan de hand daarvan onze nieuwsbrieven specifiek, afgestemd op het betreffende abonnement vorm te geven

Voor dit doel maken wij gebruik van cookies (Deel H Marketing).

Daarover krijgt u hieronder gedetailleerde informatie:

Google Double Click / Google Ads Conversion Pixel / Google Ads Remarketing

Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt Persoonsgegevens die in de categorieën zijn opgenomen Bronnen van de gegevens Verplichting tot het verstrekken van de gegevens Bewaartermijn
Google Double Click-HTTP-gegevens. Geprotocolleerde gegevens die bij het gebruik van de op de website gebruikte webtrackingtool Google Double Click via het Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)) om technische redenen worden verkregen.

Hieronder vallen IP-adres, type en versie van uw internetbrowser, gebruikt besturingssysteem, de aangevraagde pagina, de vooraf bezochte pagina (referrer URL), datum en tijdstip van de aanvraag.
Gebruiker van de website. Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij geen webtracking uitvoeren.
Op deze website is voor het gebruik van de webtrackingtool door Google een zogenaamde IP-anonimisering geactiveerd. Dat betekent dat het IP-adres, dat om technische redenen door de browser is doorgegeven, door inkorting van het IP-adres (door het weglaten van de laatste byte van het IP-adres) wordt geanonimiseerd.
GoogleDouble Click-cookiegegevens. Gegevens die in cookies voor de webtrackingtool Google Double Click op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen.

Hieronder vallen een unieke ID ter herkenning en identificatie van terugkerende bezoekers door Google, die wij echter zelf niet kunnen herleiden naar een bezoeker, alsmede onder meer de volgende parameters: partner-identificatienummer van de reclamepartner Google, paginatype (bijv. bedankpagina na een bestelling, pagina met productomschrijving, winkelmand), productnummers van de bekeken producten, bestelnummer, waarde van de bestelling.

(Deel H.III. voor gedetailleerde informatie over de content van de gebruikte cookies.)
Gebruiker van de website. Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij geen webtracking uitvoeren.
De cookies zelf worden noch door ons noch door Google opgeslagen. De gegevens uit de cookies worden echter in de Google Double Click-profielgegevens opgenomen (zie hieronder).

(Deel H.III. voor informatie over de geldigheidsduur van gebruikte cookies.)
GoogleDouble Click-profielgegevens. Gegevens die door de webtrackingtool Google Double Click worden gegenereerd en in pseudonieme gebruiksprofielen worden opgeslagen.

Hieronder valt informatie over het gebruik van de website, met name paginaweergaven, aantal bezoeken en bezoekduur op de bezochte pagina’s.
Autonoom gegenereerd. - Wij slaan de gegevens zo lang op totdat het onderstaande doel van de verwerking van deze gegevens is behaald.

Microsoft Advertising

Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt Persoonsgegevens die in de categorieën zijn opgenomen Bronnen van de gegevens Verplichting tot het verstrekken van de gegevens Bewaartermijn
MicrosoftAdvertising HTTP-gegevens. Geprotocolleerde gegevens die bij het gebruik van de op de website gebruikte webtrackingtool Microsoft Advertising via het Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)) om technische redenen worden verkregen.

Hieronder vallen IP-adres, type en versie van uw internetbrowser, gebruikt besturingssysteem, de aangevraagde pagina, de vooraf bezochte pagina (referrer URL), datum en tijdstip van de aanvraag.
Gebruiker van de website. Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij geen webtracking uitvoeren.
Wissing na uiterlijk een jaar.
Microsoft Advertising cookiegegevens. Gegevens die in cookies voor de conversiontrackingtool Microsoft Advertising op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen.

Hieronder valt een unieke ID ter herkenning en identificatie van terugkerende bezoekers.

(Deel H.III. voor gedetailleerde informatie over de content van de gebruikte cookies.)
Gebruiker van de website. Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij geen webtracking door middel van Microsoft Advertising uitvoeren.
Wissing na uiterlijk een jaar.
MicrosoftAdvertising profielgegevens. Gegevens die door de webtrackingtool Microsoft Advertising worden gegenereerd en in pseudonieme gebruiksprofielen worden opgeslagen.

Hieronder valt informatie over het gebruik van de website, met name paginaweergaven, aantal bezoeken en bezoekduur op de bezochte pagina’s.
Gebruiker van de website. Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij geen webtracking uitvoeren.
Wissing na uiterlijk een jaar.

Criteo

Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt Persoonsgegevens die in de categorieën zijn opgenomen Bronnen van de gegevens Verplichting tot het verstrekken van de gegevens Bewaartermijn
Criteo- HTTP-gegevens. Geprotocolleerde gegevens die bij het gebruik van de op de website gebruikte webtrackingtool Criteo via het Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)) om technische redenen worden verkregen.

Hieronder vallen IP-adres, type en versie van uw internetbrowser, gebruikt besturingssysteem, de aangevraagde pagina, de vooraf bezochte pagina (referrer URL), datum en tijdstip van de aanvraag.
Gebruiker van de website. Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij geen webtracking door middel van Criteo uitvoeren.
Op deze website is voor het gebruik van de webtrackingtool Criteo een zogenaamde IP-anonimisering geactiveerd. Dat betekent dat het IP-adres, dat om technische redenen door de browser is doorgegeven, door inkorting van het IP-adres (door het weglaten van de laatste byte van het IP-adres) wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen.

Wij slaan deze gegevens niet op. De opslag van deze gegevens geschiedt onder de verantwoordelijkheid van Criteo. Over de bewaartermijn hebben wij geen informatie.
Criteo-cookiegegevens. Gegevens die in cookies voor de webtrackingtool Criteo op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen.

Hieronder vallen een unieke ID ter herkenning en identificatie van terugkerende bezoekers door Criteo, die wij echter zelf niet kunnen herleiden naar een bezoeker, alsmede onder meer de volgende parameters: partner-identificatienummer van de reclamepartner Criteo, paginatype (bijv. bedankpagina na een bestelling, pagina met productomschrijving, winkelmand), productnummers van de bekeken, het aantal producten, bestelnummer, waarde van de bestelling.

(Deel H.III. voor gedetailleerde informatie over de content van de gebruikte cookies.)
Gebruiker van de website. Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij geen webtracking door middel van Criteo uitvoeren.
De cookies zelf worden noch door ons noch door Criteo opgeslagen. De gegevens uit de cookies worden echter in de Criteo-profielgegevens opgenomen (zie hieronder).

(Deel H.III. voor informatie over de geldigheidsduur van gebruikte cookies.)
Criteo-profielgegevens. Gegevens die door de webtrackingtool Criteo worden gegenereerd en in pseudonieme gebruiksprofielen worden opgeslagen.

Hieronder valt informatie over het gebruik van de website, met name paginaweergaven, aantal bezoeken, bezoekduur op de bezochte pagina’s en de herkomst van bezoekers (dat betekent via welke reclamepartner/welke reclamecampagne een bezoeker op de website terechtkwam), waarbij de informatie gekoppeld wordt aan de unieke bezoeker-ID van de bezoeker in de Criteo-cookiegegevens.
Door Criteo gegenereerd. Wij slaan deze gegevens niet op. De opslag van deze gegevens geschiedt onder de verantwoordelijkheid van Criteo. Over de bewaartermijn hebben wij geen informatie.

Mediards

Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt Persoonsgegevens die in de categorieën zijn opgenomen Bronnen van de gegevens Verplichting tot het verstrekken van de gegevens Bewaartermijn
Mediards HTTP-gegevens. Geprotocolleerde gegevens die bij het gebruik van de op de website gebruikte webtrackingtool Mediards via het Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)) om technische redenen worden verkregen.

Hieronder vallen IP-adres, type en versie van uw internetbrowser, gebruikt besturingssysteem, de aangevraagde pagina, de vooraf bezochte pagina (referrer URL), datum en tijdstip van de aanvraag.
Gebruiker van de website. Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij geen webtracking uitvoeren dan wel de gebruiker geen gepersonaliseerde reclame bieden.
1 jaar.
Mediards cookiegegevens. Gegevens die in een cookie op het eindapparaat van de gebruiker voor reclamedoeleinden worden opgeslagen.

Tot de verzamelde informatie behoort de ingestelde taal van de website, product- en ordernummers, de bestelwaarde, de ingestelde munteenheid en de URL van de bezochte pagina.
Gebruiker van de website. Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij geen webtracking uitvoeren dan wel de gebruiker geen gepersonaliseerde reclame bieden.
1 jaar.
Mediards profielgegevens. Gegevens die door de webtrackingtool Mediards worden gegenereerd en in pseudonieme gebruiksprofielen worden opgeslagen.

Hieronder valt informatie over het gebruik van de website, met name paginaweergaven, aantal bezoeken, bezoekduur op de bezochte pagina’s en de herkomst van bezoekers (dat betekent via welke reclamepartner/welke reclamecampagne een bezoeker op de website terechtkwam), waarbij de informatie gekoppeld wordt aan de unieke bezoeker-ID van de bezoeker in de Mediards-cookiegegevens.
Gebruiker van de website. Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij geen webtracking uitvoeren dan wel de gebruiker geen gepersonaliseerde reclame bieden.
1 jaar.

Facebook

Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt Persoonsgegevens die in de categorieën zijn opgenomen Bronnen van de gegevens Verplichting tot het verstrekken van de gegevens Bewaartermijn
Facebookpixel-cookiegegevens. Gegevens die in cookies voor de Facebookpixel op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen.

Hieronder valt een unieke ID ter herkenning en identificatie van terugkerende bezoekers.

Bovendien nemen wij via onze datalayer volgende informatie in de cookies op, die Facebook helpen om de juiste reclameuitingen aan de desbetreffende user beschikbaar te stellen:
– bestelwaarde (OrderValue)
– gekochte producten (Product Ids)
– bekeken producten (Product Ids)
– gezochte producten (Product Ids)
–paginatype (op welke pagina de gebruiker was, bijv. category of bedankpagina, pagina met productomschrijving, pagina met zoekresultaten).

(Deel H.III. voor gedetailleerde informatie over de content van de gebruikte cookies.)
Gebruiker van de website. Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, is de functie van de Facebookpixel niet of slechts in beperkte mate mogelijk
Deze gegevens worden niet door onszelf verzameld of opgeslagen. Het verzamelen en verwerken van deze gegevens valt onder de verantwoordelijkheid van Facebook. Over de bewaartermijn hebben wij geen informatie.

(Deel H.III. voor informatie over de geldigheidsduur van gebruikte cookies.)
Facebookpixel-eventgegevens. Gegevens die Facebook door middel van de Facebookpixel registreert.

Hieronder vallen handelingen die op de website plaatsvinden (zogenaamde ‘events’). Daaronder valt bijvoorbeeld de voltooiing van een aankoop, een registratie, het toevoegen van betaalgegevens, de aanvang van een bestelprocedure, het toevoegen van een product aan de winkelmand, het toevoegen van verlanglijsten, het zoeken naar producten, het bekijken van content.

Hieronder valt bovendien de informatie die samenhangt met desbetreffende handelingen die geregistreerd zijn (zogenaamde ‘parameters’). Daartoe behoort bijvoorbeeld de waarde van de aankoop die is gedaan.
Gebruiker van de website. Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, is de functie van de Facebookpixel niet of slechts in beperkte mate mogelijk.
Deze gegevens worden niet door onszelf verzameld of opgeslagen.

Het verzamelen en verwerken van deze gegevens valt onder de verantwoordelijkheid van Facebook. Over de bewaartermijn hebben wij geen informatie.
Facebookpixel-analysegegevens. Gegevens die Facebook genereert op basis van de informatie die de Facebookpixel registreert.

Hieronder valt informatie over de effectiviteit van de Facebookadvertenties en het koppelen van gebruikers aan doelgroepen ten behoeve van Facebookadvertenties.

Facebook kan aan de hand van de verzamelde informatie voor eigen doeleinden of voor doeleinden van derden mogelijkerwijs nog meer gegevens genereren. Over de details van de gegevens die door Facebook worden gegenereerd, zijn wij niet op de hoogte.
Door Facebook zelf gegenereerd. Facebook verstrekt ons gegevens alleen in geaggregeerde, geanonimiseerde vorm. Wij kunnen deze gegevens niet herleiden naar natuurlijke personen.

Het verzamelen en verwerken van deze persoonsgegevens valt onder de verantwoordelijkheid van Facebook. Over de bewaartermijn hebben wij geen informatie.

Flashtalking

Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt Persoonsgegevens die in de categorieën zijn opgenomen Bronnen van de gegevens Verplichting tot het verstrekken van de gegevens Bewaartermijn
Flashtalking HTTP-gegevens. Geprotocolleerde gegevens die bij het gebruik van de op de website gebruikte webtrackingtool Flashtalking via het Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)) om technische redenen worden verkregen.

Hieronder vallen IP-adres, type en versie van uw internetbrowser, gebruikt besturingssysteem, de aangevraagde pagina, de vooraf bezochte pagina (referrer URL), datum en tijdstip van de aanvraag.
Gebruiker van de website. Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij geen webtracking uitvoeren dan wel de gebruiker geen gepersonaliseerde reclame bieden.
1 jaar.
Flashtalking cookiegegevens Gegevens die in cookies voor de webtrackingtool Flashtalking op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen.

Hieronder vallen gegevens over de door de gebruiker bezochte paginatypen (bijv. bedankpagina na een bestelling, pagina met productomschrijving, winkelmand), productnummers van de bekeken producten, aantal producten in de winkelmand of indicatieve informatie over de locatie.

(Deel H.III. voor gedetailleerde informatie over de content van de gebruikte cookies.)
Gebruiker van de website. Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij geen webtracking door middel van Flashtalking uitvoeren.
1 jaar.
Flashtalking profielgegevens Gegevens die door de webtrackingtool Flashtalking worden gegenereerd en in pseudonieme gebruiksprofielen worden opgeslagen.

Hieronder valt informatie over het gebruik van de website, met name paginaweergaven, aantal bezoeken, bezoekduur op de bezochte pagina’s en de herkomst van bezoekers (dat betekent via welke reclamepartner/welke reclamecampagne een bezoeker op de website terechtkwam), waarbij de informatie gekoppeld wordt aan de unieke bezoeker-ID van de bezoeker in de Flashtalking-cookiegegevens.
Gebruiker van de website. Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij geen webtracking uitvoeren dan wel de gebruiker geen gepersonaliseerde reclame bieden.
1 jaar.

Stylight

Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt Persoonsgegevens die in de categorieën zijn opgenomen Bronnen van de gegevens Verplichting tot het verstrekken van de gegevens Bewaartermijn
Stylight-HTTP-gegevens Geprotocolleerde gegevens die bij het gebruik van de op de website gebruikte webtrackingtool Stylight via het Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)) om technische redenen worden verkregen.

Hieronder vallen IP-adres, type en versie van uw internetbrowser, gebruikt besturingssysteem, de aangevraagde pagina, de vooraf bezochte pagina (referrer URL), datum en tijdstip van de aanvraag.
Gebruiker van de website. Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij geen webtracking uitvoeren dan wel de gebruiker geen gepersonaliseerde reclame bieden.
1 jaar.
Stylight-cookiegegevens. Gegevens die in cookies voor de webtrackingtool Stylight op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen.

Hieronder vallen gegevens over de door de gebruiker bezochte paginatypen (bijv. bedankpagina na een bestelling, pagina met productomschrijving, winkelmand), productnummers van de bekeken producten, aantal producten in de winkelmand of indicatieve informatie over de locatie.

(Deel H.III. voor gedetailleerde informatie over de content van de gebruikte cookies.)
Gebruiker van de website. Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij geen webtracking door middel van Stylight uitvoeren.
Door ons worden noch de cookies zelf noch de informatie uit de cookies opgeslagen.

(Deel H.III. voor informatie over de geldigheidsduur van gebruikte cookies.)
Stylight-profielgegevens. Gegevens die door de webtrackingtool Stylight worden gegenereerd en in pseudonieme gebruiksprofielen worden opgeslagen.

Hieronder valt informatie over het gebruik van de website, met name paginaweergaven, aantal bezoeken, bezoekduur op de bezochte pagina’s en de herkomst van bezoekers (dat betekent via welke reclamepartner/welke reclamecampagne een bezoeker op de website terechtkwam), waarbij de informatie gekoppeld wordt aan de unieke bezoeker-ID van de bezoeker in de Stylight-cookiegegevens.
Gebruiker van de website. Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij geen webtracking uitvoeren dan wel de gebruiker geen gepersonaliseerde reclame bieden.
1 jaar.

Esome Container (Conversion Tracking via Adition, Appnexus und Facebook)

Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt Persoonsgegevens die in de categorieën zijn opgenomen Bronnen van de gegevens Verplichting tot het verstrekken van de gegevens Bewaartermijn
Esome-HTTP-gegevens. Geprotocolleerde gegevens die bij het gebruik van de op de website via de Esome Container geïmplementeerde webtrackingtools Adition, Appnexus en Facebook via het Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)) om technische redenen worden verkregen.

Hieronder vallen IP-adres, type en versie van uw internetbrowser, gebruikt besturingssysteem, de aangevraagde pagina, de vooraf bezochte pagina (referrer URL), datum en tijdstip van de aanvraag.
Gebruiker van de website. Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij geen webtracking uitvoeren.
Op deze website is voor het gebruik van de webtrackingtools Adition, Appnexus en Facebook, die op de website via Esome Container zijn geïmplementeerd, een zogenaamde IP-anonimisering geactiveerd. Dat betekent dat het IP-adres, dat om technische redenen door de browser is doorgegeven, door inkorting van het IP-adres (door het weglaten van de laatste byte van het IP-adres) wordt geanonimiseerd.

De overige geprotocolleerde gegevens worden pas na een jaar gewist.
Esome-cookiegegevens. Gegevens die in cookies voor de webtrackingtools Adition, Appnexus en Facebook, die op de website via Esome Container zijn geïmplementeerd, op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen.

Hieronder valt een unieke ID ter herkenning en identificatie van terugkerende bezoekers.

(Deel H.III. voor gedetailleerde informatie over de content van de gebruikte cookies.)
Gebruiker van de website. Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij geen webtracking uitvoeren.
De cookies zelf worden noch door ons noch door de aanbieders van de webtrackingtools opgeslagen. De gegevens uit de cookies worden echter in de Esome-profielgegevens opgenomen (zie hieronder).

(Deel H.III. voor informatie over de geldigheidsduur van gebruikte cookies.)
Esome-profielgegevens. Gegevens die door de webtrackingtools Adition, Appnexus en Facebook, die op de website via Esome Container zijn geïmplementeerd, op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen.

Hieronder valt informatie over het gebruik van de website, met name paginaweergaven, aantal bezoeken en bezoekduur op de bezochte pagina’s.

De verzamelde gegevens, die via de webtrackingtools Adition, Appnexus en Facebook worden verzameld, worden steeds in gescheiden profielen opgeslagen.
Autonoom gegenereerd. Wissing na uiterlijk een jaar.

Awin

Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt Persoonsgegevens die in de categorieën zijn opgenomen Bronnen van de gegevens Verplichting tot het verstrekken van de gegevens Bewaartermijn
Awin-HTTP-gegevens. Geprotocolleerde gegevens die bij het gebruik van de op de website gebruikte webtrackingtool Awin via het Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)) om technische redenen worden verkregen.

Hieronder vallen IP-adres, type en versie van uw internetbrowser, gebruikt besturingssysteem, de aangevraagde pagina, de vooraf bezochte pagina (referrer URL), datum en tijdstip van de aanvraag.
Gebruiker van de website. Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij geen webtracking door middel van Awin uitvoeren.
Op deze website is voor het gebruik van de webtrackingtool Awin een zogenaamde IP-anonimisering geactiveerd. Dat betekent dat het IP-adres, dat om technische redenen door de browser is doorgegeven, door inkorting van het IP-adres (door het weglaten van de laatste byte van het IP-adres) wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen.

Wij slaan deze gegevens niet op. De opslag van deze gegevens geschiedt onder de verantwoordelijkheid van Awin. Over de bewaartermijn hebben wij geen informatie.
Awin-cookiegegevens. Gegevens die in cookies voor de webtrackingtool Awin op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen

Hieronder vallen een unieke ID ter herkenning en identificatie van terugkerende bezoekers door Awin, die wij echter zelf niet kunnen herleiden naar een bezoeker, alsmede onder meer de volgende parameters: partner-identificatienummer van de reclamepartner Awin, paginatype (bijv. bedankpagina na een bestelling, pagina met productomschrijving, winkelmand), URL van de bezochte pagina(’s), productnummers/namen/prijzen van de bekeken producten, aantal producten in de winkelmand, munteenheid, bestelnummer, waarde van de bestelling.

(Deel H.III. voor gedetailleerde informatie over de content van de gebruikte cookies.)
Gebruiker van de website. Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij geen webtracking door middel van Awin uitvoeren.
De cookies zelf worden noch door ons noch door Awin opgeslagen. De gegevens uit de cookies worden echter in de Awin-profielgegevens opgenomen (zie hieronder).

(Deel H.III. voor informatie over de geldigheidsduur van gebruikte cookies.)
Awin-profielgegevens. Gegevens die door de webtrackingtool Awin worden gegenereerd en in pseudonieme gebruiksprofielen worden opgeslagen.

Hieronder valt informatie over het gebruik van de website, met name paginaweergaven, aantal bezoeken, bezoekduur op de bezochte pagina’s en de herkomst van bezoekers (dat betekent via welke reclamepartner/welke reclamecampagne een bezoeker op de website terechtkwam), waarbij de informatie gekoppeld wordt aan de unieke bezoeker-ID van de bezoeker in de Awin-cookiegegevens.
Door Awin gegenereerd. Wij slaan deze gegevens niet op. De opslag van deze gegevens geschiedt onder de verantwoordelijkheid van Awin. Over de bewaartermijn hebben wij geen informatie.

Daisycon (alleen relevant voor onze Nederlandse landspecifieke shop) alleen in NL privacyverklaring

Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt Persoonsgegevens die in de categorieën zijn opgenomen Bronnen van de gegevens Verplichting tot het verstrekken van de gegevens Bewaartermijn
Daisycon-HTTP-gegevens. Geprotocolleerde gegevens die bij het gebruik van de op de website gebruikte webtrackingtool Daisycon via het Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)) om technische redenen worden verkregen.

Hieronder vallen IP-adres, type en versie van uw internetbrowser, gebruikt besturingssysteem, de aangevraagde pagina, de vooraf bezochte pagina (referrer URL), datum en tijdstip van de aanvraag.
Gebruiker van de website. Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij geen webtracking door middel van Daisycon uitvoeren.
Op deze website is voor het gebruik van de webtrackingtool Daisycon een zogenaamde IP-anonimisering geactiveerd. Dat betekent dat het IP-adres, dat om technische redenen door de browser is doorgegeven, door inkorting van het IP-adres (door het weglaten van de laatste byte van het IP-adres) wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen.

Wij slaan deze gegevens niet op. De opslag van deze gegevens geschiedt onder de verantwoordelijkheid van Daisycon. Over de bewaartermijn hebben wij geen informatie.
Daisycon-cookiegegevens. Gegevens die in cookies voor de webtrackingtool Daisycon op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen.

Hieronder vallen een unieke ID ter herkenning en identificatie van terugkerende bezoekers door Daisycon, die wij echter zelf niet kunnen herleiden naar een bezoeker, alsmede onder meer de volgende parameters: partner-identificatienummer van de reclamepartner Daisycon, paginatype (bijv. bedankpagina na een bestelling, pagina met productomschrijving, winkelmand), bestelnummer, waarde van de bestelling.

(Deel H.III. voor gedetailleerde informatie over de content van de gebruikte cookies.)
Gebruiker van de website. Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij geen webtracking door middel van Daisycon uitvoeren.
De cookies zelf worden noch door ons noch door Daisycon opgeslagen. De gegevens uit de cookies worden echter in de Daisycon-profielgegevens opgenomen (zie hieronder).

(Deel H.III. voor informatie over de geldigheidsduur van gebruikte cookies.)
Daisycon-profielgegevens. Gegevens die door de webtrackingtool Daisycon worden gegenereerd en in pseudonieme gebruiksprofielen worden opgeslagen.

Hieronder valt informatie over het gebruik van de website, met name paginaweergaven, aantal bezoeken, bezoekduur op de bezochte pagina’s en de herkomst van bezoekers (dat betekent via welke reclamepartner/welke reclamecampagne een bezoeker op de website terechtkwam), waarbij de informatie gekoppeld wordt aan de unieke bezoeker-ID van de bezoeker in de Daisycon-cookiegegevens.
Door Daisycon gegenereerd. Wij slaan deze gegevens niet op. De opslag van deze gegevens geschiedt onder de verantwoordelijkheid van Daisycon. Over de bewaartermijn hebben wij geen informatie.

Tracdelight

Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt Persoonsgegevens die in de categorieën zijn opgenomen Bronnen van de gegevens Verplichting tot het verstrekken van de gegevens Bewaartermijn
Tracdelight- HTTP-gegevens. Geprotocolleerde gegevens die bij het gebruik van de op de website gebruikte webtrackingtool Tracdelight via het Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)) om technische redenen worden verkregen.

Hieronder vallen IP-adres, type en versie van uw internetbrowser, gebruikt besturingssysteem, de aangevraagde pagina, de vooraf bezochte pagina (referrer URL), datum en tijdstip van de aanvraag.
Gebruiker van de website. Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij geen webtracking door middel van Tracdelight uitvoeren.
Op deze website is voor het gebruik van de webtrackingtool Tracdelight een zogenaamde IP-anonimisering geactiveerd. Dat betekent dat het IP-adres, dat om technische redenen door de browser is doorgegeven, door inkorting van het IP-adres (door het weglaten van de laatste byte van het IP-adres) wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen.

Wij slaan deze gegevens niet op. De opslag van deze gegevens geschiedt onder de verantwoordelijkheid van Tracdelight. Over de bewaartermijn hebben wij geen informatie.
Tracdelight-cookiegegevens. Gegevens die in cookies voor de webtrackingtool Tracdelight op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen.

Hieronder vallen een unieke ID ter herkenning en identificatie van terugkerende bezoekers door Tracdelight, die wij echter zelf niet kunnen herleiden naar een bezoeker, alsmede onder meer de volgende parameters: partner-identificatienummer van de reclamepartner Tracdelight, paginatype (bijv. bedankpagina na een bestelling, pagina met productomschrijving, winkelmand), munteenheid, bestelnummer, waarde van de bestelling.

(Deel H.III. voor gedetailleerde informatie over de content van de gebruikte cookies.)
Gebruiker van de website. Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij geen webtracking door middel van Tracdelight uitvoeren.
De cookies zelf worden noch door ons noch door Tracdelight opgeslagen. De gegevens uit de cookies worden echter in de Tracdelight-profielgegevens opgenomen (zie hieronder).

(Deel H.III. voor informatie over de geldigheidsduur van gebruikte cookies.)
Tracdelight-profielgegevens. Gegevens die door de webtrackingtool Tracdelight worden gegenereerd en in pseudonieme gebruiksprofielen worden opgeslagen.

Hieronder valt informatie over het gebruik van de website, met name paginaweergaven, aantal bezoeken, bezoekduur op de bezochte pagina’s en de herkomst van bezoekers (dat betekent via welke reclamepartner/welke reclamecampagne een bezoeker op de website terechtkwam), waarbij de informatie gekoppeld wordt aan de unieke bezoeker-ID van de bezoeker in de Tracdelight-cookiegegevens.
Door Tracdelight gegenereerd. Wij slaan deze gegevens niet op. De opslag van deze gegevens geschiedt onder de verantwoordelijkheid van Tracdelight. Over de bewaartermijn hebben wij geen informatie.

Tectumedia

Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt Persoonsgegevens die in de categorieën zijn opgenomen Bronnen van de gegevens Verplichting tot het verstrekken van de gegevens Bewaartermijn
Tectumedia-HTTP-gegevens Geprotocolleerde gegevens die bij het gebruik van de op de website gebruikte webtrackingtool Tectumedia via het Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)) om technische redenen worden verkregen.

Hieronder vallen IP-adres, type en versie van uw internetbrowser, gebruikt besturingssysteem, de aangevraagde pagina, de vooraf bezochte pagina (referrer URL), datum en tijdstip van de aanvraag.
Gebruiker van de website. Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij geen webtracking door middel van Tectumedia uitvoeren.
Door ons worden noch de cookies zelf noch de informatie uit de cookies opgeslagen.

(Deel H.III. voor informatie over de geldigheidsduur van gebruikte cookies.)
Tectumedia-cookiegegevens Gegevens die in cookies voor de webtrackingtool Tectumedia op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen.

Hieronder vallen gegevens over de door de gebruiker bezochte paginatypen (bijv. bedankpagina na een bestelling, pagina met productomschrijving, winkelmand), productnummers van de bekeken producten, aantal producten in de winkelmand of indicatieve informatie over de locatie.

(Deel H.III. voor gedetailleerde informatie over de content van de gebruikte cookies.)
Gebruiker van de website. Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij geen webtracking door middel van Tectumedia uitvoeren.
Door ons worden noch de cookies zelf noch de informatie uit de cookies opgeslagen.

(Deel H.III. voor informatie over de geldigheidsduur van gebruikte cookies.)
Tectumedia-profielgegevens Gegevens die door de webtrackingtool Tectumedia worden gegenereerd en in pseudonieme gebruiksprofielen worden opgeslagen.

Hieronder valt informatie over het gebruik van de website, met name paginaweergaven, aantal bezoeken, bezoekduur op de bezochte pagina’s en de herkomst van bezoekers (dat betekent via welke reclamepartner/welke reclamecampagne een bezoeker op de website terechtkwam), waarbij de informatie gekoppeld wordt aan de unieke bezoeker-ID van de bezoeker in de Tectumedia-cookiegegevens.
Door Tectumedia gegenereerd. Wij slaan deze gegevens niet op. De opslag van deze gegevens geschiedt onder de verantwoordelijkheid van Tectumedia.[ES1] Over de bewaartermijn hebben wij geen informatie.

Emarsys eMarketing Systems AG

Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt Persoonsgegevens die in de categorieën zijn opgenomen Bronnen van de gegevens Verplichting tot het verstrekken van de gegevens Bewaartermijn
Emarsys HTTP-gegevens De Web Extend JavaScript commando’s verzamelen en registreren website-activiteiten voor een onbepaalde tijd in onze eigen databank. Deze gegevens zijn altijd anoniem of gepseudonimiseerd en kunnen niet door derden worden misbruikt in geval van een inbreuk op de beveiliging. Omdat er geen andere maatregelen ter identificatie bestaan, wordt de verwerking van deze gegevens niet beperkt door de Algemene verordening gegevensbescherming.

Deze gegevens worden gebruikt om statistische modellen te maken die ten grondslag liggen aan veel van onze personaliseringsalgoritmes.

De geregistreerde gegevens omvatten het volgende:
– browser en de versie daarvan
– besturingssyteem
– verwijzende URL
– IP-adres (versleuteld en ingekort)
– sessie- en cookie-ID’s
– land
Gebruiker van de website. Er bestaan drie verplichtingen:
– De mogelijkheid van de klant om bezwaar te maken tegen gedragstracking.
– Het opvragen van alle gegevens die u van een klant bezit.
– Het wissen van alle gegevens die u van een klant bezit.
De Web Extend JavaScript commando’s verzamelen en registreren website-activiteiten voor een onbepaalde tijd in onze eigen databank. Deze gegevens zijn altijd anoniem of gepseudonimiseerd en kunnen niet door derden worden misbruikt in geval van een inbreuk op de beveiliging. Omdat er geen andere maatregelen ter identificatie bestaan, wordt de verwerking van deze gegevens niet beperkt door de Algemene verordening gegevensbescherming.
Emarsys cookiegegevens Web Extend laat een reeks verschillende cookies achter in de browsers van bezoekers. Cookies beschikken doorgaans over een versie van de eerste aanbieder en een versie van de derde aanbieder die al naar gelang de instellingen van de desbetreffende bezoeker worden geselecteerd. Het domein van de cookies van de derde aanbieder is scarabresearch.com.

In beginsel registreren de cookies de volgende twee soorten informatie:
Informatie over de dienst
– IP adres
– Browser
– Cookie-identificatoren
– Gepseudonimiseerde identificatoren (externe ID’s of versleutelde e-mailadressen) bij ingelogde bezoekers.

Informatie over het surfgedrag
– itemIDs, die werden bekeken
– itemIDs, die in de winkelmand werden gelegd
–itemIDs, die werden gekocht

Alle niet-operationele informatie wordt in versleutelde vorm geregistreerd. Onze cookierichtlijnen werden door het team gegevensbeveiliging van Emarsys gecontroleerd en voldoen aan onze standaard inzake de beveiliging van gegevens.

Een volledig lijst van alle gebruikte cookies vindt u op: https://help.emarsys.com/hc/de/articles/360005205113-gdpr-and-web-extend-all-you-need-to-know#the-web-extend-cookies
Gebruiker van de website. De vervaldata bedragen normaliter één jaar, met uitzondering van de sessiecookies die al aan het einde van elke sessie worden gewist.
Emarsys profielgegevens De Emarsys databank actualiseert regelmatig gegevens die hij gedurende bezoekersessies heeft geregistreerd. Hier worden de gepseudonimiseerde identificatoren voor deze sessies gekoppeld aan identificatiesleutels die in de contactdatabank van Emarsys zijn opgeslagen.

Bij een externe identificator wordt deze sleutel in een door de gebruiker gedefinieerd veld ingevoerd dat door MARC O’POLO werd aangemaakt.

Bij gehashte Emarsys-e-mails als identificator wordt de sleutel in de velden PredictUserID en PredictSecret van de contactdatabank opgeslagen.

(Deel H.III. voor gedetailleerde informatie over de content van de gebruikte cookies.)
Door Emarsys gegenereerd. Er bestaan drie verplichtingen::
– De mogelijkheid van de klant om bezwaar te maken tegen gedragstracking.
– Het opvragen van alle gegevens die u van een klant bezit.
– Het wissen van alle gegevens die u van een klant bezit.
De Web Extend JavaScript commando’s verzamelen en registreren website-activiteiten voor een onbepaalde tijd in onze eigen databank. Deze gegevens zijn altijd anoniem of gepseudonimiseerd en kunnen niet door derden worden misbruikt in geval van een inbreuk op de beveiliging. Omdat er geen andere maatregelen ter identificatie bestaan, wordt de verwerking van deze gegevens niet beperkt door de Algemene verordening gegevensbescherming.

Het analyseren van acties van bezoekers (conversiontracking) door middel van Google Double Click / Google Ads Conversion Pixel / Google Ads Remarketing

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt Geautomatiseerde besluitvorming Rechtsgrond en eventueel gerechtvaardigde belangen Ontvanger
Analyseren van acties van bezoekers (conversiontracking).

Hiervoor wordt het gedrag van gebruikers op onze website geregistreerd en in gepseudonimiseerde vorm geanalyseerd. Gebruikers van de website worden in gepseudonimiseerde vorm gekenmerkt om ze op de website te kunnen herkennen. Op basis van deze informatie worden pseudonieme gebruiksprofielen aangemaakt. Deze pseudonieme gebruiksprofielen worden niet aan gegevens over de drager van het pseudoniem gekoppeld. Het doel van de procedure is om de effectiviteit te meten waarmee een geadresseerde groep personen ertoe wordt bewogen, gewenste acties uit te voeren.

Hiervoor maken wij gebruik van de door Google aangeboden webtrackingtool Google Double Click.

Voor deze doelen worden cookies van de webtrackingtool gebruikt.

(Deel H.III. voor gedetailleerde informatie over gebruiksdoelen van de gebruikte cookies.)
GoogleDouble Click-HTTP-gegevens,

GoogleDouble Click-cookiegegevens,

GoogleDouble Click-profielgegevens.
Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Artikel 6, lid 1, punt a) van de Algemene verordening gegevensbescherming (toestemming). Google LLC.

Het doelgericht opnieuw benaderen van gebruikers van de website voor reclamedoeleinden (retargeting) met inbegrip van het afrekenen van de advertentieweergaven met onze retargetingpartners door middel van Google Double Click / Google Ads Conversion Pixel / Google Ads Remarketing / Microsoft Advertising / Criteo Pixel / Mediards / Flashtalking / Tectumedia

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt Geautomatiseerde besluitvorming Rechtsgrond en eventueel gerechtvaardigde belangen Ontvanger
Het doelgericht opnieuw benaderen van gebruikers van de website (retargeting) via verschillende retargetingpartners met inbegrip van het afrekenen van de advertentieweergaven met de desbetreffende retargetingpartner.

Hiervoor wordt het gedrag van gebruikers op onze website geregistreerd en in gepseudonimiseerde vorm geanalyseerd. Gebruikers van de website worden steeds in gepseudonimiseerde vorm middels een door de desbetreffende retargetingpartner toegekende, unieke ID gekenmerkt om ze op onze website alsmede op de websites die advertenties van onze desbetreffende retargetingpartner plaatsen (zogenaamde publishers), en op eigen websites van onze desbetreffende retargetingpartner te kunnen herkennen.

Op basis van deze informatie worden pseudonieme gebruiksprofielen aangemaakt en samen met de door de respectievelijke retargetingpartner toegekende, unieke ID door diezelfde retargetingpartner opgeslagen. Deze pseudonieme gebruiksprofielen worden niet aan gegevens over de drager van het pseudoniem gekoppeld. Het doel van de procedure is een gebruiker die reeds interesse voor een website of een product heeft getoond, opnieuw op deze website of het product te attenderen, ten einde de advertentierelevantie en daarmee het klik- en conversiepercendagen (bijv. het bestelquotum) te verhogen.

Hiervoor maken wij gebruik van de webtrackingtools van de hiernavolgende retargetingpartners op onze website:
– Google (Google Double Click / Google Ads Conversion Pixel / Google Ads Remarketing)
– Microsoft (Microsoft/Bing Advertising)
– Criteo (Criteo Pixel)
– Mediards (tr.mediards.com)
– Flashtalking
– Tectumedia

De informatie die door middel van de betreffende webtrackingtool wordt ingewonnen, stelt de betreffende retargetingpartner bovendien in staat tot het analyseren van de reclameadvertenties die via de betreffende retargetingpartner naar onze website leiden, zodat hij het aantal bezoeken aan onze website via deze advertenties in gepseudonimiseerde vorm kan meten ten einde een rekening te kunnen sturen, en hij het aantal aankopen kan meten die via deze advertenties zijn gedaan. Door middel van deze informatie kan onze betreffende retargetingpartner bij het weergeven van reclameadvertenties eveneens de gebruikers buiten beschouwing laten die het respectieve product al gekocht hebben. Wij komen daarbij alleen het totaal aantal gebruikers te weten die op een bepaalde advertentie van onze retargetingpartner hebben geklikt en vervolgens op een pagina binnen onze website (conversionpagina) terechtkwamen. Er wordt geen persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruiker meegedeeld.

Aanvullend gebruikt de webtrackingtool van onze retargetingpartner Mediards de verzamelde gegevens in het kader van een predictive targeting. Hierbij berekent Mediards aan de hand van de gebruiker en diens voorkeuren statistische tweelingen om deze op onze website en op voor hem misschien interessante producten te attenderen.

Voor deze doelen worden cookies van de webtrackingtool gebruikt. (Deel H.III. voor gedetailleerde informatie over gebruiksdoelen van de gebruikte cookies.)

In dit verband is voor de verwerking van persoonsgegevens samen met ons tevens de desbetreffende retargetingpartner verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens. Voor informatie van onze retargetingpartners inzake de verwerking van persoonsgegevens willen wij extra wijzen op hun eigen informatie inzake gegevensbescherming:
– Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de
– Microsoft Ads: https://about.ads.microsoft.com/de-de/ressourcen/richtlinien/privacy-policy
– Criteo: https://www.criteo.com/de/privacy/
– Mediards: https://www.mediards.de/#gegevensschutz
– Flashtalking: https://www.flashtalking.com/privacypolicy
– Tectumedia: https://www.tectumedia.com/privacy-policy/

Wij verstrekken u op verzoek graag de belangrijkste bepalingen van de overeenkomst tussen ons en de destreffende retargetingpartner (contactgegevens zie Deel A.I.).
GoogleDouble Click-HTTP-gegevens
GoogleDouble Click-cookiegegevens

Voor Microsoft:
Microsoft-Advertising-HTTP-gegevens
Microsoft-Advertising-cookiegegevens
Microsoft-Advertising-profielgegevens

Voor Criteo:
Criteo-HTTP-gegevens
Criteo-cookiegegevens
Criteo-profielgegevens

Voor Mediards:
Mediards-HTTP-gegevens
Mediards-cookiegegevens
Mediards-profielgegevens

Voor Flashtalking:
Flashtalking-HTTP-gegevens
Flashtalking-cookiegegevens
Flashtalking-profielgegevens

Voor Tectumedia:
Tectumedia-HTTP-gegevens
Tectumedia-cookiegegevens
Tectumedia-profielgegevens
Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Artikel 6, lid 1, punt a) van de Algemene verordening gegevensbescherming (toestemming). Voor Google:
Google LLC

Voor Microsoft:
Microsoft Corporation

Voor Criteo:
Criteo SA

Voor Mediards:
mediards GmbH

Voor Flashtalking:
Flashtalking GmbH

Voor Tectumedia:
Tectumedia GmbH

Facebook-Pixel

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt Geautomatiseerde besluitvorming Rechtsgrond en eventueel gerechtvaardigde belangen Ontvanger
Analyseren van de effectiviteit van onze Facebookadvertenties en het samenstellen van doelgroepen voor onze Facebookadvertenties:

De ‘Facebookpixel’ registreert handelingen die gebruikers op onze website uitvoeren (bijvoorbeeld de voltooiing van een aankoop) en meldt deze handelingen aan Facebook. Voor zover u bij een dienst van Facebook geregistreerd bent, kan Facebook het bezoek eventueel aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bij Facebook geregistreerd bent dan wel niet ingelogd bent, bestaat de mogelijkheid dat Facebook uw IP-adres en overige identificatiekenmerken achterhaalt en opslaat.

Op basis van de informatie die door Facebook wordt verzameld, verstrekt Facebook ons geaggregeerde, geanonimiseerde meetresultaten voor onze Facebookadvertentie. Op die manier kunnen wij met name te weten komen of gebruikers die onze Facebookadvertenties krijgen, op onze website bepaalde acties uitvoeren, bijvoorbeeld het doen van een aankoop (zogeheten ‘conversions’).

Facebook geeft ons bovendien de mogelijkheid om op basis van de informatie die door Facebook wordt verzameld, personen die onze website bezoeken of een bepaalde handeling op onze website hebben uitgevoerd, binnen 6 maanden na hun laatste bezoek op onze website opnieuw via Facebookadvertenties te bereiken en onze typen doelgroepen (‘audiences’) te optimaliseren. Dergelijke advertenties kunnen worden getoond aan de gebruikers van onze website ten tijde van het bezoek op het sociale netwerk Facebook of aan anderen op websites die eveneens gebruikmaken van de procedure.

Facebook maakt het ons bovendien mogelijk om op basis van de informatie die door Facebook wordt verzameld, voor ons soortgelijke doelgroepen (‘lookalike audiences’) samen te stellen, ten einde personen met onze Facebookadvertenties te bereiken die soortgelijke eigenschappen hebben als de gebruikers van onze website.

Facebook verstrekt ons analyses, die op basis van de verzamelde gegevens zijn gemaakt, of overige informatie alleen in geaggregeerde, geanonimiseerde vorm. Wij kunnen de informatie die ons is verstrekt, niet herleiden naar natuurlijke personen. Het verzamelen en verwerken van deze persoonsgegevens valt onder de verantwoordelijkheid van Facebook. Over de details van de verwerking van de gegevens die onder de verantwoordelijkheid van Facebook valt, zijn wij niet op de hoogte.
Facebookpixel-HTTP-gegevens,
Facebookpixel-cookiegegevens,
Facebookpixel-eventgegevens,
Facebookpixel-analysegegevens.
Onder onze verantwoordelijkheid vindt er geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Over de details van de verwerking van de gegevens die onder de verantwoordelijkheid van Facebook valt, met name over een eventuele geautomatiseerde besluitvorming, zijn wij niet op de hoogte.
Rechtsgrond voor het mogelijk maken van het verzamelen van persoonsgegevens via onze website door Facebook:

Artikel 6, lid 1, punt a) van de Algemene verordening gegevensbescherming (toestemming).

Onder onze verantwoordelijkheid vindt er geen verwerking van persoonsgegevens plaats. Over de details van de verwerking van de gegevens die onder de verantwoordelijkheid van Facebook valt, met name over de rechtsgrond die door Facebook voor de verwerking hanteert, zijn wij niet op de hoogte.
Analyseren van activiteiten van gebruikers van onze website voor het gebruik van Facebook voor eigen doeleinden of voor doeleinden van derden:

De informatie die door middel van ‘Facebookpixels’ wordt verzameld, kan Facebook tevens voor eigen doeleinden of voor doeleinden van derden gebruiken, bijvoorbeeld voor het maken van doelgroepen voor andere advertentieklanten.

Het verzamelen en verwerken van deze persoonsgegevens valt onder de verantwoordelijkheid van Facebook. Over de details van de verwerking van de gegevens die onder de verantwoordelijkheid van Facebook valt, zijn wij niet op de hoogte.
Facebookpixel-HTTP-gegevens,
Facebookpixel-cookiegegevens,
Facebookpixel-eventgegevens,
Facebookpixel-analysegegevens.
Onder onze verantwoordelijkheid vindt er geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Over de details van de verwerking van de gegevens die onder de verantwoordelijkheid van Facebook valt, met name over een eventuele geautomatiseerde besluitvorming, zijn wij niet op de hoogte.
Rechtsgrond voor het mogelijk maken van het verzamelen van persoonsgegevens via onze website door Facebook:

Artikel 6, lid 1, punt a) van de Algemene verordening gegevensbescherming (toestemming).

Onder onze verantwoordelijkheid vindt er geen verwerking van persoonsgegevens plaats. Over de details van de verwerking van de gegevens die onder de verantwoordelijkheid van Facebook valt, met name over de rechtsgrond die door Facebook voor de verwerking hanteert, zijn wij niet op de hoogte.

Stylight GmbH

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt Geautomatiseerde besluitvorming Rechtsgrond en eventueel gerechtvaardigde belangen Ontvanger
Stylight is een marketingpartner van MARC O’POLO. Stylight krijgt onze productgegevensfeed (ID, beschrijving, maat, kleur, etc. van de afzonderlijke producten) ter beschikking gesteld en maakt op haar website reclame voor de afzonderlijke producten. Wanneer een klant op de website van Stylight op een van onze producten klikt, komt hij direct op de productdetailpagina van MOP terecht. Sessietracking wordt gebruikt om de relevantie van de producten te meten, zodat Stylight dat ook in haar ranking kan gebruiken. Conversiontracking wordt gebruikt voor het analyseren van acties van bezoekers. Stylight-http-gegevens,
Stylight-cookiegegevens,
Stylight-profielgegevens.
Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats Artikel 6, lid 1, punt a) van de Algemene verordening gegevensbescherming (toestemming). Stylight GmbH

Esome Container (conversiontracking via Adition, Appnexus en Facebook)

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt Geautomatiseerde besluitvorming Rechtsgrond en eventueel gerechtvaardigde belangen Ontvanger
Analyseren van acties van bezoekers (conversiontracking), segmentatie van bezoekers en analyse van campagneperformance:

Ten behoeve van het analyseren van acties van bezoekers (conversiontracking) wordt het gedrag van gebruikers op onze website geregistreerd en in gepseudonimiseerde vorm geanalyseerd. Gebruikers van de website worden in gepseudonimiseerde vorm gekenmerkt om ze op de website te kunnen herkennen. Op basis van deze informatie worden pseudonieme gebruiksprofielen aangemaakt. Deze pseudonieme gebruiksprofielen worden niet aan gegevens over de drager van het pseudoniem gekoppeld.

Het doel van de procedure is om de effectiviteit te meten waarmee een geadresseerde groep personen ertoe wordt bewogen, gewenste acties uit te voeren. Hiervoor gebruiken wij de door Adition, Appnexus en Facebook aangeboden webtrackingtools die wij via de tagmanager van onze advertising partner Esome in onze website implementeren. Adition, Appnexus en Facebook verwerken gegevens voor de beschikbaarstelling van de tool in opdracht van ons

Het doelgericht opnieuw benaderen van gebruikers van de website (retargeting) via verschillende retargetingpartners met inbegrip van het afrekenen van de advertentieweergaven met de desbetreffende retargetingpartner.

Hiervoor wordt het gedrag van gebruikers op onze website geregistreerd en in gepseudonimiseerde vorm geanalyseerd. Gebruikers van de website worden steeds in gepseudonimiseerde vorm middels een door de desbetreffende retargetingpartner toegekende, unieke ID gekenmerkt om ze op onze website alsmede op de websites die advertenties van onze desbetreffende retargetingpartner plaatsen (zogenaamde publishers), en op eigen websites van onze desbetreffende retargetingpartner te kunnen herkennen.

Voor deze doelen worden cookies van de webtrackingtools gebruikt. (Deel H.III. voor gedetailleerde informatie over gebruiksdoelen van de gebruikte cookies.)
Esome-HTTP-gegevens,
Esome-cookiegegevens,
Esome-profielgegevens.
Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Artikel 6, lid 1, punt a) van de Algemene verordening gegevensbescherming (toestemming). Esome advertising technologies GmbH

Voor Adition:
Adition technologies AG,
Active Agent AG

Voor Appnexus:
AppNexus Inc.

Voor Facebook:
Facebook Ireland Limited

Deelname aan de reclamenetwerken van Awin, Daisycon (alleen relevant voor onze Nederlandse landspecifieke shop) en Tracdelight

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt Geautomatiseerde besluitvorming Rechtsgrond en eventueel gerechtvaardigde belangen Ontvanger
Deelname van onze website aan verschillende reclamenetwerken (affiliate-netwerken) om zo goed mogelijk reclame te maken voor onze producten, met in begrip van het weergeven van gepersonaliseerde, op interesses afgestemde reclame en het afrekenen van reclamecampagnes met onze reclamepartners: Wij nemen aan de reclamenetwerken van de volgende reclamepartners deel:
– Awin (voormalig Affilinet)
– Daisycon (alleen voor de Nederlandse landspecifieke shop van onze website)
– Tracdelight

Voor de deelname van onze website aan de betreffende reclamenetwerken zijn in onze website trackingpixels van onze reclamepartners geïmplementeerd. Hierbij worden ook cookies van onze reclamepartners gebruikt. (Deel H.III. voor gedetailleerde informatie over gebruiksdoelen van de gebruikte cookies.)

De trackingpixels maken het onze reclamepartners mogelijk om informatie te verzamelen over activiteiten van gebruikers van onze website.

De ingewonnen informatie dient voor het analyseren van de reclameadvertenties die via de betreffende reclamepartner naar onze website leiden, zodat de reclamepartner het aantal bezoeken aan onze website via deze advertenties in gepseudonimiseerde vorm kan meten ten einde een rekening te kunnen sturen.

Bovendien registreren onze reclamepartners het gedrag van gebruikers op onze website en analyseren dit gedrag in gepseudonimiseerde vorm. Gebruikers van de website worden hiervoor in gepseudonimiseerde vorm gekenmerkt om ze op onze website alsmede op de andere websites die aan het desbetreffende reclamenetwerk deelnemen, te kunnen herkennen. Op basis van deze informatie worden pseudonieme gebruiksprofielen aangemaakt. Deze pseudonieme gebruiksprofielen worden niet aan gegevens over de drager van het pseudoniem gekoppeld. Doel van de procedure is om aan de hand van het surfgedrag de interesses van een gebruiker te achterhalen, ten einde de gebruiker aan bepaalde reclamedoelgroepen te koppelen. Zo kunnen de betreffende reclamepartners de gebruikers relevantere, op hun interesses afgestemde en zodoende interessantere reclame tonen.

In dit verband zijn voor de verwerking van persoonsgegevens samen met ons tevens de desbetreffende reclamepartners verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens. Voor informatie van onze reclamepartners inzake de verwerking van persoonsgegevens willen wij extra wijzen op hun eigen informatie inzake gegevensbescherming:
https://www.awin.com/de/rechtliches/privacy-policy-DACH
https://www.daisycon.com/de/gegevensschutzhinweis/
https://www.tracdelight.io/gegevensschutz/

Wij verstrekken u op verzoek graag de belangrijkste bepalingen van de overeenkomst tussen ons en de overige verwerkingsverantwoordelijken (contactgegevens zie Deel A.I.).
Voor Awin:
Awin-HTTP-gegevens,
Awin-cookiegegevens,
Awin-profielgegevens.

Voor Daisycon:
Daisycon-HTTP-gegevens,
Daisycon-cookiegegevens,
Daisycon-profielgegevens. Voor Tracdelight:
Tracdelight-HTTP-gegevens,
Tracdelight-cookiegegevens,
Tracdelight-profielgegevens.
Es findet keine Geautomatiseerde besluitvorming statt. Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der gegevensschutz-Grundverordnung (Einwilligung). Voor Awin:
AWIN AG

Voor Daisycon:
Daisycon B.V.

Voor Tracdelight:
tracdelight GmbH

Emarsys eMarketing Systems AG

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt Geautomatiseerde besluitvorming Rechtsgrond en eventueel gerechtvaardigde belangen Ontvanger
Het registreren en analyseren van het gedrag van gebruikers van de website om aan de hand daarvan de nieuwsbrieven specifiek, afgestemd op het betreffende abonnement vorm te geven.

Voor zover onder marketing toestemming wordt verleend voor cookies ten behoeve van Emarsys, er een aanmelding voor de online shop heeft plaatsgevonden dan wel toestemming is verleend voor post, worden klikgegevens aan uw gebruikersprofiel opgeslagen om u gepersonaliseerde content te tonen. Er worden uitsluitend categoriegegevens opgeslagen, bijvoorbeeld de categorie waarop het laatst geklikt werd, of producten die in de winkelmand werden gelegd. Expliciete klikpaden worden daarentegen niet opgeslagen.
Emarsys HTTP-gegevens,
Emarsys profielgegevens,
Emarsys cookiegegevens.
Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Artikel 6, lid 1, punt a) van de Algemene verordening gegevensbescherming (toestemming). Emarsys eMarketing Systems AG

GooGoogle Double Click / Google Ads Conversion Pixel / Google Ads Remarketing

Google LLC

Ontvanger Rol van de ontvanger Vestigingsplaats van de ontvanger Adequaatheidsbesluit of geschikte dan wel passende waarborgen voor doorgiften aan derde landen en/of aan internationale organisaties
Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland
Verwerker. EU. Google is gecertificeerd volgens het EU-US-Privacy Shield:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active..

Voor het EU-US-Privacy Shield is een adequaatheidsbesluit van de commissie beschikbaar:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016D1250.

Microsoft Advertising

Ontvanger Rol van de ontvanger Vestigingsplaats van de ontvanger Adequaatheidsbesluit of geschikte dan wel passende waarborgen voor doorgiften aan derde landen en/of aan internationale organisaties
Microsoft Corporation

One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, United States of America
Verwerker. VS. -

Criteo

Ontvanger Rol van de ontvanger Vestigingsplaats van de ontvanger Adequaatheidsbesluit of geschikte dan wel passende waarborgen voor doorgiften aan derde landen en/of aan internationale organisaties
Criteo SA

32 Rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk
(Samen) verwerkingsverantwoordelijke. EU. -

Tectumedia

Ontvanger Rol van de ontvanger Vestigingsplaats van de ontvanger Adequaatheidsbesluit of geschikte dan wel passende waarborgen voor doorgiften aan derde landen en/of aan internationale organisaties
Tectumedia GmbH

Eichhornstrasse 3 10785 Berlijn
Verwerker. EU. -

mediards

Ontvanger Rol van de ontvanger Vestigingsplaats van de ontvanger Adequaatheidsbesluit of geschikte dan wel passende waarborgen voor doorgiften aan derde landen en/of aan internationale organisaties
mediards GmbH

Im Mediapark 8, 50670 Keulen, Duitsland.
Verwerker. EU. -

Facebook

Ontvanger Rol van de ontvanger Vestigingsplaats van de ontvanger Adequaatheidsbesluit of geschikte dan wel passende waarborgen voor doorgiften aan derde landen en/of aan internationale organisaties
Facebook Ireland Limited

4 GRAND CANAL SQUARE, D2 Dublin, Ierland
(Samen) verwerkingsverantwoordelijke. EU. -

Flashtalking GmbH

Ontvanger Rol van de ontvanger Vestigingsplaats van de ontvanger Adequaatheidsbesluit of geschikte dan wel passende waarborgen voor doorgiften aan derde landen en/of aan internationale organisaties
Flashtalking GmbH

Schanzenstr. 35 51063 Keulen
Verwerker. EU. -

Stylight GmbH

Ontvanger Rol van de ontvanger Vestigingsplaats van de ontvanger Adequaatheidsbesluit of geschikte dan wel passende waarborgen voor doorgiften aan derde landen en/of aan internationale organisaties
Stylight GmbH

Nymphenburger Str. 86, 80636 München
Verwerker. EU. -

Esome Container (conversiontracking via Adition, Appnexus en Facebook)

Ontvanger Rol van de ontvanger Vestigingsplaats van de ontvanger Adequaatheidsbesluit of geschikte dan wel passende waarborgen voor doorgiften aan derde landen en/of aan internationale organisaties
Esome advertising technologies GmbH Verwerker. EU. -
Adition technologies AG,

Adition technologies AG, Oststrasse 55, 40211 Duesseldorf alsmede hun subverwerker

Active Agent AG, Ellen-Gottlieb-Strasse 16, 79106 Freiburg, Deutschland.
Verwerker. EU. -
Facebook Ireland Limited,

GRAND CANAL SQUARE, D2 Dublin, Ierland
Verwerker. EU. -

Daisycon (alleen relevant voor onze Nederlandse landspecifieke shop)

Ontvanger Rol van de ontvanger Vestigingsplaats van de ontvanger Adequaatheidsbesluit of geschikte dan wel passende waarborgen voor doorgiften aan derde landen en/of aan internationale organisaties
Daisycon B.V.,

Alnovum Gebouw, P.J. Oudweg 5, 1315 CH Almere, Nederland.
(Samen) verwerkingsverantwoordelijke. EU. -

Awin

Ontvanger Rol van de ontvanger Vestigingsplaats van de ontvanger Adequaatheidsbesluit of geschikte dan wel passende waarborgen voor doorgiften aan derde landen en/of aan internationale organisaties
AWIN AG,

Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn, Duitsland.
(Samen) verwerkingsverantwoordelijke. EU. -

Tracdelight

Ontvanger Rol van de ontvanger Vestigingsplaats van de ontvanger Adequaatheidsbesluit of geschikte dan wel passende waarborgen voor doorgiften aan derde landen en/of aan internationale organisaties
tracdelight GmbH,

Arabellastraße 23, 81925 München, Duitsland.
(Samen) verwerkingsverantwoordelijke. EU. -

Emarsys eMarketing Systems AG

Ontvanger Rol van de ontvanger Vestigingsplaats van de ontvanger Adequaatheidsbesluit of geschikte dan wel passende waarborgen voor doorgiften aan derde landen en/of aan internationale organisaties
Emarsys eMarketing Systems AG,

Emarsys eMarketing Systems AG, Hans-Fischer-Str. 10, 80339 München, Duitsland
Verwerker. EU. -
III. Gebruik van webtrackingtechnologieën (met gebruikmaking van analysecookies)

Wanneer u via de cookie-instellingen uw toestemming heeft verleend voor webanalysedoeleinden, maken wij voor de volgende doeleinden gebruik van webanalysetechnologieën:

· Om de website te verbeteren

· om de doelen van de website beter te behalen (bijv. het vergroten van het aantal paginaweergaven) alsmede

· om de vergoeding van reclamepartners (affiliates) te berekenen

gebruiken wij de webanalysetechnologieën Google Analytics en Triple A van Artefact. Voor dit doel maken wij gebruik van cookies(deel H Analyse).

Daarover krijgt u hieronder gedetailleerde informatie:

Google Analytics

Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt Persoonsgegevens die in de categorieën zijn opgenomen Bronnen van de gegevens Verplichting tot het verstrekken van de gegevens Bewaartermijn
Google Analytics-HTTP-gegevens. Geprotocolleerde gegevens die bij het gebruik van de op de website gebruikte webanalysetool Google Analytics via het Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)) om technische redenen worden verkregen.

Hieronder vallen IP-adres, type en versie van uw internetbrowser, gebruikt besturingssysteem, de aangevraagde pagina, de vooraf bezochte pagina (referrer URL), datum en tijdstip van de aanvraag.

Bovendien kunnen links van onze reclamepartners op onze website bepaalde parameters bevatten, waarmee wij de herkomst van onze gebruikers beter kunnen categoriseren (bijv. identificatienummers van bepaalde reclamemiddelen of -campagnes)
Gebruiker van de website. Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij geen webanalyse door middel van Google Analytics uitvoeren.
Op deze website is voor het gebruik van de webanalysetool Google Analytics een zogenaamde IP-anonimisering geactiveerd. Dat betekent dat het IP-adres, dat om technische redenen door de browser is doorgegeven, door inkorting van het IP-adres (door het weglaten van de laatste byte van het IP-adres) wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen.

De overige gegevens slaan wij voor 38 maanden op.
Google Analytics-cookiegegevens Gegevens die in cookies voor de webanalysetool Google Analytics op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen.

Hieronder valt een unieke ID ter herkenning en identificatie van terugkerende bezoekers.

(deel H.III. voor gedetailleerde informatie over de content van de gebruikte cookies.)
Gebruiker van de website. Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij geen webanalyse door middel van Google Analytics uitvoeren.
38 maanden.

(deel H.III. voor informatie over de geldigheidsduur van gebruikte cookies.)
Google Analytics-profielgegevens. Gegevens die door de webanalysetool Google Analytics worden gegenereerd en in pseudonieme gebruiksprofielen worden opgeslagen.

Hieronder valt informatie over het gebruik van de website, met name paginaweergaven, aantal bezoeken, bezoekduur op de bezochte pagina’s en de herkomst van bezoekers (dat betekent via welke reclamepartner/welke reclamecampagne een bezoeker op de website terechtkwam), waarbij de informatie gekoppeld wordt aan de unieke bezoeker-ID van de bezoeker in de Google Analytics-cookiegegevens.
Autonoom gegenereerd 38 maanden.

Artefact TripleA

Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt Persoonsgegevens die in de categorieën zijn opgenomen Bronnen van de gegevens Verplichting tot het verstrekken van de gegevens Bewaartermijn
TripleA HTTP-gegevens Voor de affiliate marketing wordt centraal de tool TripleA gebruikt. TripleA is een tracking- en reporting tool voor het leveren en meten van online marketingactiviteiten. De tool bestaat met name uit trackingservers, een centrale databank en de reporting frontend. Websitebezoekers Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij geen webanalyse door middel van TripleA uitvoeren.
30 dagen
TripleA cookiegegevens Op de trackingservers worden gegevens verzameld in verband met het weergeven van reclame-uitingen (impression tracking), het doorsturen van de bezoekers naar de klantwebsite (click tracking), het opvragen van meetpunten door implementatie op de klantwebsite (conversion tracking) en het bezoek van een klant op een klantwebsite. Hiervoor wordt zowel van de cookie- als ook van pixeltechnologie gebruik gemaakt Websitebezoekers Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij geen webanalyse door middel van TripleA uitvoeren.
30 dagen
TripleA profielgegevens Tracking ID’s, timestamps, teferrer, ingekortIP-adres Websitebezoekers Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij geen webanalyse door middel van TripleA uitvoeren.
30 dagen

Google Analytics en Artefact TripleA

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt Geautomatiseerde besluitvorming Rechtsgrond en eventueel gerechtvaardigde belangen Ontvanger
Het verbeteren van de website, het beter behalen van de doelen van de website (bijv. vergroten van het aantal paginaweergaven) alsmede het berekenen van de vergoeding van reclamepartners (affiliates).

Hiervoor wordt het gedrag van gebruikers op onze website geregistreerd en in gepseudonimiseerde vorm geanalyseerd. Gebruikers van de website worden in gepseudonimiseerde vorm gekenmerkt om ze op de website te kunnen herkennen. Op basis van deze informatie worden pseudonieme gebruiksprofielen aangemaakt. Deze pseudonieme gebruiksprofielen worden niet aan gegevens over de drager van het pseudoniem gekoppeld. Het doel van de procedure is om te onderzoeken waarvandaan (bijv. via welke reclamepartners en welke reclamecampagnes) de gebruikers komen, welke delen van de websites werden bezocht en hoe vaak en hoelang welke subpagina’s en categorieën werden bekeken. Op die manier kunnen wij onze website verbeteren doordat wij de website op de behoeften van onze gebruikers afstemmen, campagnes beter uitzetten en de hoogte van de vergoeding van onze reclamepartners (affiliates) uitrekenen.

Hiervoor maken wij gebruik van de volgende webanalysetools:
– het door Google aangeboden Google Analytics
– de door Artefact aangeboden analysetool TripleA

Voor deze doelen worden cookies van de webanalysetool gebruikt.

(deel H.III. voor gedetailleerde informatie over gebruiksdoelen van de gebruikte cookies.)
Voor Google Analytics:
Google Analytics-HTTP-gegevens,
Google Analytics-cookiegegevens,
Google Analytics-profielgegevens.

Voor Triple A:
TripleA-HTTP-gegevens,
TripleA-cookiegegevens,
TripleA-profielgegevens.
Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen).

Ons gerechtvaardigd belang is het verbeteren van de website, het beter behalen van de doelen van de website (bijv. vergroten van het aantal paginaweergaven) alsmede het berekenen van de vergoeding van reclamepartners (affiliates).
Voor Google Analytics:
Google LLC.

Voor Artefact TripleA:
Artefact GmbH.

Google Analytics

Ontvanger Rol van de ontvanger Vestigingsplaats van de ontvanger Adequaatheidsbesluit of geschikte dan wel passende waarborgen voor doorgiften aan derde landen en/of aan internationale organisaties
Google LLC

1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS.
Verwerker. VS. Google is gecertificeerd volgens het EU-US-Privacy Shield:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Voor het EU-US-Privacy Shield is een adequaatheidsbesluit van de commissie beschikbaar:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016D1250.

Artefact Triple A

Ontvanger Rol van de ontvanger Vestigingsplaats van de ontvanger Adequaatheidsbesluit of geschikte dan wel passende waarborgen voor doorgiften aan derde landen en/of aan internationale organisaties
Artefact Germany GmbH,

Philosophenweg 21, 47051 Duisburg, Duitsland.
Verwerker. EU. -
IV. Gebruik van personalisatietechnologieen (met gebruikmaking van personalisatiecookies)

Wanneer u via cookie-instellingen uw toestemming heeft verleend voor personalisatiedoeleinden, maken wij voor de volgende doeleinden gebruik van personalisatietechnologieën:
– Weergave voor gepersonaliseerde content in de online shop
– Bijlage voor gepersonaliseerde content voor gedrukte reclame

Voor dit doel maken wij gebruik van cookies (deel H Personalisatie).

Daarover krijgt u hieronder gedetailleerde informatie:

Adnymics GmbH

Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt Persoonsgegevens die in de categorieën zijn opgenomen Bronnen van de gegevens Verplichting tot het verstrekken van de gegevens Bewaartermijn
Adnymics script gegevens Gegevens die in cookies voor de webtrackingtool Adnymics op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen.

Hieronder vallen een unieke ID ter herkenning en identificatie van terugkerende ingelogde klanten door Adnymics, alsmede een productidentificatie.
Gebruiker van de website. Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij geen webtracking door middel van Adnymics uitvoeren.
(deel H.III. voor informatie over de geldigheidsduur van gebruikte cookies.)

Dynamic Yield

Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt Persoonsgegevens die in de categorieën zijn opgenomen Bronnen van de gegevens Verplichting tot het verstrekken van de gegevens Bewaartermijn
Dynamic Yield-HTTP-gegevens. Geprotocolleerde gegevens die bij het gebruik van de op de website gebruikte webtrackingtool Dynamic Yield via het Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)) om technische redenen worden verkregen.

Hieronder vallen IP-adres, type en versie van uw internetbrowser, gebruikt besturingssysteem, de aangevraagde pagina, de vooraf bezochte pagina (referrer URL), datum en tijdstip van de aanvraag.
Gebruiker van de website. Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij geen webtracking door middel van Dynamic Yield uitvoeren.
Op deze website is voor het gebruik van de webtrackingtool Dynamic Yield een zogenaamde IP-anonimisering geactiveerd. Dat betekent dat het IP-adres, dat om technische redenen door de browser is doorgegeven, door inkorting van het IP-adres (door het weglaten van de laatste byte van het IP-adres) wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen.

De overige gegevens slaan wij niet op, maar worden alleen in de browser van de gebruiker in Dynamic Yield-cookies (zie hieronder Dynamic Yield) opgeslagen.
Dynamic Yield-cookiegegevens Gegevens die in cookies voor de webtrackingtool Dynamic Yield op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen.

Hieronder vallen gegevens over de door de gebruiker bezochte paginatypen (bijv. bedankpagina na een bestelling, pagina met productomschrijving, winkelmand), productnummers van de bekeken producten, aantal producten in de winkelmand.

(deel H.III. voor gedetailleerde informatie over de content van de gebruikte cookies.)
Gebruiker van de website. Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij geen webtracking door middel van Dynamic Yield uitvoeren.
Door ons worden noch de cookies zelf noch de informatie uit de cookies opgeslagen.

(deel H.III. voor informatie over de geldigheidsduur van gebruikte cookies.)

Adnymics GmbH

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt Geautomatiseerde besluitvorming Rechtsgrond en eventueel gerechtvaardigde belangen Ontvanger
Het klik- en koopgedrag van users wordt geanalyseerd om het mogelijk te maken dat in het geval van een bestelling een bijsluiter met gepersonaliseerde productaanbevelingen voor de user wordt aangemaakt. Adnymics-cookiegegevens,
Adnymics-profielgegevens.
Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats Artikel 6, lid 1, punt a) van de Algemene verordening gegevensbescherming (toestemming). Adnymics GmbH
Matomo

Dynamic Yield

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt Geautomatiseerde besluitvorming Rechtsgrond en eventueel gerechtvaardigde belangen Ontvanger
Het doen van productaanbevelingen aan gebruikers op bepaalde plekken in de online shop.

Hiervoor wordt het gedrag van gebruikers op onze website geregistreerd en in gepseudonimiseerde vorm geanalyseerd. Gebruikers van de website worden in gepseudonimiseerde vorm gekenmerkt om ze op onze website te kunnen herkennen. Op basis van deze informatie worden pseudonieme gebruiksprofielen aangemaakt. Deze pseudonieme gebruiksprofielen worden niet aan gegevens over de drager van het pseudoniem gekoppeld. Het doel van de procedure is een gebruiker die reeds interesse voor een website of een product heeft getoond, opnieuw op het product te attenderen, ten einde de advertentierelevantie en daarmee het klik- en conversiepercentage (bijv. het bestelquotum) te verhogen.

Dynamic Yield biedt daarbij diverse analyses aan.

(deel H.III. voor gedetailleerde informatie over gebruiksdoelen van de gebruikte cookies.)
Dynamic Yield-HTTP-gegevens,
Dynamic Yield-cookiegegevens
Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Artikel 6, lid 1, punt a) van de Algemene verordening gegevensbescherming (toestemming). Dynamic Yield

Adnymics GmbH

Ontvanger Rol van de ontvanger Vestigingsplaats van de ontvanger Adequaatheidsbesluit of geschikte dan wel passende waarborgen voor doorgiften aan derde landen en/of aan internationale organisaties
adnymics GmbH,

Denisstr. 1b, 80335 München, Deutschland.
Verwerker. EU.

Dynamic Yield

Ontvanger Rol van de ontvanger Vestigingsplaats van de ontvanger Adequaatheidsbesluit of geschikte dan wel passende waarborgen voor doorgiften aan derde landen en/of aan internationale organisaties
Dynamic Yield

Prinzessinnenstraße 8-14, 10969, Berlin, Deutschland.
Verwerker. EU.
V. Gebruik van online contactformulieren

Op de website bieden wij u de mogelijkheid om via contactformulieren contact met ons op te nemen. Wij verwerken de informatie die u in de contactformulieren verstrekt, om uw verzoek af te handelen, bij voorbeeld wat betreft de beschikbaarheid van bepaalde artikelen. Eventueel slaan wij de informatie op ten hoeve van de bewijsvoering inzake de eventuele instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of om te voldoen aan wettelijke, met name handels- en fiscaal rechtelijke, verplichtingen inzake het bewaren van gegevens.

Bij gebruik van de contactformulieren wordt door de browser die op uw eindapparatuur in werking treedt, bepaalde technisch relevante informatie naar de server van onze website gestuurd, bijvoorbeeld uw IP-adres. Wij verwerken deze informatie voor het beschikbaar stellen van contactformulieren op de website en voor het waarborgen van de veiligheid van de IT-infrastructuur die voor het beschikbaar stellen van het formulier wordt gebruikt.

Daarover krijgt u hieronder gedetailleerde informatie:

Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt Persoonsgegevens die in de categorieën zijn opgenomen Bronnen van de gegevens Verplichting tot het verstrekken van de gegevens Bewaartermijn
Contactformulier-HTTP-gegevens. Geprotocolleerde gegevens die bij elke aanvraag van contactformulieren op de website via het Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)) om technische redenen worden verkregen.

Hieronder vallen IP-adres, type en versie van uw internetbrowser, gebruikt besturingssysteem, de aangevraagde pagina, de vooraf bezochte pagina (referrer URL), datum en tijdstip van de aanvraag.
Gebruiker van de website. Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij de aangevraagde content van de website niet beschikbaar stellen.
Gegevens worden in serverlogbestanden in een vorm die het mogelijk maakt om de betrokken persoon te identificeren, maximaal voor een periode van 7 dagen opgeslagen, tenzij zich een veiligheidsgerelateerd voorval voordoet (bijv. een DDoS-aanval).

In geval van een veiligheidsgerelateerd voorval worden de serverlogbestanden bewaard totdat het veiligheidsgerelateerd voorval opgelost en volledig opgehelderd is.
Contactformulier-HTTP-gegevens. Gegevens die u ons in contactformulieren van de website verstrekt.

Hieronder valt de informatie die u ons in het desbetreffende contactformulier op de website verstrekt. Hieronder kunnen met name de volgende gegevens vallen: naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres alsmede de inhoud van uw verzoek.
Gebruiker van de website. Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij uw verzoek niet verwerken.
Gegevens worden zo lang opgeslagen totdat uw verzoek is afgehandeld.

Deze gegevens slaan wij op ten behoeve van de bewijsvoering inzake de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en bovendien nog voor een overgangsperiode van drie jaar per het einde van het jaar waarin u ons de gegevens heeft verstrekt, en in geval van eventuele rechtsgeschillen tot aan de beëindiging daarvan.

Voorts slaan wij deze gegevens bovendien op, voor zover er sprake is van wettelijke, met name handels- en fiscaal rechtelijke, verplichtingen inzake het bewaren van gegevens. Afhankelijk van het soort documenten kan er sprake zijn van handels- en fiscaal rechtelijke verplichtingen inzake het bewaren van gegevens gedurende zes of tien jaar ((§ 147 Abgabenordnung (AO) [belastingverordening], § 257 Handelsgesetzbuch (HGB) [Duitse wetboek van koophandel])).
Doel van de verwerking van de persoonsgegevens Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt Geautomatiseerde besluitvorming Rechtsgrond en eventueel gerechtvaardigde belangen Ontvanger
Beschikbaarstelling van onze contactformulieren op de website.

Hiervoor worden HTTP-gegevens tijdelijk op onze webserver verwerkt.
Contactformulier-HTTP-gegevens Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen).

Ons gerechtvaardigd belang is de beschikbaarstelling van de door de gebruiker aangevraagde content op de website.
Hostingprovider.
Het waarborgen van de veiligheid van de IT-infrastructuur, welke voor de beschikbaarstelling van het formulier wordt gebruikt, met name voor het vaststellen, oplossen en documenteren van bewijsmateriaal van storingen (bijv. DDoS-aanvallen).

Hiervoor worden gegevens tijdelijk in logbestanden op onze webserver opgeslagen en geanalyseerd.
Contactformulier-HTTP-gegevens. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen).

Ons gerechtvaardigd belang is het waarborgen van de veiligheid van de IT-infrastructuur, welke voor de beschikbaarstelling van het formulier wordt gebruikt, met name voor het vaststellen, oplossen en documenteren van bewijsmateriaal van storingen (bijv. DDoS-aanvallen).
Hostingprovider.
Afhandeling van uw verzoek. Contactformulier-HTTP-gegevens. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Voor zover uw aanvraag een overeenkomst betreft waarbij u partij bent, of de uitvoering van precontractuele maatregelen betreft:

Artikel 6, lid 1, punt b) van de Algemene verordening gegevensbescherming (uitvoering van een overeenkomst of uitvoering van precontractuele maatregelen).

Anders:

Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen).

In dat geval is ons gerechtvaardigd belang de afhandeling van uw verzoek.
Klantenserviceprovider.
Opslag en verwerking ten behoeve van de bewijsvoering inzake eventuele instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Contactformulier-HTTP-gegevens Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen).

Ons gerechtvaardigd belang is de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
Klantenserviceprovider.
Bewaren van gegevens om te voldoen aan wettelijke, met name handels- en fiscaal rechtelijke, verplichtingen inzake het bewaren van gegevens.

Afhankelijk van het soort documenten kan er sprake zijn van handels- en fiscaal rechtelijke verplichtingen inzake het bewaren van gegevens gedurende zes of tien jaar ((§ 147 Abgabenordnung (AO) [belastingverordening], § 257 Handelsgesetzbuch (HGB) [Duitse wetboek van koophandel])).
Contactformulier-HTTP-gegevens. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Artikel 6, lid 1, punt c) van de Algemene verordening gegevensbescherming (het voldoen aan een wettelijke verplichting). Klantenserviceprovider.
Ontvanger Rol van de ontvanger Vestigingsplaats van de ontvanger Adequaatheidsbesluit of geschikte dan wel passende waarborgen voor doorgiften aan derde landen en/of aan internationale organisaties
Hostingprovider.

(momenteel: Salesforce.com, inc. The Landmark at One Market, Suite 300, San Francisco, CA 94105, USA).
Verwerker. VS. Salesforce is gecertificeerd volgens het EU-US-Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active Voor het EU-US-Privacy Shield is een adequaatheidsbesluit van de commissie beschikbaar: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016D1250.

Aanvullend hebben de partijen Europese standaardcontractbepalingen conform artikel 46, lid 5 van de Algemene verordening gegevensbescherming afgesloten, die onder artikel 26, lid 4 van de vorige richtlijn inzake gegevensbescherming (richtlijn 95/46/EG) werden vastgesteld. Een kopie van de standaardcontractbepalingen kan via onze functionaris voor gegevensbescherming worden verkregen (zie deel deel Avoor de contactgegevens).
Klantenserviceprovider

(momenteel: arvato direct services Dortmund GmbH, Schleefstr. 1, 44287 Dortmund, Duitsland).
Verwerker. EU. -

C. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens van klanten van onze online shops

Op onze website heeft u de mogelijkheid om onze MARC O’POLO Onlineshops te gebruiken, die in verschillende landenversies via landspecifieke URL’s (bijv. voor Duitsland op www.marc-o-polo.com/de-de/) bereikbaar zijn (hierna te noemen ‘landspecifieke shops’). Een overzicht van de afzonderlijke landspecifieke shops vindt u in deel A, punt 1.1. van onze algemene voorwaarden. De landspecifieke shops worden hierna gezamenlijk ‘online shop’ genoemd.

Bij het gebruik van onze online shop verwerken wij diverse persoonsgegevens, bijvoorbeeld uw gegevens die u in het bestelformulier verstrekt, voor het beschikbaar stellen van verschillende functies in onze online shop, voor het afsluiten, het uitvoeren alsmede het terugdraaien van koopovereenkomsten, voor het verzenden van e-mails met reclame voor eigen soortgelijke producten onder de voorwaarden van § 7 lid 3 UWG (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Duitse wet oneerlijke handelspraktijken dan wel mededingingswet), voor het waarborgen van de veiligheid van de IT-infrastructuur welke voor de beschikbaarstelling van de online shop wordt gebruikt, voor het administreren en innen van onze vorderingen op debiteuren, voor het beschikbaar stellen van de reviewfunctie, voor het uitvoeren van een toetsing inzake fraude- en kredietwaardigheid ten tijde en na voltooiing van de bestelling, voor het houden van enquêtes ten behoeve van marktonderzoeken alsmede ten behoeve van bewijsvoering en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen inzake het bewaren van gegevens.

U kunt in onze online shop ‘als gast’ bestellingen plaatsen of desgewenst via een klantaccount bestellen. Het gebruik van een klantaccount is in de landspecifieke shop Duitsland uitsluitend beschikbaar voor deelnemers aan het klantloyaliteitsprogramma MARC O’POLO MEMBERS. De details over de verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan het klantloyaliteitsprogramma, met inbegrip van het gebruik van het klantaccount, staan beschreven in deel E van deze informatie inzake gegevensbescherming.

Daarover krijgt u hieronder gedetailleerde informatie:

Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt Persoonsgegevens die in de categorieën zijn opgenomen Bronnen van de gegevens Verplichting tot het verstrekken van de gegevens Bewaartermijn
HTTP-gegevens. Geprotocolleerde gegevens die bij elke aanvraag van de online shop op de website via het Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)) om technische redenen worden verkregen.

Hieronder vallen IP-adres, type en versie van uw internetbrowser, gebruikt besturingssysteem, de aangevraagde pagina, de vooraf bezochte pagina (referrer URL), datum en tijdstip van de aanvraag.
Gebruiker van de online shop. Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij de aangevraagde content van de website niet beschikbaar stellen.
Gegevens worden in serverlogbestanden in een vorm die het mogelijk maakt om de betrokken persoon te identificeren, maximaal voor een periode van 7 dagen opgeslagen, tenzij zich een veiligheidsgerelateerd voorval voordoet (bijv. een DDoS-aanval).

In geval van een veiligheidsgerelateerd voorval worden de serverlogbestanden bewaard totdat het veiligheidsgerelateerd voorval opgelost en volledig opgehelderd is.
Winkelmandgegevens. Gegevens over producten die u in de winkelmand van de online shop legt.

Daaronder vallen artikelnaam, artikelnummer, aantal, maat, kleur, prijs, munteenheid.
Gebruiker van de online shop. Verstrekking is een noodzakelijke voorwaarde om een koopovereenkomst af te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunt u geen artikel via onze online shop aanschaffen.
Voor voltooiing van een bestelling:
Wij slaan deze gegevens niet langdurig in onze systemen op, maar verwerken deze slechts tijdelijk ten tijde van de beschikbaarstelling van de website (bijv. voor het weergeven van de inhoud van de winkelmand). Opslag geschiedt tijdelijk lokaal in de browser van de gebruiker voor de duur van de sessie van de gebruiker.

Na voltooiing van een bestelling:
Gegevens worden zo lang opgeslagen totdat u uw bestelling volledig heeft afgerond, dat wil zeggen totdat het product is verzonden.

Deze gegevens slaan wij op ten behoeve van de bewijsvoering inzake de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en bovendien nog voor een overgangsperiode van drie jaar per het einde van het jaar waarin u ons de gegevens heeft verstrekt, en in geval van eventuele rechtsgeschillen tot aan de beëindiging daarvan.

Voorts slaan wij deze gegevens bovendien op, voor zover er sprake is van wettelijke, met name handels- en fiscaal rechtelijke, verplichtingen inzake het bewaren van gegevens. Afhankelijk van het soort documenten kan er sprake zijn van handels- en fiscaal rechtelijke verplichtingen inzake het bewaren van gegevens gedurende zes of tien jaar ((§ 147 Abgabenordnung (AO) [belastingverordening], § 257 Handelsgesetzbuch (HGB) [Duitse wetboek van koophandel])).
Contactgegevens. Gegevens die u ons in het kader van de bestelprocedure verstrekt zodat wij contact met u kunnen opnemen inzake de afhandeling van uw bestelling.

Hieronder kunnen met name de volgende gegevens vallen: aanspreekvorm, naam, voornaam, postadres, telefoonnummer alsmede e-mailadres.
Gebruiker van de online shop. Het verstrekken van de gegevens die in de bestelprocedure met een sterretje als verplicht zijn aangeduid, is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, is het niet mogelijk om een overeenkomst te sluiten.
Gegevens worden zo lang opgeslagen totdat u uw bestelling volledig heeft afgerond, dat wil zeggen totdat het product is verzonden.

Deze gegevens slaan wij op ten behoeve van de bewijsvoering inzake de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en bovendien nog voor een overgangsperiode van drie jaar per het einde van het jaar waarin u ons de gegevens heeft verstrekt, en in geval van eventuele rechtsgeschillen tot aan de beëindiging daarvan.

Voorts slaan wij deze gegevens bovendien op, voor zover er sprake is van wettelijke, met name handels- en fiscaal rechtelijke, verplichtingen inzake het bewaren van gegevens. Afhankelijk van het soort documenten kan er sprake zijn van handels- en fiscaal rechtelijke verplichtingen inzake het bewaren van gegevens gedurende zes of tien jaar ((§ 147 Abgabenordnung (AO) [belastingverordening], § 257 Handelsgesetzbuch (HGB) [Duitse wetboek van koophandel])).
Verzendgegevens. Gegevens die u ons in het kader van de bestelprocedure verstrekt zodat wij uw bestelde artikel kunnen verzenden.

Hieronder valt de door u geselecteerde verzendwijze alsmede eventueel het door u ingevoerde leveringsadres dat afwijkt van het factuuradres.
Gebruiker van de online shop. Verstrekking is een noodzakelijke voorwaarde om een koopovereenkomst af te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunt u geen artikel via onze online shop aanschaffen.
Gegevens worden zo lang door ons opgeslagen totdat u uw bestelling volledig heeft afgerond, dat wil zeggen totdat het product is verzonden.

Deze gegevens slaan wij op ten behoeve van de bewijsvoering inzake de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en bovendien nog voor een overgangsperiode van drie jaar per het einde van het jaar waarin u ons de gegevens heeft verstrekt, en in geval van eventuele rechtsgeschillen tot aan de beëindiging daarvan.

Voorts slaan wij deze gegevens bovendien op, voor zover er sprake is van wettelijke, met name handels- en fiscaal rechtelijke, verplichtingen inzake het bewaren van gegevens. Afhankelijk van het soort documenten kan er sprake zijn van handels- en fiscaal rechtelijke verplichtingen inzake het bewaren van gegevens gedurende zes of tien jaar ((§ 147 Abgabenordnung (AO) [belastingverordening], § 257 Handelsgesetzbuch (HGB) [Duitse wetboek van koophandel])).
Betaalgegevens. Gegevens die u ons voor de betaling van uw bestelde artikelen verstrekt. Deze zijn afhankelijk van het betaalmiddel dat u kiest.

Dit omvat, al naar gelang de betaalwijze, bijvoorbeeld uw IBAN-nummer, BIC-nummer of factuuradres.
Gebruiker van de online shop Het verstrekken van de gegevens die in de bestelprocedure met een sterretje als verplicht zijn aangeduid, is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens in verplichte velden niet worden verstrekt, is het niet mogelijk om een overeenkomst te sluiten.
Gegevens worden zo lang opgeslagen totdat u uw bestelling volledig heeft afgerond, dat wil zeggen totdat het product is verzonden.

Deze gegevens slaan wij op ten behoeve van de bewijsvoering inzake de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en bovendien nog voor een overgangsperiode van drie jaar per het einde van het jaar waarin u ons de gegevens heeft verstrekt, en in geval van eventuele rechtsgeschillen tot aan de beëindiging daarvan.

Voorts slaan wij deze gegevens bovendien op, voor zover er sprake is van wettelijke, met name handels- en fiscaal rechtelijke, verplichtingen inzake het bewaren van gegevens. Afhankelijk van het soort documenten kan er sprake zijn van handels- en fiscaal rechtelijke verplichtingen inzake het bewaren van gegevens gedurende zes of tien jaar ((§ 147 Abgabenordnung (AO) [belastingverordening], § 257 Handelsgesetzbuch (HGB) [Duitse wetboek van koophandel])).
Gegevens inzake de bestelling. Informatie over uw bestelling.

Hieronder vallen gegevens over de gekochte artikelen (artikelnaam, artikelnummer, prijs, munteenheid, ordernummer), gebruikte store-versie, datum en tijdstip van de aankoop, geselecteerde betaalwijze en verzendwijze, status van uw bestelling.
Autonoom gegenereerd. - Gegevens worden zo lang opgeslagen totdat u uw bestelling volledig heeft afgerond, dat wil zeggen totdat het product is verzonden.

Deze gegevens slaan wij op ten behoeve van de bewijsvoering inzake de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en bovendien nog voor een overgangsperiode van drie jaar per het einde van het jaar waarin u ons de gegevens heeft verstrekt, en in geval van eventuele rechtsgeschillen tot aan de beëindiging daarvan.

Voorts slaan wij deze gegevens bovendien op, voor zover er sprake is van wettelijke, met name handels- en fiscaal rechtelijke, verplichtingen inzake het bewaren van gegevens. Afhankelijk van het soort documenten kan er sprake zijn van handels- en fiscaal rechtelijke verplichtingen inzake het bewaren van gegevens gedurende zes of tien jaar ((§ 147 Abgabenordnung (AO) [belastingverordening], § 257 Handelsgesetzbuch (HGB) [Duitse wetboek van koophandel])).
Debiteurengegevens. Gegevens die wij voor de administratie van onze vorderingen op debiteuren in ons interne debiteurenmanagement verwerken.

Hieronder valt met name informatie over actuele openstaande posten, binnengekomen betalingen, aantal aanmaningen, lopende incassoprocedures, retouren.
Betaaldienstverlener, incassobureaus, autonoom gegenereerd. - Gegevens worden zo lang opgeslagen totdat u uw bestelling volledig heeft afgerond, dat wil zeggen totdat het product is verzonden.

Deze gegevens slaan wij op ten behoeve van de bewijsvoering inzake de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en bovendien nog voor een overgangsperiode van drie jaar per het einde van het jaar waarin u ons de gegevens heeft verstrekt, en in geval van eventuele rechtsgeschillen tot aan de beëindiging daarvan.

Voorts slaan wij deze gegevens bovendien op, voor zover er sprake is van wettelijke, met name handels- en fiscaal rechtelijke, verplichtingen inzake het bewaren van gegevens. Afhankelijk van het soort documenten kan er sprake zijn van handels- en fiscaal rechtelijke verplichtingen inzake het bewaren van gegevens gedurende zes of tien jaar ((§ 147 Abgabenordnung (AO) [belastingverordening], § 257 Handelsgesetzbuch (HGB) [Duitse wetboek van koophandel])).
Transactie-e-mailgegevens. Informatie uit e-mailgegevens inzake de transactie die wij voor het afhandelen of het terugdraaien van uw bestelling versturen (bijv. ontvangsbevestiging naar aanleiding van uw bestelling).

Hieronder vallen inhoud en tijdstip van de transactie-e-mail.
Autonoom gegenereerd. - Gegevens worden opgeslagen totdat uw bestelling volledig is afgehandeld. Dit omvat met name tevens het mogelijk terugdraaien van de bestelling.

Deze gegevens slaan wij op ten behoeve van de bewijsvoering inzake de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en bovendien nog voor een overgangsperiode van drie jaar per het einde van het jaar waarin u ons de gegevens heeft verstrekt, en in geval van eventuele rechtsgeschillen tot aan de beëindiging daarvan.

Voorts slaan wij deze gegevens bovendien op, voor zover er sprake is van wettelijke, met name handels- en fiscaal rechtelijke, verplichtingen inzake het bewaren van gegevens. Afhankelijk van het soort documenten kan er sprake zijn van handels- en fiscaal rechtelijke verplichtingen inzake het bewaren van gegevens gedurende zes of tien jaar ((§ 147 Abgabenordnung (AO) [belastingverordening], § 257 Handelsgesetzbuch (HGB) [Duitse wetboek van koophandel])).
Bestel- en retourwaarde. De in het kader van een retourzending opgegeven redenen van retour. Gebruiker van de online shop. Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij geen rekening houden met de redenen van retour bij de berekening en beoordeling van het retourpercendagen.
WDe redenen van retour slaan wij niet in onze systemen op.

Het door ons vastgestelde retourpercendagen slaan wij gedurende 24 maanden op.
Bestel- en retourwaarde. Het totaalbedrag van de bestellingen en het totale bedrag van de geretourneerde producten, alsmede de door u gebruikte contactgevens die wij nodig hebben om uw retourpercendagen vast te stellen.

Voor het berekenen van uw retourpercendagen stellen wij het procentuele aandeel van uw retouren op basis van het totaalbedrag van de bestellingen vast die u in totaal door bestellingen in onze online shop heeft gegenereerd.
Autonoom gegenereerd. - De redenen van retour slaan wij niet in onze systemen op.

Het door ons vastgestelde retourpercendagen slaan wij gedurende 24 maanden op.
Reviewgegevens. Informatie die u ons in reviews over producten verstrekt.

Hieronder valt uw e-mailadres en een vrij te kiezen gebruikersnaam.
Gebruiker van de online shop. Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij de reviewfunctie van de website niet beschikbaar stellen.
Gegevens worden opgeslagen, zolang uw review op onze website wordt weergegeven.

Deze gegevens slaan wij op ten behoeve van de bewijsvoering inzake de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en bovendien nog voor een overgangsperiode van drie jaar per het einde van het jaar waarin u ons de gegevens heeft verstrekt, en in geval van eventuele rechtsgeschillen tot aan de beëindiging daarvan.

Voorts slaan wij deze gegevens bovendien op, voor zover er sprake is van wettelijke, met name handels- en fiscaal rechtelijke, verplichtingen inzake het bewaren van gegevens. Afhankelijk van het soort documenten kan er sprake zijn van handels- en fiscaal rechtelijke verplichtingen inzake het bewaren van gegevens gedurende zes of tien jaar ((§ 147 Abgabenordnung (AO) [belastingverordening], § 257 Handelsgesetzbuch (HGB) [Duitse wetboek van koophandel])).
Kredietwaardigheidsgegevens. Informatie over de kredietwaardigheid van onze klanten. Daartoe behoren met name de inlichtingen over kredietwaardigheid die worden verstrekt door kredietregistratiebureaus, gebaseerd op gegevens over faillissementen en schuldenaren afkomstig van de rechtbank en meldingen van schuldeisers dan wel hun gevolmachtigden inzake betalingsgedrag die in strijd is met de overeenkomst. Kredietregistratiebureaus. - Gegevens worden zo lang door ons opgeslagen totdat u uw bestelling volledig heeft afgerond, dat wil zeggen totdat het product is verzonden.

Deze gegevens slaan wij op ten behoeve van de bewijsvoering inzake de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en bovendien nog voor een overgangsperiode van drie jaar per het einde van het jaar waarin u ons de gegevens heeft verstrekt, en in geval van eventuele rechtsgeschillen tot aan de beëindiging daarvan.

Voorts slaan wij deze gegevens bovendien op, voor zover er sprake is van wettelijke, met name handels- en fiscaal rechtelijke, verplichtingen inzake het bewaren van gegevens. Afhankelijk van het soort documenten kan er sprake zijn van handels- en fiscaal rechtelijke verplichtingen inzake het bewaren van gegevens gedurende zes of tien jaar ((§ 147 - orde (AO) [belastingverordening], § 257 Handelsgesetzbuch (HGB) [Duitse wetboek van koophandel])).
Kredietwaardigheidsgegevens. Hieronder vallen bovendien de door ons gegenereerde gegevens over het tijdig betalen van onze vorderingen en leringen die wij trekken uit fraude- en kredietwaardigheidscontroles uit het verleden, bijvoorbeeld door het instellen van een limiet voor uw aankopen. Autonoom gegenereerd. - Gegevens worden zo lang door ons opgeslagen totdat u uw bestelling volledig heeft afgerond, dat wil zeggen totdat het product is verzonden.

Deze gegevens slaan wij op ten behoeve van de bewijsvoering inzake de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en bovendien nog voor een overgangsperiode van drie jaar per het einde van het jaar waarin u ons de gegevens heeft verstrekt, en in geval van eventuele rechtsgeschillen tot aan de beëindiging daarvan.

Voorts slaan wij deze gegevens bovendien op, voor zover er sprake is van wettelijke, met name handels- en fiscaal rechtelijke, verplichtingen inzake het bewaren van gegevens. Afhankelijk van het soort documenten kan er sprake zijn van handels- en fiscaal rechtelijke verplichtingen inzake het bewaren van gegevens gedurende zes of tien jaar ((§ 147 - orde (AO) [belastingverordening], § 257 Handelsgesetzbuch (HGB) [Duitse wetboek van koophandel])).
Marktonderzoeksgegevens. Informatie die wij in het kader van klantenenquêtes voor marktonderzoeksdoeleinden verzamelen om in gepseudonimiseerde vorm met name de tevredenheid van onze klanten te analyseren en de content van ons aanbod te verbeteren. Gebruiker van de online shop. Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij geen enquêtes houden en analyses voor markonderzoeksdoeleinden uitvoeren.
Wij slaan deze gegevens in gepseudonimiseerde vorm maximaal 38 maanden op.

Wij slaan deze gegevens bovendien in geanonimiseerde vorm op om deze voor interne statische doeleinden te analyseren.
Doel van de verwerking van de persoonsgegevens Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt Geautomatiseerde besluitvorming Rechtsgrond en eventueel gerechtvaardigde belangen Ontvanger
Beschikbaarstelling van de online shopfuncties op de website.

Hiervoor worden HTTP-gegevens tijdelijk op onze webserver verwerkt.
HTTP-gegevens, winkelmandgegevens. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen).

Ons gerechtvaardigd belang is de beschikbaarstelling van de door de gebruiker aangevraagde content op de website.
Hostingprovider.
Totstandkoming en uitvoering van koopovereenkomsten die via de online shop worden gesloten.

Dit omvat met name de afhandeling van de betaling, de verzending van de door u bestelde producten alsmede de verzending van transactie-e-mails om u over de status van uw bestelling te informeren.
Winkelmandgegevens, contactgegevens, verzendgegevens, betalingsgegevens, gegevens inzake de bestelling, gegevens inzake transactie-e-mails. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Artikel 6, lid 1, punt b) van de Algemene verordening gegevensbescherming (uitvoering van een overeenkomst of uitvoering van precontractuele maatregelen). Hostingprovider, Arvato Distributions, parcelLab, systeem- en servicemail-diensverlener, pakketdienst, betaaldiensverlener.
Uitvoering van een fraude- en kredietwaardigheidscontrole voor voltooiing van uw bestelling om zo goed mogelijk het risico op wanbetaling te vermijden. Op basis van hoofdzakelijk geautomatiseerde controles besluiten wij of en welke betaalwijzen wij u kunnen aanbieden en/of in hoeverre wij uw bestelling in de gewenste omvang kunnen uitvoeren.

De fraude- en kredietwaardigheidscontrole wordt in opdracht van ons uitgevoerd door Infoscore Consumer Data GmbH (part of Arvato Financial Services Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden) (hierna te noemen ‘Infoscore Consumer Data’).
Contactgegevens, winkelmandgegevens, verzendgegevens, gegevens inzake de bestelling, debiteurengegevens, bestel- en retourwaarde, kredietwaardigheidsgegevens. Er vindt een geautomatiseerde besluitvorming plaats die gebaseerd is op onderstaande logica:

De fraude- en kredietwaardigheidscontrole begint nadat u uw contact- en verzendgegevens heeft ingevoerd en op ‘verder’ klikt, voordat wij bepaalde betaalmiddelen voor uw bestelling tonen.

Volgens vooraf gedefinieerde richtlijnen controleert informa solutions of de uitvoering van de bestelling gepaard gaat met een wanbetalingsrisico, zodat alleen veilige betaalwijzen moeten worden aangeboden, dat wil zeggen geen koop op rekening.

Hiervoor controleert Infoscore Consumer Data eerst uw contact- en verzendgegevens met betrekking tot uw leeftijd en de juistheid van het ingevoerde adres dan wel de ingevoerde adressen.

Daarnaast analyseert Infoscore Consumer Data het aantal en de hoogte van de bestellingen binnen een bepaalde tijdsinterval. Daarbij controleert ze met name in hoeverre uw contact- en verzendgegevens voor voorgaande bestellingen werden gebruikt, bijvoorbeeld of er binnen een korte periode verschillende e-mailadressen voor hetzelfde factuuradres werden opgegeven. Bovendien controleert informa solutions de door ons gegenereerde gegevens over het tijdig betalen van onze vorderingen en leringen die wij hebben getrokken uit fraude- en kredietwaardigheidscontroles uit het verleden, bijvoorbeeld door het instellen van een limiet voor uw aankopen. Met name controleert Infoscore Consumer Data of het als maximum geconfigureerde bestellimiet bereikt is, controleert uw uit de bestel- en retourwaarden gegenereerde retourpercendagen en haalt uit onze debiteurengegevens of en voor welk bedrag er actuele openstaande posten, aanmaningen en lopende incassoprocedures bestaan.

Voor het berekenen van uw retourpercendagen stellen wij het procentuele aandeel van uw retouren op basis van het totaalbedrag van de bestellingen vast die u in totaal door bestellingen in onze online shop heeft gegenereerd.

Bovendien wint Infoscore Consumer Data tevens informatie over de kredietwaardigheid in bij een kredietregistratiebureau en geeft hiertoe uw contact- en verzendgegevens door aan het kredietregistratiebureau. De informatie over de kredietwaardigheid bevat een zogeheten scorewaarde die op basis van een wetenschappelijk erkend wiskundig-statistische bewerking worden berekend en toegepast voor het beoordelen van het kredietrisico.

Op basis van de scorewaarde die door het kredietregistratiebureau is doorgegeven, en de overige hierboven beschreven controles beoordeelt Infoscore Consumer Data het risico op wanbetaling. Het resultaat van de fraude- en kredietwaardigheidscontrole verstrekt Infoscore Consumer Data ons in geautomatiseerde vorm, dat wij volgens vooraf ingestelde richtlijnen interpreteren en bepaalt of en welke betaalwijzen we in de verdere bestelprocedure tonen.
Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen). Ons gerechtvaardigd belang is het zo veel mogelijk beperken van het risico op wanbetaling. Infoscore Consumer Data, kredietregistratiebureau.
Uitvoering van een fraudecontrole na het voltooien van de bestelling.

Al naargelang het resultaat van de hierboven beschreven geautomatiseerde fraude- en kredietwaardigheidscontrole voor voltooiing van de bestelling, voert Infoscore Consumer Data in opdracht van ons na voltooiing van de bestelling, dat wil zeggen nadat u geklikt heeft op ‘Uw bestelling afsluiten’, voor bepaalde bestellingen extra een handmatige fraudecontrole uit.

Voor het selecteren van de bestellingen die we handmatig controleren, hebben wij richtlijnen gedefinieerd om alle bestellingen volgens bepaalde criteria automatisch te selecteren. Criteria voor een handmatige controle zijn met name de concreet geselecteerde betaalwijze, de hoogte van het bedrag van de bestelling, uw woonplaats of het totaalbedrag van bestellingen in de afgelopen 168 uur bij gebruik van dezelfde contact- en verzendgegevens.

In het kader van de handmatige fraudecontrole controleert informa solutions of in een specifiek geval in grote mate sprake is van een vermoeden van fraude en houdt hierbij behalve met onze interne gegevens tevens rekening met informatie uit openbaar toegankelijk bronnen, bijvoorbeeld de ‘Gelbe Seiten’ (gouden gids) of openbaar toegankelijke websites. Rekening houdend met het advies van informa solutions geven wij de bestelling vrij of besluiten we in het specifieke geval over te gaan tot annulering van de bestelling.
Contactgegevens, winkelmandgegevens, verzendgegevens, gegevens inzake de bestelling, debiteurengegevens, bestel- en retourwaarde, kredietwaardigheidsgegevens. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen). Ons gerechtvaardigd belang is het zo veel mogelijk beperken van het risico op wanbetaling. Infoscore Consumer Data.
Versturen van e-mails met reclame voor eigen soortgelijke producten aan klanten die ons hun e-mailadres in het kader van een bestelling in de online shop hebben verstrekt en die bij registratie van het e-mailadres duidelijk erop werden gewezen dat zij te allen tijde bezwaar kunnen maken tegen dit gebruik van hun e-mailadres, zonder dat hiervoor andere dan de verzendkosten volgens de basistarieven ontstaan. Op dit recht van bezwaar wijzen wij tevens extra bij elk gebruik van het e-mailadres, dat wil zeggen in elke e-mail met productreclame.

Om reclame te maken voor eigen soortgelijke producten gebruiken wij de informatie over uw voorgaande aankopen die in de transactie-e-mailgegevens terug te vinden is, om er zeker van te zijn dat u alleen reclame ontvangt die overeenkomt met uw interesses.
Contactgegevens, transactie-e-mailgegevens. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen).

Ons gerechtvaardigd belang is het gebruik van e-mailadressen voor directmailing voor soortgelijke producten onder de voorwaarden van § 7 lid 3 UWG (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Duitse wet oneerlijke handelspraktijken dan wel mededingingswet).
Cheetah Digital.
Het houden van klantenenquêtes voor marktonderzoeksdoeleinden en gepseudonimiseerde analyse van de marktonderzoeksgegevens om de content van ons aanbod verder te ontwikkelen en te verbeteren. Marktonderzoeksgegevens. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Afweging van belangen (artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening persoonsgegevens. Ons gerechtvaardigd belang is het verdere ontwikkeling en verbetering van ons aanbod. Enquêtebureau.
Het waarborgen van de veiligheid van de IT-infrastructuur, welke voor de beschikbaarstelling van de online shop wordt gebruikt, met name voor het vaststellen, oplossen en documenteren van bewijsmateriaal van storingen (bijv. DDoS-aanvallen).

Hiervoor worden gegevens tijdelijk in logbestanden op onze webserver opgeslagen en geanalyseerd.
HTTP-gegevens, winkelmandgegevens. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen).

Ons gerechtvaardigd belang is het waarborgen van de veiligheid van de IT-infrastructuur, welke voor de beschikbaarstelling van de online shop wordt gebruikt, met name voor het vaststellen, oplossen en documenteren van bewijsmateriaal van storingen (bijv. DDoS-aanvallen).
Hostingprovider.
Administreren en innen van ons vorderingen op klanten. Contactgegevens, debiteurengegevens. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Artikel 6, lid 1, punt b) van de Algemene verordening gegevensbescherming (uitvoering van een overeenkomst). Incassobureau.
Terugdraaiing van koopovereenkomsten in het geval van de herroeping of andere redenen voor het terugdraaien van de aankoop. Contactgegevens, verzendgegevens, betalingsgegevens, gegevens inzake de bestelling, transactie-e-mailgegevens, debiteurengegevens. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen).

Ons gerechtvaardigd belang is de terugdraaiing van koopovereenkomsten.
Postbedrijf.
Beschikbaarstelling van de reviewfunctie.

Hiervoor worden de door u ingevoerde gegevens en uw review gecontroleerd en na succesvolle controle op onze website geplaatst. Hierbij wordt de review uitsluitend onder de door u gekozen gebruikersnaam getoond.

Wij laten u per e‑mail weten dat wij de review plaatsen.
Reviewgegevens. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen).

Ons gerechtvaardigd belang is de beschikbaarstelling van de door de gebruiker aangevraagde functie van de website.
Hostingprovider.
Opslag en verwerking ten behoeve van de bewijsvoering inzake eventuele instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. HTTP-gegevens, contactgegevens, betalingsgegevens, gegevens inzake de bestelling, winkelmandgegevens, verzendgegevens, transactie-e-mailgegevens, debiteurengegevens, kredietwaardigheidsgegevens, reviewgegevens. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen).

Ons gerechtvaardigd belang is de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
Hostingprovider.
Bewaren van gegevens om te voldoen aan wettelijke, met name handels- en fiscaal rechtelijke, verplichtingen inzake het bewaren van gegevens.

Afhankelijk van het soort documenten kan er sprake zijn van handels- en fiscaal rechtelijke verplichtingen inzake het bewaren van gegevens gedurende zes of tien jaar ((§ 147 Abgabenordnung (AO) [belastingverordening], § 257 Handelsgesetzbuch (HGB) [Duitse wetboek van koophandel])).
Contactgegevens, betalingsgegevens inzake de bestelling, winkelmandgegevens, verzendgegevens, transactie-e-mailgegevens, debiteurengegevens, reviewgegevens. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Artikel 6, lid 1, punt c) van de Algemene verordening gegevensbescherming (het voldoen aan een wettelijke verplichting). Hostingprovider.
Ontvanger Rol van de ontvanger Vestigingsplaats van de ontvanger Adequaatheidsbesluit of geschikte dan wel passende waarborgen voor doorgiften aan derde landen en/of aan internationale organisaties
Hostingprovider

(momenteel: Salesforce.com, inc. The Landmark at One Market, Suite 300, San Francisco, CA 94105, United States).
Verwerker. VS. Salesforce is gecertificeerd volgens het EU-US-Privacy Shield:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active.

Voor het EU-US-Privacy Shield is een adequaatheidsbesluit van de commissie beschikbaar:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016D1250.

Aanvullend hebben de partijen Europese standaardcontractbepalingen conform artikel 46, lid 5 van de Algemene verordening gegevensbescherming afgesloten, die onder artikel 26, lid 4 van de vorige richtlijn inzake gegevensbescherming (richtlijn 95/46/EG) werden vastgesteld. Een kopie van de standaardcontractbepalingen kan via onze functionaris voor gegevensbescherming worden verkregen (zie deel A) voor de contactgegevens).
Betaaldienstverlener Verwerkingsverantwoordelijke. EU. -
Pakketdienst Verwerkingsverantwoordelijke. EU. -
parcelLab GmbH

Schillerstr. 23a, 80336 München, Duitsland.
Verwerker. EU. -
Arvato Distributions GmbH

An der Autobahn 22, 33333 Gütersloh, Duitsland.
Verwerker. EU. -
Infoscore Consumer Data GmbH

part of Arvato Financial ServicesRheinstraße 99, 76532 Baden-Baden
Verwerker. EU. -
Kredietregistratiebureau

(momenteel: Paigo GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, Duitsland).
Verwerkingsverantwoordelijke. EU. -
Incassobureau

infoscore Nederland B.V., Postbus 3, 8440 AA Heerenveen
Verwerker. EU. -
Oostenrijk: infoscore austria GmbH, Weyringergasse 1, 1040 Wenen Verwerker. EU. -
Zwitserland: infoscore Inkasso AG, Ifangstrasse 8, 8952 Schlieren). Verwerker. Zwitserland. Adequaatheidsbesluit van de Europese commissie voor persoonsgegevens in Zwitserland: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000D0518&from=DE
Nederland: infoscore Nederland B.V., Postbus 3, 8440 AA Heerenveen Verwerker. Nederland. -
Cheetah Digital Germany GmbH,

Speditionsstraße 1, 40221 Düsseldorf, Duitsland
Verwerker. EU. -
Enquêtebureau

(momenteel: SurveyMonkey Europe UC, 2nd Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin, Ierland)
Verwerker. Dublin (Ierland) - Europese Unie (EU). -

D. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens van klanten die abonneert zijn op onze e-mailnieuwsbrief

Op de website bieden wij u de mogelijkheid om u voor onze e-mailnieuwsbrief aan te melden. De nieuwsbrief informeert u bijvoorbeeld over nieuwe outfits en actuele producttrends, evenals over onze speciale events, speciale acties en prijsvragen.

Als u zich aanmeldt voor de e-mailnieuwsbrief wordt er bepaalde informatie verzameld, bijvoorbeeld uw e-mailadres. Wij verwerken deze informatie ter bevestiging van uw abonnement alsmede voor de beschikbaarstelling van de e-mailnieuwsbrief. Bovendien slaan wij de informatie ten behoeve van de bewijsvoering inzake eventuele instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering op. Voor zover u verder aan klantenenquêtes deelneemt, verwerken wij de in het kader van de enquête verzamelde gegevens voor markonderzoeksdoeleinden.

Bij gebruik van het formulier voor de aan- en afmelding van onze nieuwsbrief op de website wordt door de browser die op uw eindapparatuur in werking treedt, bepaalde technisch relevante informatie naar de server van onze website gestuurd, bijvoorbeeld uw IP-adres. Wij verwerken deze informatie voor de beschikbaarstelling van het formulier voor de aan- en afmelding van onze nieuwsbrief op de website.

Daarover krijgt u hieronder gedetailleerde informatie:

Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt Persoonsgegevens die in de categorieën zijn opgenomen Bronnen van de gegevens Verplichting tot het verstrekken van de gegevens Bewaartermijn
Nieuwsbriefformulier-HTTP-gegevens. Geprotocolleerde gegevens die bij elke aanvraag van het formulier voor de aan- en afmelding van onze nieuwsbrief op de website via het Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)) om technische redenen worden verkregen.

Hieronder vallen IP-adres, type en versie van uw internetbrowser, gebruikt besturingssysteem, de aangevraagde pagina, de vooraf bezochte pagina (referrer URL), datum en tijdstip van de aanvraag.
Gebruiker van de website. Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij de aangevraagde content van de website niet beschikbaar stellen.
Gegevens worden in serverlogbestanden in een vorm die het mogelijk maakt om de betrokken persoon te identificeren, maximaal voor een periode van 7 dagen opgeslagen, tenzij zich een veiligheidsgerelateerd voorval voordoet (bijv. een DDoS-aanval).

In geval van een veiligheidsgerelateerd voorval worden de serverlogbestanden bewaard totdat het veiligheidsgerelateerd voorval opgelost en volledig opgehelderd is.
Nieuwsbriefabonnementsgegevens. Gegevens die wij bij de aanmelding voor de nieuwsbrief registreren.

Hieronder vallen de volgende gegevens: E-mailadres, voor- en achternaam en eventueel uw vinkje bij de vraag of u de nieuwsbrief met inhoud voor dames of voor heren wilt ontvangen.
Personen die geabonneerd zijn op de nieuwbrief. Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij u geen nieuwsbrief sturen.
Wij slaan deze gegevens op zolang u zich voor onze nieuwsbrief heeft aangemeld.

Deze gegevens slaan wij op ten behoeve van de bewijsvoering inzake de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en bovendien nog voor een overgangsperiode van drie jaar per het einde van het jaar waarin u zich heeft afgemeld, en in geval van eventuele rechtsgeschillen tot aan de beëindiging daarvan.
Nieuwsbrief-opt-in-gegevens. Geprotocolleerde gegevens die bij de aan- en afmelding voor de nieuwsbrief om technische redenen worden verkregen.

Hieronder vallen datum en tijdstip van de aanmelding voor de nieuwsbrief, datum en tijdstip van de verzending van de ontvangstbevestiging van de aanmelding in de double opt-in-procedure, datum en tijdstip van de bevestiging van de aanmelding in de double opt-in-procedure, IP-adres van het voor de bevestiging gebruikte eindapparaat en datum en tijdstip van een eventuele afmelding van de nieuwsbrief.
Personen die geabonneerd zijn op de nieuwbrief. Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij u geen nieuwsbrief sturen.
Wij slaan deze gegevens op zolang u zich voor onze nieuwsbrief heeft aangemeld.

Deze gegevens slaan wij op ten behoeve van de bewijsvoering inzake de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en bovendien nog voor een overgangsperiode van drie jaar per het einde van het jaar waarin u zich heeft afgemeld, en in geval van eventuele rechtsgeschillen tot aan de beëindiging daarvan.
Marktonderzoeksgegevens Informatie die wij in het kader van klantenenquêtes voor marktonderzoeksdoeleinden verzamelen om in gepseudonimiseerde vorm met name de tevredenheid van onze klanten te analyseren en de content van ons aanbod te verbeteren. Personen die geabonneerd zijn op de nieuwbrief. Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij geen enquêtes houden en analyses voor markonderzoeksdoeleinden uitvoeren.
Wij slaan deze gegevens in gepseudonimiseerde vorm maximaal 38 maanden op.

Wij slaan deze gegevens bovendien in geanonimiseerde vorm op om deze voor interne statische doeleinden te analyseren.
Doel van de verwerking van de persoonsgegevens Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt Geautomatiseerde besluitvorming Rechtsgrond en eventueel gerechtvaardigde belangen Ontvanger
Beschikbaarstelling van het formulier voor de aan- en afmelding van onze nieuwsbrief op de website:

Hiervoor worden nieuwsbrief-HTTP-gegevens tijdelijk op onze webserver verwerkt.
Nieuwsbriefformulier-HTTP-gegevens. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen).

Ons gerechtvaardigd belang is de beschikbaarstelling van de door de gebruiker aangevraagde content op de website.
Hostingprovider, provider van de e-mailnieuwsbrief, systeem- en servicemailprovider.
Het waarborgen van de veiligheid van de IT-infrastructuur, welke voor de beschikbaarstelling van het formulier wordt gebruikt, met name voor het vaststellen, oplossen en documenteren van bewijsmateriaal van storingen (bijv. DDoS-aanvallen):

Hiervoor worden gegevens tijdelijk in logbestanden op onze webserver opgeslagen en geanalyseerd.
Nieuwsbriefformulier-HTTP-gegevens. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen).

Ons gerechtvaardigd belang is het waarborgen van de veiligheid van de IT-infrastructuur, welke voor de beschikbaarstelling van het formulier wordt gebruikt, met name voor het vaststellen, oplossen en documenteren van bewijsmateriaal van storingen (bijv. DDoS-aanvallen).
Hostingprovider, provider van de e-mailnieuwsbrief, systeem- en servicemailprovider.
‘Double opt-in’-procedure voor de bevestiging van het abonnement:

Hiervoor sturen wij een e-mailbericht met het verzoek om bevestiging aan het e-mailadres dat bij de aanmelding werd verstrekt. Een abonnement is pas van kracht als de geabonneerde het e-mailadres bevestigt door op de bevestigingslink in de e-mail te klikken.
Nieuwsbriefabonnementsgegevens, nieuwsbrief-opt-in-gegevens. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen).

Ons gerechtvaardigd belang is de juridisch zekere documentatie van uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief.
Systeem- en servicemailprovider.
Toesturing van de nieuwsbrief aan het e-mailadres dat door de geabonneerde op de nieuwsbrief is verstrekt. De nieuwsbrief bevat informatie over producten en services van Marc O’Polo Einzelhandels GmbH (bijv. kleding, schoenen & accessoires, tassen, junior, living of het MARC O’POLO MEMBERS-programma inclusief cross-channel-services), met inbegrip van informatie over actuele producttrends, speciale events, uitnodigingen voor deelname aan klantenenquêtes, speciale acties of winacties. Uw naam gebruiken wij om u persoonlijk te benaderen en de content van onze e-mailnieuwsbrief geslachtsspecifiek uit te zetten. Nieuwsbriefabonnementsgegevens, nieuwsbrief-opt-in-gegevens. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Artikel 6, lid 1, punt a) van de Algemene verordening gegevensbescherming (toestemming). E-mailnieuwsbriefprovider, communicatiebureau.
Het houden van klantenenquêtes voor marktonderzoeksdoeleinden en gepseudonimiseerde analyse van de marktonderzoeksgegevens om de content van ons aanbod verder te ontwikkelen en te verbeteren. Marktonderzoeksgegevens. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Afweging van belangen (artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening persoonsgegevens. Ons gerechtvaardigd belang is het verdere ontwikkeling en verbetering van ons aanbod. Enquêtebureau.
Opslag en verwerking ten behoeve van de bewijsvoering inzake eventuele instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Nieuwsbriefabonnementsgegevens, nieuwsbrief-opt-in-gegevens. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen).

Ons gerechtvaardigd belang is de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
E-mailnieuwsbriefprovider, systeem- en servicemailprovider.
Ontvanger Rol van de ontvanger Vestigingsplaats van de ontvanger Adequaatheidsbesluit of geschikte dan wel passende waarborgen voor doorgiften aan derde landen en/of aan internationale organisaties
Hosting CRM momenteel:

Microsoft Ireland Operations Ltd (South County Business Park, Dublin, D18, Ierland)
Verwerker. EU. -
Hosting E-shop momenteel:

Salesforce (Salesforce.com, inc. The Landmark at One Market, Suite 300, San Francisco, CA 94105, United States).
Verwerker. VS. Salesforce is gecertificeerd volgens het EU-US-Privacy Shield:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active.

Voor het EU-US-Privacy Shield is een adequaatheidsbesluit van de commissie beschikbaar:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016D1250.

Aanvullend hebben de partijen Europese standaardcontractbepalingen conform artikel 46, lid 5 van de Algemene verordening gegevensbescherming afgesloten, die onder artikel 26, lid 4 van de vorige richtlijn inzake gegevensbescherming (richtlijn 95/46/EG) werden vastgesteld. Een kopie van de standaardcontractbepalingen kan via onze functionaris voor gegevensbescherming worden verkregen (zie deel A voor de contactgegevens).
E-mailnieuwsbriefprovider

(momenteel: Cheetah Digital Germany GmbH, Speditionsstraße 1, 40221 Düsseldorf, Duitsland).
Verwerker. Duitsland (EU) -
Systeem- en servicemailprovider

(momenteel: Amazon SES, Amazon Web Services EMEA SARL, 5 rue Plaetis, Luxembourg, L-2338, Luxemburg).
Verwerker. Luxemburg (EU) -
Enquêtebureau

(momenteel: SurveyMonkey Europe UC, 2nd Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin, Ierland)
Verwerker. Dublin (Ierland) - Europese Unie (EU) -
Communicatiebureau

(momenteel: Defacto relations GmbH, Am Pestalozziring 1-2, 91058 Erlangen, Duitsland).
Verwerker. Duitsland (EU) -

E. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan het klantloyaliteitsprogramma

Wij voeren het klantloyaliteitsprogramma ‘MARC O’POLO MEMBERS’ (hierna te noemen ‘klantloyaliteitsprogramma’). In verband met het voeren van het klantloyaliteitsprogramma verwerken wij persoonsgegevens van deelnemers aan het klantloyaliteitsprogramma, met name om de webtoepassingen in de online shop beschikbaar te stellen waarin de deelnemers hun gegevens voor de registratie voor het klantloyaliteitsprogramma kunnen verstrekken, voor de uitvoering van de double-opt-in-procedure, voor het exploiteren van de klantendatabase, voor de beschikbaarstelling van de in deel C van de algemene voorwaarden en op de website beschreven services van het klantloyaliteitsprogramma, voor het houden van klantenenquêtes, voor het toesturen van reclame-uitingen per post, voor programmacommunicatie per post, e-mail of telefonisch, voor het waarborgen van de IT-veiligheid in de online shop alsmede ten behoeve van de bewijsvoering dan wel om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake het bewaren van gegevens. Voor zover u hiervoor uw toestemming heeft verleend, verwerken wij uw gegevens tevens voor het toesturen van gepersonaliseerde reclame-uitingen aan de door u geselecteerde communicatiekanalen, voor een gepersonaliseerde analyse van de affiniteit met MARC O’POLO-producten alsmede voor de weergave van gepersonaliseerde bannerreclame.

Aan het klantloyaliteitsprogramma nemen fysieke stores deel die door ons of door onze verkooppartners geëxploiteerd worden (deelnemende fysieke stores hierna te noemen ‘fysieke stores’). Een overzicht van de actuele fysieke stores is in onze storefinder op www.marc-o-polo.com/stores te vinden. Daar kunt u de dichtstbijzijnde stores door middel van het invoeren van een plaatsnaam of een postcode laten weergeven. De fysieke stores die aan het klantloyaliteitsprogramma deelnemen, markeren wij in het overzicht van uw zoekresultaten in de storefinder door middel van grafische pictogrammen. Bovendien nemen aan het klantloyaliteitsprogramma de door ons geëxploiteerde landspecifieke shops Duitsland, Nederland, België, Frankrijk, Polen, Tsjechië en Roemenië deel die via www.marc-o-polo.com/de-de/ of de desbetreffende landspecifieke shops of via de terminals in de fysieke stores bereikbaar zijn (de versie van de landspecifieke shops die via de terminals in de fysieke stores bereikbaar is, wordt hierna ‘store-versie’ genoemd). Hierna worden de fysieke stores en de landspecifieke shops inclusief de store-versie, gezamenlijk eveneens ‘deelnemende stores’ genoemd.

Daarover krijgt u hieronder gedetailleerde informatie:

Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt Persoonsgegevens die in de categorieën zijn opgenomen Bronnen van de gegevens Verplichting tot het verstrekken van de gegevens Bewaartermijn
Stamgegevens klant Verplichte gegevens die u bij de registratie voor het klantloyaliteitsprogramma invoert: aanspreekvorm, voornaam, achternaam, geboortedatum, postadres, e-mailadres, wachtwoord. Indien u in een fysieke store een voorlopige klantenkaart (zogenaamde ‘pre-card’) mocht hebben ontvangen, bovendien: klantenkaartnummer en fysieke store via welke u zich voorlopig heeft geregistreerd. Deelnemer aan het loyaliteitsprogramma. Verstrekking van de stamgegevens van klanten is een noodzakelijke voorwaarde voor deelname aan het klantloyaltiteitsprogramma.

Indien de verplichte gegevens niet worden verstrekt, heeft dat tot gevolg dat u niet kunt deelnemen aan het klantloyalteitsprogramma.
Wij slaan deze gegevens op zolang u zich voor het klantloyaliteitsprogramma heeft aangemeld.

Deze gegevens slaan wij op ten behoeve van de bewijsvoering inzake de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en bovendien nog voor een overgangsperiode van vier jaar per het einde van het jaar waarin u zich heeft afgemeld, en in geval van eventuele rechtsgeschillen tot aan de beëindiging daarvan.

Voorts slaan wij deze gegevens bovendien op, voor zover er sprake is van wettelijke, met name handels- en fiscaal rechtelijke, verplichtingen inzake het bewaren van gegevens. Afhankelijk van het soort documenten kan er sprake zijn van handels- en fiscaal rechtelijke verplichtingen inzake het bewaren van gegevens gedurende zes of tien jaar ((§ 147 Abgabenordnung (AO) [belastingverordening], § 257 Handelsgesetzbuch (HGB) [Duitse wetboek van koophandel])).
Stamgegevens klant De fysieke store waar u zich voor het klantloyalteitsprogramma heeft geregistreerd, voegen wij als ‘favoriete store’ aan uw klantaccount toe.

Op basis van uw postadres achterhalen wij bovendien de fysieke store die het dichtst bij uw woonplaats is gelegen alsmede de dichtstbijgelegen factory-outlet en voegen dit toe aan onze klantendatabase.

Bovendien delen wij elke deelnemer aan het loyaliteitsprogramma een lidnummer mee.
Autonoom gegenereerd. - Wij slaan deze gegevens op zolang u zich voor het klantloyaliteitsprogramma heeft aangemeld.

Deze gegevens slaan wij op ten behoeve van de bewijsvoering inzake de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en bovendien nog voor een overgangsperiode van vier jaar per het einde van het jaar waarin u zich heeft afgemeld, en in geval van eventuele rechtsgeschillen tot aan de beëindiging daarvan.

Voorts slaan wij deze gegevens bovendien op, voor zover er sprake is van wettelijke, met name handels- en fiscaal rechtelijke, verplichtingen inzake het bewaren van gegevens. Afhankelijk van het soort documenten kan er sprake zijn van handels- en fiscaal rechtelijke verplichtingen inzake het bewaren van gegevens gedurende zes of tien jaar ((§ 147 Abgabenordnung (AO) [belastingverordening], § 257 Handelsgesetzbuch (HGB) [Duitse wetboek van koophandel])).
E-mail-opt-in-gegevens. Geprotocolleerde gegevens die bij de administratie van uw toestemming voor de ontvangst van e-mailreclame om technische redenen worden verkregen.

Hieronder vallen datum en tijdstip van de aanmelding voor e-mailreclame, datum en tijdstip van de verzending van de ontvangstbevestiging van de aanmelding in de double opt-in-procedure, datum en tijdstip van de bevestiging van de aanmelding in de double opt-in-procedure, IP-adres van het voor de bevestiging gebruikte eindapparaat en datum en tijdstip van een eventuele afmelding van de e-mailreclame dan wel van de nieuwsbrief.
Deelnemer aan het loyaliteitsprogramma. Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij u geen e-mailreclame sturen.
Wij slaan deze gegevens op zolang u zich voor onze e-mailreclame dan wel onze nieuwsbrief heeft aangemeld.

Deze gegevens slaan wij op ten behoeve van de bewijsvoering inzake de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en bovendien nog voor een overgangsperiode van drie jaar per het einde van het jaar waarin u zich heeft afgemeld, en in geval van eventuele rechtsgeschillen tot aan de beëindiging daarvan.
Geprotocolleerde aanmeldgegevens Geprotocolleerde gegevens die u bij de registratie voor het klantloyaliteitsprogramma invoert. Hieronder vallen: land, gebruikte taal en datum van uw registratie alsmede de deelnemende store waar u zich heeft geregistreerd. Autonoom gegenereerd. - Wij slaan deze gegevens op zolang u zich voor het klantloyaliteitsprogramma heeft aangemeld.

Deze gegevens slaan wij op ten behoeve van de bewijsvoering inzake de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en bovendien nog voor een overgangsperiode van vier jaar per het einde van het jaar waarin u zich heeft afgemeld, en in geval van eventuele rechtsgeschillen tot aan de beëindiging daarvan.
Deelnemergegevens Informatie die de deelnemer in het klantaccount of bij bestellingen in de landspecifieke shop Duitsland verstrekt. Hieronder vallen uw contactgegevens (voor- en achternaam), uw telefoonnummer, uw geboortedatum, uw e-mailadres, uw gebruikte lever- en factuuradressen dan wel betaalwijzen, uw geprefereerde communicatiekanalen en webcontent, uw favoriete store, uw ingestelde voorkeur of u in het kader van het klantloyaliteitsprogramma punten wilt verzamelen alsmede uw verlanglijstje dat u in de landspecifieke shop Duitsland heeft samengesteld. Deelnemer aan het loyaliteitsprogramma. Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij bepaalde functies van het klantaccount niet beschikbaar stellen en onze webcontent niet op basis van uw deelnemergegevens individualiseren.
Wij slaan deze gegevens op zolang u zich voor het klantloyaliteitsprogramma heeft aangemeld.

Deze gegevens slaan wij op ten behoeve van de bewijsvoering inzake de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en bovendien nog voor een overgangsperiode van drie jaar per het einde van het jaar waarin u zich heeft afgemeld, en in geval van eventuele rechtsgeschillen tot aan de beëindiging daarvan.

Voorts slaan wij deze gegevens bovendien op, voor zover er sprake is van wettelijke, met name handels- en fiscaal rechtelijke, verplichtingen inzake het bewaren van gegevens. Afhankelijk van het soort documenten kan er sprake zijn van handels- en fiscaal rechtelijke verplichtingen inzake het bewaren van gegevens gedurende zes of tien jaar ((§ 147 - orde (AO) [belastingverordening], § 257 Handelsgesetzbuch (HGB) [Duitse wetboek van koophandel])).
Aankoopgeschiedenis Informatie over uw aankopen, voor zover u zich bij een aankoop in een fysieke store als deelnemer aan het klantloyaliteitsprogramma legitimeert of u zich in de landspecifieke shop Duitsland door invoer van uw inloggegevens als deelnemer identificeert. Hieronder vallen gegevens over de gekochte artikelen (artikelnaam, artikelnummer, aantal, maat, kleur, prijs, munteenheid, betaalmiddel en aantal gespaarde punten) en de plaats (online shop of land, stad en filiaal bij de fysieke stores), het tijdstip van de betreffende aankoop en de leverstatus. Deelnemende stores - Wij slaan deze gegevens op zolang u zich voor het klantloyaliteitsprogramma heeft aangemeld.

Wij slaan deze gegevens bovendien in geanonimiseerde vorm op om deze voor interne statische doeleinden te analyseren.
Artikelgegevens Informatie over uw geselecteerde producten die wij voor de afhandeling van de in de algemene voorwaarden beschreven overige bestel- en reserveringsmogelijkheden nodig hebben.

Hieronder valt informatie over de door u geselecteerde artikelen (artikelnummer, kleur, maat, prijs) en het procedurenummer.
Autonoom gegenereerd. - Wij slaan deze gegevens als onderdeel van de aankoopgeschiedenis op, zolang u zich voor het klantloyaliteitsprogramma heeft aangemeld.

Wij slaan deze gegevens bovendien in geanonimiseerde vorm op om deze voor interne statische doeleinden te analyseren.
Klantenserviceverzoekgegevens Informatie die u ons in uw verzoek bij de klantenservice per telefoon of online contactformulier mededeelt, bijv. onderwerp en achtergronden van uw verzoek. Deelnemer aan het loyaliteitsprogramma. Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij onze reclamecontent en verkoopadviesgesprekken niet op basis van deze gegevens individualiseren.
Wij slaan deze gegevens op zolang u zich voor het klantloyaliteitsprogramma heeft aangemeld.

Deze gegevens slaan wij op ten behoeve van de bewijsvoering inzake de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en bovendien nog voor een overgangsperiode van vier jaar per het einde van het jaar waarin u zich heeft afgemeld, en in geval van eventuele rechtsgeschillen tot aan de beëindiging daarvan.
HTTP-gegevens Geprotocolleerde gegevens die bij elke aanvraag van de online shop via het hypertext-transferprotocol (HTTP) om technische redenen worden verkregen: IP-adres, type en versie van uw internetbrowser, gebruikt besturingssysteem, de aangevraagde pagina, de vooraf bezochte pagina (referrer URL), datum en tijdstip van de aanvraag. Deelnemer aan het loyaliteitsprogramma. Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij de aangevraagde content van de website niet beschikbaar stellen.
Gegevens worden in serverlogbestanden in een vorm die het mogelijk maakt om de betrokken persoon te identificeren, maximaal voor een periode van 7 dagen opgeslagen, tenzij zich een veiligheidsgerelateerd voorval voordoet (bijv. een DDoS-aanval).

In geval van een veiligheidsgerelateerd voorval worden de serverlogbestanden bewaard totdat het veiligheidsgerelateerd voorval opgelost en volledig opgehelderd is.
Online gebruiksprofielgegevens Gegevens in gebruiksprofielen die wij door middel van analyse van het gebruiksgedrag van deelnemers aan het klantloyaliteitsprogramma in de landspecifieke shop Duitsland aanmaken. Hieronder vallen: Gegevens over het gebruik van de website, met name paginaweergaven, aantal bezoeken, bezoekduur op de bezochte pagina’s, informatie over artikelen die u heeft bekeken en/of in de winkelmand heeft gelegd of op het verlanglijstje in uw klantaccount heeft gezet, technische gegevens over het apparaat dat u gebruikt (met name browser-versie en apparaatnummer) alsmede uw (klik)reacties op onze reclame-uitingen waarmee wij u benaderen. Autonoom gegenereerd. - Wij slaan deze gegevens op zolang u zich voor het klantloyaliteitsprogramma heeft aangemeld.
Servicegebruiksgegevens Informatie over de wijze en omvang van de services waarvan u in het kader van het klantloyaliteitsprogramma gebruikmaakt, met name de extra bestel- en reserveringsmogelijkheden waarvan u gebruikmaakt, en de waardebonnen die u heeft ingewisseld. Autonoom gegenereerd - Wij slaan deze gegevens op zolang u zich voor het klantloyaliteitsprogramma heeft aangemeld.
Gesegmenteerde profielgegevens Toewijzing aan deelnemersegments die wij door middel van analyse van de stamgegevens van klanten, deelnemergegevens, aankoopgeschiedenis, klantenserviceverzoekgegevens, online gebruiksprofielgegevens en servicegebruiksgegevens aanmaken. Hieronder vallen volgende segmentcategorieën: koopactiviteit (lead, new, active, inactive, lost), betalingsbereidheid (zero, basic, full return, good, top, unknown), aankoopfrequentie (zero order, single order, slow shopper, medium shopper, heavy shopper), kortingsaffiniteit, kanaalvoorkeur, productvoorkeur, laatste-aankoop-categorie. Autonoom gegenereerd. - Wij slaan deze gegevens op zolang u zich voor het klantloyaliteitsprogramma heeft aangemeld.
Marktonderzoeksgegevens Informatie die wij in het kader van klantenenquêtes voor marktonderzoeksdoeleinden verzamelen om in gepseudonimiseerde vorm met name de tevredenheid van onze deelnemers te analyseren en de content van ons aanbod te verbeteren. Deelnemer aan het loyaliteitsprogramma. Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij geen enquêtes houden en analyses voor markonderzoeksdoeleinden uitvoeren.
Wij slaan deze gegevens in gepseudonimiseerde vorm maximaal 38 maanden op.

Wij slaan deze gegevens bovendien in geanonimiseerde vorm op om deze voor interne statische doeleinden te analyseren.

a) Verwerking van persoonsgegevens op wettelijke rechtsgronden

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt Geautomatiseerde besluitvorming Rechtsgrond en eventueel gerechtvaardigde belangen Ontvanger
Beschikbaarstelling van de webtoepassingen in de online shop waarin u ons uw gegevens voor de registratie voor het klantloyaliteitsprogramma kunt verstrekken. HTTP-gegevens, stamgegevens van klanten, geprotocolleerde aanmeldgegevens. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Afweging van belangen (artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening persoonsgegevens. Ons gerechtvaardigd belang is de beschikbaarstelling van de door de deelnemers aangevraagde content op de website. Hostingprovider, ontwikkelaar van de online shop
‘Double opt-in’-procedure voor de bevestiging van uw toestemming voor de ontvangst van e-mailreclame.

Hiervoor sturen wij een e-mailbericht met het verzoek om bevestiging aan het e-mailadres dat bij de registratie werd verstrekt. Een registratie voor e-mailreclame is pas van kracht als de deelnemer het e-mailadres bevestigt door op de bevestigingslink in de e-mail te klikken.
Stamgegevens van klanten, e-mail-opt-in-gegevens. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Afweging van belangen (artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening persoonsgegevens.) Ons gerechtvaardigd belang is de juridisch zekere documentatie van uw toestemming voor e-mailreclame. Systeem- en servicemailprovider.
Exploitatie van een klantendatabase waarin wij de stamgegevens van klanten en deelnemergegevens bewerken en actueel houden. Stamgegevens van klanten, deelnemergegevens. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Afweging van belangen (artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening persoonsgegevens. Ons gerechtvaardigd belang is de exploitatie van een geordende klantendatabase als basis voor een het optimaal onderhouden van de klantendatabase. Hostingprovider, communicatiebureau.
Beschikbaarstelling van de extra bestel- en reserveringsmogelijkheden.

In het kader van de reserverings- en afhaalmogelijkheden, die beschreven worden in deel C punt 2.4.1 en 2.4.2 van de algemene voorwaarden, die u in de landspecifieke shop heeft geselecteerd, geven wij de artikelgegevens die nodig zijn voor het achteruit leggen van artikelen (arikelnummer, kleur, maat, procedurenummer, prijs) alsmede de stamgegevens die nodig zijn om u te kunnen identificeren en op de hoogte te brengen, door aan de fysieke store die uw gewenste artikel(en) voor u achteruit legt. Per e-mail laten wij u vervolgens weten dat het artikel achteruit is gelegd.

Voor zover u de in deel C punt 2.4.4 van de algemene voorwaarden beschreven mogelijkheid gebruikt om online bestellingen in de landspecifieke shop Duitsland te plaatsen via een terminal in de fysieke store, kunnen de medewerkers van de fysieke stores uw in het klantaccount geregistreerde stamgegevens en de deelnemergegevens inzien om u te helpen bij de bestelprocedure en/of in te loggen op uw klantaccount.
Artikelgegevens, stamgegevens van klanten, deelnemergegevens. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Uitvoering van een overeenkomst (artikel 6, lid 1, punt b) van de Algemene verordening gegevensbescherming). Fysieke stores.
Beschikbaarstelling van de functies van het klantaccount en van een comfortabele bestelprocedure in de landspecifieke shop Duitsland.

Het in het kader van uw registratie ingevoerde e-mailadres en het wachtwoord gebruiken wij als inloggegevens voor uw klantaccount.

In uw klantaccount kunt u de door u ingevoerde stamgegevens, deelnemergegevens, reclamevoorkeuren en uw verlanglijst comfortabel bewerken.

Als u tijdens de bestelprocedure in de landspecifieke shop Duitsland in uw klantaccount ingelogd bent, zal de in de bestelprocedure gevraagde informatie (bijv. het factuuradres) automatisch met de gegevens worden gevuld die in de klantendatabase zijn opgeslagen, om de bestelprocedure zo aangenaam mogelijk voor u vorm te geven.

Op basis van uw aankoopgeschiedenis geven wij u in uw klantaccount een overzicht van aankopen die u tot dan toe in de deelnemende stores heeft gedaan en tonen u de verwerkings- en leverstatus van de bestellingen die u in de landspecifieke shop Duitsland heeft geplaatst.
Stamgegevens van klanten, deelnemergegevens, aankoopgeschiedenis, HTTP-gegevens, betalingsgegevens. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Uitvoering van een overeenkomst (artikel 6, lid 1, punt b) van de Algemene verordening gegevensbescherming). Hostingprovider, ontwikkelaar van de online shop.
Registeren van de aankoopgeschiedenis in de deelnemende stores om op basis daarvan uw overeenkomstige puntensaldo voor het uitreiken van waardebonnen te berekenen en u in uw klantaccount te tonen. Aankoopgeschiedenis, stamgegevens van klanten. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Uitvoering van een overeenkomst (artikel 6, lid 1, punt b) van de Algemene verordening gegevensbescherming). Deelnemende stores.
Berekening van uw puntensaldo, uitreiking en toesturen van de door punten verkregen waardebonnen per post. Stamgegevens van klanten, aankoopgeschiedenis. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Uitvoering van een overeenkomst (artikel 6, lid 1, punt b) van de Algemene verordening gegevensbescherming). Postbedrijf, communicatiebureau.
Beschikbaarstelling van een klantenhotline waar u uw actuele puntensaldo en overige informatie, bijvoorbeeld over uw lidmaatschap, over speciale events en acties of over nieuwe collecties kunt achterhalen. Om u zo goed mogelijk en persoonlijk te kunnen adviseren, kunnen de medewerkers van de klantenhotline uw gegevens raadplegen die in de klantendatabase zijn opgeslagen. Alle in deel E.1 genoemde gegevens. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Uitvoering van een overeenkomst (artikel 6, lid 1, punt b) van de Algemene verordening gegevensbescherming). Klantenserviceprovider.
Het toesturen van informatiemateriaal over de onderdelen van het klantloyaliteitsprogramma alsmede van relevante, gepersonaliseerde reclame voor het eigen aanbod (bijv. informatie over MARC O’POLO, productinformatie, nieuwsbrieven, uitnodigingen voor deelname aan klantenenquêtes, exclusieve aanbiedingen of uitnodigingen voor winacties, events en acties van deelnemende stores) per post. Hiervoor gebruiken wij het postadres dat u bij uw registratie voor het klantloyaliteitsprogramma heeft ingevoerd of in uw klantaccount als factuuradres heeft vermeld.

De aanspreekvorm die u bij uw registratie heeft aangevinkt en uw naam gebruiken wij om u persoonlijk te benaderen en de content van ons reclamemateriaal geslachtsspecifiek uit te zetten.

Uw ingevoerde geboortedatum gebruiken wij om u persoonlijke verjaardagspost en op uw leeftijd afgestemde informatie te sturen.

De store waar u zich heeft geregistreerd, stores die zich in de buurt van het opgegeven adres bevinden of uw vermelding van een favoriete store in het klantaccount gebruiken wij om u uitnodigingen te sturen voor belangrijk events en acties in de stores.

Uw deelnemergegevens, aankoopgeschiedenis, online gebruiksprofielgegevens, servicegebruiksgegevens en gesegmenteerde profielgegevens gebruiken wij om u content te kunnen sturen die is afgestemd op uw persoonlijke voorkeuren.
Stamgegevens van klanten, deelnemergegevens, online gebruiksprofielgegevens, aankoopgeschiedenis, servicegebruiksgegevens, gesegmenteerde profielgegevens. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Afweging van belangen (artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening persoonsgegevens. Ons gerechtvaardigd belang is het gebruik van het postadres voor directe marketing. Postbedrijf, communicatiebureau.
Beschikbaarstelling van informatie per post, e-mail of telefonisch, voor zover die voor de uitvoering van het klantloyaliteitsprogramma of voor de in dat verband verleende diensten noodzakelijk is (hierna samen te noemen ‘programmacommunicatie’). De programmacommunicatie omvat met name e-mails, telefonische contact of informatie per post om uw registratie te bevestigen, om u op de hoogte te brengen van uw puntensaldo of om u te informeren over de organisatorische afhandeling van uw aankopen of de diensten waarvan u gebruik maakt, bijvoorbeeld berichtgeving over de binnenkomst van een bestelling of reservering in een fysieke winkel, het oplossen van reclamatiegevallen of kassafouten, informatie over de vermaakservice of over het maken van exclusieve shoppingafspraken. Stamgegevens van klanten, deelnemergegevens, artikelgegevens. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Uitvoering van een overeenkomst (artikel 6, lid 1, punt b) van de Algemene verordening gegevensbescherming). Fysieke stores, systeem- en servicemailprovider, communicatiebureau.
Het houden van klantenenquêtes voor marktonderzoeksdoeleinden en gepseudonimiseerde analyse van de marktonderzoeksgegevens om de content en de functies van het klantloyaliteitsprogramma verder te ontwikkelen en te verbeteren. Marktonderzoeksgegevens. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Afweging van belangen (artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening persoonsgegevens. Ons gerechtvaardigd belang is het verdere ontwikkeling en verbetering van het klantloyaliteitsprogramma. Enquêtebureau, hostingprovider, ontwikkelaar van de online shop.
Het waarborgen van de veiligheid van de IT-infrastructuur, welke voor de beschikbaarstelling van de online shop wordt gebruikt, met name voor het vaststellen, oplossen en documenteren van bewijsmateriaal van storingen (bijv. DDoS-aanvallen).

Hiervoor worden gegevens tijdelijk in logbestanden op onze webserver opgeslagen en geanalyseerd.
HTTP-gegevens. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen).

Ons gerechtvaardigd belang is het waarborgen van de veiligheid van de IT-infrastructuur, welke voor de beschikbaarstelling van de online shop wordt gebruikt, met name voor het vaststellen, oplossen en documenteren van bewijsmateriaal van storingen (bijv. DDoS-aanvallen).
Hostingprovider, ontwikkelaar van de online shop.
Bewaren van gegevens ten behoeve van de bewijsvoering inzake eventuele instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Stamgegevens van klanten, e-mail-opt-in-gegevens, geprotocolleerde aanmeldgegevens, deelnemergegevens, klantenserviceverzoekgegevens. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Afweging van belangen (artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening persoonsgegevens). Ons gerechtvaardigd belang is de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Klantenserviceprovider
Correcte boekhouding en gegevensbewaring om te voldoen aan contractuele en wettelijke, met name handels- en fiscaal rechtelijke, verplichtingen inzake het bewaren van gegevens. Stamgegevens van klanten, deelnemergegevens. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Het voldoen aan een wettelijke verplichting (artikel 6, lid 1, punt c) van de Algemene verordening gegevensbescherming), met name om te voldoen aan wettelijke eisen die gesteld worden aan een correcte boekhouding en wettelijke, met name beroeps-, handel- en fiscaal rechtelijke verplichtingen inzake het bewaren van gegevens.

De rechtsgrond is bovendien de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is (artikel 6, lid 1, punt b) van de Algemene verordening gegevensbescherming).
Klantenserviceprovider

b) Verwerking van persoonsgegevens op basis van uw toestemming

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt Geautomatiseerde besluitvorming Rechtsgrond en eventueel gerechtvaardigde belangen Ontvanger
Het toesturen van informatiemateriaal over de onderdelen van het klantloyaliteitsprogramma alsmede van relevante, gepersonaliseerde reclame voor het eigen aanbod (bijv. informatie over MARC O’POLO, productinformatie, nieuwsbrieven, uitnodigingen voor deelname aan klantenenquêtes, exclusieve aanbiedingen of uitnodigingen voor winacties, events en acties van deelnemende stores) aan de door de deelnemer geselecteerde communicatiekanalen (e-mail, sms, WhatsApp of via de telefoon). Hiervoor gebruiken wij de actuele gegevens die wij in onze klantendatabase hebben opgeslagen.

De communicatiekanalen kunt te allen tijde in uw klantaccount selecteren of wijzigen.

De aanspreekvorm die u bij uw registratie heeft aangevinkt en uw naam gebruiken wij om u persoonlijk te benaderen en de content van ons reclamemateriaal geslachtsspecifiek uit te zetten.

Uw ingevoerde geboortedatum gebruiken wij om u persoonlijke verjaardagspost en op uw leeftijd afgestemde informatie te sturen.

De store waar u zich heeft geregistreerd, stores die zich in de buurt van het opgegeven adres bevinden of uw vermelding van een favoriete store in het klantaccount gebruiken wij om u uitnodigingen te sturen voor belangrijk events en acties in de stores.

Uw deelnemergegevens, aankoopgeschiedenis, online gebruiksprofielgegevens, servicegebruiksgegevens en gesegmenteerde profielgegevens gebruiken wij om u content te kunnen sturen die is afgestemd op uw persoonlijke voorkeuren.

Bovendien sturen wij herinnerings-e-mails, voor zover u bestellingen in de online shop niet heeft afgerond of nog een artikel op uw verlanglijstje in uw klantaccount heeft staan.
Stamgegevens van klanten, deelnemergegevens, online gebruiksprofielgegevens, aankoopgeschiedenis, servicegebruiksgegevens, gesegmenteerde profielgegevens. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Toestemming (artikel 6, lid 1, punt a) van de Algemene verordening persoonsgegevens). E-mailprovider, enquêtebureau, communicatiebureau.
Gepersonaliseerde analyse van de affiniteit met MARC O’POLO producten van deelnemers aan het klantloyaliteitsprogramma met het doel om webcontent te personaliseren en deze af te stemmen op de behoefte van de deelnemers. Hiervoor gebruiken wij verschillende analysemethodes waardoor wij de webcontent zo goed mogelijk kunnen individualiseren en op de persoonlijke interesses kunnen afstemmen. Deze informatie halen wij uit alle informatie die in onze klantendatabase is opgeslagen. Door deze individualisering van de webcontent willen wij er zeker van zijn dat u primair informatie ontvangt waarvan wij inschatten dat u die interessant zult vinden. Alle in ‎E.1 genoemde gegevens. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Toestemming (artikel 6, lid 1, punt a) van de Algemene verordening persoonsgegevens). Enquêtebureau.
Weergave van gepersonaliseerde bannerreclame op onze website en op websites van derden op basis van uw online gebruiksprofielgegevens en de segment-profiel-gegevens.

Om deelnemers aan het klantloyaliteitsprogramma doelgericht met reclame te kunnen benaderen ((reg-)targeting) wordt het gedrag van gebruikers op onze website geregistreerd en geanalyseerd. Gebruikers van de website worden in gepseudonimiseerde vorm gekenmerkt om ze op de website of een andere website te kunnen herkennen. Het doel van de procedure is een gebruiker die reeds interesse voor een website of een product heeft getoond, opnieuw op deze website of het product te attenderen, ten einde de advertentierelevantie en daarmee het klik- en conversiepercendagen (bijv. het bestelquotum) te verhogen.

Voor dit doel worden op onze website cookies gebruikt, voor zover de deelnemer hiervoor zijn toestemming heeft verleend. Overige informatie hierover ontvangt u bij het bezoek van de website. Daar heeft u tevens de mogelijkheid om uw toestemming te verlenen voor het plaatsen van cookies voor dit doel.
Online gebruiksprofielgegevens en daarop gebaseerde gesegmenteerde profielgegevens. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Toestemming (artikel 6, lid 1, punt a) van de Algemene verordening persoonsgegevens). -
Ontvanger Rol van de ontvanger Vestigingsplaats van de ontvanger Adequaatheidsbesluit of geschikte dan wel passende waarborgen voor doorgiften aan derde landen en/of aan internationale organisaties
Hosting CRM momenteel:

Microsoft Ireland Operations Ltd (South County Business Park, Dublin, D18, Ierland)
Verwerker. EU. -
Hosting E-shop momenteel:

Salesforce.com, inc. (The Landmark at One Market, Suite 300, San Francisco, CA 94105, USA)
Verwerker. VS. Salesforce is gecertificeerd volgens het EU-US-Privacy Shield:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active.

Voor het EU-US-Privacy Shield is een adequaatheidsbesluit van de commissie beschikbaar:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016D1250.

Aanvullend hebben de partijen Europese standaardcontractbepalingen conform artikel 46, lid 5 van de Algemene verordening gegevensbescherming afgesloten, die onder artikel 26, lid 4 van de vorige richtlijn inzake gegevensbescherming (richtlijn 95/46/EG) werden vastgesteld. Een kopie van de standaardcontractbepalingen kan via onze functionaris voor gegevensbescherming worden verkregen (zie deel A) voor de contactgegevens).
E-mailprovider

(momenteel: Cheetah Digital Germany GmbH, Speditionsstraße 1, 40221 Düsseldorf, Duitsland).
Verwerker. Duitsland (EU) -
Systeem- en servicemailprovider

(momenteel: Amazon SES, Amazon Web Services EMEA SARL, 5 rue Plaetis, Luxembourg, L-2338, Luxemburg)
Verwerker. Luxemburg (EU) -
Fysieke stores / deelnemende stores (voor zover deze door distributeurs worden geëxploiteerd)

Een overzicht van de actuele fysieke stores is in onze storefinder op www.marc-o-polo.com/stores te vinden. Daar kunt u de dichtstbijzijnde stores door middel van het invoeren van een plaatsnaam of een postcode laten weergeven. De fysieke stores die aan het klantloyaliteitsprogramma deelnemen, markeren wij in het overzicht van uw zoekresultaten in de storefinder door middel van grafische pictogrammen.
Verwerkers voor zover deze ondersteuning bieden bij de beschikbaarstelling van de services van het klantloyaliteitsprogramma, die beschreven zijn de in deel C van de algemene voorwaarden en op de website, met name bij de extra bestel- en reserveringsmogelijkheden volgens deel C, punt 2.4.1, 2.4.2 of 2.4.4 van de algemene voorwaarden of bij de programmacommunicatie.

Bij het registreren en doorgeven van de aankoopgeschiedenis aan ons treden de fysieke stores als verwerkingsverantwoordelijke op.
Duitsland (EU) -
Enquêtebureau

(momenteel: SurveyMonkey Europe UC, 2nd Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin, Ierland).
Verwerker. Dublin (Ierland) - Europese Unie (EU) -
Klantenserviceprovider

(momenteel: arvato direct services Dortmund GmbH, Schleefstr. 1, 44287 Dortmund, Duitsland).
Verwerker. Duitsland (EU) -
Postbedrijf

(momenteel: Deutsche Post AG (Charles-de-Gaulle-Str. 20, 53113 Bonn, Deutschland) und UPS, United Parcel Service (Duitsland S.à r.l. & Co. OHG, Görlitzer Str. 1, 41456 Neuss, Duitsland).
Verwerkingsverantwoordelijke. Duitsland (EU) -
Communicatiebureau

(momenteel: Defacto relations GmbH, Am Pestalozziring 1-2, 91058 Erlangen, Duitsland).
Verwerker. Duitsland (EU) -
Online shop-ontwikkelaars:

MOBIZCORP EUROPE LTD. Vestiging Viernheim August-Bebel-Straße 26 68519 Viernheim Duitsland
Verwerker. Duitsland (EU) -

F. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten die geabonneerd zijn op postreclame

Van tijd tot tijd bieden wij u op onze website (website www.marc-o-polo.com) en/of in onze fysieke winkels de mogelijkheid om u te abonneren op reclame-uitingen per post. In de postreclame informeren wij u bijvoorbeeld over nieuwe outfits en actuele producttrends, alsmede over onze speciale events, speciale acties en winacties.
Als u zich aanmeldt voor postreclame, verzamelen wij uw naam en postadres en verwerken wij deze voor de verzending van de reclame. Bovendien slaan wij de informatie ten behoeve van de bewijsvoering inzake eventuele instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering op.

Bij gebruik van het formulier voor de aan- en afmelding van onze reclame per post op de website wordt door de browser die op uw eindapparatuur in werking treedt, bepaalde technisch relevante informatie naar de server van onze website gestuurd, bijvoorbeeld uw IP-adres. Wij verwerken deze informatie voor de beschikbaarstelling van het formulier voor de aan- en afmelding van postreclame op de website.

Daarover krijgt u hieronder gedetailleerde informatie:

Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt Persoonsgegevens die in de categorieën zijn opgenomen Bronnen van de gegevens Verplichting tot het verstrekken van de gegevens Bewaartermijn
Aanmeldformulier-HTTP-gegevens. Geprotocolleerde gegevens die bij elke aanvraag van het formulier voor de aan- en afmelding van onze postreclame op de website via het Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)) om technische redenen worden verkregen.

Hieronder vallen IP-adres, type en versie van uw internetbrowser, gebruikt besturingssysteem, de aangevraagde pagina, de vooraf bezochte pagina (referrer URL), datum en tijdstip van de aanvraag.
Gebruiker van de website. Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij de aangevraagde content van de website niet beschikbaar stellen.
Gegevens worden in serverlogbestanden in een vorm die het mogelijk maakt om de betrokken persoon te identificeren, maximaal voor een periode van 7 dagen opgeslagen, tenzij zich een veiligheidsgerelateerd voorval voordoet (bijv. een DDoS-aanval).

In geval van een veiligheidsgerelateerd voorval worden de serverlogbestanden bewaard totdat het veiligheidsgerelateerd voorval opgelost en volledig opgehelderd is.
Abonnementsgegevens. Gegevens die wij bij de aanmelding voor postreclame registreren.

Hieronder vallen de volgende gegevens: voor- en achternaam en uw postadres.
Geabonneerden van postreclame. Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij u geen postreclame sturen.
Wij slaan deze gegevens op zolang u zich voor onze postreclame heeft aangemeld.

Deze gegevens slaan wij op ten behoeve van de bewijsvoering inzake de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en bovendien nog voor een overgangsperiode van drie jaar per het einde van het jaar waarin u zich heeft afgemeld, en in geval van eventuele rechtsgeschillen tot aan de beëindiging daarvan.
Geprotocolleerde aanmeldgegevens Geprotocolleerde gegevens die bij de aanmelding voor postreclame via onze website om technische redenen worden verkregen. Hieronder vallen: datum en tijdstip van de registratie alsmede het IP-adres van het gebruikte eindapparaat.

Geprotocolleerde gegevens die wij bij de aanmelding voor postreclame in onze fysieke winkels ten behoeve van bewijsvoering registeren. Hieronder vallen: datum en plaats van de aanmelding.
Autonoom gegenereerd. - Wij slaan deze gegevens op zolang u zich voor onze postreclame heeft aangemeld.

Deze gegevens slaan wij op ten behoeve van de bewijsvoering inzake de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en bovendien nog voor een overgangsperiode van vier jaar per het einde van het jaar waarin u zich heeft afgemeld, en in geval van eventuele rechtsgeschillen tot aan de beëindiging daarvan.
Doel van de verwerking van de persoonsgegevens Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt Geautomatiseerde besluitvorming Rechtsgrond en eventueel gerechtvaardigde belangen Ontvanger
Beschikbaarstelling van het formulier voor de aan- en afmelding van onze postreclame op de website:

Hiervoor worden HTTP-gegevens tijdelijk op onze webserver verwerkt.
Aanmeldformulier-HTTP-gegevens. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen).

Ons gerechtvaardigd belang is de beschikbaarstelling van de door de gebruiker aangevraagde content op de website.
Hostingprovider.
Het waarborgen van de veiligheid van de IT-infrastructuur, welke voor de beschikbaarstelling van het formulier wordt gebruikt, met name voor het vaststellen, oplossen en documenteren van bewijsmateriaal van storingen (bijv. DDoS-aanvallen):

Hiervoor worden gegevens tijdelijk in logbestanden op onze webserver opgeslagen en geanalyseerd.
Aanmeldformulier-HTTP-gegevens. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen).

Ons gerechtvaardigd belang is het waarborgen van de veiligheid van de IT-infrastructuur, welke voor de beschikbaarstelling van het formulier wordt gebruikt, met name voor het vaststellen, oplossen en documenteren van bewijsmateriaal van storingen (bijv. DDoS-aanvallen).
Hostingprovider.
Toesturing van de postreclame naar het postadres dat door de geabonneerde is opgegeven. De postreclame bevat informatie over producten en services van Marc O’Polo Einzelhandels GmbH (bijv. kleding, schoenen & accessoires, tassen, junior, living of het MARC O’POLO MEMBERS-programma inclusief cross-channel-services), met inbegrip van informatie over actuele producttrends, speciale events, uitnodigingen voor deelname aan klantenenquêtes, speciale acties of winacties.

Uw naam gebruiken wij om u persoonlijk te benaderen en de content van onze reclamecontent geslachtsspecifiek uit te zetten.
Abonnementsgegevens. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Artikel 6, lid 1, punt a) van de Algemene verordening gegevensbescherming (toestemming). Communicatiebureau, pakketdienst.
Opslag en verwerking ten behoeve van de bewijsvoering inzake eventuele instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Abonnementsgegevens, geprotocolleerde aanmeldgegevens. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen).

Ons gerechtvaardigd belang is de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
-
Ontvanger Rol van de ontvanger Vestigingsplaats van de ontvanger Adequaatheidsbesluit of geschikte dan wel passende waarborgen voor doorgiften aan derde landen en/of aan internationale organisaties
Hosting CRM momenteel:

Microsoft Ireland Operations Ltd (South County Business Park, Dublin, D18, Ierland)
Verwerker. EU. -
Hosting E-shop momenteel:

Salesforce.com, inc. (The Landmark at One Market, Suite 300, San Francisco, CA 94105, USA)
Verwerker. VS. Salesforce is gecertificeerd volgens het EU-US-Privacy Shield:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active.

Voor het EU-US-Privacy Shield is een adequaatheidsbesluit van de commissie beschikbaar:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016D1250.

Aanvullend hebben de partijen Europese standaardcontractbepalingen conform artikel 46, lid 5 van de Algemene verordening gegevensbescherming afgesloten, die onder artikel 26, lid 4 van de vorige richtlijn inzake gegevensbescherming (richtlijn 95/46/EG) werden vastgesteld. Een kopie van de standaardcontractbepalingen kan via onze functionaris voor gegevensbescherming worden verkregen (zie deel A voor de contactgegevens).
Communicatiebureau

(momenteel: Defacto relations GmbH, Am Pestalozziring 1-2, 91058 Erlangen, Duitsland).
Verwerker. Duitsland (EU) -
Postbedrijf Verwerkingsverantwoordelijke Duitsland (EU) -

G. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan onze winacties

Op onze website alsmede eventueel ook via andere kanalen (bijv. deelname per postkaart) bieden wij van tijd tot tijd de mogelijkheid om deel te nemen aan winacties. Wij verwerken de informatie, die u verstrekt in de desbetreffende (bij onze klanten die geabonneerd zijn op herinnerings-e-mails eventueel reeds ingevulde) deelnameformulieren, voor het uitvoeren van de betreffende winactie en het uitreiken van de prijzen overeenkomstig de desbetreffende en door u geaccepteerde deelnamevoorwaarden.

Bovendien bieden wij u bij sommige winacties de mogelijkheid om zich voor herinnerings-e-mails aan te melden, waarmee wij u, zoals in het aanmeldformulier nader wordt uitgelegd, over onze winacties informeren. Wij verwerken de informatie die in dit verband wordt verkregen om uw abonnement alsmede de beschikbaarstelling van de herinnerings-e-mails te bevestigen.

Wij slaan de informatie die in verband met de deelname aan winacties of het abonnement op herinnerings-e-mails wordt verkregen, bovendien op ten hoeve van de bewijsvoering inzake de eventuele instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of om te voldoen aan wettelijke, met name handels- en fiscaal rechtelijke, verplichtingen inzake het bewaren van gegevens.

Bij deelname aan de winacties of in geval van een abonnement op herinnerings-e-mails op onze website (bijv. winactie- of registratieformulier) wordt door de browser die op uw eindapparatuur in werking treedt, bepaalde technisch relevante informatie naar de server van onze website gestuurd, bijvoorbeeld uw IP-adres. Wij verwerken deze informatie voor het beschikbaar stellen van de formulieren op onze website. Ten einde de veiligheid van de IT-infrastructuur, welke voor het beschikbaar maken van de website wordt gebruikt, te kunnen waarborgen, wordt deze informatie bovendien tijdelijk in een zogenaamde webserver-logfile opgeslagen. Bij het gebruik van dergelijke formulieren op onze website heeft u daarnaast vaak de mogelijkheid om u aan te melden voor onze nieuwsbrief. Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens in verband met de nieuwsbrief vindt u in deel D van deze informatie inzake gegevensbescherming.

Hieronder krijgt u gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens in verband met de deelname aan winacties en de aanmelding voor herinneringsmails op onze website:

Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt Persoonsgegevens die in de categorieën zijn opgenomen Bronnen van de gegevens Verplichting tot het verstrekken van de gegevens Bewaartermijn
Formulier-HTTP-gegevens. Geprotocolleerde gegevens die bij elke aanvraag van formulieren voor deelname aan een winactie of voor de aanmelding voor herinneringsmails in het kader van de winactie op de website via het Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)) om technische redenen worden verkregen.

Hieronder vallen IP-adres, type en versie van uw internetbrowser, gebruikt besturingssysteem, de aangevraagde pagina, de vooraf bezochte pagina (referrer URL), datum en tijdstip van de aanvraag.
Deelnemers van winacties (alleen bij de deelname via een online formulier op onze website, bijv. winactie- of registratieformulieren). Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij de aangevraagde content van de website niet beschikbaar stellen.
Gegevens worden in serverlogbestanden in een vorm die het mogelijk maakt om de betrokkene te identificeren, maximaal voor een periode van 6 weken opgeslagen, tenzij zich een veiligheidsgerelateerd voorval voordoet (bijv. een DDoS-aanval).

In geval van een veiligheidsgerelateerd voorval worden de serverlogbestanden bewaard totdat het veiligheidsgerelateerd voorval opgelost en volledig opgehelderd is.
Deelnameformuliergegevens. Gegevens die u ons in het deelnameformulier voor de betreffende winactie verstrekt.

Hieronder valt de informatie die u ons in het desbetreffende deelnameformulier verstrekt en die wij voor de uitvoering van de winactie volgens de door u geaccepteerde deelnamevoorwaarden nodig hebben.

De daarbij concreet gevraagde gegevens hangen af van de betreffende concrete winactie waaraan u wilt deelnemen. Normaliter verzamelen wij minstens uw naam en e-mailadres. Daarbij komen al naargelang de winactie overige gegevens waarover wij u in het desbetreffende deelnameformulier informeren.
Winactiedeelnemer. Het verstrekken van deze gegevens is een voorwaarde voor de deelname aan de betreffende winactie. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunt u niet deelnemen aan de winactie.
Gegevens slaan wij zo lang op totdat de desbetreffende winactie geëindigd is.

Deze gegevens slaan wij op ten behoeve van de bewijsvoering inzake de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en bovendien nog voor een overgangsperiode van drie jaar per het einde van het jaar waarin u ons de gegevens heeft verstrekt, en in geval van eventuele rechtsgeschillen tot aan de beëindiging daarvan.

Voorts slaan wij deze gegevens bovendien op, voor zover er sprake is van wettelijke, met name handels- en fiscaal rechtelijke, verplichtingen inzake het bewaren van gegevens. Afhankelijk van het soort documenten kan er sprake zijn van handels- en fiscaal rechtelijke verplichtingen inzake het bewaren van gegevens gedurende zes of tien jaar ((§ 147 Abgabenordnung (AO) [belastingverordening], § 257 Handelsgesetzbuch (HGB) [Duitse wetboek van koophandel])).
Gegevens inzake de winnaar. Gegevens die u ons als winnaar van een winactie extra verstrekt.

Hieronder valt informatie die wij nodig hebben voor het beschikbaar stellen van de prijs, bijvoorbeeld uw volledige naam, uw adres, uw kleding- en schoenmaat en de vermelding of u de prijs heeft aanvaard.
Winnaar van een winactie. Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij u de prijs niet overhandigen.
Gegevens slaan wij zo lang op totdat de desbetreffende winactie geëindigd is.

Deze gegevens slaan wij op ten behoeve van de bewijsvoering inzake de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en bovendien nog voor een overgangsperiode van drie jaar per het einde van het jaar waarin u ons de gegevens heeft verstrekt, en in geval van eventuele rechtsgeschillen tot aan de beëindiging daarvan.

Voorts slaan wij deze gegevens bovendien op, voor zover er sprake is van wettelijke, met name handels- en fiscaal rechtelijke, verplichtingen inzake het bewaren van gegevens. Afhankelijk van het soort documenten kan er sprake zijn van handels- en fiscaal rechtelijke verplichtingen inzake het bewaren van gegevens gedurende zes of tien jaar ((§ 147 Abgabenordnung (AO) [belastingverordening], § 257 Handelsgesetzbuch (HGB) [Duitse wetboek van koophandel])).
Gegevens inzake de prijzen. Gegevens over de prijzen die door de betreffende winnaar is gewonnen.

Hieronder valt informatie over welke winnaar welke prijs heeft gewonnen.
Autonoom gegenereerd. - Gegevens slaan wij zo lang op totdat de desbetreffende winactie geëindigd is.

Deze gegevens slaan wij op ten behoeve van de bewijsvoering inzake de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en bovendien nog voor een overgangsperiode van drie jaar per het einde van het jaar waarin u ons de gegevens heeft verstrekt, en in geval van eventuele rechtsgeschillen tot aan de beëindiging daarvan.

Voorts slaan wij deze gegevens bovendien op, voor zover er sprake is van wettelijke, met name handels- en fiscaal rechtelijke, verplichtingen inzake het bewaren van gegevens. Afhankelijk van het soort documenten kan er sprake zijn van handels- en fiscaal rechtelijke verplichtingen inzake het bewaren van gegevens gedurende zes of tien jaar ((§ 147 Abgabenordnung (AO) [belastingverordening], § 257 Handelsgesetzbuch (HGB) [Duitse wetboek van koophandel])).
Abonnementsgegevens inzake herinneringsmail. Gegevens die wij bij de aanmelding voor herinneringsmails inzake onze winacties registreren.

Hieronder vallen de volgende gegevens: e-mailadres, aanspreekvorm, voornaam, achternaam.
Personen die geabonneerd zijn op de herinneringsmail. Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de verplichte gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij u geen herinneringsmails sturen.
Wij slaan deze gegevens gedurende de periode op die in het aanmeldformulier voor de betreffende herinneringsmail vermeld staat. Die periode komt doorgaans overeen met de periode die in de betreffende deelnamevoorwaarden van de overeenkomstige winactiecampagne vermeld staat.

Deze gegevens slaan wij op ten behoeve van de bewijsvoering inzake de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en bovendien nog voor een overgangsperiode van drie jaar per het einde van het jaar waarin u zich heeft afgemeld dan wel waarin de periode van de herinneringsmail eindigde, en in geval van eventuele rechtsgeschillen tot aan de beëindiging daarvan.
Opt-in-gegevens herinneringsmail. Geprotocolleerde gegevens die bij de aan- en afmelding voor herinneringsmails om technische redenen worden verkregen.

Hieronder vallen datum en tijdstip van de aanmelding voor de herinneringsmail, datum en tijdstip van de verzending van de ontvangstbevestiging van de aanmelding in de double opt-in-procedure, datum en tijdstip van de bevestiging van de aanmelding in de double opt-in-procedure, IP-adres van het voor de bevestiging gebruikte eindapparaat en datum en tijdstip van een eventuele afmelding van de herinneringsmail.
Personen die geabonneerd zijn op de herinneringsmail. Verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting dan wel geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Er bestaat geen verplichting tot het verstrekken van de gegevens.

Indien de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij u geen herinneringsmails sturen.
Wij slaan deze gegevens gedurende de periode op die in het aanmeldformulier voor de betreffende herinneringsmail vermeld staat. Die periode komt doorgaans overeen met de periode die in de betreffende deelnamevoorwaarden van de overeenkomstige winactiecampagne vermeld staat.

Deze gegevens slaan wij op ten behoeve van de bewijsvoering inzake de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en bovendien nog voor een overgangsperiode van drie jaar per het einde van het jaar waarin u zich heeft afgemeld dan wel waarin de periode van de herinneringsmail eindigde, en in geval van eventuele rechtsgeschillen tot aan de beëindiging daarvan.
Doel van de verwerking van de persoonsgegevens Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt Geautomatiseerde besluitvorming Rechtsgrond en eventueel gerechtvaardigde belangen Ontvanger
Alleen bij deelname aan een winactie via een online formulier op onze website, bijv. winactie- of registratieformulieren:

Beschikbaarstelling van (eventueel vooraf ingevulde) formulieren voor deelname aan een winactie en van het formulier voor aanmelding voor herinneringsmails op de website:

Hiervoor worden gegevens tijdelijk op onze webserver verwerkt.

Voor zover u zich heeft aangemeld voor een herinneringsmail en het deelnameformulier via de deelnamelink in uw herinneringsmail heeft opgevraagd, vullen wij het deelnameformulier al met de gegevens in die u bij de aanmelding voor de herinneringsmail heeft verstrekt. Hiervoor voegen wij aan de deelnamelinks een toevallig gegenereerde (hash-)waarde toe, waarmee wij deze gegevens aan de abonnementsgevens inzake uw toestemmingsmail kunnen koppelen. Deze gegevens kunt u te allen tijde wijzigen voordat u het deelnameformulier verstuurt.
Formulier-HTTP-gegevens, eventueel abonnementsgegevens inzake herinneringsmail. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen).

Ons gerechtvaardigd belang is de beschikbaarstelling van de door de gebruiker aangevraagde content op de website.
Hostingprovider.
Alleen bij deelname aan een winactie via een online formulier op onze website, bijv. winactie- of registratieformulieren:

Het waarborgen van de veiligheid van de IT-infrastructuur, welke voor de beschikbaarstelling de formulieren voor deelname aan een winactie en voor de aanmelding voor herinneringsmails wordt gebruikt, met name voor het vaststellen, oplossen en documenteren van bewijsmateriaal van storingen (bijv. DDoS-aanvallen).

Hiervoor worden gegevens tijdelijk in logbestanden op onze webserver opgeslagen en geanalyseerd.
Formulier-HTTP-gegevens Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen).

Ons gerechtvaardigd belang is het waarborgen van de veiligheid van de IT-infrastructuur, welke voor de beschikbaarstelling van de formulieren wordt gebruikt, met name voor het vaststellen, oplossen en documenteren van bewijsmateriaal van storingen (bijv. DDoS-aanvallen).
Hostingprovider.
Aanmelding voor de desbetreffende winactie alsmede het genereren van de winnaar volgens de door u geaccepteerde deelnamevoorwaarden voor de concrete winactie. Deelnameformuliergegevens, gegevens inzake de prijzen. De winnaar wordt bekend door middel van een trekking op basis van toeval. Deze trekking vindt automatisch zonder menselijk ingrijpen plaats. Artikel 6, lid 1, punt b) van de Algemene verordening gegevensbescherming (uitvoering van een overeenkomst of uitvoering van precontractuele maatregelen). Hostingprovider.
Het op de hoogte stellen van het winnen van de prijs alsmede de uitvoering van het beschikbaar stellen van de prijs volgens de door u geaccepteerde deelnamevoorwaarden voor de concrete winactie. Deelnameformuliergegevens, gegevens inzake de winnaar, gegevens inzake de prijzen. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Artikel 6, lid 1, punt b) van de Algemene verordening gegevensbescherming (uitvoering van een overeenkomst of uitvoering van precontractuele maatregelen). Eventueel postbedrijf.
‘Double opt-in’-procedure voor de bevestiging van een herinneringsmail-abonnement:

Hiervoor sturen wij een e-mailbericht met het verzoek om bevestiging aan het e-mailadres dat bij de aanmelding werd verstrekt. Een abonnement is pas van kracht als de geabonneerde het e-mailadres bevestigt door op de bevestigingslink in de e-mail te klikken.
Herinneringsmail-abonnementsgegevens, opt-in-gegevens herinneringsmail. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van belangen).

Ons gerechtvaardigd belang is de juridisch zekere documentatie van uw toestemming voor het ontvangen van herinneringsmails.
Hostingprovider.
Toesturen van herinneringsmails aan klanten die geabonneerd zijn op de herinneringsmail.

De bij de aanmelding verstrekte gegevens gebruiken wij voor een persoonlijke aanhef in de herinneringsmail.
Herinneringsmail-abonnementsgegevens, opt-in-gegevens herinneringsmail. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Artikel 6, lid 1, punt a) van de Algemene verordening gegevensbescherming (toestemming). Hostingprovider.
Opslag en verwerking ten behoeve van de bewijsvoering inzake eventuele instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Deelnameformuliergegevens, gegevens inzake de winnaar, gegevens inzake de prijzen, herinneringsmail-abonnementsgegevens, opt-in-gegevens herinneringsmail. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Afweging van belangen (artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening persoonsgegevens). Ons gerechtvaardigd belang is de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. -
Bewaren van gegevens om te voldoen aan wettelijke, met name handels- en fiscaal rechtelijke, verplichtingen inzake het bewaren van gegevens.

Afhankelijk van het soort documenten kan er sprake zijn van handels- en fiscaal rechtelijke verplichtingen inzake het bewaren van gegevens gedurende zes of tien jaar ((§ 147 Abgabenordnung (AO) [belastingverordening], § 257 Handelsgesetzbuch (HGB) [Duitse wetboek van koophandel])).
Deelnameformuliergegevens, gegevens inzake de winnaar, gegevens inzake de prijzen. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Het voldoen aan een wettelijke verplichting (artikel 6, lid 1, punt c) van de Algemene verordening persoonsgegevens). -
Ontvanger Rol van de ontvanger Vestigingsplaats van de ontvanger Adequaatheidsbesluit of geschikte dan wel passende waarborgen voor doorgiften aan derde landen en/of aan internationale organisaties
Hostingprovider

(momenteel: Salesforce.com, inc., The Landmark at One Market, Suite 300, San Francisco, CA 94105, United States)
Verwerker. VS. Salesforce is gecertificeerd volgens het EU-US-Privacy Shield:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active.

Voor het EU-US-Privacy Shield is een adequaatheidsbesluit van de commissie beschikbaar:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016D1250.

Aanvullend hebben de partijen Europese standaardcontractbepalingen conform artikel 46, lid 5 van de Algemene verordening gegevensbescherming afgesloten, die onder artikel 26, lid 4 van de vorige richtlijn inzake gegevensbescherming (richtlijn 95/46/EG) werden vastgesteld. Een kopie van de standaardcontractbepalingen kan via onze functionaris voor gegevensbescherming worden verkregen (zie deel A) voor de contactgegevens).
Postbedrijf

Arvato distribution GmbH, Carl-Bertelsmann-Str. 32, 33330 Gütersloh, Germany
Verwerkingsverantwoordelijke EU. -

H. Informatie over het gebruik van cookies

In verband met onze website en het aanbod dat op de website beschikbaar wordt gesteld, maken wij gebruik van cookies. Daarbij gebruiken wij verwerkings- en opslagfuncties van de browser van uw eindapparaat en verzamelen wij informatie uit het geheugen van de browser van uw eindapparaat.

Daarover krijgt u hieronder gedetailleerde informatie.

I. Algemene informatie over cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden met informatie die bij het bezoek aan een website via de browser op het eindapparaat van de gebruiker kunnen worden geplaatst. Als de website opnieuw wordt bezocht met hetzelfde eindapparaat kunnen de cookie en de daarin opgeslagen informatie worden geraadpleegd.

1. First en third party-cookies

Al naar gelang de herkomst van een cookie, wordt er een onderscheid gemaakt tussen first party-cookies en third party-cookies:

First party-cookies

Cookies die door de exploitant van de website als verwerkingsverantwoordelijke of door een verwerker in opdracht van die verwerkingsverantwoordelijke geplaatst en geraadpleegd worden.

Third party-cookies

Cookies die door anderen voor de verwerkingsverantwoordelijke als de exploitant van de website geplaatst en geraadpleegd worden die niet als verwerker in opdracht van de exploitant van de website werkzaam zijn.

2. Tijdelijke en permanente cookies

Afhankelijk van de geldigheidsduur wordt er bovendien een onderscheid gemaakt tussen zogenaamde tijdelijke en permanente cookies:

Tijdelijk cookies(sessiecookies)

Cookies die automatisch worden gewist, zodra u uw browser sluit.

Permanente cookies

Cookies die na het sluiten van de browser voor een bepaalde periode op uw eindapparatuur blijven opgeslagen.

3. Cookies waarvoor geen toestemming nodig is en cookies waarvoor toestemming nodig is

Afhankelijk van hun functie en hun gebruiksdoel kan voor het gebruik van bepaalde cookies een toestemming van de gebruiker noodzakelijk zijn. In dat opzicht wordt er onderscheid gemaakt tussen cookies, al naargelang er wel of geen toestemming van de gebruiker nodig is alvorens deze mag worden gebruikt:

Cookies waarvoor geen toestemming nodig is Cookies

Cookies die enkel dienen voor het doorgeven van een bericht via een digitaal communicatienetwerk.

Cookies waarvoor geen toestemming nodig is Cookies

Cookies die strikt noodzakelijk zijn opdat de aanbieder van een dienst van de IT-maatschappij, die door de deelnemer of gebruiker uitdrukkelijk werd gewenst, die dienst ter beschikking kan stellen (‘strikt noodzakelijke cookies’).

Cookies waarvoor toestemming nodig is

Cookies voor alle andere doeleinden dan de hierboven genoemde.

II. Beheren van de cookies die op deze website worden gebruikt

1. Het geven van toestemming voor het gebruik van cookies en het beheren van cookies via de privacy- en cookie-instellingen

Voor zover er voor het gebruik van bepaalde cookies toestemming van de gebruiker noodzakelijk is, gebruiken wij deze cookies bij uw gebruik van de website alleen als u hiervoor van te voren uw toestemming heeft verleend. Informatie over of voor het gebruik van een cookie toestemming noodzakelijk is, leest u in de informatie over de op deze website gebruikte cookies in deel H.III van deze informatie inzake gegevensbescherming.

Zodra u onze website bezoekt, tonen wij hiervoor een zogenaamde ‘cookiebanner’, waarin u uw toestemming kunt geven voor het gebruik van cookies op deze website door te klikken op een knop. Door te klikken op de hiervoor bestemde knop heeft u de mogelijkheid om akkoord te gaan met het gebruik van alle cookies die in deel H.III van deze informatie inzake gegevensbescherming gedetailleerd staan omschreven. Desgewenst kunt u afzonderlijk cookies selecteren door te klikken op de knop cookie-instellingen en de door u gekozen selectie op een later tijdstip individueel aanpassen. Uw toestemming en eventueel uw individuele voorkeuren voor het gebruik van cookies slaan wij tevens in de vorm van een cookie (‘opt--in-cookie’) op uw eindapparaat op, om vast te stellen of u al uw toestemming heeft verleend als u opnieuw de website bezoekt. De opt-in-cookie heeft een beperkte geldigheidsduur van maximaal 6 weken.

Strikt noodzakelijke cookies kunnen niet via de cookie-beheerfunctie van deze website worden gedeactiveerd. U kunt deze cookies echter te allen tijde algemeen in uw browser deactiveren.

2. Beheren van cookies via browserinstellingen

Via de instellingen van uw browser kunt u ook het gebruik van cookies beperken of deactiveren. Diverse browsers bieden verschillende manieren om de cookie-instellingen in de browser te configureren. Uitgebreide informatie hierover vindt u bijvoorbeeld op http://www.allaboutcookies.org/ge/cookies-verwalten/.

We willen u echter erop wijzen dat enkele functies van de website eventueel niet of niet meer correct werken als u cookies in uw browser algemeen deactiveert.

III. Op deze website gebruikte cookies

Op deze website kunnen de volgende cookies worden gebruikt

Voor deze cookies is geen toestemming vereist.

Salesforce-cookies

Aanduiding First party / third party Gebruiksdoel en content Geldigheidsduur
cqcid First party gehashte ID’s voor niet-geregistreerde shoppers Sessie
dwsid First party Ter identificatie van de actuele sessie Sessie
sid First party Ter identificatie van de actuele sessie Sessie
__cq_bc First party First-party versie van de bc cookie. Bevat activiteitsgeschiedenis, zoals de laatste 10 producten die zijn bekeken door de shopper 30 dagen
__cq_uuid First party Versie van de UUID-cookie van de eerste aanbieder die door een derde aanbieder wordt geplaatst. Bevat een toevallig gegenereerde gebruikers-ID. Wordt gebruikt om informatie over de activiteiten van een koper op de eigen website van de handelaar te verzamelen. Deze informatie wordt ook gebruikt voor analysedoeleinden, met inbegrip van Commerce Cloud-berichten en dashboards. 1 jaar
uuid First party Versie van de derde aanbieder van de op .cquotient.com geplaatste cookies __cq_uuid van de eerste aanbieder. Bevat een toevallig gegenereerde gebruikers-ID. Wordt gebruikt om gegevens te traceren voor analysedoeleinden, met inbegrip van de eigen analyses van Commerce Cloud, zoals in de Trust & Compliance-documentatie staat omschreven, bijv. Commerce Cloud-berichten en dashboards. 1 jaar
dwanonymous_* First party Toevallige ID ter identificatie van een niet-geregistreerde koper of een koper die zich onafhankelijk van de sessie nog niet heeft aangemeld. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt om de winkelmand- en bestelactiviteit te volgen en te analyseren. Het wordt niet gebruikt voor activiteiten die gebeuren nadat de koper een account heeft aangemaakt. Het * in de cookie-naam is een voor de site unieke waarde. 180 dagen
privacy First party Cookiebanner 3 maanden

Fit Analytics GmbH

Aanduiding First party / third party Gebruiksdoel en content Geldigheidsduur
connect.sid Third party Sessiecookie ter verbetering van de functionaliteit en identificatie van de gebruiker
fita.config Third party Cookie om de voorkeuren van de gebruiker met betrekking tot opt-out op te slaan
fita.sid.marcopolo First party Kopie van de cookie connect.sid, bevat echter onze domeinnaam
__cfduid Third party Cookie van onze hostingprovider Cloudflare (Cloudflare Inc.) ten einde de server te beschermen, hackers te weren en de performance te optimaliseren

Voor deze cookies is uw toestemming vereist.

Google Ads Remarketing-Cookies

Aanduiding First party / third party Gebruiksdoel en content Geldigheidsduur
NID

SID

DIE

IDE

ANID

DSID

FLC

AID

TAID

exchange_uid

__gads

gac
First party Deze cookies worden door de webtrackingtool Google Ads Remarking Pixel gebruikt voor het doelgericht met reclame benaderen van de gebruiker van de website ((re)-targeting) à deel B).

Onze shop hebben wij voorzien van de Google Adwords Remarketing Pixel; indien een gebruiker onze shop bezoekt, wordt de pixel geladen en plaatst deze bij de gebruiker een cookie (tag) in diens browser om die te markeren.

Al naargelang welke pagina’s de klant in de shop heeft bezocht, wordt de informatie in de cookie opgeslagen. Als hij bijvoorbeeld verschillende producten heeft bekeken, dan wordt dat opgeslagen en zodoende kunnen aan de klant op andere websites productadvertenties worden getoond. In dit geval worden de product-ID’s in de cookie opgeslagen.

In het algemeen slaan wij hiervoor de product-ID, de prijs, het paginatype en het aantal producten in de cookies op.

Behalve de cookie-instellingen op onze website kan de gebruiker ook gepersonaliseerde reclame van Google als geheel deactiveren: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=de
Permanent:
60 dagen

Microsoft Advertising

Aanduiding First party / third party Gebruiksdoel en content Geldigheidsduur
MUID

MUIDB
third party Als Google Ads (tekst) 1 jaar

Criteo-Cookies

Aanduiding First party / third party Gebruiksdoel en content Geldigheidsduur
ASP.NET_Sessionid third party De sessie-ID wordt gebruikt om een browser op de server eenduidig te identificeren. Sessie
r.ack third party EBS-cookie die hoofdzakelijk voor Safari wordt gebruikt. 1 uur
uid third party Identificeert users ten behoeve van remarketing (weergeven van dynamische banners met de belangrijkste productspecifieke aanbevelingen op basis van statistische en door het surfgedrag verzamelde gegevens) 1 jaar
optout third party Opt-out cookie. Staat het de gebruiker toe om zich van de Criteo-service af te melden. 5 jaar
uic third party Identificeert de context van de user, bijv. in welk stadium van het koopproces de user zich bevindt, heeft hij één product of meerdere bekeken, of bijvoorbeeld een product in de winkelmand gelegd. Het stelt ons in staat om de user op basis van zijn browsergeschiedenis en handelen op de website met het oog op bijv. de koopwaarschijnlijkheid te beoordelen. 6 maanden
evt third party Event-cookie. Het bevat de informatie over de laatst bezochte pagina op de geraadpleegde website. Het wordt gebruikt voor de productaanbeveling tijdens het bannerdisplayproces. 6 maanden
udc third party Dynamische categorische selectie. Het bevat de lijst van affiliates waarbij de user rendabel is en ondersteunt de markerings- en demarkeringsfunctie. Criteo werkt in Duitsland met een zeer groot aantal affiliates. Een affiliate heeft doorgaans een of meerdere websites waarop Criteo zijn reclame-uitingen uitzet. Demarkering van een user betekent dat een user, die bijvoorbeeld een product gekocht heeft, voor dat specifieke product gedemarkeerd wordt. 6 maanden
acdc third party Advanced Criteo data collection. Het bevat (optionele) extra gegevens in verband met de user, bijv. of de user met een mobiel of vast eindapparaat op de website terecht is gekomen. Het wordt gebruikt om de campagneperformance voortdurend te verbeteren. 6 maanden
zdi third party Passback loop detection. Registreert of een gebruiker op een zone van een publisher een passback veroorzaakt. Publishers zijn een groot aantal afiliates binnen ons netwerk waarbij wij de reclame-uitingen uitzetten voor onze klanten. 6 maanden
eid third party External ID. Het bevat de User ID van onze publishers/affiliates. Het wordt gebruikt voor het doorverkopen van onze midmarket-inventory. Wij hebben een groot aantal affiliates in ons netwerk. De door ons ingekochte advertentieruimte of ad inventory, wordt programmatisch doorverkocht als het niet wordt gebruikt. 6 maanden
opt third party De opt-incookie bevat informatie of een user zich heeft afgemeld voor onze service of voor een van de affiliates binnen ons netwerk en daarmee geen gepersonaliseerde reclame meer wenst te ontvangen. 1 jaar

Mediards-Cookies

Deze cookies worden door de webtrackingtool Mediards gebruikt voor het doelgericht met reclame benaderen van de gebruiker van de website (re)-targeting.

Aanduiding First party / third party Gebruiksdoel en content Geldigheidsduur
Tr.mediards.com third party Deze cookie slaat op:
— PageLanguageCode (dede)
– Product IDs
– OrderID
– OrderValue
– Munteenheid
— de URL van de pagina’s.
Tijdelijk.

Facebookpixel-cookies

Deze cookies worden voor de tool Facebook Pixel op onze website gebruikt (see à deel B).

Aanduiding First party / third party Gebruiksdoel en content Geldigheidsduur
c_user First party Wordt samen met de xs-cookie gebruikt voor de authenticatie van uw identiteit tegenover Facebook (user ID). 90 dagen
datr First party Browser-ID en tijdstempel

Identificeert browser ten behoeve van de veiligheid en website-integriteit, met inbegrip van het herstel van het account en identificatie van mogelijk compromitterende accounts.
Permanent:
2 jaar
sb First party Browser-ID en tijdstempel

Identificeert de browser ten behoeve van authenticatie bij het inloggen
Permanent:
2 jaar
wd First party Beeldscherm- of vensterafmetingen

Zorgt ervoor dat de content zo optimaal mogelijk beschikbaar kan worden gesteld op het beeldscherm van de gebruiker
Permanent:
7 dagen
xs First party Sessie-ID, aanmaakdatum, authenticatiewaarde, veilige sessiestatus, caching-groeps-ID. Wordt samen met de C_user-cookie gebruikt voor de authenticatie van de identiteit van de gebruiker tegenover Facebook. Permanent:
90 dagen

Flashtalking

Aanduiding First party / third party Gebruiksdoel en content Geldigheidsduur
_D9J third party 1 jaar
flashtalkingad1 third party 2 jaar

Stylight

Aanduiding First party / third party Gebruiksdoel en content Geldigheidsduur
.stats-bq.stylight.net third party 1 jaar / 2 jaar

Esome Container (conversiontracking via Adition, Appnexus en Facebook)

Deze cookies worden door de webtrackingtools Adition, Appnexus en Facebook, die op de website via Esome Container zijn geïmplementeerd, gebruikt voor het analyseren van acties van bezoekers (conversiontracking), segmentatie van bezoekers en analyse van campagneperformance à deel B).

Aanduiding First party / third party Gebruiksdoel en content Geldigheidsduur
AppNexus Segmentation First party Deze cookie slaat bijvoorbeeld het volgende op:
– tijdstempel
– unieke ID ter herkenning en identificatie van terugkerende bezoekers
Permanent:
30 to 365 dagen
Adition Segmentation First party Deze cookie slaat bijvoorbeeld het volgende op:
– tijdstempel
– unieke ID ter herkenning en identificatie van terugkerende bezoekers
Permanent:
30 to 365 dagen
Activate Agent Segmentation First party Deze cookie slaat bijvoorbeeld het volgende op:
– tijdstempel
– unieke ID ter herkenning en identificatie van terugkerende bezoekers
Permanent:
30 to 365 dagen
Facebook Audiences First party Deze cookie slaat bijvoorbeeld het volgende op:
– tijdstempel
– unieke ID ter herkenning en identificatie van terugkerende bezoekers
Permanent:
30 to 365 dagen

Daisycon-Cookies alleen NL

Aanduiding First party / third party Gebruiksdoel en content Geldigheidsduur
PHPSESSID third party Uniciteit van de bezoeker garanderen en meten of door de klik binnen de sessie een transactie bij de advertiser werd gegenereerd. Tijdelijk.
DCI,
PDC
third party Uniciteit van de bezoeker garanderen en meten of door de klik binnen de sessie een transactie bij de advertiser werd gegenereerd Permanent:
30 dagen.
ci_{program_ID},
ca_{program_ID},
si_{program_ID}
third party Meten of door de klik een transactie bij de advertiser werd gegenereerd Permanent:
30 dagen.
__cfduid third party Deze cookie gebruikt de Cloudflare-service om veilig internetverkeer te kunnen registreren.
Deze werd bij de klik naar de advertiser geplaatst en werd met de conversion pixel aangevraagd.
Permanent:
30 dagen.

Awin

Aanduiding First party / third party Gebruiksdoel en content Geldigheidsduur
bId third party Definieert een ID die specifiek is voor de browser, om een nieuwe klik op dezelfde browser te identificeren. 1 jaar
aw*****
(De cookie-naam is voor elke adverteerder verschillend, het betreft echter de letters ‘aw’, gevolgd door een ID om de adverteerder aan te duiden, bijv. aw1001.)
third party Treedt in werking als u op een van onze links klikt. Slaat ID’s voor doorverwijzende websites, reclame waarop u heeft geklikt, de groep van advertenties waartoe de reclame behoort, het tijdstip waarop u erop geklikt heeft, de ID voor de soort reclame, de ID voor het product en alle verwijzingen die de verwijzende website aan de klik toevoegt op. 30 dagen
AWSESS third party Slaat op als u een advertentie ziet om er tevens voor te zorgen dat wij u niet altijd dezelfde advertentie laten zien. Een ID voor de advertentie die u heeft gezien. Verloopt aan het einde van de sessie als u uw browser sluit browser closing
awpv*****
(De cookie-naam is voor elke adverteerder verschillend, het betreft echter de letters ‘aw’, gevolgd door een ID om de adverteerder aan te duiden, bijv. awpv1001.)
third party Treedt in werking als u een advertentie ziet. Slaat een ID voor de website waarop de advertentie wordt weergegeven, en het tijdstip waarop u de advertentie heeft gezien, op. 24 uurs
_aw_m_*****
(De cookie-naam is voor elke adverteerder verschillend, het betreft echter de letters ‘aw’, gevolgd door een ID om de adverteerder aan te duiden, bijv. _aw_m_1001.)

Trackingcookiesset voor AWIN van adverteerders op het domein van de adverteerders
third party Treedt in werking als u op een van onze links klikt. Slaat ID’s voor doorverwijzende websites, reclame waarop u heeft geklikt, de groep van reclameuitingen waartoe de reclame behoort, het tijdstip waarop u erop geklikt heeft, de ID voor de soort reclame, de ID voor het product en alle verwijzingen die de verwijzende website aan de klik toevoegt op. 30 dagen

Tracdelight-Cookies

Aanduiding First party / third party Gebruiksdoel en content Geldigheidsduur
Click cookies (parameter: omzet, OID, publisher advertentieruimte, kliktijdstip, transactietijdstip) First party Deze cookies worden gebruikt om de partnervergoeding te berekenen en de betreffende partner te betalen, daarbij worden geen persoonsgegevens gemeten Permanent:
30 dagen.

Google Ads Conversion Pixel-Cookies

Aanduiding First party / third party Gebruiksdoel en content Geldigheidsduur
Conversion

AID

DSID

TAID
First party Deze cookies worden door de webtrackingtool Google Ads Conversion Pixel gebruikt om de acties van bezoekers te analyseren (conversiontracking) à deel B). Ze bevatten jokers voor de volgende informatie:
– unieke ID ter herkenning en identificatie van terugkerende bezoekers [wij hadden begrepen, dat MOP deze melding nog met Metapeople wilde afstemmen]
– paginatype (bijv. bedankpagina na een bestelling, pagina met productomschrijving, winkelmand),
– bestelnummer
– nettowaarde van de winkelmand (zonder verzendkosten, zonder btw, zonder betaalkosten, zonder waardebonnen)
– productnummers en -prijzen

De conversion pixel slaat het koop- en gebruiksgedrag van de gebruiker op. Daaronder valt de volgende informatie:
– welk product heeft de klant tegen welke prijs
– op welke pagina’s heeft hij gekeken
– hoe hoog was de winkelmandwaarde

Deze informatie wordt gebruikt om het succes van de gebruikte reclame-uitingen te meten (bijv. of het gebruik van banners en video’s tot omzet heeft geleid). Bovendien worden de klanten door deze gegevens gepseudonimiseerd op retargetinglijsten gezet om hun passende advertenties te tonen, of ze van campagnes uit te sluiten (bijv. mannen uitsluiten bij een campagne voor vrouwen).

(zie tevens de Google Ads Remarketing-cookies hieronder)
Permanent:
60 dagen.

Doubleclick/Floodlight

Aanduiding First party / third party Gebruiksdoel en content Geldigheidsduur
DSID third party 14 dagen
IDE third party 1 jaar
vscr_vid third party 1 jaar
_fbp third party 30 dagen

Tectumedia

Deze cookies worden gebruikt door de webtrackingtools Google, Display.me, Mervellousmachine, mpnrs.com en Doubleclick, die op de website via Tectumedia Container zijn geïmplementeerd deel B).

Aanduiding First party / third party Gebruiksdoel en content Geldigheidsduur
dsply_nth_3749 third party Ter optimalisering van campagnes. 1 jaar
dsply_nin_3793 third party Ter optimalisering van campagnes. 1 jaar
dsply_dlkl_3793 third party Ter optimalisering van campagnes. 6 maanden
dsply_ost_3749 third party Ter optimalisering van campagnes. 1 jaar
dsply_ost_3793 third party Ter optimalisering van campagnes. 6 maanden
dsply_kc_3749 third party Ter optimalisering van campagnes. 1 jaar
dsply_kc_3793 third party Ter optimalisering van campagnes. 1 jaar
dsply_dlkl_3749 third party Ter optimalisering van campagnes. 1 jaar
dsply_vid third party Ter optimalisering van campagnes. 1 jaar
ata third party Ter optimalisering van campagnes. 1 jaar

Voor deze cookies is uw toestemming vereist.

Emarsys eMarketing Systems AG

Aanduiding First party / third party Gebruiksdoel en content Geldigheidsduur
scarab.visitor First party Browser- ID- Identificeert de browser ten behoeve van authenticatie bij het inloggen 1 jaar
cdv third party Browser- ID- Identificeert de browser ten behoeve van authenticatie bij het inloggen 1 jaar
scarab.profile First party Informatie over het gebruikersprofiel, producten waarnaar gezocht werd, etc., daarnaast ook prestatiestatistieken van scripts (hoe snel geladen/uitgevoerd werden, enz.) - deze cookies zijn versleuteld 1 jaar
xp third party Informatie over het gebruikersprofiel, producten waarnaar gezocht werd, etc., daarnaast ook prestatiestatistieken van scripts (hoe snel geladen/uitgevoerd werden, enz.) - deze cookies zijn versleuteld 1 jaar
scarab.mayAdd & scarab.mayViewed First party Sessiecookies die wij gebruiken voor het tracken van het klikgedrag en de artikelen in de winkelmand. Looptijd van de websessie
s third party Sessiecookies die wij gebruiken voor het tracken van het klikgedrag en de artikelen in de winkelmand. Looptijd van de websessie

Artefact-Triple-A-Cookies

Aanduiding First party / third party Gebruiksdoel en content Geldigheidsduur
meta_{ID KAMPAGNE},

({ID KAMPAGNE} staat voor een identificatienummer dat voor de overeenkomstige markt (bijv. Duitsland, Oostenrijk) staat.)
First party Deze cookies worden door de webanalysetool Google Analytics gebruikt om het gebruiksgedrag op onze website te registreren en te analyseren en de website te verbeteren (à deel B). Ze bevatten jokers voor de volgende informatie:
– landcode, bijv. at, de, ch
– unieke ID ter herkenning en identificatie van terugkerende bezoekers
– bestelnummer
– nettowaarde van de winkelmand (zonder verzendkosten, zonder btw, zonder betaalkosten, zonder waardebonnen)
– aantal producten in de winkelmand
– productnummers
– productcategorieën
– maat van de producten
– vermelding of het een nieuwe klant of een bestaande klant betreft
– betaalmethode (rekening, achternaam, creditcard, Paypal, iDeal)
– vermelding of er een waardebon werd gebruikt, waardeboncode, -soort en -waarde
– vermelding of er toestemming voor de nieuwsbrief werd verleend
– geslacht
Permanent:
30 dagen.
meta_{ID KAMPAGNE}s

({ID KAMPAGNE} stands for an identification number which represents the corresponding market (e.g. Germany or Austria).)
First party Deze cookies worden door de webanalysetool Google Analytics gebruikt om het gebruiksgedrag op onze website te registreren en te analyseren en de website te verbeteren (à deel B). Ze bevatten jokers voor de volgende informatie:
– landcode, bijv. at, de, ch
– unieke ID ter herkenning en identificatie van terugkerende bezoekers
– bestelnummer
– nettowaarde van de winkelmand (zonder verzendkosten, zonder btw, zonder betaalkosten, zonder waardebonnen)
– aantal producten in de winkelmand
– productnummers
– productcategorieën
– maat van de producten
– vermelding of het een nieuwe klant of een bestaande klant betreft
– betaalmethode (rekening, achternaam, creditcard, Paypal, iDeal)
– vermelding of er een waardebon werd gebruikt, waardeboncode, -soort en -waarde
– vermelding of er toestemming voor de nieuwsbrief werd verleend
– geslacht
Tijdelijk.

Google Analytics-Cookies

Deze cookies worden door de webanalysetool Google Analytics gebruikt om het gebruiksgedrag op onze website te registreren en te analyseren en de website te verbeteren à deel B).

Aanduiding First party / third party Gebruiksdoel en content Geldigheidsduur
_ga First party Deze cookie bevat een unieke bezoekers-ID en wordt gebruikt om gebruikers van elkaar te onderscheiden. Permanent:
2 jaars.
_gid First party Deze cookie bevat een unieke bezoekers-ID en wordt gebruikt om gebruikers van elkaar te onderscheiden. Permanent:
24 uur.
_gat First party Deze cookie wordt gebruikt om de vraagsnelheid te verlagen. Tijdelijk.
__utma First party Deze cookie slaat het aantal bezoeken per bezoeker en het tijdstip van het eerste bezoek, de voorgaande bezoeken en het actuele bezoek op. Permanent:
2 jaars.
__utmt First party Deze cookie wordt gebruikt om de vraagsnelheid te verlagen. Tijdelijk.
__utmb First party Deze cookie wordt gebruikt om na te gaan hoe lang de bezoeker telkens op een website blijft, dat wil zeggen wanneer zijn bezoek begint en wanneer het eindigt.

Deze cookie slaat het tijdstip op waarop een bezoeker op een website komt.
Tijdelijk.
__utmc First party Deze cookie wordt gebruikt om na te gaan hoe lang de bezoeker telkens op een website blijft, dat wil zeggen wanneer zijn bezoek begint en wanneer het eindigt.

Deze cookie slaat het tijdstip op waarop een bezoeker een website verlaat.
Permanent:
30 minutes.
__utmv First party Deze cookie slaat de bezoekerscategorie op waartoe een bezoeker behoort. Permanent:
2 jaars.
__utmz First party Deze cookie slaat de bron of campagne op die verklaart hoe een gebruiker op de website terecht is gekomen. Permanent:
6 maanden.
dw_dnt First party Controleert JavaScript aan cliëntzijde voor Commerce Cloud tracking functies Sessie
__cq_dnt First party SFCC Reco Sessie
__cq_seg First party SFCC Reco predicatieve sortering 1 maand
dwac_* First party Slaat gegevens op voor analytische doeleinden. Session

Voor deze cookies is uw toestemming vereist.

adnymics GmbH

Aanduiding First party / third party Gebruiksdoel en content Geldigheidsduur
AWSALB third party Het klik- en koopgedrag van users wordt geanalyseerd om het mogelijk te maken dat in het geval van een bestelling een bijsluiter met gepersonaliseerde productaanbevelingen voor de user wordt aangemaakt. 13 maanden
AWSALBCORS third party Het klik- en koopgedrag van users wordt geanalyseerd om het mogelijk te maken dat in het geval van een bestelling een bijsluiter met gepersonaliseerde productaanbevelingen voor de user wordt aangemaakt. 13 maanden

Dynamic Yield- Cookies

Aanduiding First party / third party Gebruiksdoel en content Geldigheidsduur
DYID First party Met de aanbevelingstool Dynamic Yield wordt ons internetaanbod geoptimaliseerd om het bezoek aan onze website tot een persoonlijke belevenis te maken door aanbevelingen en content op maat. Daarbij maken wij gebruik van de door de gebruiker aangevraagde paginacontent om de gebruikers gelijkwaardige of thematisch aanverwante producten of andere voor hen relevante content aan te bevelen. Permanent:
720 dagen
DYSES First party Met de aanbevelingstool Dynamic Yield wordt ons internetaanbod geoptimaliseerd om het bezoek aan onze website tot een persoonlijke belevenis te maken door aanbevelingen en content op maat. Daarbij maken wij gebruik van de door de gebruiker aangevraagde paginacontent om de gebruikers gelijkwaardige of thematisch aanverwante producten of andere voor hen relevante content aan te bevelen. Sessie
__cfduid First party Met de aanbevelingstool Dynamic Yield wordt ons internetaanbod geoptimaliseerd om het bezoek aan onze website tot een persoonlijke belevenis te maken door aanbevelingen en content op maat. Daarbij maken wij gebruik van de door de gebruiker aangevraagde paginacontent om de gebruikers gelijkwaardige of thematisch aanverwante producten of andere voor hen relevante content aan te bevelen. Permanent:
365 dagen

I. Informatie over rechten van betrokkenen

Als betrokkene heeft u met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens de volgende rechten:

· Recht op inzage (artikel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming)
· Recht op rectificatie (artikel 16 van de Algemene verordening gegevensbescherming)
· Recht op gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’) (artikel 17 van de Algemene verordening gegevensbescherming)
· Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 van de Algemene verordening gegevensbescherming)
· Recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 van de Algemene verordening gegevensbescherming)
· Recht van bezwaar (artikel 21 van de Algemene verordening gegevensbescherming)
· Recht op intrekking van zijn toestemming (artikel 7, lid 3 van Algemene verordening gegevensbescherming)
· Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (artikel 77 van de Algemene verordening gegevensbescherming)
Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de in deel Avermelde contactgegevens.

Informatie over eventuele bijzondere regelingen en mechanismen die u het uitoefenen van uw rechten vergemakkelijken, met name de uitoefening van uw recht op overdraagbaarheid van de gegevens en van bezwaar, vindt u eveneens in de informatie over de verwerking van persoonsgegevens in de B tot F van deze informatie inzake gegevensbescherming.

Hieronder krijgt u gedetailleerdere informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

I. Recht op informatie

Als betrokkene heeft u uit hoofde van de elementen van artikel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming recht op inzage.

Dat betekent met name dat u het recht heeft om van ons uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van de u betreffende persoonsgegevens. Wanneer dat het geval is, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen in die persoonsgegevens en op de in artikel 15, lid 1 van de Algemene verordening gegevensbescherming genoemde informatie. Daaronder valt bijvoorbeeld informatie over de verwerkingsdoeleinden, over de betrokken categorieën van persoonsgegevens, over de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt (artikel 15, lid 1, punt a), b) en c) van de Algemene verordening gegevensbescherming).

De volle omvang van uw recht op inzage kunt u in artikel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming nalezen, die u via volgende link kunt raadplegen: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

II. Recht op rectificatie

Als betrokkene heeft u uit hoofde van de elementen van artikel 16 van de Algemene verordening gegevensbescherming recht op rectificatie.

Dat betekent met name dat u het recht heeft om van ons onverwijld rectificatie van de u betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen en ver-vollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen.

De volle omvang van uw recht op rectificatie kunt u in artikel 16 van de Algemene verordening gegevensbescherming nalezen, die u via volgende link kunt raadplegen: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

III. Recht op gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’)

Als betrokkene heeft u uit hoofde van de elementen van artikel 17 van de Algemene verordening gegevensbescherming recht op gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’).

Dat betekent dat u in beginsel het recht heeft van ons zonder onredelijke vertraging wissing van de u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen en dat wij verplicht zijn persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen, voor zover een van de in artikel 17, lid 1 van de Algemene verordening gegevensbescherming genoemde gevallen van toepassing is. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn, wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt (artikel 17, lid 1, punt a) van de Algemene verordening gegevensbescherming).

Wanneer wij de persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt en wij verplicht zijn de persoonsgegevens te wissen, zijn wij bovendien verplicht, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, te nemen om andere verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen (artikel 17, lid 2 van de Algemene verordening gegevensbescherming).

Het recht op gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’) is niet van toepassing voor zover de verwerking uit hoofde van de in artikel 17, lid 3 van de Algemene verordening gegevensbescherming genoemde redenen nodig is. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn voor zover de verwerking voor het vervullen van een wettelijke verplichting of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering noodzakelijk is (artikel 17, lid 3, punt a) en e) van de Algemene verordening gegevensbescherming).

De volle omvang van uw recht op gegevenswissing kunt u in artikel 17 van de Algemene verordening gegevensbescherming nalezen, die u via volgende link kunt raadplegen: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

IV. Recht op beperking van de verwerking

Als betrokkene heeft u uit hoofde van de elementen van artikel 18 van de Algemene verordening gegevensbescherming recht op beperking van de verwerking.

Dat betekent dat u het recht heeft van ons de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de in artikel 18, lid 1 genoemde elementen van toepassing is. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn, indien u de juistheid van de persoonsgegevens betwist. De beperking van de verwerking geschiedt gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren (artikel 18, lid 1, punt a) van de Algemene verordening gegevensbescherming).

Beperking betekent het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken (artikel 4, lid 3 van de Algemene verordening gegevensbescherming).

De volle omvang van uw recht op beperking van de verwerking kunt u in artikel 18 van de Algemene verordening gegevensbescherming nalezen, die u via volgende link kunt raadplegen: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

V. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Als betrokkene heeft u uit hoofde van de elementen van artikel 20 van de Algemene verordening gegevensbescherming recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Dat betekent dat u in beginsel het recht heeft de u betreffende persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en het recht heeft die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij door ons te worden gehinderd voor zover de verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a) van de Algemene verordening gegevensbescherming, of artikel 9, lid 2, punt a) van de Algemene verordening gegevensbescherming, of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt b) van de Algemene verordening gegevensbescherming en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht (artikel 20, lid 1 van de Algemene verordening gegevensbescherming).

Informatie over het al dan niet berusten van een verwerking op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a) of artikel 9, lid 2, punt a) van de Algemene verordening gegevensbescherming of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt b) van de Algemene verordening gegevensbescherming, krijgt u in de informatie over de rechtsgronden van de verwerking in de delen B tot F van deze informatie inzake gegevensbescherming.

Bij de uitoefening van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid heeft u bovendien in beginsel het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van ons naar een andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgezonden (artikel 20, lid 2 van de Algemene verordening gegevensbescherming).

De volle omvang van uw recht op beperking van de verwerking kunt u in artikel 20 van de Algemene verordening gegevensbescherming nalezen, die u via volgende link kunt raadplegen: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

VI. Recht van bezwaar

Als betrokkene heeft u uit hoofde van de elementen van artikel 21 van de Algemene verordening gegevensbescherming recht van bezwaar.

Op uw recht van bezwaar wijzen wij u als betrokkene uitdrukkelijk uiterlijk op het moment van de eerste communicatie.

Daarover krijgt u hieronder gedetailleerde informatie:

1. Recht van bezwaar vanwege met de specifieke situatie verband houdende redenen van de betrokkene

Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f) van de Algemene verordening gegevensbescherming; met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Informatie over het al dan niet verwerken uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt e) of f) van de Algemene verordening gegevensbescherming, ontvangt u in de informatie over de rechtsgronden van de verwerking in de delen B tot F van deze informatie inzake gegevensbescherming.

Als u bezwaar heeft gemaakt vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen, staken wij de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

De volle omvang van uw recht van bezwaar kunt u in artikel 21 van de Algemene verordening gegevensbescherming nalezen, die u via volgende link kunt raadplegen: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

2. Recht van bezwaar tegen direct marketing

Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Informatie over het al dan niet verwerken en in welke omvang persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, ontvangt u in de informatie over de doeleinden van de verwerking in de delen B tot F van deze informatie inzake gegevensbescherming.

In geval van bezwaar tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, zullen wij de u betreffende persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken.

De volle omvang van uw recht van bezwaar kunt u in artikel 21 van de Algemene verordening gegevensbescherming nalezen, die u via volgende link kunt raadplegen: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

VII. Recht op intrekking van toestemmingen

Wanneer de verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a) of artikel 9, lid 2, punt a) van de Algemene verordening gegevensbescherming, heeft u als betrokkene uit hoofde van artikel 7, lid 3 van de Algemene verordening gegevensbescherming te allen tijde het recht uw toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Alvorens u uw toestemming geeft, wordt u daarvan door ons in kennis gesteld.

Informatie over het al dan niet berusten van een verwerking op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a) of artikel 9, lid 2, punt a) van de Algemene verordening gegevensbescherming krijgt u in de informatie over de rechtsgronden van de verwerking in de delen B tot F van deze informatie inzake gegevensbescherming.

VIII. Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als betrokkene heeft u uit hoofde van de elementen van artikel 77 van de Algemene verordening gegevensbescherming het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

De voor ons de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Promenade 27 (Schloss), 91522 Ansbach, Duitsland
poststelle@lda.bayern.de
+49-(0)981-53-1300

K. Versie en wijziging van deze informatie inzake gegevensbescherming

Deze informatie inzake gegevensbescherming is de versie van 18-02-2019.

Op grond van verdere technische ontwikkelingen en/of op grond van gewijzigde wettelijke voorschriften en/of gewijzigde voorschriften van autoriteiten kan het noodzakelijk zijn deze informatie inzake gegevensbescherming aan te passen.

De actuele informatie inzake gegevensbescherming kan te allen tijde op www.marc-o-polo.com worden geraadpleegd.