Toepasselijkheid, contractpartijen, leveringsbeperkingen

Deze Algemene Voorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen u als klant en ons als uitbater van de Marc O‘Polo-onlineshop (http://www.marc-o-polo.com/) worden afgesloten. Als onderdeel van het bestelproces stemt u in met de algemene voorwaarden in de versie geldend op het moment van de bestelling.

(2) De uitbater van de onlineshop en uw contractpartner is: Marc O'Polo Einzelhandels GmbH, Hofgartenstraße 1, D-83071 Stephanskirchen, Duitsland, ingeschreven in het handelsregister van het Amtsgericht te Traunstein, Duitsland, onder het nummer: HRB 6720, vertegenwoordigd door de bedrijfsleiding: Dieter Holzer, Jürgen Hahn, btw-identificatienummer: DE131177357. Neem a.u.b. contact met ons op wanneer u vragen, wensen of klachten hebt via fax: +49 (0) 231 96677889, Telefoon: 00 800 10221022 (gratis nummer) of per e-mail naar de volgende e-mailadressen:

E-MAILADRESSEN

Bondsrepubliek Duitsland service@marc-o-polo.com
Franse Republiek serviceclient@marc-o-polo.com
Koninkrijk België customercare@marc-o-polo.com
Nederland klantenservice@marc-o-polo.com
Republiek Oostenrijk kundenservice@marc-o-polo.com
Zwitserse Bondsstaat support@marc-o-polo.com
Alle andere landen customerservice@marc-o-polo.com

(3) Via onze onlineshop verkopen wij alleen aan consumenten. Een consument is volgens de wettelijke definitie elke persoon die een rechtshandeling aangaat die overwegend noch aan zijn bedrijfsmatige noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit toegerekend kan worden. Als u onze producten voor commerciële doeleinden, in het bijzonder de wederverkoop, wilt verwerven, neem dan a.u.b. persoonlijk contact met ons op.

(4) De AV regelen de details van de contractuele relatie en bevatten tevens belangrijke consumenteninformatie in de juridisch relevante versie. Via links in onze onlineshop kunt u de Algemene Voorwaarden bij uw bestelling opvragen, op uw computer opslaan of/en printen. De voor uw bestelling geldende algemene voorwaarden worden opnieuw apart samen met de verzend- en overeenkomstbevestiging, maar ten laatste bij de levering van de producten, op een duurzame gegevensdrager (bijv. per e-mail, pdf-bijlage of papieren print) door ons toegestuurd.

(5) Er zijn de volgende leveringsbeperkingen van kracht: wij leveren alleen aan consumenten die hun gebruikelijke adres (factuuradres) in een van de volgende landen hebben en daar een afleveradres kunnen aangeven. Bovendien gelden de volgende minimale bestelhoeveelheden:

MINIMUM BESTELBEDRAG

Koninkrijk Zweden SEK 299,00
Polen PLN 130
Zwitserse Bondsstaat CHF 29,90
Tsjechische Republiek CZK 800
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland GBP 29,90
Bondsrepubliek Duitsland, Republiek Oostenrijk, Franse Republiek, Groothertogdom Luxemburg, Italiaanse Republiek,
Ierland, Koninkrijk België, Koninkrijk Spanje, Nederland, Republiek Estland, Republiek Finland, Republiek Letland,
Republiek Litouwen, Republiek Slovenië, Slowaakse Republiek
EUR 29,90

Sluiten van de overeenkomst

(1) De presentatie van producten in de Marc O'Polo-onlineshop vormt slecht een vrijblijvende uitnodiging om producten bij O'Polo te bestellen. Deze bevat nog geen bindend verkoopaanbod. Het aanbod voor het afsluiten van een koopovereenkomst gaat van u als klant uit, door na het volledig invullen van de bestelpagina op de bestelknop te klikken. De bestelknop wordt op de volgende manier aangemerkt:

BESTELKNOP

Duits ZAHLUNGSPFLICHTIG BESTELLEN
Frans FINALISER VOTRE COMMANDE
Nederlands UW BESTELLING AFSLUITEN
Engels BUY

Daarvoor kunt u uw bestelling middels het winkelmandje te allen tijde bekijken en wijzigen. Vóór het plaatsen van uw bestelling kunt u uw gegevens wat betreft leverings- en betalingscondities nog een keer controleren en wijzigen. U blijft 7 dagen aan uw bestelling gebonden, d.w.z. de overeenkomst wordt bindend wanneer wij uw bestelling binnen deze termijn aannemen. Er bestaat geen recht op het afsluiten van een overeenkomst. Wij hebben het recht aangeboden overeenkomsten af te wijzen.

(2) Na het verzenden van de bestelling ontvangt u een automatisch gegenereerde e-mailbevestiging die echter geen aanvaarding van het aanbod vormt, maar slechts documenteert dat de bestelling door Marc O'Polo ontvangen is. De aanvaarding van de overeenkomst verklaren wij binnen de aanvaardingstermijn overeenkomstig sub 1 middels een aparte e-mail, zodra het product ons magazijn verlaat (verzend- en overeenkomstbevestiging).

(3) Voor zover uw bestelling uit meerdere artikelen bestaat, komt de overeenkomst alleen voor die artikelen tot stand die in onze verzend- en overeenkomstbevestiging uitdrukkelijk genoemd worden.

(4) Het voorgaande geldt ook, wanneer u vanwege de door u gekozen betaalwijze de verkoopprijs reeds voor het sluiten van de overeenkomst hebt betaald of opdracht tot betaling hebt gegeven. Wanneer de overeenkomst in dit geval om welke reden dan ook niet tot stand komt, zullen wij u dit per e-mail (bij gedeeltelijke aanvaarding van de overeenkomst samen met de verzend- en overeenkomstbevestiging voor de leverbare artikelen) meedelen en de vooruitbetaling onmiddellijk terugbetalen.

(5) Uw wettelijke herroepingsrecht (zie sub 6) blijft door bovenstaande bepalingen onverminderd van kracht.

(6) Het sluiten van de overeenkomst vindt plaats in de volgende talen (afhankelijk van het land van het factuuradres):

BESCHIKBARE TALEN

Bondsrepubliek Duitsland, Republiek Oostenrijk Duits
Franse Republiek Frans
Koninkrijk België Nederlands/Frans
Nederland Nederlands
Zwitserse Bondsstaat Duits/Frans
Alle andere landen Engels

Voor zover er voor een land meerdere talen worden genoemd, kunt u op de website voor deze talen kiezen en de website wordt in de taal naar keuze weergegeven. De taal van de overeenkomst is in dit geval de taal die op u op het tijdstip van de bestelling hebt gekozen.

De tekst van de overeenkomst (bestaande uit de bestelling, Algemene Voorwaarden en verzend- en overeenkomstbevestiging) wordt door ons met inachtneming van bescherming van gegevens opgeslagen en u per e-mail toegezonden.

Prijzen, leveringsopties, bijkomende kosten

(1) Bij de in onze onlineshop vermelde eindprijzen zijn de wettelijke btw en alle overige prijscomponenten inbegrepen. Zij omvatten niet de hierna vermelde bijkomende kosten.

(2) Wij leveren uitsluitend aan afleveradressen binnen het in sub 1 alinea 5 genoemde leveringsgebied – na eventueel nadere verklaring in onze onlineshop – bij de volgende leveringsopties (de onderstaande tabel bevat tevens de valuta van het land).

LEVERINGSMOGELIJKHEDEN

Leveringsland Wijze van verzending Verzendkosten Levertijd
Bondsrepubliek Duitsland DHL EUR 3,95 2-3 werkdagen
Hermes EUR 4,95 2-3 werkdagen
DHL Express EUR 6,95 1-2 werkdagen*
Franse Republiek GLS DE EUR 4,95 2-5 werkdagen
Koninkrijk België GLS EUR 4,95 2-3 werkdagen
Koninkrijk Zweden UPS Saver SEK 70,00 2-5 werkdagen
Nederland Post NL EUR 4,95 3-6 werkdagen
Republiek Oostenrijk Post AT EUR 4,95 3-6 werkdagen
Zwitserse Bondsstaat GLS/ Swiss Post CHF 6,95 2-5 werkdagen
Polen DHL Weltpaket PLN 40 2-5 werkdagen
Tsjechische Republiek DHL Weltpaket CZK 240 2-5 werkdagen
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland DHL Weltpaket GBP 7,50 2-5 werkdagen
Alle andere landen DHL Weltpaket EUR 8,95 2-5 werkdagen

* bij bestellingen op maandag - donderdag tot 12 uur; geen bezorging op zondagen of regionale of landelijke feestdagen.

De verzendkosten worden direct voor het plaatsen van de bestelling in de onlineshop aan u weergegeven. Wij behouden ons het recht voor om geheel of gedeeltelijk af te zien van de heffing van verzendkosten in onze onlineshop.

Betalingsvoorwaarden en eigendomsvoorbehoud

(1) Voor de betaling van de verkoopprijs staan u in de afzonderlijke landen – zo nodig na nadere verklaring in onze onlineshop – de volgende betaalwijzen ter beschikking:

BETALINGSMETHODES

Bondsrepubliek Duitsland factuur, Paypal, creditcard (Visa, MasterCard, Amex), rembours
Franse Republiek Paypal, creditcard (Visa, MasterCard, Amex), Carte Bleue
Koninkrijk België PayPal, creditcard (Visa, MasterCard, Amex)
Nederland factuur, Paypal, creditcard (Visa MasterCard, Amex), iDeal
Republiek Oostenrijk Factuur, Paypal, creditcard (Visa MasterCard, Amex)
Zwitserse Bondsstaat Factuur, creditcard (Visa MasterCard, Amex)
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland Creditcard (Visa, MasterCard)
Polen Creditcard (Visa, MasterCard)
Tsjechische Republiek Creditcard (Visa, MasterCard)
Alle andere landen Creditcard (Visa MasterCard, Amex)

De mogelijkheid van betaling op factuur staat telkens onder het voorbehoud van een controle van de kredietwaardigheid. Eventueel kunt u voor de betaling ook een waardebon volgens de waardeboncondities gebruiken.

(2) Betalingen onder rembours kunnen plaatsvinden bij ontvangst van de producten en worden samen met de rembourskosten direct aan de bezorger voldaan. In het geval van betaling op factuur wordt de verkoopprijs betaalbaar bij ontvangst van de factuur. U bent verplicht om het factuurbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen.

(3) In het geval van betalingsachterstand kunnen wij vanaf de tweede aanmaning aanmaningskosten rekenen. De hoogte van deze aanmaningskosten in de afzonderlijke landen volgen uit de volgende tabel:

BOETES

Koninkrijk Zweden SEK 50
Polen PLN 20
Zwitserse Bondsstaat CHF 5
Tsjechische Republiek CZK 135
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland GBP 5
Alle andere landen EUR 5,00

Het bewijs, dat ons geen of slechts een wezenlijk geringe schade ten deel is gekomen, blijft aan u voorbehouden. Onze wettelijke rechten (bijv. rente wegens te late betaling, terugtrekking, verdere schadevergoeding) blijven onverminderd van kracht.

(4) De geleverde producten blijven tot de volledige betaling van het factuurbedrag (onherroepelijke en onvoorwaardelijke bijboeking inclusief bijkomende kosten) in eigendom van Marc O'Polo.

Levering en risico-overdracht

(1) De aflevering van de producten op het afgesproken adres (voor de leveringsopties en verzendkosten zie sub 3 alinea 2) vindt plaats volgens de wettelijke voorschriften, d.w.z. dat wij het risico dragen van een verlies of beschadiging van de producten onderweg.

(2) De reguliere levertijden met betrekking tot de respectievelijke landen volgen – onder voorbehoud van afwijkende informatie in de onlineshop – uit de tabel in overeenstemming met sub 3 alinea 2. De door ons aangegeven levertijden zijn onder voorbehoud van het sluiten van de overeenkomst en de volledige betaling van de verkoopprijs (behalve bij verkoop op factuur alsook bij verkoop onder rembours, voor zover beschikbaar).

(3) Wanneer wij een bindende levertermijn om redenen die wij zelf niet in de hand hebben, niet naleven (bijv. door ontbrekende levering (aan ons) door toeleveranciers of overmacht), dan delen wij dat u onverwijld mee, en in voorkomende gevallen noemen we de nieuwe verwachte levertermijn. Wanneer de nieuwe levertermijn voor u niet acceptabel is of de producten ook binnen de nieuwe levertermijn of helemaal niet meer verkrijgbaar zijn, hebben beide contractanten het recht, om aangaande de betreffende producten de overeenkomst te ontbinden; een reeds geleverde tegenprestatie zullen we in dit geval restitueren. De wettelijke rechten van de contractanten blijven hierdoor onverminderd van kracht.

(4) Voor zover er op het door u aangegeven afleveradres gedurende de gebruikelijke levertijden geen ontvangstbevoegde persoon wordt aangetroffen, laat het transportbedrijf u een schriftelijk bericht achter of zendt u dit toe. Hierin vindt u verdere mededelingen en aanwijzingen, in het bijzonder wat betreft de datum van een nieuwe afleverpoging, de mogelijkheden tot het opnemen van contact om een tijdsafspraak te maken en/of een plaats af te spreken waar de producten kunnen worden opgehaald. Hiervan afwijkende afspraken tussen u en het transportbedrijf blijven onverminderd van kracht en rechtvaardigen echter geen aansprakelijkheid voor onze rekening. Wanneer de levering van de producten ondanks meerdere pogingen door ons niet aan te rekenen redenen mislukt, kunnen wij de overeenkomst ontbinden. Eventueel reeds door u voldane betalingen worden u direct terugbetaald. De wettelijke rechten van de contractanten blijven onverminderd van kracht.

Herroepingsrecht voor consumenten

(1) Consumenten hebben bij het sluiten van een koop op afstand in principe een wettelijk herroepingsrecht waarover wij u overeenkomstig de wet hieronder informeren. In alinea 2 vindt u een standaardformulier voor herroeping en in alinea 3 worden de wettelijke patronen verduidelijkt en zijn aanvullende bepalingen te vinden waaraan wij ons bijkomend bij het wettelijke recht in uw voordeel gebonden houden.

INFORMATIE OVER HERROEPING

Herroepingsrecht

U hebt het recht binnen veertien dagen en zonder opgaaf van reden deze overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag dat u of de door u aangegeven derde persoon, niet zijnde de vervoerder, de producten in ontvangst hebt genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons (Marc O’Polo Einzelhandels GmbH, c/o arvato distribution GmbH, Schleefstrasse 507, 44287 Dortmund, Duitsland, tel.: 00 800 10221022, fax: +49 (0) 23196677889 of per e-mail naar:

Bondsrepubliek Duitsland service@marc-o-polo.com
Franse Republiek serviceclient@marc-o-polo.com
Koninkrijk België customercare@marc-o-polo.com
Nederland klantenservice@marc-o-polo.com
Republiek Oostenrijk kundenservice@marc-o-polo.com
Zwitserse Bondsstaat support@marc-o-polo.com
Alle andere landen customerservice@marc-o-polo.com

door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een met de post verstuurde brief, een fax of een e-mail) informeren over uw besluit de overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde standaardformulier voor herroeping gebruiken, maar dat is niet noodzakelijk. Om te voldoen aan deze herroepingstermijn is het voldoende als u ons vóór deze termijn verstreken is op de hoogte brengt van uw besluit uw herroepingsrecht uit te oefenen.

Gevolgen van de herroeping

Wanneer u deze overeenkomst herroept, zorgen wij dat alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van eventuele bijkomende kosten als u hebt gekozen voor een andere wijze van levering dan de door ons standaard aangeboden, voordelige wijze van levering), direct en uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van uw herroeping bij ons worden terugbetaald. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel waarmee u de oorspronkelijke transactie hebt uitgevoerd, tenzij er met u uitdrukkelijk iets anders is afgesproken; in geen geval worden u vanwege deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.
Wij kunnen de terugbetaling weigeren, totdat we de producten weer hebben ontvangen of totdat u het bewijs overlegt dat u de producten hebt teruggestuurd, waarbij hetgeen ons als eerste bereikt van toepassing is.
U dient de producten onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag dat u ons van uw herroeping op de hoogte hebt gesteld terug te sturen naar ons (Marc O'Polo Online Shop, c/o arvato distribution GmbH, Schleefstrasse 507, 44287 Dortmund) of dient de producten daar af te geven. Aan deze termijn is voldaan, als u de producten binnen de termijn van veertien dagen terugstuurt.
U draagt de directe kosten voor het terugsturen van de producten.
U wordt alleen maar voor een eventuele aantasting van de waarde van de goederen aansprakelijk gesteld, als deze aantasting te wijten is aan de manier waarop u de goederen hebt behandeld en dit niet nodig was om de kwaliteit, eigenschappen, werking en functie van de goederen te beoordelen.

(2) Over het standaardformulier voor herroeping informeren wij u volgens de wettelijke bepalingen als volgt:

Standaardformulier voor herroeping

(Wanneer u de overeenkomst wilt herroepen, vul dan a.u.b. dit formulier in en stuur het terug.)
– Naar: Marc O'Polo Einzelhandels GmbH, c/o arvato distribution GmbH, Schleefstrasse 507, 44287 Dortmund; Fax: +49 (0) 231 96677889 of per e-mail naar:

Bondsrepubliek Duitsland service@marc-o-polo.com
Franse Republiek serviceclient@marc-o-polo.com
Koninkrijk België customercare@marc-o-polo.com
Nederland klantenservice@marc-o-polo.com
Republiek Oostenrijk kundenservice@marc-o-polo.com
Zwitserse Bondsstaat support@marc-o-polo.com
Alle andere landen customerservice@marc-o-polo.com

– Hiermee herroep ik/herroepen wij (*) de door mij/ons (*) afgesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende producten (*)/ de levering van de volgende dienstverlening (*):

–Besteld op (*)/ontvangen op (*):

–Naam consument(en):

– Adres consument(en):

– Handtekening consument(en) (alleen bij mededeling op papier):

– Datum

__________

(*)Doorhalen wat niet van toepassing is

(3) In aanvulling op de wettelijke bepalingen en het bovenstaande voorbeeld geldt ter verduidelijking of uitsluitend in uw voordeel:

  • Voor zover het herroepingsrecht niet volgens de wettelijke bepalingen is uitgesloten, kunt u het herroepingsrecht ook alleen met betrekking op afzonderlijke, samen bestelde en geleverde producten uitoefenen en de hierdoor niet-betroffen producten behouden. Een herroeping van de totale overeenkomst is hierbij niet vereist.

  • De herroepingstermijn begint bij deelleveringen van meerdere gelijktijdig bestelde producten bij de aflevering van het laatste product. Hetzelfde geldt als een product in verschillende zendingen of onderdelen wordt afgeleverd. Als slechts één product wordt geleverd, dan begint de herroepingstermijn bij de aflevering van dit product. In alle gevallen kunt u de herroeping ook vóór de aflevering duidelijk maken.

  • U kunt uw herroepingsrecht ook laten gelden door ons de betrokken producten samen met het bij de levering bijgevoegde en overeenkomstig ingevulde retourformulier binnen de herroepingstermijn terug te sturen; een afzonderlijke verklaring is in dat geval niet vereist.

  • De herroepingstermijn wordt verlengd tot in totaal 30 dagen en het terugsturen is kosteloos voor u, wanneer u het product binnen deze termijn aan ons terugstuurt en daarbij de door ons ter beschikking gestelde retoursticker gebruikt. Deze is ofwel bijgevoegd bij de levering of kan uitgeprint worden via het portal van onze logistieke partner. Over de in uw land gebruikelijke concrete gang van zaken informeren wij u op onze website en door middel van een bijgevoegd blad in de levering. Wanneer u hiervan afziet, blijft het bij de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen (zie informatie over herroeping) en draagt u de directe kosten van het terugsturen van de producten zelf.

Rechten van de klant in het geval van gebreken

(1) Uw rechten bij materiële en juridische gebreken worden bepaald aan de hand van de wettelijke voorschriften.

(2) Als afspraak over de gesteldheid gelden hierbij de productbeschrijvingen in onze onlineshop en eventueel ook verdere gegevens en aanwijzingen van de fabrikant die samen met het product zijn uitgeleverd. Neem a.u.b. kennis van dergelijke aanwijzingen alvorens te besluiten om het product te behouden.

(3) Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de verklaringen over de kwaliteit door derden, in het bijzonder door klanten op onze onlineshop of andere verkoopplatformen gepubliceerde klantrecensies.

(4) Wij zijn alleen verantwoordelijk voor schadevergoeding overeenkomstig sub 8.

(5) Uw wettelijke herroepingsrecht (zie sub 6.) en rechten van mogelijkerwijs afzonderlijk afgegeven of bij het product bijgevoegde garantieverklaringen blijven onverminderd van kracht.

Aansprakelijkheid voor schade

(1) Wij zijn aansprakelijk voor schadevergoeding overeenkomstig de wettelijke voorschriften, voor zover hierna niet anders bepaald is.

(2) In het geval van plichtverzuim – om het even uit welke rechtsgrond – zijn wij aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid. In het geval van eenvoudige nalatigheid zijn wij alleen aansprakelijk voor:

  • schade als gevolg van aantasting van het leven, het lichaam of de gezondheid en

  • voor schade als gevolg van een wezenlijke schending van de contractuele verplichting (verplichting, waarvan de verwezenlijking de goede uitvoering van de overeenkomst überhaupt pas mogelijk maakt en waarbij de contractuele partner te vertrouwen is); in dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de te voorziene, typisch optredende schade.

(3) De voornoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook voor schendingen van plichten door personen voor wier schuld wij volgens de wettelijke bepalingen aansprakelijk zijn. Vorderingen volgens de wet productaansprakelijkheid blijven in alle gevallen onverminderd van kracht.

Toepasselijk recht, jurisdictie en consumentenarbitrage

(1) Op deze algemene voorwaarden en de verbintenissen met u is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepasselijk, met uitzondering van het materiële eenheidsrecht, in het bijzonder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten. De wettelijke voorschriften betreffende de beperking van het toepasselijk recht blijven echter onverminderd van kracht. In het bijzonder geldt op grond van art. 6 § 2 van de Europese verordening (EG) met nr. 593/2008 (de zogenoemde 'Rome I-verordening') binnen haar geografische reikwijdte: voor zover het recht van de staat waarin u op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst uw gebruikelijke verblijf hebt (nadien 'verblijfsrecht'), bepalingen bevat te uwer bescherming, waarvan volgens het verblijfsrecht niet door overeenkomst afgeweken mag worden, gelden voor u de (gunstigere) bepalingen van het verblijfsrecht. U geniet dus ondanks het toepasselijke recht volgens regel 1 de bescherming en de dwingende bepalingen van het verblijfsrecht.

(2) Voor de jurisdictie gelden de wettelijke voorschriften.

(3) Wij nemen niet deel aan arbitrageprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.