"WE CANNOT TRANSFORM THIS INDUSTRY WITHOUT COLLABORATIONS." - SUSANNE SCHWENGER
Het vinden van de juiste innovaties voor onze duurzaamheidsvisie plaatst ons steeds weer voor nieuwe uitdagingen. Partnerschappen zijn daarbij van essentieel belang.
GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD (GOTS)
Onze volgens de Global Organic Textile Standard (GOTS) gecertificeerde Organic producten worden door onafhankelijke derden op alle niveaus van de textiele productieketen gecontroleerd op het feit of ze ecologisch gewonnen materiaal bevatten. Bovendien verlangt de GOTS dat er bij de verdere verwerking aan de sociale en milieucriteria wordt beantwoord. Tevens stelt de GOTS strenge eisen aan de ingrediënten en het productieproces. Of een van onze producten volgens de GOTS gecertificeerd is, is te zien aan het keurmerk op het Care Label van het desbetreffende product.
ORGANIC CONTENT STANDARD (OCS)
Onze volgens de Organic Textile Standard (OCS) gecertificeerde Organic producten worden door onafhankelijke derden op alle niveaus van de textiele productieketen gecontroleerd op het feit of ze ecologisch gewonnen materiaal bevatten. Of een van onze producten volgens de OCS gecertificeerd is, is te zien aan het keurmerk op het Care Label van het desbetreffende product.
RESPONSIBLE WOOL STANDARD (RWS)
De schapenwol voor onze Responsible Wool Standard (RWS) producten is afkomstig van gecertificeerde schapenboerderijen die het dierenwelzijn, de bescherming van het milieu en het op een verantwoordelijke en duurzame manier gebruiken van landbouwgronden in acht nemen. Door onafhankelijk derden worden alle niveaus van de textiele productieketen gecontroleerd op het feit dat de in het product verwerkte schapenwol afkomstig is van RWS gecertificeerde boerderijen. Of een van onze producten volgens de RWS gecertificeerd is, is te zien aan het keurmerk op het Care Label van het desbetreffende product.
LEATHER WORKING GROUP (LWG)
Sinds juli 2020 zijn wij lid van de Leather Working Group (LWG). De multi-stakeholderorganisatie heeft zich ten doel gesteld om verantwoordelijke veranderingen ten aanzien van de milieuomstandigheden binnen de leerverwerkende industrie te stimuleren en op basis van erkende procedures transparanter vorm te geven. Het LWG Audit Protocol is daarbij de norm met de strengste eisen en de hoogste acceptatie. Om een ecologisch verantwoorde lederproductie te stimuleren, kopen wij het leer van veel van onze producten bij LWG gecertificeerde looierijen in. Meer informatie vindt u op www.leatherworkinggroup.com
FAIR WEAR FOUNDATION (FWF)
De Fair Wear Foundation is een wereldwijd actief, onafhankelijk multi-stakeholderinitiatief dat zich samen met meer dan 130 leden ervoor inzet om de omstandigheden in de textielfabrieken in Azië, Europa en Afrika te verbeteren. Met de toetreding tot Fair Wear verplichten wij ons tot een jaarlijkse controle door het initiatief: in de zogenaamde Brand Performance Check wordt onder andere de inkooppraktijk van het bedrijf beoordeeld en gepubliceerd. Bovendien worden er audits uitgevoerd in de productielocaties om de arbeidsomstandigheden te controleren en op basis daarvan met leveranciers verbeteringen te ontwikkelen. Bovendien biedt de FWF trainingsprogramma’s voor de fabrieken en een klachtenprocedure voor de arbeiders aan. Voor meer transparantie zorgt bovendien het Social Report, een voortgangsrapportage, dat MARC O’POLO in het kader van het lidmaatschap regelmatig moet publiceren.
AMFORI BSCI
MARC O’POLO is sinds 2009 lid van amfori – trade with purpose. Om de continue verbeteringen van de arbeidsomstandigheden in de wereldwijde waardeketen te bevorderen, nemen wij deel aan amfori BSCI. De amfori BSCI Code of Conduct is gebaseerd op internationaal erkende normen, zoals de fundamentele arbeidsnormen van de ILO, de leidende beginselen van de UN of de richtsnoeren van de OECD, en definieert de eisen ten aanzien van onderwerpen als arbeidstijden, dwangarbeid, discriminatie, kinderarbeid en loon. Om te controleren dat de amfori BSCI Code of Conduct wordt nageleefd, worden er door geaccrediteerde onafhankelijk auditeringsbedrijven audits doorgevoerd in productiebedrijven (primair in risicolanden).
OUR CLEANEST JEANS PROJECT
De productie van denims is een van de processen binnen de mode-industrie met de grootste impact op het milieu. Daarom hebben wij de OUR CLEANEST JEANS PROJECT in het leven geroepen. OUR CLEANEST JEANS PROJECT onderscheidt onze meest duurzame jeansstijlen. Het idee is gebaseerd op drie afzonderlijke vereisten: de selectie van duurzame grondstoffen, het gebruik van innovatieve en nauwgezette verfprocessen en de veredeling van de denims door wassingen waarbij efficiënt gebruik wordt gemaakt van hulpbronnen. Because we care for the planet.
RECYCLED POLYESTER
In plaats van Virgin Polyester (nieuw materiaal) gebruikt MARC O’POLO steeds meer gerecyclede polyestervezels, die hoofdzakelijk uit gerecyclede PET-flessen worden gewonnen.