On a journey to make sustainability the new normal.
Om onze journey naar duurzaamheid voort te zetten, hebben wij 10 pathways gedefinieerd. Elke pathway reflecteert een andere deelgebied waarvoor wij relevante actionsteps en doelen hebben geformuleerd.
01 JOURNEY - 10 PATHWAYS
01 DUURZAME PRODUCTEN

De affiniteit met natuurlijke materialen hoort bij de kernwaarden van het merk. De toepassing van duurzame materialen en innovaties vinden wij vanzelfsprekend. Het doel – uiterlijk 2023 uitsluitend duurzame producten* aan te bieden – is voor MARC O’POLO de consequente voortzetting van onze filosofie.

*Het percentage heeft betrekking op alle wezenlijke vezels (bovenmateriaal, vulmateriaal, voering) die voor minimaal 80% uit duurzame materialen moeten bestaan.

HOE WE ERVOOR STAAN
STREEFDOELEN 2023
02 SOCIALE VERANTWOORDELIJKHEID & MENSENRECHTEN
Wij zien het als onze opdracht om samen met partnerorganisaties een actieve rol te spelen in de bevordering van eerlijke arbeidsomstandigheden in onze productieketen. Daarvoor laten wij regelmatig audits en onafhankelijke Sustainability Performance Checks doorvoeren.
HOE WE ERVOOR STAAN

- Amfori BSCI lidmaatschap sinds 2009
- Toetreding tot de Fair Wear Foundation in september 2020

STREEFDOELEN 2023

- ‘Good’ – beoordeling in de Brand Performance Check van de Fair Wear Foundation
- Training van onze directe partners in de productieketen over het onderwerp mensenrechten
- Ontwikkeling van een policy statement over mensenrechten
- Invoering van de FWF klachtenprocedure voor werknemers

03 MILIEU
Wij engageren ons proactief voor vermindering van milieuschade in onze hele productieketen. Wij concentreren ons met name op de reductie van het waterverbruik, van gevaarlijke chemicaliën en het minimaliseren van afval.
HOE WE ERVOOR STAAN

- Lidmaatschap LWG (Leather Working Group)
- Ontwikkeling „Our Cleanest Jeans Project“ met het doel om de effecten op het milieu wat betreft het gebruik van water, energie en chemicaliën te reduceren
- Vereisten (Minimum Requirements of Chemical Parameters)

STREEFDOELEN 2023

- Betrekken van leer voor 100% van LWG gecertificeerde looierijen
- Our Cleanest Jeans Project“ – 100 % Denim mit Low Impact Wash
- Meting van de sociale en milieuperformance van alle productielocaties van natte processen (dier 1)
- Implementatie van de ZDHC, MRSL en scholing op het gebied van chemicaliënmanagement bij onze directe toeleveranciers

04 TRACEERBAARHEID VAN DE PRODUCTIEKETEN
Aanzienlijke uitbreiding van de kwantificering en analyse van de milieugegevens in onze hele productieketen. Wij stellen onze klanten tools ter beschikking om de traceerbaarheid transparant en kritisch te kunnen bekijken.
HOE WE ERVOOR STAAN

- Voortschrijdende digitalisering van ons retailsysteem

STREEFDOELEN 2023

- Partnerschap met Fashion Tech Incubator - Uitbreiden van digitale ressources voor traceerbaarheid door eindklanten van de herkomst & de reis van een product

05 STAKEHOLDER ENGAGEMENT
Voortzetting van de transparante communicatie en solidariteit ten aanzien van stakeholders die de vertrouwensbasis en succesfactor zijn voor onze jarenlange samenwerking. Wij volgen een co-creatieve aanpak en ondersteunen deze.
HOE WE ERVOOR STAAN

- Regelmatige communicatie van duurzame kits-updates naar onze verkoopmedewerkers
 

STREEFDOELEN 2023

- 2-jaarlijkse webinar over duurzaamheid
- Scholing voor Fair Wear Foundation
- Organisatie van een duurzaamheidsevenement voor members & partners

06 CLIMATE PERFORMANCE
Wij streven ernaar om een klimaatneutraal merk te worden! Daarvoor elimineren, reduceren en compenseren wij onze CO2-uitstoot van de eigen locaties tot en met de productieketen. (Scope 1, 2 en 3)
HOE WE ERVOOR STAAN

- Aan de beplanting van meer dan 85.000 bomen met de Plant-for-the-Planet-Initiative bijgedragen

STREEFDOELEN 2023

- Verplichting aan het Science Based Target Initiative (SBTis)
- Klimaatneutraliteit van het merk
- Ontwikkeling en realisatie van een klimaatneutrale collectie

07 TRANSPORT & LOGISTIEK
Wij verminderen onze uitstoot aanzienlijk. Dat bereiken wij door de luchtvracht af te schaffen, de B2B & B2C logistiek te optimaliseren en het mobiliteitssysteem voor medewerkers.
HOE WE ERVOOR STAAN

- Bedrijfsintern Car Pooling System
- 10-15% luchtvracht
- BahnCard100-optie voor medewerkers

STREEFDOELEN 2023

- Aanzienlijke vermindering van de uitstoot via scope 1,2 en 3.
- Geen luchtvracht
- Voltooiing van een 100% duurzaam Mobility Concept

08 VERPAKKING
Wij zetten zowel in de winkels als ook online in op duurzame verpakkingsoplossingen. Nieuwe concepten en innovaties implementeren wij als ze aan onze duurzaamheidseisen voldoen.
HOE WE ERVOOR STAAN

- Minder volumineuze en recyclebare verpakkingen
- Duurzame retourservice voor de e-shop en samenwerking met TEXAID- Vermijding van gelamineerd karton voor e-shop-bestellingen

STREEFDOELEN 2023

- Launch van een nieuwe verpakkingsstrategie na een succesvolle testfase

09 ENERGIE
Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen zetten wij consequent voort. Wij blijven onze energie-efficiënte verbeteren door middel van een op de lange termijn afgestemd energiemanagementsysteem.
HOE WE ERVOOR STAAN

- Jaarlijks energieprogramma
- Energiemanagementsysteem met regelmatige audits op de HQ en in de stores
- Gebruik van groene energie

STREEFDOELEN 2023

- Optimalisatie van de energie-efficiëntie o.a. door vermijdbare serveractiviteiten
- Zorgen voor een sterkere verbinding tussen energiemanagement en CO2-voetafdruk
- Gebruik van 100% hernieuwbare energie in het hele land en internationale uitbreiding hiervan forceren

10 PEOPLE EMPORMENT
De MARC O’POLO filosofie wordt bepaald door een liberale en open houding. Wij verenigen en stimuleren internationalisering, individualiteit en diversiteit. Dit zijn essentiële bestanddelen van onze bedrijfscultuur.
HOE WE ERVOOR STAAN

- Plaats 5 binnen TW onderzoek Working in Fashion
- Richtlijnen voor mobiel werken (mobile office)

STREEFDOELEN 2023

- Regelmatige inhouse-seminars over sustainability
- Implementatie van een strategie voor een bedrijfscultuur waarin het thema duurzaamheid diep verankerd is, en die mogelijkheden van een duurzame fashion brand beleefbaar maakt

MEER OVER SUSTAINABILITY