Privacyverklaring

Bij Marc O'Polo staat uw tevredenheid voorop en het beschermen van uw privésfeer maakt een belangrijk deel uit van onze taak. Met deze verklaring stemt u ermee in dat Marc O'Polo uw hieronder vermelde persoonsgebonden gegevens voor de hier genoemde doeleinden mag verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze goedkeuring kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden herroepen. Toestemming voor gegevensopslag en mogelijkheid van herroeping Door uw persoonlijke gegevens in te voeren en deze privacyverklaring te accepteren geeft u aan dat u instemt met het opslaan van uw gegevens. U hebt de mogelijkheid de inhoud van uw toestemming te allen tijde op te roepen. U hebt verder het recht kosteloos informatie te ontvangen over de gegevens die over u persoonlijk zijn opgeslagen. Neem in dit geval contact met ons op via het e-mailadres: klantenservice@marc-o-polo.com. U hebt het recht uw toestemming voor het opslaan van uw gegevens te allen tijde met toekomstige werking te herroepen. U kunt uw herroeping schriftelijk aan ons doen toekomen op het adres:

Marc O'Polo Online Shop
Kundenservice
Postfach 410104
44271 Dortmund
Duitslandof op het bovengenoemde e-mailadres. Dit recht wordt slechts beperkt door ons recht dit wissen van gegevens uit te stellen om te waarborgen dat aan onze aanspraken voldaan wordt. De verantwoordelijke instantie in het kader van de wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens is:

Marc O'Polo Einzelhandels GmbH
Hofgartenstraße 1
83071 Stephanskirchen
Germany

Welke persoonsgegevens verzamelen wij over u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

Informatie die wij van u krijgen, helpt ons de internetpresentatie van Marc O'Polo voortdurend te verbeteren, u informatie op maat uit de wereld van Marc O'Polo te doen toekomen en uw aankopen in de online shop van Marc O'Polo individueel vorm te geven. Wij gebruiken uw gegevens met name om:

 • bestellingen, de levering van goederen en het verlenen van diensten af te handelen
 • de betaling (bij koop op rekening ook voor de vereiste controles) af te handelen
 • met u over bestellingen, producten, diensten, marketingaanbiedingen en andere informatie van Marc O'Polo te communiceren
 • onze gegevensrecords en klantenaccounts te actualiseren en te onderhouden
 • u een product aan te bevelen
 • onze internetpresentatie technisch te verbeteren
 • onze internetpresentatie tegen misbruik te beschermen
 • het derden mogelijk te maken in opdracht logistieke, technische en andere diensten te verlenen

Wij verzamelen de volgende informatie:
Informatie die u ons geeft: alle informatie die u op onze website invoert of anderszins aan ons overdraagt, wordt door ons verzameld en opgeslagen. U kunt beslissen ons bepaalde informatie niet te geven, hetgeen er echter toe kan leiden dat u van bepaald aanbod geen gebruik kunt maken. U geeft met name gegevens aan ons door als u:

 • een bestelling invoert en verzendt
 • zich voor de nieuwsbrief aanmeldt
 • een artikel adviseert
 • zich aanmeldt voor informatie via e-mail over de beschikbaarheid van artikelen
 • meedoet aan een prijsvraag
 • een vragenlijst invult
 • meebiedt bij een veiling
 • per telefoon, e-mail, fax of brief met ons communiceert
 • een product zoekt
 • gegevens invoert in uw klantenaccount

De informatie die u ons hierbij kunt geven, is uw naam, uw adres, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, uw creditcardinformatie, een afleveradres met namen en e-mailadressen van andere personen en aan ons gezonden e-mails, faxen, brieven.

Automatic information:
Zodra u onze site bezoekt, slaan wij bepaalde informatie op. Wij gebruiken daarvoor onder andere zogeheten 'cookies' en JavaScript en wij krijgen informatie van uw webbrowser. Wij verzamelen deze informatie om onze internetpresentatie gemakkelijker te bedienen te maken en om individuele aanbiedingen aan u te kunnen doen. De informatie die wij hierbij verzamelen en analyseren, zijn het browsertype en de browserversie die u gebruikt, het door u gebruikte besturingssysteem/-platform, de pagina van waaruit u op onze pagina bent terechtgekomen, informatie over zoekresultaten en links vanaf andere pagina's, inclusief betaalde diensten (bijv. 'sponsored links' van Google), de volgorde van de pagina's van onze internetpresentatie die u opzoekt, inclusief datum en tijd, de cookienummers van de producten die u bekeken of waarnaar u gezocht hebt, hoe lang het duurt tot een website is opgebouwd, het foutieve downloaden van een website, informatie over interactie tussen de pagina's (bijv. scrollen, klikken, mouse-overs) en over het verlaten van de pagina, ontvangst- en leesbevestigingen van e-mails, login-sessies en uw bestelhistorie. Wij combineren dergelijke informatie met informatie van andere klanten en gebruiken de informatie in niet persoonlijke identificeerbare vorm voor productaanbevelingen.

Cookies:
Cookies zijn alfanumerieke identificatiemiddelen die wij met onze webbrowser op de vaste schijf van uw computer plaatsen. Hierdoor kunnen wij uw browser herkennen en functies zoals "gezien" en het opslaan van uw winkelwagentje voor u mogelijk maken. U kunt in uw browser het accepteren van cookies beperken of uitschakelen; u kunt hierover meer lezen in het Helpmenu van uw browser. In dit geval kunt u echter onze winkelwagenfunctie niet meer gebruiken en daarom adviseren wij u cookies van Marc O'Polo te accepteren.


Informatie uit andere bronnen: Als u iets in de online shop van Marc O'Polo bestelt, vullen wij uw klantenaccount aan met gegevens uit andere bronnen om misbruik, met name bedrog, te voorkomen en u aankoop op rekening te kunnen aanbieden. Wij behouden ons met name het recht voor om bij derden zoals postorderbedrijven en kredietinformatieverstrekkers informatie over uw betalingsgedrag en rekeningen te vragen. Bovendien ontvangen wij informatie over uw bestel- en afleveradres van onze pakketbezorgers en andere transportondernemingen. Wij betrekken met name informatie van infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, Duitsland, en informa Unternehmensberatung GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden.

Retargeting:
Op onze website gebruiken we ook technologieën van verschillende retargeting providers, waarmee we internetgebruikers, die onze website hebben bezocht, kunnen targeten op de websites van de respectieve partnernetwerken en dit met gerichte productaanbevelingen in de vorm van reclamebanners. Deze advertenties worden weergegeven op websites van derden op basis van cookies en een analyse van uw eerdere gebruiksgedrag. Deze analyse gebeurt onder een pseudoniem; er worden geen gebruiksprofielen samengevoegd met uw gebruikelijke naam. Verdere informatie, evenals de mogelijkheid om de gegevens te verzamelen door de respectieve retargeting provider zijn beschikbaar onder de volgende links:


Ga voor meer algemene informatie over online op gebruik gebaseerde advertenties naar de volgende platforms en beheer centraal uw instellingen voor alle geregistreerde providers op het platform:

Vanwege de samenwerking met verschillende retargeting providers maken we op onze website gebruik van een zogenaamde cookieswitch voor factureringsdoeleinden. Dit maakt het mogelijk voor ons om het succes van de advertenties die door de providers worden geplaatst te analyseren en om te begrijpen welke specifieke provider verantwoordelijk is voor de respectieve conversie op onze website. Hiervoor plaatsen we een cookie in uw browser, die de volgende informatie uitsluitend in anonieme vorm opslaat voor factureringsdoeleinden: Visueel contact en klik op ons advertentiemateriaal, aantal, prijs en aantal gekochte producten, opgeroepen paginatype (startpagina, individuele productweergave, winkelwagenpagina, orderbevestigingspagina), land, nieuwe of bestaande klant, bestelwaarde en betaalmethode. Deze informatie wordt niet doorgestuurd naar de respectieve retargeting provider.

Geeft Marc O'Polo de verzamelde informatie door aan derden?

Onze klantgegevens beschermen en ze met name niet voor commerciële doeleinden aan derden doorgeven maakt deel uit van de filosofie van Marc O'Polo. Om u toch onze diensten aan te kunnen bieden, geven wij gegevens in de volgende omvang aan derden door.

Gelieerde ondernemingen:
Gelieerde ondernemingen, met name het moederbedrijf Marc O'Polo International GmbH. Natuurlijk zijn hier uw gegevens op dezelfde wijze als hier beschreven beschermd.

Dienstverleners:
Wij geven andere ondernemingen en individuele personen opdracht voor het verrichten van taken voor ons, bijv. pakketbezorging, het verzenden van brieven of e-mails, het bijhouden van onze klantenlijsten, het analyseren van onze databases, reclamemaatregelen, het afhandelen van betalingen (creditcard, automatische incasso en aankoop op rekening) en klantenservice. Deze dienstverleners hebben altijd toegang tot persoonlijke klanteninformatie, beperkt tot de gegevens die nodig zijn om hun taken te kunnen verrichten. Zij hebben zich er contractueel toe verbonden deze gegevens niet voor andere doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn zij verplicht de informatie conform deze privacyverklaring en de Duitse wetgeving op de privacy te behandelen.

Hoe veilig is de informatie over mij?

Wij beschermen persoonsgegevens overeenkomstig de meest recente stand van de techniek: de 'Secure Socket Layer' (SSL)-overdracht werkt met een 128-bits codering. De met behulp van SSL gecodeerde informatie over uw bestelling, naam, adres, evt. creditcard- of bankgegevens etc. kan niet door derden worden gelezen. Bovendien voorkomen wij door de gegevens op te slaan op een computer die niet op internet is aangesloten dat onbevoegde derden toegang hebben tot persoonlijke gegevens. Voor u is het belangrijk dat u zich beschermt tegen toegang door onbevoegden tot uw wachtwoord en uw computer als u uw computer met anderen deelt.

Kan ik het doorgeven van informatie voorkomen?

In principe kunt u altijd beslissen welke informatie u ons ter beschikking stelt. Als u de automatische informatie niet wilt verstrekken, kunt u daarover meer lezen in het Helpmenu van uw browser. Het kan dan echter gebeuren dat u bepaalde functies, zoals de online shop niet meer kunt gebruiken. Als u zich wilt afmelden van de nieuwsbrief van Marc O'Polo, kan dit door te klikken op de desbetreffende link in de nieuwsbrief of via e-mail.

Bestaat er een aansprakelijkheidsverplichting van mijn kant voor mijn informatie?

Bij het gebruik van diensten waarbij u zelfstandig en bewust informatie genereert en deze openbaar maakt, zoals bijv. bij de "Tell a Friend-functie" of bij het verzenden van e-cards, bent u volledig verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Het verzenden van inhoud waardoor de wet wordt geschonden of het verzenden aan ontvangers die niet met ontvangst hebben ingestemd, is niet toegestaan. U verklaart zich bereid om, voor zover er vorderingen tegen Marc O'Polo worden ingediend vanwege dergelijke verzending, Marc O'Polo te vrijwaren van alle schade die hierdoor ontstaat.

Mogen kinderen de online shop van Marc O'Polo gebruiken?

De online shop van Marc O'Polo biedt geen producten aan die door minderjarigen gekocht kunnen worden. Ook onze producten voor kinderen kunnen alleen door volwassenen gekocht worden. Wie nog geen 18 is, mag de online shop van Marc O'Polo alleen maar samen met een ouder of voogd gebruiken.

Contact

Email: klantenservice@marc-o-polo.com
Telefon: 00 800 10221022 (gratis servicenummer),
van ma t/m vrij, 8.00 - 20.00 uur
of per fax: +49 (0) 231 96677889

Postadres:
Marc O'Polo Online Shop
Kundenservice
Postfach 410104
44271 Dortmund
Duitsland