„WE CANNOT TRANSFORM THIS INDUSTRY WITHOUT COLLABORATIONS.” – SUSANNE SCHWENGER
Znalezienie innowacji pasujących do naszej koncepcji zrównoważonego rozwoju zawsze jest dla nas wyzwaniem. Kluczowe znaczenie w tej kwestii mają partnerstwa.
GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD (GOTS)
Nasze posiadające certyfikat Gobal Organic Textile Standard (GOTS) produkty organiczne są sprawdzane przez niezależne osoby trzecie na wszystkich etapach łańcucha produkcji artykułów tekstylnych, czy pozyskany w ekologiczny sposób materiał jest zawarty w produkcie. GOTS wymaga poza tym podczas przetwarzania przestrzegania kryteriów społecznych i środowiskowych oraz wyznacza surowe wymagania dla składników i metod produkcyjnych. To, czy nasz produkt posiada certyfikat GOTS, można rozpoznać po znaku jakości umieszczonym na etykiecie ze wskazówkami dot. pielęgnacji.
ORGANIC CONTENT STANDARD (OCS)
Nasze posiadające certyfikat Organic Content Standard (OCS) produkty są sprawdzane przez niezależne osoby trzecie na wszystkich etapach łańcucha produkcji artykułów tekstylnych, czy pozyskany w ekologiczny sposób materiał jest zawarty w produkcie. To, czy dany produkt posiada certyfikat OCS, można rozpoznać po znaku jakości umieszczonym na etykiecie ze wskazówkami dot. pielęgnacji.
RESPONSIBLE WOOL STANDARD (RWS)
Wełna owcza do naszych produktów posiadających certyfikat Responsible Wool Standard (RWS) pochodzi od certyfikowanych hodowców owiec, mających na względzie dobro zwierząt i ochronę środowiska oraz wykorzystujących grunty rolne w sposób odpowiedzialny i uwzględniający przesłanki zrównoważonego rozwoju. Osoby trzecie kontrolują wszystkie etapy łańcucha produkcji artykułów tekstylnych i sprawdzają, czy wykorzystana w produkcie wełna owcza pochodzi od hodowców posiadających certyfikat RWS. To, czy dany produkt posiada certyfikat RWS, można rozpoznać po znaku jakości umieszczonym na etykiecie ze wskazówkami dot. pielęgnacji.
LEATHER WORKING GROUP (LWG)
Od lipca 2020 r. jesteśmy członkiem Leather Working Group (LWG). Ta skupiająca wiele zainteresowanych stron organizacja wyznaczyła sobie za cel wspieranie odpowiedzialnych zmian dotyczących warunków środowiskowych w przemyśle skórnym i zorganizowanie go w oparciu o uznane metody w sposób bardziej transparentny. Protokół audytowy LWG jest tu standardem o najsurowszych wymogach i najwyższej akceptacji. Aby wspierać odpowiedzialną pod względem ekologicznym produkcję skóry, nabywamy skórę do wielu naszych produktów z garbarni posiadających certyfikat LWG. Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.leatherworkinggroup.com
FAIR WEAR FOUNDATION (FWF)
Fair Wear Foundation jest działającą na całym świecie, niezależną inicjatywą skupiającą interesariuszy angażujących się wraz z 130 członkami w poprawę warunków pracy w fabrykach tekstyliów w Azji, Europie i Afryce. Wstępując do Fair Wear zobowiązaliśmy się do corocznych kontroli przeprowadzanych przez fundację: w ramach tzw. Brand Performance Check oceniane i publikowane są m.in. metody nabywania stosowane przez przedsiębiorstwo. W 2021 roku Marc O'Polo otrzymał ocenę ""GOOD"" w badaniu FWF Brand Performance Check. Poza tym w zakładach produkcyjnych przeprowadzane są audyty mające na celu skontrolowanie warunków pracy, na podstawie których opracowywane są wraz z dostawcami ulepszenia. FWF oferuje także szkolenia dla zakładów produkcyjnych oraz procedury składania skarg dla pracowników. Więcej transparencji dostarcza natomiast tzw. Social Report – raport na temat postępów – który Marc O’Polo musi regularnie publikować w ramach swojego członkostwa w fundacji.
AMFORI BSCI
Od 2009 r. Marc O’Polo jest członkiem inicjatywy amfori – Trade with purpose. Celem naszego członkostwa w programie amfori BSCI jest wspieranie ciągłego polepszania warunków pracy wzdłuż globalnego łańcucha tworzenia wartości. Kodeks postępowania amfori BSCI opiera się na uznanych na szczeblu międzynarodowym standardach, takich jak podstawowe normy pracy ILO, wytyczne ONZ czy też OECD, i definiuje wymogi dotyczące kwestii takich, jak czas pracy, praca przymusowa, dyskryminacja, praca dzieci i wynagrodzenie. Przestrzeganie kodeksu postępowania amfori BSCI jest kontrolowane w ramach audytów przeprowadzanych w zakładach produkcyjnych (głównie w krajach ryzyka) przez akredytowane i niezależne przedsiębiorstwa audytujące.
OUR CLEANEST JEANS PROJECT
Produkcja denimu to jeden z najbardziej szkodliwych dla środowiska procesów w przemyśle modowym. W związku z tym powołaliśmy do życia projekt „OUR CLEANEST JEANS”. Projekt „OUR CLEANEST JEANS” wyróżnia nasze przyjazne dla środowiska modele dżinsów. Pomysł opiera się na trzech szczególnych wymaganiach: wyborze zrównoważonych surowców, stosowaniu innowacyjnych i odpowiedzialnych metod farbowania i uszlachetnianiu denimu w zasobooszczędny sposób. Because we care for the planet.
POLIESTER POCHODZĄCY Z RECYKLINGU
Zamiast czystego poliestru (nowego) MARC O’POLO stosuje coraz częściej pochodzące z recyklingu włókna poliestrowe, które zostały pozyskane głównie z poddanych recyklingowi butelek PET.