ZOSTAŃ CZŁONKIEM I CIESZ SIĘ KORZYŚCIAMI
ZDOBĄDŹ 100 PUNKTÓW BONUSOWYCH MEMBERRY JUŻ TERAZ
Bezpłatna wysyłka
PUNKTÓW BONUSOWYCH + Bezpłatna wysyłka
CO JEST DLA NAS WAŻNE
Łańcuchy dostaw w przemyśle odzieżowym są niezwykle złożone i stanowią źródło wielu wyzwań, zarówno w odniesieniu do aspektów ekologicznych, jak i społecznych. Mamy wysokie oczekiwania względem jakości naszych produktów. Starannie wybieramy materiały i przykładamy dużą wagę do precyzyjnego wykończenia. Jednocześnie ważnym jest dla nas, aby nasze produkty były wytwarzane w godnych dla pracowników warunkach. Dla naszych dostawców przygotowaliśmy Kodeks postępowania opierający się na najważniejszych, uznanych na szczeblu międzynarodowym wymogach oraz umowach dotyczących zagadnień takich, jak prawa człowieka, BHP i uczciwość w obrębie całego łańcucha dostaw, regulujące m.in. kwestie takie, jak zakaz pracy nieletnich, bezpieczeństwo w miejscu pracy, wolność zrzeszania się oraz godne wynagrodzenie. Aby mieć większy wpływ na te zagadnienia, zostaliśmy członkiem amfori BSCI i Fair Wear Foundation.
FAIR WEAR FOUNDATION
W 2020 r. staliśmy się członkiem Fair Wear Foundation (FWF) – jednej z czołowych, międzynarodowych inicjatyw mającej na celu polepszenie warunków pracy w fabrykach odzieży w Azji, Europie i Afryce. Ta niezależna, wielostronna inicjatywa współpracuje zarówno z markami odzieżowymi i fabrykami, jak i organizacjami pozarządowymi, związkami zawodowymi i rządami, stawiając przy tym na najwyższe standardy względem łańcuchów dostaw w branży tekstylnej. Wstępując do FWF, zobowiązaliśmy się do corocznych kontroli przeprowadzanych przez fundację oraz regularnych audytów w zakładach produkcyjnych. W 2021 r. uzyskaliśmy ocenę „GOOD” w pierwszym badaniu Brand Performance Check.
W JAKI SPOSÓB POLEPSZANE SĄ WARUNKI PRACY?
W ramach naszej współpracy zarówno z amfori BSCI, jak i Fair Wear Foundation w zakładach produkcyjnych odbywają się regularnie audyty i kontrole przeprowadzane przez niezależne strony trzecie. Są one przeprowadzane przede wszystkim w krajach ryzyka, głównie w szwalniach, bowiem praca w tych zakładach charakteryzuje się niskim stopniem automatyzacji i wymaga zatrudnienia dużej ilości pracowników. Ponadto, FWF oferuje swoim członkom wyjątkowy system umożliwiający składanie skarg, z którego korzystać mogą zarówno pracownicy fabryk, jak i organizacje pozarządowe, aby zwracać się do przedsiębiorstw członkowskich w kwestiach związanych z nieprzestrzeganiem zasad zawartych w Code of Labour Practices. Skargi są przekazywane i rozpatrzane w ramach transparentnych procedur.
1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA WZDŁUŻ ŁAŃCUCHA DOSTAW
Pytanie odnoszące się do tego, gdzie i w jakich warunkach wytwarzane są nasze produkty, jest jednym z najważniejszych współcześnie pytań. W 2022 r. podjęliśmy współpracę z retraced – platformą typu blockchain – której długofalowym celem jest całkowite monitorowanie pochodzenia każdego produktu z osobna. Ponadto, stawiamy na długofalową współpracę ze wszystkimi naszymi dostawcami. Współpraca z firmami partnerskimi podzielającymi i realizującymi nasze wymogi dotyczące warunków i bezpieczeństwa pracy, jest dla nas niezwykle ważna. W związku z tym regularnie wymagamy od naszych partnerów danych dotyczących aspektów społecznych i ekologicznych. W sekcji Factory Portraits przedstawiamy niektóre z naszych firm partnerskich.