2,1 MILIARDY TUN CO2
Podle studie „Fashion on Climate“ zveřejněné v roce 2020 je oděvní průmysl odpovědný za 2,1 miliard tun emisí CO2 – a to každý rok! Odpovídá to 4 % celosvětových emisí skleníkových plynů, které značnou měrou přispívají k oteplování klimatu. Zachování klimatu je tedy naší odpovědností. Z realistického pohledu je výroba oděvů bez spotřebování zdrojů a produkování emisí nemožná – abychom však svůj negativní vliv na klima přesto zredukovali na minimum, zakotvili jsme do své strategie udržitelnosti různá opatření zaměřená na jejich snižování a kompenzace.
CÍL: KLIMATICKY NEUTRÁLNÍ DO ROKU 2025
Od roku 2020 spolupracujeme s organizací ClimatePartner. ClimatePartner podporuje podniky na cestě ke klimatické neutralitě. Pět pilířů přitom tvoří Corporate Carbon Footprint (uhlíková stopa podniku), Product Carbon Footprint (uhlíková stopa produktu), strategie ochrany klimatu, kompenzace CO2 prostřednictvím projektů zaměřených na ochranu klimatu a transparentní komunikace v rámci celého procesu. ClimatePartner počítá emise CO2 společnosti Marc O’Polo a podporuje nás v tom, abychom je napříč celým dodavatelským řetězcem postupně snižovali a kompenzovali s cílem dosáhnout do roku 2025 klimatické neutrality. Výsledky naší spolupráce přitom vycházejí z metody GHG Protocol – mezinárodní řady norem pro měření emisí skleníkových plynů v podnicích.
VÝPOČET. SNÍŽENÍ. KOMPENZACE.
Na své cestě ke klimatické neutralitě do roku 2025 se řídíme trojicí „výpočet, snížení, kompenzace“. Důležité je přitom pořadí. Nejprve shromáždíme pomocí organizace ClimatePartner všechna svá data o emisích a vypracujeme plán, kde a jak se můžeme emisím zcela vyhnout a co se dá snížit – to platí jak pro naše výrobky a jejich dodavatelský řetězec, tak pro zbytek podniku, jako je mobilita zaměstnanců nebo spotřeba elektrické energie v obchodech. Pouze ostatní emise, které se nedají snížit, jsou kompenzovány prostřednictvím projektů věnovaných ochraně klimatu, např. zalesňování.
PŘÍKLAD VÝROBKU: MASTERS OF LINEN®
V jarní/letní sezoně 2022 se nám podařilo poprvé nabídnout klimaticky neutrální kolekci ze lnu s certifikací Masters of Linen®. Byla vyrobena z vláken lnu European Flax®, který je pěstován v západní Evropě bez umělého zavlažování, bez geneticky modifikovaných organismů a s poměrně malým množstvím používaných hnojiv a pesticidů. Díky tomu jde o vlákna, při jejichž výrobě jsou ve své podstatě produkovány velmi nízké emise. Celý hodnotový řetězec výrobků byl realizován v Evropě – počínaje polem a konče hotovým oděvem –, což umožnilo krátké přepravní trasy. Výrobek z této kolekce měl s průměrnou hodnotou emisí CO2 2,9 kg poměrně nízkou ekologickou stopu v porovnání s běžným bavlněným tričkem s průměrnou hodnotou emisí CO2 3,7–10,75 kg*. Všechny zbývající emise byly kompenzovány v rámci projektu věnovaného ochraně klimatu. * IKW (2019); Systain (2009)