CO JE PRO NÁS DŮLEŽITÉ
Dodavatelský řetězec v textilním průmyslu je mimořádně komplexní a skrývá mnoho výzev – jak ekologických, tak sociálních. Klademe vysoké požadavky na kvalitu svých výrobků. Pečlivě vybíráme materiály a klademe důraz na jejich kvalitní zpracování. Zároveň je pro nás důležité, aby byly naše produkty vyráběny v důstojných lidských podmínkách. Pro spolupráci se svými dodavateli jsme vypracovali kodex chování, který obsahuje nejdůležitější mezinárodní zásady a dohody o lidských právech, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a spravedlivém jednání v dodavatelském řetězci. Patří k nim mimo jiné úprava zákazu dětské práce, jistoty zaměstnání, práva na svobodu sdružování a důstojné mzdy. Abychom mohli posílit svůj vliv v této věci, jsme členem iniciativy amfori BSCI a nadace Fair Wear Foundation.
FAIR WEAR FOUNDATION
V roce 2020 jsme vstoupili do nadace Fair Wear Foundation (FWF), jedné z předních mezinárodních iniciativ věnujících se zlepšování pracovních podmínek v textilních továrnách v Asii, Evropě a v Africe. Nezávislá iniciativa, sdružující různé zainteresované osoby, spolupracuje jak s oděvními značkami a továrnami, tak s nevládními organizacemi, odbory a vládami a uplatňuje přitom v textilním dodavatelském řetězci nejpřísnější normy. Vstupem do FWF se zavazujeme ke každoročnímu prověřování prostřednictvím iniciativy a k pravidelným auditům ve výrobních závodech. V roce 2021 jsme byli v rámci první kontroly výkonu značky „Brand Performance Check“ ohodnoceni známkou „‚GOOD“.
JAK JSOU ZLEPŠOVÁNY PRACOVNÍ PODMÍNKY?
V rámci naší spolupráce s iniciativou amfori BSCI i s nadací Fair Wear Foundation se ve výrobních závodech konají pravidelné audity a prověřování nezávislými třetími stranami. Jsou prováděny především v rizikových zemích, zejména v šicích provozech, jelikož práce v nich je málo automatizovaná a velice personálně náročná. Nadace FWF nabízí svým členům mimo jiné jedinečný systém podávání stížností, který mohou využívat jak pracovníci v továrnách, tak nevládní organizace k oznamování porušování kodexu pracovních zásad členskému podniku. Stížnosti nadace FWF sděluje a zpracovává v rámci transparentního procesu.
SPOLEČNÉ ZAJIŠŤOVÁNÍ TRANSPARENTNOSTI
Otázka, kde a za jakých podmínek jsou naše produkty vyráběny, je v současné době jednou z nejdůležitějších. V roce 2022 jsme uzavřeli partnerství s blockchainovou platformou retraced s dlouhodobým cílem, aby byl jakýkoli samostatný výrobek transparentně v celém rozsahu dohledatelný. Kromě toho sázíme na dlouhodobou spolupráci se všemi svými dodavateli. Je pro nás důležité, abychom spolupracovali s partnerskými podniky, které sdílejí a realizují naše požadavky na pracovní podmínky a bezpečnost výrobků. Za tímto účelem od těchto partnerů pravidelně vyžadujeme sociální a ekologická data. V našich Factory Portraits některé ze svých partnerských podniků představujeme.