NAKUPOVÁNÍ S DOPRAVOU ZDARMA DÍKY SLUŽBĚ CLICK & COLLECT
NAKUPOVÁNÍ S DOPRAVOU ZDARMA DÍKY SLUŽBĚ CLICK & COLLECT
Informace o ochraně osobních údajů společnosti Marc O’Polo Einzelhandels GmbH

Ve společnosti MARC O'POLO je na prvním místě vaše spokojenost a důležitou součástí naší práce je ochrana vašeho soukromí. Vaše osobní údaje proto shromažďujeme, zpracováváme a používáme výhradně v souladu s níže popsanými zásadami a v souladu s příslušnými zákony o ochraně údajů, zejména s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Dle čl. 4 odst. 7 GDPR za webovou stránku https://www.marc-o-polo.com a internetový obchod v ní obsažený (dále jen „webová stránka“) odpovídá MARC O‘POLO Retail GmbH , Hofgartenstrasse 1, 83071 Stephanskirchen, Německo, service@marc-o-polo.com (dále jen „MARC O'POLO“ nebo „my“).

Můžete kontaktovat našeho inspektora ochrany údajů na adrese (datenschutz@marc-o-polo.com) nebo na naší poštovní adrese s dodatkem „inspektor ochrany údajů “.

Pokud je vám méně než 16 let, vyžádejte si před poskytnutím osobních údajů společnosti MARC O‘POLO souhlas rodiče / zákonného zástupce.

V souvislosti s prezentací a prodejem našeho zboží zpracováváme osobní údaje různých osob. K nim patří především:

 • Návštěvníci našeho webu www.marc-o-polo.com

 • Zákazníci našeho internetového obchodu

 • Odběratelé našeho zpravodaje

 • Účastník věrnostního programu pro zákazníky MARC O'POLO MEMBERS

 • Odběratelé naší poštovní reklamy

 • Účastník našich soutěží

V odstavci A těchto informací o ochraně osobních údajů najdete informace osobách zodpovědných za zpracování vašich osobních údajů, jejich zástupcích a o inspektorovi ochrany údajů odpovědného subjektu.

V odstavcích B až F kromě toho získáte informace o zpracování vašich osobních údajů.

Podrobnější informace o používání cookies nebo srovnatelných technologií najdete v odstavci G.

V odstavci H kromě toho získáte informace o vašich právech týkajících se zpracování vašich osobních údajů.

Odborné pojmy o ochraně osobních údajů použité v těchto informacích o ochraně údajů mají základní význam stanovený v obecném nařízení o ochraně osobních údajů. Podrobnější informace k tomu najdete v odstavci I.

Obsah
J. Informace o odborných pojmech z Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které jsou použity v tomto obecném nařízení o ochraně osobních údajů
 1. Informace o odborných pojmech z Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které jsou použity v tomto obecném nařízení o ochraně osobních údajů
K. Stav a změna těchto informací o ochraně údajů
 1. Stav a změna těchto informací o ochraně údajů

A. Informace o odpovědné osobě

Jméno a kontaktní údaje odpovědné osoby

Marc O’Polo Einzelhandels GmbH
Hofgartenstrasse 1, 83071 Stephanskirchen
E-mail: service@marc-o-polo.com
Telefon: 00 800 10221022 (bezplatné servisní číslo)
Fax: +49 (0) 231 96677889

Kontaktní údaje inspektora ochrany údajů odpovědného subjektu

MARC O’POLO Einzelhandels GmbH
Hofgartenstrasse 1, 83071 Stephanskirchen
Inspektor ochrany údajů
datenschutz@marc-o-polo.com

B. Informace o zpracování osobních údajů návštěvníků našich internetových stránek www.marc-o-polo.com

Informativní využívání internetových stránek (s používáním esenciálních cookies)

V případě informativního využívání internetových stránek zasílá z technických důvodů vyhledávač používaný na vašem koncovém přístroji na server našich internetových stránek jisté informace, například vaši IP adresu. Tyto informace zpracováváme, abychom poskytli obsah, ke kterému jste na stránkách přistupovali. Aby byla zajištěna bezpečnost IT infrastruktury použité pro poskytování webové stránky, jsou tyto informace také dočasně uloženy v takzvaném souboru protokolu webového serveru.

Abychom na našich internetových stránkách poskytli vyhledávací funkce, jsou data, která zadáte do našich vyhledávacích funkcí, dočasně zpracována na našem webovém serveru.

Pro zajištění funkcí správy souhlasu pro náš web (např. pro používání určitých technologií založených na cookies) se na vašem koncovém zařízení uloží v cookies informace o vašem souhlasu (🡪Odstavec G). Cookies a informace v nich uložené mohou být načteny během návštěvy našeho webu, abychom zjistili, zda byl vámi udělen souhlas a jaký. Také pro zajištění výběru jazyka jsou na našem webovém serveru dočasně zpracovávána data, aby vám poskytl obsah vámi požadovaných internetových stránek v jazyce, který si vyberete.

Níže k tomu naleznete podrobnější informace:

1. Podrobnosti ke zpracovávaným osobním údajům
Kategorie osobních údajů, které se zpracovávajíOsobní údaje obsažené v těchto kategoriíchZdroje datPovinnost poskytnout údajeDoba uložení
Data HTTP.Data protokolů, ke kterým dochází z technických důvodů při vyvolání internetové stránky pomocí protokolu Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP (S)). Patří mezi ně IP adresa, typ a verze vašeho internetového prohlížeče, použitý operační systém, navštívená stránka, dříve navštívená stránka (adresa URL referrera) i datum a čas načítání. Uživatelé internetové stránky.Toto poskytnutí nepředepisuje zákon či smlouva nebo není vyžadováno pro uzavření smlouvy. Neexistuje žádná povinnost údaje poskytovat. V případě neposkytnutí údajů nemůžeme požadované obsahy internetových stránek poskytnout.Data jsou ukládána do souborů protokolu serveru ve formě, která umožňuje identifikaci příslušné osoby maximálně po dobu 6 týdnů, pokud nenastane událost související se zabezpečením (jako je např. útok DDoS). V případě události související se zabezpečením se soubory protokolu serveru ukládají, dokud není událost související se zabezpečením odstraněna a zcela objasněna.
Funkce vyhledávání dat.Údaje, které zadáte do vyhledávacích funkcí našeho webu. K tomu patří všechny informace, které zadáte jako hledané pojmy do příslušného vyhledávacího formuláře na webu.Uživatelé internetové stránky.Toto poskytnutí nepředepisuje zákon či smlouva nebo není vyžadováno pro uzavření smlouvy. Neexistuje žádná povinnost údaje poskytovat. V případě neposkytnutí údajů nemůžeme požadované obsahy internetových stránek poskytnout.Data jsou ukládána do souborů protokolu serveru ve formě, která umožňuje identifikaci příslušné osoby maximálně po dobu 6 týdnů, pokud nenastane událost související se zabezpečením (jako je např. útok DDoS). V případě události související se zabezpečením se soubory protokolu serveru ukládají, dokud není událost související se zabezpečením odstraněna a zcela objasněna.
Data opt-inData k souhlasu vámi vyjádřenému pro náš web. To zahrnuje váš souhlas a případně váš individuální výběr u používání technologií založených na cookies. Tato data se ukládají v cookies na vašem koncovém zařízení (odstavec H). Uživatelé internetové stránky.Toto poskytnutí nepředepisuje zákon či smlouva nebo není vyžadováno pro uzavření smlouvy. Neexistuje žádná povinnost údaje poskytovat. V případě neposkytnutí dat nemůžeme na této internetové stránce akceptovat souhlas s používáním cookies.Tato data neukládáme do našich systémů trvale, ale pouze dočasně v době poskytování internetové stránky. Trvalé uložení probíhá lokálně v prohlížeči uživatele. (Odstavec G.III. s informacemi o době platnosti uložených cookies.)
Data k výběru jazyka Data, která jsou uložena za účelem zajištění funkce výběru jazyka. To zahrnuje jazyk, který jste si vybrali.Uživatelé internetové stránky.Toto poskytnutí nepředepisuje zákon či smlouva nebo není vyžadováno pro uzavření smlouvy. Neexistuje žádná povinnost údaje poskytovat. V případě neposkytnutí údajů nemůžeme požadované obsahy internetových stránek poskytnout ve vámi zvoleném jazyce.Tato data neukládáme do našich systémů trvale, ale pouze dočasně v době poskytování internetové stránky. Trvalé uložení probíhá lokálně v prohlížeči uživatele maximálně po dobu 2 týdnů.
2. Podrobnosti o zpracování osobních údajů
Účel zpracování osobních údajůKategorie osobních údajů, které se zpracovávajíAutomatizovaný rozhodovací procesPrávní základ a příp. oprávněné zájmyPříjemce
Poskytování obsahů internetových stránek požadovaných uživateli: Za tímto účelem jsou data dočasně zpracovávána na našem webovém serveru.Data HTTP.Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Článek 6 odstavec 1 písmeno f obecného nařízení o ochraně osobních údajů (zvážení zájmů). Naším oprávněným zájmem je poskytování obsahů internetových stránek vyžádaných uživatelem.Poskytovatel webhostingu.
Poskytování vyhledávacích funkcí našich internetových stránek: Za tímto účelem jsou data, která zadáte do našich vyhledávacích funkcí, dočasně zpracována na našem webovém serveru.Funkce vyhledávání dat.Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Článek 6 odstavec 1 písmeno f obecného nařízení o ochraně osobních údajů (zvážení zájmů). Naším oprávněným zájmem je poskytování vyhledávacích funkcí internetových stránek vyžádaných uživatelem.Poskytovatel webhostingu.
Poskytování funkce správy souhlasu pro internetovou stránku. U určitých funkcí našeho webu (např. při používání určitých technologií založených na cookies) je nutný váš souhlas. K udělení a případnému odvolání vašeho souhlasu poskytujeme k dispozici funkci správy souhlasu pro náš web. Za tímto účelem se informace ohledně vašeho souhlasu ukládají do cookies na vašem koncovém zařízení (odstavec G). Cookies a informace v nich uložené mohou být načteny během návštěvy našeho webu, abychom zjistili, zda byl vámi udělen souhlas a jaký.Data opt-in.Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Článek 6 odstavec 1 písmeno f obecného nařízení o ochraně osobních údajů (zvážení zájmů). Naším oprávněným zájmem je správa uživateli udělených souhlasů pro tyto internetové stránky.Poskytovatel webhostingu.
Zajištění funkce výběru jazyka na internetových stránkách: Za tímto účelem jsou na našem webovém serveru dočasně zpracovávána data, aby vám poskytl obsah vámi požadovaných internetových stránek v jazyce, který si vyberete. Data k výběru jazyka.Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Článek 6 odstavec 1 písmeno f obecného nařízení o ochraně osobních údajů (zvážení zájmů). Naším oprávněným zájmem je poskytnout uživateli požadovaný obsah webových stránek v jazyce, který si uživatel zvolí. Poskytovatel webhostingu.
Zajištění bezpečnosti IT infrastruktury použité pro poskytování internetových stránek, zejména pro detekci, odstranění a ověřitelnou dokumentaci narušení (např. útoků DDoS): Za tímto účelem jsou data dočasně uložena v logovacích souborech na našem webovém serveru a vyhodnocena.Data HTTP, Funkce vyhledávání dat.Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Článek 6 odstavec 1 písmeno f obecného nařízení o ochraně osobních údajů (zvážení zájmů). Naším oprávněným zájmem je zajištění bezpečnosti IT infrastruktury použité pro poskytování internetových stránek, zejména pro detekci, odstranění a ověřitelnou dokumentaci narušení (např. útoků DDoS).Poskytovatel webhostingu.
3. Detailní údaje o příjemcích osobních údajů a předávání osobních údajů do třetích zemí a/nebo mezinárodním organizacím
PříjemceRole příjemcePředávání osobních údajů do třetích zemí a/nebo mezinárodním organizacímRozhodnutí o přiměřenosti nebo vhodné či přiměřené záruky pro předávání do třetích zemí a/nebo mezinárodním organizacím
Poskytovatel webhostingu (v současnosti: ABOUT YOU GmbH, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Německo) Zpracovatel zakázky.EU a USA.Není předloženo žádné rozhodnutí komise o přiměřenosti ve smyslu článku 45 odstavce 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. ABOUT YOU disponuje standardními smluvními ustanoveními (SSC), která byla schválena dle článku 46 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Použití marketingových technologií a reklamních sítí (s použitím marketingových cookies)

Pokud jste udělili souhlas k marketingovým účelům prostřednictvím Nastavení ochrany dat a používání cookies používáme marketingové technologie od různých poskytovatelů (Google, Microsoft, Criteo, Mediards, Stylight, Esome, Awin, Daisycon, Tracdelight, Tectumedia, Outbrain, Usemax, Emarsys, Facebook, Pinterest) pro následující účely:

 • Vyhodnocení akce návštěvníka (Conversion-Tracking), segmentace návštěvníků a hodnocení provedení kampaně

 • Cílené opětovné reklamní oslovení uživatelů webu (retargeting), včetně vyúčtování aktivace inzerce s naším retargetingovými partnery

 • Účast našich internetových stránek v různých reklamních sítích (přidružených sítích) za účelem co nejlepší propagace našich produktů, včetně poskytování personalizované, zájmově orientované reklamy a vyúčtování reklamních kampaní s našimi reklamními partnery

 • Vyhodnocení efektivity našich reklam na Facebooku a budování cílových skupin pro naše zobrazení reklam na Facebooku prostřednictvím „Facebook-Pixel“

 • Zaznamenávání a vyhodnocování chování uživatelů našeho webu, aby na tomto základě byly naše zpravodaje upravovány individuálně pro jednotlivého příjemce

Za shromažďování údajů s těmito marketingovými technologiemi na našem webu neseme částečnou odpovědnost společně s příslušným poskytovatelem marketingových technologií. Jakékoli další zpracování údajů příslušným poskytovatelem pro jeho vlastní účely nebo pro účely třetích stran je výhradní odpovědností příslušného poskytovatele. Informace o tom, zda jsme společně odpovědní s příslušným poskytovatelem, a odkaz na prohlášení o ochraně osobních údajů těchto poskytovatelů naleznete níže.

My a příslušní poskytovatelé používáme pro tento účel soubory cookie (🡪odstavec H Marketing).

Níže k tomu naleznete podrobnější informace:

1. Podrobnosti ke zpracovávaným osobním údajům
Kategorie osobních údajů, které se zpracovávajíOsobní údaje obsažené v těchto kategoriíchZdroje datPovinnost poskytnout údajeDoba uložení
Google Double Click (Floodlight), Google Ads Conversion Pixel, Google Ads Remarketing, Microsoft Advertising, Criteo, Mediards, Esome, Awin, Daisycon, Tracdelight, Tectumedia, Outbrain, Usemax.
Google Double Click (Floodlight), Microsoft Advertising, Criteo, Mediards, Esome, Awin, Daisycon, Tracdelight, Tectumedia, Outbrain, Data HTTP.Zaznamenejte data, která jsou technicky generována při použití příslušného nástroje pro sledování webu (např. Google Double Click pro data Google Double Click HTT) prostřednictvím protokolu Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP (S)). Patří mezi ně IP adresa, typ a verze vašeho internetového prohlížeče, použitý operační systém, navštívená stránka, dříve navštívená stránka (tzv. Referrer URL) i datum a čas načítání.Uživatelé internetové stránky.Toto poskytnutí nepředepisuje zákon či smlouva nebo není vyžadováno pro uzavření smlouvy. Neexistuje žádná povinnost údaje poskytovat. Pokud nebudou tyto údaje poskytnuty, nemůžeme provádět sledování webu nebo (pokud je to předmětem příslušného nástroje pro sledování webu) zaslat uživateli personalizovanou reklamní nabídku.12 měsíců.
Google Double Click (Floodlight), Microsoft Advertising, Criteo, Mediards, Esome, Awin, Daisycon, Tracdelight, Tectumedia, Outbrain, Data cookie.Údaje, které jsou uloženy v souborech cookie pro příslušný nástroj pro sledování webu (např. Google Double Click pro data souborů cookie Google Double Click) v zařízení uživatele. To zahrnuje jedinečné ID (např. UUID) pro (opakované) rozpoznávání vracejících se návštěvníků společností např. Google, které však nemůžeme přiřadit žádnému návštěvníkovi, jakož třeba i následující parametry: Identifikační číslo partnera, např. reklamního partnera Google, typ stránky (např. stránka s poděkováním po objednávce, stránka s podrobnostmi o produktu, nákupní košík), čísla produktů vyvolaných produktů, číslo objednávky, hodnota objednávky, URL navštívené stránky(ek), označení/ceny vyvolaných produktů, počet produktů v nákupním košíku, měna, nastavený jazyk webových stránek, přibližné informace o poloze, data agenta uživatele (typ prohlížeče, koncové zařízení, velikost obrazovky, e-mailové programy, server). V rámci procesu vytváření UUID je IP adresa shromažďována a přeložena do geografického umístění úložiště. Poslední oktet této IP adresy je odstraněn. (Odstavec G.III. s podrobnějšími informacemi o obsahu použitých cookies.)Uživatelé internetové stránky.Toto poskytnutí nepředepisuje zákon či smlouva nebo není vyžadováno pro uzavření smlouvy. Neexistuje žádná povinnost údaje poskytovat. Pokud nebudou tyto údaje poskytnuty, nemůžeme provádět sledování webu nebo (pokud je to předmětem příslušného nástroje pro sledování webu) zaslat uživateli nabídku personalizované reklamy.Ani my, ani příslušný poskytovatel cookies sami neukládáme. Údaje obsažené v souborech cookie však přecházejí do příslušných dat profilu (pro Google Double Click, například údaje profilu Google Double Click, viz níže). (Odstavec G.III. pro informace o době platnosti použitých cookies.)
Google Double Click (Floodlight), Microsoft Advertising, Criteo, Mediards, Esome, Awin, Daisycon, Tracdelight, Tectumedia, Outbrain, Data profilu.Údaje, které jsou generovány příslušným nástrojem pro sledování webu (např. Google Double Click pro údaje cookie Google Double Click cookie) a které jsou ukládány samostatně pro příslušný nástroj pro sledování webu, v pseudonymních uživatelských profilech. To zahrnuje informace o používání webových stránek, zejména o zobrazeních stránek, četnosti zobrazení a délce času stráveného na navštívených stránkách, s přiřazením k jedinečnému ID příslušného návštěvníka obsaženému v příslušných údajích cookie (pro Google Double Click například údaje o souborech cookie Google Double Click), původ návštěvníka (tj. prostřednictvím kterého reklamního partnera/které reklamní kampaně se návštěvník na web dostal), stejně jako míra okamžitého opuštění, transakcí a obratu.Generováno příslušným poskytovatelem (pro Microsoft Advertising například Microsoft).-Tato data neukládáme. Za uložení těchto dat odpovídá partner.
Facebook a Pinterest
Facebook, Data HTTP.Zaznamenejte data, která jsou technicky generována při použití příslušného nástroje pro sledování webu (např. Google Double Click pro data Google Double Click HTT) prostřednictvím protokolu Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP (S)). Patří mezi ně IP adresa, typ a verze vašeho internetového prohlížeče, použitý operační systém, navštívená stránka, dříve navštívená stránka (adresa URL referrera) i datum a čas načítání.Uživatelé internetové stránky.Toto poskytnutí nepředepisuje zákon či smlouva nebo není vyžadováno pro uzavření smlouvy. Neexistuje žádná povinnost údaje poskytovat. Pokud nebudou tyto údaje poskytnuty, nemůžeme provádět sledování webu nebo (pokud je to předmětem příslušného nástroje pro sledování webu) zaslat uživateli nabídku personalizované reklamy.Tato data neukládáme. Za uložení těchto dat odpovídá partner.
Facebook Pixel, Pinterest Pixel, Data cookie.Údaje, které jsou uloženy v souborech cookie pro příslušný sledovací pixel (pro Facebook například Facebook Pixel) v koncovém zařízení uživatele. To zahrnuje jedinečné ID pro (opětné) rozpoznání vracejících se návštěvníků. Kromě toho shromažďujeme přes naše dynamická data do cookies následující informace, které- pomohou, přehrát příslušnému uživateli ty správné reklamní prostředky: ● Hodnota objednávky (OrderValue) ● Koupené produkty (Product Ids) ● Prohlédnuté produkty (Product Ids) ● Hledané produkty (Product Ids) ● Typ stránek (na které stránce se uživatel nacházel např., kategorie nebo děkovací stránka, stránka s podrobnostmi o produktu, výsledky vyhledávání). (Odstavec G.III. s podrobnějšími informacemi o obsahu použitých cookies.) Uživatelé internetové stránky.Toto poskytnutí nepředepisuje zákon či smlouva nebo není vyžadováno pro uzavření smlouvy. Neexistuje žádná povinnost údaje poskytovat. V případě neposkytnutí údajů není funkce příslušných sledovacích pixel možná vůbec nebo jen omezeně.Tato data sami neshromažďujeme a neukládáme. Za shromažďování a zpracování těchto údajů odpovídá poskytovatel příslušných sledovacích pixel (pro Facebook Pixel například Facebook). (Odstavec G.III. pro informace o době platnosti použitých cookies.)
Facebook Pixel, Pinterest Pixel, Data činností („Events“).Údaje, které příslušný poskytovatel shromažďuje prostřednictvím příslušného sledovacího pixelu (pro Facebook Pixel například Facebook). K nim se počítají činnosti, které probíhají na webových stránkách (tzv. „Events“). K tomu patří například dokončení nákupu, registrace, přidání platebních informací, zavedení procesu dokončení objednávky, přidání do košíku, přidání do seznamů přání, provedení vyhledávání, prohlížení obsahů. K tomu se kromě toho počítají informace, které jsou spojeny s příslušnými evidovanými činnostmi (tzv. „Parametry“). K tomu například patří hodnota uskutečněných nákupů.Uživatelé internetové stránky.Toto poskytnutí nepředepisuje zákon či smlouva nebo není vyžadováno pro uzavření smlouvy. Neexistuje žádná povinnost údaje poskytovat. V případě neposkytnutí údajů není funkce příslušných sledovacích pixel možná vůbec nebo jen omezeně.Tato data sami neshromažďujeme a neukládáme. Za shromažďování a zpracování těchto údajů odpovídá poskytovatel příslušných sledovacích pixel (pro Facebook Pixel například Facebook). O době ukládání dat nemáme žádné informace.
Facebook pixel, Pinterest pixel, data analýzy.Údaje, které poskytovatel příslušného sledovacího pixelu (pro Facebook pixel například Facebook) generuje samostatně na základě informací zaznamenaných příslušným sledovacím pixelem. To zahrnuje informace o účinnosti reklam prostřednictvím příslušného poskytovatele a přiřazení uživatelů k cílovým skupinám pro reklamy prostřednictvím příslušného poskytovatele. Příslušný poskytovatel může na základě evidovaných informací pro vlastní účely nebo účely třetích osob generovat ještě další data. Nemáme žádné podrobnosti o údajích generovaných příslušným poskytovatelem.Generováno samostatně příslušným poskytovatelem.-Příslušný poskytovatel nám další data poskytuje pouze v agregované, anonymizované podobě. Tato data nemůžeme přiřadit žádné fyzické osobě. Za shromažďování a zpracovávání osobních údajů odpovídá příslušný poskytovatel. O době ukládání dat nemáme žádné informace.
Emarsys eMarketing Systems AG
Data HTTP EmarsysData protokolů, která jsou z technických důvodů generována pomocí nástroje pro webovou analýzu Emarsys používaného na webu prostřednictvím protokolu Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP (S)). Zaznamenávané údaje zahrnují následující: - prohlížeč a jeho verze - operační systém - odkazující URL - adresa IP (zašifrovaná a zkrácená) - identifikátory relace a cookies - zeměUživatelé internetové stránky.Toto poskytnutí nepředepisuje zákon či smlouva nebo není vyžadováno pro uzavření smlouvy. Neexistuje žádná povinnost údaje poskytovat. V případě neposkytnutí dat nemůžeme provést sledování webu prostřednictvím Emarsys.1 rok.
Data souborů cookies EmarsysÚdaje, které jsou uloženy v souborech cookie Emarsys pro příslušný nástroj pro sledování webu na koncovém zařízení uživatele. Cookies zásadně zaznamenávají následující dva druhy informací: informace o službě - adresa IP - prohlížeč - identifikátory cookies - pseudonymizované identifikátory (externí identifikace nebo zašifrovaná emailová adresa) v případě přihlášených návštěvníků. Informace o chování při prohlížení - identifikátory položek, které byly prohlíženy - identifikátory položek, které byly položeny do nákupního košíku - identifikátory položek, které byly zakoupenyUživatelé internetové stránky.Toto poskytnutí nepředepisuje zákon či smlouva nebo není vyžadováno pro uzavření smlouvy. Neexistuje žádná povinnost údaje poskytovat. Pokud nebudou tyto údaje poskytnuty, nemůžeme provádět sledování webu nebo (pokud je to předmětem příslušného nástroje pro sledování webu) zaslat uživateli nabídku personalizované reklamy.Doba platnosti činí normálně jeden rok, s výjimkou relačních cookies, která se smažou už na konci každé relace. (Odstavec G.III. pro informace o době platnosti použitých cookies.)
Data profilu EmarsysDatabáze Emarsys pravidelně aktualizuje data, která jsou zaznamenávaná během relací návštěvníků. Zde se pseudonymizované identifikátory těchto relací přiřazují k identifikačním klíčům, které jsou uloženy v databázi kontaktů společnosti Emarsys. V případě externího identifikátoru se tento klíč zadává do uživatelsky definovaného pole, které bylo vytvořeno službou MARC O‘POLO. V případě hašovaných emailů společnosti Emarsys se jako identifikátor ukládá klíč v polích PredictUserID a PredictSecret v databázi kontaktů.Generováno společností Emarsys.Pokyny Web Extend JavaScript shromažďují a zaznamenávají v naší vlastní databázi činnost na webech po neomezenou dobu.
2. Podrobnosti o zpracování osobních údajů
Účel zpracování osobních údajůKategorie osobních údajů, které se zpracovávajíAutomatizovaný rozhodovací procesPrávní základ a příp. oprávněné zájmyPříjemce
Vyhodnocení akce návštěvy (Conversion-Tracking) Google Double Click / Google Ads Conversion Pixel / Google Ads Remarketing
Vyhodnocení akce návštěvy (Conversion-Tracking). Za tímto účelem je chování uživatelů na našich internetových stránkách zaznamenáváno a analyzováno pseudonymizovanou formou. Uživatelé webu jsou označeni pod pseudonymem, aby je bylo možno na internetových stránkách nebo partnerských internetových stránkách znovu rozpoznat. Z těchto informací jsou vytvářeny pseudonymní uživatelské profily. Pseudonymní uživatelské profily nejsou sloučeny s údaji o nositeli pseudonymu. Cílem tohoto postupu je změřit efektivitu, s jakou je oslovena adresovaná skupina lidí k provedení požadovaných akcí. K tomu používáme nástroj pro webovou analýzu Google Double Click. K tomuto účelu se používají soubory cookies nástroje pro analýzu webu. (Odstavec G.III. s podrobnějšími informacemi o účelu použití používaných souborů cookies.)Data HTTP Google Double Click, Data cookie Google Double Click, Data profilu Google Double Click.Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Článek 6 odstavec 1 písmeno a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (souhlas).Google LLC.
Cílené opětovné reklamní oslovení uživatelů webu (retargeting) včetně vyúčtování aktivace reklamy našimi retargetingovými partnery prostřednictvím služeb Google Double Click / Google Ads Conversion Pixel / Google Ads Remarketing / Microsoft Advertising / Criteo Pixel / Mediards / Tectumedia/ Outbrain/ Pinterest
Cílené opětovné reklamní oslovení uživatelů webu (retargeting), včetně vyúčtování aktivace reklamy s příslušným retargetingovým partnerem. Za tímto účelem je chování uživatelů na našich internetových stránkách zaznamenáváno a analyzováno pseudonymizovanou formou. Uživatelé webu jsou označeni v pseudonymizované formě vždy jedinečným ID zadaným příslušným retargetingovým partnerem, abychom je mohli znovu poznat na našem webu i na příslušných webech, které zobrazují reklamy našeho příslušného retargetingového partnera (tzv. Publisher), a na vlastním webu našich příslušných retargetingových partnerů. Z těchto informací jsou vytvářeny pseudonymizované profily používání, které náš příslušný retargetingový partner ukládá s jedinečným ID, který vytvořil. Pseudonymní uživatelské profily nejsou sloučeny s údaji o nositeli pseudonymu. Cílem postupu je přimět uživatele, který již projevil zájem o webovou stránku nebo produkt, znovu na tuto webovou stránku nebo produkt vrátit, aby se zvýšila reklamní relevance, a tím i míra prokliku a konverze (např. objednávková kvóta). Za tímto účelem používáme na našem webu nástroje webové analýzy následujících retargetingových partnerů: ● Google (Google Double Click / Google Ads Conversion Pixel / Google Ads Remarketing) ● Microsoft (Microsoft/Bing Advertising) ● Criteo (Criteo Pixel) ● Mediards (tr.mediards.com) ● Tectumedia Informace získané pomocí našeho nástroje na webovou analýzu slouží příslušnému retargetingovému partnerovi kromě toho k vyhodnocování reklam, které přes něho vedou na náš web, aby mohl za účelem vyúčtování změřit v pseudonymizované formě počet zobrazení našeho webu prostřednictvím těchto reklam a počet takto realizovaných nákupů. Podle této informace může náš příslušný retargetingový partner také vyloučit ze zobrazení reklamy takové uživatele, kteří už zakoupili daný produkt. My se přitom dozvíme pouze celkový počet uživatelů, kteří klikli na určitou reklamu našeho retargetingového partnera a poté byli převedeni na stránku v rámci našeho webu (stránka převodu). Nesdělují se osobní informace týkající se totožnosti uživatele. Na doplnění používá nástroj webové analýzy našeho retargetingového partnera Mediards získaná data v rámci prediktivního cílení. Přitom Mediards vypočte pro uživatele a jeho preference statistického dvojníka, aby ho upozornil na náš web a případné speciální produkty zajímavé pro něho. K tomuto účelu se používají soubory cookies nástroje pro analýzu webu. (Odstavec G.III. s podrobnějšími informacemi o účelu použití používaných souborů cookies.) Za zpracování osobních údajů v této souvislosti je společně s námi odpovědný z hlediska ochrany osobních údajů i příslušný retargetingový partner. Ohledně informací našich retargetingových partnerů o zpracovávání osobních údajů vás chceme také odkázat na jejich informace o ochraně osobních údajů: ● Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cs ● Microsoft Ads: https://privacy.microsoft.com/cs-cz/privacystatement ● Criteo: https://www.criteo.com/en/privacy/ ● Mediards: https://www.mediards.de/#datenschutz ● Tectumedia: https://www.tectumedia.com/privacy-policy/ ● Outbrain: https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy ● Pinterest: https://policy.pinterest.com/cs/privacy-policy Na požádání vám rádi poskytneme zásadní části dohody mezi námi a příslušným retargetingovým partnerem (kontaktní údaje viz odstavec A.I.). Pro Google: Data HTTP Google Double Click Data cookies Google Double Click Data profilu Google Double Click Pro Microsoft: Data HTTP Microsoft Advertising Data cookies Microsoft Advertising Data profilu Microsoft Advertising Pro Criteo: Data HTTP Criteo Data cookies Criteo Data profilu Criteo Pro Mediards: Data HTTP Mediards Data cookies Mediards Data profilu Mediards Pro Tectumedia: Data HTTP Tectumedia Data cookies Tectumedia Data profilu Tectumedia Pro Outbrain: Data HTTP Outbrain Data cookies Outbrain Data profilu outbrain Pro Pinterest: Data HTTP Pinterest Data cookies Pinterest Údaje profilu PinterestNení použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Článek 6 odstavec 1 písmeno a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (souhlas).Pro Google: Google Ireland Limited Pro Microsoft: Microsoft Ireland Operations Limited Pro Criteo: Criteo SA Pro Mediards: mediards GmbH Pro Tectumedia: Tectumedia GmbH Pro Outbrain: Outbrain UK Ltd. Pro Pinterest: Pinterest Europe Ltd.
Facebook pixel
Vyhodnocení efektivity našich reklam na Facebooku a budování cílových skupin pro naše zobrazení reklam na Facebooku: „Facebook-pixel“ eviduje činnosti, které uživatel na našich webových stránkách provádí (například dokončení nákupu) a tuto činnost nahlásí Facebooku. Jakmile jste registrovaní u jedné ze služeb Facebooku, může Facebook tuto návštěvu případně přiřadit k vašemu účtu. I když nejste k Facebooku registrováni příp. jste se nepřihlásili, existuje možnost, že si Facebook zjistí a uloží vaši IP adresu a další identifikační znaky. Na základě informací zjištěných Facebookem nám Facebook poskytne agregované, anonymizované výsledky měření zobrazení našich reklam na Facebooku. Zvláště tak můžeme zjistit, zda uživatelé, kteří obdrží zobrazení naší facebookové reklamy, provedou na našich webových stránkách určité akce, například uskuteční nákup (tzv. „Conversions“). Facebook nám kromě toho poskytuje možnost, na základě Facebookem získaných informací, zastihnout do 6 měsíců od poslední návštěvy našich webových stránek prostřednictvím facebookových reklam osoby, které navštívily naše webové stránky nebo na našich webových stránkách prováděly určité činnosti a optimalizovat naše typy cílových skupin („Audiences“). Takové reklamní inzeráty mohou být zobrazeny uživatelům našich webových stránek, navštíví-li Facebook nebo jiné internetové stránky, které tento proces také využívají. Facebook nám kromě toho na základě svých získaných informací umožňuje pro nás sestavit podobné cílové skupiny („Lookalike Audiences“), abychom svými facebookovými reklamami oslovili osoby, které vykazují podvlastnosti jako uživatelé našich webových stránek. Facebook nám na základě získaných dat dá sestavená hodnocení nebo další informace k dispozici pouze v agregované, anonymizované podobě. Nám poskytnuté informace nemůžeme přiřadit žádné fyzické osobě. Za získávání a zpracování těchto osobních dat odpovídá společnost Facebook. O detailech zpracování dat, ze které zodpovídá Facebook, nemáme žádné informace. Informace o zpracování osobních dat prostřednictvím Facebooku získáte ve směrnici o ochraně údajů: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy/. Data Facebook Pixel HTTP, data cookies Facebook Pixel, data událostí Facebook Pixel, data analýzy Facebook Pixel.V oblasti, za kterou zodpovídáme, neprovádíme žádný automatizovaný rozhodovací proces. O detailech zpracování dat, za které zodpovídá Facebook, zvláště o jakémkoliv automatizovaném rozhodovacím procesu, nemáme žádné informace. Právní základ pro umožnění získávání osobních dat přes naše webové stránky prostřednictvím Facebooku: Článek 6 odstavec 1 písmeno a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (souhlas). V oblasti, za kterou zodpovídáme, neprovádíme žádné zpracování osobních dat. O detailech zpracování dat, za které zodpovídá Facebook, zvláště o právním základu, který Facebook pro toto zpracování využívá, nemáme žádné informace.Facebook Ireland Limited
Vyhodnocení aktivit uživatelů našich webových stránek pro použití k vlastním účelům Facebooku nebo pro účely třetích stran: Facebook může tyto informace získané prostřednictvím „Facebook-pixelu“ využít pro vlastní účely nebo pro účely třetích stran, například k vytváření cílových skupin pro jiné zákazníky v oblasti zobrazování reklam. Za získávání a zpracování těchto osobních dat odpovídá společnost Facebook. O detailech zpracování dat, ze které zodpovídá Facebook, nemáme žádné informace. Informace o zpracování osobních údajů společností Facebook naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy/. Data Facebook Pixel HTTP, data cookies Facebook Pixel, data událostí Facebook Pixel, data analýzy Facebook Pixel.V oblasti, za kterou zodpovídáme, neprovádíme žádný automatizovaný rozhodovací proces. O detailech zpracování dat, za které zodpovídá Facebook, zvláště o jakémkoliv automatizovaném rozhodovacím procesu, nemáme žádné informace.Právní základ pro umožnění získávání osobních dat přes naše webové stránky prostřednictvím Facebooku: Článek 6 odstavec 1 písmeno a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (souhlas). V oblasti, za kterou zodpovídáme, neprovádíme žádné zpracování osobních dat. O detailech zpracování dat, za které zodpovídá Facebook, zvláště o právním základu, který Facebook pro toto zpracování využívá, nemáme žádné informace.Facebook Ireland Limited
Esome Container (Conversion Tracking přes Facebook)
Vyhodnocení akce návštěvníka (Conversion-Tracking), segmentace návštěvníků a hodnocení provedení kampaně: Pro vyhodnocení akce návštěvníka (Conversion-Tracking) je chování uživatelů na našich internetových stránkách zaznamenáváno a analyzováno pseudonymizovanou formou. Uživatelé webu jsou označeni pod pseudonymem, aby je bylo možno na internetových stránkách znovu rozpoznat. Z těchto informací jsou vytvářeny pseudonymní uživatelské profily. Pseudonymní uživatelské profily nejsou sloučeny s údaji o nositeli pseudonymu. Cílem tohoto postupu je změřit efektivitu, s jakou je oslovena adresovaná skupina lidí k provedení požadovaných akcí. K tomu používáme nástroje pro webovou analýzu, které do našich webových stránek vkládáme přes Tag Manager našeho reklamního partnera Esome. Facebook je zodpovědný společně s námi. Cílené opětovné reklamní oslovení uživatelů webu (retargeting), včetně vyúčtování aktivace reklamy s příslušným retargetingovým partnerem. Za tímto účelem je chování uživatelů na našich internetových stránkách zaznamenáváno a analyzováno pseudonymizovanou formou. Uživatelé webu jsou označeni v pseudonymizované formě vždy jedinečným ID zadaným příslušným retargetingovým partnerem (Facebook), abychom je mohli znovu poznat na našem webu i na příslušných webech, které zobrazují reklamy našeho příslušného retargetingového partnera (tzv. Publisher), a na vlastním webu našich příslušných retargetingových partnerů. K tomuto účelu se používají soubory cookies nástrojů pro analýzu webu. (Odstavec G.III. s podrobnějšími informacemi o účelu použití používaných souborů cookies.)Data HTTP Esome, data cookies Esome, data profilu Esome.Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Článek 6 odstavec 1 písmeno a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (souhlas).Esome advertising technologies GmbH Pro Facebook: Facebook Ireland Limited
Účast v reklamních sítích společností Awin, Daisycon (relevantní pouze pro naše nizozemské prodejny) a Tradelight
Účast našich internetových stránek v různých reklamních sítích (přidružených sítích) za účelem co nejlepší propagace našich produktů, včetně přehrávání personalizované, zájmově orientované reklamy a vyúčtování reklamních kampaní s našimi reklamními partnery: Účastníme se reklamních sítí následujících reklamních partnerů: ● Awin (dříve Affilinet) ● Daisycon (jen pro nizozemský lokální obchod našich internetových stránek) ● Tracdelight Pro účast našich internetových stránek v příslušné reklamní síti jsou do našich internetových stránek implementovány "Tracking-Pixel " našich reklamních partnerů. Zde se používají také Cookies našich reklamních partnerů. (Odstavec G.III. s podrobnějšími informacemi o účelu použití používaných souborů cookies.) "Tracking-Pixel" umožňují našim reklamním partnerům evidenci informací o aktivitách uživatelů našich internetových stránek. Získané informace slouží k vyhodnocení reklamních zobrazení, které přes příslušné reklamní partnery vedou na naše internetové stránky, aby tento mohl pro účely vyúčtování spočítat v pseudonymizované formě počet návštěv našich internetových stránek přes tato reklamní zobrazení. Kromě toho evidují naši reklamní partneři také chování uživatelů na našich internetových stránkách a analyzují toto chování v pseudonymizované formě. Uživatelé webu jsou za tímto účelem označovány v pseudonymní formě, abychom vás poznali na svém webu i na jiných webech, které jsou součástí příslušné reklamní sítě. Z těchto informací jsou vytvářeny pseudonymní uživatelské profily. Pseudonymní uživatelské profily nejsou sloučeny s údaji o nositeli pseudonymu. Cílem postupu je, aby se na základě chování při surfování zjistily zájmy uživatele, aby se dal přiřadit k určité reklamní cílové skupině. Tak mohou příslušní reklamní partneři přehrávat uživatelům relevantnější, zájmově orientované a tím i zajímavější reklamy. Za zpracování osobních údajů v této souvislosti jsou společně s námi právně odpovědní také příslušní reklamní partneři. Ohledně informací našich reklamních partnerů o zpracování osobních údajů bychom rádi odkázali na jejich informace o ochraně osobních údajů: ● https://www.awin.com/gb/privacy ● https://www.daisycon.com/en/Privacy/ ● https://www.tracdelight.io/datenschutz/ Na požádání vám rádi poskytneme zásadní části dohody mezi námi a dalším odpovědným subjektem (kontaktní údaje viz odstavec A.I.). Pro Awin: Data HTTP Awin, data cookies Awin, data profilu Awin: Pro Daisycon: Data HTTP Daisycon, data cookies Daisycon, data profilu Daisycon: Pro Tracdelight: Data Http Tracdelight, data cookie Tracdelight, data profilu TracdelightNení použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Článek 6 odstavec 1 písmeno a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (souhlas).Pro Awin: AWIN AG Pro Daisycon: Daisycon B.V. Pro Tracdelight: tracdelight GmbH
Emarsys eMarketing Systems AG
Zaznamenávání a vyhodnocování chování uživatelů webu, aby na tomto základě byly zpravodaje upravovány individuálně podle jednotlivého příjemce. Zaznamenávání a vyhodnocování vašeho chování při používání pomocí analytického nástroje Emarsys probíhá pouze v případě, ● že jste v našem nastavení ochrany dat a nastavení cookies udělili souhlas pro „marketing“ a jste také ● pro náš e-mailový zpravodaj (--> odstavec D) a kromě toho ● se účastníte našeho věrnostního programu pro zákazníky (--> odstavec E). V takovém případě se z vašeho uživatelského chování/údajů o kliknutí vytvoří uživatelský profil, aby se z toho odvodily vaše zájmy pro naše produkty. Abychom vám mohli poskytnout personalizované obsahy (zpravodaj nebo písemná reklama), ukládáme takto zjištěné zájmy jako kategorizované údaje (například poslední odkliknutá kategorie nebo produkty, které byly vloženy do nákupního košíku, ale žádné jednoznačné cesty kliknutí) ve vašem zákaznickém profilu, který pro vás jako pro účastníka vedeme k věrnostnímu programu pro zákazníky. Pro tyto účely používáme soubory cookies. (Odstavec G.III. pro podrobné informace o účelech použitých cookies.) Data HTTP Emarsys Data profilu Emarsys Data souborů cookies Emarsys Data online uživatelského profilu (--> odstavec E)Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Článek 6 odstavec 1 písmeno a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (souhlas).Emarsys eMarketing Systems AG
Zobrazení reklam na partnerských webech Aby bylo možné cílit reklamní kampaně na partnerské weby, které se účastní reklamní sítě Google i Facebooku, používáme k vytváření seznamů zákazníků pro zobrazování reklam prostřednictvím reklamní sítě Google a Facebooku váš uživatelský profil, vytvořený výše popsaným způsobem, a kategorizované údaje přidané do vašeho zákaznického profilu. Prostřednictvím takovýchto seznamů zákazníků vám můžeme například prezentovat reklamy na příslušných partnerských webových stránkách se stejným obsahem, jaký jste již obdrželi v některém z našich zpravodajů. Tyto seznamy lze rovněž použít k vyloučení z konkrétních reklamních kampaní na našich partnerských webech, například pokud jste již produkty v příslušné kategorii zakoupili. Za tímto účelem je k dispozici srovnání mezi zákaznickými profily, které jsou pro nás uchovávány, a rovněž profily Google Ads a Facebooku. Vaši e-mailovou adresu zasíláme v kryptograficky hašované podobě Googlu a Facebooku, kteří je následně porovnají s hašovanými e-mailovými adresami svých uživatelů. Pokud jste si zřídili uživatelský účet u Google / Facebooku pomocí e-mailové adresy použité k registraci vašeho zákaznického účtu u nás, Google / Facebook vás zařadí do našeho seznamu zákazníků pro zobrazování výše popsaných reklam. Šifrované e-mailové adresy jsou následně okamžitě smazány. Od společnosti Google / Facebook nedostáváme žádné informace o tom, které osoby byli skutečně zahrnuti do seznamu zákazníků a komu byly příslušné reklamy skutečně přehrány, a tudíž nemůžeme vyvozovat žádné závěry v souvislosti s tím, jestli máte uživatelský účet na Googlu / Facebooku. Na základě takto vytvořených seznamů zákazníků u Googlu / Facebooku můžeme rovněž vytvořit seznamy zákazníků, které zahrnují podobné skupiny zákazníků s podobnými vlastnostmi. Pokud například k dispozici charakteristiky typu zájmů o vaření nebo sport, vyhledávají se v těchto oblastech noví zákazníci, kterým se následně zobrazí reklama prostřednictvím uvedených marketingových kanálů. K této činnosti zpracování dochází pouze tehdy, pokud sledování webu Emarsys probíhá v souladu s kritérii popsanými v řádku tabulky výše. Data profilu Emarsys Základní údaje zákazníka (jen e-mailová adresa), data segmentů profilu (--> odstavec E)Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Článek 6 odstavec 1 písmeno a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (souhlas).Emarsys eMarketing Systems AG E-mailové adresy v kryptograficky hašované podobě: Facebook Google
3. Detailní údaje o příjemcích osobních údajů a předávání osobních údajů do třetích zemí a/nebo mezinárodním organizacím
PříjemceRole příjemcePředávání osobních údajů do třetích zemí a/nebo mezinárodním organizacímRozhodnutí o přiměřenosti nebo vhodné či přiměřené záruky pro předávání do třetích zemí a/nebo mezinárodním organizacím
Google Double Click / Google Ads Conversion Pixel / Google Ads Remarketing
Google LLC
Google Ireland Limited Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland(Spolu)odpovědný.EU a USA.Není předloženo žádné rozhodnutí komise o přiměřenosti ve smyslu článku 45 odstavce 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Google disponuje standardními smluvními ustanoveními (SSC), která byla schválena dle článku 46 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Microsoft Advertising
Microsoft Ireland Operations Limited One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521(Spolu)odpovědný.EU a USA.Není předloženo žádné rozhodnutí komise o přiměřenosti ve smyslu článku 45 odstavce 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Microsoft disponuje standardními smluvními ustanoveními (SSC), která byla schválena dle článku 46 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Criteo
Criteo SA 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Francie(Spolu)odpovědný.EU.-
Tectumedia
Tectumedia GmbH Eichhornstrasse 3 10785 Berlin(Spolu)odpovědný. EU.-
mediards
mediards GmbH Im Mediapark 8, 50670 Köln, Německo.(Spolu)odpovědný.EU.-
Facebook
Facebook Ireland Limited 4 GRAND CANAL SQUARE, D2 Dublin, Irsko(Spolu)odpovědný.EU a USA.Není předloženo žádné rozhodnutí komise o přiměřenosti ve smyslu článku 45 odstavce 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Facebook disponuje standardními smluvními ustanoveními (SSC), která byla schválena dle článku 46 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Esome Container (Conversion Tracking přes Facebook)
Esome advertising technologies GmbH(Spolu)odpovědný. EU.-
Daisycon (relevantní pouze pro naši nizozemskou prodejnu)
Daisycon B.V. Alnovum Gebäude, P.J. Oudweg 5, 1315 CH Almere, Nizozemsko.(Spolu)odpovědný.EU.-
Awin
AWIN AG Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, Deutschland.(Spolu)odpovědný.EU a USA.Není předloženo žádné rozhodnutí komise o přiměřenosti ve smyslu článku 45 odstavce 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. AWIN AG disponuje standardními smluvními ustanoveními (SSC), která byla schválena dle článku 46 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Tracdelight
tracdelight GmbH Arabellastraße 23, 81925 München, Deutschland(Spolu)odpovědný.EU.-
Emarsys eMarketing Systems AG
Emarsys eMarketing Systems AG Hans-Fischer-Str. 10, 80339 München, DeutschlandZpracovatel zakázky.EUa UK.-
Outbrain
Outbrain UK Limited 5th Floor, The Place 175 High Holborn, London, WC1V 7AA, UK(Spolu)odpovědný.EU, UK a USA.Není předloženo žádné rozhodnutí komise o přiměřenosti ve smyslu článku 45 odstavce 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Outbrain disponuje standardními smluvními ustanoveními (SSC), která byla schválena dle článku 46 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Pinterest
Pinterest Europe Limited, se sídlem společnosti v 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Irland(Spolu)odpovědný.EU a USA.Není předloženo žádné rozhodnutí komise o přiměřenosti ve smyslu článku 45 odstavce 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Pinterest disponuje standardními smluvními ustanoveními (SSC), která byla schválena dle článku 46 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Používání technologií webové analýzy (s použitím analytických cookies)

Pokud jste udělili souhlas s analytickými účely prostřednictvím - Nastavení ochrany dat a používání cookies, používáme technologie analýzy webu pro následující účely:

 • Pro vylepšení webové stránky mimo jiné pomocí takzvaných „A/B testů“ (srovnání chování uživatelů s různými variantami zobrazení našeho webu)

 • aby bylo možné lépe dosáhnout cílů webové stránky (např. zvýšení počtu zobrazení stránky) a

 • vypočítat odměnu inzertních partnerů (přidružených společností)

využíváme technologie webové analýzy Google Analytics, Google Optimize a Triple A od společnosti Artefact. Pro tento účel používáme soubory cookie (🡪odstavec H Analýza).

Níže k tomu naleznete podrobnější informace:

3. Detailní údaje o příjemcích osobních údajů a předávání osobních údajů do třetích zemí a/nebo mezinárodním organizacím
PříjemceRole příjemcePředávání osobních údajů do třetích zemí a/nebo mezinárodním organizacímRozhodnutí o přiměřenosti nebo vhodné či přiměřené záruky pro předávání do třetích zemí a/nebo mezinárodním organizacím
Google Analytics a Google Optimize
Google Ireland Limited Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland Zpracovatel zakázky.EUa USA.Není předloženo žádné rozhodnutí komise o přiměřenosti ve smyslu článku 45 odstavce 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Google disponuje standardními smluvními ustanoveními (SSC), která byla schválena dle článku 46 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Artefact Triple A
Artefact Germany GmbH Philosophenweg 21, 47051 Duisburg, Německo. Zpracovatel zakázky.EU.-
1. Podrobnosti ke zpracovávaným osobním údajům
Kategorie osobních údajů, které se zpracovávajíOsobní údaje obsažené v těchto kategoriíchZdroje datPovinnost poskytnout údajeDoba uložení
Google Analytics, TripleA, Google Optimize, data HTTP.Data protokolů, která jsou z technických důvodů generována pomocí nástroje pro webovou analýzu (např. Google Analytics) používaného na webu prostřednictvím protokolu Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP (S)). Patří mezi ně IP adresa, typ a verze vašeho internetového prohlížeče, použitý operační systém, navštívená stránka, dříve navštívená stránka (adresa URL referrera) i datum a čas načítání. Kromě toho mohou odkazy našich reklamních partnerů na naše internetové stránky obsahovat určité parametry, které nám umožňují lépe zařadit původ našich uživatelů (např. identifikační čísla určitých reklamních médií nebo kampaní) Návštěvníky lze navíc rozdělit na testy AB pomocí Google Optimize. Během aktivního testu AB vidí jeden uživatel jinou verzi webu než jiný. Ale to se děje náhodně a není to personalizováno.Uživatelé internetové stránky.Toto poskytnutí nepředepisuje zákon či smlouva nebo není vyžadováno pro uzavření smlouvy. Neexistuje žádná povinnost údaje poskytovat. Pokud nebudou tyto údaje poskytnuty, nemůžeme provést žádnou webovou analýzu pomocí příslušného nástroje pro webovou analýzu.Pro Google Analytics: Na této internetové stránce je aktivována tzv. anonymizace IP za použití nástroje pro webovou analýzu Google Analytics. To znamená, že prohlížečem technicky přenášená IP adresa je zkrácením IP adresy (odstraněním posledního oktetu IP adresy) před uložením anonymizována. Zbývající data jsou uložena po dobu 38 měsíců. Pro TripleA: 30 dní. Pro Google Optimize: 30 dní.
Google Analytics, TripleA, Google Optimize, data cookies.Data uložená v souborech cookies pro příslušný webový analytický nástroj (např. Google Analytics) na koncovém zařízení uživatele. K tomu patří jedinečné ID pro (opětné) rozpoznání vracejících se návštěvníků. (Odstavec G.III. pro podrobnější informace o obsahu použitých cookies.)Uživatelé internetové stránky.Toto poskytnutí nepředepisuje zákon či smlouva nebo není vyžadováno pro uzavření smlouvy. Neexistuje žádná povinnost údaje poskytovat. Pokud nebudou tyto údaje poskytnuty, nemůžeme provést žádnou webovou analýzu pomocí příslušného nástroje pro webovou analýzu.Pro Google Analytics: 38 měsíců. Pro TripleA: 30 dní. Pro Google Optimize: 30 dní. (Část G.III. Informace o době platnosti použitých cookies.)
Google Analytics, TripleA, Google Optimize, data profilu.Data, která jsou generována příslušným nástrojem pro webovou analýzu (například Google Analytics) a která jsou pro příslušný nástroj pro webovou analýzu ukládána samostatně v pseudonymních uživatelských profilech. To zahrnuje informace o používání internetových stránek, zejména zobrazování stránek, četnost zobrazení, čas strávený na navštívených stránkách i původ návštěvníka (tj. prostřednictvím kterého reklamního partnera / reklamní kampaně návštěvník web navštívil) s přiřazením jedinečného ID příslušného návštěvníka obsaženého v datech cookies Google Analytics. Google Optimize je testovací nástroj AB společnosti MARC O'POLO. Optimalizace Google používá shromážděná data k přiřazení uživatelů do testovací skupiny při jejich návštěvě. Samostatně generováno.-Pro Google Analytics: 38 měsíců. Pro TripleA: 30 dní. Pro Google Optimize: 30 dní.
2. Podrobnosti o zpracování osobních údajů
Účel zpracování osobních údajůKategorie osobních údajů, které se zpracovávajíAutomatizovaný rozhodovací procesPrávní základ a příp. oprávněné zájmyPříjemce
Google Analytics i Artefact TripleA
Vylepšení webu mimo jiné prostřednictvím A/B testů prostřednictvím Google Optimize, lepšího dosažení cílů webu (např. zvýšení počtu zobrazení stránky) a výpočtu odměn reklamních partnerů (přidružených společností). Za tímto účelem je chování uživatelů na našich internetových stránkách zaznamenáváno a analyzováno pseudonymizovanou formou. Uživatelé webu jsou označeni pod pseudonymem, aby je bylo možno na internetových stránkách znovu rozpoznat. Z těchto informací jsou vytvářeny pseudonymní uživatelské profily. Pseudonymní uživatelské profily nejsou sloučeny s údaji o nositeli pseudonymu. Cílem tohoto postupu je zjistit, odkud (např. prostřednictvím kterých reklamních partnerů a jaké reklamní kampaně) uživatelé přicházejí, které oblasti na webu navštěvují i jak často a jak dlouho jsou zobrazovány podstránky a kategorie. Tímto způsobem můžeme naše internetové stránky vylepšit tím, že je přizpůsobíme potřebám našich uživatelů, lépe zacílíme kampaně a vypočítáme výši úhrady pro naše reklamní partnery (Affiliates). K tomu využíváme následující nástroje webové analýzy: ● Google Analytics a Google Optimize nabízené společností Google ● Nástroj analýzy TripleA nabízený společností Artefact V této souvislosti provádíme pomocí Google Optimize takzvané „A/B testy“. Jedná se o metodu porovnání různých variant zobrazení na našem webu, abychom zjistili, která varianta zobrazení má lepší výkon. Tato testovací metoda nám umožňuje automaticky zobrazit různé verze stejné stránky různým uživatelům našeho webu a vyhodnotit podrobnosti chování při používání v těchto různých verzích. Na základě výsledků pak můžeme určit, která varianta funguje lépe. K tomuto účelu se používají soubory cookies nástrojů pro analýzu webu. (Odstavec G.III. s podrobnějšími informacemi o účelu použití používaných souborů cookies.)Pro Google Analytics: Data HTTP Google Analytics, data cookie Google Analytics, data profilu Google Analytics. Pro Goolge Optimize: Data HTTP Google Optimize, data cookies Google Optimize, data profilu Google Optimize. Pro Triple A: Data HTTP TripleA, Data cookies TripleA, Data profilu TripleA. Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Článek 6 odstavec 1 písmeno f obecného nařízení o ochraně osobních údajů (zvážení zájmů). Naším oprávněným zájmem je vylepšení internetových stránek, lepší dosažení cílů webu (např. zvýšení počtu zobrazení stránky) a výpočet odměny reklamním partnerům (přidružených společností).Pro Google Analytics a Optimizes: Google Ireland Limited Pro Artefact TripleA: Artefact GmbH.

Používání technologie personalizace (s použitím personalizačních cookies)

Pokud jste nastavili souhlas za účelem personalizace prostřednictvím nastavení cookies, používáme technologie personalizace k následujícím účelům:

 • Zobrazení personalizovaného obsahu v online prodejně

 • Příloha k personalizovanému obsahu pro tištěnou reklamu

Pro tento účel používáme cookies (🡪odstavec H Personalizace).

Níže k tomu naleznete podrobnější informace:

1. Podrobnosti ke zpracovávaným osobním údajům
Kategorie osobních údajů, které se zpracovávajíOsobní údaje obsažené v těchto kategoriíchZdroje datPovinnost poskytnout údajeDoba uložení
Adnymics GmbH
Data HTTP AdnymicsData protokolů, která jsou z technických důvodů generována pomocí nástroje pro webovou analýzu Adnymics používaného na webu prostřednictvím protokolu Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP (S)). Patří mezi ně IP adresa, typ a verze vašeho internetového prohlížeče, použitý operační systém, navštívená stránka, dříve navštívená stránka (adresa URL referrera) i datum a čas načítání. Uživatelé internetové stránky.Toto poskytnutí nepředepisuje zákon či smlouva nebo není vyžadováno pro uzavření smlouvy. Neexistuje žádná povinnost údaje poskytovat. V případě neposkytnutí dat nemůžeme provést sledování webu prostřednictvím Adnymics.Tato data neukládáme. Ukládání těchto údajů probíhá v oblasti odpovědnosti partnera a je anonymizované.
Data cookies AdnymicsData uložená v cookies pro nástroj sledování webu Adnymics na koncovém zařízení uživatele. Sem patří jedinečné ID k (opětovnému) rozpoznání vracejícího se přihlášeného zákazníka prostřednictvím Adnymics a označování produktů.Uživatelé internetové stránky.Toto poskytnutí nepředepisuje zákon či smlouva nebo není vyžadováno pro uzavření smlouvy. Neexistuje žádná povinnost údaje poskytovat. V případě neposkytnutí dat nemůžeme provést sledování webu prostřednictvím Adnymics.Neukládáme samotné cookies ani informace obsažené v cookies. (Část G.III. Informace o době platnosti použitých cookies.)
Data profilu AdnymicsData, která generujeme pomocí nástroje pro sledování webu Adnymics a která jsou uložena v uživatelských profilech. K tomu patří informace o používání webových stránek, zvláště zobrazení návštěv, frekvence návštěv a doba setrvání na vyvolaných stránkách s přiřazením k jedinečnému ID obsaženému v datech cookies Adnymics příslušného uživatele a jeho zákaznickému účtu jako účastníka věrnostního programu pro zákazníky.Samostatně generováno.-Tato data ukládáme po dobu, po kterou jste přihlášení k věrnostnímu programu. Kromě toho ukládáme data v anonymizované podobě
Epoq
HTTP data epoq.Data protokolů, která jsou z technických důvodů generována pomocí nástroje pro webovou analýzu používaného na webu prostřednictvím protokolu Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP (S)). Patří mezi ně IP adresa, zařízení, typ a verze vašeho internetového prohlížeče, použitý operační systém, navštívená stránka, dříve navštívená stránka (adresa URL referrera) i datum a čas načítání. Uživatelé internetové stránky.Toto poskytnutí nepředepisuje zákon či smlouva nebo není vyžadováno pro uzavření smlouvy. Neexistuje žádná povinnost údaje poskytovat. V případě neposkytnutí dat nemůžeme pomocí služby epoq provést webovou analýzu.Na těchto webových stránkách je aktivována takzvaná anonymizace IP pro použití nástroje pro sledování webu epoq. To znamená, že IP adresa přenášená prohlížečem je z technických důvodů před uložením anonymizována zkrácením IP adresy (vymazáním posledního oktetu IP adresy). Neukládáme zbývající data, ale ukládáme je pouze v prohlížeči uživatele v souborech cookie epoq (viz níže uvedená data souborů cookie epoq).
Data cookie epoq.Data uložená v souborech cookies pro webový analytický nástroj v koncovém zařízení uživatele. To zahrnuje jedinečné ID pro (opětné) rozpoznání vracejících se návštěvníků. To zahrnuje informace o typech stránek navštívených uživatelem (např. stránka s poděkováním po objednávce, stránka s podrobnostmi o produktu, nákupní košík), čísla produktů zvaných produktů, počet produktů v nákupním košíku. (Odstavec G.III. pro podrobnější informace o obsahu použitých cookies.)Uživatelé internetové stránky.Toto poskytnutí nepředepisuje zákon či smlouva nebo není vyžadováno pro uzavření smlouvy. Neexistuje žádná povinnost údaje poskytovat. V případě neposkytnutí dat nemůžeme pomocí služby epoq provést webovou analýzu.Neukládáme samotné cookies ani informace obsažené v cookies. (Část G.III. Informace o době platnosti použitých cookies.)
Data profilu epoqData, která generujeme pomocí nástroje pro sledování webu a která jsou uložena v uživatelských profilech. To zahrnuje informace o používání webových stránek, zejména zobrazení stránek, frekvenci návštěv a dobu strávenou na vyvolaných stránkách, přiřazenou k jedinečnému ID návštěvníka příslušného návštěvníka obsaženému v datech cookies epoq.Samostatně generováno.-Smazání po 1 roce
Fit Analytics
Data HTTP Fit AnalyticsData protokolů, která jsou z technických důvodů generována pomocí nástroje pro webovou analýzu Fit Analytics používaného na webu prostřednictvím protokolu Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP (S)). Patří mezi ně IP adresa, typ a verze vašeho internetového prohlížeče, použitý operační systém, navštívená stránka, dříve navštívená stránka (adresa URL referrera) i datum a čas načítání. Uživatelé internetové stránky.Toto poskytnutí nepředepisuje zákon či smlouva nebo není vyžadováno pro uzavření smlouvy. Neexistuje žádná povinnost údaje poskytovat. V případě neposkytnutí dat vám poradenství velikostí nemůžeme poskytnout.90 dní
Data cookies aplikace Fit AnalyticsData, která jsou uložena v souborech cookie pro nástroj pro přizpůsobení velikosti Fit Analytics na koncovém zařízení uživatele. To zahrnuje jedinečné ID pro (opětovné) rozpoznávání uživatelů nástroje pro návrh velikosti. (Odstavec G.III. pro podrobnější informace o obsahu použitých cookies.)Uživatelé internetové stránky.Toto poskytnutí nepředepisuje zákon či smlouva nebo není vyžadováno pro uzavření smlouvy. Neexistuje žádná povinnost údaje poskytovat. V případě neposkytnutí dat vám poradenství velikostí nemůžeme poskytnout.Neukládáme samotné cookies ani informace obsažené v cookies. (Odstavec H.III. Informace o době platnosti použitých cookies.)
Údaje poradce velikostíData, kterých se týká používání nástroje poradce velikostí: To zahrnuje informace, které poskytnete při použití nástroje poradce pro vyhledávání velikostí (pohlaví, výška, hmotnost, věk (volitelně), referenční zboží nebo značka (volitelně), velikost podprsenky (volitelně), typ postavy, oblíbené nošení) v rámci přiřazení k jedinečnému ID obsaženému v datech souborů cookies Fit Analytics. Pro výpočet se používají údaje o transakcích a vratkách.Uživatel poradce velikostí.Toto poskytnutí nepředepisuje zákon či smlouva nebo není vyžadováno pro uzavření smlouvy. Neexistuje žádná povinnost údaje poskytovat. V případě neposkytnutí těchto dat vám poradce velikostí nemůžeme poskytnout.90 dní.
AB Tasty SAS
Data HTTP AB TastyData protokolů, která jsou z technických důvodů generována, když je testovací nástroj A/B na webových stránkách používán prostřednictvím protokolu Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)). To zahrnuje IP adresu, typ a verzi vašeho internetového prohlížeče, počet zobrazených stránek, počet návštěv, pořadí návštěvy, dobu trvání návštěvy, interaktivní akce, jako je naplnění / vyprázdnění nákupního košíku, záznam používání jednotlivých webových stránek atd. Uživatelé internetové stránky.Toto poskytnutí nepředepisuje zákon či smlouva nebo není nutné pro uzavření smlouvy. Poskytnutí těchto údajů není povinné. V případě neposkytnutí údajů vám nemůžeme nabídnout optimalizovanou či personalizovanou prezentaci webových stránek. IP adresa je přenesena do epoq a převedena k lokalitě. IP adresa se v AB Tasty neukládá a slouží pouze k identifikaci lokality. Neukládáme zbývající data, ale ukládáme je pouze v prohlížeči uživatele v souborech cookie AB-Tasty (viz níže uvedená data souborů cookie AB-Tasty). Navíc tato data rovněž ukládáme v anonymizované podobě, abychom je mohli vyhodnotit pro statistické účely.
Data Cookie AB TastyData uložená v cookies pro nástroj sledování webu AB Tasty na koncovém zařízení uživatele. To zahrnuje jedinečné ID pro (opětovné) rozpoznávání, testovací ID a ID variant a rovněž časové razítko. ( Kapitola H.III. s podrobnějšími informacemi o obsahu používaných cookies.) Uživatelé internetové stránky.Toto poskytnutí nepředepisuje zákon či smlouva nebo není nutné pro uzavření smlouvy. Poskytnutí těchto údajů není povinné. V případě neposkytnutí údajů vám nemůžeme nabídnout optimalizovanou či personalizovanou prezentaci webových stránek. 13 měsíců příp. dochází k dočasnému lokálnímu uložení v prohlížeči uživatele po dobu relace příslušného uživatele.
2. Podrobnosti o zpracování osobních údajů
Účel zpracování osobních údajůKategorie osobních údajů, které se zpracovávajíAutomatizovaný rozhodovací procesPrávní základ a příp. oprávněné zájmyPříjemce
Adnymics GmbH
Chování kliknutí a nákupu uživatelů se zaznamenává a analyzuje, aby bylo možné v případě objednávky vytvořit pro uživatele příbalový leták s přizpůsobenými doporučeními produktu, pokud jste účastníkem našeho věrnostního programu zákazníků a jste přihlášeni svůj zákaznický účet při objednávce. Na základě vašeho uživatelského chování vytvoříme profil uživatele, abychom z něj zjistili váš zájem o naše produkty. Abychom vám mohli poskytnout personalizované obsahy (zpravodaj nebo písemná reklama), ukládáme takto zjištěné zájmy jako kategorizované údaje (například poslední odkliknutá kategorie nebo produkty, které byly vloženy do nákupního košíku, ale žádné jednoznačné cesty kliknutí) ve vašem zákaznickém profilu, který pro vás jako pro účastníka vedeme k věrnostnímu programu pro zákazníky (Odstavec E). Pro tyto účely používáme soubory cookies. (Odstavec H.III. pro podrobné informace o účelech použitých cookies.)Data HTTP Adnymics, data cookies Adnymics, data profilu Adnymics.Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Článek 6 odstavec 1 písmeno a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (souhlas).Adnymics GmbH
epoq
Oslovení uživatele prostřednictvím doporučen produktů na určitých místech v online prodejně. Za tímto účelem je chování uživatelů na našich internetových stránkách zaznamenáváno a analyzováno pseudonymizovanou formou. Uživatelé webu jsou označováni v pseudonymní formě, abychom vás na našem webu opět rozpoznali. Z těchto informací jsou vytvářeny pseudonymní uživatelské profily. Pseudonymní uživatelské profily nejsou sloučeny s údaji o nositeli pseudonymu. Cílem procesu je znovu upozornit zákazníka, který už projevil zájem o web nebo produkt, na produkt, aby se zvýšila relevantnost reklamy a tím míra prokliku a konverze (např. částky objednávky). epoq přitom nabízí různá vyhodnocení. (Odstavec G.III. s podrobnějšími informacemi o účelu použití používaných souborů cookies.)Data HTTP epoq, data cookies epoq, data profilu epoqNení použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Článek 6 odstavec 1 písmeno a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (souhlas).epoq
Oslovení uživatele na základě lokality Za tímto účelem je lokalita uživatelů na našich internetových stránkách zaznamenávána a analyzována pseudonymizovanou formou. Z informací o lokalitě lze například rozšířit data o počasí. Data HTTP epoq, data cookies epoq, data profilu epoqNení použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Článek 6 odstavec 1 písmeno a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (souhlas).epoq
Fit Analytics
Poskytnutí nástroje poradce velikostí na webu: U určitých kategorií oděvů jsou velikosti doporučovány uživateli našeho nástroje poradce pro vyhledávání velikostí po jednorázovém zadání jeho údajů na základě reálných průřezových dat, která poskytuje MARC O’POLO Fit Analytics. Za tímto účelem, a to včetně zajištění bezpečnosti při IT infrastruktury používané při poskytování nástroje poradce pro vyhledávání velikostí, se dočasně zpracovávají data na našem webu, aby vám byl nástroj poradce pro vyhledávání velikostí k dispozici. Za tímto účelem se informace o vašem používání nástroje pro vyhledávání velikosti ukládají do souborů cookies (Odstavec G) ve vašem koncovém zařízení. Pokud chcete, můžete data uložená námi v souborech cookie a ve vašem koncovém zařízení kdykoli smazat přes následující odkaz nebo pomocí našeho banneru cookie: https://widget.fitanalytics.com/widget/optout/ Zde najdete prohlášení o ochraně osobních údajů od Fit Analytics: https://widget.fitanalytics.com/documents/privacy_en.html Data HTTP Fit Analytics, data cookies Fit Analytics, data poradce pro vyhledávání velikostí.Neexistuje žádné automatické rozhodování.Článek 6 odstavec 1 písmeno a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (souhlas).Fit Analytics GmbH
AB Tasty
Optimalizace webu pro lepší uživatelský zážitek. Shromažďování údajů a používání nástrojů je nezbytné z technického hlediska, abychom zajistili, že budeme moci průběžně optimalizovat funkce, prezentaci a transparentnost potřebných informací pro návštěvníky našeho obchodu. Uživatelům se přehraje varianta s odpovídajícími optimalizacemi, aby se zjistilo, zda je pro ně varianta vhodnější. Data HTTP AB Tasty, data cookies AB TastyNení použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Článek 6 odstavec 1 písmeno a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (souhlas).AB Tasty
3. Detailní údaje o příjemcích osobních údajů a předávání osobních údajů do třetích zemí a/nebo mezinárodním organizacím
PříjemceRole příjemcePředávání osobních údajů do třetích zemí a/nebo mezinárodním organizacím Rozhodnutí o přiměřenosti nebo vhodné či přiměřené záruky pro předávání do třetích zemí a/nebo mezinárodním organizacím
Adnymics GmbH
adnymics GmbH Denisstr. 1b 80335 München Zpracovatel zakázky.EU.-
Epoq
Epoq epoq internet services GmbH ⋅ Willy-Brandt-Straße 3 ⋅ 76275 EttlingenZpracovatel zakázky.EU
Fit Analytics
Fit Analytics GmbH Voigtstr. 3 10247 Berlin GermanyZpracovatel zakázky.EU, UK a USA.Není předloženo žádné rozhodnutí komise o přiměřenosti ve smyslu článku 45 odstavce 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Fit Analytics disponuje standardními smluvními ustanoveními (SSC), která byla schválena dle článku 46 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
AB Tasty
AB TASTY SAS 3 impasse de la Planchette F-75003 Paříž Zpracovatel zakázky.EU a USA.Není předloženo žádné rozhodnutí komise o přiměřenosti ve smyslu článku 45 odstavce 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. AB Tasty disponuje standardními smluvními ustanoveními (SSC), která byla schválena dle článku 46 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Využívání online kontaktních formulářů

Na této internetové stránce vám nabízíme možnost nás kontaktovat prostřednictvím kontaktních formulářů. Informace, které nám v kontaktním formuláři sdělíte, zpracováváme pro vyřízení vaší záležitosti, například dostupnosti určitého zboží. Kromě toho informace případně ukládáme pro důkazní účely k veškerému uplatňování a vykonávání právních nároků nebo obhajobě před nimi nebo k naplnění zákonných, zvláště obchodních a daňových, povinností přechovávání.

Při využívání kontaktních formulářů internetových stránek zasílá z technických důvodů vyhledávač používaný na vašem koncovém přístroji na server našich internetových stránek jisté informace, například vaši IP adresu. Tyto informace zpracováváme pro poskytnutí kontaktních formulářů na webových stránkách a k zajištění bezpečnosti infrastruktury IT využité k poskytnutí formuláře.

Níže k tomu naleznete podrobnější informace:

1. Podrobnosti ke zpracovávaným osobním údajům
Kategorie osobních údajů, které se zpracovávajíOsobní údaje obsažené v těchto kategoriíchZdroje datPovinnost poskytnout údajeDoba uložení
Data HTTP kontaktního formuláře.Data protokolů, ke kterým dochází z technických důvodů při vyvolání kontaktních formulářů internetové stránky pomocí protokolu Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP (S)). Mezi ně patří IP adresa, typ a verze vašeho internetového prohlížeče, použitý operační systém, navštívená stránka, dříve navštívená stránka (adresa URL referrera), datum a čas vyhledávání, dříve navštívená stránka (adresa URL referrera) a datum a čas vyhledávání. Uživatelé internetové stránky.Toto poskytnutí nepředepisuje zákon či smlouva nebo není nutné pro uzavření smlouvy. Poskytnutí těchto údajů není povinné. V případě neposkytnutí těchto údajů nemůžeme poskytnout požadované obsahy internetových stránek. Data jsou ukládána do souborů protokolu serveru ve formě, která umožňuje identifikaci příslušné osoby maximálně po dobu 7 dnů, pokud nenastane událost související se zabezpečením (jako je např. útok DDoS). V případě události související se zabezpečením se soubory protokolu serveru ukládají, dokud není událost související se zabezpečením odstraněna a zcela objasněna.
Data kontaktního formuláře.Data, která nám v kontaktních formulářích webové stránky sdělíte. Sem patří informace, které nám poskytnete v příslušném kontaktním formuláři na webové stránce. K nim mohou patřit především následující data: Jméno, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mail i obsah vašeho požadavku. Uživatelé internetové stránky.Toto poskytnutí nepředepisuje zákon či smlouva nebo není nutné pro uzavření smlouvy. Poskytnutí těchto údajů není povinné. V případě neposkytnutí těchto dat nemůžeme vaši záležitost zpracovat. Data budou uložena až do vyřízení vaší záležitosti. Tato data ukládáme pro důkazní účely k veškerému uplatňování a vykonávání právních nároků a kromě toho ještě pro přechodné období let od konce roku, ve kterém jste nám tato data sdělili a v případě jakýchkoli právních sporů až do jejich ukončení. Nadto ještě tato data ukládáme tehdy, pokud se jich týkají zákonné, zvláště obchodní a daňové povinnosti přechovávání. V závislosti na typu podkladů mohou existovat obchodní a daňové povinnosti přechovávání od šesti do deseti let (§ 147 daňového řádu (v orig. AO), § 257 obchodního zákoníku (v orig. HGB)).
2. Podrobnosti o zpracování osobních údajů
Účel zpracování osobních údajůKategorie osobních údajů, které se zpracovávajíAutomatizovaný rozhodovací procesPrávní základ a příp. oprávněné zájmyPříjemce
Poskytnutí našich kontaktních formulářů na webových stránkách. Za tímto účelem jsou data HTTP dočasně zpracovávána na našem webovém serveru. Data HTTP kontaktního formuláře.Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Článek 6 odstavec 1 písmeno f obecného nařízení o ochraně osobních údajů (zvážení zájmů). Naším oprávněným zájmem je poskytování obsahů internetových stránek vyžádaných uživatelem. Článek 6 odstavec 1 písmeno f obecného nařízení o ochraně osobních údajů (zvážení zájmů). Naším oprávněným zájmem je poskytování obsahů internetových stránek vyžádaných uživatelem. Poskytovatel webhostingu.
Zajištění bezpečnosti IT infrastruktury použité pro poskytování tohoto formuláře, zejména pro detekci, odstranění a ověřitelnou dokumentaci narušení (např. útoků DDoS). Za tímto účelem jsou data dočasně uložena v logovacích souborech na našem webovém serveru a vyhodnocena. Data HTTP kontaktního formuláře.Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Článek 6 odstavec 1 písmeno f obecného nařízení o ochraně osobních údajů (zvážení zájmů). Naším oprávněným zájmem je zajištění bezpečnosti IT infrastruktury použité pro poskytování tohoto formuláře, zejména pro detekci, odstranění a ověřitelnou dokumentaci narušení (např. útoků DDoS). Poskytovatel webhostingu.
Zpracování vaší záležitosti.Data kontaktního formuláře.Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Pokud se váš požadavek týká nějaké smlouvy, ve které jste smluvní stranou, nebo která se týká provádění předsmluvních opatření: Článek 6 odstavec 1 písmeno b obecného nařízení o ochraně osobních údajů (naplnění smlouvy nebo provádění předsmluvních opatření). V opačném případě: Článek 6 odstavec 1 písmeno f obecného nařízení o ochraně osobních údajů (zvážení zájmů). V tomto případě je naším oprávněným zájmem zpracování vaší záležitosti. Poskytovatel zákaznického servisu.
Ukládání a zpracování pro důkazní účely k veškerému uplatňování a vykonávání právních nároků nebo obhajobě před nimi.Data kontaktního formuláře.Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Článek 6 odstavec 1 písmeno f obecného nařízení o ochraně osobních údajů (zvážení zájmů). Naším oprávněným zájmem je uplatňování a vykonávání právních nároků nebo obhajoba před nimi. Poskytovatel zákaznického servisu.
Přechovávání dat pro splnění zákonných, zvláště obchodních a daňových povinností přechovávání. V závislosti na typu dokumentů může existovat obchodněprávní a daňověprávní povinnost uchovávání po dobu šesti nebo deseti let (§ 147 německého daňového řádu (AO), § 257 německého obchodního zákoníku (HGB)). Data kontaktního formuláře.Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Článek 6 odstavec 1 písmeno c obecného nařízení o ochraně dat (Splnění právní povinnosti).Poskytovatel zákaznického servisu.
3. Detailní údaje o příjemcích osobních údajů a předávání osobních údajů do třetích zemí a/nebo mezinárodním organizacím
PříjemceRole příjemcePředávání osobních údajů do třetích zemí a/nebo mezinárodním organizacímRozhodnutí o přiměřenosti nebo vhodné či přiměřené záruky pro předávání do třetích zemí a/nebo mezinárodním organizacím
Poskytovatel webhostingu. (v současnosti: ABOUT YOU GmbH, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Německo). Zpracovatel zakázky.EU a USA.Není předloženo žádné rozhodnutí komise o přiměřenosti ve smyslu článku 45 odstavce 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. ABOUT YOU disponuje standardními smluvními ustanoveními (SSC), která byla schválena dle článku 46 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Poskytovatel zákaznického servisu (v současnosti: Ströer X GmbH, Georgiring 3, 04103 Leipzig). Zpracovatel zakázky.EU.-

C. Informace o zpracování osobních dat zákazníků našeho internetového obchodu

Informace o zpracování osobních dat zákazníků našeho internetového obchodu

Na našich internetových stránkách máte možnost využít náš internetový obchod MARC O’POLO, do kterého se ve verzích různých zemí dostanete přes pro danou zemi specifická URL (např. Pro Německo na www.marc-o-polo.com/de-de/) (dále jen jako „Obchody zemí“). Přehled jednotlivých obchodů zemí najdete v části A, písm. 1.1. našich VOP. Lokální obchody se souhrnně označují jako „Internetový obchod“.

Pro poskytnutí různých funkcí v našem internetovém obchodě, pro dokončení, provádění i zpětné vyřízení kupních smluv, k zasílání e-mailů s reklamou vlastních produktů za předpokladu § 7 odst. 3 Zákona o nekalé soutěži (v orig. UWG), k zajištění bezpečnosti infrastruktury IT využité pro poskytování internetového obchodu, pro správu a uplatnění našich požadavků na kupní cenu, pro poskytnutí hodnotící funkce, pro provedení kontroly případných podvodů a bonity během a po dokončení objednávky, pro zasílání zákaznických dotazníků za účelem průzkumu trhu i k důkazním účelům a k naplnění zákonných povinností přechovávání zpracováváme při používání našeho internetového obchodu různé osobní údaje, například e data, která jste nám sdělili v objednávkovém formuláři.

V našem internetovém obchodě můžete objednávat „jako host“ nebo volitelně přes váš zákaznický účet. Používání našeho zákaznického účtu je k dispozici výhradně účastníkům věrnostního programu MARC O'POLO MEMBERS v internetovém obchodě v Německu. Podrobnosti o zpracování osobních údajů účastníků věrnostního programu, včetně použití zákaznického účtu, jsou popsány v odstavci těchto informací o ochraně osobních údajů.

Níže k tomu naleznete podrobnější informace:

Podrobnosti ke zpracovávaným osobním údajům

Kategorie osobních údajů, které se zpracovávajíOsobní údaje obsažené v těchto kategoriíchZdroje datPovinnost poskytnout údajeDoba uložení
Data HTTP.Data protokolů, ke kterým dochází z technických důvodů při vyvolání internetového obchodu na webové stránce pomocí protokolu Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP (S)). Patří mezi ně IP adresa, typ a verze vašeho internetového prohlížeče, použitý operační systém, navštívená stránka, dříve navštívená stránka (adresa URL referrera), datum a čas načítání.Uživatel internetového obchodu.Toto poskytnutí nepředepisuje zákon či smlouva nebo není vyžadováno pro uzavření smlouvy. Neexistuje žádná povinnost údaje poskytovat. V případě neposkytnutí údajů nemůžeme požadované obsahy internetových stránek poskytnout.Data jsou ukládána do souborů protokolu serveru ve formě, která umožňuje identifikaci příslušné osoby maximálně po dobu 7 dnů, pokud nenastane událost související se zabezpečením (jako je např. útok DDoS). V případě události související se zabezpečením se soubory protokolu serveru ukládají, dokud není událost související se zabezpečením odstraněna a zcela objasněna.
Data nákupního košíku.Data k produktům, které vložíte do nákupního košíku internetového obchodu. Mezi ně patří označení zboží, číslo zboží, počet, velikost, barva, cena, měna.Uživatel internetového obchodu.Poskytnutí je zapotřebí pro uzavření kupní smlouvy. Neexistuje žádná povinnost údaje poskytovat. V případě neposkytnutí dat nemůžete prostřednictvím našeho internetového obchodu zakoupit žádné zboží.Před dokončením objednávky: Tato data v našich systémech neukládáme trvale, ale zpracováváme je pouze dočasně v době, kdy je webová stránky k dispozici (např. pro zobrazení obsahu nákupního košíku). Uložení probíhá dočasně lokálně ve vyhledávači uživatele po dobu relace příslušného uživatele. Po dokončení objednávky: Data se ukládají až do úplného vyřízení vaší objednávky, tj. do zaslání zboží. Tato data ukládáme pro důkazní účely k veškerému uplatňování a vykonávání právních nároků a kromě toho ještě pro přechodné období let od konce roku, ve kterém jste nám tato data sdělili a v případě jakýchkoli právních sporů až do jejich ukončení. Nadto ještě tato data ukládáme tehdy, pokud se jich týkají zákonné, zvláště obchodní a daňové povinnosti přechovávání. V závislosti na typu podkladů mohou existovat obchodní a daňové povinnosti přechovávání od šesti do deseti let (§ 147 daňového řádu (v orig. AO), § 257 obchodního zákoníku (v orig. HGB)).
Kontaktní údaje.Data, která nám poskytnete v rámci procesu objednávky pro navázání kontaktu za účelem vyřízení vaší objednávky. K nim mohou patřit především následující údaje: Oslovení, jméno, příjmení, poštovní adresa, telefonní číslo i e-mailová adresa. Uživatel internetového obchodu.Pro uzavření smlouvy je v procesu objednávky nutné poskytnout údaje označené jako povinné. Neexistuje žádná povinnost údaje poskytovat. V případě neposkytnutí údajů není uzavření smlouvy možné.Data se ukládají až do úplného vyřízení vaší objednávky, tj. do zaslání zboží. Tato data ukládáme pro důkazní účely k veškerému uplatňování a vykonávání právních nároků a kromě toho ještě pro přechodné období let od konce roku, ve kterém jste nám tato data sdělili a v případě jakýchkoli právních sporů až do jejich ukončení. Nadto ještě tato data ukládáme tehdy, pokud se jich týkají zákonné, zvláště obchodní a daňové povinnosti přechovávání. V závislosti na typu podkladů mohou existovat obchodní a daňové povinnosti přechovávání od šesti do deseti let (§ 147 daňového řádu (v orig. AO), § 257 obchodního zákoníku (v orig. HGB)).
Data zaslání.Údaje, které nám v rámci procesu objednání poskytnete pro odeslání vámi objednaného zboží. To zahrnuje vámi zvolený způsob dopravy a případně i dodací adresu, kterou jste uvedli, a která se liší od fakturační adresy.Uživatel internetového obchodu.Poskytnutí je zapotřebí pro uzavření kupní smlouvy. Neexistuje žádná povinnost údaje poskytovat. V případě neposkytnutí dat nemůžete prostřednictvím našeho internetového obchodu zakoupit žádné zboží.Data ukládáme až do úplného zpracování vaší objednávky, tj. do odeslání zboží. Tato data ukládáme pro důkazní účely k veškerému uplatňování a vykonávání právních nároků a kromě toho ještě pro přechodné období let od konce roku, ve kterém jste nám tato data sdělili a v případě jakýchkoli právních sporů až do jejich ukončení. Nadto ještě tato data ukládáme tehdy, pokud se jich týkají zákonné, zvláště obchodní a daňové povinnosti přechovávání. V závislosti na typu dokumentů mohou existovat obchodní a daňové požadavky na uchovávání po dobu šesti nebo deseti let (§ 147 daňového zákoníku (AO), § 257 německého obchodního zákoníku (HGB).
Platební údaje.Údaje, které nám poskytnete k platbě za vámi objednané zboží. Ty jsou určeny podle toho, jaký způsob platby zvolíte. To v závislosti na způsobu platby zahrnuje například vaše číslo IBAN, číslo BIC nebo fakturační adresu.Uživatel internetového obchodu.Pro uzavření smlouvy je v procesu objednávky nutné poskytnout údaje označené jako povinné. Neexistuje žádná povinnost údaje poskytovat. V případě neposkytnutí povinných údajů není uzavření smlouvy možné.Data se ukládají až do úplného vyřízení vaší objednávky, tj. do zaslání zboží. Tato data ukládáme pro důkazní účely k veškerému uplatňování a vykonávání právních nároků a kromě toho ještě pro přechodné období let od konce roku, ve kterém jste nám tato data sdělili a v případě jakýchkoli právních sporů až do jejich ukončení. Nadto ještě tato data ukládáme tehdy, pokud se jich týkají zákonné, zvláště obchodní a daňové povinnosti přechovávání. V závislosti na typu podkladů mohou existovat obchodní a daňové povinnosti přechovávání od šesti do deseti let (§ 147 daňového řádu (v orig. AO), § 257 obchodního zákoníku (v orig. HGB)).
Data objednávky.Informace o vaší objednávce. To zahrnuje informace o zakoupeném zboží (označení zboží, číslo zboží, cena, měna, číslo objednávky), použitá verze obchodu, datum a čas příslušného nákupu, vybraný způsob platby a způsob dopravy, stav vaší objednávky.Samostatně generováno.-Data se ukládají až do úplného vyřízení vaší objednávky, tj. do zaslání zboží. Tato data ukládáme pro důkazní účely k veškerému uplatňování a vykonávání právních nároků a kromě toho ještě pro přechodné období let od konce roku, ve kterém jste nám tato data sdělili a v případě jakýchkoli právních sporů až do jejich ukončení. Nadto ještě tato data ukládáme tehdy, pokud se jich týkají zákonné, zvláště obchodní a daňové povinnosti přechovávání. V závislosti na typu podkladů mohou existovat obchodní a daňové povinnosti přechovávání od šesti do deseti let (§ 147 daňového řádu (v orig. AO), § 257 obchodního zákoníku (v orig. HGB)).
Data dlužníků.Data, která zpracováváme pro správu našich pohledávek z kupní ceny v našem interním managementu dlužníků. To zahrnuje zejména informace o aktuálních otevřených položkách, příchozích platbách, stupních upomínek, probíhajících inkasních procesech, vratkách.Poskytovatelé platebních služeb, inkasní společnosti, generováno samostatně.-Data se ukládají až do úplného vyřízení vaší objednávky, tj. do zaslání zboží. Tato data ukládáme pro důkazní účely k veškerému uplatňování a vykonávání právních nároků a kromě toho ještě pro přechodné období let od konce roku, ve kterém jste nám tato data sdělili a v případě jakýchkoli právních sporů až do jejich ukončení. Nadto ještě tato data ukládáme tehdy, pokud se jich týkají zákonné, zvláště obchodní a daňové povinnosti přechovávání. V závislosti na typu podkladů mohou existovat obchodní a daňové povinnosti přechovávání od šesti do deseti let (§ 147 daňového řádu (v orig. AO), § 257 obchodního zákoníku (v orig. HGB)).
E-mailová data transakce.Informace z transakčních e-mailů, které zasíláme pro (zpětné) vyřízení vaší objednávky (např. potvrzení objednávky). To zahrnuje obsah a čas transakčních e-mailů.Samostatně generováno.-Data jsou uložena až do úplného vyřízení vaší objednávky. Zvláště to také zahrnuje možné zpětné vyřízení objednávky. Tato data ukládáme pro důkazní účely k veškerému uplatňování a vykonávání právních nároků a kromě toho ještě pro přechodné období let od konce roku, ve kterém jste nám tato data sdělili a v případě jakýchkoli právních sporů až do jejich ukončení. Nadto ještě tato data ukládáme tehdy, pokud se jich týkají zákonné, zvláště obchodní a daňové povinnosti přechovávání. V závislosti na typu podkladů mohou existovat obchodní a daňové povinnosti přechovávání od šesti do deseti let (§ 147 daňového řádu (v orig. AO), § 257 obchodního zákoníku (v orig. HGB)).
Hodnoty objednávky a vratky.Jakýkoli důvod pro vrácení uvedený v souvislosti s vrácením. Uživatel internetového obchodu. Toto poskytnutí nepředepisuje zákon či smlouva nebo není vyžadováno pro uzavření smlouvy. Neexistuje žádná povinnost údaje poskytovat. V případě neposkytnutí těchto dat nemůžeme při výpočtu a posouzení kvóty vratek zohlednit důvody pro vrácení.V našich systémech neukládáme důvody vratek. Námi zjištěnou kvótu vratek ukládáme po 24 měsíců.
Hodnoty objednávky a vratky.Částka objednávky a cena vráceného zboží, jakož i použité kontaktní údaje, které potřebujeme ke zjištění kvóty vratek. Pro výpočet kvóty vratek zjišťujeme procentuální podíl vašich vratek na základě součtu objednávek, které jste celkem vygenerovali objednáním v našem internetovém obchodě.Samostatně generováno.-V našich systémech neukládáme důvody vratek. Námi zjištěnou kvótu vratek ukládáme po 24 měsíců.
Data hodnocení.Informace, které nám poskytujete při hodnocení produktů. Patří k nim e-mailová adresa a uživatelské jméno podle vašeho výběru.Uživatel internetového obchodu.Toto poskytnutí nepředepisuje zákon či smlouva nebo není vyžadováno pro uzavření smlouvy. Neexistuje žádná povinnost údaje poskytovat. V případě neposkytnutí údajů nemůžeme poskytnout funkci hodnocení internetových stránek.Data se ukládají, dokud se vaše hodnocení zobrazuje na našich webových stránkách. Tato data ukládáme pro důkazní účely k veškerému uplatňování a vykonávání právních nároků a kromě toho ještě pro přechodné období let od konce roku, ve kterém jste nám tato data sdělili a v případě jakýchkoli právních sporů až do jejich ukončení. Nadto ještě tato data ukládáme tehdy, pokud se jich týkají zákonné, zvláště obchodní a daňové povinnosti přechovávání. V závislosti na typu podkladů mohou existovat obchodní a daňové povinnosti přechovávání od šesti do deseti let (§ 147 daňového řádu (v orig. AO), § 257 obchodního zákoníku (v orig. HGB)).
Data o bonitě.Informace o kredibilitě našich zákazníků. K tomu patří zvláště informace o bonitě poskytnuté poskytovateli informací o solventnosti vycházející z údajů insolvenčního seznamu a seznamu dlužníků obvodních soudů a oznámení věřitelů nebo zástupců věřitelů o platební morálce v rozporu se smlouvou. Poskytovatelé informací o solventnosti.-Data ukládáme až do úplného zpracování vaší objednávky, tj. do odeslání zboží. Tato data ukládáme pro důkazní účely k veškerému uplatňování a vykonávání právních nároků a kromě toho ještě pro přechodné období let od konce roku, ve kterém jste nám tato data sdělili a v případě jakýchkoli právních sporů až do jejich ukončení. Nadto ještě tato data ukládáme tehdy, pokud se jich týkají zákonné, zvláště obchodní a daňové povinnosti přechovávání. V závislosti na druhu dokumentů mohou existovat obchodní a daňové povinnosti spojené se zadržením v délce šesti nebo deseti let (§ 147 německého daňového zákoníku (AO), § 257 německého obchodního zákoníku (HGB)).
Data o bonitě.Kromě toho sem zahrnujeme informace, které jsme vygenerovali o včasném vyřízení našich nároků a poznatků, které čerpáme z předešlých kontrol podvodů a bonity, např. nastavení limitů pro vaše nákupy.Samostatně generováno.-Data ukládáme až do úplného zpracování vaší objednávky, tj. do odeslání zboží. Tato data ukládáme pro důkazní účely k veškerému uplatňování a vykonávání právních nároků a kromě toho ještě pro přechodné období let od konce roku, ve kterém jste nám tato data sdělili a v případě jakýchkoli právních sporů až do jejich ukončení. Nadto ještě tato data ukládáme tehdy, pokud se jich týkají zákonné, zvláště obchodní a daňové povinnosti přechovávání. V závislosti na druhu dokumentů mohou existovat obchodní a daňové povinnosti spojené se zadržením v délce šesti nebo deseti let (§ 147 německého daňového zákoníku (AO), § 257 německého obchodního zákoníku (HGB)).
Údaje z průzkumu trhu.Informace, které shromažďujeme v rámci zasílání dotazníků zákazníkům pro účely průzkumu trhu, zejména k analýze spokojenosti našich zákazníků v pseudonymizované podobě a ke zlepšení obsahů našich nabídek. Uživatel internetového obchodu.Toto poskytnutí nepředepisuje zákon či smlouva nebo není vyžadováno pro uzavření smlouvy. Neexistuje žádná povinnost údaje poskytovat. V případě neposkytnutí údajů nemůžeme provádět žádné průzkumy a analýzy průzkumu trhu.Tato data ukládáme v pseudonymizované podobě po dobu maximálně 38 měsíců. Navíc tato data také ukládáme v anonymizované podobě, abychom je mohli vyhodnotit pro interní, statistické účely.
Data pro správu reklamy.Informace o udělených reklamních souhlasech a případných rozporech v reklamě. To zahrnuje předmět, datum a čas souhlasu, IP adresu koncového zařízení použitého pro souhlas, jakož i předmět, datum a čas jakéhokoli odvolání souhlasu nebo námitky proti zpracování osobních údajů pro reklamní účely.Uživatel online obchodu.Toto poskytnutí nepředepisuje zákon či smlouva nebo není vyžadováno pro uzavření smlouvy. Neexistuje žádná povinnost údaje poskytovat. Pokud nebudou údaje poskytnuty, nemůžeme vzít v úvahu váš souhlas nebo vaše odmítnutí reklamy.Tyto údaje ukládáme, dokud je poskytnut souhlas nebo pokud provádíme reklamní opatření bez souhlasu na základě informací, které vám o této reklamě poskytneme. Tato data ukládáme pro důkazní účely k veškerému uplatnění, výkonu nebo ochraně právních nároků a kromě toho ještě pro přechodné období tří let od konce roku, ve kterém jste odvolali souhlas popř. jsme ukončili příslušné reklamní opatření a v případě jakýchkoli právních sporů až do jejich ukončení.
Virtuální vzorová data.Informace z virtuální zkušebny, které shromažďujeme na základě vašeho souhlasu v rámci relace. Jedná se o subjekt, datum a čas souhlasu, IP adresu koncového zařízení použitého pro udělení souhlasu, jakož i subjekt, datum a čas případného odvolání souhlasu nebo námitky proti zpracování osobních údajů pro reklamní účely.Uživatelé internetového obchodu.Poskytnutí není vyžadováno zákonem nebo smlouvou nebo není nezbytné pro uzavření smlouvy. Neexistuje žádná povinnost údaje poskytnout. V případě, že údaje nebudou poskytnuty, nebudeme vám moci poskytnout virtuální kování. Tyto údaje ukládáme po dobu trvání relace.

Podrobnosti o zpracování osobních údajů

Účel zpracování osobních údajůKategorie osobních údajů, které se zpracovávajíAutomatizovaný rozhodovací procesPrávní základ a příp. oprávněné zájmyPříjemce
Poskytování funkcí našeho internetového obchodu na webových stránkách. Za tímto účelem jsou data HTTP dočasně zpracovávána na našem webovém serveru. Data HTTP, data nákupního košíku.Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Článek 6 odstavec 1 písmeno f obecného nařízení o ochraně osobních údajů (zvážení zájmů). Naším oprávněným zájmem je poskytování obsahů internetových stránek vyžádaných uživatelem. Poskytovatel webhostingu.
Uzavření a plnění kupních smluv uzavřených prostřednictvím internetového obchodu. To zahrnuje zejména vyřízení platby, odeslání vámi objednaného zboží, jakož i odeslání transakčních e-mailů, abychom vás informovali o příslušném stavu vaší objednávky. Jakožto účastníkovi našeho věrnostního programu pro zákazníky můžeme do vašeho balíčku přidat příbalové letáky, které vytváříme na základě vašeho chování při používání našeho webu, za předpokladu, že jste udělili souhlas s „personalizací“ prostřednictvím naší ochrany dat a nastavení souborů cookies (odstavec B.IV) Údaje o nákupním košíku, kontaktní údaje, přepravní údaje, platební údaje, údaje o objednávce, e-mailové údaje transakcí. Následující data používáme k vytváření personalizovaných příbalových letáků: Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Článek 6 odstavec 1 písmeno b obecného nařízení o ochraně osobních údajů (naplnění smlouvy nebo provádění předsmluvních opatření).Poskytovatelé webhostingu, Arvato Distributions, parcelLab, poskytovatelé poštovních služeb systému a služeb, poskytovatelé přepravních služeb, poskytovatelé platebních služeb.
Provedení kontroly vaší objednávky na základě obecných charakteristik, jako je objem objednávky, dodací adresa, která se liší od fakturační adresy nebo stav nových nebo stávajících zákazníků. Na základě automatizované kontroly se provádí předběžný výběr platebních metod, které vám nabízíme, abychom se co nejlépe vyhnuli riziku nezaplacení. Tato kontrola probíhá před výběrem platební metody, aby byl proces objednávání co nejplynulejší Kontaktní údaje, údaje o nákupním košíku, údaje o dopravě.Existuje automatizovaný rozhodovací proces založený na následující logice: Kontrola objednávky začne poté, co nám poskytnete své kontaktní a dodací údaje a kliknete na „pokračovat“, než pro vaši objednávku zobrazíme určité způsoby platby. Podle předem definovaných pravidel zkontrolujeme, zda při provádění objednávky hrozí riziko platební neschopnosti, takže by měly být nabídnuty jen bezpečné způsoby platby, tj. žádný nákup na fakturu. Za tímto účelem nejprve zkontrolujeme vaše kontaktní a přepravní údaje, abychom se ujistili, že se zadaná(é) adresa(y) shoduje(í). Analyzujeme také výši objednávky. Zejména kontrolujeme, zda bylo dosaženo maximálního nakonfigurovaného limitu objednávky nebo zda objednáváte jako nový zákazník. Článek 6 odstavec 1 písmeno f obecného nařízení o ochraně osobních údajů (zvážení zájmů). Naším oprávněným zájmem je nejlepší možné snížení rizika platební neschopnosti a zvýšení zákaznické zkušenosti s objednávkovým procesem.Poskytovatel webhostingu.
Poskytnutí platební metody „nákup na fakturu“. Za tímto účelem náš poskytovatel služeb Infoscore Consumer Data GmbH (Rheinstrasse 99, 76532 Baden-Baden) za nás provádí kontrolu bonity (dále jen „Infoscore“), pokud jste zvolili platební metodu „Nákup na fakturu“. Kontaktní údaje, údaje o nákupním košíku, přepravní údaje, údaje o objednávkách, údaje o dlužnících, hodnoty objednávek a vratek, údaje o bonitě.Existuje automatizovaný rozhodovací proces založený na následující logice: Kontrola kreditu začíná po schválení kontroly kreditu a dokončení objednávky kliknutím na „nyní závazně objednat“. Kromě toho Infoscore získá od poskytovatele informací o solventnosti informace o bonitě a za tímto účelem předá poskytovateli informací o solventnosti vaše kontaktní a dodací údaje. Informace o bonitě obsahuje takzvanou hodnotu skóre, která je vypočítána na základě vědecky uznávaného matematicko-statistického postupu a využívá se k posouzení kreditního rizika. Infoscore posuzuje riziko nezaplacení na základě hodnoty skóre předané poskytovatelem informací o solventnosti. Infoscore nám poté předá výsledek podvodu a kontroly kreditu automatizovanou formou, kterou interpretujeme podle přednastavených pravidel a určíme, zda lze objednávku provést zvolenou platební metodou. Pokud nejsou testovací kritéria dostatečně hodnocena, vrátíte se zpět k platebním metodám a nyní si můžete vybrat pouze ze zabezpečených platebních metod (bez nákupu na fakturu). Souhlas (článek 6 odstavec 1 písmeno a obecného nařízení o ochraně osobních údajů).Infoscore Consumer Data GmbH, poskytovatel informací o solventnosti.
Provedení kontroly podvodu po dokončení vaší objednávky, aby se co nejlépe vyhnulo riziku nezaplacení. Na základě převážně automatizovaných testů se rozhodujeme, do jaké míry můžeme vaši objednávku provést v požadovaném rozsahu. Kontrolu podvodů provádí naším jménem společnost Infoscore Consumer Data GmbH (Rheinstrasse 99, 76532 Baden-Baden) (dále jen „Infoscore“). Kontaktní údaje, údaje o nákupním košíku, přepravní údaje, údaje o objednávkách, údaje o dlužnících, hodnoty objednávek a vratek.Existuje automatizovaný rozhodovací proces založený na následující logice: Kontrola podvodu začíná dokončením objednávky kliknutím na „nyní závazně objednat“. Podle předem definovaných pravidel zkontroluje Infoscore, zda při provádění objednávky hrozí riziko platební neschopnosti, takže by měly být nabídnuty jen bezpečné způsoby platby, tj. žádný nákup na fakturu. Za tímto účelem zkontroluje Infoscore nejprve vaše kontaktní a přepravní údaje s ohledem na váš věk a správnost zadané/ých adres/y. K tomu analyzuje Infoscore počet a výši objednávek v určitém časovém intervalu. Přitom zejména zkontroluje, do jaké míry byly vaše kontaktní a dodací údaje použity pro minulé objednávky, například zda byly v krátké době poskytnuty různé e-mailové adresy pro stejnou fakturační adresu. K tomu Infoscore kontroluje informace, které jsme vygenerovali o včasném vyřízení našich pohledávek a poznatků, které jsme zjistili z předešlých kontrol podvodů, jako např. nastavení limitů pro vaše nákupy. Infoscore zejména zkontroluje, zda byl splněn limit objednávky nakonfigurovaný jako maximum, zkontroluje vaši návratovou kvótu generovanou z hodnoty objednávky a vratky a z našich zákaznických dat určí, zda a do jaké míry existují současné otevřené položky, stupně upomínek nebo probíhající inkasní procesy. Pro výpočet kvóty vratek zjišťujeme procentuální podíl vašich vratek na základě součtu objednávek, které jste celkem vygenerovali objednáním v našem internetovém obchodě. Infoscore posuzuje riziko nezaplacení na základě výše popsaných kontrol. Infoscore nám poté předá výsledek kontroly podvodu automatizovanou formou, kterou interpretujeme podle přednastavených pravidel a určíme, zda lze objednávku provést zvolenou platební metodou. Pokud nejsou testovací kritéria dostatečně hodnocena, vrátíte se zpět k platebním metodám a nyní si můžete vybrat pouze ze zabezpečených platebních metod (bez nákupu na fakturu). Článek 6 odstavec 1 písmeno f obecného nařízení o ochraně osobních údajů (zvážení zájmů). Naším oprávněným zájmem je nejlepší možné snížení rizika nezaplacení.Infoscore Consumer Data GmbH, úvěrová agentura.
Zasálání e-mailů s reklamou na vlastní podobné produkty zákazníkům, kteří nám svou e-mailovou adresu sdělili v rámci objednávky v internetovém obchodě a kteří byli při získávání e-mailové adresy jasně a srozumitelně upozorněni na to, že mohou takové využívání jejich emailové adresy kdykoli odmítnout bez toho, aby tím vznikly jiné náklady než náklady na přenos dle základních tarifů. Na toto právo odmítnutí znovu upozorníme také při každém použití e-mailové adresy, tzn. v každém e-mailu propagujícím produkt. Pro reklamu vlastních podobných produktů využíváme informace o vašich dosavadních nákupech, které jsou obsaženy v datech transakčních e-mailů, abychom zajistili, že obdržíte pouze takovou reklamu, která odpovídá vaším zájmům. Kontaktní informace, údaje o transakčních e-mailech, údaje pro správu reklamy.Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Článek 6 odstavec 1 písmeno f obecného nařízení o ochraně osobních údajů (zvážení zájmů). Naším oprávněným zájmem je využívání e-mailové adresy k přímé reklamě pro vlastní podobné zboží za předpokladů § 7 odst. 3 Zákona o nekalé soutěži (v orig. UWG). Emarsys Interactive Services GmbH
Provádění průzkumu mezi zákazníky pro účely průzkumu trhu a pseudonimizovaná analýza údajů z průzkumu trhu pro další vývoj a vylepšení obsahů naší nabídky. Údaje z průzkumu trhu.Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Zvážení zájmů (článek 6 odstavec 1 písmeno f obecného nařízení o ochraně dat). Naším oprávněným zájmem je další rozvoj a vylepšování naší nabídky.Agentura provádějící průzkumy.
Zajištění bezpečnosti IT infrastruktury použité pro poskytování tohoto formuláře, zejména pro detekci, odstranění a ověřitelnou dokumentaci narušení (např. útoků DDoS). Za tímto účelem jsou data dočasně uložena v logovacích souborech na našem webovém serveru a vyhodnocena. Data HTTP, data nákupního košíku. Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Článek 6 odstavec 1 písmeno f obecného nařízení o ochraně osobních údajů (zvážení zájmů). Naším oprávněným zájmem je zajištění bezpečnosti IT infrastruktury použité pro poskytování tohoto internetového obchodu, zejména pro detekci, odstranění a ověřitelnou dokumentaci narušení (např. útoků DDoS). Poskytovatel webhostingu.
Správa a uplatnění našich pohledávek z kupní ceny.Kontaktní údaje, údaje dlužníků.Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Článek 6 odstavec 1 písmeno b obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Plnění smlouvy).Inkasní společnost.
Zpětné vyřízení kupních smluv v případě odstoupení nebo jiných důvodů pro zpětné vyřízení.Kontaktní údaje, přepravní údaje, platební údaje, údaje o objednávce, e-mailové údaje transakcí, údaje dlužníků.Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Článek 6 odstavec 1 písmeno f obecného nařízení o ochraně osobních údajů (zvážení zájmů). Naším oprávněným zájmem je zpětné vyřízení smluv. Poskytovatel přepravních služeb.
Poskytování hodnotící funkce. K tomuto účelu se kontrolují vámi uvedená data a vaše hodnocení a po úspěšné kontrole s zveřejní na našich webových stránkách. K tomu je hodnocení uváděno výhradně pod vámi zvoleným uživatelským jménem. O zveřejnění vás budeme informovat e-mailem. Data hodnocení.Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Článek 6 odstavec 1 písmeno f obecného nařízení o ochraně osobních údajů (zvážení zájmů). Naším oprávněným zájmem je poskytování funkcí internetových stránek vyžádaných uživatelem. Poskytovatel webhostingu.
Ukládání a zpracování pro důkazní účely k veškerému uplatňování a vykonávání právních nároků nebo obhajobě před nimi.Data HTTP, kontaktní údaje, platební údaje, údaje o objednávce, údaje o nákupním košíku, přepravní údaje, data transakčního e-mailu, údaje dlužníků, údaje o bonitě, data hodnocení, data pro správu reklam.Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Článek 6 odstavec 1 písmeno f obecného nařízení o ochraně osobních údajů (zvážení zájmů). Naším oprávněným zájmem je uplatňování a vykonávání právních nároků nebo obhajoba před nimi. Poskytovatel webhostingu.
Přechovávání dat pro splnění zákonných, zvláště obchodních a daňových povinností přechovávání. V závislosti na typu dokumentů může existovat obchodněprávní a daňověprávní povinnost uchovávání po dobu šesti nebo deseti let (§ 147 německého daňového řádu (AO), § 257 německého obchodního zákoníku (HGB)). Kontaktní údaje, platební údaje, údaje o objednávce, údaje o nákupním košíku, přepravní údaje, data transakčního e-mailu, údaje dlužníků, data hodnocení.Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Článek 6 odstavec 1 písmeno c obecného nařízení o ochraně dat (Splnění právní povinnosti).Poskytovatel webhostingu.
Poskytnutí připomenutí o dostupnosti produktu.E-mailová adresa (kontaktní údaje), údaje pro správu reklamyNení použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Článek 6 odstavec 1 písmeno a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (souhlas). Poskytovatel webhostingu.
Možnost virtuální montáže. Kliknutím na ""Souhlasím"" udělujete společnosti Fittingbox přístup k použití vaší webové kamery.Virtuální vzorová data.Nedochází k automatizovanému rozhodování.Čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (souhlas).Montážní box.

Detailní údaje o příjemcích osobních údajů a předávání osobních údajů do třetích zemí a/nebo mezinárodním organizacím

PříjemceRole příjemcePředávání osobních údajů do třetích zemí a/nebo mezinárodním organizacímRozhodnutí o přiměřenosti nebo vhodné či přiměřené záruky pro předávání do třetích zemí a/nebo mezinárodním organizacím
Poskytovatel webhostingu. (v současnosti: ABOUT YOU GmbH, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Německo). Zpracovatel zakázky.EU a USA.Není předloženo žádné rozhodnutí komise o přiměřenosti ve smyslu článku 45 odstavce 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. About you disponuje standardními smluvními ustanoveními (SSC), která byla schválena dle článku 46 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Poskytovatel platebních služebOdpovědný.EU.-
Poskytovatel zásilkových služebOdpovědný.EU.-
parcelLab GmbH Schillerstr. 23a, 80336 Mnichov, Německo. Zpracovatel zakázky.EU.-
Arvato Supply Chain SE An der Autobahn 22, 33333 Gütersloh, Německo. Zpracovatel zakázky.EU.-
Infoscore Consumer Data GmbH, úvěrová agentura součást Arvato Financial Services Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden Zpracovatel zakázky.EU.-
Poskytovatel informací o solventnosti (v současnosti: Informa Solutions GmbH, součást společnosti Experian Ltd., Rheinstrasse 99, 76532 Baden-Baden, Německo). Odpovědný.EU.-
Inkasní společnost (v současnosti: Německo a Nizozemí: InFoScore, Forderungsmanagement GmbH & Co. KG, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden Rakousko: infoscore austria GmbH, Weyringergasse 1, 1040 Vídeň Švýcarsko: infoscore Inkasso AG, Ifangstrasse 8, 8952 Schlieren). Zpracovatel zakázky. Zpracovatel zakázky. Zpracovatel zakázky. EU. EU. Švýcarsku. - - Rozhodnutí o přiměřenosti Komise EU pro osobní údaje ve Švýcarsku: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000D0518&from=DE
Emarsys eMarketing Systems AG Hans-Fischer-Strasse 10 80339 Mnichov Zpracovatel zakázky.EU a UK.-
Agentura provádějící průzkumy (v současnosti: SurveyMonkey Europe UC, 2nd Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin, Ireland) Zpracovatel zakázky.EU.-
Fittingbox S.A. 209 Rue de l'Innovation 31670 Labège FrancieZodpovědnost.EU-

D. Informace o zpracování osobních dat předplatitelů našeho e-mailového zpravodaje

Informace o zpracování osobních dat předplatitelů našeho e-mailového zpravodaje

Na webových stránkách vám nabízíme možnost se přihlásit k odběru našeho zpravodaje. Zpravodaj vás třeba informuje o nových outfitech a aktuálních produktových trendech i o našich speciálních událostech, zvláštních akcích nebo soutěžích. Nabízíme také možnost registrace k odběru našeho e-mailového zpravodaje přímo na sociálních sítích, jako je Facebook a Instagram.

Můžeme přizpůsobit obsah tohoto informačního zpravodaje (pokud takové údaje máme) na základě vašich objednávek v našem online obchodě (🡪odstavec C) nebo vašeho členství v MARC O‘POLO MEMBERS (🡪odstavec E) (např. na základě historie vašich nákupů nebo vašeho počtu bodů ve věrnostním programu). Pokud jste kromě objednání zpravodaje udělili také svůj „marketingový“ souhlas prostřednictvím našeho nastavení ochrany dat a používání cookies (🡪odstavec B.II), rozšíříme zpravodaj o další individualizovaný obsah (např. o produktech, které vložíte do nákupního košíku nebo kterou doporučujeme na základě kategorie produktu, na kterou jste naposledy klikli).

Při přihlášení k odběru e-mailového zpravodaje jsou získávány určité informace, například vaše e-mailová adresa. My tyto informace zpracováváme pro potvrzení vašeho odběru i pro poskytnutí e-mailového zpravodaje. Kromě toho ukládáme tyto informace pro důkazní účely k veškerému uplatňování a vykonávání právních nároků nebo obhajobě před nimi. Pokud se k tomu ještě účastníte průzkumu mezi zákazníky, zpracováváme data získaná v rámci tohoto průzkumu za účelem průzkumu trhu.

Při využívání formuláře k přihlášení a odhlášení odběru našeho zpravodaje na webových stránkách zasílá z technických důvodů vyhledávač používaný na vašem koncovém přístroji na server našich internetových stránek jisté informace, například vaši IP adresu. Tyto informace zpracováváme pro poskytnutí formuláře k přihlášení a odhlášení odběru našeho zpravodaje na webových stránkách.

Níže k tomu naleznete podrobnější informace:

Podrobnosti ke zpracovávaným osobním údajům

Kategorie osobních údajů, které se zpracovávajíOsobní údaje obsažené v těchto kategoriíchZdroje datZdroje datDoba uložení
Data HTTP formuláře zpravodaje.Data protokolů, ke kterým dochází z technických důvodů při vyvolání formuláře k přihlášení a odhlášení odběru našeho zpravodaje na webových stránkách pomocí protokolu Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP (S)). Patří mezi ně IP adresa, typ a verze vašeho internetového prohlížeče, použitý operační systém, navštívená stránka, dříve navštívená stránka (adresa URL referrera) i datum a čas načítání.Uživatelé internetové stránky.Toto poskytnutí nepředepisuje zákon či smlouva nebo není vyžadováno pro uzavření smlouvy. Neexistuje žádná povinnost údaje poskytovat. V případě neposkytnutí údajů nemůžeme požadované obsahy internetových stránek poskytnout.Data jsou ukládána do souborů protokolu serveru ve formě, která umožňuje identifikaci příslušné osoby maximálně po dobu 7 dnů, pokud nenastane událost související se zabezpečením (jako je např. útok DDoS). V případě události související se zabezpečením se soubory protokolu serveru ukládají, dokud není událost související se zabezpečením odstraněna a zcela objasněna.
Údaje o odběru zpravodaje.Data, která evidujeme při přihlášení k odběru zpravodaje. Patří sem následující údaje: e-mailová adresa, křestní jméno a příjmení a příp. váš údaj, zda chcete dostávat zpravodaj s obsahy pro dámy nebo pro pány.Odběratelé zpravodaje.Toto poskytnutí nepředepisuje zákon či smlouva nebo není vyžadováno pro uzavření smlouvy. Neexistuje žádná povinnost údaje poskytovat. V případě neposkytnutí dat vám zpravodaj nemůžeme poskytnout.Tato data ukládáme po dobu, po kterou jste přihlášení k odběru zpravodaje. Tato data ukládáme pro důkazní účely k veškerému uplatňování a vykonávání právních nároků a kromě toho ještě pro přechodné období let od konce roku, ve kterém jste se odhlásili a v případě jakýchkoli právních sporů až do jejich ukončení.
Data potvrzení odběru zpravodaje (opt-in).Data protokolů, ke kterým dochází z technických důvodů při přihlášení a odhlášení odběru zpravodaje. Sem patří datum a čas přihlášení k odběru zpravodaje, datum a čas zaslání zprávy o přihlášení v procesu dvojitého potvrzení (Double Opt In), datum a čas potvrzení přihlášení v procesu dvojitého potvrzení (Double Opt In) i IP adresa koncového přístroje použitého k potvrzení, datum a čas veškerých odhlášení odběru zpravodaje. Odběratelé zpravodaje.Toto poskytnutí nepředepisuje zákon či smlouva nebo není vyžadováno pro uzavření smlouvy. Neexistuje žádná povinnost údaje poskytovat. V případě neposkytnutí dat vám zpravodaj nemůžeme poskytnout. Tato data ukládáme po dobu, po kterou jste přihlášení k odběru zpravodaje. Tato data ukládáme pro důkazní účely k veškerému uplatňování a vykonávání právních nároků a kromě toho ještě pro přechodné období let od konce roku, ve kterém jste se odhlásili a v případě jakýchkoli právních sporů až do jejich ukončení.
Údaje z průzkumu trhuInformace, které shromažďujeme v rámci zasílání dotazníků zákazníkům pro účely průzkumu trhu, zejména k analýze spokojenosti našich zákazníků v pseudonymizované podobě a ke zlepšení obsahů našich nabídek. Odběratelé zpravodaje.Toto poskytnutí nepředepisuje zákon či smlouva nebo není vyžadováno pro uzavření smlouvy. Neexistuje žádná povinnost údaje poskytovat. V případě neposkytnutí údajů nemůžeme provádět žádné průzkumy a analýzy průzkumu trhu. Tato data ukládáme v pseudonymizované podobě po dobu maximálně 38 měsíců. Navíc tato data také ukládáme v anonymizované podobě, abychom je mohli vyhodnotit pro interní, statistické účely.
Data segmentů profiluInformace, které shromažďujeme na základě chování při klikání, abychom mohli zasílat personalizované zpravodaje, jako je k odeslání opuštěného e-mailu s nákupním košíkem (produkty, které jsou vloženy do nákupního košíku a nejsou zakoupeny). Chování při klikání je shromažďováno pouze s dodatečným odsouhlasením marketingových cookies prostřednictvím banneru cookie. (Odstavec E.I. pro podrobnější informace o zpracovávaných osobních údajích.) Odběratelé zpravodaje.Toto poskytnutí nepředepisuje zákon či smlouva nebo není nutné pro uzavření smlouvy. Poskytnutí těchto údajů není povinné. Pokud nebudou poskytnuty údaje, nemůžeme provést úplnou personalizací na základě chování při klikání. 1 rok.
Údaje o opuštění nákupního košíku.Informace z údajů o kliknutích, které se odesílají, aby vám připomněly opuštěný nákupní košík. K tomu patří produkty vložené do nákupního košíku a podobné produkty. (Podrobnější informace o obsahu použitých cookies naleznete v odstavci B.II.1.)Samostatně generováno.-Tyto údaje ukládáme jako součást historie kliknutí po dobu 1 roku.

Podrobnosti o zpracování osobních údajů

Účel zpracování osobních údajůKategorie osobních údajů, které se zpracovávajíAutomatizovaný rozhodovací procesPrávní základ a příp. oprávněné zájmyPříjemce
Poskytnutí formuláře k přihlášení a odhlášení odběru našeho zpravodaje na webových stránkách: Za tímto účelem jsou data Http formuláře zpravodaje dočasně zpracovávána na našem webovém serveru. Data HTTP formuláře zpravodaje.Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Článek 6 odstavec 1 písmeno f obecného nařízení o ochraně osobních údajů (zvážení zájmů). Naším oprávněným zájmem je poskytování obsahů internetových stránek vyžádaných uživatelem.Poskytovatel webhostingu, poskytovatel e-mailového zpravodaje, poskytovatelé poštovních služeb systému a služeb.
Poskytnutí formuláře pro registraci k odběru našeho zpravodaje prostřednictvím sociálních sítí.Data HTTP formuláře zpravodaje.Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Článek 6 odstavec 1 písmeno f obecného nařízení o ochraně osobních údajů (zvážení zájmů). Naším oprávněným zájmem je poskytování obsahu vyvolaného uživatelem na sociálních sítích. Poskytovatel zprostředkovacích služeb, poskytovatel e-mailového zpravodaje, poskytovatel systémových a servisních e-mailů.
Zajištění bezpečnosti IT infrastruktury použité pro poskytování tohoto formuláře, zejména pro detekci, odstranění a ověřitelnou dokumentaci narušení (např. útoků DDoS): Za tímto účelem jsou data dočasně uložena v logovacích souborech na našem webovém serveru a vyhodnocena. Data HTTP formuláře zpravodaje.Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Článek 6 odstavec 1 písmeno f obecného nařízení o ochraně osobních údajů (zvážení zájmů). Naším oprávněným zájmem je zajištění bezpečnosti IT infrastruktury použité pro poskytování tohoto formuláře, zejména pro detekci, odstranění a ověřitelnou dokumentaci narušení (např. útoků DDoS). Poskytovatel webhostingu, poskytovatel e-mailového zpravodaje, poskytovatel systémových a servisních e-mailů.
Proces „Double-Opt-In“ pro potvrzení odběru: K tomu zasíláme e-mailovou zprávu s prosbou o potvrzení na e-mail zadaný při přihlášení. Odběr se spustí až tehdy, když odběratel potvrdí e-mailovou adresu vyvoláním potvrzovacího odkazu obsaženého v e-mailu. Data odběratele zpravodaje, data potvrzení odběru zpravodaje (opt-in).Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Článek 6 odstavec 1 písmeno f obecného nařízení o ochraně osobních údajů (zvážení zájmů). Naším oprávněným zájmem je právně zajištěná dokumentace vašeho souhlasu se zasíláním zpravodaje. Poskytovatel systémových a servisních e-mailů.
Zasílání zpravodaje na e-mailovou adresu uvedenou odběratelem zpravodaje. Zpravodaj obsahuje informace o produktech a službách společnosti Marc O’Polo Einzelhandels GmbH (např. oblečení, boty a doplňky, tašky, Junior, Living nebo program MARC O’POLO MEMBERS včetně služby cross-channel), i s informacemi o aktuálních produktových trendech, speciálních událostech, pozvánkami k účasti na průzkumu mezi zákazníky, zvláštními akcemi nebo soutěžemi. Vaše jméno používáme k osobnímu oslovení a nastavení obsahů vhodných pro dané pohlaví v našem e-mailovém zpravodaji. Můžeme přizpůsobit obsah informačního zpravodaje (pokud takové údaje máme) na základě vašich objednávek v našem online obchodě ( odstavec C) nebo vašeho členství v MARC O‘POLO MEMBERS ( odstavec E) (např. na základě vaší historie nákupu nebo vašeho počtu bodů ve věrnostním programu). Pokud jste kromě objednání zpravodaje udělili také svůj „marketingový“ souhlas prostřednictvím našeho nastavení ochrany dat a používání cookies ( odstavec B.II ), rozšíříme zpravodaj o další individualizovaný obsah (např. o produktech, které vložíte do nákupního košíku nebo kterou doporučujeme na základě kategorie produktu, na kterou jste naposledy klikli). Například pokud máme dodatečný „marketingový“ souhlas, můžeme vám zasílat zpravodaj o produktech, které jste vložili do nákupního košíku a poté jste si je neobjednali (tzv. mail o opuštění nákupního košíku).Data odběratele zpravodaje, data potvrzení odběru zpravodaje (opt-in). K personalizaci používáme také následující kategorie dat: - Kategorie naposledy zobrazené, kliknuté a přidané do nákupního košíku - Výrobky, které byly nedávno zobrazeny, kliknuty a přidány do nákupního košíku - Poslední nákup, výše nákupního košíku, počet produktů, zakoupené produkty. Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Článek 6 odstavec 1 písmeno a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (souhlas). Pokud jste nesouhlasili s personalizací obsahu zpravodaje při registraci k odběru zpravodaje, bude personalizace provedena na základě kap. 6 odst. 1 písm. f obecného nařízení o ochraně údajů (zvážení zájmů). Naším oprávněným zájmem je design zpravodaje založený na zájmech. (K individualizaci na základě vašeho chování při procházení našich webových stránek však dojde, jak je popsáno zde, pouze pokud jste kromě registrace k odběru zpravodaje udělili také svůj „marketingový“ souhlas prostřednictvím našeho nastavení ochrany dat a používání cookies ( odstavec B.II).) Poskytovatel e-mailového zpravodaje, agentura pro komunikaci.
Provádění průzkumu mezi zákazníky pro účely průzkumu trhu a pseudonimizovaná analýza údajů z průzkumu trhu pro další vývoj a vylepšení obsahů naší nabídky. Údaje z průzkumu trhu.Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Zvážení zájmů (odstavec 6 odstavec 1 písmeno f obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Naším oprávněným zájmem je další rozvoj a vylepšování naší nabídky.Agentura provádějící průzkumy.
Ukládání a zpracování pro důkazní účely k veškerému uplatňování a vykonávání právních nároků nebo obhajobě před nimi.Data odběratele zpravodaje, data potvrzení odběru zpravodaje (opt-in).Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Článek 6 odstavec 1 písmeno f obecného nařízení o ochraně osobních údajů (zvážení zájmů). Naším oprávněným zájmem je uplatňování a vykonávání právních nároků nebo obhajoba před nimi. Poskytovatel e-mailového zpravodaje, poskytovatel webhostingu, poskytovatel systémových a servisních e-mailů.

Detailní údaje o příjemcích osobních údajů a předávání osobních údajů do třetích zemí a/nebo mezinárodním organizacím

PříjemceRole příjemcePředávání osobních údajů do třetích zemí a/nebo mezinárodním organizacímRozhodnutí o přiměřenosti nebo vhodné či přiměřené záruky pro předávání do třetích zemí a/nebo mezinárodním organizacím
Poskytovatel webhostingu ● Hosting CRM v současnosti: Microsoft Ireland Operations Ltd (South County Business Park, Dublin, D18, Irland) ● Hosting internetového obchodu v současnosti: (v současnosti: ABOUT YOU GmbH, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Německo). Zpracovatel zakázky.EU a USA. EU a USA. Není předloženo žádné rozhodnutí komise o přiměřenosti ve smyslu článku 45 odstavce 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Microsoft disponuje standardními smluvními ustanoveními (SSC), která byla schválena dle článku 46 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Není předloženo žádné rozhodnutí komise o přiměřenosti ve smyslu článku 45 odstavce 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. ABOUT YOU disponuje standardními smluvními ustanoveními (SSC), která byla schválena dle článku 46 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Poskytovatel e-mailového zpravodaje Emarsys eMarketing Systems AG Hans-Fischer-Strasse 10 80339 München Zpracovatel zakázky.EU a UK.-
Poskytovatel systémových a servisních e-mailů (v současnosti: Amazon SES, Amazon Web Services EMEA SARL, 5 rue Plaetis, Luxembourg, L-2338, Luxembourg). Zpracovatel zakázky.EU a USA.Není předloženo žádné rozhodnutí komise o přiměřenosti ve smyslu článku 45 odstavce 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Amazon disponuje standardními smluvními ustanoveními (SSC), která byla schválena dle článku 46 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Agentura provádějící průzkumy (v současnosti: SurveyMonkey Europe UC, 2nd Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin, Ireland) Zpracovatel zakázky.EU a USA.Není předloženo žádné rozhodnutí komise o přiměřenosti ve smyslu článku 45 odstavce 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. SurveyMonkey disponuje standardními smluvními ustanoveními (SSC), která byla schválena dle článku 46 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Agentura pro komunikaci (v současnosti: Defacto relations GmbH, Am Pestalozziring 1-2, 91058 Erlangen, Německo). Zpracovatel zakázky.Německo (EU).-
Poskytovatel zprostředkovacích služeb ze sociálních sítí Zapier Inc., 548 Market St # 62411, San Francisco, Kalifornie 94104, USA Zpracovatel zakázky.USA.Není předloženo žádné rozhodnutí komise o přiměřenosti ve smyslu článku 45 odstavce 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Zapier disponuje standardními smluvními ustanoveními (SSC), která byla schválena dle článku 46 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

E. Informace o zpracování osobních dat účastníků věrnostního programu

Informace o zpracování osobních dat účastníků věrnostního programu

Provozujeme věrnostní program pro zákazníky „MARC O'POLO MEMBERS“ (dále jen „Věrnostní program pro zákazníky“). V souvislosti s provozováním věrnostního programu zpracováváme osobní údaje účastníků věrnostního programu, zvláště proto, abychom poskytli webové aplikace internetového obchodu, ve kterých mohou účastníci sdělit svá data k registraci do věrnostního programu, pro provedení procesu dvojitého potvrzení „Double-Opt-In“, pro provoz zákaznické databáze, pro poskytnutí služeb věrnostního programu popsaných v části C VOP a na webových stránkách, k provádění průzkumů mezi zákazníky, pro zasílání reklamních materiálů poštou, pro programovou komunikaci poštou, e-mailem nebo telefonicky, pro zajištění IT bezpečnosti v internetovém obchodě i pro důkazní účely nebo k naplnění zákonných povinností přechovávání. Pokud v této věci vyjádříte souhlas, zpracováváme vaše údaje i pro zasílání personalizovaných reklamních materiálů na vámi zvolené komunikační kanály, pro personalizovanou analýzu afinity s výrobky MARC O’POLO i pro zobrazení personalizovaných reklamních bannerů.

Věrnostní program pro zákazníky zahrnuje kamenné obchody, provozované námi či našimi distributory (účastnící se kamenné obchody dále společně jen jako „kamenné obchody“). Přehled aktuálních kamenných obchodů najdete v našem vyhledávači obchodů na adrese www.marc-o-polo.com/stores. Zde si můžete zobrazit nejbližší obchody podle zadaného města či PSČ. Kamenné obchody, které se účastní věrnostního programu pro zákazníky, jsou v přehledu výsledků hledání ve vyhledávači obchodů označeny grafickými ikonami. Kromě toho se námi provozovaný německý lokální obchod účastní věrnostního programu pro zákazníky, který je přístupný prostřednictvím webové stránky www.marc-o-polo.com/de-de/ nebo prostřednictvím zařízení v kamenných obchodech (verze německého lokálního obchodu dosažitelná přes koncové přístroje v kamenných obchodech je uvedena v následující „Verzi obchodu“). V následujícím textu se kamenné obchody i lokální obchody, včetně verzí prodejen, společně nazývají „zúčastněné obchody“.

Níže k tomu naleznete podrobnější informace:

Podrobnosti ke zpracovávaným osobním údajům

Kategorie osobních údajů, které se zpracovávajíOsobní údaje obsažené v těchto kategoriíchZdroje datPovinnost poskytnout údajeDoba uložení
Základní údaje zákazníkaPovinné údaje, které uvedete při registraci do věrnostního programu: Oslovení, jméno, příjmení, datum narození, poštovní adresa, e-mail, heslo. V případě, že jste v kamenném obchodě obdrželi dočasnou zákaznickou kartu (tzv. „Pre‑Card“), navíc: Číslo zákaznické karty a kamenný obchod, jehož prostřednictvím jste se předběžně registrovali.Účastníci věrnostního programu. Pro účast ve věrnostním programu je nutné poskytnout základní údaje zákazníka. Neposkytnutí povinných údajů má za následek to, že se věrnostního programu nemůžete zúčastnit. Tato data ukládáme po dobu, po kterou jste přihlášení k věrnostnímu programu. Tato data ukládáme pro důkazní účely k veškerému uplatňování a vykonávání právních nároků a kromě toho ještě pro přechodné období let od konce roku, ve kterém jste se odhlásili a v případě jakýchkoli právních sporů až do jejich ukončení. Nadto ještě tato data ukládáme tehdy, pokud se jich týkají zákonné, zvláště obchodní a daňové povinnosti přechovávání. V závislosti na typu podkladů mohou existovat obchodní a daňové povinnosti přechovávání od šesti do deseti let (§ 147 daňového řádu (v orig. AO), § 257 obchodního zákoníku (v orig. HGB)).
Kamenný obchod, ve kterém jste se do věrnostního programu registrovali, uložíme ve vašem zákaznickém účtu jako „oblíbený obchod“. Na základě vaší poštovní adresy dále zjistíme nejbližší kamenný obchod ve vašem bydlišti i nejbližší Factory Outlet a uložíme je do naší zákaznické databáze. Kromě toho přiřadíme každému účastníkovi věrnostního programu osobní členské číslo. Samostatně generováno.-
Přihlašovací data protokolůData protokolů, která zaevidujeme při registraci do věrnostního programu. K nim patří: Země, použitý jazyk a datum vaší registrace i zúčastněný obchod, ve kterém jste se registrovali.Samostatně generováno.-Tato data ukládáme po dobu, po kterou jste přihlášení k věrnostnímu programu. Tato data ukládáme pro důkazní účely k veškerému uplatňování a vykonávání právních nároků a kromě toho ještě pro přechodné období let od konce roku, ve kterém jste se odhlásili a v případě jakýchkoli právních sporů až do jejich ukončení.
Údaje účastníkaInformace, které účastník uvede v zákaznickém účtu nebo při objednávkách v německém lokálním obchodě. Sem patří vaše kontaktní údaje (jméno a příjmení), vaše telefonní číslo, vaše datum narození, vaše e-mailová adresa, vaše použité dodací a fakturační adresy i způsoby platby, vámi upřednostňované komunikační kanály a reklamní obsahy, váš oblíbený obchod, vaše údaje o tom, zda chcete v rámci věrnostního programu sbírat body i váš seznam přání, který jste si v německém lokálním obchodě sestavili.Účastníci věrnostního programu.Toto poskytnutí nepředepisuje zákon či smlouva nebo není vyžadováno pro uzavření smlouvy. Neexistuje žádná povinnost údaje poskytovat. V případě neposkytnutí těchto dat, vám nemůže dát určité funkce zákaznického účtu k dispozici a nemůžeme individualizovat naše reklamní obsahy na základě vašich účastnických údajů. Tato data ukládáme po dobu, po kterou jste přihlášení k věrnostnímu programu. Tato data ukládáme pro důkazní účely k veškerému uplatňování a vykonávání právních nároků a kromě toho ještě pro přechodné období let od konce roku, ve kterém jste se odhlásili a v případě jakýchkoli právních sporů až do jejich ukončení. Kromě toho ještě tato data ukládáme tehdy, pokud se jich týkají zákonné, zvláště obchodní a daňové povinnosti přechovávání. V závislosti na druhu dokumentů mohou existovat obchodní a daňové povinnosti spojené se zadržením v délce šesti nebo deseti let (§ 147 německého daňového zákoníku (AO), § 257 německého obchodního zákoníku (HGB)).
Historie nákupů Informace o vašich nákupech, pokud se při nákupech v kamenném obchodě prokážete jako účastník věrnostního programu nebo se v německém lokálním obchodě identifikujete jako účastník zadáním vašich přístupových dat. Sam patří údaje k zakoupenému zboží (označení zboží, číslo zboží, počet, velikost, barva, cena, měna, platební prostředky a počet nasbíraných bodů) i místo (internetový obchod nebo země, město a pobočka u kamenného obchodu), v okamžiku příslušného nákupu a stav dodávky.Zúčastněné obchody-Tato data ukládáme po dobu, po kterou jste přihlášení k věrnostnímu programu. Navíc tato data také ukládáme v anonymizované podobě, abychom je mohli vyhodnotit pro interní, statistické účely.
Údaje o zbožíInformace o vašem výběru zboží, které potřebujeme k zajištění rozšířených možností objednání a rezervace popsaných ve VOP. Sem patří informace o vámi vybraném zboží (číslo zboží, barva, velikost, cena) a číslo operace. Samostatně generováno.-Tato data ukládáme jako součást historie nákupů po dobu, po kterou jste přihlášení k věrnostnímu programu. Navíc tato data také ukládáme v anonymizované podobě, abychom je mohli vyhodnotit pro interní, statistické účely.
Data požadavků zákaznického servisu Informace, které jste nám sdělili ve vašich požadavcích na zákaznický servis telefonem nebo přes online kontaktní formulář, např. téma a pozadí vaší záležitosti.Účastníci věrnostního programu.Toto poskytnutí nepředepisuje zákon či smlouva nebo není vyžadováno pro uzavření smlouvy. Neexistuje žádná povinnost údaje poskytovat. V případě neposkytnutí těchto údajů nemůžeme na základě těchto údajů individualizovat naše reklamní obsahy a poradní rozhovory při nákupech. Tato data ukládáme po dobu, po kterou jste přihlášení k věrnostnímu programu. Tato data ukládáme pro důkazní účely k veškerému uplatňování a vykonávání právních nároků a kromě toho ještě pro přechodné období let od konce roku, ve kterém jste se odhlásili a v případě jakýchkoli právních sporů až do jejich ukončení.
Data HTTPData protokolů, ke kterým dochází z technických důvodů při vyvolání internetového obchodu pomocí hypertextového komunikačního protokolu (HTTP): IP adresa, typ a verze vašeho internetového prohlížeče, použitý operační systém, navštívená stránka, dříve navštívená stránka (adresa URL referrera), datum a čas načítání.Účastníci věrnostního programu.Toto poskytnutí nepředepisuje zákon či smlouva nebo není vyžadováno pro uzavření smlouvy. Neexistuje žádná povinnost údaje poskytovat. V případě neposkytnutí údajů nemůžeme požadované obsahy internetových stránek poskytnout. Data jsou ukládána do souborů protokolu serveru ve formě, která umožňuje identifikaci příslušné osoby maximálně po dobu 7 dnů, pokud nenastane událost související se zabezpečením (jako je např. útok DDoS). V případě události související se zabezpečením se soubory protokolu serveru ukládají, dokud není událost související se zabezpečením odstraněna a zcela objasněna.
Online data uživatelského profiluÚdaje, které generujeme s vaším souhlasem prostřednictvím marketingových technologií od společnosti Emarsys (--> odstavec B.II) a personalizačních technologií od společnosti Adnymics (--> odstavec B.IV) a přiřadíme je k vašemu zákaznickému profilu. Data o využívání webových stránek, zejména zobrazování stránek, četnost zobrazení, čas strávený na navštívených stránkách, informace o zboží, které jste si prohlédli a/nebo vložili do nákupního košíku nebo uložili do svého seznamu přání na zákaznickém účtu, technické údaje o vámi používaném přístroji (zvláště verze vyhledávače a číslo přístroje) i vaše reakce (kliknutí) na naše reklamní oslovení. Samostatně generováno.-Tato data ukládáme po dobu, po kterou jste přihlášení k věrnostnímu programu.
Servisní uživatelská dataInformace o typu a rozsahu vámi v rámci věrnostního programu využívaných služeb, zvláště vámi využitých rozšířených možností objednání a rezervace a vámi uplatněných poukázkách. Samostatně generováno-Tato data ukládáme po dobu, po kterou jste přihlášení k věrnostnímu programu.
Data segmentů profilu Přiřazení k segmentům účastníků, které sestavujeme pomocí analýzy základních údajů zákazníka, účastnických údajů, historie nákupů, dat požadavků zákaznického servisu, online dat uživatelského profilu i servisních uživatelských dat. Sem patří: následující kategorie segmentů: Nákupní aktivita (lead, new, active, inactive, lost), platební schopnost (zero, basic, full return, good, top, unknown), četnost nákupů (zero order, single order, slow shopper, medium shopper, heavy shopper), slevová afinita, preference kanálů, produktové preference, kategorie posledního nákupu. Samostatně generováno.-Tato data ukládáme po dobu, po kterou jste přihlášení k věrnostnímu programu.
Údaje z průzkumu trhuInformace, které shromažďujeme v rámci zasílání dotazníků zákazníkům pro účely průzkumu trhu, zejména k analýze spokojenosti našich účastníků v pseudonymizované podobě a ke zlepšení obsahů našeho programu. Účastníci věrnostního programu.Toto poskytnutí nepředepisuje zákon či smlouva nebo není vyžadováno pro uzavření smlouvy. Neexistuje žádná povinnost údaje poskytovat. V případě neposkytnutí údajů nemůžeme provádět žádné průzkumy a analýzy průzkumu trhu. Tato data ukládáme v pseudonymizované podobě po dobu maximálně 38 měsíců. Navíc tato data také ukládáme v anonymizované podobě, abychom je mohli vyhodnotit pro interní, statistické účely.
Data pro správu reklamyInformace o udělených reklamních souhlasech a případných rozporech v reklamě. To zahrnuje předmět, datum a čas souhlasu, IP adresu koncového zařízení použitého pro souhlas, jakož i předmět, datum a čas jakéhokoli odvolání souhlasu nebo námitky proti zpracování osobních údajů pro reklamní účely. Účastníci věrnostního programu.Toto poskytnutí nepředepisuje zákon či smlouva nebo není vyžadováno pro uzavření smlouvy. Neexistuje žádná povinnost údaje poskytovat. Pokud nebudou údaje poskytnuty, nemůžeme vzít v úvahu váš souhlas nebo vaše odmítnutí reklamy. Tyto údaje ukládáme, dokud je poskytnut souhlas nebo pokud provádíme reklamní opatření bez souhlasu na základě informací, které vám o této reklamě poskytneme. Tato data ukládáme pro důkazní účely k veškerému uplatnění, výkonu nebo ochraně právních nároků a kromě toho ještě pro přechodné období tří let od konce roku, ve kterém jste odvolali souhlas popř. jsme ukončili příslušné reklamní opatření a v případě jakýchkoli právních sporů až do jejich ukončení.

Podrobnosti o zpracování osobních údajů

a) Zpracovávání osobních údajů na zákonném právním základě
Účel zpracování osobních údajůKategorie osobních údajů, které se zpracovávajíAutomatizovaný rozhodovací procesPrávní základ a příp. oprávněné zájmyPříjemce
Poskytování webových aplikací v internetovém obchodě, ve kterých nám můžete sdělit svá data k registraci do věrnostního programu.Data HTTP, základní údaje zákazníka, přihlašovací data protokolů.Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Zvážení zájmů (odstavec 6 odstavec 1 písmeno f obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Naším oprávněným zájmem je poskytování funkcí internetových stránek vyžádaných účastníkem.Poskytovatel webhostingu, vývojář internetového obchodu
Provoz zákaznické databáze, ve které udržujeme a aktualizujeme základní údaje zákazníků a data účastníků.Základní údaje zákazníků, data účastníků.Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Zvážení zájmů (článek 6 odstavec 1 písmeno f obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Naším oprávněným zájmem je provozování uspořádané databáze zákazníků jako základu pro optimální péči o data zákazníků.Poskytovatel webhostingu, agentura pro komunikaci.
Poskytnutí rozšířených možností objednání a rezervace. V rámci v části C bodu 2.4.1 a 2.4.2 VOP popsaných možností objednání a rezervace zboží, které jste zvolili v německém lokálním obchodě, předáváme pro uložení potřebné údaje o zboží (číslo zboží, barva, velikost, číslo operace, cena zboží) i základní zákaznická data potřebná k vaší identifikaci a ke kontaktu s vámi kamennému obchodu, který pro vás vámi požadované zboží odloží. Pak vás mailem budeme informovat o úspěšném odložení. Pokud využijete možnost popsanou v části C bodě 2.4.4 VOP, provést online objednávku v německém lokálním obchodě prostřednictvím koncového zařízení v kamenném obchodě, mohou zaměstnanci kamenného obchodu nahlédnout do vašich základních zákaznických údajů a účastnických dat uložených v zákaznickém účtu, aby vám pomohli s procesem objednávky a/nebo s přihlášením.Údaje o zboží, základní údaje zákazníků, data účastníků.Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Plnění smlouvy (článek 6 odstavec 1 písmeno b obecného nařízení o ochraně osobních údajů).Kamenné obchody.
Poskytnutí funkcí zákaznického účtu a pohodlného procesu objednávek v německém lokálním obchodě. E-mailovou adresu uvedenou v rámci registrace a heslo použijeme jako přístupové údaje. Ve vašem zákaznickém účtu si můžete pohodlně upravovat vámi uvedené základní zákaznické údaje, data účastníka, reklamní preference a váš seznam přání. Jste-li během procesu objednávky v německém lokálním obchodě přihlášení do svého zákaznického účtu, budou informace vyžadované v procesu objednávky (např. fakturační adresa) automaticky předvyplněny údaji uloženými v databázi zákazníků, aby byl proces objednávání pro vás ještě pohodlnější. Na základě historie nákupů vám ve vašem zákaznickém účtu poskytneme přehled o dosavadních nákupech ve zúčastněných obchodech a u objednávek odevzdaných v německém lokálním obchodě vám zobrazíme stav zpracování a dodávky.Základní zákaznické údaje, data účastníků, historie nákupů, data HTTP, platební údaje. Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Plnění smlouvy (článek 6 odstavec 1 písmeno b obecného nařízení o ochraně osobních údajů).Poskytovatel webhostingu, vývojář internetového obchodu.
Evidence historie nákupů ve zúčastněných obchodech pro výpočet vašeho příslušného poštu bodů k vystavení poukázek na tomto základě a pro jejich zobrazení ve vašem zákaznickém účtu.Historie nákupů, základní zákaznické údaje.Historie nákupů, základní zákaznické údaje.Plnění smlouvy (článek 6 odstavec 1 písmeno b obecného nařízení o ochraně osobních údajů).Zúčastněné obchody.
Výpočet vašeho příslušného počtu bodů, vystavení a zaslání díky nim získané poukázky poštou.Základní zákaznické údaje, historie nákupů.Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces. Plnění smlouvy (článek 6 odstavec 1 písmeno b obecného nařízení o ochraně osobních údajů).Poskytovatel poštovních služeb, poštovní reklama, agentura pro komunikaci.
Poskytnutí horké linky pro zákazníky, kde si můžete zjistit svůj aktuální bodový stav a získat další informace, například o vašem členství, speciálních událostech, akcích nebo nových kolekcích. Zaměstnanci horké linky pro zákazníky mohou nahlížet do vašich dat, uložených v zákaznické databázi, aby vám zprostředkoval co nejlepší a individuální poradenství.Veškerá data uvedená v odstavci E.1.Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Plnění smlouvy (článek 6 odstavec 1 písmeno b obecného nařízení o ochraně osobních údajů).Poskytovatel zákaznického servisu.
Poštovní zasílání informačních materiálů k jednotlivých složkám věrnostního programu i relevantní, personalizované reklamy vlastních nabídek (např. informace o MARC O‘POLO, informace o produktech, zpravodaj, pozvánky k účasti na průzkumu mezi zákazníky i exkluzivní nabídky nebo pozvánky k soutěžím, událostem a akcím zúčastněných obchodů). K tomu požíváme poštovní adresu, kterou jste uvedli při registraci do věrnostního programu nebo ve vašem zákaznickém účtu jako fakturační adresu. Vaše jméno používáme k osobnímu oslovení a nastavení obsahů vhodných pro dané pohlaví v našich reklamních materiálech. Vámi uvedené datum narození používáme, abychom vám mohli zaslat osobní přání k narozeninám i informace přizpůsobené vašemu věku. Obchod, ve kterém jste se registrovali, obchody, které se nacházejí poblíž vaší příp. uvedené adresy nebo vaše údaje o oblíbeném obchodě v zákaznickém účtu používáme k tomu, abychom vám zaslali pozvánky na události a akce v relevantním obchodě. Abychom vám mohli nechat zaslat obsah přizpůsobený vašim osobním preferencím, používáme vaše účastnické údaje, historii nákupů, údaje o používání služeb a údaje o profilu segmentu.Základní zákaznické údaje, data segmentů profilu, data pro správu reklamy. Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Zvážení zájmů (článek 6 odstavec 1 písmeno f obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Naším oprávněným zájmem je využívání poštovní adresy k přímé reklamě.Poskytovatel poštovních služeb, poštovní reklama, agentura pro komunikaci.
Poskytnutí informací poštou, e-mailem nebo telefonicky, pokud je to nezbytné pro realizaci věrnostního programu pro zákazníky nebo služeb, poskytovaných v této souvislosti (dále společně jen jako „programová komunikace“). Programová komunikace zahrnuje zejména e-maily, telefonickou komunikaci nebo poštovní informace k potvrzení vaší registrace, upozornění ohledně vašeho bodového stavu nebo informace o organizačním průběhu vašich nákupů či služeb, které využíváte, jako je např. oznámení o přijetí objednávky nebo rezervace v některém z kamenných obchodů, řešení reklamací či pochybení při platbách, informace o změnách služby úpravy oděvů nebo informace ke sjednaným exkluzivním nákupním schůzkám.Základní zákaznické údaje, data účastníků, údaje o zboží.Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Plnění smlouvy (článek 6 odstavec 1 písmeno b obecného nařízení o ochraně osobních údajů).Kamenné obchody, poskytovatel systémových a servisních e-mailů, poštovní reklama, poskytovatel poštovních služeb, agentura pro komunikaci.
Provádění průzkumu mezi zákazníky pro účely průzkumu trhu a pseudonimizovaná analýza údajů z průzkumu trhu pro další vývoj a vylepšení obsahů a funkcí věrnostního programu. Údaje z průzkumu trhu.Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Zvážení zájmů (odstavec 6 odstavec 1 písmeno f obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Naším oprávněným zájmem je další rozvoj a vylepšování věrnostního programu.Agentura provádějící průzkumy, poskytovatel webhostingu, vývojář internetového obchodu.
Zajištění bezpečnosti IT infrastruktury použité pro poskytování tohoto internetového obchodu, zejména pro detekci, odstranění a ověřitelnou dokumentaci narušení (např. útoků DDoS). Za tímto účelem jsou data dočasně uložena v logovacích souborech na našem webovém serveru a vyhodnocena. Data HTTP.Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Článek 6 odstavec 1 písmeno f obecného nařízení o ochraně osobních údajů (zvážení zájmů). Naším oprávněným zájmem je zajištění bezpečnosti IT infrastruktury použité pro poskytování tohoto internetového obchodu, zejména pro detekci, odstranění a ověřitelnou dokumentaci narušení (např. útoků DDoS). Poskytovatel webhostingu, vývojář internetového obchodu.
Přechovávání pro důkazní účely k veškerému uplatňování a vykonávání právních nároků nebo obhajobě před nimi.Základní zákaznické údaje, data potvrzení e-mailem (opt-in), přihlašovací data protokolů, data účastníků, data požadavků zákaznického servisu, data pro správu reklamy. Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Zvážení zájmů (článek 6 odstavec 1 písmeno f obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Naším oprávněným zájmem je uplatňování a vykonávání právních nároků nebo obhajoba před nimi.Poskytovatel zákaznického servisu
Řádné vedení účastnictví a přechovávání pro splnění zákonných, zvláště obchodních a daňových povinností přechovávání.Základní údaje zákazníků, data účastníků.Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Splnění právní povinnosti (článek 6 odstavec 1 písmeno c obecného nařízení o ochraně osobních údajů), zvláště splnění zákonných požadavků na řádné vedení účetnictví a zákonných, zvláště profesních, obchodních a daňových povinností přechovávání. Právní základ kromě toho tvoří plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů (článek 6 odstavec 1 písmeno b obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Poskytovatel zákaznického servisu
b) Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu
Účel zpracování osobních údajůKategorie osobních údajů, které se zpracovávajíAutomatizovaný rozhodovací procesPrávní základ a příp. oprávněné zájmyPříjemce
Poštovní zasílání informačních materiálů k jednotlivým složkám věrnostního programu i relevantní, personalizované reklamy vlastních nabídek (např. informace o MARC O‘POLO, informace o produktech, zpravodaj, pozvánky k účasti na průzkumu mezi zákazníky i exkluzivní nabídky nebo pozvánky k soutěžím, událostem a akcím zúčastněných obchodů) do komunikačních kanálů zvolených účastníkem (pošta, e-mail, SMS, WhatsApp nebo telefonicky). K tomu využíváme příslušné aktuální údaje, které jsme si uložili do naší zákaznické databáze. Komunikační kanály si ve svém zákaznickém účtu můžete kdykoli navolit nebo pozměnit. Vaše jméno používáme k osobnímu oslovení a nastavení obsahů vhodných pro dané pohlaví v našich reklamních materiálech. Vámi uvedené datum narození používáme, abychom vám mohli zaslat osobní přání k narozeninám i informace přizpůsobené vašemu věku. Obchod, ve kterém jste se registrovali, obchody, které se nacházejí poblíž vaší příp. uvedené adresy nebo vaše údaje o oblíbeném obchodě v zákaznickém účtu používáme k tomu, abychom vám zaslali pozvánky na události a akce v relevantním obchodě. Vaše data účastníků, historie nákupů, online data uživatelského profilu, servisní uživatelská data a data segmentů profilu používáme k tomu, abychom vám zasílali obsahy odpovídající vašim osobním preferencím. K tomu zasíláme připomínkové e-maily, pokud jste objednávky v internetovém obchodě nedokončili nebo ještě máte zboží na vašem seznamu přání v zákaznickém účtu Základní zákaznické údaje, data účastníků, online data uživatelského profilu, historie nákupů, servisní uživatelská data a data segmentů profilu. Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Souhlas (článek 6 odstavec 1 písmeno a obecného nařízení o ochraně osobních údajů).Poskytovatel e-mailu, agentura provádějící průzkumy, poštovní reklama, poštovních služeb, agentura pro komunikaci.
Personalizovaná analýzy afinity k produktům MARC O‘POLO u účastníků věrnostního programu za účelem personalizace a vytváření reklamních obsahů dle potřeb. K tomuto účelu využíváme různé metody analýz, které nám umožňují co nejlépe individualizovat reklamní obsahy a přistřihnout je na míru vašim příslušným osobním zájmům, které zjišťujeme z veškerých informací uložených v naší zákaznické databázi. Za tímto účelem také vyhodnocujeme zjištění, která získáváme prostřednictvím marketingových a personalizačních technologií od společnosti Emarsys and Adnymics (--> odstavec B.II a B.IV ) použitých na našich webových stránkách. Díky této individualizaci reklamních obsahů chceme zajistit, abyste přednostně obdrželi takové informace, které jsou pro vás dle našeho odhadu zvláště zajímavé. Online data uživatelského profilu, data profilu segmentu, Údaje o objednávce a vratkách (--> odstavec C.1). Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Souhlas (článek 6 odstavec 1 písmeno a obecného nařízení o ochraně osobních údajů).Agentura provádějící průzkumy.

Detailní údaje o příjemcích osobních údajů a předávání osobních údajů do třetích zemí a / nebo mezinárodním organizacím

PříjemceRole příjemcePředávání osobních údajů do třetích zemí a/nebo mezinárodním organizacímRozhodnutí o přiměřenosti nebo vhodné či přiměřené záruky pro předávání do třetích zemí a/nebo mezinárodním organizacím
Poskytovatel webhostingu ● Hosting CRM v současnosti: Microsoft Ireland Operations Ltd (South County Business Park, Dublin, D18, Irland) ● Hosting internetového obchodu v současnosti: (v současnosti: ABOUT YOU GmbH, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Německo).Zpracovatel zakázky EU a USA. EU a USA. Není předloženo žádné rozhodnutí komise o přiměřenosti ve smyslu článku 45 odstavce 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Microsoft disponuje standardními smluvními ustanoveními (SSC), která byla schválena dle článku 46 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Není předloženo žádné rozhodnutí komise o přiměřenosti ve smyslu článku 45 odstavce 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. ABOUT YOU disponuje standardními smluvními ustanoveními (SSC), která byla schválena dle článku 46 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Poskytovatel e-mailu (v současnosti: Emarsys eMarketing Systems AG, Hans-Fischer-Str. 10, 80339 München, Deutschland).Zpracovatel zakázky.Německo (EU)-
Poskytovatel systémových a servisních e-mailů (v současnosti: Amazon SES, Amazon Web Services EMEA SARL, 5 rue Plaetis, Luxembourg, L-2338, Luxembourg)Zpracovatel zakázkyEU a USA.Není předloženo žádné rozhodnutí komise o přiměřenosti ve smyslu článku 45 odstavce 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Amazon disponuje standardními smluvními ustanoveními (SSC), která byla schválena dle článku 46 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Kamenné obchody / zúčastněné obchody (pokud je provozují distributoři) Přehled aktuálních zúčastněných kamenných obchodů najdete v našem vyhledávači obchodů na adrese www.marc-o-polo.com/stores. Zde si můžete zobrazit nejbližší obchody podle zadaného města či PSČ. Kamenné obchody, které se účastní věrnostního programu pro zákazníky, jsou v přehledu výsledků hledání ve vyhledávači obchodů označeny grafickými ikonami. Podpora zpracovatele zakázky i poskytnutí v části C VOP a na webových stránkách popsaných služeb věrnostního programu, zvláště u rozšířených možností objednání a rezervace dle části C, bodu. 2.4.1, 2.4.2 nebo 2.4.4. VOP nebo při programové komunikaci. U evidence a zprostředkování historie nákupů pro nás postupují kamenné obchody jako odpovědné subjekty. Německo (EU)-
Agentura provádějící průzkumy (v současnosti: SurveyMonkey Europe UC, 2nd Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin, Ireland).Zpracovatel zakázky.Dublin (Irsko) - Evropská unie (EU)-
Poskytovatel zákaznického servisu (V současnosti: Ströer X GmbH, Georgiring 3, 04103 Leipzig).Zpracovatel zakázky.Německo (EU)-
Poštovní reklamy (v současnosti: optilyz GmbH, Neue Schönhauser Str. 19, 10178 Berlín a Elanders GmbH, Anton-Schmidt-Str. 15, 71332 Waiblingen). Zpracovatel zakázky. Zpracovatel zakázky.Německo (EU) Německo (EU)- -
Poskytovatel poštovních služeb (v současnosti: Deutsche Post AG (Charles-de-Gaulle-Str. 20, 53113 Bonn, Německo) a UPS, United Parcel Service (Německo S.à r.l. & Co. OHG, Görlitzer Str. 1, 41456 Neuss, Německo).OdpovědnýNěmecko (EU)-
Agentura pro komunikaci (v současnosti: Defacto relations GmbH, Am Pestalozziring 1-2, 91058 Erlangen, Německo).Zpracovatel zakázky. Německo (EU)-
Vývojář internetového obchodu: MOBIZCORP EUROPE LTD. Pobočka Viernheim August-Bebel-Straße 26 68519 Viernheim NěmeckoZpracovatel zakázkyNěmecko (EU)-
E-mail odesílatele: Emarsys eMarketing Systems AG, Hans-Fischer-Str. 10, 80339 München, NěmeckoZpracovatel zakázky.Německo (EU)-

F. Informace o zpracování osobních dat uživatelů našeho zákaznického servisu

Informace o zpracování osobních dat uživatelů našeho zákaznického servisu

Na webových stránkách vám nabízíme možnost kontaktovat náš zákaznický servis prostřednictvím kontaktního formuláře/chatu. Kromě toho vám nabízíme možnost hovořit se zástupcem zákaznického servisu prostřednictvím naší zákaznické linky nebo kontaktovat náš zákaznický servis e-mailem.

Informace, které nám prostřednictvím našeho zákaznického formuláře sdělíte, zpracováváme pro vyřízení vaší záležitosti, například dostupnosti určitého zboží. Kromě toho tyto informace případně ukládáme pro důkazní účely k veškerému uplatňování a vykonávání právních nároků nebo obhajobě před nimi nebo k naplnění zákonných, zvláště obchodních a daňových, povinností přechovávání. Pokud jste se u nás ověřili jako účastník našeho věrnostního programu, budeme tyto údaje uchovávat po dobu 12 měsíců od data vyřízení požadavku, abychom je mohli zohlednit při veškerých dalších požadavcích.

Pokud je to nezbytné pro vyřízení vaší záležitosti, máme přístup i k dalším informacím, které již můžeme mít v souvislosti s vašimi objednávkami v našem internetovém obchodě (odstavec C) nebo vaší účastí v našem zákaznickém věrnostním programu (odstavec E).

Při využívání kontaktních formulářů/chatu na internetových stránkách zasílá z technických důvodů vyhledávač používaný na vašem koncovém zařízení na server našich internetových stránek jisté informace, například vaši IP adresu. Tyto informace zpracováváme pro poskytnutí kontaktních formulářů /chatu na webových stránkách a k zajištění bezpečnosti infrastruktury IT využité k poskytnutí formuláře.

Abychom mohli měřit kvalitu našich služeb zákazníkům, vytváříme souhrnné hodnocení typu požadavku a času potřebného k jeho vyřízení. S vaším souhlasem také nahráváme vaše telefonické hovory s naším zákaznickým servisem a tyto nahrávky vyhodnocujeme za účelem zlepšení našich zákaznických služeb.

Níže k tomu naleznete podrobnější informace:

Podrobnosti ke zpracovávaným osobním údajům

Kategorie osobních údajů, které se zpracovávajíOsobní údaje obsažené v těchto kategoriíchZdroje datPovinnost poskytnout údajeDoba uložení
Data HTTP.Data protokolů, které z technických důvodů vznikají při vyvolání kontaktních formulářů nebo při funkcích chatu na internetové stránce pomocí protokolu Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP (S)). Mezi ně patří IP adresa, typ a verze vašeho internetového prohlížeče, použitý operační systém, navštívená stránka, dříve navštívená stránka (adresa URL referrera), datum a čas vyhledávání, dříve navštívená stránka (adresa URL referrera) a datum a čas vyhledávání. Uživatelé internetové stránky.Toto poskytnutí nepředepisuje zákon či smlouva nebo není nutné pro uzavření smlouvy. Poskytnutí těchto údajů není povinné. V případě neposkytnutí těchto údajů nemůžeme poskytnout požadované obsahy internetových stránek. Data jsou ukládána do souborů protokolu serveru ve formě, která umožňuje identifikaci příslušné osoby maximálně po dobu 7 dnů, pokud nenastane událost související se zabezpečením (jako je např. útok DDoS). V případě události související se zabezpečením se soubory protokolu serveru ukládají, dokud není událost související se zabezpečením odstraněna a zcela objasněna.
E-mailová dataÚdaje protokolu, které jsou generovány z technických důvodů při příjmu e-mailů. Jedná se o datum a čas odeslání e-mailu, e-mailovou adresu, IP adresy a informace o serverech zapojených do e-mailové komunikace. Uživatelé pro kontaktování prostřednictvím e-mailuToto poskytnutí nepředepisuje zákon či smlouva nebo není nutné pro uzavření smlouvy. Poskytnutí těchto údajů není povinné. V případě, že údaje nebudou poskytnuty, nebudete nás moci e-mailem kontaktovat. Data jsou ukládána do souborů protokolu serveru ve formě, která umožňuje identifikaci příslušné osoby maximálně po dobu 7 dnů, pokud nenastane událost související se zabezpečením (jako je např. útok DDoS). V případě události související se zabezpečením se soubory protokolu serveru ukládají, dokud není událost související se zabezpečením odstraněna a zcela objasněna.
Data požadavku.Údaje, které nám poskytnete v kontaktních formulářích na webových stránkách, prostřednictvím chatu, telefonicky nebo e-mailem v souvislosti s požadavky k našemu zákaznickému servisu. Sem patří informace, které nám poskytnete příslušným kontaktním formulářem na webové stránce. K nim mohou patřit především následující data: Jméno, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mail i obsah vašeho požadavku. Uživatelé zákaznických služeb.Toto poskytnutí nepředepisuje zákon či smlouva nebo není nutné pro uzavření smlouvy. Poskytnutí těchto údajů není povinné. V případě neposkytnutí těchto dat nemůžeme vaši záležitost zpracovat. Data budou uložena až do vyřízení vaší záležitosti. Pokud jste se u nás ověřili jako účastník našeho zákaznického věrnostního programu, uchováváme tyto údaje také po dobu maximálně 12 měsíců jako „údaje o dotazu na zákaznický servis“ (odstavec E). Tato data ukládáme pro důkazní účely k veškerému uplatnění, výkonu nebo ochraně právních nároků a kromě toho ještě pro přechodné období 12 měsíců od vyřízení vaší záležitosti a případě jakýchkoli právních sporů až do jejich ukončení. Tyto údaje uchováváme i nad tento rámec, pokud existují zákonné, zejména obchodní a daňové povinnosti. V závislosti na typu dokumentů může existovat obchodněprávní a daňověprávní povinnost uchovávání po dobu šesti nebo deseti let (§ 147 německého daňového řádu (AO), § 257 německého obchodního zákoníku (HGB)).
Patří sem také dokumentace, kterou jsme připravili k vašemu požadavku, například přehledy komunikace mezi vámi a námi, telefonní záznamy a v případě písemných dotazů (kontaktní formulář, e-mail) naše posouzení povahy a naléhavosti požadavku.Nezávisle generováno.-
Telefonní údajeTo zahrnuje údaje protokolu, jako je telefonní číslo a doba trvání hovoru. Uživatelé horké linky pro zákazníky.Toto poskytnutí nepředepisuje zákon či smlouva nebo není nutné pro uzavření smlouvy. Poskytnutí těchto údajů není povinné. V případě, že tyto údaje nebudou poskytnuty, nebudete nás moci kontaktovat telefonicky. Údaje uchováváme po dobu nezbytnou k dosažení níže popsaných účelů.
Údaje z telefonních záznamůTo zahrnuje nahrávání telefonních hovorů mezi vámi a naším zákaznickým servisem, jakož i dokumentaci vašeho souhlasu a text konverzace automaticky generovaný z nahrávekUživatelé horké linky pro zákazníky.Toto poskytnutí nepředepisuje zákon či smlouva nebo není nutné pro uzavření smlouvy. Poskytnutí těchto údajů není povinné. Pokud tyto údaje neposkytnete, nebudeme je moci použít ke zlepšení našich služeb zákazníkům. Údaje uchováváme po dobu nezbytnou k dosažení níže popsaných účelů.

Podrobnosti o zpracování osobních údajů

Účel zpracování osobních údajůKategorie osobních údajů, které se zpracovávajíAutomatizovaný rozhodovací procesPrávní základ a příp. oprávněné zájmyPříjemce
Poskytování našich kontaktních a chatových formulářů na webových stránkách a přijímání dotazů prostřednictvím těchto kanálů. Za tímto účelem jsou data HTTP dočasně zpracovávána na našem webovém serveru. Data HTTP, Data požadavku. Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Článek 6 odstavec 1 písmeno f obecného nařízení o ochraně osobních údajů (zvážení zájmů). Naším oprávněným zájmem je poskytování obsahů internetových stránek vyžádaných uživatelem. Poskytovatel služeb CRM Navíc pro kontaktní formulář: Poskytovatel webhostingu.
Zajištění bezpečnosti IT infrastruktury použité pro poskytování tohoto formuláře, zejména pro detekci, odstranění a ověřitelnou dokumentaci narušení (např. útoků DDoS). Za tímto účelem jsou data dočasně uložena v logovacích souborech na našem webovém serveru a vyhodnocena. Data HTTP.Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Článek 6 odstavec 1 písmeno f obecného nařízení o ochraně osobních údajů (zvážení zájmů). Naším oprávněným zájmem je zajištění bezpečnosti IT infrastruktury použité pro poskytování tohoto formuláře, zejména pro detekci, odstranění a ověřitelnou dokumentaci narušení (např. útoků DDoS). Poskytovatel webhostingu.
Poskytování horké linky pro zákazníky a přijímání telefonických dotazů. Za tímto účelem jsou v našich systémech dočasně zpracovávány údaje z protokolů. Telefonní údaje, Data požadavku. Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Článek 6 odstavec 1 písmeno f obecného nařízení o ochraně osobních údajů (zvážení zájmů). Naším oprávněným zájmem je poskytování zákaznické linky pro osobní poradenství. Poskytovatel zákaznického servisu.
Poskytnutí e-mailového systému pro kontakt s naším zákaznickým servisem a přijímání dotazů prostřednictvím tohoto systému. Za tímto účelem jsou v našich systémech dočasně zpracovávány údaje z protokolů. E-mailová data, data požadavku. Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Článek 6 odstavec 1 písmeno f obecného nařízení o ochraně osobních údajů (zvážení zájmů). Naším oprávněným zájmem je poskytnout e-mailový systém pro kontaktování našeho zákaznického servisu. Poskytovatel e-mailu
Měření kvality služeb zákazníkům: Za tímto účelem vytváříme souhrnné vyhodnocení typu požadavku a doby potřebné ke zpracování každého požadavku, abychom mohli určit, jaký typ požadavku vyžaduje jakou průměrnou dobu zpracování naším zákaznickým servisem. Tato souhrnná hodnocení neobsahují žádné osobní údaje našich zákazníků. Telefonní údaje, data požadavku.Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Článek 6 odstavec 1 písmeno f obecného nařízení o ochraně osobních údajů (zvážení zájmů). Naším oprávněným zájmem je měření kvality služeb zákazníkům. . Poskytovatel služeb CRM, poskytovatel zákaznického servisu
Zpracování vaší záležitosti. Pokud jste se u nás ověřili jako zákazník, můžeme získat informace, které máme v souboru, a zpracovat vaši žádost. Může to být například historie nákupu při zpracování vrácení zboží. V případě písemných dotazů (kontaktní formulář, e-mail) provádíme automatizované vyhodnocení typu a naléhavosti dotazů, abychom mohli upřednostnit zpracování různých dotazů. Za tímto účelem náš systém rozpoznává v textu požadavků určitá klíčová slova, která označují typ požadavku (např. dotaz na objednávku, radu ohledně produktu atd.) a která na základě "nálady" textu požadavku označují jeho naléhavost. Data požadavku V závislosti na konkrétním požadavku případně také následující údaje o vašich objednávkách, a to i jako hostující zákazník: Kontaktní údaje, data zaslání, data objednávky, data dlužníků, e-mailová data transakce, hodnoty objednávky a vratky, data pro správu reklamy (pro detaily o tom viz příslušný odstavec C.1) V závislosti na konkrétním požadavku můžeme shromažďovat také následující údaje týkající se vaší účasti v našem věrnostním programu: Základní údaje zákazníka, údaje účastníka, historie nákupů, údaje o zboží, data požadavků zákaznického servisu, servisní uživatelská data, data segmentů profilu, Data pro správu reklamy (pro detaily o tom viz příslušný odstavec E.1) Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Pokud se váš požadavek týká nějaké smlouvy, ve které jste smluvní stranou, nebo která se týká provádění předsmluvních opatření: Článek 6 odstavec 1 písmeno b obecného nařízení o ochraně osobních údajů (naplnění smlouvy nebo provádění předsmluvních opatření). V opačném případě: Článek 6 odstavec 1 písmeno f obecného nařízení o ochraně osobních údajů (zvážení zájmů). V tomto případě je naším oprávněným zájmem efektivní zpracování vaší záležitosti. Poskytovatel zákaznického servisu, poskytovatel služeb CRM
Záznam a analýza telefonních hovorů za účelem zlepšení služeb zákazníkům: S vaším souhlasem nahráváme vaše telefonické hovory s naším zákaznickým servisem a zvukové záznamy automaticky převádíme na text. Tyto texty vyhodnocujeme automaticky a v některých případech i ručně a výsledky používáme ke školení našich pracovníků zákaznického servisu. V rámci těchto školení nezpracováváme žádné osobní údaje našich zákazníků. Údaje z telefonních záznamůNení použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Článek 6 odstavec 1 písmeno a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (souhlas).Poskytovatel zákaznického servisu
Ukládání a zpracování pro důkazní účely k veškerému uplatňování a vykonávání právních nároků nebo obhajobě před nimi.Data požadavku.Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Článek 6 odstavec 1 písmeno f obecného nařízení o ochraně osobních údajů (zvážení zájmů). Naším oprávněným zájmem je uplatňování a vykonávání právních nároků nebo obhajoba před nimi. Poskytovatel zákaznického servisu.
Přechovávání dat pro splnění zákonných, zvláště obchodních a daňových povinností přechovávání. V závislosti na typu dokumentů může existovat obchodněprávní a daňověprávní povinnost uchovávání po dobu šesti nebo deseti let (§ 147 německého daňového řádu (AO), § 257 německého obchodního zákoníku (HGB)). Data požadavku.Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Článek 6 odstavec 1 písmeno c obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Splnění právní povinnosti).Poskytovatel zákaznického servisu.

Detailní údaje o příjemcích osobních údajů a předávání osobních údajů do třetích zemí a/nebo mezinárodním organizacím

PříjemceRole příjemceSídlo příjemceRozhodnutí o přiměřenosti nebo vhodné či přiměřené záruky pro předávání do třetích zemí a/nebo mezinárodním organizacím
Poskytovatel webhostingu. (v současnosti: ABOUT YOU GmbH, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Deutschland). Zpracovatel zakázky.EU.-
Poskytovatel služeb CRM (v současnosti: Microsoft Ireland Operations Ltd, South County Business Park, Dublin, D18, Irland) Zpracovatel zakázky.EU.-
Poskytovatel zákaznického servisu (V současnosti: Ströer X GmbH, Georgiring 3, 04103 Leipzig) Zpracovatel zakázky.EU.-
Poskytovatel e-mailu (v současnosti: Emarsys eMarketing Systems AG, Hans-Fischer-Straße 10, 80339 München) Zpracovatel zakázky.EU.-

G. Informace o zpracování osobních dat účastníků našich soutěží

Informace o zpracování osobních dat účastníků našich soutěží

Na našich webových stránkách a případně i přes jiné kanály (např. pohlednice s účastí) občas nabízíme možnost zúčastnit se různých soutěží. Zpracováváme vaše informace (u našich odběratelů připomínkových mailů příp. předvyplněné) sdělené v účastnických formulářích k uskutečnění příslušné soutěže a předání příslušných cen dle předpisů vámi akceptovaných podmínek účasti.

Kromě toho vám u některých soutěží nabízíme možnost přihlásit se k odběru připomínkových e-mailů, ve kterých vás informujeme o našich soutěžích, jak je blíže objasněno v příslušných přihlašovacích formulářích. Zpracováváme informace vzniklé v této souvislosti pro potvrzení vašeho odběru i pro poskytnutí připomínkových e-mailů.

Kromě toho ukládáme informace vzniklé v souvislosti s účastí na soutěžích nebo odběru připomínkových e-mailů k důkazním účelům k veškerému uplatňování a vykonávání právních nároků a případně pro splnění zákonných, zvláště obchodních a daňových povinností přechovávání.

Při účasti na soutěžích nebo odběru připomínkových e-mailů přes naše webové stránky (např. formuláře soutěží nebo registrací) zasílá z technických důvodů vyhledávač používaný na vašem koncovém přístroji na server našich internetových stránek jisté informace, například vaši IP adresu. Tyto informace zpracováváme pro poskytnutí formulářů na webových stránkách. Aby byla zajištěna bezpečnost IT infrastruktury použité pro poskytování webové stránky, jsou tyto informace také dočasně uloženy v takzvaném souboru protokolu webového serveru. Při použití takových formulářů na našich webových stránkách máte kromě toho často také možnost přihlásit se k odběru našeho zpravodaje. Detailní informace o zpracování osobních údajů v souvislosti se zpravodajem získáte v odstavci D těchto informací o ochraně osobních údajů.

Dále získáte

Podrobnosti ke zpracovávaným osobním údajům

Kategorie osobních údajů, které se zpracovávajíOsobní údaje obsažené v těchto kategoriíchZdroje datPovinnost poskytnout údajeDoba uložení
Data HTTP formuláře.Data protokolů, ke kterým dochází z technických důvodů při vyvolání formuláře k přihlášení do soutěže a přihlášení k odběru připomínkovým mailů k soutěžím na webových stránkách pomocí protokolu Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP (S)). Patří mezi ně IP adresa, typ a verze vašeho internetového prohlížeče, použitý operační systém, navštívená stránka, dříve navštívená stránka (adresa URL referrera), datum a čas načítání. Účastníci soutěží (jen při účasti přes online formulář na našich webových stránkách , např. formuláře soutěží nebo registrací).Toto poskytnutí nepředepisuje zákon či smlouva nebo není vyžadováno pro uzavření smlouvy. Neexistuje žádná povinnost údaje poskytovat. V případě neposkytnutí údajů nemůžeme požadované obsahy internetových stránek poskytnout. Data jsou ukládána do souborů protokolu serveru ve formě, která umožňuje identifikaci příslušné osoby maximálně po dobu 6 týdnů, pokud nenastane událost související se zabezpečením (jako je např. útok DDoS). V případě události související se zabezpečením se soubory protokolu serveru ukládají, dokud není událost související se zabezpečením odstraněna a zcela objasněna.
Data účastnického formuláře.Data, která nám v účastnickém formuláři sdělíte pro příslušnou soutěž. Sem patří informace, která nám dáte k dispozici v příslušném účastnickém formuláři, a která potřebujeme pro uskutečnění soutěže dle vámi akceptovaných podmínek účasti. Data, která přitom konkrétně vyžadujeme, závisí na příslušné konkrétní soutěži, které se účastníte. Typicky zde shromažďujeme alespoň vaše jméno a e-mailovou adresu. K tomu přibývají dle druhu soutěže i další data, o kterých vás informujeme v příslušném účastnickém formuláři. Účastníci soutěže.Poskytnutí těchto dat je předpokladem pro účast v příslušné soutěži. Neexistuje žádná povinnost údaje poskytovat. V případě neposkytnutí údajů se soutěže nemůžete zúčastnit. Data jsou ukládána až do ukončení příslušné soutěže. Tato data ukládáme pro důkazní účely k veškerému uplatňování a vykonávání právních nároků a kromě toho ještě pro přechodné období let od konce roku, ve kterém jste nám tato data sdělili a v případě jakýchkoli právních sporů až do jejich ukončení. Nadto ještě tato data ukládáme tehdy, pokud se jich týkají zákonné, zvláště obchodní a daňové povinnosti přechovávání. V závislosti na typu dokumentů mohou existovat obchodní a daňové požadavky na uchovávání po dobu šesti nebo deseti let (§ 147 daňového zákoníku (AO), § 257 německého obchodního zákoníku (HGB).
Data vítězů.Data, která nám dodatečně poskytnete jako vítěz soutěže. Sem patří informace, které potřebujeme pro poskytnutí výhry, jako například vaše celé jméno, vaši adresu, vaši velikost oblečení nebo bot a údaj o tom, zda jste příslušnou výhru převzali. Vítězové soutěže.Toto poskytnutí nepředepisuje zákon či smlouva nebo není vyžadováno pro uzavření smlouvy. Neexistuje žádná povinnost údaje poskytovat. V případě neposkytnutí dat vám výhru nemůžeme doručit. Data jsou ukládána až do ukončení příslušné soutěže. Tato data ukládáme pro důkazní účely k veškerému uplatňování a vykonávání právních nároků a kromě toho ještě pro přechodné období let od konce roku, ve kterém jste nám tato data sdělili a v případě jakýchkoli právních sporů až do jejich ukončení. Nadto ještě tato data ukládáme tehdy, pokud se jich týkají zákonné, zvláště obchodní a daňové povinnosti přechovávání. V závislosti na typu dokumentů mohou existovat obchodní a daňové požadavky na uchovávání po dobu šesti nebo deseti let (§ 147 daňového zákoníku (AO), § 257 německého obchodního zákoníku (HGB).
Data výhry.Data o příslušných vyhraných cenách. K tomu patří informace o tom, kteří vítězové vyhráli jako cenu. Samostatně generováno.-Data jsou ukládána až do ukončení příslušné soutěže. Tato data ukládáme pro důkazní účely k veškerému uplatňování a vykonávání právních nároků a kromě toho ještě pro přechodné období let od konce roku, ve kterém jste nám tato data sdělili a v případě jakýchkoli právních sporů až do jejich ukončení. Nadto ještě tato data ukládáme tehdy, pokud se jich týkají zákonné, zvláště obchodní a daňové povinnosti přechovávání. V závislosti na typu dokumentů mohou existovat obchodní a daňové požadavky na uchovávání po dobu šesti nebo deseti let (§ 147 daňového zákoníku (AO), § 257 německého obchodního zákoníku (HGB).
Data o odběru připomínkových mailů.Data, která evidujeme při přihlášení k veškerým připomínkovým mailů k naším soutěžím. Patří sem následující údaje: E-mailová adresa, oslovení, křestní jméno, příjmení. Odběratelé připomínkových mailů.Toto poskytnutí nepředepisuje zákon či smlouva nebo není vyžadováno pro uzavření smlouvy. Neexistuje žádná povinnost údaje poskytovat. V případě neposkytnutí obligatorních údajů vám připomínkové maily nemůžeme poskytnout. Ukládáme tato data po dobu uvedenou v přihlašovacím formuláři k odběru příslušných připomínkových mailů, která pravidelně odpovídá období uvedeném v podmínkách účasti na příslušné soutěžní kampani. Tato data ukládáme pro důkazní účely k veškerému uplatňování a vykonávání právních nároků a kromě toho ještě pro přechodné období let od konce roku, ve kterém jste se odhlásili příp. ve kterém skončilo období připomínkových mailů a v případě jakýchkoli právních sporů až do jejich ukončení.
Data opt-in připomínkových mailů.Data protokolů, ke kterým dochází z technických důvodů při přihlášení a odhlášení odběru připomínkových mailů. Sem patří datum a čas přihlášení k odběru připomínkových mailů, datum a čas zaslání zprávy o přihlášení v procesu dvojitého potvrzení (Double Opt In), datum a čas potvrzení přihlášení v procesu dvojitého potvrzení (Double Opt In) i IP adresa koncového přístroje použitého k potvrzení, datum a čas veškerých odhlášení odběru zpravodaje. Odběratelé připomínkových mailů.Toto poskytnutí nepředepisuje zákon či smlouva nebo není vyžadováno pro uzavření smlouvy. Neexistuje žádná povinnost údaje poskytovat. V případě neposkytnutí dat vám připomínkové maily nemůžeme poskytnout. Ukládáme tato data po dobu uvedenou v přihlašovacím formuláři k odběru příslušných připomínkových mailů, která pravidelně odpovídá období uvedeném v podmínkách účasti na příslušné soutěžní kampani. Tato data ukládáme pro důkazní účely k veškerému uplatňování a vykonávání právních nároků a kromě toho ještě pro přechodné období let od konce roku, ve kterém jste se odhlásili příp. ve kterém skončilo období připomínkových mailů a v případě jakýchkoli právních sporů až do jejich ukončení.

Podrobnosti o zpracování osobních údajů

Účel zpracování osobních údajůKategorie osobních údajů, které se zpracovávajíAutomatizovaný rozhodovací procesPrávní základ a příp. oprávněné zájmyPříjemce
Jen při účasti přes online formulář na našich webových stránkách , např. formuláře soutěží nebo registrací: Poskytnutí (příp. předvyplněných) formulářů k účasti na soutěžích a formuláře pro přihlášení k odběru připomínkových mailů na webových stránkách: Za tímto účelem jsou data dočasně zpracovávána na našem webovém serveru. Pokud jste se přihlásili k odběru připomínkových mailů a vyvolali účastnický formulář přes odkaz k účasti ve vašem připomínkovém mailu, vyplníme účastnický formulář daty, která jste uvedli již při přihlášení k odběru připomínkových mailů. Kromě toho připojujeme k odkazu na účast náhodně generovanou hodnotu (hash), pomocí které můžeme provést přiřazení k vašim datům o emailu schvalujícím odběr. Tato data můžete před odesláním účastnického formuláře kdykoli změnit. Data HTTP formuláře, příp. data o odběru připomínkových mailů. Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Článek 6 odstavec 1 písmeno f obecného nařízení o ochraně osobních údajů (zvážení zájmů). Naším oprávněným zájmem je poskytování obsahů internetových stránek vyžádaných uživatelem. Poskytovatel webhostingu.
Jen při účasti přes online formulář na našich webových stránkách , např. formuláře soutěží nebo registrací: Zajištění bezpečnosti IT infrastruktury použité pro poskytování formulářů k účasti na soutěži a k přihlášení k odběru připomínkových mailů, zejména pro detekci, odstranění a ověřitelnou dokumentaci narušení (např. útoků DDoS): Za tímto účelem jsou data dočasně uložena v logovacích souborech na našem webovém serveru a vyhodnocena. Data HTTP formuláře, Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Článek 6 odstavec 1 písmeno f obecného nařízení o ochraně osobních údajů (zvážení zájmů). Naším oprávněným zájmem je zajištění bezpečnosti IT infrastruktury použité pro poskytování tohoto formuláře, zejména pro detekci, odstranění a ověřitelnou dokumentaci narušení (např. útoků DDoS). Poskytovatel webhostingu.
Přihlášení do příslušné soutěže i zprostředkování vítězů dle příslušných vámi akceptovaných podmínek účasti v konkrétní soutěži.Data účastnického formuláře, data výhry.Vítěz je vylosován na základě náhodného principu. Tento proces losování probíhá automaticky bez zásahu člověka. Článek 6 odstavec 1 písmeno b obecného nařízení o ochraně osobních údajů (naplnění smlouvy nebo provádění předsmluvních opatření).Poskytovatel webhostingu.
Informace o výhře i poskytnutí výhry dle příslušných vámi akceptovaných podmínek účasti v konkrétní soutěži.Data účastnického formuláře, data vítězů, data výhry.Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces. Článek 6 odstavec 1 písmeno b obecného nařízení o ochraně osobních údajů (naplnění smlouvy nebo provádění předsmluvních opatření).Příp. poskytovatel přepravních služeb.
Proces „Double-Opt-In“ pro potvrzení odběru připomínkových mailů: K tomu zasíláme e-mailovou zprávu s prosbou o potvrzení na e-mail zadaný při přihlášení. Odběr se spustí až tehdy, když odběratel potvrdí e-mailovou adresu vyvoláním potvrzovacího odkazu obsaženého v e-mailu. Data odběratele připomínkových mailů, data potvrzení odběru připomínkových mailů (opt-in).Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Článek 6 odstavec 1 písmeno f obecného nařízení o ochraně osobních údajů (zvážení zájmů). Naším oprávněným zájmem je právně zajištěná dokumentace vašeho souhlasu se zasíláním připomínkových mailů. Poskytovatel webhostingu.
Zasílání připomínkových mailů odběratelům těchto mailů. Při přihlášení uvedené volitelné údaje používáme pro jmenovitá oslovení v připomínkových mailech. Data odběratele připomínkových mailů, data potvrzení odběru připomínkových mailů (opt-in).Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Článek 6 odstavec 1 písmeno a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (souhlas).Poskytovatel webhostingu.
Ukládání a zpracování pro důkazní účely k veškerému uplatňování a vykonávání právních nároků nebo obhajobě před nimi.Data účastnického formuláře, data vítězů, data výhry, data odběratele připomínkových mailů, data opt-in připomínkových mailů.Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Zvážení zájmů (článek 6 odstavec 1 písmeno f obecného nařízení o ochraně dat). Naším oprávněným zájmem je uplatňování a vykonávání právních nároků nebo obhajoba před nimi.-
Přechovávání dat pro splnění zákonných, zvláště obchodních a daňových povinností přechovávání. V závislosti na typu dokumentů mohou existovat obchodní a daňové požadavky na uchovávání po dobu šesti nebo deseti let (§ 147 daňového zákoníku (AO), § 257 německého obchodního zákoníku (HGB). Data účastnického formuláře, data vítězů, data výhry.Není použit žádný automatizovaný rozhodovací proces.Splnění právní povinnosti (článek 6 odstavec 1 písmeno c obecného nařízení o ochraně osobních údajů).-

Detailní údaje o příjemcích osobních údajů a předávání osobních údajů do třetích zemí a / nebo mezinárodním organizacím

PříjemceRole příjemcePředávání osobních údajů do třetích zemí a/nebo mezinárodním organizacímRozhodnutí o přiměřenosti nebo vhodné či přiměřené záruky pro předávání do třetích zemí a/nebo mezinárodním organizacím
Poskytovatel webhostingu (v současnosti: ABOUT YOU GmbH, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Německo). Zpracovatel zakázky.EU a USA.Není předloženo žádné rozhodnutí komise o přiměřenosti ve smyslu článku 45 odstavce 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. ABOUT YOU disponuje standardními smluvními ustanoveními (SSC), která byla schválena dle článku 46 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Poskytovatel přepravních služeb Arvato distribution GmbH, Carl-Bertelsmann-Str. 32, 33330 Gütersloh, Germany Zpracovatel zakázky.EU-
Poskytovatel systémových a servisních e-mailů (v současnosti: Amazon SES, Amazon Web Services EMEA SARL, 5 rue Plaetis, Luxembourg, L-2338, Luxembourg). Zpracovatel zakázky.EU a USA.Není předloženo žádné rozhodnutí komise o přiměřenosti ve smyslu článku 45 odstavce 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Amazon disponuje standardními smluvními ustanoveními (SSC), která byla schválena dle článku 46 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

H. Informace o používání cookies

Všeobecné informace k souborům cookies

Cookies jsou malé textové soubory s informacemi, které se mohou při návštěvě internetových stránek ukládat přes prohlížeč na koncovém zařízení uživatele. Při opětovném přihlášení na internetové stránky ze stejného koncového zařízení je možné soubory cookie a v nich uložené informace vyvolat.

Přechodné cookies (cookies relace)Soubory cookie, které se po uzavření prohlížeče automaticky smažou.
Perzistentní cookies Soubory cookie, které zůstanou určitou dobu po uzavření prohlížeče uložené na vašem koncovém zařízení.
Cookies nevyžadující souhlasSoubory cookie, jejichž jediným účelem je realizace přenosu zprávy přes elektronickou komunikační síť.
Soubory cookie, které jsou nezbytné, aby mohl poskytovatel služby informační společnosti realizovat tuto službu účastníkovi nebo uživateli, který si tuto službu výslovně vyžádal („nezbytně nutné soubory cookie“).
Cookies nevyžadující souhlas Soubory cookie, využívané pro jiné účely, než jsou ty výše uvedené.
First-Party-CookiesSoubory cookie, které ukládá a vyvolává provozovatel internetových stránek, jakožto osoba odpovědná za zpracování, nebo jím pověřený zpracovatel zakázky.
Third-Party-CookiesSoubory cookie, které ukládají a vyvolávají jiné, za zpracování odpovědné, osoby (společnosti), které nejsou současně provozovatelem daných internetových stránek ani nepracují z jeho pověření.

Správa cookies využívaných na těchto internetových stránkách

1. Udělení souhlasu k používání cookies a správě cookies pomocí nastavení ochrany dat a cookies

Pokud je pro použití určitých souborů cookie nezbytný souhlas uživatele, ukládáme tyto soubory cookies při vašem použití internetových stránek jen tehdy, když jste nám předtím tento souhlas udělili. Informace o tom, zda je k použití určitého souboru cookie nutný souhlas, získáte v informacích ke cookies používaných na tomto webu v odstavci G.III těchto informací o ochraně údajů.

Při vyvolání našich internetových stránek vám zobrazíme tzv. „cookie-banner“, na kterém můžete kliknutím na dotykovou plochu udělit svůj souhlas s použitím souborů cookie na těchto internetových stránkách. Stisknutím k tomu určeného tlačítka máte možnost udělit souhlas k použití všech souborů cookie, které jsou jednotlivě popsané v odstavci G.III těchto informací o ochraně údajů. Jako alternativu máte možnost kliknutím na tlačítko nastavení cookies provést individuální výběr cookies a individuálně upravit svůj výběr později. Váš souhlas a rovněž váš individuální výběr souborů cookie také uložíme ve formě cookie souboru („Opt-In-Cookie“) na vašem koncovém zařízení, abychom při opětovném vyvolání internetových stránek zjistili, zda jste již udělili souhlas. Cookie souhlasu má platnost omezenou na maximálně 6 měsíců.

Nezbytně nutné soubory cookie není možné přes funkci správy souborů cookie na těchto internetových stránkách deaktivovat. Tyto soubory cookie ale můžete kdykoli všeobecně deaktivovat ve svém prohlížeči.

2. Správa cookies přes nastavení prohlížeče

Použití souborů cookie můžete spravovat také v nastavení svého prohlížeče. Různé prohlížeče nabízejí různé možnosti konfigurace nastavení souborů cookie. Další podrobné informace o tom najdete například na http://www.allaboutcookies.org/ge/cookies-verwalten

Rádi bychom vás však upozornili, že v případě všeobecné deaktivace souborů cookie ve vašem prohlížeči už možná nebudou některé funkce internetových stránek fungovat, nebo nebudou fungovat správně.

Cookies, využívané na těchto internetových stránkách

1. Zásadně důležité cookies pro informatické použití webu.

Pro tyto cookies není nutný souhlas.

OznačeníFirst Party / Third PartyÚčel použití a obsahDoba platnosti
About You Cloud
privacyFirst PartyTento soubor cookie je naprosto nezbytný k zajištění administrativní funkce pro souhlas s webem (odstavec BI). Tento soubor cookie ukládá informace o tom, zda a pokud ano, jaký souhlas jste kdy udělili, aby bylo možné aktivovat příslušné nástroje a soubory cookie v souladu s vaším souhlasem. 2 týdny, pokud nebyla schválena všechna nastavení souborů cookie. Jinak 6 měsíců
ai_sessionFirst PartyTento soubor cookie je propojen se softwarem Microsoft Application Insights, který shromažďuje statistické údaje o využití a telemetrii pro aplikace, které byly vyvinuty na základě cloudové platformy Azure. Jedná se o jedinečný anonymní soubor cookie používaný k identifikaci relací.1 den
ai_userFirst PartyTento soubor cookie je propojen se softwarem Microsoft Application Insights, který shromažďuje statistické údaje o využití a telemetrii pro aplikace, které byly vyvinuty na základě cloudové platformy Azure. Jedná se o jedinečný anonymní soubor cookie používaný k identifikaci relací.1 den
csmopbFirst PartyTento soubor cookie uloží nákupní košík. Nezbytné pro funkce obchodu4 týdny
csmcgFirst PartyTento soubor cookie ukládá zákaznický segment zákazníka MARC O'POLO.4 týdny
csmopatFirst PartyPamět cookies kontrola-ověřovací token pro obdržení dat zákazníků.4 týdny
csmoprFirst PartyCookie, který ukládá Reco (Dynamic Yield nebo Amazon Web Services).6 měsíců
csmoprsFirst PartyCookie, který uloží relaci Reco (DY nebo AWS).Relace
csmopwFirst PartyCookie, který ukládá informace o seznamu přání.4 týdny
csmtcFirst PartyCookie, který ukládá vybrané nadřazené kategorie (ženy a muži).4 týdny
csmiaFirst PartyCookie, která kontroluje stav přihlášení v oblasti Můj účet4 týdny
csmabFirst PartySoubor cookie pro zadání testu AB (eShop a/nebo DY)4 týdny
dlouhéFirst PartyCookie k identifikaci jazyka uživatele.4 týdny
privacy-opt-out-performanceFirst PartyTento soubor cookie obsahuje informace o míře schválení vybraných kategorií.4 týdny
customerStubFirst PartyCookie, který rozpozná zákazníky při placení, aby zobrazil předvyplněný registrační formulář pro vracející se zákazníky. Zobrazuje se pouze v pokladně, nikoli na stránce obchodu. 6 týdnů
 1. Marketingová cookies pro použití marketingových technologií a reklamních sítí

U těchto cookies je vyžadován váš souhlas.

Google Ads Remarketing-Cookies Tyto soubory cookie používá nástroj pro sledování webu Google Ads Remarketing pro cílenou reklamu (opětovné) cílení na uživatele webových stránek ( odstavec B.II). V době, kdy byly tyto informace o ochraně údajů vytvořeny, byly k tomu použity následující soubory cookie. Mezitím mohly být v oblasti odpovědnosti našeho reklamního partnera přidány nové soubory cookie nebo změněny účely, obsah a doba ukládání souborů cookie. Pro další informace bychom proto chtěli odkázat na informace o ochraně osobních údajů našeho reklamního partnera, na které odkazuje odstavec B.II.
NID SID DIE IDE ANID DSID FLC AID TAID exchange_uid __gads gac First PartyTyto cookies používá nástroj na webové sledování Google Ads Remarketing Pixel k cílenému reklamnímu oslovení uživatele webu ((re-)targeting) (odstavec B). V našem shopu máme uložený Google Adwords Remarketing Pixel; pokud návštěvník využije náš shop, pixel se načte a u uživatele uloží soubor cookie (tag) v tomto prohlížeči, aby jej označil. Podle toho, jaké stránky zákazník v shopu navštívil uloží se informace v souboru cookie, pokud si například prohlížel různé produkty, uloží se to a na základě toho se budou moci zákazníkovi prezentovat produkty na jiných internetových stránkách. V takovém případě se ukládají ID produktů v souboru cookie. Obecně do souboru cookie předáváme ID produktu, cenu, typ stránek a počet produktů. Kromě nastavení cookies na našem webu může uživatel také obecně deaktivovat personalizovanou reklamu společnosti Google: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=cs Persistentní: 60 dní
Microsoft Advertising Tyto soubory cookie používá nástroj pro sledování webu Google Ads Remarketing pro cílenou reklamu (opětovné) cílení na uživatele webových stránek ( odstavec B.II). V době, kdy byly tyto informace o ochraně údajů vytvořeny, byly k tomu použity následující soubory cookie. Mezitím mohly být v oblasti odpovědnosti našeho reklamního partnera přidány nové soubory cookie nebo změněny účely, obsah a doba ukládání souborů cookie. Pro další informace bychom proto chtěli odkázat na informace o ochraně osobních údajů našeho reklamního partnera, na které odkazuje odstavec B.II.
MUID MUIDB Third PartyTyto cookies používá nástroj na webové sledování Google Ads Remarketing Pixel k cílenému reklamnímu oslovení uživatele webu ((re-)targeting) (viz odstavec B). V našem shopu máme uložený Google Adwords Remarketing Pixel; pokud návštěvník využije náš shop, pixel se načte a u uživatele uloží soubor cookie (tag) v tomto prohlížeči, aby jej označil. Podle toho, jaké stránky zákazník v shopu navštívil uloží se informace v souboru cookie, pokud si například prohlížel různé produkty, uloží se to a na základě toho se budou moci zákazníkovi prezentovat produkty na jiných internetových stránkách. V takovém případě se ukládají ID produktů v souboru cookie. Obecně do souboru cookie předáváme ID produktu, cenu, typ stránek a počet produktů. Kromě nastavení cookies na našem webu může uživatel také všeobecně deaktivovat personalizovanou reklamu společnosti Google: https://support.microsoft.com/cs-cz/microsoft-edge/pou%C5%BE%C3%ADv%C3%A1n%C3%AD-historie-proch%C3%A1zen%C3%AD-v-aplikaci-microsoft-edge-pro-p%C5%99izp%C5%AFsobenou-reklamu-a-mo%C5%BEnosti-37aa831e-6372-238e-f33f-7cd3f0e53679 1 rok
Criteo-Cookies Tyto cookies používá nástroj na webové sledování Criteo k cílenému reklamnímu oslovení uživatele webu ((re-)targeting) ( odstavec B.II). V době, kdy byly tyto informace o ochraně údajů vytvořeny, byly k tomu použity následující soubory cookie. Mezitím mohly být v oblasti odpovědnosti našeho reklamního partnera přidány nové soubory cookie nebo změněny účely, obsah a doba ukládání souborů cookie. Pro další informace bychom proto chtěli odkázat na informace o ochraně osobních údajů našeho reklamního partnera, na které odkazuje odstavec B.II.
ASP.NET_SessionidThird PartyID relace se používá pro jednoznačnou identifikaci prohlížeče na serveru.Relace
r.ackThird PartyCookie, který se používá hlavně pro Safari.1 hodina
uidThird PartyIdentifikuje uživatele pro účely remarketingu (zobrazování dynamických bannerů s nejdůležitějšími doporučeními dle specifikace produktů na základě statistických údajů získaných ze sledování chování uživatele při jeho surfování na internetu)1 rok
optoutThird PartyOpt-out cookie. Umožňuje uživateli odhlásit se ze servisu criteo.5 let
uicThird PartyIdentifikuje kontext uživatele, např. ve kterém stádiu nákupu se uživatel nachází, zda si prohlížel jeden produkt nebo více produktů, nebo vložil produkt do košíku. Umožňuje nám provádět hodnocení uživatele na základě historie jeho prohlížeče a chování na internetových stránkách, např. z hlediska pravděpodobnosti nákupu.6 měsíců
evtThird PartyEvent-cookie. Obsahuje informace o poslední stránce navštívené na našem webu. Používá se pro doporučení produktů během procesu promítání banneru.6 měsíců
udcThird PartyDynamický výběr inventáře. Obsahuje přehled prodejů, pro které je uživatel ziskový, a podporuje marketingové a demarkační funkce. Criteo v Německu spolupracuje s velkým počtem prodejců. Jeden prodejce má zpravidla jedny nebo více internetových stránkách, na nichž criteo prezentuje své reklamní prostředky. Demarkace uživatele znamená, že uživatel, který např. zakoupil nějaký produkt, je pro tento produkt vyčleněn.6 měsíců
acdcThird PartyAdvanced Criteo Data Collection. Obsahuje (volitelné) dodatečné údaje v souvislosti s uživatelem, např. zda se uživatel na internetové stránky přihlásil stacionárním nebo mobilním koncovým zařízením. Používá se k soustavnému zlepšování účinnosti kampaní.6 měsíců
zdiThird PartyPassback loop detection. Zaznamenává, jak často uživatel na jedné zóně jednoho publishera aktivuje passback. Publisher - množství prodejců v rámci naší sítě, u kterých našim zákazníkům prezentujeme reklamní prostředky.6 měsíců
eidThird PartyExternal ID. Obsahuje uživatelské ID našich publisherů/prodejců. Používá se pro další prodej našeho midmarket inventáře. V naší síti máme velké množství prodejců. Inventář, který jsme nakoupili a nepoužíváme jej, programově prodáváme dál.6 měsíců
optThird PartyOpt-Cookie obsahuje informaci, zda se uživatel z naší služby nebo od některého z prodejců v rámci naší sítě, odhlásil a už tedy nechce dostávat personalizovanou reklamu.1 rok
Mediards-Cookies Tyto soubory cookie používá nástroj pro sledování webu Mediards pro cílenou reklamu (opětovné) cílení na uživatele webových stránek ( odstavec B.II). V době, kdy byly tyto informace o ochraně údajů vytvořeny, byly k tomu použity následující soubory cookie. Mezitím mohly být v oblasti odpovědnosti našeho reklamního partnera přidány nové soubory cookie nebo změněny účely, obsah a doba ukládání souborů cookie. Pro další informace bychom proto chtěli odkázat na informace o ochraně osobních údajů našeho reklamního partnera, na které odkazuje odstavec B.II.
Tr.mediards.com mdrds Third PartyTento soubor cookie ukládá: · kód jazyka stránky (dede) · ID produktů · ID objednávky · hodnotu objednávky · měnu a · URL stránky. 90 dní
Facebook Pixel-Cookies Tyto cookies se na našem webu používají pro nástroj Facebook Pixel ( odstavec B). V době, kdy byly tyto informace o ochraně údajů vytvořeny, byly k tomu použity následující soubory cookie. Mezitím mohly být v oblasti odpovědnosti našeho reklamního partnera přidány nové soubory cookie nebo změněny účely, obsah a doba ukládání souborů cookie. Pro další informace bychom proto chtěli odkázat na informace o ochraně osobních údajů našeho reklamního partnera, na které odkazuje odstavec B.II.
c_userFirst PartyPoužívá se spolu s xs-cookie k ověřování tvé identity vůči Facebooku (User ID).90 dní
datrFirst PartyID prohlížeče a časové razítko Identifikuje prohlížeč pro účely bezpečnosti a integrity internetových stránek, včetně obnovy účtu a identifikace možných ohrožených účtů. Persistentní: 2 let
sbFirst PartyID prohlížeče a časové razítko Identifikuje prohlížeč pro účely ověření přihlášení Persistentní: 2 let
wdFirst PartyRozměry obrazovky nebo okna Umožňuje vytvoření optimálního zážitku na obrazovce uživatele Persistentní: 7 dní
xsFirst PartyID relace, čas vytvoření, hodnota ověření, bezpečný status relace, ID skupin caching. Spolu se souborem C_user-Cookie se používá k ověření identity uživatele vůči Facebooku.Persistentní: 90 dní
Esome Container (Conversion Tracking přes Facebook) Tyto soubory cookie používají nástroje pro sledování webu Facebooku implementované na webových stránkách prostřednictvím Esome Container k hodnocení návštěv (Conversion-Tracking), segmentaci návštěvníků a vyhodnocení výkonu kampaně ( odstavec B.II). V době, kdy byly tyto informace o ochraně údajů vytvořeny, byly k tomu použity následující soubory cookie. Mezitím mohly být v oblasti odpovědnosti našeho reklamního partnera přidány nové soubory cookie nebo změněny účely, obsah a doba ukládání souborů cookie. Pro další informace bychom proto chtěli odkázat na informace o ochraně osobních údajů našeho reklamního partnera, na které odkazuje odstavec B.II.
Activate Agent SegmentationFirst PartyTyto soubory cookie ukládají vždy zhruba toto: · časové razítko · jedinečné ID pro (opětovné) rozpoznání vracejících se návštěvníků 365 dní
Facebook AudiencesFirst PartyTyto soubory cookie ukládají vždy zhruba toto: · časové razítko · jedinečné ID pro (opětovné) rozpoznání vracejících se návštěvníků 365 dní
Cookies Daisycon pouze v Nizozemsku Tyto soubory cookie používá reklamní síť provozovaná společností Daisycon za účelem co nejlepší inzerce našich produktů, včetně zobrazování personalizované reklamy založené na zájmech a fakturace reklamních kampaní s našimi reklamními partnery ( odstavec B.II). V době, kdy byly tyto informace o ochraně údajů vytvořeny, byly k tomu použity následující soubory cookie. Mezitím mohly být v oblasti odpovědnosti našeho reklamního partnera přidány nové soubory cookie nebo změněny účely, obsah a doba ukládání souborů cookie. Pro další informace bychom proto chtěli odkázat na informace o ochraně osobních údajů našeho reklamního partnera, na které odkazuje odstavec B.II.
PHPSESSIDThird PartyZaručení jedinečnosti návštěvníka a měření, zda se kliknutím v rámci relace generuje transakce u inzerenta.1 rok
DCI, PDC Third PartyZaručení jedinečnosti návštěvníka a měření, zda se kliknutím v rámci 30minutové relace generuje transakce u inzerenta.1 rok
ci_{program_ID} , ca_{program_ID} , si_{program_ID}Third PartyMěření, zda se kliknutím generuje transakce u inzerenta.1 rok
__cfduid Third PartyTento soubor cookie využívá cloudflare-service pro bezpečné zjištění internetového provozu. Při kliknutí se umístí u inzerenta a vyvolá se pomocí pixelu převodu. 1 rok
Awin Tyto soubory cookie používá reklamní síť provozovaná společností Daisycon za účelem co nejlepší inzerce našich produktů, včetně zobrazování personalizované reklamy založené na zájmech a fakturace reklamních kampaní s našimi reklamními partnery ( odstavec B.II). V době, kdy byly tyto informace o ochraně údajů vytvořeny, byly k tomu použity následující soubory cookie. Mezitím mohly být v oblasti odpovědnosti našeho reklamního partnera přidány nové soubory cookie nebo změněny účely, obsah a doba ukládání souborů cookie. Pro další informace bychom proto chtěli odkázat na informace o ochraně osobních údajů našeho reklamního partnera, na které odkazuje odstavec B.II.
bIdThird PartyDefinuje ID specifické pro prohlížeč, který identifikuje nové kliknutí v daném prohlížeči.1 rok
aw***** (Název cookie se liší u každého provozovatele reklamy, ale vždy jde o písmena „aw“ doplněná identifikátorem označujícím provozovatele reklamy, například aw1001.) Third PartySpustí se, když kliknete na jeden z našich odkazů. Ukládá identifikátory odkazujících webů, reklamu, na kterou jste klikli, skupiny reklam, k nímž patří daná reklama, čas, kdy jste na ni klikli, identifikátor druhu reklamy, identifikátor produktu a všechny odkazy, které odkazující web přiřazuje ke kliknutí.30 dní
AWSESSThird PartyUkládá se, jestliže se podíváte na reklamu, abychom zajistili neopakování stejné reklamy. Identifikátor reklamy, kterou jste viděli. Vyprší na konci relace, když zavřete svůj prohlížečRelace
awpv***** (Název cookie se liší u každého provozovatele reklamy, ale vždy jde o písmena „aw“ doplněná identifikátorem označujícím provozovatele reklamy, například awpv1001.) Third PartyAktivuje se, když se podíváte na reklamu. Ukládá identifikátor webu, který zobrazil reklamu, a čas, kdy jste se podíval/a na reklamu.24 hodin
_aw_m_***** (Název cookie se liší u každého provozovatele reklamy, ale vždy jde o písmena „aw“ doplněná identifikátorem označujícím provozovatele reklamy, například _aw_m_1001.) Sledovací soubory cookie nastavené inzerentem v doméně inzerenta pro AWIN Third PartySpustí se, když kliknete na jeden z našich odkazů. Ukládá identifikátory odkazujících webů, reklamy, na kterou jste klikl/a, skupinu reklam, k níž patří daná reklama, identifikátor druhu reklamy, identifikátor produktu a všechny odkazy, které odkazující web přiřadil k danému kliknutí.30 dní
Tracdelight-Cookies Tyto soubory cookie používá reklamní síť provozovaná společností Daisycon za účelem co nejlepší inzerce našich produktů, včetně zobrazování personalizované reklamy založené na zájmech a fakturace reklamních kampaní s našimi reklamními partnery ( odstavec B.II). V době, kdy byly tyto informace o ochraně údajů vytvořeny, byly k tomu použity následující soubory cookie. Mezitím mohly být v oblasti odpovědnosti našeho reklamního partnera přidány nové soubory cookie nebo změněny účely, obsah a doba ukládání souborů cookie. Pro další informace bychom proto chtěli odkázat na informace o ochraně osobních údajů našeho reklamního partnera, na které odkazuje odstavec B.II.
Click Cookies (Parametry: Obrat, OID, reklamní prostor vydavatele, čas kliknutí, čas transakce) td.oo34First PartyCookie obsahuje náhodně generované ID, které propojuje tracdelight s informacemi z odkazu Affiliate(vydavatel, inzerent, produkt).Persistentní: 30 dní.
Google Ads Conversion Pixel-Cookies Tyto cookies používá nástroj sledování webu Google Ads Conversion Pixel k vyhodnocení aktivity návštěvníků (Conversion-Tracking) ( odstavec B.II). V době, kdy byly tyto informace o ochraně údajů vytvořeny, byly k tomu použity následující soubory cookie. Mezitím mohly být v oblasti odpovědnosti našeho reklamního partnera přidány nové soubory cookie nebo změněny účely, obsah a doba ukládání souborů cookie. Pro další informace bychom proto chtěli odkázat na informace o ochraně osobních údajů našeho reklamního partnera, na které odkazuje odstavec B.II.
Conversion AID DSID TAID First PartyTyto cookies používá nástroj sledování webu Google Ads Conversion Pixel k vyhodnocení aktivity návštěvníků (Conversion-Tracking) ( odstavec B.II). Obsahují zástupný znak pro následující informace: · jedinečné ID na (opětovné) rozeznání vracejících se návštěvníků · typ stránky (např. poděkování po objednávce, detail produktu, nákupní košík), · číslo objednávky · hodnota nákupního košíku netto (bez poštovného, bez DPH, bez nákladů na platbu, bez poukazů) · čísla produktů a ceny produktů Conversion Pixel ukládá kupní a uživatelské chování uživatelů. K tomu patří následující informace: · jaký produkt zákazník koupil a za jakou cenu · které stránky procházel · jak vysoká byla hodnota nákupního košíku Tyto informace se využívají pro měření úspěchu použitého reklamního prostředku (např. zda použití banneru a videa vedlo k tvorbě obratu). Kromě toho jsou zákazníci na základě těchto údajů ukládáni na seznamy pro retargeting (přesměrování), aby se jim mohla prezentovat vhodná zobrazení, nebo za účelem jejich vyloučení z kampaní (např. muži jsou vyloučeni z kampaně pro ženy). (viz také Google Ads Remarketing-Cookies níže) Persistentní: 60 dní
Doubleclick/Floodlight Tyto soubory cookie používá nástroj pro sledování webu Doubleclick/Floodlight pro cílenou reklamu (opětovné) cílení na uživatele webových stránek a pro hodnocení návštěv (Conversion-Tracking) ( odstavec B.II). V době, kdy byly tyto informace o ochraně údajů vytvořeny, byly k tomu použity následující soubory cookie. Mezitím mohly být v oblasti odpovědnosti našeho reklamního partnera přidány nové soubory cookie nebo změněny účely, obsah a doba ukládání souborů cookie. Pro další informace bychom proto chtěli odkázat na informace o ochraně osobních údajů našeho reklamního partnera, na které odkazuje odstavec B.II.
DSIDThird PartyOptimalizace kampaně.14 dní
IDEThird PartyObsahuje náhodně generované ID uživatele. Pomocí tohoto ID může Google rozpoznat uživatele na různých webech napříč doménami a zobrazit personalizovanou reklamu.1 rok
vscr_vidThird PartyOptimalizace kampaně.1 rok
_fbpThird PartyOptimalizace kampaně.30 dní
Tectumedia Tyto cookies jsou na webu používány nástroji pro sledování webu implementovanými přes Tectumedia Container, a to Google, Display.me, Mervellousmachine, mpnrs.com a Doubleclick ( odstavec B.II). V době, kdy byly tyto informace o ochraně údajů vytvořeny, byly k tomu použity následující soubory cookie. Mezitím mohly být v oblasti odpovědnosti našeho reklamního partnera přidány nové soubory cookie nebo změněny účely, obsah a doba ukládání souborů cookie. Pro další informace bychom proto chtěli odkázat na informace o ochraně osobních údajů našeho reklamního partnera, na které odkazuje odstavec B.II.
dsply_nth_3749Third PartyOptimalizace kampaně.1 rok
dsply_nin_3793Third PartyOptimalizace kampaně.1 rok
dsply_dlkl_3793Third PartyOptimalizace kampaně.6 měsíců
dsply_ost_3749Third PartyOptimalizace kampaně.1 rok
dsply_ost_3793Third PartyOptimalizace kampaně.6 měsíců
dsply_kc_3749Third PartyOptimalizace kampaně.1 rok
dsply_kc_3793Third PartyOptimalizace kampaně.1 rok
dsply_dlkl_3749Third PartyOptimalizace kampaně.1 rok
dsply_vidThird PartyOptimalizace kampaně.1 rok
ataThird PartyOptimalizace kampaně.1 rok
Outbrain Tyto soubory cookie používá reklamní síť provozovaná společností Outbrain za účelem co nejlepší inzerce našich produktů, včetně zobrazování personalizované reklamy založené na zájmech a fakturace reklamních kampaní s našimi reklamními partnery ( odstavec B.II). V době, kdy byly tyto informace o ochraně údajů vytvořeny, byly k tomu použity následující soubory cookie. Mezitím mohly být v oblasti odpovědnosti našeho reklamního partnera přidány nové soubory cookie nebo změněny účely, obsah a doba ukládání souborů cookie. Pro další informace bychom proto chtěli odkázat na informace o ochraně osobních údajů našeho reklamního partnera, na které odkazuje odstavec B.II.
OBUIDThird PartyZadržuje pseudonymní ID uživatele a čte se pro sledování akcí uživatelů - například pro klikání na reklamu, pro sledování konverzí nebo pro přehrávání kampaní zaměřených na opětovné cílení.3 měsíců
AUIDThird PartyZadržuje pseudonymní ID uživatele a čte se pro sledování akcí uživatelů na mobilních koncových přístrojích - například pro klikání na reklamu, pro sledování konverzí nebo pro přehrávání kampaní zaměřených na opětovné cílení90 dní
Pinterest Tyto cookies se na našem webu používají pro nástroj PinterestPixel ( odstavec B.II). V době, kdy byly tyto informace o ochraně údajů vytvořeny, byly k tomu použity následující soubory cookie. Mezitím mohly být v oblasti odpovědnosti našeho reklamního partnera přidány nové soubory cookie nebo změněny účely, obsah a doba ukládání souborů cookie. Pro další informace bychom proto chtěli odkázat na informace o ochraně osobních údajů našeho reklamního partnera, na které odkazuje odstavec B.II.
_pin_unauthFirst-PartyPoužívá Pinterest ke sledování využívání služeb.1 rok
_pinterest_sessThird-Party. www.pinterest.comPřihlašovací cookie Pinterest se používá k uložení stavu přihlášení uživatele ve webovém prohlížeči. Aktualizuje se, když se uživatel přihlásí k Pinterestu (nebo se z něj odhlásí). Tento soubor cookie obsahuje ID uživatele (pseudonáhodné celé číslo) uživatele a ověřovací token uživatele (pokud je uživatel přihlášen do Pinterestu).Relace
_pinterest_ct, _pinterest_ct_mw, _pinterest_ct_rtThird-Party. www.pinterest.comObsah mají stejný obsah; Obsahují pouze ID uživatele a časové razítko, které bylo vytvořeno pro soubor cookie.1 rok
Emarsys eMarketing Systems AG
scarab.visitorFirst PartyIdentifikátor prohlížeče - identifikuje prohlížeč za účelem autentizování přihlášení1 rok
cdvThird PartyIdentifikátor prohlížeče - identifikuje prohlížeč za účelem autentizování přihlášení1 rok
scarab.profileFirst PartyInformace o profilu uživatele, produktech, které hledal, atd., navíc i metriku aktivity skriptu (jak rychle se načetl a byl proveden atd.) - tyto cookies jsou zašifrovány1 rok
xpThird PartyInformace o profilu uživatele, produktech, které hledal, atd., navíc i metriku aktivity skriptu (jak rychle se načetl a byl proveden atd.) - tyto cookies jsou zašifrovány1 rok
scarab.mayAdd & scarab.mayViewedFirst PartyRelační cookies, které používáme na sledování chování při kliknutí a sledování produktů v nákupním košíku.Délka webové relace
sThird PartyRelační cookies, které používáme na sledování chování při kliknutí a sledování produktů v nákupním košíku.Délka webové relace
 1. Analytická cookies na používání prostřednictvím technologií analýzy webu

U těchto cookies je vyžadován váš souhlas.

Cookies Artefact Triple A
meta_{ID KAMPAGNE}, ({ID KAMPAGNE} představuje identifikační číslo, které se používá pro konkrétní trh (např. Německo, Rakousko.)) First PartyTyto cookies používá nástroj webové analýzy Google Analytics k zaznamenání a analyzování chování uživatele na našem webu za účelem zlepšení webu (odstavec B). Obsahují zástupný znak pro následující informace: · kód země, např. at, de, ch · jedinečné ID na (opětovné) rozeznání vracejících se návštěvníků · číslo objednávky Persistentní: 30 dní.
meta[RF1] _{ID KAMPAGNE}s ({ID KAMPAGNE} představuje identifikační číslo, které se používá pro konkrétní trh (např. Německo, Rakousko) First Party· hodnota nákupního košíku netto (bez poštovného, bez DPH, bez nákladů na platbu, bez poukazů) · počet produktů v nákupním košíku · čísla produktů · kategorie produktů · velikosti produktů · údaj, zda to je nový/stávající zákazník · způsob placení (faktura, dobírka, kreditní karta, Paypal, iDeal) · údaj, zda byla použita poukázka, kód poukázky, její druh a hodnota · údaj, zda byl udělen souhlas se zpravodajem · pohlaví Přechodný.
Google Analytics-Cookies Tyto cookies používají nástroj webové analýzy Google Analytics k zaznamenání a analyzování chování uživatele na našem webu za účelem zlepšení webu (odstavec B).
_gaFirst PartyTento soubor cookie obsahuje jedinečné ID návštěvníka a používá se k rozlišení jednotlivých uživatelů.Persistentní: 2 roky.
_gidFirst PartyTento soubor cookie obsahuje jedinečné ID návštěvníka a používá se k rozlišení jednotlivých uživatelů.Persistentní: 24 hodin.
_gatFirst PartyTento soubor cookie se využívá ke snižování míry požadavků.Přechodný.
__utmaFirst PartyTento soubor cookie ukládá počet návštěv každého uživatele a okamžik první návštěvy, dřívějších návštěv a aktuální návštěvy.Persistentní: 2 roky.
__utmtFirst PartyTento soubor cookie se využívá ke snižování míry požadavků.Přechodný.
__utmbFirst PartyTento soubor cookie se používá ke sledování, jak dlouho se návštěvník na jedné internetové stránce zdrží, tzn. kdy návštěva začne a kdy skončí. Tento soubor cookie ukládá okamžik, kdy se návštěvník na internetové stránky podívá. Přechodný.
__utmcFirst PartyTento soubor cookie se používá ke sledování, jak dlouho se návštěvník na jedné internetové stránce zdrží, tzn. kdy návštěva začne a kdy skončí. Tento soubor cookie ukládá okamžik, kdy návštěvník internetové stránky opustí. Persistentní: 30 minut.
_utmvFirst PartyTento soubor cookie ukládá kategorii návštěvníka, do níž uživatel patří.Persistentní: 2 roky.
__utmzFirst PartyTento soubor ukládá zdroj nebo kampaň, která objasňuje, jak se uživatel na internetové stránky dostal.Persistentní: 6 měsíců.
dw_dntFirst PartyOvládá JavaScript na straně zákazníka kvůli sledovacím vlastnostem Commerce CloudRelace
dw_dntFirst PartyOvládá JavaScript na straně zákazníka kvůli sledovacím vlastnostem Commerce CloudRelace
__cq_dntFirst PartySFCC RecoRelace
__cq_segFirst Partyprediktivní třídění SFCC Reco1 měsíc
dwac_*First PartyUkládá data na analytické účely.Relace
Google Optimize
_gaexpVaše doména (1st Party) Je nastaven jako test ke kontrole, zda prohlížeč umožňuje nastavení cookies. Neobsahuje žádné identifikační prvky.90 dní
_opt_utmcVaše doména (1st Party) Tento soubor cookie ukládá informace o marketingové kampani, prostřednictvím které uživatel naposledy přišel na web.24 hodin
_opt_awcidVaše doména (1st Party) Obsahuje náhodně generované ID uživatele. Pomocí tohoto ID může Google rozpoznat uživatele na různých webech napříč doménami a zobrazit personalizovanou reklamu.24 hodin
_opt_awmidVaše doména (1st Party) Tento soubor cookie se nastaví, když uživatel klikne na reklamu Google na webu. Obsahuje informace o tom, z jehož zákaznického účtu byla reklama zobrazena.24 hodin
_opt_awgidVaše doména (1st Party) Tento soubor cookie se nastaví, když uživatel klikne na reklamu Google na webu. Obsahuje informace o tom, ke které reklamní kampani klikaná reklama patří.24 hodin
_opt_awkidVaše doména (1st Party) Tento soubor cookie se nastaví, když uživatel klikne na reklamu Google na webu. Obsahuje informace o kritériích výběru, na základě kterých byla reklama zobrazena, například které klíčové slovo bylo rezervováno na Google.24 hodin
 1. Personalizační cookies určené k použití v personalizačních technologiích

U těchto cookies je vyžadován váš souhlas.

adnymics GmbH
AWSALBThird PartyChování uživatelů při klikání a nakupování se analyzuje, aby bylo v případě objednávky umožněno vytvořit balík přílohy s personalizovanými doporučeními produktů pro uživatele.13 měsíců
AWSALBCORSThird PartyChování uživatelů při klikání a nakupování se analyzuje, aby bylo v případě objednávky umožněno vytvořit balík přílohy s personalizovanými doporučeními produktů pro uživatele.13 měsíců
Epoq- Cookies
eqeFirst PartyS pomocí nástroje pro doporučení epoq se optimalizuje naše nabídka na internetu, abychom dokázali vaši návštěvu zpříjemnit vhodnými doporučeními a obsahy přímo pro vás. Přitom využíváme obsah stránek, na které se uživatel díval, abychom mu doporučovali stejné Persistentní: 30 Dny
eqsidFirst PartyS pomocí nástroje pro doporučení Epoq se optimalizuje naše nabídka na internetu, abychom dokázali vaši návštěvu zpříjemnit vhodnými doporučeními a obsahy přímo pro vás. Přitom využíváme obsah stránek, na které se uživatel díval, abychom mu doporučovali stejné Relace
__cfduidFirst Partynebo tematicky příbuzné produkty nebo jiný, pro něj relevantní obsah.Persistentní: 365 dní
Fit Analytics GmbH
connect.sidThird PartyRelační cookie pro účel zvýšení funkčnosti a identifikace uživatele90 dní.
fita.configThird PartyCookie na uložení místních uživatelských preferencí k vyjádření nesouhlasu90 dní.
fita.sid.marcopoloFirst PartyKopie cookie connect.sid, obsahuje ale název naší domény90 dní.
__cfduidThird PartyCookie našeho poskytovatele hostingu Cloudfare (Cloudfare Inc.) na ochranu serveru, obranu proti hackerům a optimalizaci výkonu90 dní.
Fit Analytics GmbH
connect.sidThird PartyRelační cookie pro účel zvýšení funkčnosti a identifikace uživatele90 dní.
fita.configThird PartyCookie na uložení místních uživatelských preferencí k vyjádření nesouhlasu90 dní.
fita.sid.marcopoloThird PartyKopie cookie connect.sid, obsahuje ale název naší domény90 dní.
__cfduidThird PartyCookie pro ochranu serveru, ochranu před hackery a optimalizaci výkonu90 dní.
AB Tasty
ABTastyFirst PartyV AB Tasty se cookie používá k zasílání testovacích dat (ID návštěvníka, ID testů a variant, časová razítka).13 měsíců
ABTastySessionFirst PartyU AB Tasty Session se cookie používá k odeslání začátku, délky a konce relace. Na základě relace
Fittingbox
LastSessionUuid První strana Toto ID slouží ke sledování, zda uživatel již dříve spustil modul Virtual Try On.Relace
fitstatePrvní strana Tento soubor cookie identifikuje, zda uživatel používá fotografii nebo režim fotoaparátu pro virtuální vyzkoušení. Relace
dataPrivacyTermsAcceptedPrvní strana Uživatel souhlasil s oznámením o ochraně osobních údajů.30 minut
dataPrivacyTermsAnswerExpiration_datePrvní strana Doba, po kterou můžete používat službu Virtual Try On neomezeně dlouho, aniž by se znovu objevilo oznámení o ochraně osobních údajů. 30 minut

I. Informace o právech dotčených osob

Informace o právech dotčených osob

Jako subjekt údajů máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů následující práva:

● Právo na informace (článek 15 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

● Právo na opravu (článek 16 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

● Právo na výmaz („právo být zapomenut“) (článek 17 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

● Právo na omezení zpracování (článek 18 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

● Právo na přenositelnost údajů (článek 20 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

● Právo vznést námitku (článek 21 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

● Právo na odvolání souhlasu (článek 7 odstavec 3 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

● Právo podat stížnost u dozorového úřadu (článek 77 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

Za účelem uplatnění svých práv se můžete na nás obrátit s použitím kontaktních informací uvedených v odstavci A.

Informace o konkrétních způsobech a mechanismech, které usnadňují výkon vašich práv, zejména za účelem uplatnění vašich práv na přenositelnost a vyjádření nesouhlasu, naleznete v informacích o zpracování osobních údajů v odstavcích B až F těchto informací o ochraně údajů.

Níže naleznete podrobné informace o svých právech v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů:

Právo na informace

Jako subjekt údajů máte právo na informace za podmínek stanovených v článku 15 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

To znamená zejména, že máte právo požadovat po nás potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje, které se vás týkají. V takovém případě máte také právo na informování o těchto osobních údajích a na informace uvedené v čl. 15 odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Sem spadají například informace o účelech zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů i o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo jsou stále zpřístupňovány (čl. 15 odst. 1 písm. a, b a c Obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Plný rozsah svého práva na informace naleznete v čl. 15 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které si můžete zobrazit na následujícím odkazu: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

Právo na opravu

Jako subjekt údajů máte právo na základě ustanovení článku 16 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů právo na opravu.

To znamená zejména, že máte právo požadovat po nás okamžitou opravu nesprávných osobních údajů, které se vás týkají, i doplnění neúplných osobních údajů.

Plný rozsah svého práva na opravu naleznete v čl. 16 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které si můžete zobrazit na následujícím odkazu: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Jako subjekt údajů máte právo na výmaz („právo být zapomenut“) za podmínek stanovených v článku 17 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

To znamená, že v zásadě máte právo požadovat po nás, aby osobní údaje, které se vás týkají, byly okamžitě vymazány, a my jsme povinni okamžitě odstranit osobní údaje, pokud nastal některý z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. To může nastat například v případě, že osobní údaje již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány (čl. 17 odst. 1 písm. a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Pokud jsme osobní údaje zveřejnili a jsme povinni je smazat, jsme také povinni s ohledem na dostupné technologie a realizační náklady přijmout adekvátní opatření, a to i technického rázu, abychom informovali ostatní subjekty odpovědné za zpracování osobních údajů, které zpracovávají osobní údaje, o tom, že subjekt údajů po nich požaduje výmaz všech odkazů na tyto osobní údaje, kopie nebo replikace těchto osobních údajů (článek 17 odstavec 2 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Právo na výmaz („právo být zapomenut“) neplatí výjimečně, pokud je zpracování nezbytné z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 3 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Toto může například nastat, pokud je zpracování nutné ke splnění zákonné povinnosti nebo uplatnění, výkonu nebo ochraně právních nároků (článek 17 odstavec 3 písmena a a e Obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Plný rozsah svého práva na výmaz naleznete v čl. 17 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které si můžete zobrazit na následujícím odkazu: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

Právo na omezení zpracování

Jako subjekt údajů máte právo na omezení zpracování za podmínek stanovených v článku 18 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

To znamená, že máte právo požadovat, abychom omezili zpracování, pokud je splněn jeden z předpokladů uvedených v čl. 18 odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Může tomu tak být například v případě, že zpochybníte správnost osobních údajů. V tomto případě dojde k omezení zpracování po dobu, která nám umožní ověřit správnost osobních údajů (čl. 18 odst. 1 písm. a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Omezením se rozumí označování uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování (čl. 4 odst. 3 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Plný rozsah svého práva na omezení zpracování naleznete v čl. 18 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které si můžete zobrazit na následujícím odkazu:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

Právo na vznesení námitky

Jako subjekt údajů máte právo na vznesení námitky za podmínek stanovených v článku 21 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Na vaše právo na vznesení námitky vás upozorňujeme jako subjekt údajů nejpozději v okamžiku první komunikace s vámi.

Níže k tomu naleznete podrobnější informace:

1.Právo vznést námitku z důvodů vyplývajících ze zvláštní situace subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte právo z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, podle čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů; to platí také pro profilování vycházející z těchto ustanovení.

Informace o tom, zda probíhá zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, naleznete v informacích o právním základu pro zpracování v odstavcích B až F těchto informací o ochraně osobních údajů.

V případě námitky z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace už nebudeme příslušné osobní údaje zpracovávat, pokud nedokážeme prokázat nutné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo ochraně právních nároků.

Plný rozsah svého práva na vznesení námitky naleznete v čl. 21 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které si můžete zobrazit na následujícím odkazu: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

2.Právo na vznesení námitky proti přímé reklamě

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímé reklamy, máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, za účelem takové reklamy; to platí i pro profilování, pokud souvisí s touto přímou reklamou.

Informace o tom, zda a v jakém rozsahu jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímé reklamy, naleznete v informacích o právním základu pro zpracování v odstavcích B až F těchto informací o ochraně osobních údajů.

V případě námitky proti zpracování pro účely přímé reklamy už příslušné osobní údaje nebudeme zpracovávat pro tyto účely.

Plný rozsah svého práva na vznesení námitky naleznete v čl. 21 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které si můžete zobrazit na následujícím odkazu: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CSTXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

Právo na přenositelnost údajů

Jako subjekt údajů máte právo na přenositelnost údajů za podmínek stanovených v článku 20 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

To znamená, že v zásadě máte právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu a máte právo tyto údaje bez překážek předávat jinému správci, pokud je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a nebo čl. 9 odst. 2 písm. a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a zpracování se provádí pomocí automatizovaných postupů (čl. 20 odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Informace o tom, zda je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a nebo čl. 9 odst. 2 písm. a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, naleznete v informacích o právním základu pro zpracování v odstavcích B až F těchto informací o ochraně osobních údajů.

Při uplatňování svého práva na přenositelnost údajů máte také právo požadovat, aby byly osobní údaje předány přímo jiným správci, pokud je to technicky proveditelné (čl. 20 odst. 2 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Plný rozsah svého práva na omezení zpracování naleznete v čl. 20 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které si můžete zobrazit na následujícím odkazu: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Jako subjekt údajů máte právo podat stížnost u dozorového úřadu za podmínek stanovených v článku 77 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Naši příslušným dozorčím úřadem je:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (Bavorský zemský úřad pro dozor nad ochranou údajů)
Promenade 18, 91522 Ansbach
poststelle@lda.bayern.de
+49 (0) 981 180093-0

J. Informace o odborných pojmech z Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které jsou použity v tomto obecném nařízení o ochraně osobních údajů

Informace o odborných pojmech z Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které jsou použity v tomto obecném nařízení o ochraně osobních údajů

Technické pojmy používané v těchto informacích o ochraně údajů mají význam stanovený Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Plný rozsah definic pojmů z Obecného nařízení o ochraně osobních údajů naleznete v čl. 4 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které si můžete zobrazit na následujícím odkazu: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

Podrobnější informace o nejdůležitějších odborných pojmech z Obecného nařízení o ochraně osobních údajů v těchto informacích o ochraně naleznete v následujícím textu:

„Osobní údaje“ označují jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jako „subjekt údajů“); identifikovatelná fyzická osoba je považována za identifikovatelnou přímo nebo nepřímo, zejména přiřazením k označení jako jméno, identifikační číslo, údaje o poloze nebo k několika specifickým příznakům, které vyjadřují fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální totožnost takové fyzické osoby;

„Subjekt údajů“ označuje identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobu, které se osobní údaje týkají;

„Zpracování“ označuje každý zákrok provedený s pomocí nebo bez pomoci automatického postupu nebo každou takovou řadu zákroků v souvislosti s osobními údaji jako shromažďování, evidování, organizování, třídění, ukládání, úprava nebo změna, načtení, zobrazení, používání, zpřístupnění prostřednictvím zaslání, rozšiřování nebo jinou formou poskytnutí, srovnávání nebo propojování, omezení, výmaz nebo zničení;

„Profilování“ označuje jakýkoliv druh automatizovaného zpracování osobních údajů, které spočívá v použití těchto osobních údajů k vyhodnocování nebo předpovídání určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména aspektů týkajících se pracovní činnosti, ekonomické situace, zdraví, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa pobytu nebo změny místa pobytu;

„Zodpovědná osoba“ označuje fyzickou nebo právnickou osobu, úřad, zařízení nebo jiné pracoviště, které samo nebo spolu s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů; pokud jsou účely a prostředky takového zpracování stanoveny právem Unie nebo členského státu, lze správce nebo určitá kritéria pro jeho jmenování stanovit podle práva Unie nebo podle práva členských států;

„Zpracovatel zakázky“ označuje fyzickou nebo právnickou osobu, úřad, zařízení nebo jiné pracoviště, které zpracovává osobní údaje v zastoupení správce;

„Příjemce“ označuje fyzickou nebo právnickou osobu, úřad, zařízení nebo jiné pracoviště, kterému jsou osobní údaje sdělovány, bez ohledu na to, zda se jedná o třetí osobu nebo ne. Orgány, které mohou obdržet osobní údaje v rámci zvláštního vyšetřovacího mandátu podle práva Unie nebo členského státu, však nejsou považovány za příjemce; zpracování těchto údajů uvedenými úřady probíhá v souladu s platnými předpisy na ochranu osobních údajů podle účelů zpracování;

„Třetí osoba“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu, úřad, zařízení nebo jiné pracoviště, kromě subjektu údajů, správce, zpracovatele a osob, které jsou oprávněny ke zpracování osobních údajů na přímou zodpovědnost správce nebo zpracovatele;

„Mezinárodní organizace“ označuje mezinárodní organizaci a její podřízená pracoviště nebo zařízení nebo jakýkoliv jiný subjekt, který byl vytvořen prostřednictvím dohody uzavřené mezi dvěma nebo více zeměmi nebo na jejím základě;

„Třetí země“ označuje zemi, která není členským státem Evropské unie („EU“) ani Evropského hospodářského prostoru („EHP“);

„Zvláštní kategorie osobních údajů“ označuje údaje, z nichž vyplývají rasový a etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení nebo členství v odborech, a také genetické údaje, biometrické údaje k jednoznačné identifikaci fyzické osoby, zdravotní údaje nebo údaje o pohlavním životě nebo o sexuální orientaci fyzické osoby.

K. Stav a změna těchto informací o ochraně údajů

Stav a změna těchto informací o ochraně údajů

Tato Informace o ochraně osobních údajů má stav k 01.03.2021.

Vzhledem k technickému vývoji nebo změnám právních nebo úředních předpisů může nastat nutnost přizpůsobení těchto informací o ochraně osobních údajů.

Aktuální informace o ochraně osobních údajů jsou k dispozici vždy na www.marc-o-polo.com.