SLEVOVÁ AKCE: UŠETŘETE DALŠÍCH 15 %!
SALE SPECIAL 15% SLEVU NAVÍC!
Všeobecné obchodní podmínky MARC O‘POLO

Część A Postanowienia ogólne

Oblast působnosti a váš smluvní partner

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obsahují ustanovení, týkající se internetových obchodů společnosti Marc O'Polo (dále jen „Lokální obchody“), které jsou dostupné prostřednictvím našich webových stránek (www.marc-o-polo.com) v různých verzích pro konkrétní země přes specifické URL jednotlivých zemí (např. pro Německo je to www.marc-o-polo.com/de-de/) Kromě toho provozujeme věrnostní program pro zákazníky „MARC O'POLO MEMBERS“ (dále jen „Věrnostní program pro zákazníky“). Máme k dispozici Lokální obchody pro následující země. V následující tabulce se dozvíte, které z těchto Lokálních obchodů se aktuálně účastní Věrnostního programu pro zákazníky:

(účastní se Věrnostního programu pro zákazníky)

Lokální obchodURL
Lokální obchod Spolková republika Německowww.marc-o-polo.com/de-de/ (účastní se Věrnostního programu pro zákazníky)
Lokální obchod Rakouská republikawww.marc-o-polo.com/de-at/
Lokální obchod Francouzská republikawww.marc-o-polo.com/fr-fr/ (účastní se Věrnostního programu pro zákazníky)
Lokální obchod Lucemburské velkovévodstvíwww.marc-o-polo.com/en-lu/
Lokální obchod Italská republikawww.marc-o-polo.com/en-it/
Lokální obchod Irskowww.marc-o-polo.com/en-ie/
Lokální obchod Belgické královstvíwww.marc-o-polo.com/nl-be/ www.marc-o-polo.com/fr-be/
Lokální obchod Španělské královstvíwww.marc-o-polo.com/en-es/
Lokální obchod Nizozemskowww.marc-o-polo.com/nl-nl/ (účastní se Věrnostního programu pro zákazníky)
Lokální obchod Estonská republikawww.marc-o-polo.com/en-ee/
Lokální obchod Finská republikawww.marc-o-polo.com/en-fi/
Lokální obchod Lotyšská republikawww.marc-o-polo.com/en-lv/
Lokální obchod Litevská republikawww.marc-o-polo.com/en-lt/
Lokální obchod Slovinskowww.marc-o-polo.com/en-si/
Lokální obchod Slovenská republikawww.marc-o-polo.com/en-sk/
Lokální obchod Švédskowww.marc-o-polo.com/en-se/
Lokální obchod Polskowww.marc-o-polo.com/pl-pl/ (účastní se Věrnostního programu pro zákazníky)
Lokální obchod Švýcarská konfederacewww.marc-o-polo.com/de-ch/ www.marc-o-polo.com/fr-ch/
Lokální obchod Česká republikawww.marc-o-polo.com/cs-cz/ (účastní se Věrnostního programu pro zákazníky)
Lokální obchod Spojené království Velké Británie a Severního Irskawww.marc-o-polo.com/en-gb/
Lokální obchod Rumunskowww.marc-o-polo.com/en-ro/
Lokální obchod Maďarskowww.marc-o-polo.com/en-hu/

Pokud jsou do věrnostního programu pro zákazníky zapojené kamenné obchody (viz ‎Část C, č.‎1.2) , je zde prostřednictvím zdejších dostupných koncových zařízení dostupný také lokální obchod (dále jen jako „Verze prodejny“ příslušného lokálního obchodu). . Lokální obchody se souhrnně označují jako „Internetový obchod“. Tyto VOP rovněž platí pro věrnostní program pro zákazníky.

1.2 Provozovatelem internetových obchodů i věrnostního programu pro zákazníky a vaším smluvním partnerem je: Marc O‘Polo Einzelhandels GmbH, Hofgartenstraße 1, D83071 Stephanskirchen, Německo, zapsaná v obchodním rejstříku okresního soudu Traunstein pod HRB 6720, zastoupená vedením společnosti: Dieter Holzer, Maximilian Böck, Markus Staude-Skowronek, DIČ: DE131177357 (dále jen „MARC O’POLO“ nebo „my“).

1.3 Ustanovení v této části A a části B („Všeobecné obchodní podmínky (s informacemi pro spotřebitele) pro internetový obchod Marc O´Polo“) se vztahují na všechny kupní smlouvy, uzavřené mezi vámi jakožto zákazníkem a námi jakožto provozovatelem internetových obchodů na adrese http://www.marc-o-polo.com/ nebo prostřednictvím verze prodejny. V rámci procesu objednávky akceptujete části A a B těchto VOP ve verzi, která je platná v době zadání objednávky.

Pro účastníky věrnostního programu pro zákazníky platí ustanovení, uvedené v této části A a v části C „Všeobecné obchodní podmínky a podmínky užívání pro účast na programu pro zákazníky Marc O´Polo MEMBERS“. Účastníci věrnostního programu pro zákazníky souhlasí s částmi A a C těchto VOP v rámci své registrace do věrnostního programu pro zákazníky (viz ‎Část C1.1).

1.5 Nabídky v internetovém obchodě a věrnostní program pro zákazníky jsou určené pouze pro spotřebitele. Spotřebitelem je v souladu s právní definicí jakákoli fyzická osoba, uzavírající transakci za účelem, který nelze přičíst její podnikatelské ani samostatné výdělečné činnosti. Chcete-li naše zboží zakoupit pro komerční účely, zejména za účelem dalšího prodeje, kontaktujte nás prosím individuálně.

Rozhodné právo, soudní příslušnost a rozhodčí řízení

2.1 Tyto VOP a smluvní vztahy s vámi se řídí právními předpisy Spolkové republiky Německo s vyloučením kolizních právních předpisů a hmotněprávních úprav, zejména Dohoda SN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží. Právní předpisy vymezující rozhodné právo však zůstávají nedotčené. Zejména platí ustanovení čl. 6 odst. 2 Nařízení (ES) č. 593/2008 (tzv. „Nařízení Řím I“) v příslušné územní působnosti: Pokud právní předpisy země, v níž máte v době uzavření smlouvy trvalé bydliště (dále jen jako „legislativa místa pobytu“), zahrnují ustanovení, týkající se ochrany vaší osoby, od nichž se na základě legislativy místa vašeho pobytu nelze smluvně odchýlit, platí pro vás (příznivější) ustanovení, plynoucí z legislativy místa pobytu. Navzdory rozhodnému právu podle věty 1 pro vás tedy platí závazná ustanovení legislativy místa pobytu.

2.2 Soudní příslušnost se řídí legislativními předpisy.

2.3 Rozhodčích řízení před smírčím orgánem pro spotřebitele se neúčastníme.

Změny VOP

Společnost MARC O'POLO si vyhrazuje právo měnit či doplňovat tyto podmínky s budoucí účinností a to zejména tehdy, pokud to vyžadují legislativní předpisy, nebo je to nezbytné za účelem zlepšení realizace plnění či jako prevence zneužívání. Společnost MARC O'POLO vás bude informovat o každé změně těchto VOP a to formou informačního sdělení prostřednictvím emailu nebo písemně na vámi sdělenou adresu. Změny se považují za schválené, pokud své případné námitky nesdělíte společnosti MARC O'POLO ve lhůtě do 6 týdnů od přijetí informačního sdělení. Společnost MARC O'POLO vás v souvislosti s každou změnou těchto VOP rovněž upozorní na výše zmíněné právo vznést námitku i důsledky v případě neuplatnění námitky. V případě uplatnění námitky bude smlouva pokračovat v souladu s původními podmínkami. V takovém případě je však společnost MARC O'POLO oprávněna smlouvu s okamžitou platností vypovědět.

Část B Všeobecné obchodní podmínky (s informacemi pro spotřebitele) pro internetový obchod Marc O’Polo

Oblast působnosti, uzavření smlouvy, omezení dodávek

1.1 Ustanovení části B těchto VOP upravují náležitosti smluvního vztahu a zároveň obsahují důležité informace pro spotřebitele v právně relevantním znění. Prostřednictvím odkazů v našem internetovém obchodě si při objednávce můžete VOP otevřít, uložit si je do počítače nebo si je vytisknout. VOP, vztahující se k vaší objednávce, vám budou zaslány separátně spolu s potvrzením o zaslání a písemným potvrzením smlouvy a to nejpozději při dodání zboží prostřednictvím stálého komunikačního prostředku (např. email, příloha PDF nebo tištěná kopie).

1.2 Platí následující omezení dodávek: Oblast dodávek lokálních obchodů je omezena na příslušnou zemi lokálních obchodů, z nichž objednáváte. Pokud například objednáváte z lokálního obchodu v Německu (www.marc-o-polo.com/de-de), doručujeme pouze spotřebitelům, jejichž adresa pro dodání se nachází v Německu. Mimo to platí v lokálních obchodech následující minimální hodnoty objednávek:

Minimální hodnoty objednávek
Lokální obchod ŠvédskoSEK 299.00
Lokální obchod PolskoPLN 130.00
Lokální obchod RumunskoRON 150,00
Lokální obchod Švýcarská konfederaceCHF 29.90
Lokální obchod Česká republikaCZK 800.00
Lokální obchod Spojené království Velké Británie a Severního IrskaGBP 29.90
Lokální obchody pro Spolkovou republiku Německo, Rakouskou republiku, Francouzskou republiku, Lucemburské velkovévodství, Italskou republiku, Irsko, Belgické království, Španělské království, Nizozemsko, Estonskou republiku, Finskou republiku, Lotyšskou republiku, Litevskou republiku, Slovinskou republiku, Slovenskou republikuEUR 29.90

Uzavření smlouvy

2.1 Prezentace zboží v internetovém obchodě Marc O'Polo představuje pouze nezávaznou výzvu k objednání zboží společnosti Marc O‘Polo. Prozatím nezahrnuje žádnou závaznou prodejní nabídku. Nabídka uzavření kupní smlouvy vychází od vás jakožto zákazníka a to prostřednictvím kliknutí na tlačítko pro objednání po kompletním vyplnění stránky s objednávkou. Tlačítko pro objednání je označeno takto:

Tlačítko pro objednání
němčinaZAHLUNGSPFLICHTIG BESTELLEN
francouzštinaFINALISER VOTRE COMMANDE
nizozemštinaUW BESTELLING AFSLUITEN
angličtinaBUY
polštinaZAMAWIAM I PŁACĘ
rumunštinaFINALIZEAZĂ COMANDA
češtinaZÁVAZNĚ OBJEDNAT

Předtím můžete svoji objednávku kdykoli prohlédnout a změnit a o prostřednictvím ikony nákupního košíku. Před objednáním si rovněž můžete zkontrolovat a změnit své zadání doručovacích a platebních údajů. Vaše objednávka zůstane vázaná po dobu 7 dní, což znamená, že je smlouva závazná, pokud v této lhůtě svoji objednávku akceptujete. Na uzavření smlouvy neexistuje žádný nárok; smluvní nabídku můžeme odmítnout.

2.2 Po odeslání objednávky obdržíte automaticky generované emailové potvrzení objednávky, které však nepředstavuje přijetí nabídky, ale pouze doklad o tom, že byla objednávka společností Marc O'Polo přijata. Akceptování smlouvy vyjadřujeme v rámci lhůty pro přijetí podle bodu ‎2.1 prostřednictvím separátního emailu, jakmile zboží opustí náš sklad (potvrzením o odeslání a potvrzení smlouvy).

2.3 Pokud vaše objednávka obsahuje více než jednu položku, smlouva platí pouze pro ty položky, které jsou výslovně uvedeny v našem potvrzení o odeslání a potvrzení smlouvy.

2.4 Výše uvedené platí i v případě, že jste zaplatili kupní cenu už před uzavřením smlouvy a to z důvodu vámi zvoleného způsobu platby nebo jste byli k platně vyzváni. Pokud v takovém případě z nějakého důvodu nedojde k uzavření smlouvy, budeme vás informovat emailem (v případě částečné akceptace smlouvy spolu s potvrzením o odeslání a potvrzením smlouvy na dodávané položky) a neprodleně vám vrátíme zálohu.

2.5 Vaše zákonné právo na odstoupení do smlouvy (viz bod 6) zůstává výše uvedenými ustanoveními nedotčené.

2.6 Smlouva se uzavírá v následujících jazycích (v závislosti na výběru příslušného lokálního obchodu):

Dostupné jazyky
Lokální obchody Spolková republika Německo a Rakouská republikaněmčina
Lokální obchod Francouzská republikafrancouzština
Lokální obchod Belgické královstvínizozemština/francouzština
Lokální obchod Nizozemskonizozemština
Lokální obchod Polskopolština
Lokální obchod Rumunskorumunština
Lokální obchod Švýcarská konfederaceněmčina/francouzština
Lokální obchod Česká republikačeština
Lokální obchody ve všech ostatních zemíchangličtina

Pokud je v zemi dostupná nabídka více jazyků, můžete si z těchto jazyků na webu vybrat a webové stránky se následně zobrazí ve zvoleném jazyce. Jazykem smlouvy je v takovém případě jazyk, který jste zvolili při zadávání objednávky.

Text smlouvy (sestávající z objednávky, VOP a potvrzení o odeslání a potvrzení o smlouvě) bude uložen u nás s náležitou ochranou osobních údajů a rovněž vám bude zaslán prostřednictvím emailu.

Ceny, možnosti doručení, vedlejší náklady

3.1 Konečné ceny, uvedené v našem internetovém obchodě, zahrnují DPH i všechny ostatní dílčí složky ceny. Jste srozuměni s dodatečnými náklady, uvedenými níže.

3.2 Dodáváme výhradně na adresy pro doručení v rámci oblasti pro dodání dle bodu ‎1.2, konkrétně - dle bližší specifikace v našem internetovém obchodě - při následujících možnostech dodání a nákladech na dopravu objednávky (níže uvedená tabulka rovněž zahrnuje příslušnou lokální měnu):

Možnosti dodání
Země dodáníZpůsob dopravyNáklady na zasláníTermín dodání
Spolková republika NěmeckoDHLEUR 3.952 - 3 pracovní dny
HermesEUR 4.952 - 3 pracovní dny
DHL ExpressEUR 6.951 - 2 pracovní dny*
Francouzská republikaColissimoEUR 4.952 - 3 pracovních dnů
Belgické královstvíGLSEUR 4.952 - 3 pracovní dny
Švédské královstvíUPS SaverSEK 70.002 - 3 pracovní dny
NizozemíPost NLEUR 4.952 - 3 pracovních dnů
Rakouská republikaPost ATEUR 4.952 - 3 pracovních dnů
Švýcarská konfederaceGLS/ Swiss PostCHF 6.952 - 3 pracovních dnů
PolskoDHL WeltpaketPLN 40.002 - 3 pracovních dnů
Česká republikaDHL WeltpaketCZK 240.002 - 3 pracovních dnů
Spojené království Velké Británie a Severního IrskaDHL WeltpaketGBP 7.502 - 3 pracovních dnů
Všechny ostatní zeměDHL WeltpaketEUR 8.952 - 5 pracovních dnů

* platí pro objednávky, realizované pondělí čtvrtek do 12:00 hodin; v neděli ani ve dnech regionálních a celostátních státních svátků se dodávky nerealizují.

Náklady na dopravu se v internetovém obchodě zobrazují bezprostředně před podáním objednávky. V našem internetovém obchodě si vyhrazujeme právo zcela nebo dočasně upustit od výběru paušálních nákladů na dopravu.

3.3 Pokud je zásilka doručována na německou dodací adresu a platíte dobírkou, je splatný dodatečný poplatek za doručení ve výši EUR 6,00 za balík. Vámi vybraný způsob platby může vést ke vzniku dalších nákladů, které vám nebo nám mohou účtovat třetí strany a nad nimiž nemáme žádnou kontrolu (např. poplatky za platby kreditní kartou či bankovní poplatky, především u zahraničních účtů). Takovéto náklady nesete vy a případně nám je musíte nahradit.

Platební podmínky a výhrada vlastnictví

4.1 Pro účely uhrazení kupní ceny máte v příslušných lokálních obchodech k dispozici následující způsoby platby - příp. dle podrobnějších informací v našem online obchodě:

Platební metody
Lokální obchod 
Spolková republika NěmeckoFaktura, PayPal, kreditní karta (Visa, MasterCard, Amex), dobírka
Lokální obchod Francouzská republikaPayPal, kreditní karta (Visa, MasterCard, Amex), Carte Bancaire
Lokální obchod Belgické královstvíPayPal, kreditní karta (Visa, MasterCard, Amex)
Lokální obchod NizozemskoFaktura, PayPal, kreditní karta (Visa, MasterCard, Amex), iDeal
Lokální obchod Rakouská republikaFaktura, PayPal, kreditní karta (Visa, MasterCard, Amex)
Lokální obchod Švýcarská konfederaceFaktura, kreditní karta (Visa, MasterCard, Amex)
Lokální obchod Spojené království Velké Británie a Severního IrskaKreditní karta (Visa, MasterCard)
Lokální obchod PolskoKreditní karta (Visa, MasterCard)
Lokální obchod Česká republikaKreditní karta (Visa, MasterCard)
Lokální obchod Švédsko, Rumunsko, MaďarskoKreditní karta (Visa, MasterCard, Amex)
Lokální obchody ve všech ostatních zemíchKreditní karta (Visa, MasterCard, Amex), PayPal

Podmínkou možnosti platby na fakturu je vyhrazená kontrola bonity. K platně můžete případně využít i poukázku a to v souladu s podmínkami použití poukázek.

4.2 Platby na dobírku jsou splatné při převzetí zboží v hotovosti spolu s poplatkem za dobírku a to přímo doručovateli. U platby na fakturu je kupní cena splatná po obdržení faktury. Fakturovanou částku jste povinni zaplatit do 14 dnů od obdržení faktury.

4.3 V případě prodlení s platbou můžeme počínaje druhou upomínkou požadovat úhradu paušálního poplatku z prodlení (penále za opožděnou platbu). Výše penále za opožděnou platbu v příslušných lokálních obchodech je uvedena v následující tabulce:

Penále za opožděnou platbu
Lokální obchod Švédské královstvíSEK 50.00
Lokální obchod PolskoPLN 20.00
Lokální obchod Švýcarská konfederaceCHF 5.00
Lokální obchod RumunskoRON 25,00
Lokální obchod Česká republikaCZK 135.00
Lokální obchod Spojené království Velké Británie a Severního IrskaGBP 5.00
Lokální obchody ve všech ostatních zemíchEUR 5.00

Důkazní břemeno, že nedošlo ke vzniku žádné či jen minimální škody, zůstává vyhrazeno vám. Naše zákonná práva (např. úrok z prodlení, odstoupení, další náhrady škody) zůstávají nedotčena.

4.4 Dodané zboží zůstává majetkem společnosti Marc O'Polo až do úplného zaplacení fakturované částky (konečný a bezvýhradný dobropis včetně vedlejších nákladů).

Dodání a přechod nebezpečí

5.1 Dodání zboží na dohodnutou adresu (možnosti dodání a náklady na dopravu viz bod ‎3.2) se realizuje v souladu s právními předpisy, tj. riziko ztráty či poškození zboží cestou k vám neseme my.

5.2 Běžné dodací lhůty s ohledem na příslušné země - s výhradou lišících se informací v internetovém obchodě - vycházejí tabulky podle bodu ‎3.2. Námi stanovené dodací lhůty podléhají uzavření smlouvy a plné úhradě kupní ceny (kromě nákupu na fakturu a dobírky, pokud jsou dostupné).

5.3 Pokud nemůžeme dodržet závaznou dodací lhůtu z důvodů, za něž neneseme odpovědnost (např. z důvodu nedostatečného plnění ze strany dodavatelů na vyšší úrovni nebo vyšší moci), budeme vás o této skutečnosti neprodleně informovat a případně upřesníme novou předpokládanou dodací lhůtu. Pokud je pro vás nová dodací lhůta nevyhovující nebo není zboží dostupné ani v rámci nové dodací lhůty či vůbec, jsou obě smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy s ohledem na dotčené zboží; v takovém případě neprodleně proplatíme již uhrazené protiplnění. Zákonná práva smluvních stran zůstávají tímto nedotčena.

5.4 Pokud není na adrese pro dodání, kterou jste uvedli, v obvyklých dodacích termínech dostupný žádný příjemce, dopravce vám zde zanechá nebo vám zašle písemné oznámení s dalšími informacemi a pokyny, zejména ohledně data pro opakované doručení, kontaktní možnosti za účelem dohodnutí termínu a/nebo místa uložení zásilky k vyzvednutí. Související odchylná ujednání mezi vámi a přepravní společností zůstávají nedotčená, ale nezakládají žádnou odpovědnost na náš úkor. Pokud bude dodání zboží i přes opakované pokusy o doručení z důvodů mimo naši kontrolu neúspěšné, můžeme odstoupit od smlouvy. V takovém případě vám budou všechny vaše realizované platby neprodleně vráceny. Zákonná práva smluvních stran zůstávají nedotčena.

Právo na odstoupení od smlouvy pro spotřebitele

6.1 Spotřebitelé mají při uzavírání obchodních transakcí na dálku obecně zákonné právo na odstoupení od smlouvy, o němž v souladu se zákonným vzorem následně informujeme. V bodě ‎6.2 najdete vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy a v bodě ‎6.3 je uvedeno vysvětlení právních vzorů a doplňujících předpisů, k nimž se kromě zákonného práva ve váš prospěch zavazujeme.

POUČENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Právo na odstoupení od smlouvy

Lokální obchod Spolková republika Německoservice@marc-o-polo.com
Lokální obchod Francouzská republikaserviceclient@marc-o-polo.com
Lokální obchod Belgické královstvícustomercare@marc-o-polo.com
Lokální obchod Nizozemskoklantenservice@marc-o-polo.com
Lokální obchod Rakouská republikakundenservice@marc-o-polo.com
Lokální obchod Švýcarská konfederacesupport@marc-o-polo.com
Lokální obchody ve všech ostatních zemíchcustomerservice@marc-o-polo.com

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě do 14 dnů. Lhůta na odstoupení od smlouvy činí čtrnáct dnů počínaje dnem, kdy jste vy nebo vámi pověřená třetí osoba, která není přepravcem, převzali zboží do vlastnictví. Pokud chcete uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás kontaktovat na Marc O’Polo Einzelhandels GmbH, c/o Arvato Supply Chain Solutions SE, Schleefstrasse 507, 44287 Dortmund, Německo, Tel.: 00 800 10221022, Fax: +49 (0) 231 23196677889 nebo emailem na: a informovat nás o svém úmyslu odstoupit od smlouvy prostřednictvím jednoznačného prohlášení (např. formou zaslaného dopisu, faxem či emailem). Za tímto účelem můžete využít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který však není povinný. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, pokud nám zašlete vyjádření o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím stanovené lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud od takovéto smlouvy odstoupíte, vrátíme vám veškeré platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dopravu (s výjimkou dodatečných nákladů, plynoucích ze skutečnosti, že jste si zvolili jiný způsob doručení, než námi nabízený nejlevnější standardní způsob dodání) a to neprodleně, resp. nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme od vás příslušné oznámení o vašem odstoupení od smlouvy s námi obdrželi. Pro takovéto vrácení platby použijeme stejný způsob platby, jaký jste si zvolili u původní transakce, s výjimkou případů, kdy se s vámi výslovně dohodneme na jiném způsobu platby; v žádném případě vám nebudou počítány žádné poplatky.

Platbu můžeme pozdržet do doby, než od vás nazpět obdržíme zboží nebo než obdržíme doklad o tom, že jste nám zboží zaslali zpět, podle toho, která z těchto událostí nastane dříve.

Zboží nám zaslat zpět či předat bez prodlení resp. nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jste nás o vašem odstoupení od smlouvy informovali (Marc O‘Polo Online Shop, c/o Arvato Supply Chain Solutions SE, Schleefstrasse 507, 44287 Dortmund). Lhůta se považuje za dodrženou, pokud odešlete zboží před uplynutím 14denní lhůty.

Náklady bezprostředně související s vrácením zboží nesete vy.

Za případnou ztrátu hodnoty zboží odpovídáte pouze tehdy, pokud je ztráta hodnoty způsobena zacházením, které není nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

6.2 O vzorovém formuláři pro odstoupení od smlouvy informujeme v souladu s právními předpisy následovně:

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Pokud chcete odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím tento formulář a následně nám ho zašlete.)

Pro: Marc O‘Polo Einzelhandels GmbH, c/o Arvato Supply Chain Solutions SE, Schleefstrasse 507, 44287 Dortmund; Fax: +49 (0) 231 96677889 nebo e-mailem na:

Lokální obchod Spolková republika Německoservice@marc-o-polo.com
Lokální obchod Francouzská republikaserviceclient@marc-o-polo.com
Lokální obchod Belgické královstvícustomercare@marc-o-polo.com
Lokální obchod Nizozemskoklantenservice@marc-o-polo.com
Lokální obchod Rakouská republikakundenservice@marc-o-polo.com
Lokální obchod Švýcarská konfederacesupport@marc-o-polo.com
Lokální obchody ve všech ostatních zemíchcustomerservice@marc-o-polo.com

– Já/my (*) tímto odstupuji/odstupujeme od smlouvy, uzavřené mnou/námi (*) na nákup následujícího zboží (*)/poskytnutí následující služby (*)

– Objednáno dne (*)/přijato dne (*)

– Jméno spotřebitele/spotřebitelů

– Adresa spotřebitele/spotřebitelů

– Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě sdělení v papírové podobě)

– Datum

__________

(*) Nehodící se škrtněte

6.3 Kromě zákonné právní úpravy a výše uvedeného vzoru příkladů platí pro zachování přehlednosti resp. výhradně ve váš prospěch následující:

  • Pokud není právo na odstoupení od smlouvy v souladu se zákonnou právní úpravou vyloučeno, můžete právo na odstoupení od smlouvy uplatnit pouze v souvislosti s jednotlivým objednaným zbožím a ostatní tímto nedotčené zboží zůstává zachováno. V takovýchto případech není vyžadováno odstoupení od celé smlouvy.

  • V případě dílčího dodání několika současně objednaných kusů zboží začíná lhůta na odstoupení od smlouvy běžet dodáním posledního kusu zboží. Totéž platí, pokud je zboží dodáváno v několika dílčích zásilkách či kusech. Pokud se dodává pouze jeden kus zboží, začíná lhůta pro odstoupení od smlouvy běžet od dodání tohoto zboží. Ve všech případech můžete od smlouvy odstoupit rovněž ještě před doručením.

  • Své právo na odstoupení od smlouvy můžete také uplatnit tak, že nám příslušné zboží zašlete zpět spolu s příslušně vyplněným dodacím listem, který přiložíte k dodávce a to ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy; separátní prohlášení pak již není nutné.

  • Lhůta pro odstoupení od smlouvy se prodlouží celkem na 30 dní a vrácení zboží pro vás bude bezplatné, pokud nám v této lhůtě zašlete zboží zpět tak, že přitom použijete námi dodaný štítek pro vrácení. Tento štítek je buďto součástí dodávky, nebo si ho můžete vytisknout na portálu našeho logistického partnera. O konkrétním postupu, který lze ve vaší zemi použít, vás budeme informovat na našich webových stránkách a prostřednictvím přílohy v dodávce. Pokud však tento postup nedodržíte, zůstane zachována 14denní zákonná lhůta pro odstoupení od smlouvy (viz Poučení o odstoupení od smlouvy) a ponesete přímé náklady v souvislosti s vrácením zboží.

Práva zákazníka v případě vad

7.1 Vaše práva v případě věcných a právních vad jsou stanovena v souladu s legislativními předpisy.

7.2 Jako ujednání o kvalitě zboží platí v našem internetovém obchodě popisy zboží a případně také bližší specifikace výrobce a pokyny, které se dodávají spolu se zbožím. Než se rozhodnete si zboží ponechat, vezměte prosím tyto příslušné pokyny na vědomí.

7.3 Nepřebíráme žádnou odpovědnost za specifikace kvality od třetích stran, zejména od zákazníků v rámci hodnocení zákazníků, publikovaných v našem internetovém obchodě či jiných prodejních platformách.

7.4 Za náhradu škody odpovídáme pouze v souladu s ustanovením bodu 8.

7.5 Vaše zákonné právo na odstoupení od smlouvy (viz bod 6) a práva, plynoucí z případného separátně či se zbožím dodaného prohlášení o zárukách, zůstávají nedotčena.

Odpovědnost za škodu

8.1 O Pokud není níže stanoveno jinak, neseme odpovědnost za škody v souladu s legislativními předpisy.

8.2 V případě porušení povinností - bez ohledu na právní základ - neseme odpovědnost za úmysl a hrubou nedbalost. V případě prosté nedbalosti ručíme pouze:

za škody v důsledku ohrožení života, těla či zdraví a

za škody, plynoucí z porušení podstatného smluvního závazku (závazek, jehož splnění umožňuje především řádné plnění smlouvy a na jehož splnění se smluvní partner pravidelně spoléhá a může se spoléhat); odpovědnost je však v tomto případě omezena na náhradu předvídatelných, obvykle vznikajících škod.

8.3 Výše uvedená omezení odpovědnosti se rovněž vztahují na porušení povinností osobami, za jejichž zavinění neseme odpovědnost v souladu s právními předpisy. Nároky v souladu s ust. Zákona o odpovědnosti za vadné výrobky zůstávají ve všech případech nedotčeny.

Kontaktní údaje

V případě dotazů, přání či stížností nás prosím kontaktujte prostřednictvím faxu: +49 (0) 231 96677889, telefonu: 00 800 10221022 (bezplatné telefonní číslo) nebo emailem na následující emailové adresy:

Emailová adresa
Lokální obchod Spolková republika Německoservice@marc-o-polo.com
Lokální obchod Francouzská republikaserviceclient@marc-o-polo.com
Lokální obchod Belgické královstvícustomercare@marc-o-polo.com
Lokální obchod Nizozemskoklantenservice@marc-o-polo.com
Lokální obchod Rakouská republikakundenservice@marc-o-polo.com
Lokální obchod Polskocustomerservice@marc-o-polo.com
Lokální obchod Rumunskocustomerservice@marc-o-polo.com
Lokální obchod Švýcarská konfederacesupport@marc-o-polo.com
Lokální obchod Česká republikacustomerservice@marc-o-polo.com
Lokální obchody ve všech ostatních zemích customerservice@marc-o-polo.com

Část C Všeobecné obchodní podmínky a podmínky užívání pro účast na programu pro zákazníky Marc O’Polo MEMBERS

Registrace a oblast působnosti

1.1 Předpokladem účasti na věrnostním programu pro zákazníky je, že jste dosáhli věku 18 let a souhlasíte s ustanovením částí A a C těchto VOP. Účast na věrnostním programu je pro vás zdarma.

1.2 Společnost MARC O'POLO poskytuje veškeré služby, nabídky, obsahy a další služby v souvislosti s věrnostním programem pro zákazníky (dále společně jen jako „služby“) výhradně na základě těchto VOP a výlučně v obchodech, které se věrnostního programu pro zákazníky účastní. Věrnostní program pro zákazníky zahrnuje kamenné obchody, provozované námi či našimi distributory (účastnící se kamenné obchody dále společně jen jako „kamenné obchody“). Přehled aktuálních kamenných obchodů najdete v našem vyhledávači obchodů na adrese www.marc-o-polo.com/stores. Zde si můžete zobrazit nejbližší obchody podle zadaného města či PSČ. Kamenné obchody, které se účastní věrnostního programu pro zákazníky, jsou v přehledu výsledků hledání ve vyhledávači obchodů označeny grafickými ikonami. Kromě toho se věrnostního programu pro zákazníky účastní i lokální obchody, u kterých je tato skutečnost odpovídajícím uvedena v souladu s ust. ‎Část A, bod ‎1.1. V následujícím textu se kamenné obchody i lokální obchody, včetně verzí prodejen, společně nazývají „zúčastněné obchody“.

1.3 Chcete-li se zaregistrovat do věrnostního programu pro zákazníky, vyplňte k tomuto účelu určený registrační formulář. Bez vyplnění registračního formuláře není účast na věrnostním programu pro zákazníky možná. To platí i v případě, že jste v kamenném obchodě obdrželi dočasnou zákaznickou kartu (dále jen jako „PreCard“), ačkoliv jste předem neprovedli registraci. Registrační formulář můžete získat přímo v některém z našich lokálních obchodů nebo ve verzi prodejny v kamenných obchodech. Pokud si chcete objednat v lokálním obchodě v Německu, ale nechcete se účastnit věrnostního programu pro zákazníky, můžete proces objednávky realizovat jako „host“.

1.4 Pokud společnost MARC O'POLO akceptuje vaši žádost o účast, obdržíte emailem nebo poštou uvítací dopis, obsahující vaše přístupové údaje k vašemu zákaznickému účtu v internetovém obchodě a rovněž uvítací zprávu. Vaše členství ve věrnostním programu pro zákazníky začíná právě přijetím tohoto uvítacího dopisu.

1.5 Členství můžete v kamenných obchodech prokázat předložením elektronické či fyzické zákaznické karty ve tvaru kreditní karty nebo uvedením svých údajů (jméno, datum narození a/nebo bydliště) a v internetovém obchodě zadáním svých přístupových údajů (přihlašovací jméno a heslo). Na začátku vašeho členství obdržíte poštou zákaznickou kartu ve tvaru kreditní karty. Pokud jste udělili souhlas, zašleme vám e-mailem rovněž elektronickou zákaznickou kartu.

1.6 Společnost Marc O 'Polo poskytuje služby v rámci věrnostního programu pro zákazníky pouze pro produkty, které jsou zúčastněnými obchody distribuované pod značkami společností skupiny Marc O'Polo.

Služby v rámci věrnostního programu pro zákazníky

Společnost MARC O'POLO poskytuje členům věrnostního programu pro zákazníky zejména služby, popsané v ustanovení bodu ‎2. Další podrobnosti o aktuálních službách naleznete na stránce www.marc-o-polo.com/members kde společnost MARCO'POLO uvádí podrobnosti ohledně součástí věrnostního programu pro zákazníky.

2.1 Uvítací balíček

Na začátku vašeho členství obdržíte poštou uvítací balíček. Teto balíček obsahuje zejména vaši zákaznickou kartu ve tvaru kreditní karty a informace o obsahu našeho věrnostního programu pro zákazníky.

2.2 Bonusové body a poukázky

2.2.1 Jako člen věrnostního programu pro zákazníky můžete prostřednictvím svých nákupů v zúčastněných obchodech získávat bonusové body. Vždy v březnu a září každého kalendářního roku zkontroluje společnost MARC O'POLO stav vašich bonusových bodů, které jste za posledních 6 měsíců nashromáždili a následně vám zašle poštou poukázku. Hodnota poukázky se určuje podle následujících bodových hodnot:

Celkový součet nasbíraných bonusových bodůza 6 měsícůHodnota poukázky
1 - 4.999CZK 250,00
5.000 - 9.999CZK 500,00
10.000 – 19.999CZK 1.250,00
20.000 – 39999CZK 1.750,00
od 40.000CZK 2.250,00

2.2.2 Můžete sbírat body ve všech zúčastněných obchodech, ve kterých zaregistrujete své nákupy prokázáním své účasti v souladu s ust. bodu ‎1.5. Dočasně můžete k registraci svého nákupu použít rovněž PreCard. Body, které získáte nákupy s PreCard, vám připíšeme, jakmile začne vaše členství v souladu s podmínkami podle bodu ‎1.3 a ‎1.4.

2.2.3 Za každé euro uhrazené nákupní ceny obdržíte v účastnících se továrních prodejnách polovinu (½) členského bonusového bodu a celý (1) členský bonusový bod ve zbývajících do programu zapojených prodejnách. Cena bude zaokrouhlena nahoru na celou částku v eurech (bez eurocentů). Zahraniční měny se přepočítávají na eura na základě oficiálního směnného kurzu platného v den nákupu. Pokud dojde ke stornování nákupu, pak jsou body, které s tímto nákupem souvisejí, dodatečně stornovány.

2.2.4 Uplatnění poukázky je možné ve všech zúčastněných obchodech a to až do data platnosti, uvedeného na poukázce. Doba platnosti poukázky činí obvykle osm (8) týdnů od vydání poukázky. Poukázku lze na nákup v zúčastněném obchodě uplatnit jednorázově. Uplatnění v kamenném obchodě se provádí předložením poukázky na pokladně. V případě internetové objednávky lze poukázku uplatnit zadáním kódu poukázky na určeném místě v procesu objednávky. Poukázku nelze uplatnit na již provedené nákupy. Poukázku lze uplatnit pouze v případě, že součet nákupu překročí příslušnou minimální platnou hodnotu poukázky:

Hodnota poukázkyMinimální hodnota součtu nákupu
EUR 10.00EUR 50.00 PLN 200,00 RON 200,00 CZK 1.250,00
EUR 20.00EUR 75,00 PLN 300,00 RON 350,00 CZK 2.000,00
EUR 40.00EUR 150.00 PLN 600,00 RON 700,00 CZK 4.000,00
EUR 60.00EUR 200.00 PLN 800,00 RON 1.000,00 CZK 5.500,00
EUR 80.00EUR 250.00 PLN 1.000,00 RON 1.200,00 CZK 7.000,00

Kombinace s jinými poukázkami a výplata v hotovosti není možná. V případě, že zákazník vrátí všechno zboží nebo jeho část, které zaplatil poukázkou, je refundace poukázky vyloučena.

2.3 Zákaznický účet

2.3.1 Společnost MARC O'POLO otevře pro každého člena zákaznický účet, v němž si můžete uložit své osobní údaje a především s ním můžete pohodlně nakupovat v účastnícím se lokálním obchodě. Jako přístupová data používá společnost MARC O'POLO emailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci do věrnostního programu pro zákazníky, a vámi zvolené heslo.

2.3.2 Pokud jste během procesu objednávání přihlášeni ke svému zákaznickému účtu, předvyplní se požadované kontaktní údaje pro objednávku údaji, uloženými na vašem zákaznickém účtu, aby byl proces objednávání v lokálním obchodě Německo co nejpohodlnější. V osobní části vašeho zákaznického účtu můžete kdykoli aktualizovat své kontaktní údaje a doplnit další nepovinné informace. Dále si zde můžete založit adresář s různými adresami, které chcete v rámci svých objednávek využívat, a rovněž zde můžete sledovat stav svých stávajících objednávek a nahlížet do historie již uzavřených objednávek v zúčastněných obchodech. Rovněž si zde můžete nastavit preferovaný způsob platby a dopravy a také preferovaný kamenný obchod. Navíc zde můžete individuálně spravovat nastavení zpravodaje a další marketingové souhlasy podle svých zájmů.

2.4 Rozšířené možnosti objednávky, rezervace a vrácení

2.4.1 V lokálních obchodech, které se účastní věrnostního programu pro zákazníky, máte možnost rezervovat si na vyzkoušení stabilně dostupné položky v konkrétním kamenném obchodě. Jakmile a pokud by mohly být položky v kamenném obchodě podle vašeho výběru k dispozici, obdržíte emailem potvrzení vaší rezervace, které zůstane platné pod dobu tří (3) pracovních dnů. Během těchto tří (3) pracovních dnů si můžete ve vybraném kamenném obchodě po uvedení vašeho jména a čísla rezervace rezervované položky vyzkoušet. Nevzniká tak žádná povinnost k nákupu. Pokud si do tří (3) pracovních dnů od potvrzení rezervace uložené položky nevyzvednete nebo se při jejich zkoušení rozhodnete od nákupu upustit, nárok na rezervaci ztratíte. Pokud se při zkoušení rozhodnete položky zakoupit, musíte kupní cenu položek zaplatit v kamenném obchodě, v němž si položky vyzvednete.

2.4.2 Kromě toho máte možnost vybrat si kamenný obchod jako místo dodání v rámci objednávky v lokálních obchodech, které se účastní věrnostního programu pro zákazníky. Pokud si položky, které jste zakoupili v internetovém obchodě, nevyzvednete v ve vámi vybraném kamenném obchodě do deseti (10) kalendářních dnů od oznámení o doručení dodávky, kupní smlouva se automaticky stornuje. Vyzvednutí je možné pouze po předložení dokladu totožnosti.

2.4.3 Rovněž máte možnost vrátit jakékoli položky, které jste zakoupili v internetovém obchodě, do internetového obchodu nebo je můžete vrátit do kamenného obchodu a to ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od doručení položek na určené místo dodání. Nárok na vrácení příslušné kupní ceny z naší strany jakožto provozovatele internetového obchodu, vyplývající z vrácení příslušné položky, vzniká pouze tehdy, pokud nebyla z položky odstraněna originální etiketa a položka nejeví známky užívání (např. skvrny). Toto právo na vrácení vám navíc dodatečně přísluší i v případě internetového nákupu a v takovém případě zůstává vaše stávající zákonné právo na odstoupení od smlouvy nedotčené.

2.4.4 Kromě toho vám v kamenných obchodech nabízíme možnost realizace internetových objednávek v zúčastněných lokálních obchodech prostřednictvím terminálu, dostupného v kamenných obchodech. Za tímto účelem spustíme verzi obchodu, jejímž prostřednictvím se můžete přihlásit ke svému zákaznickému účtu zadáním svých přístupových údajů a realizovat internetový proces objednávky. Pokud si přejete realizovat internetovou objednávku bez zadání svých přístupových údajů k zákaznickému účtu, můžeme vás k vašemu zákaznickému účtu přihlásit alternativně za předpokladu, že prokážete své členství předložením průkazu totožnosti nebo uvedením svých údajů (jméno, datum narození a/nebo bydliště).

2.5 Exkluzivní nákupní schůzky

Účastníci si mohou v kamenných obchodech dle svých plánovaných časových preferencích domlouvat individuální nákupní schůzky.

2.6 Personalizované informace o produktech, exkluzivní události, akce a překvapení

Společnost MARC O'POLO vám bude rovněž zasílat poštou exkluzivní nabídky, informace o vlastních produktech a pozvánky na speciální a propagační akce společnosti MARC O'POLO nebo zúčastněných obchodů. Pokud budete souhlasit, zašle vám společnost MARC O'POLO výše uvedený propagační obsah také prostřednictvím emailu, SMS nebo WhatsApp a veškeré informace a pozvánky nejlepším možným způsobem personalizuje na základě informací, uložených v databázi zákazníků. Kromě toho může společnost MARC O'POLO jednotlivým členům zasílat narozeninové dárky nebo je může ukládat k vyzvednutí v kamenných obchodech. S cílem poskytnout vybraným členům mimořádný požitek jim může společnost MARC O'POLO rovněž zaslat spontánní překvapení.

2.7 Horká linka pro zákazníky a programová komunikace

2.7.1 Rovněž je pro vás k dispozici horká linka pro zákazníky, kde si můžete zjistit svůj aktuální bodový stav a získat další informace, například o vašem členství, speciálních událostech, akcích nebo nových kolekcích. Zaměstnanci horké linky pro zákazníky mohou nahlížet do vašich dat, uložených v zákaznické databázi, aby vám zprostředkoval co nejlepší a individuální poradenství.

2.7.2 Kromě toho poskytujeme členům některé informace poštou, emailem nebo telefonicky, pokud je to nezbytné pro realizaci věrnostního programu pro zákazníky nebo služeb, poskytovaných v této souvislosti (dále společně jen jako „programová komunikace“). Programová komunikace zahrnuje zejména emaily, telefonickou komunikaci nebo poštovní informace k potvrzení vaší registrace, upozornění ohledně vašeho bodového stavu nebo informace o organizačním průběhu vašich nákupů či služeb, které využíváte, jako je např. oznámení o přijetí objednávky nebo rezervace v některém z kamenných obchodů, řešení reklamací či pochybení při platbách, informace o změnách služby úpravy oděvů nebo informace ke sjednaným exkluzivním nákupním schůzkám.

Zákaznická karta/ztráta karty

3.1 Elektronická nebo fyzická zákaznická karta ve tvaru kreditní karty obsahuje osobní číslo člena, které bylo příslušnému zákazníkovi přiděleno během registrace a nelze ji převést na třetí osobu. V případě ztráty, odcizení či jiného poškození své věrnostní karty jste povinni o takové skutečnosti informovat společnost MARC O'POLO prostřednictvím adresy service@marc-o-polo.com nebo na telefonním čísle 00800 10221022.

3.2 Za jakékoli škody v důsledku opomenutého či opožděného oznámení společnosti MARC O'POLO nesete výlučnou odpovědnost.

Vypovězení a ukončení

4.1 Své členství ve věrnostním programu pro zákazníky můžete kdykoli bez předchozího upozornění vypovědět a to formou písemného oznámením společnosti MARC O'POLO.

4.2 Společnost MARC O'POLO může členství ve věrnostním programu pro zákazníky vypovědět s výpovědní lhůtou tři (3) měsíce na konci každého měsíce. Jakákoli práva na vypovězení z vážných důvodů zůstávají nedotčena.

4.3 Po ukončení členství ve věrnostním programu pro zákazníky jste povinni fyzickou zákaznickou kartu neprodleně zlikvidovat nebo ji zaslat zpět společnosti MARC O'POLO nebo ji odevzdat k likvidaci v kamenném obchodě. Elektronická zákaznická karta pozbude platnost.

Možnosti kontaktování

5.1 V případě dotazů ohledně věrnostního programu pro zákazníky můžete využít následující dostupné možnosti, jak nás kontaktovat:

MARC O’POLO Einzelhandels GmbH

c/o Arvato Supply Chain Solutions SE

Schleefstrasse 507

44287 Dortmund, Německo

Telefon: 00800 10221022 (bezplatná informační linka)

E-Mail: service@marc-o-polo.com