Algemene Voorwaarden MARC O‘POLO

Deel A Algemeen

Toepasselijkheid en uw wederpartij

1.1 Deze algemene voorwaarden bevatten bepalingen voor de Marc O’Polo Online Shops, die via onze website (www.marc-o-polo.com) in versies voor verschillende landen via landspecifieke URL’s (bijv. voor Duitsland op www.marc-o-polo.com/de-de/) bereikbaar zijn (hierna te noemen ‘landspecifieke shops’). Bovendien voeren wij het klantloyaliteitsprogramma ‘MARC O’POLO MEMBERS’ (hierna te noemen ‘klantloyaliteitsprogramma’). Wij bieden landspecifieke shops voor de volgende landen. Welke van deze landspecifieke shops momenteel aan het klantloyaliteitsprogramma deelnemen, kunt u vinden in de volgende tabel:

Landspecifieke shopURL
Landspecifieke shop
 Bondsrepubliek Duitslandwww.marc-o-polo.com/de-de/ (neemt deel aan het klantloyaliteitsprogramma)
Landspecifieke shop Republiek Oostenrijkwww.marc-o-polo.com/de-at/
Landspecifieke shop Franse Republiekwww.marc-o-polo.com/fr-fr/ (neemt deel aan het klantloyaliteitsprogramma)
Landspecifieke shop Groothertogdom Luxemburgwww.marc-o-polo.com/en-lu/
Landspecifieke shop Italiaanse Republiekwww.marc-o-polo.com/en-it/
Landspecifieke shop Ierlandwww.marc-o-polo.com/en-ie/
Landspecifieke shop Koninkrijk Belgiëwww.marc-o-polo.com/nl-be/ www.marc-o-polo.com/fr-be/
Landspecifieke shop Koninkrijk Spanjewww.marc-o-polo.com/en-es/
Landspecifieke shop Nederlandwww.marc-o-polo.com/nl-nl/ (neemt deel aan het klantloyaliteitsprogramma)
Landspecifieke shop Republiek Estlandwww.marc-o-polo.com/en-ee/
Landspecifieke shop Republiek Finlandwww.marc-o-polo.com/en-fi/
Landspecifieke shop Republiek Letlandwww.marc-o-polo.com/en-lv/
Landspecifieke shop Republiek Litouwenwww.marc-o-polo.com/en-lt/
Landspecifieke shop Republiek Sloveniëwww.marc-o-polo.com/en-si/
Landspecifieke shop Roemeniëwww.marc-o-polo.com/en-ro/
Landspecifieke shop Slowaakse Republiekwww.marc-o-polo.com/en-sk/
Landspecifieke shop Zwedenwww.marc-o-polo.com/en-se/
Landspecifieke shop Polenwww.marc-o-polo.com/pl-pl/ (neemt deel aan het klantloyaliteitsprogramma)
Landspecifieke shop 
Zwitserse Bondsstaatwww.marc-o-polo.com/de-ch/ www.marc-o-polo.com/fr-ch/
Landspecifieke shop Tsjechische Republiekwww.marc-o-polo.com/cs-cz/ (neemt deel aan het klantloyaliteitsprogramma)
Landspecifieke shop Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierlandwww.marc-o-polo.com/en-gb/
Landspecifieke shop Hongarijewww.marc-o-polo.com/en-hu/

Voor zover fysieke stores (zie ‎deel C, punt ‎1.2) deelnemen aan het klantloyaliteitsprogramma, is via beschikbare terminals aldaar tevens de desbetreffende landspecifieke shop bereikbaar (hierna te noemen ‘store-versie’ van de overeenkomstige landspecifieke shop). . De landspecifieke shops worden hierna gezamenlijk ‘online shop’ genoemd. Bovendien zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op het klantloyaliteitsprogramma.

1.2 Exploitant van de online shops en het klantloyaliteitsprogramma en uw wederpartij in deze overeenkomst is: Marc O‘Polo Einzelhandels GmbH, Hofgartenstraße 1, D83071 Stephanskirchen, Duitsland, ingeschreven in het handelsregister van het Amtsgericht Traunstein [rechtbank sectie kantongerecht] onder HRB 6720, vertegenwoordigd door de directie: Dieter Holzer, Maximilian Böck, Markus Staude-Skowronek, Duits btw-nummer: DE131177357 (hierna te noemen ‘MARC O’POLO’ of ‘wij’).

1.3 De bepalingen in dit deel A en in deel B (‘Algemene voorwaarden (met consumenteninformatie) voor de Marc O’polo Online Shop’) van de algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten die tussen u als klant en ons als exploitant van online shops op http://www.marc-o-polo.com/ of in de store-versie worden gesloten. In het kader van de bestelprocedure aanvaardt u als u de bestelling plaatst deel A en B van de algemene voorwaarden zoals ze op dat moment opgesteld zijn als de van toepassing zijnde versie.

1.4 Voor deelnemers aan het klantloyaliteitsprogramma zijn de bepalingen in dit deel A en in deel C ‘Algemene voorwaarden - en gebruiksvoorwaarden voor de deelname aan Marco O’Polo MEMBERS’ van toepassing. Deelnemers aan het loyaltiteitsprogramma gaan als zij zich aanmelden voor het klantloyaliteitsprogramma (zie ‎deel C1.1) akkoord met deel A en C van de algemene voorwaarden.

1.5 Het aanbod in de online shop en het klantloyaliteitsprogramma richten zich enkel tot consumenten. Consument is volgens de wettelijke definitie elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling pleegt met een bepaald doel die in hoofdzaak niet als bedrijfs- of beroepsmatig kan worden beschouwd. Als u onze producten voor commerciële doeleinden, met name voor de wederverkoop, wilt verkrijgen, neemt u dan alstublieft apart contact met ons op.

Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank en geschillenbeslechting

2.1 Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst met u is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing met uitzondering van het internationaal conflictenrecht en het materieel uniform recht, met name van het VNkooprecht inzake de internationale verkoop van producten. Dit laat echter wettelijke voorschriften inzake de beperking van de rechtskeuze onverlet. Met name geldt op grond van art. 6 lid 2 van de verordening (EG) nr. 593/2008, (zogeheten ‘Rome-I-verordening’) in het geografische toepassingsgebied van die wettelijke voorschriften: Voor zover het recht van het land, waarin u ten tijde van het sluiten van de overeenkomst uw gewoonlijke verblijfplaats heeft (hierna ‘recht in de woonplaats’), bepalingen bevat op grond waarvan u bescherming geniet, en waarvan volgens het recht in de woonplaats in de overeenkomst niet mag worden afgeweken, zijn voor u de (gunstigere) bepalingen van het recht in de woonplaats van toepassing. U geniet derhalve, ondanks de rechtskeuze volgens lid 1, de bescherming van de dwingende bepalingen van het recht van het land waar u uw gewone verblijfplaats heeft.

2.2 Ten aanzien van de bevoegde rechter zijn de wettelijke voorschriften van toepassing.

2.3 Wij nemen niet deel aan procedures voor buitenrechtelijke geschillenbeslechting ten overstaande van een geschillencommissie voor consumenten.

Wijzigingen van de algemene voorwaarden

MARC O’POLO behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen dan wel aan te vullen, met name indien wettelijke bepalingen dit vereisen of dit noodzakelijk is om de afhandeling te verbeteren en misbruik te voorkomen. Over de wijziging zal MARC O’POLO u steeds in de vorm van een bericht per email of schriftelijk aan het door u laatst opgegeven adres in kennis stellen. U wordt geacht te hebben ingestemd met de wijzigingen indien u niet binnen 6 weken na ontvangst van de mededeling daartegen bezwaar maakt bij MARC O’POLO. MARC O’POLO zal u bij elke wijziging van de algemene voorwaarden afzonderlijk attenderen op het voornoemde recht van bezwaar en de voornoemde gevolgen als gevolg van het uitblijven van bezwaar. Indien u bezwaar maakt zal de overeenkomst onder de oude voorwaarden worden voorgezet. In dat geval heeft MARC O’POLO het recht om de overeenkomst per direct te beëindigen.

Deel B Algemene voorwaarden (met consumenteninformatie) voor de Marc O’Polo Online Shop

Toepasselijkheid, totstandkoming van de overeenkomst, leveringsbeperkingen

1.1 De bepalingen in dit deel B van de algemene voorwaarden regelen de details van de overeenkomst en bevatten tegelijk belangrijke consumenteninformatie in de wettelijk geldende versie. Via links in onze online shop kunt u de algemene voorwaarden tijdens het bestellen raadplegen, op uw computer opslaan en/of printen. De voor uw bestelling relevante algemene voorwaarden worden u nogmaals afzonderlijk samen met de verzend- en orderbevestiging, echter uiterlijk bij de levering van de producten, op een duurzame gegevensdrager (bijv. per email, PDFbijlage of in geprinte vorm) door ons toegestuurd.

1.2 De volgende leveringsbeperkingen zijn van toepassing: Het leveringsgebied van landspecifieke shops is beperkt tot het land van de landspecifieke shop die door u geraadpleegd werd. Indien u bijvoorbeeld de landspecifieke shop voor Duitsland raadpleegt op (www.marc-o-polo.com/de-de), leveren wij alleen aan consumenten die in Duitsland een leveringsadres kunnen opgeven. Bovendien gelden in landspecifieke shops de volgende minimale bestelwaarden:

Minimum order values
Landspecifieke shop ZwedenSEK 299.00
Landspecifieke shop PolenPLN 130.00
Landspecifieke shop RoemeniëRON 150,00
Landspecifieke shop Zwitserse BondsstaatCHF 29.90
Landspecifieke shop Tsjechische RepubliekCZK 800.00
Landspecifieke shop 
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-IerlandGBP 29.90
Landspecifieke shops voor de Bondsrepubliek Duitsland, Republiek Oostenrijk, Franse Republiek, Groothertogdom Luxemburg, Italiaanse Republiek, Ierland, Koninkrijk België, Koninkrijk Spanje, Nederland, Republiek Estland, Republiek Finland, Republiek Letland, Republiek Litouwen, Republiek Slovenië, Slowaakse RepubliekEUR 29.90

Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De weergave van de producten in de Marc O’Polo Online Shop dient slechts beschouwd te worden als een vrijblijvende uitnodiging aan de consument om bij Marc O’Polo producten te bestellen. Ze geldt nog niet als een onherroepelijk aanbod om een verkoopovereenkomst te sluiten. Het aanbod om een koopovereenkomst te sluiten gaat van u als klant uit, doordat u na het volledig invullen van de bestelpagina op de bestelknop klikt. De bestelknop heeft de volgende tekst:

Bestelknop
DuitsZAHLUNGSPFLICHTIG BESTELLEN
FransFINALISER VOTRE COMMANDE
NederlandsUW BESTELLING AFSLUITEN
EngelsBUY
PoolsZAMAWIAM I PŁACĘ
RoemeensFINALIZEAZĂ COMANDA
TsjechischZÁVAZNĚ OBJEDNAT

Voordat u uw bestelling plaatst, kunt u op elk moment uw bestelling bekijken of wijzigen door te klikken op het symbool van het winkelmandje. Voordat u uw bestelling plaatst, kunt u tevens uw gegevens bij de leverings- en betaalwijzen nogmaals controleren en wijzigen. U blijft 7 dagen aan uw bestelling gebonden, hetgeen betekent dat de overeenkomst onherroepelijk is als wij uw bestelling binnen deze termijn accepteren. Er bestaat geen aanspraak op totstandkoming van de overeenkomst kan niet worden geëist; het staat ons vrij, het aanbod om de overeenkomst te sluiten, te weigeren.

2.2 Na het versturen van de bestelling ontvangt u een automatisch gegenereerde email als bestelbevestiging, die echter geen aanvaarding van het aanbod inhoudt, maar enkel ertoe dient om te documenteren dat de bestelling bij Marco O’Polo binnengekomen is. De aanvaarding van de overeenkomst maken wij binnen de aanvaardingstermijn volgens punt ‎2.1 kenbaar door het sturen van een afzonderlijke email, zodra het product ons magazijn verlaat (verzend- en orderbevestiging).

2.3 Voor zover uw bestelling meerdere artikelen omvat, behelst de tot stand gekomen overeenkomst slechts de artikelen die in onze verzend- en orderbevestiging uitdrukkelijk vermeld staan.

2.4 Voornoemde geldt ook als u op grond van de door u geselecteerde betaalwijze het aankoopbedrag al voor de totstandkoming van de overeenkomst heeft betaald of een opdracht tot betaling heeft afgegeven. Indien de overeenkomst in dit geval om welke reden dan ook niet tot stand komt, zullen wij u dit per email (bij gedeeltelijke aanvaarding van de overeenkomst samen met de verzend- en orderbevestiging voor de leverbare artikelen) meedelen en de vooruitbetaling onmiddellijk terugstorten.

2.5 De voornoemde bepalingen laten uw wettelijk herroepingsrecht (zie paragraaf 6) onverlet.

2.6 De totstandkoming van de overeenkomst geschiedt in de volgende talen (afhankelijk van de keuze van de landspecifieke shop):

Beschikbare talen
Landspecifieke shops Bondrepubliek Duitsland en Republiek OostenrijkDuits
Landspecifieke shop Franse RepubliekFrans
Landspecifieke shop Koninkrijk BelgiëNederlands/Frans
Landspecifieke shop NederlandNederlands
Landspecifieke shop PolenPools
Landspecifieke shop RoemeniëRoemeens
Landspecifieke shop 
Zwitserse BondsstaatDuits/Frans
Landspecifieke shop Tsjechische RepubliekTsjechisch
Landspecifieke shops in alle andere landenEngels

Voor zover in het bovenstaande voor een land meerdere talen zijn genoemd, kunt u op de website uit deze talen kiezen, en de website zal vervolgens in de geselecteerde taal worden weergegeven. De taal voor de totstandkoming van de overeenkomst is in dit geval de taal die u ten tijde van de plaatsing van uw bestelling heeft geselecteerd.

De tekst van de overeenkomst (bestaande uit bestelling, algemene voorwaarden en verzend- en orderbevestiging) wordt door ons met inachtneming van de regelgeving ter bescherming van uw persoonsgegevens opgeslagen en u per email toegestuurd.

Prijzen, bezorgopties, bijkomende kosten

3.1 De uiteindelijke prijzen die in onze online shop genoemd worden, zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting (btw) en alle overige prijsbestanddelen. Ze zijn excl. de onderstaande bijkomende kosten.

3.2 Wij leveren uitsluitend op leveringsadressen binnen het onder punt ‎1.2 genoemde leveringsgebied, en bovendien – volgens nadere details in onze online shop – tegen volgende leveringsopties en vaste verzendkosten per bestelling (de volgende tabel toont tegelijk de nationale munteenheid):

Leveringsopties
LeveringslandVerzendwijzeVerzendkostenLeveringstijd
Bondsrepubliek DuitslandDHLEUR 3.952 - 3 werkdagen
HermesEUR 4.952 - 3 werkdagen
DHL ExpressEUR 6.951 - 2 werkdagen*
Franse RepubliekColissimoEUR 4.952 - 3 werkdagen
Koninkrijk BelgiëGLSEUR 4.952 - 3 werkdagen
Koninkrijk ZwedenUPS SaverSEK 70.002 - 3 werkdagen
NederlandPost NLEUR 4.952 - 3 werkdagen
Republiek OostenrijkPost ATEUR 4.952 - 3 werkdagen
Zwitserse BondsstaatGLS/ Swiss PostCHF 6.952 - 3 werkdagen
PolenDHL WeltpaketPLN 40.002 - 3 werkdagen
Tsjechische RepubliekDHL WeltpaketCZK 240.002 - 3 werkdagen
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-IerlandDHL WeltpaketGBP 7.502 - 3 werkdagen
Alle anderen landenDHL WeltpaketEUR 8.952 - 5 werkdagen

* bij bestellingen maandag donderdag tot 12:00 uur; geen bezorging op zondag, regionale feestdagen en feestdagen in de Bondsrepubliek Duitsland.

In de online shop worden de verzendkosten voor het plaatsen van uw bestelling weergegeven. Wij behouden ons het recht voor om in onze online shop geheel of tijdelijk af te zien van het in rekening brengen van verzendkosten.

3.3 Indien het een verzending betreft naar een Duits leveringsadres en u onder rembours betaalt, zullen extra rembourskosten t.w.v. EUR 6,00 per pakket in rekening worden gebracht. Op grond van de door u geselecteerde betaalwijze kan er sprake zijn van bijkomende kosten die u of ons door derden in rekening worden gebracht en waarop wij geen invloed hebben (bijv. creditcard- of bankkosten, met name bij buitenlandse rekeningen). Dergelijke kosten zijn voor uw rekening en dient u in voorkomend geval aan ons te betalen.

Betalingsvoorwaarden en eigendomsvoorbehoud

4.1 Voor het betalen van het aankoopbedrag kunt u in de landspecifieke shops – eventueel volgens nadere details in onze online shop – gebruikmaken van volgende betaalwijzen:

Betaalwijzen
Landspecifieke shop
Bondsrepubliek DuitslandOp rekening, PayPal, creditcard (Visa, MasterCard, Amex), onder rembours
Landspecifieke shop 
Franse RepubliekPayPal, creditcard (Visa, MasterCard, Amex), Carte Bancaire
Landspecifieke shop Koninkrijk BelgiëPayPal, creditcard (Visa, MasterCard, Amex)
Landspecifieke shop NederlandOp rekening, PayPal, creditcard (Visa, MasterCard, Amex), iDeal
Landspecifieke shop 
Republiek OostenrijkOp rekening, PayPal, creditcard (Visa, MasterCard, Amex)
Landspecifieke shop 
Zwitserse BondsstaatOp rekening, creditcard (Visa, MasterCard, Amex)
Landspecifieke shop 
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-IerlandCreditcard (Visa, MasterCard)
Landspecifieke shop PolenCreditcard (Visa, MasterCard)
Landspecifieke shop 
Tsjechische RepubliekCreditcard (Visa, MasterCard)
Landspecifieke shop Zweden, Roemenië, HongarijeCredit card (Visa, MasterCard, Amex)
Landspecifieke shops in alle andere landenCreditcard (Visa, MasterCard, Amex), PayPal

De mogelijkheid om op rekening te kopen wordt overigens geboden onder voorbehoud van een toetsing van uw kredietwaardigheid. Eventueel kunt u voor het betalen ook een waardebon gebruiken volgens de voorwaarden die van toepassing zijn op de waardebonnen.

4.2 Betalingen onder rembours dienen bij ontvangst van het pakket te worden voldaan en dienen samen met de rembourskosten direct contant aan de bezorger te worden betaald. Bij betaling op rekening dient het aankoopbedrag bij ontvangst van de factuur te worden voldaan. U bent verplicht om het factuurbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te betalen.

4.3 Bij te late betalingen kunnen wij vanaf de tweede aanmaning een vast bedrag voor de geleden schade door de late betaling (aanmaningskosten) verlangen. De hoogte van de aanmaningskosten kan per landspecifieke shop worden opgemaakt uit de volgende tabel:

Aanmaningskosten
Landspecifieke shop Koninkrijk ZwedenSEK 50.00
Landspecifieke shop PolenPLN 20.00
Landspecifieke shop Zwitserse BondsstaatCHF 5.00
Landspecifieke shop RoemeniëRON 25,00
Landspecifieke shop Tsjechische RepubliekCZK 135.00
Landspecifieke shop 
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-IerlandGBP 5.00
Landspecifieke shops in alle andere landenEUR 5.00

U heeft recht om te verlangen dat wij aantonen dat wij geen of slechts in beperkte mate schade hebben geleden. Onze wettelijke rechten (bijv. wettelijk rente over het nog verschuldigde bedrag, ontbinding, overige schadevergoeding) blijven onverlet.

4.4 De geleverde producten blijven eigendom van Marc O'Polo totdat het factuurbedrag volledig is betaald (definitieve en volledige inning met inbegrip van bijkomende kosten).

Levering en overgang van risico

5.1 De levering van de producten op het overeengekomen adres (zie voor de leveringsopties en verzendkosten punt ‎3.2 ) geschiedt overeenkomstig de wettelijke voorschriften, dat betekent dat wij het risico van verlies of beschadiging van het product gedurende het transport naar u dragen.

5.2 De gebruikelijke leveringstijden met betrekking tot de afzonderlijke landen zijn op te maken – onder voorbehoud van afwijkende gegevens in de online shop – uit de tabel onder punt ‎3.2. Door ons vermelde leveringstijden gelden behoudens de totstandkoming van de overeenkomst en de volledige betaling van het aankoopbedrag (behalve bij koop op rekening alsmede onder rembours, voor zover beschikbaar in het betreffende land).

5.3 Indien wij ons niet aan een geldende leveringstermijn kunnen houden om redenen die buiten onze macht liggen (bijv. omdat onze toeleverancier onszelf niet heeft geleverd of op grond van overmacht), delen wij u dit onmiddellijk mee, en wel onder vermelding van de nieuwe verwachte leveringstermijn. Indien de nieuwe leveringstermijn voor u niet acceptabel is of indien de producten ook binnen de nieuwe leveringstermijn niet meer beschikbaar zullen zijn, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden ten aanzien van de betreffende producten; een vergoeding die reeds is voldaan, zullen wij in dit geval onmiddellijk terugstorten. De wettelijke rechten van beide partijen blijven onverlet.

5.4 Als er op het door u opgegeven leveringsadres gedurende de gebruikelijke leveringstijden geen voor ontvangst gerechtigde persoon wordt aangetroffen, laat de het door ons ingeschakelde transportbedrijf een schriftelijk bericht voor u achter of stuurt deze u een bericht toe met daarin overige mededelingen en aanwijzingen, met name over de datum van een tweede poging tot levering, over de mogelijkheden om contact op te nemen voor het maken van een nieuwe afspraak en/of over de plaats waar het pakket ter afhaling is afgegeven. Hiervan afwijkende afspraken tussen u en het transportbedrijf blijven onverlet, houden evenwel geen aansprakelijkheid jegens ons in. Indien de levering van de producten ondanks meerdere pogingen is mislukt om redenen die buiten onze macht liggen, kunnen wij de overeenkomst ontbinden. Betalingen die u eventueel reeds heeft voldaan, zullen wij onmiddellijk terugstorten. De wettelijke rechten van beide partijen blijven onverlet.

Herroepingsrecht voor de consument

6.1 De consument heeft bij de totstandkoming van een transactie op afstand in principe een wettelijk herroepingsrecht waarover wij u overeenkomstig het wettelijke model als volgt informeren. Onder punt ‎6.2 vindt u een modelformulier voor herroeping, en onder punt ‎6.3 zijn verduidelijkingen over de wettelijke modellen en aanvullende regelingen te vinden waartoe wij ons boven op het wettelijk recht in uw voordeel verplichten.

HERROEPINGSINSTRUCTIES

Herroepingsrecht

Landspecifieke shop
Bondsrepubliek Duitslandservice@marc-o-polo.com
Landspecifieke shop Franse Republiekserviceclient@marc-o-polo.com
Landspecifieke shop Koninkrijk Belgiëcustomercare@marc-o-polo.com
Landspecifieke shop Nederlandklantenservice@marc-o-polo.com
Landspecifieke shop Republiek Oostenrijkkundenservice@marc-o-polo.com
Landspecifieke shop 
Zwitserse Bondsstaatsupport@marc-o-polo.com
Landspecifieke shops 
in alle andere landencustomerservice@marc-o-polo.com

U heeft het recht om de overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen te ontbinden. De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de producten in ontvangst heeft genomen dan wel hebben genomen. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, dient u ons, Marc O’Polo Einzelhandels GmbH, c/o Arvato Supply Chain Solutions SE, Schleefstrasse 507, 44287 Dortmund, Duitsland, tel: 00 800 10221022, fax: +49 (0) 23196677889 of per email via: door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. een met de post verstuurde brief, fax of email) te informeren over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is. Teneinde de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht verstuurt voordat de herroepingstermijn verstreken is.

Gevolgen van de herroeping

Indien u deze overeenkomst ontbindt, dienen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten die zijn ontstaan doordat u heeft gekozen voor een andere wijze van levering als de door ons aangeboden, goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen terug te betalen vanaf de dag waarop de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst bij ons is binnengekomen. Voor de terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij er met u uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen, in geen geval worden u vanwege deze terugbetaling extra kosten in rekening gebracht.

Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de producten weer teruggekregen hebben, of totdat u heeft aangetoond dat u de producten heeft geretourneerd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de producten onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons informeert over de herroeping van deze overeenkomst, aan ons (Marc O‘Polo Online Shop, c/o Arvato Supply Chain Solutions SE, Schleefstrasse 507, 44287 Dortmund) terug te sturen of te overhandigen. De termijn is in acht genomen, indien u de producten voor het verstrijken van de termijn van 14 dagen verzendt.

U draagt de directe kosten van de retourzending van de producten.

U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de producten indien deze waardevermindering het gevolg is van een manier van omgaan met het product die niet noodzakelijk is om de staat, de eigenschappen en de werking van het product te controleren.

6.2 Over het modelformulier voor herroeping informeren wij volgens de wettelijke regelgeving als volgt:

Modelformulier voor herroeping

(Indien u de overeenkomst wilt ontbinden, vult u alstublieft dit formulier in en stuurt u het naar ons terug.)

Aan: Marc O‘Polo Einzelhandels GmbH, c/o Arvato Supply Chain Solutions SE, Schleefstrasse 507, 44287 Dortmund; fax: +49 (0) 231 96677889 of per e-mail via:

Landspecifieke shop
Bondsrepubliek Duitslandservice@marc-o-polo.com
Landspecifieke shop Franse Republiekserviceclient@marc-o-polo.com
Landspecifieke shop Koninkrijk Belgiëcustomercare@marc-o-polo.com
Landspecifieke shop Nederlandklantenservice@marc-o-polo.com
Landspecifieke shop Republiek Oostenrijkkundenservice@marc-o-polo.com
Landspecifieke shop 
Zwitserse Bondsstaatsupport@marc-o-polo.com
Landspecifieke shops 
in alle andere landencustomerservice@marc-o-polo.com

– Hiermee herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) afgesloten overeenkomst inzake de verkoop van de volgende producten (*)/de verrichting van de volgende dienst (*)

– Besteld op (*)/ontvangen op (*)

– Naam van de consument(en)

– Adres van de consument(en)

– Handtekening van de consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

– Datum

__________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Rechten van klanten bij gebreken

7.1 Uw rechten bij gebreken aan producten of juridische tekortkomingen worden bepaald door de wettelijke voorschriften.

7.2 Ten aanzien van de hoedanigheid gelden in de overeenkomsten de productbeschrijvingen in onze online shop en eventueel ook de nadere gegevens van producten en aanwijzingen van fabrikanten die samen met de producten worden geleverd. Neemt u alstublieft kennis van dergelijke aanwijzingen, voordat u besluit of u de producten houdt.

7.3 Voor beschrijvingen van derden over de hoedanigheid, met name door klanten in het kader van reviews die in onze online shop of andere verkoopplatforms worden gepubliceerd, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

7.4 Voor schadevergoeding aanvaarden wij uitsluitend aansprakelijkheid overeenkomstig punt 8.

7.5 Uw wettelijke herroepingsrecht (zie punt 6) en rechten die mogelijkerwijs voortvloeien uit afzonderlijk afgegeven dan wel bij de producten bijgevoegde garantieverklaringen blijven onverlet.

Aansprakelijkheid en schadevergoeding

8.1 Wij aanvaarden aansprakelijkheid voor schadevergoeding overeenkomstig de wettelijke voorschriften, voor zover hierna niet anders wordt bepaald.

8.2 In geval van tekortkomingen – op welke rechtsgrond dan ook – dienen wij ons te verantwoorden voor opzet en bewuste roekeloosheid. In geval van eenvoudige nalatigheid zijn wij alleen aansprakelijk:

voor schade die voortvloeit uit letsel of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend en

voor schade die voortvloeit uit de schending van een wezenlijke verplichting uit deze overeenkomst (de verplichting, waarvan de nakoming ervan de correcte uitvoering van de overeenkomst in eerste instantie mogelijk maakt en waarop de wederpartij doorgaans vertrouwt en vertrouwen mag dat deze verplichting wordt nageleefd); in dit geval is de aansprakelijkheid echter beperkt tot de vervanging van de schade waarvan het ontstaan normaal gesproken was te voorzien.

8.3 De bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook bij tekortkomingen door personen voor wiens schuld wij ons volgens wettelijke voorschriften dienen te verantwoorden. Vorderingen op grond van de Duitse wet inzake productaansprakelijkheid blijven onverlet.

Contactmogelijkheid

Neemt u bij vragen, wensen en klachten alstublieft contact met ons op via fax: +49 (0) 231 96677889, telefoon: 00 800 10221022 (gratis nummer) of per email via de volgende emailadressen:

Emailadressen
Landspecifieke shop
 Bondsrepubliek Duitslandservice@marc-o-polo.com
Landspecifieke shop Franse Republiekserviceclient@marc-o-polo.com
Landspecifieke shop Koninkrijk Belgiëcustomercare@marc-o-polo.com
Landspecifieke shop Nederlandklantenservice@marc-o-polo.com
Landspecifieke shop Republiek Oostenrijkkundenservice@marc-o-polo.com
Landspecifieke shop Polencustomerservice@marc-o-polo.com
Landspecifieke shop Roemeniëcustomerservice@marc-o-polo.com
Landspecifieke shop 
Zwitserse Bondsstaatsupport@marc-o-polo.com
Landspecifieke shop Tsjechische Republiekcustomerservice@marc-o-polo.com
Landspecifieke shops 
in alle andere landencustomerservice@marc-o-polo.com

Deel C Algemene voorwaarden en gebruiksvoorwaarden voor deelname aan Marc O’Polo MEMBERS

Aanmelding en toepasselijkheid

1.1 Voorwaarde voor deelname aan het klantloyaliteitsprogramma is dat u minimaal 18 jaar bent en akkoord gaan met deel A en C van deze algemene voorwaarden. De deelname aan het klantloyaliteitsprogramma is kosteloos.

1.2 MARC O’POLO levert alle diensten, aanbod, content en overige services in verband met het klantloyalteitsprogramma (hierna gezamenlijk ook ‘services’ te noemen) uitsluitend op basis van deze algemene voorwaarden en uitsluitend in de stores die deelnemen aan het klantloyaliteitsprogramma. Aan het klantloyaliteitsprogramma nemen fysieke stores deel die door ons of door onze verkooppartners geëxploiteerd worden (deelnemende fysieke stores hierna te noemen ‘fysieke stores’). Een overzicht van de actuele fysieke stores is in onze storefinder op www.marc-o-polo.com/stores te vinden. Daar kunt u de dichtstbijzijnde stores door middel van het invoeren van een plaatsnaam of een postcode laten weergeven. De fysieke stores die aan het klantloyaliteitsprogramma deelnemen, markeren wij in het overzicht van uw zoekresultaten in de storefinder door middel van grafische pictogrammen. Bovendien nemen de landspecifieke shops deel aan ons klantloyaliteitsprogramma, waarbij dit in ‎deel A, onder punt ‎1.1 overeenkomstig gemarkeerd is. Hierna worden de fysieke stores en de landspecifieke shops inclusief de store-versie gezamenlijk eveneens ‘deelnemende stores’ genoemd.

1.3 Om u aan te melden voor het klantloyaliteitsprogramma vult u het hiervoor bedoelde registratieformulier in. Het is niet mogelijk om aan het klantloyaliteitsprogramma deel te nemen als u niet het registratieformulier invult. Dit geldt ook als u in een fysieke store een voorlopige klantenkaart (hierna te noemen ‘precard’) heeft ontvangen, hoewel u zich daarvoor nog niet geregistreerd had. Het registratieformulier kunt u in een van onze landspecifieke shops of in de store-versie in de fysieke stores raadplegen. Voor zover u in de landspecifieke shop Duitsland wilt bestellen, maar niet aan het klantloyaliteitsprogramma wilt deelnemen, kunt u de bestelprocedure als ‘gast’ doorlopen.

1.4 Als uw verzoek om deelname door MARC O’POLO geaccepteerd wordt, ontvangt u per email of per post een welkomstbrief waarin uw inloggegevens voor uw klantaccount in de online shop en een welkomstgroet zijn opgenomen. Met de ontvangst van deze welkomstbrief begint uw lidmaatschap van het klantloyaliteitsprogramma.

1.5 Uw lidmaatschap kunt u in de fysieke stores door het tonen van een digitale of fysieke klantenkaart in creditcardformaat of door het noemen van uw gegevens (naam, geboortedatum en/of woonplaats) aantonen en in de online shop door het invoeren van uw inloggegevens (login en wachtwoord). De klantenkaart in creditcardformaat ontvangt u per post bij het begin van uw lidmaatschap. Als u hiermee akkoord bent gegaan, sturen wij u daarnaast ook een digitale klantenkaart per e-mail toe.

1.6 Marc O’Polo levert de services in het kader van het klantloyaliteitsprogramma alleen voor producten die door de deelnemende stores onder het merk van het Marc O’Polo-concern verkocht worden.

Services in het kader van het klantloyaliteitsprogramma

MARC O’POLO biedt de leden van het klantloyaliteitsprogramma met name de onder dit punt ‎2 beschreven services. Overige details over de actuele services vindt u op www.marc-o-polo.com/members, waar MARC O’POLO de onderdelen van het klantloyaliteitsprogramma nader omschrijft.

2.1 Welkomstpakket

Aan het begin van uw lidmaatschap ontvangt u per post een welkomstpakket. Dit bevat uw klantenkaart in creditcardformaat en informatie over de inhoud van het klantloyaliteitsprogramma.

2.2 Bonuspunten en waardebonnen

2.2.1 Als lid van het klantloyaliteitsprogramma kunt u door uw aankopen in de deelnemende stores bonuspunten sparen. Steeds in maart en september van een kalenderjaar controleert MARC O’POLO overeenkomstig de hierna genoemde puntenschalen, hoe hoog de waarde van uw waardebon uitvalt waarvoor u in de afgelopen 6 maanden punten heeft gespaard. De waarde van de waardebon wordt berekend op basis van de volgende puntenschalen:

Totaal aantal gespaarde bonuspunten 
binnen 6 maandenWaarde van de waardebon
1 - 199EUR 10.00 PLN 40,00 
RON 40,00
 CZK 250,00
200 - 399EUR 20.00 PLN 80,00 
RON 100,00 
CZK 500,00
400 – 799EUR 40.00 PLN 175,00
 RON 200,00
 CZK 1.250,00
800 – 1599EUR 60.00 PLN 250,00
 RON 300,00 
CZK 1.750,00
ab 1600EUR 80.00 PLN 325,00 
RON 400,00 
CZK 2.250,00

2.2.2 U kunt in alle deelnemende stores punten sparen door uw aankopen op vertoon van uw lidmaatschapskaart volgens punt ‎1.5 te laten registeren. Tijdelijk kunt u ook een precard gebruiken voor de registratie van uw aankoop. De door de aankoop met een precard verkregen punten kennen wij u toe, zodra uw lidmaatschap onder de voorwaarden onder punt ‎1.3 en ‎1.4 begint.

2.2.3 Voor elke euro van de prijs die u bij de aankoop betaalt, ontvangt u in de deelnemende Factory-Outlet-Stores een halve (½) bonuspunt, in de overige deelnemende stores een volle (1) bonuspunt. De prijs wordt hiervoor telkens op een vol eurobedrag (zonder eurocent) afgerond. Buitenlandse munteenheden worden op basis van de op dag van de aankoop geldende officiële wisselkoers in euro omgerekend. Voor zover aankopen worden teruggedraaid, worden de daarvoor bijgeschreven punten achteraf geannuleerd.

2.2.4 De waardebon kan in alle deelnemende stores worden ingewisseld tot de uiterlijke geldigheidsdatum die op de waardebon staat weergegeven. De geldigheidsduur van de waardebonnen bedraagt doorgaans acht (8) weken vanaf uitgifte van de waardebon. De waardebon kan eenmalig per aankoop in een deelnemende store worden ingewisseld. Het inwisselen in een fysieke winkel geschiedt door de waardebon bij de kassa te overleggen. Bij een online bestelling kan de waardebon door invoer van de waardeboncode op de daarvoor bestemde plek gedurende de bestelprocedure worden ingewisseld. Voor reeds gedane aankopen is de waardebon niet geldig. Een waardebon kan alleen worden ingewisseld, indien het totaalbedrag van de aankoop de voor de betreffende waardebon van toepassing zijnde minimale waarde overtreft:

Waarde van de waardebonMinimale waarde 
voor het totaalbedrag van de aankoop
EUR 10.00EUR 50.00 PLN 200,00 
RON 200,00
 CZK 1.250,00
EUR 20.00EUR 75,00 
PLN 300,00 
RON 350,00
 CZK 2.000,00
EUR 40.00EUR 150.00 PLN 600,00 
RON 700,00 
CZK 4.000,00
EUR 60.00EUR 200.00 PLN 800,00 
RON 1.000,00 
CZK 5.500,00
EUR 80.00EUR 250.00 PLN 1.000,00
 RON 1.200,00
 CZK 7.000,00

Een combinatie met andere waardebonnen en een uitbetaling in contanten is niet mogelijk. Voor het geval dat de klant met een waardebon betaalde producten geheel of gedeeltelijk retourneert, is een terugbetaling van de waardebon uitgesloten.

2.3 Klantaccount

2.3.1 Voor elk lid opent MARC O’POLO een klantaccount waarin u uw persoonlijke gegevens invoert en vervolgens zeer comfortabel in de deelnemende landspecifieke shop kunt bestellen. Als inloggegevens gebruikt MARC O’POLO het emailadres dat u ten tijde van de registratie voor het klantloyaliteitsprogramma heeft opgeven alsmede het door u gekozen wachtwoord.

2.3.2 Indien u gedurende de bestelprocedure op uw klantaccount bent ingelogd, worden de contactgegevens die voor het plaatsen van de bestelling nodig zijn, automatisch vooraf ingevuld met de gegevens die u eerder al in uw klantaccount heeft ingevoerd om de bestelprocedure in de landspecifieke shop Duitsland zo comfortabel mogelijk te laten verlopen. In het persoonlijke gedeelte van uw klantaccount kunt u elk moment uw contactgegevens bijwerken en aanvullen met meer optionele gegevens. Verder kunt u een adresboek aanmaken met verschillende adressen die u wilt gebruiken voor uw bestellingen, alsmede de status van uw bestellingen en uw ordergeschiedenis van afgesloten bestellingen in de deelnemende stores raadplegen. Bovendien kunt u uw geprefereerde betaal- en verzendwijze alsmede uw favoriete fysieke store instellen. Daarnaast kunt u uw instellingen voor de nieuwsbrieven beheren en aangeven welke overige reclame-uitingen u al dan niet wenst te ontvangen.

2.4 Extra bestel-, reserverings- en retourmogelijkheden

2.4.1 In de landspecifieke shops die deelnemen aan het klantloyaliteitsprogramma, kunt u artikelen die in een fysieke store aanwezig zijn, in een bepaalde fysieke store reserveren om ze daar te passen. Indien en voor zover de artikelen in de fysieke store van uw keuze achteruit gelegd konden worden, ontvangt u een bevestiging van uw reservering per email die vanaf dat tijdstip voor de duur van drie (3) werkdagen blijft bestaan. Binnen deze drie (3) werkdagen kunt u het gereserveerde artikel onder vermelding van uw naam en het reserveringsnummer in de geselecteerde fysieke store passen. Van een aankoopverplichting is geen sprake. Indien u de achteruit gelegde artikelen niet binnen drie (3) werkdagen vanaf de bevestiging van de reservering afhaalt of indien u bij het passen afziet van een aankoop, kunt u niet langer aanspraak maken op de gereserveerde artikelen. Indien u bij het aanpassen besluit om de artikelen te kopen, dient u het aankoopbedrag te betalen in de fysieke store waar u de artikelen afhaalt.

2.4.2 Bovendien kunt u in het kader van een bestelling in de landspecifieke shops die deelnemen aan het klantloyaliteitsprogramma, een fysieke store als leveringsadres selecteren. Indien u de in de online shop gekochte artikelen niet binnen tien (10) kalenderdagen vanaf de mededeling over de binnenkomst van de levering in de door u gekozen fysieke store afhaalt, zal de koopovereenkomst automatisch worden teruggedraaid. Afhalen is alleen mogelijk op vertoon van een officieel identificatiebewijs.

2.4.3 U heeft bovendien de mogelijkheid om alle artikelen die u in de online shop gekocht hebt, binnen 30 kalenderdagen na levering van het artikel op de door u bepaalde plaats van levering te retourneren, dat wil zeggen door het artikel terug te sturen naar de online shop dan wel in een fysieke winkel terug te geven. Er is alleen sprake van recht van retour van het desbetreffende artikel en terugbetaling van het overeenkomstige aankoopbedrag door ons in onze functie als exploitant van de online shop, indien het originele prijskaartje van het artikel niet verwijderd werd en het artikel geen sporen van gebruik (bijv. vlekken) vertoont. Dit recht van retour heeft u boven op het in het geval van de online aankoop bestaande herroepingsrecht en laat uw in dit geval bestaande wettelijke herroepingsrecht onverlet.

2.4.4 Voorts bieden wij u in de fysieke winkel de mogelijkheid om via een terminal in de fysieke store online bestellingen te plaatsen in deelnemende landspecifieke shops. Hiervoor openen wij de store-versie via welke u met uw inloggegevens inlogt op uw klantaccount en de online bestelprocedure kunt doorlopen. Voor zover u een online bestelling wilt plaatsen zonder opgave van uw inloggegevens voor het klantaccount, kunnen wij u in plaats daarvan inloggen op uw klantaccount, voor zover u uw lidmaatschap op vertoon van een officieel identificatiebewijs of door het noemen van uw gegevens (naam, geboortedatum en/of woonplaats) kunt aantonen.

2.5 Exclusieve shoppingafspraken

Leden kunnen rekening houdend met hun voorkeursdata in de fysieke stores individuele afspraken maken om te shoppen.

2.6 Gepersonaliseerde productinformatie, exclusieve events, acties en verrassingen

MARC O’POLO zal u bovendien exclusieve aanbiedingen, informatie over eigen producten alsmede uitnodigingen voor speciale events en acties van MARC O’POLO of de deelnemende stores per post toesturen. Voor zover u hiermee heeft ingestemd, zal MARC O’POLO u voornoemde reclame-uitingen ook per email, sms of WhatsApp toesturen en alle informatie en uitnodigingen zo goed mogelijk personaliseren op basis van de in de klantendatabase opgeslagen gegevens. Voorts kan MARC O’POLO afzonderlijke leden attenties voor hun verjaardag toesturen of in een fysieke store klaar leggen om te worden afgehaald. Om speciaal geselecteerde leden een extra groot plezier te doen, kan MARC O’POLO hun bovendien ook spontane verrassingen toesturen.

2.7 Klantenhotline en programmacommunicatie

2.7.1 Bovendien staat u een klantenhotline ter beschikking waar u uw actuele puntensaldo en overige informatie, bijvoorbeeld over uw lidmaatschap, over speciale events en acties of over nieuwe collecties kunt achterhalen. Om u zo goed mogelijk en persoonlijk te kunnen adviseren, kunnen de medewerkers van de klantenhotline uw gegevens raadplegen die in de klantendatabase zijn opgeslagen.

2.7.2 Bovendien delen wij per post, email of telefonische informatie met de leden, voor zover die voor de uitvoering van het klantloyaliteitsprogramma of voor de in dat verband verleende diensten noodzakelijk zijn (hierna te noemen ‘programmacommunicatie’). De programmacommunicatie omvat met name emails, telefonische contact of informatie per post om uw registratie te bevestigen, om u op de hoogte te brengen van uw puntensaldo of om u te informeren over de organisatorische afhandeling van u aankopen of de diensten waarvan u gebruik maakt, bijvoorbeeld berichtgeving over de binnenkomst van een bestelling of reservering in een fysieke winkel, het oplossen van reclamatiegevallen of kassafouten, informatie over de vermaakservice of over het maken van exclusieve shoppingafspraken.

Klantenkaart/verlies van de klantenkaart

3.1 De digitale of fysieke klantenkaart in creditcardformaat bevat een persoonlijk lidnummer dat de klant in het kader van de registratie toegewezen is en niet op derden overdraagbaar is. Bij verlies, diefstal of anderszins kwijtraken van de klantenkaart dient u hiervan verplicht melding te maken bij MARC O’POLO en wel op service@marc-o-polo.com en/of via nummer 00800 10221022.

3.2 U bent alleen verantwoordelijk voor schade die ontstaat op grond van het willens en wetens niet of te laat in kennis stellen van MARC O’POLO.

Opzegging en beëindiging

4.1 U kunt het lidmaatschap van het klantloyaliteitsprogramma te allen tijde zonder inachtneming van een opzeggingstermijn opzeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan MARC O’POLO.

4.2 MARC O’POLO kan het lidmaatschap van het klantloyaliteitsprogramma met inachtneming van een termijn van drie (3) maanden per het einde van de maand opzeggen. Alle rechten voor opzegging wegens een gegronde reden blijven onverlet.

4.3 Na beëindiging van het lidmaatschap van het klantloyaliteitsprogramma bent u verplicht om uw fysieke klantenkaart in creditcardformaat direct te vernietigen of te retourneren naar MARC O’POLO of af te geven in een fysieke winkel met het verzoek deze te vernietigen. De digitale klantenkaart verliest zijn geldigheid.

Contactmogelijkheden

5.1 Voor vragen over het klantloyaliteitsprogramma kunt u gebruikmaken van de volgende contactmogelijkheden:

MARC O’POLO Einzelhandels GmbH

c/o Arvato Supply Chain Solutions SE

Schleefstrasse 507

44287 Dortmund, Duitsland

Telefoon: 00800 10221022 (gratis servicenummer)

E-Mail: service@marc-o-polo.com