GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD (GOTS)
Produkty z certyfikatem GOTS (Global Organic Textile Standard) muszą się w wysokim stopniu składać z pozyskanych w sposób ekologiczny włókien naturalnych. Ponadto, GOTS stawia wysokie wymagania względem wykorzystywanych składników i metod produkcji i wymaga przestrzegania wymogów społecznych i środowiskowych podczas dalszego przetwarzania. Nasze produkty z certyfikatem GOTS posiadają logo na metce odzieżowej.
ORGANIC CONTENT STANDARD (OCS)
Organic Content Standard (OCS) weryfikuje pozyskane ekologicznie włókna (np. bawełnę, len, konopie wełnę) i umożliwia ich identyfikację od produktu końcowego po jego pochodzenie. Produkt Marc O’Polo z certyfikatem OCS posiada logo OCS na metce odzieżowej.
RECYCLED CLAIM STANDARD (RCS)
Recycled Claim Standard (RCS) umożliwia zidentyfikowanie w obrębie łańcucha dostaw pochodzenia materiałów poddanych recyklingowi. Produkty z certyfikatem RCS zawierają materiał pochodzący z recyklingu, który został niezależnie skontrolowany na każdym etapie łańcucha dostaw. Produkt Marc O’Polo z certyfikatem RCS posiada logo RCS na metce odzieżowej.
RESPONSIBLE DOWN STANDARD (RDS)
Certyfikat Responsible Down Standard (RDS) przyznawany przez niezależne strony trzecie poświadcza, że puch i pierze spełniają szereg warunków w odniesieniu do dobrostanu zwierząt i umożliwia ich identyfikację od produktu końcowego po pochodzenie. Certyfikat RDS gwarantuje wykluczenie z produkcji puchu i pierza pozyskanego od żyjących zwierząt oraz niestosowanie przymusowego karmienia zwierząt. Produkt Marc O’Polo z certyfikatem RDS posiada logo RDS na metce odzieżowej.
RESPONSIBLE WOOL STANDARD (RWS)
Produkty z certyfikatem RWS zawierają wełnę owczą pochodzącą z certyfikowanych gospodarstw, które przestrzegają zasad dobrostanu zwierząt, ochrony środowiska i użytkowania gruntów rolnych zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Niezależne strony trzecie sprawdzają, czy produkty zawierają wełnę RWS. Produkt Marc O’Polo z certyfikatem RWS posiada logo RWS na metce odzieżowej.
RESPONSIBLE MOHAIR STANDARD (RMS)
Produkty z certyfikatem RMS zawierają moher pochodzący z certyfikowanych gospodarstw, które przestrzegają zasad dobrostanu zwierząt, ochrony środowiska i użytkowania gruntów rolnych zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Niezależne strony trzecie sprawdzają, czy produkty zawierają wełnę RMS. Produkt Marc O’Polo z certyfikatem RMS posiada logo RMS na metce odzieżowej.
FAIR WEAR FOUNDATION
W 2020 r. staliśmy się członkiem Fair Wear Foundation (FWF). Ta niezależna, wielostronna inicjatywa z siedzibą w Amsterdamie współpracuje z markami odzieżowymi, fabrykami, organizacjami pozarządowymi, związkami zawodowymi i rządami w celu poprawy warunków pracy w fabrykach odzieży. W 2021 r. uzyskaliśmy ocenę „GOOD” w badaniu Brand Performance Check.
AMFORI BSCI
amfori BSCI jest czołową inicjatywą przedsiębiorców mającą na celu poprawę warunków pracy wzdłuż globalnych łańcuchów dostaw. Inicjatywa ta propaguje jednolity system zarządzania łańcuchami dostaw na całym świecie, aby sprawdzić i ulepszyć warunki pracy i minimalne wymogi. Marc O’Polo jest już od 2009 r. członkiem inicjatywy amfori BSCI.
CLIMATEPARTNER
ClimatePartner wspiera przedsiębiorstwa w znajdowaniu rozwiązań mających na celu ochronę klimatu i towarzyszy nam w podróży ku neutralności klimatycznej. Wraz z ClimatePartner obliczamy od 2020 r. corocznie emisję CO₂, na podstawie której opracowujemy strategię ochrony klimatu oraz kroki pozwalające na jej redukcję, które już zaczęliśmy realizować. Emisje, których nie da się uniknąć, są kompensowane poprzez projekty ochrony klimatu.

LEATHER WORKING GROUP (LWG)

The Marc O’Polo SE joined the Leather Working Group in 2020 to support more responsible leather manufacturing. The LWG is committed to driving improvement across the global leather supply chain, minimizing the environmental impact of leather production as well as inspiring, educating, and challenging its member companies.
TEXTILE EXCHANGE
Marc O’Polo jest od 2011 r. (z rokiem przerwy w 2019 r.) członkiem organizacji non-profit Textile Exchange. Ta globalnie działająca organizacja skupia się na minimalizowaniu szkodliwych wpływów przemysłu odzieżowego na środowisko poprzez opracowywanie odpowiednich standardów i stosowanie ekologicznych materiałów.
THE GOOD CASHMERE STANDARD®
Jesteśmy partnerem The Good Cashmere Standard® fundacji Aid by Trade. Certyfikat Good Cashmere Standard® poświadcza dobrostan kóz kaszmirskich, ochronę zasobów naturalnych oraz wspiera lokalnych rolników produkujących wełnę kaszmirową.
ZDHC FOUNDATION
ZDHC jest związkiem międzynarodowych przedsiębiorstw i organizacji, które wspólnie pracują nad wyeliminowaniem niebezpiecznych chemikaliów z przemysłu tekstylnego i odzieżowego. Od maja 2022 r. Marc O’Polo ma status ‘Friend of the ZDHC’.