Letnia wyprzedaż: teraz WSZYSTKO nawet do 50% taniej & PODWÓJNE PUNKTY
Letnia wyprzedaż: teraz WSZYSTKO nawet do 50% taniej!
Informacje o ochronie danych Marc O’Polo Einzelhandels GmbH

W MARC O’POLO liczy się przede wszystkim Twoje zadowolenie, a jednym z naszych najważniejszych zadań jest ochrona Twojej prywatności. Właśnie dlatego gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z opisanymi poniżej zasadami oraz z uwzględnieniem obowiązujących przepisów o ochronie danych, w szczególności Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Administratorem strony internetowej https://www.marc-o-polo.com oraz znajdującego się na niej sklepu internetowego (dalej łącznie „strona internetowa”) w myśl art. 4 ust. 7 RODO jest MARC O’POLO Einzelhandels GmbH, Hofgartenstraße 1, 83071 Stephanskirchen, Niemcy, service@marc-o-polo.com (dalej „MARC O’POLO” lub „my”).

Z naszym inspektorem ochrony danych można się skontaktować, pisząc na adres e-mail (datenschutz@marc-o-polo.com) lub wysyłając wiadomość na adres pocztowy z dopiskiem „inspektor ochrony danych”.

Jeśli nie masz ukończonych 16 lat, przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych MARC O’POLO musisz uzyskać zgodę rodzica/opiekuna prawnego.

W związku z prezentacją i sprzedażą naszych towarów przetwarzamy dane osobowe różnych osób. Są to w szczególności:

● odwiedzający naszą stronę internetową www.marc-o-polo.com

● klienci naszego sklepu internetowego

● abonenci naszego newslettera

● uczestnicy Programu Lojalnościowego MARC O’POLO MEMBERS

● odbiorcy naszej reklamy pocztowej

● osoby biorące udział w naszych konkursach

W sekcji A niniejszych informacji o ochronie danych znajdziesz informacje dotyczące administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie danych osobowych oraz inspektora ochrony danych administratora.

W sekcjach B do F możesz również znaleźć informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych.

W sekcji G znajdziesz szczegółowe informacje na temat stosowania plików cookie lub podobnych technologii.

W sekcji H możesz uzyskać informacje dotyczące Twoich praw odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych.

Znaczenie fachowych terminów użytych w niniejszych informacjach o ochronie danych bazuje na Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w sekcji I.

Spis treści
J. Informacje dotyczące specjalistycznych pojęć z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych stosowanych w niniejszych Informacjach o ochronie danych
  1. Informacje dotyczące specjalistycznych pojęć z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych stosowanych w niniejszych Informacjach o ochronie danych
K. Status i zmiany niniejszych Informacji o ochronie danych osobowych
  1. Status i zmiany niniejszych Informacji o ochronie danych osobowych

A. Informacje o administratorze danych osobowych

Nazwa oraz dane kontaktowe administratora danych osobowych

Marc O’Polo Einzelhandels GmbH

Hofgartenstraße 1, 83071 Stephanskirchen

E-mail: service@marc-o-polo.com

Telefon: 00 800 10221022 (bezpłatny numer serwisu)

Faks: +49 (0) 231 96677889

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych administratora

MARC O’POLO Einzelhandels GmbH

Hofgartenstraße 1, 83071 Stephanskirchen

Inspektor ochrony danych

datenschutz@marc-o-polo.com

B. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających naszą stronę internetową www.marc-o-polo.com

Korzystanie ze strony internetowej w celach informacyjnych (przy zastosowaniu niezbędnych plików cookie)

Podczas korzystania ze strony internetowej w celach informacyjnych przeglądarka używana na urządzeniu końcowym wysyła na serwer naszej strony internetowej pewne informacje niezbędne ze względów technicznych, takie jak np. Twój adres IP. Przetwarzamy te informacje w celu zapewnienia dostępności wywoływanych przez Ciebie treści strony internetowej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury IT wykorzystywanej do udostępniania strony internetowej informacje te są również tymczasowo przechowywane w tzw. pliku dziennika serwera WWW.

Aby zapewnić działanie funkcji wyszukiwania na naszej stronie internetowej, dane, które wprowadzasz do naszych wyszukiwarek, są tymczasowo przetwarzane na naszym serwerze.

W celu zapewnienia dostępności funkcji zarządzania zgodami dla naszej strony internetowej (np. na potrzeby stosowania określonych technologii bazujących na plikach cookie) informacje o Twoich zgodach są przechowywane w plikach cookie (🡪sekcja G) na Twoim urządzeniu końcowym. Pliki cookie i zapisane w nich informacje mogą być odczytywane podczas wizyty na naszej stronie internetowej w celu ustalenia, czy i jakich zgód udzieliłeś. Dane są przetwarzane tymczasowo na naszym serwerze również w celu zapewnienia możliwości wyboru języka, tak aby wywoływane przez Ciebie treści strony internetowej mogły być wyświetlane w wybranej przez Ciebie wersji językowej.

Poniżej można znaleźć szczegółowe informacje na ten temat:

1. Szczegóły dotyczące przetwarzanych danych osobowych
Kategorie przetwarzanych danych osobowychDane osobowe zawarte w kategoriachŹródła danychObowiązek podania danychOkres przechowywania
Dane HTTPDane protokołu wymagane ze względów technicznych podczas wywoływania strony za pośrednictwem Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)). Są to adres IP, typ i wersja przeglądarki internetowej, używany system operacyjny, wywoływana strona, poprzednio odwiedzona strona (referencyjny adres URL), a także data i godzina wywołania. Użytkownicy strony internetowejPodanie danych nie jest wymagane ustawowo ani umownie, nie jest też konieczne do zawarcia umowy. Nie ma obowiązku udostępniania tych danych. W przypadku nieudostępnienia tych danych nie będziemy mogli zapewnić dostępności wywoływanej zawartości strony internetowej. Dane są przechowywane w sposób umożliwiający identyfikację osób, których dane dotyczą, w plikach dziennika serwera, przez okres maksymalnie 6 tygodni, chyba że wystąpi zdarzenie mające wpływ na bezpieczeństwo danych (np. atak DDoS). W przypadku wystąpienia zdarzenia istotnego dla bezpieczeństwa pliki dziennika serwera są przechowywane do momentu usunięcia i całkowitego wyjaśnienia tego zdarzenia.
Dane funkcji wyszukiwaniaDane, które wprowadzasz, korzystając z funkcji wyszukiwania na naszej stronie internetowej. Są to wszystkie informacje, które wprowadzasz jako hasła wyszukiwania w formularzach wyszukiwania na stronie internetowej. Użytkownicy strony internetowejPodanie danych nie jest wymagane ustawowo ani umownie, nie jest też konieczne do zawarcia umowy. Nie ma obowiązku udostępniania tych danych. W przypadku nieudostępnienia tych danych nie będziemy mogli zapewnić dostępności wywoływanej zawartości strony internetowej. Dane są przechowywane w sposób umożliwiający identyfikację osób, których dane dotyczą, w plikach dziennika serwera, przez okres maksymalnie 6 tygodni, chyba że wystąpi zdarzenie mające wpływ na bezpieczeństwo danych (np. atak DDoS). W przypadku wystąpienia zdarzenia istotnego dla bezpieczeństwa pliki dziennika serwera są przechowywane do momentu usunięcia i całkowitego wyjaśnienia tego zdarzenia.
Dane opt-inDane o udzielonych przez Ciebie zgodach dla naszej strony internetowej. Są to: Twoja zgoda i ewentualnie Twój indywidualny wybór dotyczący sposobu stosowania technologii bazujących na plikach cookie. Dane te są zapisywane w plikach cookie na urządzeniu końcowym użytkownika (sekcja H). Użytkownicy strony internetowejPodanie danych nie jest wymagane ustawowo ani umownie, nie jest też konieczne do zawarcia umowy. Nie ma obowiązku udostępniania tych danych. W przypadku nieudostępnienia tych danych nie będziemy mogli uwzględniać żadnych zgód dotyczących plików cookie na tej stronie internetowej. Danych tych nie przechowujemy w naszych systemach w sposób trwały, a jedynie tymczasowo w momencie udostępniania strony internetowej. Dane są przechowywane w sposób trwały tylko lokalnie, w przeglądarce użytkownika. (Sekcja G.III. zawiera informacje dotyczące okresu ważności stosowanych plików cookie.)
Dane dotyczące wyboru języka Dane przechowywane w celu zapewnienia dostępności funkcji wyboru języka. Jest to wybrany przez Ciebie język. Użytkownicy strony internetowejPodanie danych nie jest wymagane ustawowo ani umownie, nie jest też konieczne do zawarcia umowy. Nie ma obowiązku udostępniania tych danych. W przypadku nieudostępnienia tych danych nie będziemy mogli zapewnić dostępności wywoływanych treści strony w wybranym przez Ciebie języku. Danych tych nie przechowujemy w naszych systemach w sposób trwały, a jedynie tymczasowo w momencie udostępniania strony internetowej. Dane są przechowywane w sposób trwały tylko lokalnie, w przeglądarce użytkownika, przez okres maksymalnie 2 tygodni.
2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych
Cel przetwarzania danych osobowychKategorie przetwarzanych danych osobowychZautomatyzowane podejmowanie decyzjiPodstawa prawna lub prawnie uzasadnione interesyOdbiorca
Zapewnienie dostępności treści strony internetowej wywołanych przez użytkownika: w tym celu dane są tymczasowo przetwarzane na naszym serwerze internetowym. Dane HTTPNie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (ważenie interesów). Nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu dostępności treści strony internetowej wywołanych przez użytkownika Dostawca usług hostingowych
Zapewnienie dostępności funkcji wyszukiwania na naszej stronie internetowej: w tym celu dane, które wprowadzasz do naszych wyszukiwarek, są tymczasowo przetwarzane na naszym serwerze internetowym. Dane funkcji wyszukiwaniaNie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (ważenie interesów). Nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu dostępności wywoływanych przez użytkownika funkcji wyszukiwania na stronie internetowej. Dostawca usług hostingowych
Zapewnienie dostępności funkcji zarządzania zgodami dla strony internetowej. Niektóre funkcje naszej strony internetowej (np. w celu stosowania określonych technologii bazujących na plikach cookie) wymagają Twojej zgody. Na potrzeby udzielania i ew. odwoływania zgody udostępniamy funkcję zarządzania zgodami dla naszej strony internetowej. Informacje o Twoich zgodach są przechowywane w plikach cookie (sekcja G) na Twoim urządzeniu końcowym. Pliki cookie i zapisane w nich informacje mogą być odczytywane podczas wizyty na naszej stronie internetowej w celu ustalenia, czy i jakich zgód udzieliłeś. Dane opt-inNie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (ważenie interesów). Nasz prawnie uzasadniony interes polega na zarządzaniu zgodami udzielonymi przez użytkowników dla tej strony internetowej. Dostawca usług hostingowych
Zapewnienie dostępności funkcji wyboru języka na stronie internetowej: W tym przypadku dane są przetwarzane tymczasowo na naszym serwerze internetowym w celu zapewnienia możliwości wyboru języka, tak aby wywoływane przez Ciebie treści strony internetowej mogły być wyświetlane w wybranej przez Ciebie wersji językowej. Dane dotyczące wyboru językaNie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (ważenie interesów). Nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu dostępności treści strony internetowej wywołanych przez użytkownika w wybranym przez niego języku. Dostawca usług hostingowych
Zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury IT wykorzystywanej do udostępniania strony internetowej, w szczególności do wykrywania, usuwania i niezawodnego dokumentowania usterek (np. ataków DDoS): W tym celu dane są tymczasowo przechowywane i analizowane w plikach dziennika na naszym serwerze internetowym. Dane HTTP, Dane funkcji wyszukiwania Nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (ważenie interesów). Nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu bezpieczeństwa infrastruktury IT wykorzystywanej do udostępniania strony internetowej, w szczególności do wykrywania, usuwania i niezawodnego dokumentowania usterek (np. ataków DDoS). Dostawca usług hostingowych
Analiza zachowań użytkowników na podstawie wartości empirycznych z interakcją zgody użytkownika za pośrednictwem banera cookie. W tym celu do Google wysyłane są jedynie sygnały umożliwiające rejestrowanie interakcji z wyświetlanym banerem treści i wykorzystywanie ich do modelowania zachowań. Dane HTTP, dane opt-in Nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Artykuł 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wyważenie interesów). Naszym uzasadnionym interesem jest dynamiczne dostosowywanie zachowania tagów przy jednoczesnym zachowaniu ustawień ochrony danych użytkownika. Google
3. Szczegóły dotyczące odbiorców danych osobowych i przekazywania danych osobowych do państw trzecich i/lub organizacji międzynarodowych
OdbiorcaRola odbiorcyPrzekazywanie do państw trzecich i/lub organizacji międzynarodowychDecyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony albo odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia dotyczące przekazywania danych do państw trzecich i/lub organizacji międzynarodowych
Dostawca usług hostingowych (obecnie: ABOUT YOU GmbH, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Niemcy) Podmiot przetwarzającyUE i USA.Brak wydanej przez Komisję UE decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w myśl art. 45 ust. 3 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. ABOUT YOU posiada standardowe klauzule umowne (SSC), które zostały zatwierdzone zgodnie z art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Stosowanie technologii marketingowych i sieci reklamowych (z wykorzystaniem marketingowych plików cookie)

Jeśli wyraziłeś zgodę dotyczącą celów marketingowych, dokonując odpowiednich ustawień dotyczących ochrony danych i plików cookie, będziemy stosować technologie marketingowe różnych dostawców (Google, Microsoft, Criteo, Mediards, Stylight, Esome, Awin, Daisycon, Tracdelight, Tectumedia, Outbrain, Usemax, Emarsys, Facebook, Pinterest) do następujących celów:

● Analiza działań podczas wizyty na stronie (śledzenie konwersji), segmentacja odwiedzających i analiza skuteczności kampanii

● Celowe kierowanie reklam do użytkowników strony internetowej (retargeting) włącznie z rozliczaniem ilości odsłon reklam z naszymi partnerami w zakresie retargetingu

● Udział naszej strony internetowej w różnych sieciach reklamowych (sieci afiliacyjne), aby jak najlepiej promować nasze produkty, w tym odtwarzanie personalizowanych, dostosowanych do zainteresowań reklam i rozliczanie kampanii reklamowych z naszymi partnerami reklamowymi

● Ocena skuteczności naszych reklam na Facebooku oraz tworzenie grup docelowych dla naszych reklam na Facebooku za pomocą „Piksela Facebooka”

● Rejestrowanie i ocena zachowania użytkowników naszej strony internetowej, aby na tej podstawie móc personalizować i dostosowywać newsletter do poszczególnych abonentów

Odpowiedzialność za gromadzenie danych z wykorzystaniem tych technologii marketingowych na naszej stronie internetowej ponosimy wspólnie z odpowiednim dostawcą technologii marketingowych. Za wszelkie inne przetwarzanie danych przez danego dostawcę dla jego własnych celów lub celów podmiotów trzecich odpowiada wyłącznie dany dostawca. Poniżej można znaleźć informacje na temat naszej współodpowiedzialności z poszczególnymi dostawcami oraz odniesienie do polityki prywatności tych dostawców.

My i poszczególni dostawcy wykorzystujemy do tego celu pliki cookie (sekcja H Marketing).

Poniżej można znaleźć szczegółowe informacje na ten temat:

1. Szczegóły dotyczące przetwarzanych danych osobowych
Kategorie przetwarzanych danych osobowychDane osobowe zawarte w kategoriachŹródła danychObowiązek podania danychOkres przechowywania
Google Double Click (Floodlight), Google Ads Conversion Pixel, Google Ads Remarketing, Microsoft Advertising, Criteo, Mediards, Esome, Awin, Daisycon, Tracdelight, Tectumedia, Outbrain, Usemax
Dane HTTP Google Double Click (Floodlight), Microsoft Advertising, Criteo, Mediards, Esome, Awin, Daisycon, Tracdelight, Tectumedia, Outbrain Dane protokołu wymagane ze względów technicznych podczas stosowania danego narzędzia do śledzenia aktywności w sieci ((np. Google Double Click dla danych HTTP Google Double Click) za pośrednictwem Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)). Są to adres IP, typ i wersja przeglądarki internetowej, używany system operacyjny, wywoływana strona, poprzednio odwiedzona strona (referencyjny adres URL), a także data i godzina wywołania. Użytkownicy strony internetowejPodanie danych nie jest wymagane ustawowo ani umownie, nie jest też konieczne do zawarcia umowy. Nie ma obowiązku udostępniania tych danych. W przypadku nieudostępnienia tych danych nie będziemy mogli przeprowadzać śledzenia aktywności w sieci lub (jeśli stanowi to przedmiot danego narzędzia do śledzenia aktywności w sieci) dostarczać użytkownikowi spersonalizowanej oferty reklamowej. 12 miesięcy
Dane plików cookie Google Double Click (Floodlight), Microsoft Advertising, Criteo, Mediards, Esome, Awin, Daisycon, Tracdelight, Tectumedia, Outbrain Dane przechowywane w plikach cookie na urządzeniu końcowym użytkownika na potrzeby danego narzędzia do śledzenia aktywności w sieci (np. Google Double Click dla danych plików cookie Google Double Click). Należy do nich unikalny nr ID (np. UUID) służący do (ponownego) rozpoznawania (np. przez Google) powracających użytkowników, którego sami nie możemy jednak przypisać do żadnego odwiedzającego, a także następujące parametry: numer identyfikacyjny partnera np. partnera reklamowego Google, typ strony (np. strona z podziękowaniem po złożeniu zamówienia, strona szczegółów dotyczących produktu, koszyk), numery produktu wywoływanych produktów, numer zamówienia, wartość zamówienia, adres(y) URL odwiedzonej(-ych) stron(y), nazwy/ceny wywoływanych produktów, liczba produktów w koszyku, waluta, ustawiony język strony internetowej, przybliżone informacje o lokalizacji, dane agenta użytkownika (typ przeglądarki, urządzenie końcowe, wielkość ekranu, programy poczty elektronicznej, serwer). W ramach procesu tworzenia UUID odczytywany jest adres IP i tłumaczony na lokalizację geograficzną. Ostatni oktet adresu IP jest usuwany. (Sekcja G.III. zawiera bardziej szczegółowe informacje dotyczące zawartości stosowanych plików cookie.) Użytkownicy strony internetowejPodanie danych nie jest wymagane ustawowo ani umownie, nie jest też konieczne do zawarcia umowy. Nie ma obowiązku udostępniania tych danych. W przypadku nieudostępnienia tych danych nie będziemy mogli przeprowadzać śledzenia aktywności w sieci lub (jeśli stanowi to przedmiot danego narzędzia do śledzenia aktywności w sieci) dostarczać użytkownikowi spersonalizowanej oferty reklamowej. Samych plików cookie nie przechowujemy ani my, ani poszczególni dostawcy. Dane zawarte w plikach cookie są jednak uwzględniane w danych profilu (np. dla Google Double Click dane profilu Google Double Click; patrz poniżej). (Sekcja G.III. zawiera informacje dotyczące okresu ważności stosowanych plików cookie.)
Dane profilu Google Double Click (Floodlight), Microsoft Advertising, Criteo, Mediards, Esome, Awin, Daisycon, Tracdelight, Tectumedia, Outbrain Dane generowane przez poszczególne narzędzia do śledzenia aktywności w sieci (np. Google Double Click dla danych plików cookie Google Double Click) i przechowywane osobno na potrzeby danego narzędzia do śledzenia aktywności w sieci w pseudonimowych profilach użytkownika. Są to informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej, w szczególności odsłony stron, częstotliwość odsłon oraz czas spędzony na wywoływanych stronach w ramach przyporządkowania danego odwiedzającego do unikalnego ID odwiedzającego zawartego w danych plików cookie (np. dla Google Double Click dane plików cookie Google Double Click), pochodzenie odwiedzającego (tzn. partner reklamowy / kampania reklamowa, za pośrednictwem którego/której odwiedzający trafił na stronę internetową) oraz współczynnik odrzuceń, transakcje i obroty. Wygenerowane przez danego dostawcę (np. dla Microsoft Advertising przez Microsoft).-Nie przechowujemy tych danych. Za przechowywanie tych danych odpowiada partner.
Facebook i Pinterest
Dane HTTP Facebooka Dane protokołu wymagane ze względów technicznych podczas stosowania danego narzędzia do śledzenia aktywności w sieci ((np. Google Double Click dla danych HTTP Google Double Click) za pośrednictwem Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)). Są to adres IP, typ i wersja przeglądarki internetowej, używany system operacyjny, wywoływana strona, poprzednio odwiedzona strona (referencyjny adres URL), a także data i godzina wywołania. Użytkownicy strony internetowejPodanie danych nie jest wymagane ustawowo ani umownie, nie jest też konieczne do zawarcia umowy. Nie ma obowiązku udostępniania tych danych. W przypadku nieudostępnienia tych danych nie będziemy mogli przeprowadzać śledzenia aktywności w sieci lub (jeśli stanowi to przedmiot danego narzędzia do śledzenia aktywności w sieci) dostarczać użytkownikowi spersonalizowanej oferty reklamowej. Nie przechowujemy tych danych. Za przechowywanie tych danych odpowiada partner.
Dane plików cookie piksela Facebooka, piksela Pinterest Dane przechowywane w plikach cookie na urządzeniu końcowym użytkownika na potrzeby danego piksela śledzącego (np. dla Facebooka jest to Piksel Facebooka). Należy do nich unikalny nr ID służący do (ponownego) rozpoznawania powracających użytkowników. Ponadto za pomocą naszej warstwy danych umieszczamy w plikach cookie następujące informacje, które pomagają dostawcy danego piksela śledzącego wyświetlać poszczególnym użytkownikom odpowiednie materiały reklamowe: ● wartość zamówienia (OrderValue) ● zakupione produkty (Product Id) ● oglądane produkty (Product Id) ● wyszukiwane produkty (Product Id) ● typ strony (na jakiej stronie znajdował się użytkownik np. strona kategorii czy strona z podziękowaniem, strona szczegółów dotyczących produktu, strona wyniku wyszukiwania). (Sekcja G.III. zawiera bardziej szczegółowe informacje dotyczące zawartości stosowanych plików cookie.) Użytkownicy strony internetowejPodanie danych nie jest wymagane ustawowo ani umownie, nie jest też konieczne do zawarcia umowy. Nie ma obowiązku udostępniania tych danych. W przypadku nieudostępnienia tych danych funkcjonowanie danego piksela śledzącego nie będzie możliwe lub będzie możliwe tylko w ograniczonym zakresie. Sami nie gromadzimy i nie przechowujemy tych danych. Za gromadzenie i przetwarzanie tych danych odpowiada dostawca danego piksela śledzącego (w przypadku Piksela Facebooka jest to Facebook). (Sekcja G.III. zawiera informacje dotyczące okresu ważności stosowanych plików cookie.)
Dane zdarzeń piksela Facebooka, piksela Pinterest Dane gromadzone przez danego dostawcę za pośrednictwem danego piksela śledzącego (np. dla Piksela Facebooka jest to Facebook). Należą do nich działania wykonywane na stronie internetowej (tzw. „zdarzenia”). Może to być na przykład dokonanie zakupu, rejestracja, dodanie informacji dotyczących płatności, rozpoczęcie procesu składania zamówienia, dodanie do koszyka, dodanie do listy życzeń, wyszukiwanie, oglądanie treści. Są to również informacje związane z zarejestrowanymi działaniami (tzw. „parametry”). Należy do nich na przykład wartość dokonanych zakupów. Użytkownicy strony internetowejPodanie danych nie jest wymagane ustawowo ani umownie, nie jest też konieczne do zawarcia umowy. Nie ma obowiązku udostępniania tych danych. W przypadku nieudostępnienia tych danych funkcjonowanie danego piksela śledzącego nie będzie możliwe lub będzie możliwe tylko w ograniczonym zakresie. Sami nie gromadzimy i nie przechowujemy tych danych. Za gromadzenie i przetwarzanie tych danych odpowiada dostawca danego piksela śledzącego (w przypadku Piksela Facebooka jest to Facebook). Nie posiadamy informacji na temat okresu przechowywania.
Dane analizy piksela Facebooka, piksela Pinterest Dane, które dostawca danego piksela śledzącego (np. w przypadku Piksela Facebooka jest to Facebook) generuje w każdym przypadku osobno na podstawie informacji zebranych przez dany piksel śledzący. Są to informacje dotyczące skuteczności reklam danego dostawcy i przyporządkowania użytkowników do grup docelowych reklam danego dostawcy. Na podstawie zebranych informacji dany dostawca może generować dalsze dane do własnych celów lub na potrzeby podmiotów trzecich. Nie posiadamy szczegółowych informacji na temat danych generowanych przez poszczególnych dostawców. Generowane we własnym zakresie przez danego dostawcę-Poszczególni dostawcy udostępniają nam dane jedynie w zagregowanej, zanonimizowanej formie. Danych tych nie możemy przyporządkować do żadnej osoby fizycznej. Za gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych odpowiada dany dostawca. Nie posiadamy informacji na temat okresu przechowywania.
Emarsys eMarketing Systems AG
Dane HTTP Emarsys Dane protokołu wymagane ze względów technicznych podczas stosowania narzędzia do śledzenia aktywności w sieci Emarsys używanego na stronie internetowej za pośrednictwem Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)). Rejestrowane dane to: - przeglądarka i jej wersja - system operacyjny - referencyjny adres URL - adres IP (zaszyfrowany i skrócony) - ID sesji i plików cookie - kraj Użytkownicy strony internetowejPodanie danych nie jest wymagane ustawowo ani umownie, nie jest też konieczne do zawarcia umowy. Nie ma obowiązku udostępniania tych danych. W przypadku nieudostępnienia tych danych nie będziemy mogli przeprowadzać śledzenia aktywności w sieci za pośrednictwem narzędzia Emarsys. 1 rok
Dane plików cookie Emarsys Dane przechowywane w plikach cookie Emarsys na urządzeniu końcowym użytkownika na potrzeby danego narzędzia do śledzenia aktywności w sieci. Pliki cookie rejestrują zasadniczo dwa rodzaje informacji: Informacje o usłudze - adres IP - przeglądarka - ID plików cookie - pseudonimizowane identyfikatory (zewnętrzne ID lub zaszyfrowany adres e-mail) w przypadku zalogowanych użytkowników. Informacje dotyczące zachowania w sieci - itemID produktów, które były oglądane - itemID produktów, które zostały dodane do koszyka - itemID produktów, które zostały kupione Użytkownicy strony internetowejPodanie danych nie jest wymagane ustawowo ani umownie, nie jest też konieczne do zawarcia umowy. Nie ma obowiązku udostępniania tych danych. W przypadku nieudostępnienia tych danych nie będziemy mogli przeprowadzać śledzenia aktywności w sieci lub (jeśli stanowi to przedmiot danego narzędzia do śledzenia aktywności w sieci) dostarczać użytkownikowi spersonalizowanej oferty reklamowej. Okres ważności wynosi zwykle 1 rok, za wyjątkiem sesyjnych plików cookie, które są usuwane już w momencie zakończenia każdej sesji. (Sekcja G.III. zawiera informacje dotyczące okresu ważności stosowanych plików cookie.)
Dane profilu Emarsys Baza danych Emarsys regularnie aktualizuje dane, które zostały zebrane podczas sesji użytkowników. Pseudonimizowane identyfikatory tych sesji są przyporządkowywane do kluczy identyfikacyjnych przechowywanych w bazie danych kontaktowych Emarsys. W przypadku identyfikatora zewnętrznego klucz ten jest wprowadzany w polu zdefiniowanym dla użytkownika, które utworzyło MARC O‘POLO. W przypadku hashowanych e-maili Emarsys stanowiących identyfikator klucz jest przechowywany w polach PredictUserID i PredictSecret w bazie danych kontaktów. Generowane przez Emarsys Polecenia Web Extend JavaScript zbierają i zapisują aktywność na stronie internetowej przez nieograniczony czas w naszej własnej bazie danych.
2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych
Cel przetwarzania danych osobowychKategorie przetwarzanych danych osobowychZautomatyzowane podejmowanie decyzjiPodstawa prawna lub prawnie uzasadnione interesyOdbiorca
Analiza działań podczas wizyty na stronie (śledzenie konwersji) za pośrednictwem Google Double Click / Google Ads Conversion Pixel / Google Ads Remarketing
Analiza działań podczas wizyty na stronie (śledzenie konwersji) W tym celu rejestrujemy zachowanie użytkowników na naszej stronie internetowej i analizujemy je w pseudonimowej formie. Użytkownicy strony internetowej są oznaczani pseudonimami, aby można ich było rozpoznać przy ponownej wizycie na stronie internetowej lub stronach internetowych partnerów. Na podstawie tych informacji tworzone są pseudonimowe profile użytkowników. Pseudonimowe profile użytkowników nie są łączone z danymi właściciela pseudonimu. Celem tej procedury jest określenie skuteczności nakłaniania grupy adresatów do wykonania określonych działań. W tym przypadku stosujemy narzędzie do śledzenia aktywności w sieci Google Double Click oferowane przez Google. Do tych celów wykorzystywane są pliki cookie narzędzia do śledzenia aktywności w sieci. (Sekcja G.III. zawiera bardziej szczegółowe informacje dotyczące celów stosowania plików cookie.) Dane HTTP Google Double Click, Dane plików cookie Google Double Click, Dane profilu Google Double Click Nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (zgoda).Google LLC
Celowe kierowanie reklam do użytkowników strony internetowej (retargeting) włącznie z rozliczaniem ilości odsłon reklam z naszymi partnerami w zakresie retargetingu za pośrednictwem Google Double Click / Google Ads Conversion Pixel / Google Ads Remarketing / Microsoft Advertising / Criteo Pixel / Mediards / Tectumedia/ Outbrain/ Pinterest
Celowe kierowanie reklam do użytkowników strony internetowej (retargeting) za pośrednictwem różnych partnerów w zakresie retargetingu włącznie z rozliczaniem ilości odsłon reklam z poszczególnymi partnerami w zakresie retargetingu. W tym celu rejestrujemy zachowanie użytkowników na naszej stronie internetowej i analizujemy je w pseudonimowej formie. Użytkownicy strony internetowej są oznaczani pseudonimowo, za pośrednictwem unikalnego ID nadawanego przez danego partnera w zakresie retargetingu, aby można ich było rozpoznać przy ponownej wizycie na naszej stronie internetowej, na stronach internetowych, które wyświetlają reklamy danego partnera w zakresie retargetingu (tzw. wydawcy) oraz na własnych stronach danego partnera w zakresie retargetingu. Na podstawie tych informacji tworzone są pseudonimowe profile użytkowników, które są następnie zapisywane przez danego partnera w zakresie retargetingu wraz z nadanym przez niego unikalnym ID. Pseudonimowe profile użytkowników nie są łączone z danymi właściciela pseudonimu. Celem tej procedury jest ponowne zwrócenie uwagi użytkownika, który już wcześniej wykazał zainteresowanie stroną internetową lub produktem, na tę stronę internetową lub ten produkt, aby zwiększyć skuteczność reklamy, a tym samym współczynnika klikalności lub konwersji (np. wskaźnik zamówień). Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy narzędzia do śledzenia aktywności w sieci następujących partnerów w zakresie retargetingu: ● Google (Google Double Click / Google Ads Conversion Pixel / Google Ads Remarketing) ● Microsoft (Microsoft/Bing Advertising) ● Criteo (Criteo Pixel) ● Mediards (tr.mediards.com) ● Tectumedia Informacje pozyskane za pomocą danego narzędzia do śledzenia aktywności w sieci służą danemu partnerowi w zakresie retargetingu dodatkowo do analizy reklam, które prowadzą do naszej strony internetowej za jego pośrednictwem, tak, aby mógł zmierzyć liczbę odsłon naszej strony internetowej za pośrednictwem tych reklam oraz zrealizowanych w ten sposób zakupów i wykorzystać te dane w pseudonimowej formie do celów rozliczeniowych. Na podstawie tych informacji nasz partner w zakresie retargetingu może również wykluczyć z wyświetlania reklam tych użytkowników, którzy już zakupili dany produkt. Poznajemy przy tym tylko łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli na określoną reklamę naszych partnerów w zakresie retargetingu, a następnie zostali przekierowani na jedną ze stron naszej witryny internetowej (strona konwersji). Nie są przekazywane żadne dane osobowe dotyczące tożsamości użytkownika. Dodatkowo narzędzie do śledzenia aktywności w sieci naszego partnera w zakresie retargetingu Mediards wykorzystuje zebrane dane w ramach targetowania predykcyjnego (Predictive Targeting). Mediards oblicza przy tym bliźniacze dane statystyczne dla użytkownika i jego preferencji, aby zwrócić jego uwagę na naszą stronę internetową oraz konkretne produkty, które mogą go zainteresować. Do tych celów wykorzystywane są pliki cookie narzędzia do śledzenia aktywności w sieci. (Sekcja G.III. zawiera bardziej szczegółowe informacje dotyczące celów stosowania plików cookie.) W tym kontekście zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych za przetwarzanie danych osobowych odpowiedzialny jest wspólnie z nami również dany partner w zakresie retargetingu. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez naszych partnerów w zakresie retargetingu można znaleźć w informacjach o ochronie danych tych partnerów: ● Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de ● Microsoft Ads: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement ● Criteo: https://www.criteo.com/de/privacy/ ● Mediards: https://www.mediards.de/#datenschutz ● Tectumedia: https://www.tectumedia.com/privacy-policy/ ● Outbrain: https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy ● Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy Na zapytanie chętnie udostępnimy istotne warunki umowy pomiędzy nami a danym partnerem w zakresie retargetingu (dane kontaktowe sekcja A.I.). Dla Google: Dane HTTP Google Double Click Dane plików cookie Google Double Click Dane profilu Google Double Click Dla Microsoft: Dane HTTP Microsoft Advertising Dane plików cookie Microsoft Advertising Dane profilu Microsoft Advertising Dla Criteo: Dane HTTP Criteo Dane plików cookie Criteo Dane profilu Criteo Dla Mediards: Dane HTTP Mediards Dane plików cookie Mediards Dane profilu Mediards Dla Tectumedia: Dane HTTP Tectumedia Dane plików cookie Tectumedia Dane profilu Tectumedia Dla Outbrain: Dane HTTP Outbrain Dane plików cookie Outbrain Dane profilu Outbrain Dla Pinterest: Dane HTTP Pinterest Dane plików cookie Pinterest Dane profilu Pinterest Nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (zgoda).Dla Google: Google Ireland Limited Dla Microsoft: Microsoft Ireland Operations Limited Dla Criteo: Criteo SA Dla Mediards: mediards GmbH Dla Tectumedia: Tectumedia GmbH Dla Outbrain: Outbrain UK Ltd. Dla Pinterest: Pinterest Europe Ltd.
Piksel Facebooka
Ocena skuteczności naszych reklam na Facebooku oraz tworzenie grup docelowych dla naszych reklam na Facebooku: „Piksel Facebooka” rejestruje działania wykonywane przez użytkowników na naszej stronie internetowej (na przykład dokonanie zakupu) i informuje o tych działaniach Facebooka. Jeśli jesteś zarejestrowany w serwisie Facebooka, może on przyporządkować wizytę do Twojego konta. Nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany na Facebooku albo jeśli się nie zalogowałeś, istnieje możliwość, że Facebook pozna i zapisze Twój adres IP i inne dane identyfikacyjne. Na podstawie zebranych informacji Facebook udostępnia nam zagregowane, zanonimizowane wyniki pomiarów naszych reklam na Facebooku. W ten sposób możemy się przede wszystkim dowiedzieć, czy użytkownicy, którzy otrzymują nasze reklamy na Facebooku, wykonują na naszej stronie internetowej określone działania, na przykład dokonanie zakupu (tzw. „konwersje”). W oparciu o zebrane przez Facebook informacje możemy w ciągu 6 miesięcy po ostatniej wizycie na naszej stronie internetowej ponownie dotrzeć za pośrednictwem reklam na Facebooku do osób, które już odwiedziły naszą stronę internetową lub wykonały na stronie pewne określone działania, i optymalizować nasze typy grup docelowych („audiences”). Takie reklamy mogą być wyświetlane użytkownikom naszej strony internetowej podczas wizyty w sieci społecznościowej Facebook lub na innych stronach internetowych wykorzystujących tę procedurę. W oparciu o zebrane przez Facebook informacje możemy również tworzyć podobne grupy odbiorców („lookalike audiences”), aby dotrzeć z naszymi reklamami na Facebooku do osób, które wykazują podobne cechy jak użytkownicy naszej strony internetowej. Facebook udostępnia nam analizy opracowane na podstawie zebranych danych lub dalsze informacje jedynie w zagregowanej, zanonimizowanej formie. Udostępnionych nam informacji nie możemy przyporządkować do żadnej osoby fizycznej. Za gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych odpowiada Facebook. Nie posiadamy informacji na temat szczegółów przetwarzania tych danych przez Facebook. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Facebook można znaleźć w Zasadach dotyczących danych Facebooka: https://de-de.facebook.com/about/privacy/. Dane HTTP Piksela Facebooka, dane plików cookie Piksela Facebooka, dane zdarzeń Piksela Facebooka, dane analizy Piksela Facebooka.W ramach naszego zakresu odpowiedzialności nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Nie znamy szczegółów dotyczących przetwarzania tych danych przez Facebook, w szczególności nie posiadamy informacji na temat zautomatyzowanego podejmowania decyzji Podstawa prawna umożliwiająca gromadzenie danych osobowych przez Facebook za pośrednictwem naszej strony internetowej: Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (zgoda). W ramach naszego zakresu odpowiedzialności nie przetwarzamy danych osobowych. Nie znamy szczegółów przetwarzania tych danych przez Facebook, w szczególności nie posiadamy informacji na temat podstawy prawnej, która pozwala Facebookowi przetwarzać dane. Facebook Ireland Limited
Analiza aktywności użytkowników naszej strony internetowej w celu wykorzystania do własnych potrzeb Facebooka lub na potrzeby podmiotów trzecich: Informacje zebrane za pośrednictwem „Piksela Facebooka” Facebook może również wykorzystywać do własnych celów oraz do celów podmiotów trzecich, na przykład do tworzenia grup docelowych dla innych reklamodawców. Za gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych odpowiada Facebook. Nie posiadamy informacji na temat szczegółów przetwarzania tych danych przez Facebook. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Facebook można znaleźć w Zasadach dotyczących danych Facebooka: https://de-de.facebook.com/about/privacy/. Dane HTTP Piksela Facebooka, dane plików cookie Piksela Facebooka, dane zdarzeń Piksela Facebooka, dane analizy Piksela Facebooka.W ramach naszego zakresu odpowiedzialności nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Nie znamy szczegółów dotyczących przetwarzania tych danych przez Facebook, w szczególności nie posiadamy informacji na temat zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Podstawa prawna umożliwiająca gromadzenie danych osobowych przez Facebook za pośrednictwem naszej strony internetowej: Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (zgoda). W ramach naszego zakresu odpowiedzialności nie przetwarzamy danych osobowych. Nie znamy szczegółów przetwarzania tych danych przez Facebook, w szczególności nie posiadamy informacji na temat podstawy prawnej, która pozwala Facebookowi przetwarzać dane Facebook Ireland Limited
Esome Container (śledzenie konwersji za pośrednictwem Facebooka)
Analiza działań podczas wizyty na stronie (śledzenie konwersji), segmentacja odwiedzających i analiza skuteczności kampanii: Na potrzeby analizy działań podczas wizyty na stronie (śledzenie konwersji) zachowanie użytkowników na naszej stronie internetowej jest rejestrowane, a następnie analizowane w pseudonimowej formie. Użytkownicy strony internetowej są oznaczani pseudonimami, aby można ich było rozpoznać przy ponownej wizycie na stronie internetowej. Na podstawie tych informacji tworzone są pseudonimowe profile użytkowników. Pseudonimowe profile użytkowników nie są łączone z danymi właściciela pseudonimu. Celem tej procedury jest określenie skuteczności nakłaniania grupy adresatów do wykonania określonych działań. Wykorzystujemy do tego celu narzędzia do śledzenia aktywności w sieci oferowane przez Facebook, które umieszczamy na naszej stronie internetowej za pośrednictwem Tag Managera naszego partnera reklamowego Esome. Facebook jest odpowiedzialny wspólnie z nami. Celowe kierowanie reklam do użytkowników strony internetowej (retargeting) za pośrednictwem różnych partnerów w zakresie retargetingu włącznie z rozliczaniem ilości odsłon reklam z poszczególnymi partnerami w zakresie retargetingu. W tym celu rejestrujemy zachowanie użytkowników na naszej stronie internetowej i analizujemy je w pseudonimowej formie. Użytkownicy strony internetowej są oznaczani pseudonimowo, za pośrednictwem unikalnego ID nadawanego przez danego partnera w zakresie retargetingu, aby można ich było rozpoznać przy ponownej wizycie na naszej stronie internetowej, na stronach internetowych, które wyświetlają reklamy danego partnera w zakresie retargetingu (tzw. wydawcy) oraz na własnych stronach danego partnera w zakresie retargetingu. Do tych celów wykorzystywane są pliki cookie narzędzi do śledzenia aktywności w sieci. (Sekcja G.III. zawiera bardziej szczegółowe informacje dotyczące celów stosowania plików cookie.) Dane HTTP Esome, dane plików cookie Esome, dane profilu EsomeNie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (zgoda).Esome advertising technologies GmbH Dla Facebooka: Facebook Ireland Limited
Udział w sieciach reklamowych Awin, Daisycon (dotyczy tylko naszego holenderskiego sklepu krajowego) i Tracdelight
Udział naszej strony internetowej w różnych sieciach reklamowych (sieci afiliacyjne), aby jak najlepiej promować nasze produkty, w tym odtwarzanie personalizowanych, dostosowanych do zainteresowań reklam i rozliczanie kampanii reklamowych z naszymi partnerami reklamowymi: Uczestniczymy w sieciach reklamowych następujących partnerów reklamowych: ● Awin (wcześniej Affilinet) ● Daisycon (dotyczy tylko naszego holenderskiego sklepu krajowego) ● Tracdelight Na potrzeby uczestnictwa naszej strony internetowej w danej sieci reklamowej na naszej stronie zaimplementowane są piksele śledzenia naszych partnerów reklamowych. Dodatkowo stosowane są również pliki cookie naszych partnerów reklamowych. (Sekcja G.III. zawiera bardziej szczegółowe informacje dotyczące celów stosowania plików cookie.) Piksele śledzące umożliwiają naszym partnerom reklamowym zbieranie informacji o aktywnościach użytkowników naszej strony internetowej. Pozyskane informacje służą do analizy reklam, które prowadzą do naszej strony internetowej za pośrednictwem danego partnera reklamowego, tak, aby partner ten mógł zmierzyć liczbę odsłon naszej strony internetowej za pośrednictwem tych reklam i wykorzystać te dane w pseudonimowej formie do celów rozliczeniowych. Ponadto nasi partnerzy reklamowi rejestrują zachowanie użytkowników na naszej stronie internetowej i analizują je w pseudonimowej formie. Użytkownicy strony internetowej są oznaczani pseudonimami, aby można ich było rozpoznać na naszej stronie internetowej oraz na innych stronach internetowych, które uczestniczą w danej sieci reklamowej. Na podstawie tych informacji tworzone są pseudonimowe profile użytkowników. Pseudonimowe profile użytkowników nie są łączone z danymi właściciela pseudonimu. Celem tej procedury jest określenie zainteresowań użytkownika na podstawie jego zachowania w sieci, aby przyporządkować tego użytkownika do określonych grup docelowych reklamy. W ten sposób poszczególni partnerzy reklamowi mogą wyświetlać użytkownikom bardziej trafne, dostosowane do zainteresowań, a tym samym ciekawsze reklamy. W tym kontekście zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych za przetwarzanie danych osobowych odpowiedzialni są wspólnie z nami również odpowiedni partnerzy reklamowi. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez naszych partnerów reklamowych można znaleźć w informacjach o ochronie danych tych partnerów: ● https://www.awin.com/de/rechtliches/privacy-policy-DACH ● https://www.daisycon.com/de/datenschutzhinweis/ ● https://www.tracdelight.io/datenschutz/ Na zapytanie chętnie udostępnimy istotne warunki umowy pomiędzy nami i innymi administratorami (dane kontaktowe patrz sekcja A.I.). Dla Awin: Dane HTTP Awin, Dane plików cookie Awin, Dane profilu Awin Dla Daisycon: Dane HTTP Daisycon, Dane plików cookie Daisycon, dane profilu Daisycon Dla Tracdelight: Dane HTTP Tracdelight, dane plików cookie Tracdelight, dane profilu Tracdelight Nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzjiArt. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (zgoda).Dla Awin: AWIN AG Dla Daisycon: Daisycon B.V. Dla Tracdelight: tracdelight GmbH
Emarsys eMarketing Systems AG
Rejestrowanie i ocena zachowania użytkowników strony internetowej, aby na tej podstawie móc personalizować i dostosowywać nasz newsletter i naszą reklamę pocztową do poszczególnych abonentów. Rejestrowanie i ocena Twoich zachowań jako użytkownika za pomocą narzędzia analitycznego Emarsys ma miejsce tylko wówczas, ● jeśli wyraziłeś zgodę na „marketing” w naszych ustawieniach dotyczących ochrony danych i plików cookie oraz jesteś ● odbiorcą naszego newslettera e-mail (--> sekcja D), a także ● uczestnikiem naszego programu lojalnościowego (--> sekcja E). W takim przypadku na podstawie Twoich zachowań jako użytkownika / danych dotyczących kliknięć tworzony jest profil użytkownika w celu określenia Twojego zainteresowania naszymi produktami. W celu dostarczenia Ci spersonalizowanych treści (newsletter lub reklama pocztowa), zapisujemy określone w ten sposób zainteresowania jako dane dotyczące kategorii (np. ostatnio kliknięta kategoria lub produkty dodane do koszyka, ale nie unikalne ścieżki kliknięć) w Twoim profilu klienta, który prowadzimy dla Ciebie jako uczestnika programu lojalnościowego. Wykorzystujemy do tych celów pliki cookie. (Sekcja G.III. zawiera bardziej szczegółowe informacje dotyczące celów stosowania plików cookie.) Dane HTTP Emarsys Dane profilu Emarsys Dane plików cookie Emarsys Dane profilu użytkowania online (--> sekcja E) Nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (zgoda).Emarsys eMarketing Systems AG
Wyświetlanie reklam na stronach partnerskich W celu prowadzenia kampanii reklamowych również na stronach partnerskich, uczestniczących w Google Display Network, oraz na Facebooku, wykorzystujemy Twój profil użytkownika utworzony w sposób opisany powyżej oraz dane kategorii dodane do Twojego profilu klienta w celu tworzenia list klientów do wyświetlania reklam w Google Display Network i na Facebooku. Dzięki takim listom klientów możemy na przykład prezentować Ci w reklamach na stronach partnerskich te same treści, które otrzymujesz już w jednym z naszych newsletterów. Za pomocą tych list możliwe jest również wykluczenie Cię z określonych kampanii reklamowych na naszych stronach partnerskich, na przykład jeśli produktu z danej kategorii zostały już przez Ciebie zakupione. W tym celu prowadzone dla nas profile klientów są porównywane są z Google Ads i Facebookiem. Wysyłamy Twój adres e-mail w formie haszowanej kryptograficznie do Google i Facebooka, które następnie dopasowują go do adresów e-mail swoich użytkowników, które również zostały haszowane kryptograficznie. Jeśli do zakładania konta klienta na naszej stronie użyjesz tego samego adresu e-mail, który został podany przy rejestracji do Google/Facebooka, Google/Facebook umieści Cię na naszej liście klientów w celu wyświetlania reklam opisanych powyżej. Zaszyfrowane adresy e-mail są następnie natychmiast usuwane. Nie otrzymujemy od Google/Facebooka żadnych informacji o tym, jakie osoby zostały faktycznie wpisane na listę klientów i komu faktycznie zostały wyświetlone odpowiednie reklamy, dlatego nie możemy wyciągnąć żadnych wniosków na temat tego, czy użytkownik posiada konto użytkownika na platformie Google/Facebook. Na podstawie utworzonych w ten sposób list klientów na platformie Google/Facebook możemy tam również tworzyć listy klientów, które zawierają podobne grupy klientów o podobnych cechach. Jeśli np. istnieją takie cechy charakterystyczne, jak zainteresowanie gotowaniem lub sportem, w tych dziedzinach poszukuje się nowych klientów, do których następnie kieruje się reklamę za pośrednictwem wspomnianych kanałów marketingowych. Ta czynność przetwarzania ma miejsce tylko wtedy, gdy śledzenie aktywności sieci jest stosowane przez Emarsys zgodnie z kryteriami opisanymi w poprzednim wierszu tabeli. Dane profilu Emarsys Dane podstawowe klienta (tylko adres e-mail), dane profilowe dotyczące segmentu (--> sekcja E) Nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zgoda).Emarsys eMarketing Systems AG Adresy e-mail w formie haszowanej kryptograficznie: Facebook Google
3. Szczegóły dotyczące odbiorców danych osobowych i przekazywania danych osobowych do państw trzecich i/lub organizacji międzynarodowych
OdbiorcaRola odbiorcyPrzekazywanie do państw trzecich i/lub organizacji międzynarodowychDecyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony albo odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia dotyczące przekazywania danych do państw trzecich i/lub organizacji międzynarodowych
Google Double Click / Google Ads Conversion Pixel / Google Ads Remarketing
Google LLC
Google Ireland Limited Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia (Współodpowiedzialny) administratorUE i USA.Brak wydanej przez Komisję UE decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w myśl art. 45 ust. 3 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Google posiada standardowe klauzule umowne (SSC), które zostały zatwierdzone zgodnie z art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Microsoft Advertising
Microsoft Ireland Operations Limited One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521 (Współodpowiedzialny) administratorUE i USA.Brak wydanej przez Komisję UE decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w myśl art. 45 ust. 3 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Microsoft posiada standardowe klauzule umowne (SSC), które zostały zatwierdzone zgodnie z art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Criteo
Criteo SA 32 Rue Blanche, 75009 Paryż, Francja (Współodpowiedzialny) administratorUE-
Tectumedia
Tectumedia GmbH Eichhornstraße 3 10785 Berlin (Współodpowiedzialny) administratorUE
mediards
mediards GmbH Im Mediapark 8, 50670 Kolonia, Niemcy (Współodpowiedzialny) administratorUE-
Facebook
Facebook Ireland Limited 4 GRAND CANAL SQUARE, D2 Dublin, Irlandia (Współodpowiedzialny) administratorUE i USA.Brak wydanej przez Komisję UE decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w myśl art. 45 ust. 3 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Facebook posiada standardowe klauzule umowne (SSC), które zostały zatwierdzone zgodnie z art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Esome Container (śledzenie konwersji za pośrednictwem Facebooka)
Esome advertising technologies GmbH(Współodpowiedzialny) administrator UE-
Daisycon (dotyczy tylko naszego holenderskiego sklepu krajowego)
Daisycon B.V. Alnovum Gebäude, P.J. Oudweg 5, 1315 CH Almere, Holandia (Współodpowiedzialny) administratorUE-
Awin
AWIN AG Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, Niemcy (Współodpowiedzialny) administratorUE i USA.Brak wydanej przez Komisję UE decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w myśl art. 45 ust. 3 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. AWIN AG posiada standardowe klauzule umowne (SSC), które zostały zatwierdzone zgodnie z art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Tracdelight
tracdelight GmbH Arabellastraße 23, 81925 Monachium, Niemcy (Współodpowiedzialny) administratorUE-
Emarsys eMarketing Systems AG
Emarsys eMarketing Systems AG Hans-Fischer-Str. 10, 80339 Monachium, Niemcy Podmiot przetwarzającyUE i UK.-
Outbrain
Outbrain UK Limited 5th Floor, The Place 175 High Holborn, Londyn, WC1V 7AA, UK (Współodpowiedzialny) administratorUE, UK i USA.Brak wydanej przez Komisję UE decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w myśl art. 45 ust. 3 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Outbrain posiada standardowe klauzule umowne (SSC), które zostały zatwierdzone zgodnie z art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Pinterest
Pinterest Europe Limited, z siedzibą w 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia(Współodpowiedzialny) administratorUE i USA.Brak wydanej przez Komisję UE decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w myśl art. 45 ust. 3 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Pinterest posiada standardowe klauzule umowne (SSC), które zostały zatwierdzone zgodnie z art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Stosowanie technologii analizy sieciowej (z wykorzystaniem analitycznych plików cookie)

Jeśli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie do celów analizy sieciowej, dokonując odpowiednich ustawień dotyczących ochrony danych i ustawień plików cookie, będziemy stosować technologie analizy sieciowej do następujących celów:

● Na potrzeby ulepszania strony internetowej, między innymi za pośrednictwem tzw. „testów A/B” (porównanie zachowania użytkownika w przypadku różnych wersji naszej strony internetowej),

● poprawy skuteczności osiągania celów strony internetowej (np. zwiększenie liczby odsłon strony) oraz

● obliczania wynagrodzenia partnerów reklamowych (podmioty powiązane)

Stosujemy technologie analizy sieciowej Google Analytics, Google Optimize oraz Triple A firmy Artefact. Wykorzystujemy do tego celu pliki cookie (sekcja H Analiza).

Poniżej można znaleźć szczegółowe informacje na ten temat:

3. Szczegóły dotyczące odbiorców danych osobowych i przekazywania danych osobowych do państw trzecich i/lub organizacji międzynarodowych
OdbiorcaRola odbiorcyPrzekazywanie do państw trzecich i/lub organizacji międzynarodowychDecyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony albo odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia dotyczące przekazywania danych do państw trzecich i/lub organizacji międzynarodowych
Google Analytics i Google Optimize
Google Ireland Limited Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia Podmiot przetwarzającyUE i USA.Brak wydanej przez Komisję UE decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w myśl art. 45 ust. 3 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Google posiada standardowe klauzule umowne (SSC), które zostały zatwierdzone zgodnie z art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Artefact TripleA
Artefact Germany GmbH Philosophenweg 21, 47051 Duisburg, Niemcy Podmiot przetwarzającyUE.-
1. Szczegóły dotyczące przetwarzanych danych osobowych
Kategorie przetwarzanych danych osobowychDane osobowe zawarte w kategoriachŹródła danychObowiązek podania danychOkres przechowywania
Dane HTTP Google Analytics, TripleA, Google Optimize Dane protokołu wymagane ze względów technicznych podczas stosowania danego narzędzia do analizy sieciowej (np. Google Analytics) używanego na stronie internetowej za pośrednictwem Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)). Są to adres IP, typ i wersja przeglądarki internetowej, używany system operacyjny, wywoływana strona, poprzednio odwiedzona strona (referencyjny adres URL), a także data i godzina wywołania. Ponadto linki naszych partnerów reklamowych prowadzące do naszej strony internetowej mogą zawierać określone parametry, dzięki którym możemy lepiej klasyfikować pochodzenie naszych użytkowników (np. numery identyfikacyjne określonych mediów lub kampanii reklamowych). Google Optimize umożliwia również przyporządkowanie użytkowników do testów AB. W przypadku aktywnego testu AB jeden użytkownik widzi inną wersję strony internetowej niż drugi. Dzieje się to jednak w oparciu o metodę losową i nie podlega personalizacji. Użytkownicy strony internetowejPodanie danych nie jest wymagane ustawowo ani umownie, nie jest też konieczne do zawarcia umowy. Nie ma obowiązku udostępniania tych danych. W przypadku nieudostępnienia tych danych nie będziemy mogli przeprowadzać analizy sieciowej za pomocą danego narzędzia do analizy sieciowej. Dla Google Analytics: Na potrzeby stosowania narzędzia do analizy sieciowej Google Analytics na tej stronie aktywna jest funkcja anonimizacji IP. Oznacza to, że adres IP przekazywany ze względów technicznych przez przeglądarkę jest anonimizowany przed zapisaniem poprzez jego skrócenie (czyli usunięcie ostatniego oktetu adresu IP). Pozostałe dane przechowujemy przez 38 miesięcy. Dla TripleA: 30 dni Dla Google Optimize: 30 dni
Dane plików cookie Google Analytics, TripleA, Google Optimize Dane przechowywane w plikach cookie na urządzeniu końcowym użytkownika na potrzeby danego narzędzia do analizy sieciowej (np. Google Analytics). Należy do nich unikalny nr ID służący do (ponownego) rozpoznawania powracających użytkowników. (Sekcja G.III. zawiera bardziej szczegółowe informacje dotyczące zawartości stosowanych plików cookie.) Użytkownicy strony internetowejPodanie danych nie jest wymagane ustawowo ani umownie, nie jest też konieczne do zawarcia umowy. Nie ma obowiązku udostępniania tych danych. W przypadku nieudostępnienia tych danych nie będziemy mogli przeprowadzać analizy sieciowej za pomocą danego narzędzia do analizy sieciowej. Dla Google Analytics: 38 miesięcy Dla TripleA: 30 dni Dla Google Optimize: 30 dni (Sekcja G.III. zawiera informacje dotyczące okresu ważności stosowanych plików cookie.)
Dane profilu Google Analytics, TripleA, Google Optimize Dane generowane przez poszczególne narzędzia do analizy sieciowej (np. Google Analytics) i przechowywane osobno na potrzeby danego narzędzia do analizy sieciowej w pseudonimowych profilach użytkownika. Są to informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej, w szczególności odsłony stron, częstotliwość odsłon, czas spędzony na wywoływanych stronach oraz pochodzenie odwiedzających (tzn. partner reklamowy / kampania reklamowa, za pośrednictwem którego/której odwiedzający trafił na stronę internetową) w ramach przyporządkowania danego odwiedzającego do unikalnego ID odwiedzającego zawartego w danych plików cookie Google Analytics. Google Optimize to narzędzie do testów AB stosowane przez MARC O’POLO. Google Optimize wykorzystuje zebrane dane do przyporządkowywania użytkowników do grupy testowej podczas ich wizyty na stronie. Generowane we własnym zakresie-Dla Google Analytics: 38 miesięcy Dla TripleA: 30 dni Dla Google Optimize: 30 dni
2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych
Cel przetwarzania danych osobowychKategorie przetwarzanych danych osobowychZautomatyzowane podejmowanie decyzjiPodstawa prawna lub prawnie uzasadnione interesyOdbiorca
Google Analytics i Optimize oraz Artefact TripleA
Ulepszanie strony internetowej m.in. poprzez testy A/B przeprowadzane przez Google Optimize, poprawianie skuteczności osiągania celów strony internetowej (np. zwiększenie liczby odsłon strony) oraz obliczanie wynagrodzenia partnerów reklamowych (podmioty powiązane). W tym celu rejestrujemy zachowanie użytkowników na naszej stronie internetowej i analizujemy je w pseudonimowej formie. Użytkownicy strony internetowej są oznaczani pseudonimami, aby można ich było rozpoznać przy ponownej wizycie na stronie internetowej. Na podstawie tych informacji tworzone są pseudonimowe profile użytkowników. Pseudonimowe profile użytkowników nie są łączone z danymi właściciela pseudonimu. Celem tej procedury jest sprawdzenie, skąd (np. za pośrednictwem jakich partnerów i kampanii reklamowych) użytkownicy trafiają na naszą stronę, które obszary na stronie są przez nich wyszukiwane oraz jak często i jak długo oglądają poszczególne podstrony i kategorie. Dzięki temu możemy ulepszać naszą stronę internetową, dostosowując ją do potrzeb naszych użytkowników, lepiej ukierunkowywać kampanie i obliczać wysokość wynagrodzenia naszych partnerów reklamowych (podmioty powiązane). W tym przypadku stosujemy następujące narzędzia do analizy sieciowej: ● Google Analytics i Google Optimize oferowane przez Google ● Narzędzie do analizy TripleA oferowane przez Artefact Za pomocą Google Optimize prowadzimy tzw. „testy A/B”. Jest to metoda porównywania różnych wersji wyświetlania naszej strony internetowej w celu określenia, która wersja gwarantuje lepsze efekty. Ta metoda testowania daje nam możliwość automatycznej prezentacji różnych wersji tej samej strony różnym użytkownikom naszej witryny i analizowania szczegółów dotyczących zachowania użytkowników na tych wersjach. Na podstawie wyników możemy określić, która wersja działa lepiej. Do tych celów wykorzystywane są pliki cookie narzędzi do analizy sieciowej. (Sekcja G.III. zawiera bardziej szczegółowe informacje dotyczące celów stosowania plików cookie.) Dla Google Analytics: Dane HTTP Google Analytics, dane plików cookie Google Analytics, dane profilu Google Analytics. Dla Google Optimize: Dane HTTP Google Optimize, dane plików cookie Google Optimize, dane profilu Google Optimize. Dla Triple A: Dane HTTP TripleA, dane plików cookie TripleA, dane profilu TripleA. Nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (ważenie interesów). Nasz prawnie uzasadniony interes polega na ulepszaniu strony internetowej, poprawianiu skuteczności osiągania celów strony internetowej (np. zwiększenie liczby odsłon strony) oraz obliczaniu wynagrodzenia partnerów reklamowych (podmioty powiązane). Dla Google Analytics i Google Optimize: Google Ireland Limited Dla Artefact TripleA: Artefact GmbH

Stosowanie technologii personalizacji (z wykorzystaniem plików cookie służących do personalizacji)

Jeśli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie do celów personalizacji, dokonując odpowiednich ustawień plików cookie, będziemy stosować technologie personalizacji do następujących celów:

● Prezentacja spersonalizowanych treści w sklepie internetowym

● Dodatek do reklamy drukowanej zawierający spersonalizowane treści

Wykorzystujemy do tego celu pliki cookie (sekcja H Personalizacja).

Poniżej można znaleźć szczegółowe informacje na ten temat:

1. Szczegóły dotyczące przetwarzanych danych osobowych
Kategorie przetwarzanych danych osobowychDane osobowe zawarte w kategoriachŹródła danychObowiązek podania danychOkres przechowywania
Adnymics GmbH
Dane HTTP AdnymicsDane protokołu wymagane ze względów technicznych podczas stosowania narzędzia do śledzenia aktywności w sieci Adnymics używanego na stronie internetowej za pośrednictwem Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)). Są to adres IP, typ i wersja przeglądarki internetowej, używany system operacyjny, wywoływana strona, poprzednio odwiedzona strona (referencyjny adres URL), a także data i godzina wywołania. Użytkownicy strony internetowejPodanie danych nie jest wymagane ustawowo ani umownie, nie jest też konieczne do zawarcia umowy. Nie ma obowiązku udostępniania tych danych. W przypadku nieudostępnienia tych danych nie będziemy mogli przeprowadzać śledzenia aktywności w sieci za pośrednictwem narzędzia Adnymics. Nie przechowujemy tych danych. Za przechowywanie tych danych odpowiada partner i podlegają one anonimizacji.
Dane plików cookieAdnymicsDane przechowywane w plikach cookie na urządzeniu końcowym użytkownika na potrzeby narzędzia do śledzenia aktywności w sieci Adnymics. Należy do nich unikalny nr ID służący do (ponownego) rozpoznawania przez Adnymics powracających zalogowanych użytkowników oraz identyfikator produktu. Użytkownicy strony internetowejPodanie danych nie jest wymagane ustawowo ani umownie, nie jest też konieczne do zawarcia umowy. Nie ma obowiązku udostępniania tych danych. W przypadku nieudostępnienia tych danych nie będziemy mogli przeprowadzać śledzenia aktywności w sieci za pośrednictwem narzędzia Adnymics. Nie przechowujemy ani samych plików cookie, ani informacji zawartych w plikach cookie. (Sekcja H.III. zawiera informacje dotyczące okresu ważności stosowanych plików cookie.)
Dane profilu AdnymicsDane, które generujemy za pomocą narzędzia do śledzenia aktywności w sieci Adnymics i przechowujemy w profilach użytkowników. Są to informacje dotyczące sposobu korzystania ze strony internetowej; w szczególności są to: odsłony stron, częstotliwość odsłon i czas spędzony na wywoływanych stronach w ramach przyporządkowania danego odwiedzającego do unikalnego ID danego użytkownika zawartego w danych plików cookie Adnymics oraz do jego konta klienta jako uczestnika Programu Lojalnościowego. Generowane we własnym zakresie-Przechowujemy te dane do momentu wyrejestrowania się z Programu Lojalnościowego. Ponadto dane te przechowujemy w formie zanonimizowanej.
Epoq
Dane HTTP epoqDane protokołu wymagane ze względów technicznych podczas stosowania narzędzia do śledzenia aktywności w sieci używanego na stronie internetowej za pośrednictwem Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)). Są to adres IP, urządzenie, typ i wersja przeglądarki internetowej, używany system operacyjny, wywoływana strona, poprzednio odwiedzona strona (referencyjny adres URL), a także data i godzina wywołania. Użytkownicy strony internetowejPodanie danych nie jest wymagane ustawowo ani umownie, nie jest też konieczne do zawarcia umowy. Nie ma obowiązku udostępniania tych danych. W przypadku nieudostępnienia tych danych nie będziemy mogli przeprowadzać śledzenia aktywności w sieci za pośrednictwem narzędzia epoq. W przypadku korzystania z narzędzia do śledzenia stron internetowych epoq na tej stronie internetowej aktywowana jest tak zwana anonimizacja IP. Oznacza to, że adres IP przekazywany przez przeglądarkę z przyczyn technicznych jest anonimizowany poprzez skrócenie adresu IP (poprzez usunięcie ostatniego oktetu adresu IP) przed jego zapisaniem. Pozostałe dane nie są przechowywane przez nas, lecz tylko w przeglądarce użytkownika w plikach cookie epoq (patrz poniżej – dane plików cookie epoq).
Dane plików cookie epoqDane przechowywane w plikach cookie na urządzeniu końcowym użytkownika na potrzeby narzędzia do śledzenia aktywności w sieci. Należy do nich unikalny nr ID służący do (ponownego) rozpoznawania powracających użytkowników. Są to również informacje dotyczące typów stron odwiedzanych przez użytkownika (np. strona z podziękowaniem po złożeniu zamówienia, strona szczegółów dotyczących produktu, koszyk), numery wywoływanych produktów, liczba produktów w koszyku. (Sekcja G.III. zawiera bardziej szczegółowe informacje dotyczące zawartości stosowanych plików cookie.) Użytkownicy strony internetowejPodanie danych nie jest wymagane ustawowo ani umownie, nie jest też konieczne do zawarcia umowy. Nie ma obowiązku udostępniania tych danych. W przypadku nieudostępnienia tych danych nie będziemy mogli przeprowadzać śledzenia aktywności w sieci za pośrednictwem narzędzia epoq. Nie przechowujemy ani samych plików cookie, ani informacji zawartych w plikach cookie. (Sekcja G.III. zawiera informacje dotyczące okresu ważności stosowanych plików cookie.)
Dane profilu epoqDane, które generujemy za pomocą narzędzia do śledzenia aktywności w sieci Adnymics i przechowujemy w profilach użytkowników. Są to informacje dotyczące sposobu korzystania ze strony internetowej; w szczególności są to: odsłony stron, częstotliwość odsłon i czas spędzony na wywoływanych stronach w ramach przyporządkowania danego odwiedzającego do unikalnego ID danego użytkownika zawartego w danych plików cookie Adnymics oraz do jego konta klienta jako uczestnika Programu Lojalnościowego. Generowane we własnym zakresie-Usunięcie po 1 roku.
SAIZ
Dane HTTP SAIZDane dziennika, które są technicznie generowane podczas korzystania z narzędzia Saiz size advisor używanego na stronie internetowej za pośrednictwem protokołu Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)). Obejmuje to adres IP oraz datę i godzinę żądania. Użytkownicy strony internetowejPodanie danych nie jest wymagane przez prawo lub umowę ani konieczne do zawarcia umowy. Nie ma obowiązku przekazywania danych. W przypadku niepodania danych nie będziemy w stanie zaoferować porady dotyczącej rozmiaru.90 dni
Dane plików cookie SAIZDane przechowywane w plikach cookie dla narzędzia Saiz size advisor na urządzeniu końcowym użytkownika. Obejmuje to unikalny identyfikator do (ponownego) rozpoznawania użytkowników narzędzia doradcy ds. rozmiaru. (🡪 Sekcja G.III. zawiera bardziej szczegółowe informacje na temat zawartości wykorzystywanych plików cookie).Użytkownicy strony internetowejPodanie danych nie jest wymagane przez prawo lub umowę ani konieczne do zawarcia umowy. Nie ma obowiązku przekazywania danych. W przypadku niepodania danych nie będziemy w stanie zaoferować porady dotyczącej rozmiaru. Nie przechowujemy samych plików cookie ani informacji w nich zawartych. (🡪 Sekcja H.III. zawiera informacje na temat okresu ważności używanych plików cookie).
Dane asystenta rozmiaruDane gromadzone podczas korzystania z narzędzia Size Advisor Tool: Obejmuje to informacje podawane przez użytkownika podczas korzystania z narzędzia doradcy ds. rozmiaru: Wiek, płeć, rozmiar w cm, pomiar biustu, jeśli dotyczy, pomiar bioder, jeśli dotyczy, pomiar talii, jeśli dotyczy, waga, informacje o typie i kształcie ciała oraz adres IP.Użytkownicy asystenta rozmiaruPodanie danych nie jest wymagane przez prawo lub umowę ani konieczne do zawarcia umowy. Nie ma obowiązku przekazywania danych. W przypadku niepodania danych nie będziemy w stanie zaoferować porady dotyczącej rozmiaru.90 dni
AB Tasty SAS
Dane HTTP AB-TastyDane protokołu wymagane ze względów technicznych podczas stosowania testowania A/B używanego na stronie internetowej za pośrednictwem Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)). Są to adres IP, typ i wersja przeglądarki internetowej, liczba przeglądanych stron, liczba wizyt, kolejność odwiedzin, czas trwania wizyty, działania interaktywne, takie jak zapełnianie/opróżnianie koszyka rejestrowanie korzystania z poszczególnych stron internetowych itp.Użytkownicy strony internetowej.Podanie danych nie jest wymagane ustawowo ani umownie, nie jest też konieczne do zawarcia umowy. Nie ma obowiązku udostępniania tych danych. W przypadku nieudostępnienia tych danych nie będziemy mogli Ci oferować zoptymalizowanego lub spersonalizowanego wyglądu strony internetowej.Adres IP jest przekazywany do AB Tasty i konwertowany na lokalizację. Adres IP nie jest przechowywany w AB Tasty i służy wyłącznie do identyfikacji lokalizacji. Pozostałe dane nie są przechowywane przez nas, lecz tylko w przeglądarce użytkownika w plikach cookie AB-Tasty (patrz poniżej – dane plików cookie AB Tasty). Dane te przechowujemy ponadto w formie zanonimizowanej na potrzeby analizy do celów statystycznych.
Dane plików cookie AB TastyDane przechowywane w plikach cookie na urządzeniu końcowym użytkownika na potrzeby narzędzia do śledzenia aktywności w sieci AB Tasty. Należy do nich unikalny nr ID do (ponownego) rozpoznania, identyfikatory testów i wariantów oraz znaczniki czasu. (Sekcja H.III. zawiera bardziej szczegółowe informacje dotyczące zawartości stosowanych plików cookie.) Użytkownicy strony internetowej.Podanie danych nie jest wymagane ustawowo ani umownie, nie jest też konieczne do zawarcia umowy. Nie ma obowiązku udostępniania tych danych. W przypadku nieudostępnienia tych danych nie będziemy mogli Ci oferować zoptymalizowanego lub spersonalizowanego wyglądu strony internetowej. 13 miesięcy lub dane są zapisywane tymczasowo w przeglądarce użytkownika na czas trwania sesji danego użytkownika.
2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych
Cel przetwarzania danych osobowychKategorie przetwarzanych danych osobowychZautomatyzowane podejmowanie decyzjiPodstawa prawna lub prawnie uzasadnione interesyOdbiorca
Adnymics GmbH
Rejestracja i analiza zachowania użytkowników związanego z kliknięciami i nawyków zakupowych pozwala w przypadku złożenia zamówienia stworzyć dla użytkownika dodawaną do przesyłki ulotkę zawierającą spersonalizowane rekomendacje produktów, jeśli użytkownik jest uczestnikiem naszego programu lojalnościowego i podczas składania zamówienia był zalogowany na swoim koncie klienta. Na podstawie Twoich zachowań jako użytkownika tworzony jest profil użytkownika w celu określenia Twojego zainteresowania naszymi produktami. W celu dostarczenia Ci wraz z zamówieniem dodawanej do przesyłki spersonalizowanej ulotki zapisujemy określone w ten sposób zainteresowania jako dane dotyczące kategorii (np. ostatnio kliknięta kategoria lub produkty dodane do koszyka), ale nie unikalne ścieżki kliknięć, w Twoim profilu klienta, który prowadzimy dla Ciebie jako uczestnika programu lojalnościowego (sekcja E). Wykorzystujemy do tych celów pliki cookie. (Sekcja H.III. zawiera bardziej szczegółowe informacje dotyczące celów stosowania plików cookie.) Dane HTTP Adnymics, dane plików cookie Adnymics, dane profilu AdnymicsNie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (zgoda).Adnymics GmbH
epoq
Zwracanie się do użytkownika poprzez rekomendacje produktów w określonych miejscach w sklepie internetowym. W tym celu rejestrujemy zachowanie użytkowników na naszej stronie internetowej i analizujemy je w pseudonimowej formie. Użytkownicy strony internetowej są oznaczani pseudonimami, aby można ich było rozpoznać przy ponownej wizycie na naszej stronie internetowej. Na podstawie tych informacji tworzone są pseudonimowe profile użytkowników. Pseudonimowe profile użytkowników nie są łączone z danymi właściciela pseudonimu. Celem tej procedury jest ponowne zwrócenie uwagi użytkownika, który już wcześniej wykazał zainteresowanie stroną internetową lub produktem, na ten produkt, aby zwiększyć skuteczność reklamy, a tym samym współczynnika klikalności lub konwersji (np. wskaźnik zamówień). Epoq oferuje przy tym różne możliwości analizy. (Sekcja G.III. zawiera bardziej szczegółowe informacje dotyczące celów stosowania plików cookie.) Dane HTTP epoq, dane plików cookie epoq, dane profilu epoqNie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (zgoda).epoq
Zwracanie się do użytkownika na podstawie lokalizacji W tym celu rejestrujemy lokalizację użytkownika na naszej stronie internetowej i analizujemy je w pseudonimizowanej formie. Na podstawie informacji o lokalizacji można na przykład wzbogacić dane o pogodzie. Dane HTTP epoq, dane plików cookie epoq, dane profilu epoqNie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zgoda).epoq
SAIZ
Udostępnienie narzędzia doradcy rozmiaru na stronie internetowej: Rozmiary dla określonych kategorii odzieży są rekomendowane użytkownikowi naszego narzędzia doradcy rozmiaru po jednorazowym wprowadzeniu jego danych w oparciu o rzeczywiste dane dotyczące kroju dostarczone przez MARC O'POLO Saiz Form. W tym celu, w tym w celu zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej wykorzystywanej do dostarczania narzędzia doradcy ds. rozmiarów, dane są przetwarzane pseudonimowo tymczasowo na naszym serwerze internetowym w celu dostarczenia użytkownikowi narzędzia doradcy ds. rozmiarów. W tym celu informacje o korzystaniu z narzędzia Size Advisor Tool są przechowywane w plikach cookie (🡪 sekcja H) na urządzeniu końcowym użytkownika. Jeśli chcesz, możesz usunąć dane przechowywane w plikach cookie przez nas i na swoim urządzeniu końcowym w dowolnym momencie za pośrednictwem naszego banera plików cookie. Politykę prywatności Saiz można znaleźć tutaj: https://www.saiz.io/datenschutzDane Saiz HTTP, dane Saiz Cookies, dane Size AdvisorNie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (zgoda).SAIZ GmbH
AB Tasty
Optymalizacja strony internetowej dla lepszego doświadczenia użytkownika. Gromadzenie danych i korzystanie z narzędzia jest konieczne z technicznego punktu widzenia, aby umożliwić nam stałą optymalizację funkcji, sposób prezentowania i przejrzystość niezbędnych informacji dla odwiedzających nasz sklep. Użytkownikom przedstawiany jest wariant z odpowiednimi optymalizacjami, aby dowiedzieć się, czy dany wariant jest dla nich bardziej korzystny. Dane HTTP AB Tasty, dane plików cookie AB TastyNie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zgoda).AB Tasty
3. Szczegóły dotyczące odbiorców danych osobowych i przekazywania danych osobowych do państw trzecich i/lub organizacji międzynarodowych
OdbiorcaRola odbiorcyPrzekazywanie do państw trzecich i/lub organizacji międzynarodowych Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony albo odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia dotyczące przekazywania danych do państw trzecich i/lub organizacji międzynarodowych
Adnymics GmbH
adnymics GmbH Denisstr. 1b 80335 Monachium Podmiot przetwarzającyUE.-
Epoq
Epoq epoq internet services GmbH ⋅ Willy-Brandt-Straße 3 ⋅ 76275 Ettlingen Podmiot przetwarzającyUE
SAIZ
SAIZ GmbH Nostiltzstr. 23, 10961 Berlin Podmiot przetwarzający.UE-
AB Tasty
AB TASTY SAS 3 impasse de la Planchette F-75003 Paryż Podmiot przetwarzający.UE i USA.Brak wydanej przez Komisję UE decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w myśl art. 45 ust. 3 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. AB Tasty posiada standardowe klauzule umowne (SSC), które zostały zatwierdzone zgodnie z art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Korzystanie z formularzy kontaktowych online

Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość nawiązania kontaktu z nami za pośrednictwem formularzy kontaktowych. Informacje podawane przez Ciebie w formularzu kontaktowym przetwarzamy w celu opracowania zapytania, na przykład dotyczącego dostępności określonych artykułów. W razie potrzeby przechowujemy te informacje również w celach dowodowych w razie ewentualnej konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych albo w celu wypełnienia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów ustawowych, a w szczególności z prawa handlowego i podatkowego.

Podczas korzystania z formularzy kontaktowych na naszej stronie internetowej przeglądarka używana na urządzeniu końcowym wysyła na serwer naszej strony internetowej pewne informacje niezbędne ze względów technicznych, takie jak np. Twój adres IP. Przetwarzamy te dane w celu zapewnienia dostępności formularzy kontaktowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury IT wykorzystywanej do udostępniania formularza.

Poniżej można znaleźć szczegółowe informacje na ten temat:

1. Szczegóły dotyczące przetwarzanych danych osobowych
Kategorie przetwarzanych danych osobowychDane osobowe zawarte w kategoriachŹródła danychObowiązek podania danychOkres przechowywania
Dane HTTP formularza kontaktowego.Dane protokołu wymagane ze względów technicznych podczas wywoływania formularzy kontaktowych na stronie internetowej za pośrednictwem Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)). Są to adres IP, typ i wersja przeglądarki internetowej, używany system operacyjny, wywoływana strona, poprzednio odwiedzona strona (referencyjny adres URL), a także data i godzina wywołania, poprzednio odwiedzona strona (referencyjny adres URL), a także data i godzina wywołania. Użytkownicy strony internetowej.Podanie danych nie jest wymagane ustawowo ani umownie, nie jest też konieczne do zawarcia umowy. Nie ma obowiązku udostępniania tych danych. W przypadku nieudostępnienia tych danych nie będziemy mogli zapewnić dostępności wywoływanej zawartości strony internetowej. Dane są przechowywane w sposób umożliwiający identyfikację osób, których dane dotyczą, w plikach dziennika serwera, przez okres maksymalnie 7 dni, chyba że wystąpi zdarzenie mające wpływ na bezpieczeństwo danych (np. atak DDoS). W przypadku wystąpienia zdarzenia istotnego dla bezpieczeństwa pliki dziennika serwera są przechowywane do momentu usunięcia i całkowitego wyjaśnienia tego zdarzenia.
Dane formularza kontaktowego.Dane, które podajesz w formularzach kontaktowych na tej stronie internetowej. Są to informacje, które nam udostępniasz w poszczególnych formularzach kontaktowych na stronie internetowej. Mogą to być przede wszystkim następujące dane: imię i nazwisko, data urodzenia, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz treść Twojego zapytania. Użytkownicy strony internetowej.Podanie danych nie jest wymagane ustawowo ani umownie, nie jest też konieczne do zawarcia umowy. Nie ma obowiązku udostępniania tych danych. W przypadku nieudostępnienia tych danych nie będziemy mogli opracowywać Twoich zapytań. Dane są przechowywane do momentu zakończenia opracowywania Twojego zapytania. Dane te możemy ponadto przechowywać w celach dowodowych w razie ewentualnej konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych przez okres przejściowy wynoszący trzy lata począwszy od końca roku, w którym zostały nam przez Ciebie udostępnione, a w przypadku ewentualnych sporów prawnych aż do momentu ich zakończenia. Ponadto dane te przechowujemy również w zakresie, w jakim istnieje obowiązek przechowywania danych wynikający z przepisów ustawowych, a w szczególności z prawa handlowego i podatkowego. W zależności od rodzaju dokumentu obowiązek przechowywania wynikający z prawa handlowego i podatkowego może wynosić od sześciu do dziesięciu lat (§ 147 niemieckiej ordynacji podatkowej (AO), § 257 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB)).
2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych
Cel przetwarzania danych osobowychKategorie przetwarzanych danych osobowychZautomatyzowane podejmowanie decyzjiPodstawa prawna lub prawnie uzasadnione interesyOdbiorca
Zapewnienie dostępności naszych formularzy kontaktowych na stronie internetowej. W tym celu dane HTTP są tymczasowo przetwarzane na naszym serwerze internetowym. Dane HTTP formularza kontaktowego.Nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (ważenie interesów). Nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu dostępności treści strony internetowej wywołanych przez użytkownika. Dostawca usług hostingowych.
Zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury IT wykorzystywanej do udostępniania formularza, w szczególności do wykrywania, usuwania i niezawodnego dokumentowania usterek (np. ataków DDoS). W tym celu dane są tymczasowo przechowywane i analizowane w plikach dziennika na naszym serwerze internetowym. Dane HTTP formularza kontaktowego.Nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (ważenie interesów). Nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu bezpieczeństwa infrastruktury IT wykorzystywanej do udostępniania formularza, w szczególności do wykrywania, usuwania i niezawodnego dokumentowania usterek (np. ataków DDoS). Dostawca usług hostingowych.
Opracowanie Twojego zapytania.Dane formularza kontaktowego.Nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Jeśli Twoje zapytanie dotyczy umowy, której jesteś stroną, albo podjęcia działań przed zawarciem umowy: Art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy). W pozostałych przypadkach: Art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (ważenie interesów). W tym przypadku nasz uzasadniony interes prawny polega na przetwarzaniu Twojego zapytania. Dostawca usług związanych z obsługą klienta.
Przechowywanie i przetwarzanie w celach dowodowych w razie ewentualnej konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.Dane formularza kontaktowego.Nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (ważenie interesów). Nasz prawnie uzasadniony interes stanowi ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń prawnych. Dostawca usług związanych z obsługą klienta.
Przechowywanie danych w celu wypełnienia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów ustawowych, a w szczególności z prawa handlowego i podatkowego. W zależności od rodzaju dokumentu obowiązek przechowywania wynikający z prawa handlowego i podatkowego może wynosić od sześciu do dziesięciu lat (§ 147 niemieckiej ordynacji podatkowej (AO), § 257 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB)). Dane formularza kontaktowego.Nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (wypełnienie obowiązków prawnych).Dostawca usług związanych z obsługą klienta.
3. Szczegóły dotyczące odbiorców danych osobowych i przekazywania danych osobowych do państw trzecich i/lub organizacji międzynarodowych
OdbiorcaRola odbiorcyPrzekazywanie do państw trzecich i/lub organizacji międzynarodowychDecyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony albo odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia dotyczące przekazywania danych do państw trzecich i/lub organizacji międzynarodowych
Dostawca usług hostingowych. (obecnie: ABOUT YOU GmbH, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Niemcy). Podmiot przetwarzający.UE i USA.Brak wydanej przez Komisję UE decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w myśl art. 45 ust. 3 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. ABOUT YOU posiada standardowe klauzule umowne (SSC), które zostały zatwierdzone zgodnie z art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Dostawca usług związanych z obsługą klienta. (obecnie:Ströer X GmbH, Georgiring 3, 04103 Leipzig) Podmiot przetwarzający.UE.-

C. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów naszego sklepu internetowego

Ogólne informacje o przetwarzaniu danych osobowych klientów naszego sklepu internetowego

Na naszej stronie internetowej masz możliwość korzystania z naszych sklepów internetowych MARC O’POLO, które są dostępne w różnych wersjach krajowych za pośrednictwem adresów URL właściwych dla poszczególnych krajów (np. dla Niemiec: www.marc-o-polo.com/de-de/) (dalej: „sklepy krajowe”).  Przegląd poszczególnych sklepów krajowych znajduje się w części A, pkt. 1.1. naszych OWH. Sklepy krajowe występują w dalszej części dokumentu pod wspólną nazwą „sklep internetowy”.

W celu zapewnienia dostępności różnych funkcji w naszym sklepie internetowym, zawierania, realizacji i unieważniania umów kupna-sprzedaży, wysyłki wiadomości e-mail zawierających reklamy własnych podobnych produktów zgodnie z warunkami określonymi w § 7 ust. 3 niemieckiej ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (UWG), zagwarantowania bezpieczeństwa infrastruktury IT wykorzystywanej do zapewnienia dostępności sklepu internetowego, zarządzania i dochodzenia naszych roszczeń z tytułu ceny zakupu, zapewnienia dostępności funkcji oceny, dokonywania analizy ryzyka oszustwa i oceny zdolności kredytowej w trakcie i po zakończeniu procedury składania zamówienia, przeprowadzania ankiet konsumenckich na potrzeby badania rynku oraz w celach dowodowych i w celu wypełnienia ustawowego obowiązku przechowywania danych podczas korzystania z naszego sklepu internetowego przetwarzamy różne dane osobowe, na przykład Twoje dane, które udostępniłeś nam w formularzu zamówienia.

W naszym sklepie internetowym możesz składać zamówienia „jako gość” lub za pośrednictwem konta klienta. Z naszego konta klienta w sklepie krajowym Niemcy mogą korzystać wyłącznie uczestnicy Programu Lojalnościowego MARC O’POLO MEMBERS. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników Programu Lojalnościowego, w tym korzystania z konta klienta, opisano w sekcji E niniejszych informacji o ochronie danych.

Poniżej można znaleźć szczegółowe informacje na ten temat:

Szczegóły dotyczące przetwarzanych danych osobowych

Kategorie przetwarzanych danych osobowychDane osobowe zawarte w kategoriachŹródła danychObowiązek podania danychOkres przechowywania
Dane HTTPDane protokołu wymagane ze względów technicznych podczas wywoływania sklepu internetowego na stronie internetowej za pośrednictwem Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)). Są to adres IP, typ i wersja przeglądarki internetowej, używany system operacyjny, wywoływana strona, poprzednio odwiedzona strona (referencyjny adres URL), data i godzina wywołania. Użytkownicy sklepu internetowegoPodanie danych nie jest wymagane ustawowo ani umownie, nie jest też konieczne do zawarcia umowy. Nie ma obowiązku udostępniania tych danych. W przypadku nieudostępnienia tych danych nie będziemy mogli zapewnić dostępności wywoływanej zawartości strony internetowej. Dane są przechowywane w sposób umożliwiający identyfikację osób, których dane dotyczą, w plikach dziennika serwera, przez okres maksymalnie 7 dni, chyba że wystąpi zdarzenie mające wpływ na bezpieczeństwo danych (np. atak DDoS). W przypadku wystąpienia zdarzenia istotnego dla bezpieczeństwa pliki dziennika serwera są przechowywane do momentu usunięcia i całkowitego wyjaśnienia tego zdarzenia.
Dane koszykaDane dotyczące produktów wkładanych do koszyka w sklepie internetowym. Są to: nazwa artykułu, numer artykułu, liczba, rozmiar, kolor, cena, waluta. Użytkownicy sklepu internetowegoPodanie danych jest konieczne do zawarcia umowy. Nie ma obowiązku udostępniania tych danych. W przypadku nieudostępnienia tych danych nie będziesz mógł zakupić żadnych artykułów w naszym sklepie internetowym. Przed złożeniem zamówienia: danych tych nie przechowujemy w naszych systemach w sposób trwały, a jedynie tymczasowo w momencie udostępniania strony internetowej (np. w celu wyświetlenia zawartości koszyka). Dane są zapisywane tymczasowo w przeglądarce użytkownika na czas trwania sesji danego użytkownika. Po złożeniu zamówienia: Dane są przechowywane do momentu całkowitej realizacji Twojego zamówienia, tzn. do momentu wysyłki towaru. Dane te możemy ponadto przechowywać w celach dowodowych w razie ewentualnej konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych przez okres przejściowy wynoszący trzy lata począwszy od końca roku, w którym nam je udostępniłeś, a w przypadku ewentualnych sporów prawnych aż do momentu ich zakończenia. Ponadto dane te przechowujemy również w zakresie, w jakim istnieje obowiązek przechowywania danych wynikający z przepisów ustawowych, a w szczególności z prawa handlowego i podatkowego. W zależności od rodzaju dokumentu obowiązek przechowywania wynikający z prawa handlowego i podatkowego może wynosić od sześciu do dziesięciu lat (§ 147 niemieckiej ordynacji podatkowej (AO), § 257 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB)).
Dane kontaktoweDane, które podajesz nam w ramach procesu zamówienia w celu nawiązania kontaktu na potrzeby realizacji zamówienia. Mogą to być przede wszystkim następujące dane: forma grzecznościowa, nazwisko, imię, adres pocztowy, numer telefonu oraz adres e-mail. Użytkownicy sklepu internetowegoPodanie danych oznaczonych w procesie zamawiania jako obowiązkowe jest konieczne do zawarcia umowy. Nie ma obowiązku udostępniania tych danych. W przypadku nieudostępnienia tych danych nie będzie możliwości zawarcia umowy. Dane są przechowywane do momentu całkowitej realizacji Twojego zamówienia, tzn. do momentu wysyłki towaru. Dane te możemy ponadto przechowywać w celach dowodowych w razie ewentualnej konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych przez okres przejściowy wynoszący trzy lata począwszy od końca roku, w którym nam je udostępniłeś, a w przypadku ewentualnych sporów prawnych aż do momentu ich zakończenia. Ponadto dane te przechowujemy również w zakresie, w jakim istnieje obowiązek przechowywania danych wynikający z przepisów ustawowych, a w szczególności z prawa handlowego i podatkowego. W zależności od rodzaju dokumentu obowiązek przechowywania wynikający z prawa handlowego i podatkowego może wynosić od sześciu do dziesięciu lat (§ 147 niemieckiej ordynacji podatkowej (AO), § 257 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB)).
Dane dotyczące wysyłkiDane, które podajesz nam w ramach procesu zamawiania w celu realizacji wysyłki zamówionych artykułów. Należy do nich wybrany przez Ciebie sposób wysyłki oraz ewentualnie podany przez Ciebie adres dostawy, jeśli jest inny niż adres rozliczeniowy. Użytkownicy sklepu internetowegoPodanie danych jest konieczne do zawarcia umowy. Nie ma obowiązku udostępniania tych danych. W przypadku nieudostępnienia tych danych nie będziesz mógł zakupić żadnych artykułów w naszym sklepie internetowym. Przechowujemy te dane do momentu całkowitej realizacji Twojego zamówienia, tzn. do momentu wysyłki towaru. Dane te możemy ponadto przechowywać w celach dowodowych w razie ewentualnej konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych przez okres przejściowy wynoszący trzy lata począwszy od końca roku, w którym nam je udostępniłeś, a w przypadku ewentualnych sporów prawnych aż do momentu ich zakończenia. Ponadto dane te przechowujemy również w zakresie, w jakim istnieje obowiązek przechowywania danych wynikający z przepisów ustawowych, a w szczególności z prawa handlowego i podatkowego. W zależności od rodzaju dokumentu obowiązek przechowywania wynikający z prawa handlowego i podatkowego może wynosić od sześciu do dziesięciu lat (§ 147 niemieckiej ordynacji podatkowej (AO), § 257 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB)).
Dane dotyczące płatnościDane, które podajesz nam w celu dokonania płatności za zamówione artykuły. Zależą one od wybranej przez Ciebie metody płatności. W zależności od metody płatności może to być numer IBAN, numer BIC lub adres rozliczeniowy. Użytkownicy sklepu internetowegoPodanie danych oznaczonych w procesie zamawiania jako obowiązkowe jest konieczne do zawarcia umowy. Nie ma obowiązku udostępniania tych danych. W przypadku nieudostępnienia obowiązkowych danych nie będzie możliwości zawarcia umowy. Dane są przechowywane do momentu całkowitej realizacji Twojego zamówienia, tzn. do momentu wysyłki towaru. Dane te możemy ponadto przechowywać w celach dowodowych w razie ewentualnej konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych przez okres przejściowy wynoszący trzy lata począwszy od końca roku, w którym nam je udostępniłeś, a w przypadku ewentualnych sporów prawnych aż do momentu ich zakończenia. Ponadto dane te przechowujemy również w zakresie, w jakim istnieje obowiązek przechowywania danych wynikający z przepisów ustawowych, a w szczególności z prawa handlowego i podatkowego. W zależności od rodzaju dokumentu obowiązek przechowywania wynikający z prawa handlowego i podatkowego może wynosić od sześciu do dziesięciu lat (§ 147 niemieckiej ordynacji podatkowej (AO), § 257 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB)).
Dane dotyczące zamówieniaInformacje o Twoim zamówieniu. Są to dane dotyczące zakupionych artykułów (nazwa artykułu, numer artykułu, cena, waluta, numer zamówienia), użyta wersja Store, data i godzina zakupu, wybrana metoda płatności i wysyłki, status zamówienia. Generowane we własnym zakresie-Dane są przechowywane do momentu całkowitej realizacji Twojego zamówienia, tzn. do momentu wysyłki towaru. Dane te możemy ponadto przechowywać w celach dowodowych w razie ewentualnej konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych przez okres przejściowy wynoszący trzy lata począwszy od końca roku, w którym nam je udostępniłeś, a w przypadku ewentualnych sporów prawnych aż do momentu ich zakończenia. Ponadto dane te przechowujemy również w zakresie, w jakim istnieje obowiązek przechowywania danych wynikający z przepisów ustawowych, a w szczególności z prawa handlowego i podatkowego. W zależności od rodzaju dokumentu obowiązek przechowywania wynikający z prawa handlowego i podatkowego może wynosić od sześciu do dziesięciu lat (§ 147 niemieckiej ordynacji podatkowej (AO), § 257 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB)).
Dane dotyczące dłużnikówDane, które przetwarzamy w celu zarządzania naszymi należnościami z tytułu ceny zakupu w naszym wewnętrznym systemie zarządzania dłużnikami. Są to w szczególności informacje dotyczące aktualnych otwartych pozycji, płatności przychodzących, poziomów monitowania, bieżących procesów windykacji, zwrotów. Dostawcy usług płatniczych, firmy windykacyjne, generowane we własnym zakresie- u całkowitej realizacji Twojego zamówienia, tzn. do momentu wysyłki towaru. Dane te możemy ponadto przechowywać w celach dowodowych w razie ewentualnej konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych przez okres przejściowy wynoszący trzy lata począwszy od końca roku, w którym nam je udostępniłeś, a w przypadku ewentualnych sporów prawnych aż do momentu ich zakończenia. Ponadto dane te przechowujemy również w zakresie, w jakim istnieje obowiązek przechowywania danych wynikający z przepisów ustawowych, a w szczególności z prawa handlowego i podatkowego. W zależności od rodzaju dokumentu obowiązek przechowywania wynikający z prawa handlowego i podatkowego może wynosić od sześciu do dziesięciu lat (§ 147 niemieckiej ordynacji podatkowej (AO), § 257 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB)).
Dane wiadomości e-mail dotyczących transakcjiInformacje z wiadomości e-mail dotyczących transakcji, które wysyłamy w celu realizacji (anulowania) Twojego zamówienia (np. potwierdzenie wpłynięcia zamówienia). Należą do nich treść i godzina wysłania wiadomości e-mail dotyczących transakcji. Generowane we własnym zakresie-Dane są przechowywane do momentu całkowitej realizacji Twojego zamówienia. W szczególności dotyczy to również ewentualnego anulowania zamówienia. Dane te możemy ponadto przechowywać w celach dowodowych w razie ewentualnej konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych przez okres przejściowy wynoszący trzy lata począwszy od końca roku, w którym nam je udostępniłeś, a w przypadku ewentualnych sporów prawnych aż do momentu ich zakończenia. Ponadto dane te przechowujemy również w zakresie, w jakim istnieje obowiązek przechowywania danych wynikający z przepisów ustawowych, a w szczególności z prawa handlowego i podatkowego. W zależności od rodzaju dokumentu obowiązek przechowywania wynikający z prawa handlowego i podatkowego może wynosić od sześciu do dziesięciu lat (§ 147 niemieckiej ordynacji podatkowej (AO), § 257 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB)).
Wartości zamówień i zwrotówEwentualne powody zwrotu podane w ramach zwrotu.Użytkownicy sklepu internetowegoPodanie danych nie jest wymagane ustawowo ani umownie, nie jest też konieczne do zawarcia umowy. Nie ma obowiązku udostępniania tych danych. W przypadku nieudostępnienia tych danych nie będziemy mogli uwzględnić powodów zwrotu przy obliczaniu i ocenie wskaźnika zwrotów. Nie przechowujemy danych dotyczących powodów zwrotu na naszych systemach. Ustalony przez nas wskaźnik zwrotów przechowujemy przez 24 miesiące.
Suma zamówienia i suma cen zwróconych towarów, a także użyte dane kontaktowe, których potrzebujemy do ustalenia Twojego wskaźnika zwrotów. Przy obliczaniu Twojego wskaźnika zwrotów ustalamy procentowy udział Twoich zwrotów na podstawie całkowitej sumy zamówionych towarów, którą wygenerowałeś, dokonując zamówień w naszym sklepie internetowym. Generowane we własnym zakresie-
Dane dotyczące ocenyInformacje, które nam udostępniasz, dokonując oceny produktów. Należy do nich adres e-mail i dowolnie wybrana nazwa użytkownika. Użytkownicy sklepu internetowegoPodanie danych nie jest wymagane ustawowo ani umownie, nie jest też konieczne do zawarcia umowy. Nie ma obowiązku udostępniania tych danych. W przypadku nieudostępnienia tych danych nie będziemy mogli zapewnić dostępności funkcji oceny strony internetowej. Dane są przechowywane tak długo, jak długo Twoja ocena jest wyświetlana na naszej stronie internetowej. Dane te możemy ponadto przechowywać w celach dowodowych w razie ewentualnej konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych przez okres przejściowy wynoszący trzy lata począwszy od końca roku, w którym nam je udostępniłeś, a w przypadku ewentualnych sporów prawnych aż do momentu ich zakończenia. Ponadto dane te przechowujemy również w zakresie, w jakim istnieje obowiązek przechowywania danych wynikający z przepisów ustawowych, a w szczególności z prawa handlowego i podatkowego. W zależności od rodzaju dokumentu obowiązek przechowywania wynikający z prawa handlowego i podatkowego może wynosić od sześciu do dziesięciu lat (§ 147 niemieckiej ordynacji podatkowej (AO), § 257 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB)).
Dane dotyczące zdolności kredytowejInformacje dotyczące wiarygodności kredytowej naszych klientów. Należą do nich w szczególności dostarczane przez wywiadownie gospodarcze informacje dotyczące zdolności kredytowej bazujące na danych z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych i Rejestru Dłużników sądów rejonowych oraz zgłoszeniach wierzycieli lub przedstawicieli wierzycieli dotyczących naruszających umowę zachowań płatniczych. Wywiadownie gospodarcze-Przechowujemy te dane do momentu całkowitej realizacji Twojego zamówienia, tzn. do momentu wysyłki towaru. Dane te możemy ponadto przechowywać w celach dowodowych w razie ewentualnej konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych przez okres przejściowy wynoszący trzy lata począwszy od końca roku, w którym nam je udostępniłeś, a w przypadku ewentualnych sporów prawnych aż do momentu ich zakończenia. Ponadto dane te przechowujemy również w zakresie, w jakim istnieje obowiązek przechowywania danych wynikający z przepisów ustawowych, a w szczególności z prawa handlowego i podatkowego. W zależności od rodzaju dokumentu obowiązek przechowywania wynikający z prawa handlowego i podatkowego może wynosić od sześciu do dziesięciu lat (§ 147 niemieckiej ordynacji podatkowej (AO), § 257 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB)).
Są to również wygenerowane przez nas informacje dotyczące terminowego regulowania naszych wierzytelności oraz decyzje, jakie podejmujemy na podstawie przeprowadzonych analiz ryzyka oszustwa i ocen zdolności kredytowej, takie jak np. określenie limitów dla Twoich zakupów.Generowane we własnym zakresie
Dane pochodzące z badań rynkuInformacje, które gromadzimy w ramach ankiet konsumenckich przeprowadzanych w celu badania rynku, aby w zanonimizowanej formie analizować zadowolenie naszych klientów i ulepszać naszą ofertę. Użytkownicy sklepu internetowegoPodanie danych nie jest wymagane ustawowo ani umownie, nie jest też konieczne do zawarcia umowy. Nie ma obowiązku udostępniania tych danych. W przypadku nieudostępnienia tych danych nie będziemy mogli przeprowadzać ankiet i analiz wykorzystywanych do badań rynkowych. Dane te przechowujemy w pseudonimowej formie maksymalnie przez okres 38 miesięcy. Dane te przechowujemy ponadto w formie zanonimizowanej na potrzeby wewnętrznej analizy do celów statystycznych.
Dane dotyczące zarządzania reklamąInformacje o udzielonych przez Ciebie zgodach na reklamę oraz o ewentualnych sprzeciwach dotyczących reklamy. Są to przedmiot, data i godzina udzielenia zgody, adres IP urządzenia końcowego użytego do udzielenia zgody oraz przedmiot, data i godzina ewentualnego odwołania zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach reklamowych. Użytkownicy sklepu internetowegoPodanie danych nie jest wymagane ustawowo ani umownie, nie jest też konieczne do zawarcia umowy. Nie ma obowiązku udostępniania tych danych. W przypadku nieudostępnienia tych danych nie będziemy mogli uwzględniać Twoich zgód ew. sprzeciwów wobec reklam. Przechowujemy te dane tylko tak długo, jak długo obowiązuje zgoda lub tak długo, jak długo prowadzimy działania reklamowe bez konieczności udzielania zgody na podstawie udzielonych Ci informacji dotyczących tej reklamy. Dane te możemy ponadto przechowywać w celach dowodowych w razie ewentualnej konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych przez okres przejściowy wynoszący trzy lata począwszy od końca roku, w którym nastąpiło wycofanie zgody lub w którym zakończyliśmy wykonywanie działań reklamowych oraz w przypadku ewentualnych sporów prawnych aż do momentu ich zakończenia.
Wirtualne przykładowe dane.Informacje o wirtualnej przymierzalni, które gromadzimy na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika podczas sesji. Obejmuje to przedmiot, datę i godzinę wyrażenia zgody, adres IP urządzenia końcowego użytego do wyrażenia zgody, a także przedmiot, datę i godzinę cofnięcia zgody lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach reklamowych.Użytkownicy sklepu internetowego.Podanie danych nie jest wymagane przez prawo lub umowę ani konieczne do zawarcia umowy. Nie ma obowiązku przekazywania danych. W przypadku niepodania danych nie będziemy w stanie zapewnić użytkownikowi wirtualnego montażu. Przechowujemy te dane przez czas trwania sesji.

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych

Cel przetwarzania danych osobowychKategorie przetwarzanych danych osobowychZautomatyzowane podejmowanie decyzjiPodstawa prawna lub prawnie uzasadnione interesyOdbiorca
Zapewnienie dostępności funkcji naszego sklepu internetowego na stronie internetowej. W tym celu dane HTTP są tymczasowo przetwarzane na naszym serwerze internetowym. Dane HTTP, dane koszykaNie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (ważenie interesów). Nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu dostępności treści strony internetowej wywołanych przez użytkownika. Dostawca usług hostingowych.
Finalizowanie i realizacja umów kupna-sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego. Dotyczy to w szczególności realizacji płatności, wysyłki zamówionego towaru oraz wysyłki wiadomości e-mail dotyczących transakcji, aby powiadomić Cię o statusie Twojego zamówienia. Jeżeli jesteś uczestnikiem naszego Programu Lojalnościowego, możemy dołączyć do Twojej paczki dodatki, które tworzymy w oparciu o Twoje zachowanie podczas użytkowania naszej strony internetowej, pod warunkiem że w naszych ustawieniach prywatności i plików cookie została przez Ciebie udzielona zgoda na „personalizację” (sekcja B.IV) Dane koszyka, dane kontaktowe, dane dotyczące wysyłki, dane dotyczące płatności, dane dotyczące zamówienia, dane wiadomości e-mail dotyczących transakcji. Do tworzenia spersonalizowanych dodatków wykorzystujemy następujące dane: Nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy).Dostawca usług hostingowych, Arvato Distributions, parcelLab, dostawca systemowych i serwisowych usług pocztowych, dostawca usług transportowych, dostawca usług płatniczych.
Sprawdzanie zamówienia na podstawie ogólnych cech, takich jak wielkość zamówienia, adres dostawy inny niż adres na fakturze lub status nowego lub istniejącego klienta. Na podstawie zautomatyzowanych procedur sprawdzających dokonujemy wstępnej selekcji oferowanych Ci przez nas metod płatności, aby, w miarę możliwości, uniknąć ryzyka wystąpienia zaległości płatniczych. Ta procedura sprawdzająca jest przeprowadzana przed wybraniem przez Ciebie metody płatności, aby proces składania zamówienia przebiegał jak najsprawniej Dane kontaktowe, dane koszyka, dane dotyczące wysyłki.Następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji w oparciu o następującą logikę: Analiza zamówienia rozpoczyna się po podaniu Twoich danych kontaktowych i danych dotyczących wysyłki oraz kliknięciu na przycisk „dalej”, jeszcze zanim wyświetlimy metody płatności możliwe dla Twojego zamówienia. Zgodnie z określonymi wcześniej zasadami sprawdzamy, czy realizacja zamówienia wiąże się z ryzykiem wystąpienia zaległości płatniczych, tak aby można było zaoferować tylko bezpieczne metody płatności, tzn. na przykład brak możliwości zakupu na fakturę. Aby to zrobić, najpierw sprawdzamy Twoje dane kontaktowe i dane dotyczące wysyłki pod kątem poprawności podanego/podanych adresu/adresów. Dodatkowo analizujemy wartość zamówienia. W szczególności sprawdzamy, czy osiągnięty został maksymalny limit dotyczący zamówień lub czy składasz zamówienie jako nowy klient. Art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (ważenie interesów). Nasz prawnie uzasadniony interes stanowi maksymalna redukcja ryzyka wystąpienia zaległości płatniczych i zwiększenie doświadczenia klienta w procesie zamówienia.Dostawca usług hostingowych.
Udostępnienie metody płatności „zakup na fakturę”. W tym celu nasz usługodawca Infoscore Consumer Data GmbH (Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden) przeprowadza na nasze zlecenie ocena zdolności kredytowej (dalej „Infoscore”), jeśli została przez Ciebie wybrana metoda płatności „zakup na fakturę”. Dane kontaktowe, dane koszyka, dane dotyczące wysyłki, dane dotyczące zamówienia, dane dotyczące dłużników, wartości zamówień i zwrotów, dane dotyczące zdolności kredytowej.Następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji w oparciu o następującą logikę: Ocena zdolności kredytowej rozpoczyna się po wyrażeniu zgody na dokonanie oceny zdolności kredytowej wraz z zakończeniem procesu zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „zamawiam i płacę”. Ponadto Infoscore pozyskuje również informacje dotyczące zdolności kredytowej od wywiadowni gospodarczej i w tym celu przekazuje wywiadowni gospodarczej Twoje dane kontaktowe i dane dotyczące wysyłki. Informacja dotycząca zdolności kredytowej zawiera tzw. wartość punktową, która jest obliczana w oparciu o uznaną metodę matematyczno-statystyczną i może zostać wykorzystana do oceny ryzyka kredytowego. Na podstawie wartości punktowej przekazanej przez wywiadownię gospodarczą Infoscore ocenia ryzyko wystąpienia zaległości płatniczych. Następnie Infoscore przekazuje nam w zautomatyzowanej formie wynik analizy ryzyka oszustwa i oceny zdolności kredytowej, który interpretujemy zgodnie z ustalonymi zasadami i określamy, czy zamówienie może zostać zrealizowane przy pomocy wybranej metody płatności. Jeżeli kryteria analizy nie otrzymają wystarczającej oceny, nastąpi przekierowanie z powrotem do metod płatności. Umożliwimy wtedy wybranie wyłącznie bezpiecznych metod płatności (bez zakupu na fakturę). Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).Infoscore Consumer Data GmbH, wywiadownia gospodarcza.
Analiza ryzyka oszustwa po zakończeniu procesu zamówienia w celu uniknięcia ryzyka wystąpienia zaległości płatniczych. Na podstawie głównie zautomatyzowanych procedur sprawdzających podejmujemy decyzję, w jakim stopniu możemy zrealizować Twoje zamówienie w żądanym zakresie. Analiza ryzyka oszustw jest przeprowadzana na nasze zlecenie przez firmę Infoscore Consumer Data GmbH (Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden) (zwaną dalej „Infoscore”). Dane kontaktowe, dane koszyka, dane dotyczące wysyłki, dane dotyczące zamówienia, dane dotyczące dłużników, wartości zamówień i zwrotów.Następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji w oparciu o następującą logikę: Analiza ryzyka oszustwa rozpoczyna się wraz z zakończeniem procesu zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „zamawiam i płacę”. Zgodnie z określonymi wcześniej zasadami Infoscore sprawdza, czy realizacja zamówienia wiąże się z ryzykiem wystąpienia zaległości płatniczych, tak aby można było zaoferować tylko bezpieczne metody płatności, tzn. na przykład brak możliwości zakupu na fakturę. W tym celu Infoscore sprawdza najpierw Twoje dane kontaktowe i dane dotyczące wysyłki pod kątem Twojego wieku i poprawności podanego/podanych adresu/adresów. Infoscore analizuje również liczbę i wartość zamówień w określonym przedziale czasowym. Przede wszystkim sprawdza, w jakim stopniu do poprzednich zamówień wykorzystywane były Twoje dane kontaktowe i dane dotyczące wysyłki, na przykład, czy w krótkim okresie czasu do tego samego adresu rozliczeniowego podawano różne adresy e-mail. Infoscore sprawdza ponadto wygenerowane przez nas informacje dotyczące terminowego regulowania naszych wierzytelności oraz decyzje, jakie podjęliśmy na podstawie przeprowadzonych analiz ryzyka oszustwa, takie jak np. określenie limitów dla Twoich zakupów. W szczególności Infoscore sprawdza, czy osiągnięty został maksymalny limit dotyczący zamówień, a także Twój wskaźnik zwrotów wygenerowany na podstawie wartości zamówień i zwrotów oraz określa na podstawie naszych danych dotyczących dłużników, czy istnieją obecnie otwarte pozycje, poziomy monitowania lub bieżące procesy windykacyjne i na jaką opiewają wysokość. Przy obliczaniu Twojego wskaźnika zwrotów ustalamy procentowy udział Twoich zwrotów na podstawie całkowitej sumy zamówionych towarów, która została przez Ciebie wygenerowana podczas dokonania zamówień w naszym sklepie internetowym. Na podstawie opisanych powyżej kontroli Infoscore ocenia ryzyko wystąpienia zaległości płatniczych. Następnie Infoscore przekazuje nam w zautomatyzowanej formie wynik analizy ryzyka oszustwa, który interpretujemy zgodnie z ustalonymi zasadami i określamy, czy zamówienie może zostać zrealizowane przy pomocy wybranej metody płatności. Jeżeli kryteria analizy nie otrzymają wystarczającej oceny, nastąpi przekierowanie z powrotem do metod płatności. Umożliwimy wtedy wybranie wyłącznie bezpiecznych metod płatności (bez zakupu na fakturę). Art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (ważenie interesów). Nasz prawnie uzasadniony interes stanowi maksymalna redukcja ryzyka wystąpienia zaległości płatniczych.Infoscore Consumer Data GmbH.
Wysyłanie wiadomości e-mail zawierających reklamę własnych podobnych produktów do klientów, którzy podali nam swój adres e-mail w ramach zamówienia w sklepie internetowym i zostali przy tym jasno i wyraźnie poinformowani, że w każdej chwili mogą się sprzeciwić takiemu wykorzystywaniu adresu e-mail bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż koszty transmisji według taryfy podstawowej. O prawie do sprzeciwu informujemy również przy każdym wykorzystaniu adresu e-mail, tzn. w każdej wiadomości e-mail z poleceniem produktu. Do reklamowania własnych podobnych produktów wykorzystujemy informacje dotyczące Twoich dotychczasowych zakupów zawarte w danych wiadomości e-mail dotyczących transakcji, aby zagwarantować, że będziesz otrzymywać tylko takie reklamy, które odpowiadają Twoim zainteresowaniom. Dane kontaktowe, dane wiadomości e-mail dotyczących transakcji, dane dotyczące zarządzania reklamami.Nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (ważenie interesów). Nasz prawnie uzasadniony interes stanowi wykorzystywanie adresu e-mail na potrzeby bezpośredniej reklamy własnych podobnych towarów zgodnie z warunkami określonymi w § 7 ust. 3 niemieckiej ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (UWG). Emarsys Interactive Services GmbH
Przeprowadzanie ankiet konsumenckich na potrzeby badania rynku oraz pseudonimowej analizy danych pochodzących z badań rynkowych na potrzeby dalszego rozwoju i ulepszania treści naszej oferty. Dane pochodzące z badań rynku.Nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Ważenie interesów (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Nasz prawnie uzasadniony interes stanowi dalszy rozwój i ulepszanie naszej oferty.Agencja badawcza.
Zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury IT wykorzystywanej do udostępniania sklepu internetowego, w szczególności do wykrywania, usuwania i niezawodnego dokumentowania usterek (np. ataków DDoS). W tym celu dane są tymczasowo przechowywane i analizowane w plikach dziennika na naszym serwerze internetowym. Dane HTTP, dane koszyka. Nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (ważenie interesów). Nasz prawnie uzasadniony interes stanowi zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury IT wykorzystywanej do udostępniania sklepu internetowego, w szczególności do wykrywania, usuwania i niezawodnego dokumentowania usterek (np. ataków DDoS). Dostawca usług hostingowych.
Zarządzanie i dochodzenie naszych roszczeń z tytułu ceny zakupu.Dane kontaktowe, dane dotyczące dłużnikówNie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (wykonanie umowy).Firma windykacyjna
Rozwiązywanie umów w przypadku odstąpienia od umowy lub z innych powodów.Dane kontaktowe, dane dotyczące wysyłki, dane dotyczące płatności, dane dotyczące zamówienia, dane wiadomości e-mail dotyczących transakcji, dane dłużnika.Nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (ważenie interesów). Nasz prawnie uzasadniony interes stanowi rozwiązywanie umów kupna-sprzedaży. Dostawca przesyłek.
Zapewnienie dostępności funkcji oceny. Podane przez Ciebie dane oraz Twoja ocena są sprawdzane, a po pomyślnej weryfikacji publikowane na naszej stronie internetowej. Ocena jest przy tym wyświetlana wyłącznie pod wybraną przez Ciebie nazwą użytkownika. O publikacji poinformujemy Cię za pośrednictwem wiadomości e-mail. Dane dotyczące ocenyNie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (ważenie interesów). Nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu dostępności funkcji strony internetowej wywołanych przez użytkownika. Dostawca usług hostingowych.
Przechowywanie i przetwarzanie w celach dowodowych w razie ewentualnej konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.Dane HTTP, dane kontaktowe, dane dotyczące płatności, dane dotyczące zamówień, dane dotyczące koszyka, dane dotyczące wysyłki, dane wiadomości e-mail dotyczących transakcji, dane dotyczące dłużników, dane dotyczące zdolności kredytowej, dane dotyczące oceny, dane dotyczące zarządzania reklamami.Nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (ważenie interesów). Nasz prawnie uzasadniony interes stanowi ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń prawnych. Dostawca usług hostingowych.
Przechowywanie danych w celu wypełnienia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów ustawowych, a w szczególności z prawa handlowego i podatkowego. W zależności od rodzaju dokumentu obowiązek przechowywania wynikający z prawa handlowego i podatkowego może wynosić od sześciu do dziesięciu lat (§ 147 niemieckiej ordynacji podatkowej (AO), § 257 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB)). Dane kontaktowe, dane dotyczące płatności, dane dotyczące zamówień, dane dotyczące koszyka, dane dotyczące wysyłki, dane wiadomości e-mail dotyczących transakcji, dane dotyczące dłużników, dane dotyczące oceny.Nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (wypełnienie obowiązków prawnych).Dostawca usług hostingowych.
Udostępnienie przypomnienia o dostępności produktu.Adres e-mail (dane kontaktowe), dane dotyczące zarządzania reklamamiNie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zgoda). Dostawca usług hostingowych.
Udostępnienie opcji wirtualnej przymiarki. Klikając przycisk ""Zgadzam się"", użytkownik udziela Fittingbox dostępu do swojej kamery internetowej.Wirtualne przykładowe dane.Nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Artykuł 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda).Pudełko montażowe.

Szczegóły dotyczące odbiorców danych osobowych i przekazywania danych osobowych do państw trzecich i/lub organizacji międzynarodowych

OdbiorcaRola odbiorcyPrzekazywanie do państw trzecich i/lub organizacji międzynarodowychDecyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony albo odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia dotyczące przekazywania danych do państw trzecich i/lub organizacji międzynarodowych
Dostawca usług hostingowych. (obecnie: ABOUT YOU GmbH, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Niemcy). Podmiot przetwarzający.UE i USA.Brak wydanej przez Komisję UE decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w myśl art. 45 ust. 3 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. About you posiada standardowe klauzule umowne (SSC), które zostały zatwierdzone zgodnie z art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Dostawca usług płatniczychAdministrator.UE.-
Dostawca przesyłekAdministrator.UE.-
parcelLab GmbH Schillerstr. 23a, 80336 Monachium, Niemcy Podmiot przetwarzający.UE.-
Arvato SE An der Autobahn 22, 33333 Gütersloh, Niemcy Podmiot przetwarzający.UE.-
Infoscore Consumer Data GmbH part of Arvato Financial Services Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden Podmiot przetwarzający.UE.-
Wywiadownia gospodarcza (obecnie: Informa Solutions GmbH part of Experian Ltd., Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, Niemcy Administrator.UE.-
Firma windykacyjna (obecnie: Niemcy i Holandia: Paigo GmbH, Forderungsmanagement GmbH & Co. KG, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden Austria: infoscore austria GmbH, Weyringergasse 1, 1040 Wiedeń Szwajcaria: infoscore Inkasso AG, Ifangstrasse 8, 8952 Schlieren) Podmiot przetwarzający. Podmiot przetwarzający. Podmiot przetwarzający. UE. UE. Szwajcaria. - - Decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w Szwajcarii: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000D0518&from=DE
Emarsys eMarketing Systems AG Hans-Fischer-Straße 10 80339 Monachium Podmiot przetwarzający.UE i UK.-
Agencja badawcza. (obecnie: SurveyMonkey Europe UC, 2nd Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin, Irlandia) Podmiot przetwarzający.UE.-
Fittingbox S.A. 209 Rue de l'Innovation 31670 Labège FrancjaOdpowiedzialny.UE-

D. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych abonentów naszego newslettera

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych abonentów naszego newslettera

Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość subskrypcji naszego newslettera. Za pośrednictwem newslettera otrzymujesz informacje o nowych ubraniach i aktualnych trendach produktowych oraz o naszych wyjątkowych wydarzeniach, specjalnych promocjach lub konkursach. Oferujemy również możliwość zasubskrybowania naszego newslettera bezpośrednio na portalach społecznościowych, takich jak Facebook i Instagram.

Te treści newslettera możemy (o ile dysponujemy takimi danymi) dostosować indywidualnie do Ciebie na podstawie Twoich zamówień w naszym sklepie internetowym ( sekcja C) lub Twojego uczestnictwa w programie MARC O’POLO MEMBERS ( sekcja E) (np. w oparciu o Twoją historię zakupów lub saldo punktów członkowskich). Jeśli subskrybujesz newsletter, a dodatkowo wyraziłeś zgodę na „marketing” ( sekcja B.II) za pośrednictwem naszych ustawień dotyczących ochrony danych i plików cookie, rozszerzymy newsletter o dodatkowe zindywidualizowane treści (np. dotyczące produktów, które włożyłeś do koszyka lub które rekomendujemy w oparciu o kategorię produktów, na którą ostatnio kliknąłeś).

Podczas rejestracji do newslettera gromadzone są określone informacje, na przykład Twój adres e-mail. Przetwarzamy te informacje w celu potwierdzenia Twojej subskrypcji oraz w celu zapewnienia dostępności newslettera. Ponadto przechowujemy te informacje w celach dowodowych w razie ewentualnej konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. W przypadku Twojego udziału w ankietach konsumenckich dane zebrane w ramach ankiety przetwarzamy na potrzeby badania rynku.

Podczas korzystania z formularza subskrypcji i rezygnacji z subskrypcji newslettera dostępnego na naszej stronie internetowej przeglądarka używana na urządzeniu końcowym wysyła na serwer naszej strony internetowej pewne informacje niezbędne ze względów technicznych, takie jak np. Twój adres IP. Przetwarzamy te dane w celu zapewnienia dostępności formularza subskrypcji i rezygnacji z subskrypcji newslettera na naszej stronie internetowej.

Poniżej można znaleźć szczegółowe informacje na ten temat:

Szczegóły dotyczące przetwarzanych danych osobowych

Kategorie przetwarzanych danych osobowychDane osobowe zawarte w kategoriachŹródła danychObowiązek podania danychOkres przechowywania
Dane HTTP formularza newsletteraDane protokołu wymagane ze względów technicznych podczas wywoływania formularza subskrypcji i rezygnacji z subskrypcji newslettera na stronie internetowej za pośrednictwem Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)). Są to adres IP, typ i wersja przeglądarki internetowej, używany system operacyjny, wywoływana strona, poprzednio odwiedzona strona (referencyjny adres URL), a także data i godzina wywołania. Użytkownicy strony internetowejPodanie danych nie jest wymagane ustawowo ani umownie, nie jest też konieczne do zawarcia umowy. Nie ma obowiązku udostępniania tych danych. W przypadku nieudostępnienia tych danych nie będziemy mogli zapewnić dostępności wywoływanej zawartości strony internetowej. Dane są przechowywane w sposób umożliwiający identyfikację osób, których dane dotyczą, w plikach dziennika serwera, przez okres maksymalnie 7 dni, chyba że wystąpi zdarzenie mające wpływ na bezpieczeństwo danych (np. atak DDoS). W przypadku wystąpienia zdarzenia istotnego dla bezpieczeństwa pliki dziennika serwera są przechowywane do momentu usunięcia i całkowitego wyjaśnienia tego zdarzenia.
Dane dotyczące subskrypcji newsletteraDane, które zapisujemy przy rejestracji do newslettera. Są to następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko oraz ewentualnie informacja, czy chcesz otrzymywać newsletter z treściami przeznaczonymi dla kobiet, czy mężczyzn. Abonenci newsletteraPodanie danych nie jest wymagane ustawowo ani umownie, nie jest też konieczne do zawarcia umowy. Nie ma obowiązku udostępniania tych danych. W przypadku nieudostępnienia tych danych nie będziemy mogli dostarczać Ci newslettera. Przechowujemy te dane tak długo, jak długo jesteś abonentem newslettera. Dane te możemy ponadto przechowywać w celach dowodowych w razie ewentualnej konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych przez okres przejściowy wynoszący trzy lata począwszy od końca roku, w którym nastąpiło Twoje wyrejestrowanie, a w przypadku ewentualnych sporów prawnych aż do momentu ich zakończenia.
Dane dotyczące zgody na subskrypcję newslettera (opt-in).Dane protokołu, które są niezbędne ze względów technicznych do subskrypcji i rezygnacji z subskrypcji newslettera. Należą do nich data i godzina subskrypcji newslettera, data i godzina wysłania powiadomienia o rejestracji w ramach procedury double opt-in (podwójna zgoda), data i godzina potwierdzenia rejestracji w ramach procedury double opt-in oraz adres IP urządzenia końcowego użytego do potwierdzenia, data i godzina ewentualnej rezygnacji z newslettera. Abonenci newsletteraPodanie danych nie jest wymagane ustawowo ani umownie, nie jest też konieczne do zawarcia umowy. Nie ma obowiązku udostępniania tych danych. W przypadku nieudostępnienia tych danych nie będziemy mogli dostarczać Ci newslettera. Przechowujemy te dane tak długo, jak długo jesteś abonentem newslettera. Dane te możemy ponadto przechowywać w celach dowodowych w razie ewentualnej konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych przez okres przejściowy wynoszący trzy lata począwszy od końca roku, w którym nastąpiło Twoje wyrejestrowanie, a w przypadku ewentualnych sporów prawnych aż do momentu ich zakończenia.
Dane pochodzące z badań rynkuInformacje, które gromadzimy w ramach ankiet konsumenckich przeprowadzanych w celu badania rynku, aby w zanonimizowanej formie analizować zadowolenie naszych klientów i ulepszać naszą ofertę. Abonenci newsletteraPodanie danych nie jest wymagane ustawowo ani umownie, nie jest też konieczne do zawarcia umowy. Nie ma obowiązku udostępniania tych danych. W przypadku nieudostępnienia tych danych nie będziemy mogli przeprowadzać ankiet i analiz wykorzystywanych do badań rynkowych. Dane te przechowujemy w pseudonimowej formie maksymalnie przez okres 38 miesięcy. Dane te przechowujemy ponadto w formie zanonimizowanej na potrzeby wewnętrznej analizy do celów statystycznych.
Dane profilowe dotyczące segmentuInformacje, które gromadzimy na podstawie kliknięć, w celu wysyłania spersonalizowanego newslettera, np. wiadomości e-mail dotyczących rezygnacji z koszyka (produkty, które zostały umieszczone w koszyku, ale nie zostały zakupione). Dane dotyczące kliknięć są gromadzone wyłącznie po udzieleniu dodatkowej zgody na marketingowe pliki cookie za pośrednictwem banera dotyczącego plików cookie. (Sekcja E.I. zawiera bardziej szczegółowe informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych.) Abonenci newsletteraPodanie danych nie jest wymagane ustawowo ani umownie, nie jest też konieczne do zawarcia umowy. Nie ma obowiązku udostępniania tych danych. W przypadku nieudostępnienia tych danych nie będziemy mogli przeprowadzać pełnej personalizacji na podstawie kliknięć. 1 rok
Dane dotyczące rezygnacji z koszykaInformacje z danych dotyczących kliknięć, które są wysyłane w celu przypomnienia o „porzuconym koszyku”. Są to włożone do koszyka i podobne produkty. (Sekcja B.II.1 zawiera bardziej szczegółowe informacje dotyczące zawartości stosowanych plików cookie.) Generowane we własnym zakresie-Przechowujemy te dane jako element historii kliknięć przez okres 1 roku.

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych

Cel przetwarzania danych osobowychKategorie przetwarzanych danych osobowychZautomatyzowane podejmowanie decyzjiPodstawa prawna lub prawnie uzasadnione interesyOdbiorca
Zapewnienie dostępności formularza subskrypcji i rezygnacji z subskrypcji newslettera na naszej stronie internetowej: W tym celu dane HTTP formularza newslettera są tymczasowo przetwarzane na naszym serwerze internetowym. Dane HTTP formularza newsletteraNie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (ważenie interesów). Nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu dostępności treści strony internetowej wywołanych przez użytkownika. Dostawca usług hostingowych, dostawca newslettera, dostawca systemowych i serwisowych usług pocztowych
Zapewnienie dostępności formularza subskrypcji newslettera za pośrednictwem sieci społecznościowych.Dane HTTP formularza newsletteraNie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (ważenie interesów). Nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu dostępności treści sieci społecznościowych wywołanych przez użytkownika. Dostawca usługi przekazywania danych, dostawca newslettera, dostawca systemowych i serwisowych usług pocztowych.
Zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury IT wykorzystywanej do udostępniania formularza, w szczególności do wykrywania, usuwania i niezawodnego dokumentowania usterek (np. ataków DDoS). W tym celu dane są tymczasowo przechowywane i analizowane w plikach dziennika na naszym serwerze internetowym. Dane HTTP formularza newsletteraNie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (ważenie interesów). Nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu bezpieczeństwa infrastruktury IT wykorzystywanej do udostępniania formularza, w szczególności do wykrywania, usuwania i niezawodnego dokumentowania usterek (np. ataków DDoS). Dostawca usług hostingowych, dostawca newslettera, dostawca systemowych i serwisowych usług pocztowych
Procedura „double-opt-in” (podwójna zgoda) w celu potwierdzenia subskrypcji: w tym celu na adres e-mail podany przy rejestracji wysyłamy wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Subskrypcja zaczyna obowiązywać dopiero w momencie, gdy abonent potwierdzi adres e-mail poprzez wywołanie linku potwierdzającego zawartego w wiadomości. Dane dotyczące subskrypcji newslettera, dane opt-in newsletteraNie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (ważenie interesów). Nasz prawnie uzasadniony interes stanowi pewne pod względem prawnym udokumentowanie Twojej zgody na otrzymywanie newslettera. Dostawca systemowych i serwisowych usług pocztowych
Wysyłanie newslettera na adres e-mail podany przez abonenta newslettera. Newsletter zawiera informacje o produktach i usługach Marc O’Polo Einzelhandels GmbH (np. odzież, obuwie i dodatki, torby, junior, living lub program MARC O’POLO MEMBERS wraz z usługami Cross-Channel), w tym informacje na temat aktualnych trendów produktowych, wyjątkowych wydarzeniach, zaproszenia do udziału w ankietach konsumenckich, specjalnych promocjach lub konkursach. Twoje imię i nazwisko wykorzystujemy, aby móc się do Ciebie zwracać osobiście oraz umieszczać w newsletterze treści dotyczące odpowiedniej płci. Te treści newslettera możemy (o ile dysponujemy takimi danymi) dostosować indywidualnie do Ciebie na podstawie Twoich zamówień w naszym sklepie internetowym (sekcja C) lub Twojego uczestnictwa w programie MARC O’POLO MEMBERS (sekcja E) (np. w oparciu o Twoją historię zakupów lub saldo punktów członkowskich). Jeśli subskrybujesz newsletter, a dodatkowo wyraziłeś zgodę na „marketing” (sekcja B.II) za pośrednictwem naszych ustawień dotyczących ochrony danych i plików cookie, rozszerzymy newsletter o dodatkowe zindywidualizowane treści (np. dotyczące produktów, które włożyłeś do koszyka lub które rekomendujemy w oparciu o kategorię produktów, na którą ostatnio kliknąłeś). Jeśli wyraziłeś dodatkową zgodę na „marketing”, możemy np. wysyłać do Ciebie newsletter dotyczący produktów, które włożyłeś do koszyka, a których następnie nie zamówiłeś (tzw. powiadomienie o porzuconym koszyku). Dane dotyczące subskrypcji newslettera, dane opt-in newslettera Na potrzeby personalizacji wykorzystujemy ponadto następujące kategorie danych: - ostatnio oglądane, kliknięte i włożone do koszyka kategorie - ostatnio oglądane, kliknięte i włożone do koszyka produkty - ostatni zakup, wartość koszyka, liczba produktów, zakupione produkty Nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (zgoda). Jeśli podczas rejestracji do newslettera nie wyraziłeś zgody na personalizację treści newslettera, to personalizacja odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (ważenie interesów). Nasz prawnie uzasadniony interes stanowi dostosowywanie treści newslettera do zainteresowań. (Indywidualizacja na podstawie Twoich zachowań podczas surfowania na naszej stronie internetowej odbywa się jednak, jak zostało to opisane, tylko w przypadku, jeśli oprócz zasubskrybowania newslettera wyraziłeś zgodę na „marketing” za pośrednictwem naszych ustawień dotyczących ochrony danych i plików cookie (sekcja B.II).) Dostawca newslettera, agencja komunikacji
Przeprowadzanie ankiet konsumenckich na potrzeby badania rynku oraz pseudonimowej analizy danych pochodzących z badań rynkowych na potrzeby dalszego rozwoju i ulepszania treści naszej oferty. Dane pochodzące z badań rynkuNie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Ważenie interesów (Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych). Nasz prawnie uzasadniony interes stanowi dalszy rozwój i ulepszanie naszej oferty.Agencja badawcza
Przechowywanie i przetwarzanie w celach dowodowych w razie ewentualnej konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.Dane dotyczące subskrypcji newslettera, dane opt-in newsletteraNie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (ważenie interesów). Nasz prawnie uzasadniony interes stanowi ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń prawnych. Dostawca newslettera, dostawca systemowych i serwisowych usług pocztowych.

Szczegóły dotyczące odbiorców danych osobowych i przekazywania danych osobowych do państw trzecich i/lub organizacji międzynarodowych

OdbiorcaRola odbiorcyPrzekazywanie do państw trzecich i/lub organizacji międzynarodowychDecyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony albo odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia dotyczące przekazywania danych do państw trzecich i/lub organizacji międzynarodowych
Dostawca usług hostingowych ● Hosting CRM obecnie: Microsoft Ireland Operations Ltd (South County Business Park, Dublin, D18, Irlandia) ● Hosting sklepu internetowego obecnie: (obecnie: ABOUT YOU GmbH, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Niemcy) Podmiot przetwarzającyUE i USA. UE i USA.Brak wydanej przez Komisję UE decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w myśl art. 45 ust. 3 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Microsoft posiada standardowe klauzule umowne (SSC), które zostały zatwierdzone zgodnie z art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Brak wydanej przez Komisję UE decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w myśl art. 45 ust. 3 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. ABOUT YOU posiada standardowe klauzule umowne (SSC), które zostały zatwierdzone zgodnie z art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Dostawca newslettera Emarsys eMarketing Systems AG Hans-Fischer-Straße 10 80339 Monachium Podmiot przetwarzającyUE i UK.-
Dostawca systemowych i serwisowych usług pocztowych. (obecnie: Amazon SES, Amazon Web Services EMEA SARL, 5 rue Plaetis, Luksemburg, L-2338, Luksemburg). Podmiot przetwarzającyUE i USA.Brak wydanej przez Komisję UE decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w myśl art. 45 ust. 3 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Amazon posiada standardowe klauzule umowne (SSC), które zostały zatwierdzone zgodnie z art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
Agencja badawcza (obecnie: SurveyMonkey Europe UC, 2nd Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin, Irlandia) Podmiot przetwarzającyUE i USA.Brak wydanej przez Komisję UE decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w myśl art. 45 ust. 3 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. SurveyMonkey posiada standardowe klauzule umowne (SSC), które zostały zatwierdzone zgodnie z art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Agencja komunikacji (obecnie: Defacto relations GmbH, Am Pestalozziring 1-2, 91058 Erlangen, Niemcy) Podmiot przetwarzającyNiemcy (UE)-
Dostawca usługi przekazywania danych z sieci społecznościowych Zapier Inc., 548 Market St #62411, San Francisco, California 94104, USA Podmiot przetwarzającyUSABrak wydanej przez Komisję UE decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w myśl art. 45 ust. 3 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Zapier posiada standardowe klauzule umowne (SSC), które zostały zatwierdzone zgodnie z art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

E. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników Programu Lojalnościowego

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników Programu Lojalnościowego

Prowadzimy Program Lojalnościowy MARC O’POLO MEMBERS (dalej: „Program Lojalnościowy”). W związku z prowadzeniem Programu Lojalnościowego przetwarzamy dane osobowe uczestników Programu Lojalnościowego, w szczególności w celu zapewnienia dostępności w sklepie internetowym aplikacji internetowych, w których uczestnicy mogą udostępniać swoje dane niezbędne do rejestracji w Programie Lojalnościowym, przeprowadzania procedury podwójnej zgody (double-opt-in), prowadzenia bazy danych klientów, zapewnienia dostępności usług oferowanych przez Program Lojalnościowy opisanych w części C Ogólnych Warunków Handlowych oraz na stronie internetowej, przeprowadzania ankiet konsumenckich, wysyłania treści reklamowych pocztą tradycyjną, komunikacji związanej z Programem za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej i przez telefon, zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego w sklepie internetowym oraz do celów dowodowych lub w celu wypełnienia ustawowych obowiązków w zakresie przechowywania danych. Jeśli wyraziłeś na to zgodę, będziemy przetwarzać Twoje dane również w celu przesyłania spersonalizowanych treści reklamowych na wybrane przez Ciebie kanały komunikacyjne, do spersonalizowanej analizy zgodności z produktami MARC O’POLO oraz do wyświetlania spersonalizowanych banerów reklamowych.

W Programie Lojalnościowym uczestniczą sklepy stacjonarne prowadzone bezpośrednio przez nas lub naszych partnerów handlowych (sklepy stacjonarne objęte Programem Lojalnościowym dalej: „Sklepy stacjonarne”). Przegląd aktualnych sklepów stacjonarnych można znaleźć w naszej wyszukiwarce sklepów dostępnej pod adresem www.marc-o-polo.com/stores. Wyszukiwarka oferuje możliwość znalezienia najbliższego sklepu na podstawie miejscowości lub kodu pocztowego. Sklepy stacjonarne uczestniczące w Programie Lojalnościowym oznaczyliśmy w przeglądzie wyników wyszukiwarki sklepów za pomocą odpowiednich symboli graficznych. W Programie Lojalnościowym uczestniczy również prowadzony przez nas sklep krajowy Niemcy dostępny przez stronę internetową www.marc-o-polo.com/de-de/ lub za pośrednictwem urządzeń końcowych w sklepach stacjonarnych (wersja sklepu krajowego Niemcy dostępna za pośrednictwem terminali w sklepach stacjonarnych nazywana jest w dalszej części „wersją Store”). W dalszej części sklepy stacjonarne i sklep krajowy Niemcy, wraz z wersją Store, są określane wspólną nazwą „Sklepy uczestniczące”.

Poniżej można znaleźć szczegółowe informacje na ten temat:

Szczegóły dotyczące przetwarzanych danych osobowych

Kategorie przetwarzanych danych osobowychDane osobowe zawarte w kategoriachŹródła danychObowiązek podania danychOkres przechowywania
Dane podstawowe klientówDane obowiązkowe podawane podczas rejestracji w Programie Lojalnościowym dla klientów: zwrot grzecznościowy, imię, nazwisko, data urodzenia, adres pocztowy, adres e-mail, hasło. Jeśli otrzymałeś w sklepie stacjonarnym tymczasową kartę klienta (tzw. „Pre-Card”), dodatkowo: numer karty klienta i sklep stacjonarny, w którym nastąpiła tymczasowa rejestracja.Uczestnicy Programu Lojalnościowego Podanie danych podstawowych klienta jest konieczne do uczestnictwa w Programie Lojalnościowym. W przypadku nieudostępnienia tych danych obowiązkowych nie będziesz mógł uczestniczyć w Programie Lojalnościowym. Przechowujemy te dane tak długo, jak długo jesteś zarejestrowany w Programie Lojalnościowym. Dane te możemy ponadto przechowywać w celach dowodowych w razie ewentualnej konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych przez okres przejściowy wynoszący cztery lata począwszy od końca roku, w którym nastąpiło Twoje wyrejestrowanie, a w przypadku ewentualnych sporów prawnych aż do momentu ich zakończenia. Ponadto dane te przechowujemy również w zakresie, w jakim istnieje obowiązek przechowywania danych wynikający z przepisów ustawowych, a w szczególności z prawa handlowego i podatkowego. W zależności od rodzaju dokumentu obowiązek przechowywania wynikający z prawa handlowego i podatkowego może wynosić od sześciu do dziesięciu lat (§ 147 niemieckiej ordynacji podatkowej (AO), § 257 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB)).
Sklep stacjonarny, w którym zarejestrowałeś się w Programie Lojalnościowym, oznaczamy w Twoim koncie klienta jako „ulubiony sklep”. Na podstawie Twojego adresu pocztowego określamy również sklep stacjonarny położony najbliżej Twojego miejsca zamieszkania oraz najbliższy Factory Outlet i zapisujemy je w naszej bazie danych klientów. Dodatkowo każdemu uczestnikowi Programu Lojalnościowego przypisujemy osobisty numer członkowski. Generowane we własnym zakresie-
Dane protokołu dotyczące rejestracjiDane protokołu, które zapisujemy podczas rejestracji w Programie Lojalnościowym dla klientów. Są to: kraj, używany język i data Twojej rejestracji oraz sklep uczestniczący w programie, w którym dokonałeś rejestracji. Generowane we własnym zakresie-Przechowujemy te dane tak długo, jak długo jesteś zarejestrowany w Programie Lojalnościowym. Dane te możemy ponadto przechowywać w celach dowodowych w razie ewentualnej konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych przez okres przejściowy wynoszący cztery lata począwszy od końca roku, w którym nastąpiło Twoje wyrejestrowanie, a w przypadku ewentualnych sporów prawnych aż do momentu ich zakończenia.
Dane dotyczące uczestnikaInformacje, które uczestnik podaje w koncie klienta lub podczas składania zamówień w sklepie krajowym Niemcy. Należą do nich dane kontaktowe (imię i nazwisko), numer telefonu, data urodzenia, adres e-mail, używane adresy dostawy i rozliczeniowe oraz metody płatności, preferowane kanały komunikacji i treści reklamowe, ulubiony sklep stacjonarny, informacja, czy uczestnik chce zbierać punkty w ramach Programu Lojalnościowego oraz lista życzeń utworzona w sklepie krajowym Niemcy.Uczestnicy Programu LojalnościowegoPodanie danych nie jest wymagane ustawowo ani umownie, nie jest też konieczne do zawarcia umowy. Nie ma obowiązku udostępniania tych danych. W przypadku nieudostępnienia tych danych nie będziemy mogli zapewnić Ci określonych funkcji konta klienta i indywidualizować naszych treści reklamowych w oparciu o Twoje dane uczestnika. Przechowujemy te dane tak długo, jak długo jesteś zarejestrowany w Programie Lojalnościowym. Dane te możemy ponadto przechowywać w celach dowodowych w razie ewentualnej konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych przez okres przejściowy wynoszący trzy lata począwszy od końca roku, w którym nastąpiło Twoje wyrejestrowanie, a w przypadku ewentualnych sporów prawnych aż do momentu ich zakończenia. Ponadto dane te przechowujemy również w zakresie, w jakim istnieje obowiązek przechowywania danych wynikający z przepisów ustawowych, a w szczególności z prawa handlowego i podatkowego. W zależności od rodzaju dokumentu obowiązek przechowywania wynikający z prawa handlowego i podatkowego może wynosić od sześciu do dziesięciu lat (§ 147 niemieckiej ordynacji podatkowej (AO), § 257 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB)).
Historia zakupów Informacje dotyczące Twoich zakupów, jeśli podczas zakupów w sklepie stacjonarnym wylegitymujesz się jako uczestnik Programu Lojalnościowego lub podczas zakupów w sklepie krajowym Niemcy wprowadzisz swoje dane dostępowe jako uczestnik Programu Lojalnościowego. Są to dane dotyczące zakupionych artykułów (nazwa artykułu, numer artykułu, liczba, rozmiar, kolor, cena, waluta, metoda płatności i liczba zebranych punktów), a także miejsca (sklep internetowy lub kraj, miejscowość i oddział sklepu stacjonarnego), data i godzina zakupu oraz status dostawy.Sklepy uczestniczące-Przechowujemy te dane tak długo, jak długo jesteś zarejestrowany w Programie Lojalnościowym. Dane te przechowujemy ponadto w formie zanonimizowanej na potrzeby wewnętrznej analizy do celów statystycznych.
Dane dotyczące artykułówInformacje na temat Twojego wyboru produktów, których potrzebujemy do realizacji dodatkowych opcji zamawiania i rezerwacji opisanych w OWH. Są to informacje dotyczące wybranego przez Ciebie artykułu (numer artykułu, kolor, rozmiar, cena) oraz numer transakcji. Generowane we własnym zakresie-Przechowujemy te dane jako element historii zakupów tak długo, jak długo jesteś zarejestrowany w Programie Lojalnościowym. Dane te przechowujemy ponadto w formie zanonimizowanej na potrzeby wewnętrznej analizy do celów statystycznych.
Dane dotyczące zapytania do obsługi klienta Informacje, które podajesz w ramach swoich zapytań do obsługi klienta w rozmowach telefonicznych lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, np. temat i powody kontaktu.Uczestnicy Programu LojalnościowegoPodanie danych nie jest wymagane ustawowo ani umownie, nie jest też konieczne do zawarcia umowy. Nie ma obowiązku udostępniania tych danych. W przypadku nieudostępnienia tych danych nie będziemy mogli na ich podstawie indywidualizować naszych treści reklamowych i rozmów w zakresie doradztwa przy zakupie produktów. Przechowujemy te dane tak długo, jak długo jesteś zarejestrowany w Programie Lojalnościowym. Dane te możemy ponadto przechowywać w celach dowodowych w razie ewentualnej konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych przez okres przejściowy wynoszący cztery lata począwszy od końca roku, w którym nastąpiło Twoje wyrejestrowanie, a w przypadku ewentualnych sporów prawnych aż do momentu ich zakończenia.
Dane HTTPDane protokołu wymagane ze względów technicznych podczas wywoływania sklepu internetowego za pośrednictwem Hypertext Transfer Protocol (HTTP): adres IP, typ i wersja przeglądarki internetowej, używany system operacyjny, wywoływana strona, poprzednio odwiedzona strona (referencyjny adres URL), data i godzina wywołania. Uczestnicy Programu LojalnościowegoPodanie danych nie jest wymagane ustawowo ani umownie, nie jest też konieczne do zawarcia umowy. Nie ma obowiązku udostępniania tych danych. W przypadku nieudostępnienia tych danych nie będziemy mogli zapewnić dostępności wywoływanej zawartości strony internetowej. Dane są przechowywane w sposób umożliwiający identyfikację osób, których dane dotyczą, w plikach dziennika serwera, przez okres maksymalnie 7 dni, chyba że wystąpi zdarzenie mające wpływ na bezpieczeństwo danych (np. atak DDoS). W przypadku wystąpienia zdarzenia istotnego dla bezpieczeństwa pliki dziennika serwera są przechowywane do momentu usunięcia i całkowitego wyjaśnienia tego zdarzenia.
Dane profilu użytkownika online Dane, które generujemy za Twoją zgodą za pośrednictwem technologii marketingowych Emarsys (--> sekcja B.II) oraz technologii personalizacji Adnymics (--> sekcja B.IV) i przyporządkowujemy do Twojego profilu klienta. Są to dane dotyczące korzystania ze strony internetowej, w szczególności odsłony stron, częstotliwość odsłon, czas przebywania na wyświetlonych stronach, informacje na temat artykułów, które oglądasz i/lub wkładasz do koszyka lub dodajesz do listy życzeń w koncie klienta, dane techniczne dotyczące używanego przez Ciebie urządzenia (w szczególności wersja przeglądarki i numer urządzenia) oraz Twoje reakcje (kliknięcia) na nasze reklamy. Generowane we własnym zakresie-Przechowujemy te dane tak długo, jak długo jesteś zarejestrowany w Programie Lojalnościowym.
Dane dotyczące korzystania z serwisu Informacje na temat rodzaju i zakresu usług, z których korzystasz w ramach Programu Lojalnościowego, w szczególności dodatkowe opcje zamawiania i rezerwacji oraz zrealizowane bony. Generowane we własnym zakresie-Przechowujemy te dane tak długo, jak długo jesteś zarejestrowany w Programie Lojalnościowym.
Dane profilowe dotyczące segmentu Przyporządkowanie do segmentów uczestników, które tworzymy na podstawie analizy danych podstawowych klientów, danych dotyczących uczestnika, historii zakupów, danych dotyczących zapytań do obsługi klienta, danych profilu użytkownika online oraz danych dotyczących korzystania z serwisu. Są to następujące kategorie segmentów: aktywność zakupowa (lead, new, active, inactive, lost), gotowość do zapłaty (zero, basic, full return, good, top, unknown), częstotliwość zakupów (zero order, single order, slow shopper, medium shopper, heavy shopper), stosunek do rabatów, preferencje dotyczące kanałów, preferencje dotyczące produktów, kategoria ostatniego zakupu. Generowane we własnym zakresie-Przechowujemy te dane tak długo, jak długo jesteś zarejestrowany w Programie Lojalnościowym.
Dane pochodzące z badań rynkuInformacje, które gromadzimy w ramach ankiet konsumenckich przeprowadzanych w celu badania rynku, aby w zanonimizowanej formie analizować przede wszystkim zadowolenie naszych uczestników i ulepszać treści naszego programu. Uczestnicy Programu LojalnościowegoPodanie danych nie jest wymagane ustawowo ani umownie, nie jest też konieczne do zawarcia umowy. Nie ma obowiązku udostępniania tych danych. W przypadku nieudostępnienia tych danych nie będziemy mogli przeprowadzać ankiet i analiz wykorzystywanych do badań rynkowych. Dane te przechowujemy w pseudonimowej formie maksymalnie przez okres 38 miesięcy. Dane te przechowujemy ponadto w formie zanonimizowanej na potrzeby wewnętrznej analizy do celów statystycznych.
Dane dotyczące zarządzania reklamąInformacje o udzielonych przez Ciebie zgodach na reklamę oraz o ewentualnych sprzeciwach dotyczących reklamy. Są to przedmiot, data i godzina udzielenia zgody, adres IP urządzenia końcowego użytego do udzielenia zgody oraz przedmiot, data i godzina ewentualnego odwołania zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach reklamowych. Uczestnicy Programu LojalnościowegoPodanie danych nie jest wymagane ustawowo ani umownie, nie jest też konieczne do zawarcia umowy. Nie ma obowiązku udostępniania tych danych. W przypadku nieudostępnienia tych danych nie będziemy mogli uwzględniać Twoich zgód ew. sprzeciwów wobec reklam. Przechowujemy te dane tylko tak długo, jak długo obowiązuje zgoda lub tak długo, jak długo prowadzimy działania reklamowe bez konieczności udzielania zgody na podstawie udzielonych Ci informacji dotyczących tej reklamy. Dane te możemy ponadto przechowywać w celach dowodowych w razie ewentualnej konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych przez okres przejściowy wynoszący trzy lata począwszy od końca roku, w którym nastąpiło wycofanie zgody lub w którym zakończyliśmy wykonywanie działań reklamowych oraz w przypadku ewentualnych sporów prawnych aż do momentu ich zakończenia.

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych

a) Przetwarzanie danych osobowych na podstawie przepisów ustawowych
Cel przetwarzania danych osobowychKategorie przetwarzanych danych osobowychZautomatyzowane podejmowanie decyzjiPodstawa prawna lub prawnie uzasadnione interesyOdbiorca
Zapewnienie dostępności aplikacji w sklepie internetowym, w których możesz nam udostępniać swoje dane na potrzeby rejestracji w Programie Lojalnościowym. Dane HTTP, dane podstawowe klientów, dane protokołu rejestracjiNie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Ważenie interesów (Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych). Nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu dostępności treści strony internetowej wywołanych przez uczestnika.Dostawca usług hostingowych, twórca sklepu internetowego
Prowadzenie bazy danych podstawowych klientów, w której przechowujemy i aktualizujemy dane podstawowe klientów i dane dotyczące uczestników. Dane podstawowe klientów, dane dotyczące uczestników Nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Ważenie interesów (Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych). Nasz prawnie uzasadniony interes stanowi prowadzenie uporządkowanej bazy danych podstawowych klientów jako podstawy optymalnej dbałości o dane klientów.Dostawca usług hostingowych, agencja komunikacji
Zapewnienie dostępności rozszerzonych możliwości zamawiania i rezerwacji. W ramach opisanych w części C pkt. 2.4.1 i 2.4.2 OWH możliwości rezerwacji i odbioru artykułów, które wybrałeś w sklepie krajowym Niemcy, przekazujemy dane dotyczące artykułu niezbędne do jego zdeponowania (numer artykułu, kolor, rozmiar, numer transakcji, cena artykułu) oraz dane podstawowe klienta niezbędne do identyfikacji i powiadomienia Twojej osoby do sklepu stacjonarnego, który odkłada dla Ciebie wybrany(-e) artykuł(-y). Następnie informujemy Cię o odłożeniu dla Ciebie artykułu za pośrednictwem wiadomości e-mail. Jeśli korzystasz z opisanej w części C pkt. 2.4.4 OWH możliwości składania zamówień online w sklepie krajowym Niemcy za pośrednictwem terminala w sklepie stacjonarnym, pracownicy sklepu stacjonarnego mają dostęp do Twoich danych podstawowych klienta przechowywanych na koncie klienta i danych dotyczących uczestnika, aby pomóc Ci w procesie zamawiania i/lub logowania do konta klienta. Dane dotyczące artykułów, dane podstawowe klientów, dane dotyczące uczestnikówNie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Wykonanie umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych).Sklepy stacjonarne
Zapewnienie dostępności funkcji konta klienta i większego komfortu podczas procesu zamawiania w sklepie krajowym Niemcy. Adres e-mail i hasło podane w ramach rejestracji wykorzystujemy jako dane dostępowe do Twojego konta klienta. W ramach Twojego konta klienta możesz wygodnie zarządzać podanymi przez Ciebie danymi podstawowymi klienta, danymi dotyczącymi uczestnika, preferencjami dotyczącymi reklam oraz swoją listą życzeń. Jeśli podczas zamawiania w sklepie krajowym Niemcy jesteś zalogowany na swoim koncie klienta, to informacje wymagane podczas procesu zamawiania (np. adres rozliczeniowy) są automatycznie uzupełniane danymi zapisanymi w bazie danych podstawowych klientów, aby proces zamawiania był dla Ciebie jeszcze bardziej komfortowy. Na podstawie Twojej historii zakupów udostępniamy Ci w ramach konta klienta przegląd Twoich dotychczasowych zakupów w sklepach uczestniczących w programie, a dla zamówień złożonych w sklepie krajowym Niemcy wyświetlamy status przetwarzania i status dostawy. Dane podstawowe klientów, dane dotyczące uczestnika, historia zakupów, dane HTTP, dane dotyczące płatności. Nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Wykonanie umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych).Dostawca usług hostingowych, twórca sklepu internetowego
Zapisywanie historii zakupów w sklepach uczestniczących, aby na tej podstawie mieć możliwość obliczania liczby punktów w celu wystawienia bonu oraz ich wyświetlania w ramach Twojego konta klienta.Historia zakupów, dane podstawowe klientówNie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Wykonanie umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych).Sklepy uczestniczące
Obliczanie liczby punktów, wystawianie i wysyłanie bonu uzyskanego na podstawie zdobytych punktów pocztą tradycyjną.Dane podstawowe klientów, historia zakupówNie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Wykonanie umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych).Dostawca usług pocztowych, agencja komunikacji
Zapewnienie dostępności infolinii dla klientów, pod którą można uzyskać informacje na temat aktualnego stanu punktów oraz inne informacje dotyczące uczestnictwa w programie, specjalnych wydarzeń i promocji lub nowych kolekcji. W celu zapewnienia jak najlepszego poziomu obsługi i indywidualnego doradztwa, pracownicy infolinii dla klientów mogą wywołać Twoje dane przechowywane w bazie danych klientów.Wszystkie dane wymienione w sekcji E.1.Nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Wykonanie umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych).Dostawca usług związanych z obsługą klienta
Wysyłanie materiałów informacyjnych dotyczących elementów składowych Programu Lojalnościowego oraz odpowiednich, spersonalizowanych reklam dotyczących własnej oferty (np. informacji dotyczących MARC O‘POLO, informacji o produktach, newslettera, zaproszeń do udziału w ankietach konsumenckich, a także wyjątkowych ofert lub zaproszeń do udziału w konkursach, wydarzeniach i promocjach sklepów uczestniczących) za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Do tego celu wykorzystujemy adres pocztowy, który podałeś podczas rejestracji do Programu Lojalnościowego lub zapisałeś w swoim koncie klienta jako adres rozliczeniowy. Formę grzecznościową oraz imię i nazwisko, które podałeś podczas rejestracji, wykorzystujemy, aby móc się do Ciebie zwracać osobiście oraz umieszczać w materiałach reklamowych treści dotyczące odpowiedniej płci. Podaną przez Ciebie datę urodzenia wykorzystujemy, aby wysyłać Ci spersonalizowane życzenia urodzinowe oraz informacje dopasowane do Twojego wieku. Dane dotyczące sklepu, w którym się zarejestrowałeś, oraz sklepów znajdujących się w pobliżu podanego przez Ciebie adresu lub dane dotyczące ulubionego sklepu podane w Twoim koncie klienta wykorzystujemy, aby wysyłać Ci zaproszenia na wydarzenia i promocje w odpowiednim sklepie. Twoje dane dotyczące uczestnika, historię zakupów, dane dotyczące korzystania z serwisu i dane profilowe dotyczące segmentu wykorzystujemy, aby dostarczać Ci treści dostosowane do Twoich osobistych preferencji. Dane podstawowe klientów, dane profilowe dotyczące segmentu, dane dotyczące zarządzania reklamą. Nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Ważenie interesów (Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych). Nasz prawnie uzasadniony interes stanowi wykorzystywanie adresu pocztowego do celów marketingu bezpośredniego.Dostawca usług pocztowych, Lettershop, agencja komunikacji
Dostarczanie informacji pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, o ile jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań wynikających z Programu Lojalnościowego lub realizacji związanych z nim usług (dalej „Komunikacja związana z programem”). Komunikacja związana z programem obejmuje w szczególności wiadomości e-mail, połączenia telefoniczne i informacje przesyłane pocztą w celu potwierdzenia Twojej rejestracji, powiadomienia o stanie punktów, informacje organizacyjne dotyczące Twoich zakupów lub wybranych przez Ciebie usług, takich jak np. powiadamianie o dostarczeniu zamówienia lub rezerwacji w sklepie stacjonarnym, wyjaśnianie przypadków reklamacji lub błędów kasjera, informacje dotyczące usług krawieckich lub ustalania ekskluzywnych terminów zakupów.Dane podstawowe klientów, dane dotyczące uczestników, dane dotyczące artykułówNie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Wykonanie umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych).Sklepy stacjonarne, dostawca systemowych i serwisowych usług pocztowych, Lettershop, dostawca usług pocztowych, agencja komunikacji
Przeprowadzanie ankiet konsumenckich na potrzeby badania rynku oraz pseudonimowej analizy danych pochodzących z badań rynkowych na potrzeby dalszego rozwoju i ulepszania treści i funkcji Programu Lojalnościowego. Dane pochodzące z badań rynkuNie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Ważenie interesów (Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych). Nasz prawnie uzasadniony interes stanowi dalszy rozwój i ulepszanie Programu Lojalnościowego.Agencja badawcza, dostawca usług hostingowych, twórca sklepu internetowego.
Zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury IT wykorzystywanej do udostępniania sklepu internetowego, w szczególności do wykrywania, usuwania i niezawodnego dokumentowania usterek (np. ataków DDoS). W tym celu dane są tymczasowo przechowywane i analizowane w plikach dziennika na naszym serwerze internetowym. Dane HTTPNie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (ważenie interesów). Nasz prawnie uzasadniony interes stanowi zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury IT wykorzystywanej do udostępniania sklepu internetowego, w szczególności do wykrywania, usuwania i niezawodnego dokumentowania usterek (np. ataków DDoS). Dostawca usług hostingowych, twórca sklepu internetowego
Przechowywanie w celach dowodowych w razie ewentualnej konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.Dane podstawowe klientów, dane dotyczące opt-in dla wiadomości e-mail, dane protokołu dotyczące rejestracji, dane dotyczące uczestnika, dane dotyczące zapytań do obsługi klienta, dane dotyczące zarządzania reklamą. Nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Ważenie interesów (Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych). Nasz prawnie uzasadniony interes stanowi ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń prawnych.Dostawca usług związanych z obsługą klienta
Prawidłowe prowadzenie księgowości i przechowywanie danych w celu wypełnienia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów ustawowych, a w szczególności z prawa handlowego i podatkowego.Dane podstawowe klientów, dane dotyczące uczestnikówNie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Wypełnienie obowiązków prawnych (Art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych), a w szczególności spełnienie wymogów ustawowych odnośnie prawidłowego prowadzenia księgowości i obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów ustawowych, a w szczególności przepisów zawodowych, prawa handlowego i podatkowego. Podstawę prawną stanowi ponadto wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych). Dostawca usług związanych z obsługą klienta
b) Przetwarzanie danych osobowych na podstawie Twojej zgody
Cel przetwarzania danych osobowychKategorie przetwarzanych danych osobowychZautomatyzowane podejmowanie decyzjiPodstawa prawna lub prawnie uzasadnione interesyOdbiorca
Wysyłanie materiałów informacyjnych dotyczących elementów składowych Programu Lojalnościowego oraz odpowiednich, spersonalizowanych reklam dotyczących własnej oferty (np. informacji dotyczących MARC O‘POLO, informacji o produktach, newslettera, zaproszeń do udziału w ankietach konsumenckich, a także wyjątkowych ofert lub zaproszeń do udziału w konkursach, wydarzeniach i promocjach sklepów uczestniczących) za pośrednictwem wybranych przez uczestnika kanałów komunikacji ((poczta, e-mail, SMS, WhatsApp lub kontakt telefoniczny). Do tego celu wykorzystujemy zawsze aktualne dane, które przechowujemy w naszej bazie danych klientów. W dowolnym momencie możesz za pośrednictwem swojego konta klienta wybrać lub zmienić wybór kanałów komunikacji. Formę grzecznościową oraz imię i nazwisko, które podałeś podczas rejestracji, wykorzystujemy, aby móc się do Ciebie zwracać osobiście oraz umieszczać w materiałach reklamowych treści dotyczące odpowiedniej płci. Podaną przez Ciebie datę urodzenia wykorzystujemy, aby wysyłać Ci spersonalizowane życzenia urodzinowe oraz informacje dopasowane do Twojego wieku. Dane dotyczące sklepu, w którym się zarejestrowałeś, oraz sklepów znajdujących się w pobliżu podanego przez Ciebie adresu lub dane dotyczące ulubionego sklepu podane w Twoim koncie klienta wykorzystujemy, aby wysyłać Ci zaproszenia na wydarzenia i promocje w odpowiednim sklepie. Twoje dane dotyczące uczestnika, historię zakupów, dane profilu użytkownika online, dane dotyczące korzystania z serwisu i dane profilowe dotyczące segmentu wykorzystujemy, aby dostarczać Ci treści dostosowane do Twoich osobistych preferencji. Dodatkowo wysyłamy wiadomości e-mail z przypomnieniem, jeśli nie doprowadziłeś do końca zamówienia w sklepie internetowym lub jeśli na Twojej liście życzeń w koncie klienta znajdują się jeszcze artykuły. Dane podstawowe klienta, dane dotyczące uczestnika, dane profilu użytkownika online, historia zakupów, dane dotyczące korzystania z serwisu, dane profilowe dotyczące segmentu. Nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Zgoda (Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych).Dostawca poczty elektronicznej, agencja badawcza, Lettershop, dostawca usług pocztowych, agencja komunikacji.
Spersonalizowana analiza zgodności uczestników Programu Lojalnościowego z produktami MARC O‘POLO na potrzeby personalizacji i dostosowania treści reklamowych do potrzeb. W tym celu stosujemy różne metody analizy, które pozwalają nam maksymalnie indywidualizować treści reklamowe i dopasowywać je do Twoich osobistych zainteresowań, które określamy na podstawie wszystkich informacji przechowywanych w naszej bazie danych klientów. W tym celu analizujemy również dane pozyskiwane za pośrednictwem technologii marketingowych i personalizacji oferowanych przez Emarsys i Adnymics (--> sekcja B.II i B.IV) stosowanych na naszej stronie internetowej. Poprzez taką indywidualizację treści reklamowych chcemy zagwarantować, że będziesz otrzymywać przede wszystkim takie informacje, które w naszej ocenie są dla Ciebie najbardziej interesujące. Dane profilu użytkownika online, dane profilowe dotyczące segmentu Dane dotyczące zamówień i zwrotów (--> sekcja C.1). Nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Zgoda (Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych).Agencja badawcza

Szczegóły dotyczące odbiorców danych osobowych i przekazywania danych osobowych do państw trzecich i/lub organizacji międzynarodowych

OdbiorcaRola odbiorcyPrzekazywanie do państw trzecich i/lub organizacji międzynarodowychDecyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony albo odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia dotyczące przekazywania danych do państw trzecich i/lub organizacji międzynarodowych
Dostawca usług hostingowych ● Hosting CRM obecnie: Microsoft Ireland Operations Ltd (South County Business Park, Dublin, D18, Irlandia) ● Hosting sklepu internetowego obecnie: (obecnie: ABOUT YOU GmbH, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Niemcy) Podmiot przetwarzający UE i USA. UE i USA. Brak wydanej przez Komisję UE decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w myśl art. 45 ust. 3 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Microsoft posiada standardowe klauzule umowne (SSC), które zostały zatwierdzone zgodnie z art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Brak wydanej przez Komisję UE decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w myśl art. 45 ust. 3 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. ABOUT YOU posiada standardowe klauzule umowne (SSC), które zostały zatwierdzone zgodnie z art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Dostawca poczty elektronicznej (obecnie: Emarsys eMarketing Systems AG, Hans-Fischer-Str. 10, 80339 Monachium, Niemcy) Podmiot przetwarzającyNiemcy (UE)-
Dostawca systemowych i serwisowych usług pocztowych. (obecnie: Amazon SES, Amazon Web Services EMEA SARL, 5 rue Plaetis, Luksemburg, L-2338, Luksemburg) Podmiot przetwarzającyUE i USA.Brak wydanej przez Komisję UE decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w myśl art. 45 ust. 3 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Amazon posiada standardowe klauzule umowne (SSC), które zostały zatwierdzone zgodnie z art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Sklepy stacjonarne / sklepy uczestniczące (o ile są prowadzone przez partnerów dystrybucyjnych) Przegląd sklepów stacjonarnych aktualnie uczestniczących w programie można znaleźć w naszej wyszukiwarce sklepów dostępnej pod adresem www.marc-o-polo.com/stores. Wyszukiwarka oferuje możliwość znalezienia najbliższego sklepu na podstawie miejscowości lub kodu pocztowego. Sklepy stacjonarne uczestniczące w Programie Lojalnościowym oznaczyliśmy w przeglądzie wyników wyszukiwarki sklepów za pomocą odpowiednich symboli graficznych. Podmioty przetwarzające, o ile uczestniczą w dostarczaniu usług Programu Lojalnościowego opisanych w części C Ogólnych Warunków Handlowych oraz na stronie internetowej, w szczególności w przypadku rozszerzonych możliwości zamawiania i rezerwacji zgodnie z częścią C, pkt. 2.4.1, 2.4.2 lub 2.4.4 OWH lub w komunikacji dotyczącej programu. W przypadku zapisywania i przekazywania nam historii zakupów sklepy stacjonarne pełnią rolę administratora. Niemcy (UE)-
Agencja badawcza (obecnie: SurveyMonkey Europe UC, 2nd Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin, Irlandia). Podmiot przetwarzającyDublin (Irlandia) – Unia Europejska (UE)-
Dostawca usług związanych z obsługą klienta (obecnie: Ströer X GmbH, Georgiring 3, 04103 Leipzig). Podmiot przetwarzającyNiemcy (UE)-
Dostawca usług pocztowych (obecnie: Deutsche Post AG (Charles-de-Gaulle-Str. 20, 53113 Bonn, Niemcy) i UPS, United Parcel Service (Deutschland S.à r.l. & Co. OHG, Görlitzer Str. 1, 41456 Neuss, Niemcy) AdministratorNiemcy (UE)-
Lettershops (obecnie: optilyz GmbH, Neue Schönhauser Str. 19, 10178 Berlin oraz Elanders GmbH, Anton-Schmidt-Str. 15, 71332 Waiblingen). Podmiot przetwarzający. Podmiot przetwarzający. Niemcy (UE) Niemcy (UE)- -
Agencja komunikacji (obecnie: Defacto relations GmbH, Am Pestalozziring 1-2, 91058 Erlangen, Niemcy) Podmiot przetwarzający Niemcy (UE)-
Twórca sklepu internetowego: MOBIZCORP EUROPE LTD. Oddział Viernheim August-Bebel-Straße 26 68519 Viernheim Niemcy Podmiot przetwarzającyNiemcy (UE)-
Dostawca usługi wysyłania wiadomości elektronicznych: Emarsys eMarketing Systems AG, Hans-Fischer-Str. 10, 80339 Monachium, Niemcy Podmiot przetwarzającyNiemcy (UE)-

F. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników naszego działu obsługi klienta

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników naszego działu obsługi klienta

Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość nawiązania kontaktu z naszym działem obsługi klienta za pośrednictwem formularza kontaktowego lub czatu. Oprócz tego oferujemy możliwość porozmawiania z pracownikiem naszego działu obsługi klienta z wykorzystaniem naszej infolinii lub skontaktowania się z naszym działem obsługi klienta drogą e-mailową.

Informacje podawane przez Ciebie naszemu działowi obsługi klienta przetwarzamy w celu opracowania zapytania, na przykład dotyczącego zamówienia. W razie potrzeby przechowujemy te informacje również w celach dowodowych w razie ewentualnej konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych albo w celu wypełnienia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów ustawowych, a w szczególności z prawa handlowego i podatkowego. Jeśli potwierdzisz swój status uczestnika naszego Programu Lojalnościowego, będziemy przechowywać te dane przez 12 miesięcy po udzieleniu odpowiedzi na Twoje zapytanie, aby móc wykorzystać je przy ewentualnych dalszych zapytaniach.

O ile jest to niezbędne do opracowania Twojego zapytania, wykorzystujemy również dodatkowe dane, które są już potencjalnie dostępne w związku z Twoimi zamówieniami złożonymi w naszym sklepie internetowym (rozdział C) lub z Twoim udziałem w naszym Programie Lojalnościowym (rozdział E).

Podczas korzystania z formularzy kontaktowych/czatu na naszej stronie internetowej przeglądarka używana na urządzeniu końcowym wysyła na serwer naszej strony internetowej pewne informacje niezbędne ze względów technicznych, takie jak np. Twój adres IP. Przetwarzamy te dane w celu zapewnienia dostępności formularzy kontaktowych/czatu oraz zapewnienia bezpieczeństwa wykorzystywanej do tego infrastruktury IT.

Na potrzeby oceny jakości pracy naszego działu obsługi klienta opracowujemy zagregowane analizy rodzaju zapytania oraz czasu niezbędnego do jego opracowania. Za Twoją zgodą zapisujemy również Twoje rozmowy telefoniczne z naszym działem obsługi klienta i analizujemy te nagrania w celu poprawy obsługi klienta.

Poniżej można znaleźć szczegółowe informacje na ten temat:

Szczegóły dotyczące przetwarzanych danych osobowych

Kategorie przetwarzanych danych osobowychDane osobowe zawarte w kategoriachŹródła danychObowiązek podania danychOkres przechowywania
Dane HTTPDane protokołu wymagane ze względów technicznych podczas wywoływania formularzy kontaktowych lub funkcji czatu na stronie internetowej za pośrednictwem Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)). Są to adres IP, typ i wersja przeglądarki internetowej, używany system operacyjny, wywoływana strona, poprzednio odwiedzona strona (referencyjny adres URL), a także data i godzina wywołania, poprzednio odwiedzona strona (referencyjny adres URL), a także data i godzina wywołania. Użytkownicy strony internetowejPodanie danych nie jest wymagane ustawowo ani umownie, nie jest też konieczne do zawarcia umowy. Nie ma obowiązku udostępniania tych danych. W przypadku nieudostępnienia tych danych nie będziemy mogli zapewnić dostępności wywoływanej zawartości strony internetowej. Dane są przechowywane w sposób umożliwiający identyfikację osób, których dane dotyczą, w plikach dziennika serwera, przez okres maksymalnie 7 dni, chyba że wystąpi zdarzenie mające wpływ na bezpieczeństwo danych (np. atak DDoS). W przypadku wystąpienia zdarzenia istotnego dla bezpieczeństwa pliki dziennika serwera są przechowywane do momentu usunięcia i całkowitego wyjaśnienia tego zdarzenia.
Dane wiadomości e-mailDane protokołu wymagane ze względów technicznych podczas odbierania wiadomości e-mail. Należą do nich data i godzina wysłania wiadomości e-mail, adres e-mail, adresy IP oraz informacje dotyczące serwerów uczestniczących w komunikacji e-mailowej. Użytkownicy nawiązujący kontakt drogą e-mailowąPodanie danych nie jest wymagane ustawowo ani umownie, nie jest też konieczne do zawarcia umowy. Nie ma obowiązku udostępniania tych danych. W przypadku nieudostępnienia tych danych nie możesz skontaktować się z nami drogą e-mailową. Dane są przechowywane w sposób umożliwiający identyfikację osób, których dane dotyczą, w plikach dziennika serwera, przez okres maksymalnie 7 dni, chyba że wystąpi zdarzenie mające wpływ na bezpieczeństwo danych (np. atak DDoS). W przypadku wystąpienia zdarzenia istotnego dla bezpieczeństwa pliki dziennika serwera są przechowywane do momentu usunięcia i całkowitego wyjaśnienia tego zdarzenia.
Dane dotyczące zapytaniaDane, które przekazujesz nam w formularzach kontaktowych dostępnych na stronie internetowej, za pośrednictwem czatu, przez telefon lub drogą e-mailową, dotyczące zapytań przesyłanych do naszego działu obsługi klienta. Należą do nich informacje, które udostępniasz nam za pośrednictwem danego kanału komunikacyjnego. Mogą to być przede wszystkim następujące dane: imię i nazwisko, data urodzenia, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz treść Twojego zapytania. Użytkownicy, korzystający z usług działu obsługi klienta.Podanie danych nie jest wymagane ustawowo ani umownie, nie jest też konieczne do zawarcia umowy. Nie ma obowiązku udostępniania tych danych. W przypadku nieudostępnienia tych danych nie będziemy mogli opracowywać Twoich zapytań. Dane są przechowywane do momentu zakończenia opracowywania Twojego zapytania. Jeśli potwierdzisz swój status uczestnika naszego Programu Lojalnościowego, będziemy przechowywać te dane przez maksymalnie 12 miesięcy jako „dane dotyczące zapytania skierowanego do działu obsługi klienta” (rozdział E). Dane te możemy ponadto przechowywać w celach dowodowych w razie ewentualnej konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych przez okres przejściowy wynoszący 12 miesięcy po udzieleniu odpowiedzi na Twoje zapytanie, a w przypadku ewentualnych sporów prawnych aż do momentu ich zakończenia. Ponadto dane te przechowujemy również w zakresie, w jakim istnieje obowiązek przechowywania danych wynikający z przepisów ustawowych, a w szczególności z prawa handlowego i podatkowego. W zależności od rodzaju dokumentu obowiązek przechowywania wynikający z prawa handlowego i podatkowego może wynosić od sześciu do dziesięciu lat (§ 147 niemieckiej ordynacji podatkowej (AO), § 257 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB)).
Dane te obejmują również sporządzoną przez nas dokumentację Twojego zapytania, na przykład streszczenia komunikacji między nami, protokoły telefoniczne oraz w przypadku zapytań pisemnych (formularz kontaktowy, e-mail) – nasze oszacowanie rodzaju i pilności zapytania.Generowane we własnym zakresie.-
Dane telefoniczneNależą do nich dane protokołu, takie jak numer telefonu i czas trwania rozmowy. Użytkownicy infolinii.Podanie danych nie jest wymagane ustawowo ani umownie, nie jest też konieczne do zawarcia umowy. Nie ma obowiązku udostępniania tych danych. W przypadku nieudostępnienia tych danych nie możesz skontaktować się z nami telefonicznie. Dane przechowujemy tak długo, jak jest to niezbędne do osiągnięcia poniżej opisanych celów.
Dane zapisu rozmów telefonicznychNależą do nich nagrania rozmów telefonicznych między Tobą i naszym działem obsługi klienta oraz dokumentacja Twojej zgody i tekst rozmowy, który został wygenerowany automatycznie z nagrań.Użytkownicy infolinii.Podanie danych nie jest wymagane ustawowo ani umownie, nie jest też konieczne do zawarcia umowy. Nie ma obowiązku udostępniania tych danych. W przypadku nieudostępnienia tych danych nie możemy wykorzystać ich do poprawy naszej obsługi klienta. Dane przechowujemy tak długo, jak jest to niezbędne do osiągnięcia poniżej opisanych celów.

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych

Cel przetwarzania danych osobowychKategorie przetwarzanych danych osobowychZautomatyzowane podejmowanie decyzjiPodstawa prawna lub prawnie uzasadnione interesyOdbiorca
Udostępnienie naszych formularzy kontaktowych i formularzy czatu na stronie internetowej oraz odbieranie zapytań za pośrednictwem tych kanałów. W tym celu dane HTTP są tymczasowo przetwarzane na naszym serwerze internetowym. Dane HTTP, dane dotyczące zapytania. Nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO (ważenie interesów). Nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu dostępności treści strony internetowej wywołanych przez użytkownika. Dostawca usług CRM W odniesieniu do formularza kontaktowego ponadto: dostawca usług hostingowych
Zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury IT wykorzystywanej do udostępniania formularza, w szczególności do wykrywania, usuwania i niezawodnego dokumentowania usterek (np. ataków DDoS). W tym celu dane są tymczasowo przechowywane i analizowane w plikach dziennika na naszym serwerze internetowym. Dane HTTPNie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO (ważenie interesów). Nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu bezpieczeństwa infrastruktury IT wykorzystywanej do udostępniania formularza, w szczególności do wykrywania, usuwania i niezawodnego dokumentowania usterek (np. ataków DDoS). Dostawca usług hostingowych
Udostępnienie infolinii oraz przyjmowanie zapytań przez telefon. W tym celu dane protokołu są tymczasowo przetwarzane w naszych systemach. Dane telefoniczne, dane dotyczące zapytania. Nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO (ważenie interesów). Nasz prawnie uzasadniony interes polega na udostępnieniu infolinii na potrzeby indywidualnego doradztwa. Dostawca usług związanych z obsługą klienta
Udostępnienie systemu poczty elektronicznej na potrzeby kontaktowania się z naszym działem obsługi klienta oraz przyjmowanie zapytań za pośrednictwem tego kanału. W tym celu dane protokołu są tymczasowo przetwarzane w naszych systemach. Dane wiadomości e-mail, dane dotyczące zapytania. Nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO (ważenie interesów). Nasz prawnie uzasadniony interes polega na udostępnieniu systemu poczty elektronicznej na potrzeby kontaktowania się z naszym działem obsługi klienta. Dostawca poczty elektronicznej
Ocena jakości obsługi klienta: w tym celu opracowujemy zagregowane analizy rodzaju zapytania oraz czasu niezbędnego do jego opracowania; służy to ustaleniu, mniej więcej ile czasu potrzebuje nasz dział obsługi klienta na opracowanie różnego rodzaju zapytań. Takie zagregowane analizy nie zawierają żadnych danych osobowych naszych klientów. Dane telefoniczne, dane dotyczące zapytania.Nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO (ważenie interesów). Nasz prawnie uzasadniony interes polega na ocenie jakości obsługi klienta. . Dostawca usług CRM, dostawca usług związanych z obsługą klienta
Opracowanie Twojego zapytania. W przypadku potwierdzenia statusu naszego klienta możemy wywołać Twoje dane, które przechowujemy w naszym systemie, w celu opracowania zapytania. Do takich danych zalicza się np. historia zakupów w przypadku realizacji zwrotu. W przypadku zapytań pisemnych (formularz kontaktowy, e-mail) przeprowadzamy automatyczną analizę rodzaju i pilności zapytań w celu priorytetyzacji opracowywania różnych zapytań. W tym celu nasz system wykrywa określone słowa kluczowe w tekście zapytania, które wskazują na rodzaj zapytania (np. zapytanie dotyczące zamówienia, doradztwa w sprawie produktów itd.) oraz na jego pilność (tutaj oceniany jest ogólny wydźwięk tekstu zapytania). Dane dotyczące zapytania W zależności od konkretnego zapytania dane te mogą również obejmować poniżej wymienione dane dotyczące zamówień, które zostały złożone przez klienta jednorazowego: dane kontaktowe, dane dotyczące wysyłki, dane dotyczące zamówienia, dane dotyczące dłużników, dane wiadomości e-mail dotyczących transakcji, wartości zamówień i zwrotów, dane dotyczące zarządzania reklamami (szczegółowe informacje patrz  rozdział C.1) W zależności od konkretnego zapytania dane te mogą również obejmować poniżej wymienione dane dotyczące Twojego udziału w naszym Programie Lojalnościowym: dane podstawowe klientów, dane dotyczące uczestnika, historia zakupów, dane dotyczące artykułów, dane dotyczące zapytania skierowanego do działu obsługi klienta, dane dotyczące korzystania z serwisu, dane profilowe dotyczące segmentu, dane dotyczące zarządzania reklamami (szczegółowe informacje patrz rozdział E.1) Nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Jeśli Twoje zapytanie dotyczy umowy, której jesteś stroną, albo podjęcia działań przed zawarciem umowy: Art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO (wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy). W pozostałych przypadkach: Art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO (ważenie interesów). W tym przypadku nasz uzasadniony interes prawny polega na skutecznym przetwarzaniu Twojego zapytania. Dostawca usług związanych z obsługą klienta, dostawca usług CRM
Nagrywanie i analiza rozmów telefonicznych w celu poprawy obsługi klienta: za Twoją zgodą nagrywamy Twoje rozmowy telefoniczne z naszym działem obsługi klienta; nagrania audio przekształcamy na formę tekstową w sposób zautomatyzowany. Wygenerowane teksty analizujemy w sposób zautomatyzowany, ale też częściowo ręcznie, i wykorzystujemy pozyskane w ten sposób wyniki do celów szkolenia pracowników naszego działu obsługi klienta. W ramach tego rodzaju szkoleń nie przetwarzamy żadnych danych osobowych naszych klientów. Dane zapisu rozmów telefonicznychNie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO (zgoda).Dostawca usług związanych z obsługą klienta
Przechowywanie i przetwarzanie w celach dowodowych w razie ewentualnej konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.Dane dotyczące zapytania.Nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO (ważenie interesów). Nasz prawnie uzasadniony interes stanowi ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń prawnych. Dostawca usług związanych z obsługą klienta
Przechowywanie danych w celu wypełnienia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów ustawowych, a w szczególności z prawa handlowego i podatkowego. W zależności od rodzaju dokumentu obowiązek przechowywania wynikający z prawa handlowego i podatkowego może wynosić od sześciu do dziesięciu lat (§ 147 niemieckiej ordynacji podatkowej (AO), § 257 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB)). Dane dotyczące zapytania.Nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (wypełnienie obowiązków prawnych).Dostawca usług związanych z obsługą klienta

Szczegóły dotyczące odbiorców danych osobowych i przekazywania danych osobowych do państw trzecich i/lub organizacji międzynarodowych

OdbiorcaRola odbiorcySiedziba odbiorcyDecyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony albo odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia dotyczące przekazywania danych do państw trzecich i/lub organizacji międzynarodowych
Dostawca usług hostingowych (obecnie: ABOUT YOU GmbH, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Niemcy). Podmiot przetwarzającyUE-
Dostawca usług CRM (obecnie: Microsoft Ireland Operations Ltd, South County Business Park, Dublin, D18, Irlandia) Podmiot przetwarzającyUE-
Dostawca usług związanych z obsługą klienta (obecnie: Ströer X GmbH, Georgiring 3, 04103 Leipzig) Podmiot przetwarzającyUE-
Dostawca poczty elektronicznej (obecnie: Emarsys eMarketing Systems AG, Hans-Fischer-Straße 10, 80339 Monachium) Podmiot przetwarzającyUE-

G. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników naszych konkursów

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników naszych konkursów

Od czasu do czasu na naszej stronie internetowej lub również za pośrednictwem innych kanałów (np. kartki pocztowe dotyczące uczestnictwa) oferujemy możliwość udziału w różnych konkursach. Przetwarzamy informacje udostępnione przez Ciebie w odpowiednich formularzach uczestnictwa (które mogą być wstępnie wypełnione w przypadku naszych abonentów e-maili przypominających) w celu przeprowadzenia konkursu i wręczenia nagród zgodnie z zaakceptowanymi przez Ciebie warunkami uczestnictwa.

Ponadto w przypadku niektórych konkursów oferujemy możliwość zasubskrybowania wiadomości e-mail z przypomnieniem, za pośrednictwem których (zgodnie ze szczegółowymi informacjami zawartymi w danym formularzu rejestracji) będziemy informować o naszych konkursach. Przetwarzamy zebrane w związku z tym informacje w celu potwierdzenia Twojej subskrypcji oraz w celu dostarczania e-maili z przypomnieniem.

Informacje związane z udziałem w konkursach lub subskrypcją wiadomości e-mail z przypomnieniem przechowujemy również w celach dowodowych w razie ewentualnej konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych i ewentualnie w celu wypełnienia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów ustawowych, a w szczególności z prawa handlowego i podatkowego.

W przypadku udziału w konkursach lub subskrybowania wiadomości e-mail z przypomnieniem za pośrednictwem naszej strony internetowej (np. formularze konkursowe lub rejestracyjne) przeglądarka używana na urządzeniu końcowym wysyła na serwer naszej strony internetowej pewne informacje niezbędne ze względów technicznych, takie jak np. Twój adres IP. Przetwarzamy te informacje w celu zapewnienia dostępności formularzy na stronie internetowej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury IT wykorzystywanej do udostępniania strony internetowej informacje te są również tymczasowo przechowywane w tzw. pliku dziennika serwera WWW. Podczas korzystania z takich formularzy na naszej stronie internetowej masz również często możliwość zasubskrybowania naszego newslettera. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z newsletterem można znaleźć w sekcji D niniejszych informacji o ochronie danych.

Poniżej można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w konkursach i rejestracją w usłudze wiadomości z przypomnieniem na naszej stronie internetowej:

Szczegóły dotyczące przetwarzanych danych osobowych

Kategorie przetwarzanych danych osobowychDane osobowe zawarte w kategoriachŹródła danychObowiązek podania danychOkres przechowywania
Dane HTTP formularzaDane protokołu wymagane ze względów technicznych podczas wywoływania na stronie internetowej formularzy udziału w konkursie i subskrypcji wiadomości e-mail z przypomnieniem o konkursie za pośrednictwem Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)). Są to adres IP, typ i wersja przeglądarki internetowej, używany system operacyjny, wywoływana strona, poprzednio odwiedzona strona (referencyjny adres URL), data i godzina wywołania. Uczestnicy konkursów (tylko w przypadku udziału za pośrednictwem formularza online na naszej stronie internetowej, np. formularze konkursowe lub formularze rejestracyjne).Podanie danych nie jest wymagane ustawowo ani umownie, nie jest też konieczne do zawarcia umowy. Nie ma obowiązku udostępniania tych danych. W przypadku nieudostępnienia tych danych nie będziemy mogli zapewnić dostępności wywoływanej zawartości strony internetowej. Dane są przechowywane w sposób umożliwiający identyfikację osób, których dane dotyczą, w plikach dziennika serwera, przez okres maksymalnie 6 tygodni, chyba że wystąpi zdarzenie mające wpływ na bezpieczeństwo danych (np. atak DDoS). W przypadku wystąpienia zdarzenia istotnego dla bezpieczeństwa pliki dziennika serwera są przechowywane do momentu usunięcia i całkowitego wyjaśnienia tego zdarzenia.
Dane formularza uczestnictwaDane, które nam udostępniasz w formularzu uczestnictwa danego konkursu. Są to informacje, które nam udostępniasz w poszczególnych formularzach uczestnictwa i których potrzebujemy do przeprowadzenia konkursu zgodnie z zaakceptowanymi przez Ciebie warunkami uczestnictwa. Konkretny rodzaj wymaganych danych zależy od konkursu, w którym chcesz wziąć udział. Zwykle zapisujemy przynajmniej Twoją nazwę oraz adres e-mail. W zależności od konkursu mogą to być również inne dane, o których poinformujemy Cię każdorazowo w formularzu uczestnictwa. Uczestnicy konkursuUdostępnienie tych danych jest warunkiem koniecznym udziału w danym konkursie. Nie ma obowiązku udostępniania tych danych. W przypadku nieudostępnienia tych danych nie będziesz mógł wziąć udziału w konkursie. Dane są przechowywane do momentu zakończenia danego konkursu. Dane te możemy ponadto przechowywać w celach dowodowych w razie ewentualnej konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych przez okres przejściowy wynoszący trzy lata począwszy od końca roku, w którym nam je udostępniłeś, a w przypadku ewentualnych sporów prawnych aż do momentu ich zakończenia. Ponadto dane te przechowujemy również w zakresie, w jakim istnieje obowiązek przechowywania danych wynikający z przepisów ustawowych, a w szczególności z prawa handlowego i podatkowego. W zależności od rodzaju dokumentu obowiązek przechowywania wynikający z prawa handlowego i podatkowego może wynosić od sześciu do dziesięciu lat (§ 147 niemieckiej ordynacji podatkowej (AO), § 257 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB)).
Dane dotyczące zwycięzcówDane, które udostępniasz dodatkowo jako zwycięzca konkursu. Są to informacje, których potrzebujemy do dostarczenia nagrody, takie jak pełne imię i nazwisko, adres, Twój rozmiar odzieży i obuwia oraz informacja, czy przyjmujesz nagrodę. Zwycięzcy konkursuPodanie danych nie jest wymagane ustawowo ani umownie, nie jest też konieczne do zawarcia umowy. Nie ma obowiązku udostępniania tych danych. W przypadku nieudostępnienia tych danych nie będziemy mogli dostarczyć Ci Twojej nagrody. Dane są przechowywane do momentu zakończenia danego konkursu. Dane te możemy ponadto przechowywać w celach dowodowych w razie ewentualnej konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych przez okres przejściowy wynoszący trzy lata począwszy od końca roku, w którym nam je udostępniłeś, a w przypadku ewentualnych sporów prawnych aż do momentu ich zakończenia. Ponadto dane te przechowujemy również w zakresie, w jakim istnieje obowiązek przechowywania danych wynikający z przepisów ustawowych, a w szczególności z prawa handlowego i podatkowego. W zależności od rodzaju dokumentu obowiązek przechowywania wynikający z prawa handlowego i podatkowego może wynosić od sześciu do dziesięciu lat (§ 147 niemieckiej ordynacji podatkowej (AO), § 257 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB)).
Dane dotyczące nagrodyDane dotyczące nagród wygranych przez zwycięzców konkursu. Są to informacje o tym, jaką nagrodę zdobył zwycięzca. Generowane we własnym zakresie-Dane są przechowywane do momentu zakończenia danego konkursu. Dane te możemy ponadto przechowywać w celach dowodowych w razie ewentualnej konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych przez okres przejściowy wynoszący trzy lata począwszy od końca roku, w którym nam je udostępniłeś, a w przypadku ewentualnych sporów prawnych aż do momentu ich zakończenia. Ponadto dane te przechowujemy również w zakresie, w jakim istnieje obowiązek przechowywania danych wynikający z przepisów ustawowych, a w szczególności z prawa handlowego i podatkowego. W zależności od rodzaju dokumentu obowiązek przechowywania wynikający z prawa handlowego i podatkowego może wynosić od sześciu do dziesięciu lat (§ 147 niemieckiej ordynacji podatkowej (AO), § 257 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB)).
Dane subskrypcji wiadomości e-mail z przypomnieniemDane, które zapisujemy przy rejestracji do usługi dostarczania wiadomości e-mail z przypomnieniem dotyczących naszych konkursów. Są to następujące dane: adres e-mail, zwrot grzecznościowy, imię, nazwisko. Abonenci wiadomości e-mail z przypomnieniemPodanie danych nie jest wymagane ustawowo ani umownie, nie jest też konieczne do zawarcia umowy. Nie ma obowiązku udostępniania tych danych. W przypadku nieudostępnienia tych danych obowiązkowych nie będziemy mogli dostarczać Ci wiadomości e-mail z przypomnieniem. Przechowujemy te dane przez okres podany w formularzu rejestracji dla danej wiadomości e-mail z przypomnieniem, który jest zgodny z okresem trwania danej kampanii związanej z konkursem określonym w warunkach udziału. Dane te możemy ponadto przechowywać w celach dowodowych w razie ewentualnej konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych przez okres przejściowy wynoszący trzy lata począwszy od końca roku, w którym nastąpiło Twoje wyrejestrowanie lub w którym zakończył się okres wysyłania wiadomości e-mail z przypomnieniem, a w przypadku ewentualnych sporów prawnych aż do momentu ich zakończenia.
Dane opt-in wiadomości e-mail z przypomnieniemDane protokołu, które są niezbędne ze względów technicznych przy subskrypcji i rezygnacji z subskrypcji wiadomości e-mail z przypomnieniem. Należą do nich data i godzina subskrypcji wiadomości e-mail z przypomnieniem, data i godzina wysłania powiadomienia o rejestracji w ramach procedury double opt-in (podwójna zgoda), data i godzina potwierdzenia rejestracji w ramach procedury double opt-in oraz adres IP urządzenia końcowego użytego do potwierdzenia, data i godzina ewentualnej rezygnacji z wiadomości e-mail z przypomnieniem. Abonenci wiadomości e-mail z przypomnieniemPodanie danych nie jest wymagane ustawowo ani umownie, nie jest też konieczne do zawarcia umowy. Nie ma obowiązku udostępniania tych danych. W przypadku nieudostępnienia tych danych nie będziemy mogli dostarczać Ci wiadomości e-mail z przypomnieniem. Przechowujemy te dane przez okres podany w formularzu rejestracji dla danej wiadomości e-mail z przypomnieniem, który jest zgodny z okresem trwania danej kampanii związanej z konkursem określonym w warunkach udziału. Dane te możemy ponadto przechowywać w celach dowodowych w razie ewentualnej konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych przez okres przejściowy wynoszący trzy lata począwszy od końca roku, w którym nastąpiło Twoje wyrejestrowanie lub w którym zakończył się okres wysyłania wiadomości e-mail z przypomnieniem, a w przypadku ewentualnych sporów prawnych aż do momentu ich zakończenia.

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych

Cel przetwarzania danych osobowychKategorie przetwarzanych danych osobowychZautomatyzowane podejmowanie decyzjiPodstawa prawna lub prawnie uzasadnione interesyOdbiorca
Tylko w przypadku udziału w konkursie za pośrednictwem formularza online na naszej stronie internetowej, np. formularze konkursowe lub formularze rejestracyjne: Zapewnienie dostępności (ew. wstępnie wypełnionych) formularzy udziału w konkursie i formularza subskrypcji wiadomości e-mail z przypomnieniem na stronie internetowej: w tym celu dane są tymczasowo przetwarzane na naszym serwerze internetowym. Jeśli została przez Ciebie dokonana rejestracja w usłudze wiadomości e-mail z przypomnieniem i został przez Ciebie wyświetlony formularz udziału przy użyciu linka w wiadomości e-mail z przypomnieniem, wstępnie wypełnimy formularz udziału danymi podanymi przez Ciebie podczas rejestracji w usłudze wiadomości e-mail z przypomnieniem. W tym celu do linka prowadzącego do formularza uczestnictwa dołączamy losowo wygenerowaną wartość (hash), która umożliwia nam przyporządkowanie do Twoich danych subskrypcji wiadomości dotyczących zgody. Dane te możesz zmienić w dowolnej chwili przed wysłaniem formularza uczestnictwa. Dane HTTP formularza, lub dane subskrypcji wiadomości e-mail z przypomnieniem Nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (ważenie interesów). Nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu dostępności treści strony internetowej wywołanych przez użytkownika. Dostawca usług hostingowych.
Tylko w przypadku udziału w konkursie za pośrednictwem formularza online na naszej stronie internetowej, np. formularze konkursowe lub formularze rejestracyjne: Zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury IT wykorzystywanej do udostępniania formularzy uczestnictwa w konkursie i subskrypcji wiadomości e-mail z przypomnieniem, w szczególności do wykrywania, usuwania i niezawodnego dokumentowania usterek (np. ataków DDoS): W tym celu dane są tymczasowo przechowywane i analizowane w plikach dziennika na naszym serwerze internetowym. Dane HTTP formularza, Nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (ważenie interesów). Nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu bezpieczeństwa infrastruktury IT wykorzystywanej do udostępniania formularzy, w szczególności do wykrywania, usuwania i niezawodnego dokumentowania usterek (np. ataków DDoS). Dostawca usług hostingowych.
Zgłoszenie do konkursu oraz wyłonienie zwycięzców zgodnie z zaakceptowanymi przez Ciebie warunkami udziału w konkretnym konkursie.Dane formularza uczestnictwa, dane dotyczące nagrodyZwycięzca jest wyłaniany w drodze losowania. Losowanie przebiega automatycznie, bez ingerencji człowieka. Art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy).Dostawca usług hostingowych.
Ogłoszenie nagrody oraz dostarczenie nagród zgodnie z zaakceptowanymi przez Ciebie warunkami udziału w konkretnym konkursie.Dane formularza uczestnictwa, dane dotyczące zwycięzcy, dane dotyczące nagrodyNie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy).W razie potrzeby dostawca przesyłek
Procedura „double-opt-in” (podwójna zgoda) w celu potwierdzenia subskrypcji wiadomości e-mail z przypomnieniem: W tym celu na adres e-mail podany przy rejestracji wysyłamy wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Subskrypcja zaczyna obowiązywać dopiero w momencie, gdy abonent potwierdzi adres e-mail poprzez wywołanie linku potwierdzającego zawartego w wiadomości. Dane subskrypcji wiadomości e-mail z przypomnieniem, dane opt-in dla wiadomości e-mail z przypomnieniemNie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (ważenie interesów). Nasz prawnie uzasadniony interes stanowi pewne pod względem prawnym udokumentowanie Twojej zgody na otrzymywanie wiadomości e-mail z przypomnieniem. Dostawca usług hostingowych.
Wysyłanie wiadomości e-mail z przypomnieniem do abonentów wiadomości e-mail z przypomnieniem. Opcjonalne dane udostępnione przy rejestracji wykorzystujemy w celu zwracania się do Ciebie po imieniu w wiadomościach e-mail z przypomnieniem. Dane subskrypcji wiadomości e-mail z przypomnieniem, dane opt-in dla wiadomości e-mail z przypomnieniemNie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zgoda).Dostawca usług hostingowych.
Przechowywanie i przetwarzanie w celach dowodowych w razie ewentualnej konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.Dane formularza uczestnictwa, dane dotyczące zwycięzcy, dane dotyczące nagrody, dane subskrypcji wiadomości e-mail z przypomnieniem, dane opt-in dotyczące wiadomości e-mail z przypomnieniemNie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Ważenie interesów (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Nasz prawnie uzasadniony interes stanowi ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń prawnych.-
Przechowywanie danych w celu wypełnienia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów ustawowych, a w szczególności z prawa handlowego i podatkowego. W zależności od rodzaju dokumentu obowiązek przechowywania wynikający z prawa handlowego i podatkowego może wynosić od sześciu do dziesięciu lat (§ 147 niemieckiej ordynacji podatkowej (AO), § 257 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB)). Dane formularza uczestnictwa, dane dotyczące zwycięzcy, dane dotyczące nagrodyNie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.Wypełnienie obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).-

Szczegóły dotyczące odbiorców danych osobowych i przekazywania danych osobowych do państw trzecich i/lub organizacji międzynarodowych

OdbiorcaRola odbiorcyPrzekazywanie do państw trzecich i/lub organizacji międzynarodowychDecyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony albo odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia dotyczące przekazywania danych do państw trzecich i/lub organizacji międzynarodowych
Dostawca usług hostingowych (obecnie: ABOUT YOU GmbH, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Niemcy) Podmiot przetwarzającyUE i USA.Brak wydanej przez Komisję UE decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w myśl art. 45 ust. 3 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. ABOUT YOU posiada standardowe klauzule umowne (SSC), które zostały zatwierdzone zgodnie z art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Dostawca przesyłek Arvato distribution GmbH, Carl-Bertelsmann-Str. 32, 33330 Gütersloh, Niemcy Podmiot przetwarzającyUE-
Dostawca systemowych i serwisowych usług pocztowych. (obecnie: Amazon SES, Amazon Web Services EMEA SARL, 5 rue Plaetis, Luksemburg, L-2338, Luksemburg). Podmiot przetwarzającyUE i USA.Brak wydanej przez Komisję UE decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w myśl art. 45 ust. 3 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Amazon posiada standardowe klauzule umowne (SSC), które zostały zatwierdzone zgodnie z art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

H. Informacje na temat stosowania plików cookie

Ogólne informacje dotyczące plików cookie

Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki tekstowe zawierające informacje, które podczas wizyty na stronie internetowej mogą być umieszczane za pośrednictwem przeglądarki na urządzeniu końcowym użytkownika. Przy ponownym wyświetleniu strony internetowej na tym samym urządzeniu końcowym można wywołać plik cookie i przechowywane w nim informacje.

W zależności od tego, skąd pochodzi plik cookie, można wyróżnić tzw. first-party cookies i third-party cookies:

Tymczasowe pliki cookie (sesyjne pliki cookie) Pliki cookie, które są usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki.
Stałe pliki cookiePliki cookie, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika jeszcze przez określony czas po zamknięciu przeglądarki.
Pliki cookie nie wymagające zgody Pliki cookie, których jedynym celem jest przekazanie wiadomości za pośrednictwem elektronicznej sieci komunikacyjnej.
Pliki cookie, które są bezwzględnie konieczne, aby dostawca usługi społeczeństwa informacyjnego, o którą wyraźnie poprosił uczestnik lub użytkownik, mógł tę usługę zapewnić („bezwzględnie konieczne pliki cookie”).
Pliki cookie wymagające zgodyPliki cookie wykorzystywane do wszystkich innych celów niż wymienione powyżej.
First-party cookies (pliki cookie administratora)Pliki cookie umieszczane i wywoływane przez operatora strony internetowej jako administratora danych lub przez podmiot przetwarzający działający na jego zlecenie.
Third-party cookies (pliki cookie osób trzecich)Pliki cookie umieszczane i pobierane przez administratorów innych niż operator strony internetowej, którzy nie są podmiotami przetwarzającymi działającymi na zlecenie operatora strony internetowej.

Zarządzanie plikami cookie stosowanymi na tej stronie internetowej

1. Udzielenie zgody na stosowanie plików cookie i zarządzanie plikami cookie za pośrednictwem ustawień dotyczących ochrony danych i plików cookie

Jeśli do stosowania określonych plików cookie wymagana jest zgoda użytkownika, stosujemy te pliki cookie podczas używania przez Ciebie strony internetowej tylko wtedy, gdy wcześniej wyraziłeś na to zgodę. Informacje dotyczące tego, czy do zastosowania pliku cookie wymagana jest zgoda, można znaleźć w informacjach dotyczących plików cookie stosowanych na tej stronie internetowej w sekcji G.III niniejszej informacji o ochronie danych.

W tym celu po wywołaniu naszej strony internetowej wyświetlamy tzw. „baner dotyczący plików cookie”, który umożliwia wyrażenie zgody na stosowanie plików cookie na tej stronie internetowej poprzez naciśnięcie na odpowiedni przycisk. Naciskając na odpowiedni przycisk, możesz wyrazić zgodę na stosowanie wszystkich plików cookie opisanych osobno w sekcji G.III niniejszej informacji o ochronie danych. Możesz również dokonać indywidualnego wyboru plików cookie, klikając na odpowiedni przycisk Ustawienia plików cookie, a następnie indywidualnie dostosować wybór w późniejszym terminie. Twoją zgodę i ewentualnie również dane dotyczące indywidualnego wyboru plików cookie przechowujemy również w formie pliku cookie („cookie opt-in”) na Twoim urządzeniu końcowym, tak aby przy ponownym wywołaniu strony można było stwierdzić, czy wyraziłeś już zgodę. Okres ważności pliku cookie opt-in wynosi maksymalnie 6 miesięcy.

Bezwzględnie koniecznych plików cookie nie można dezaktywować za pośrednictwem funkcji zarządzania plikami cookie na tej stronie internetowej. Te pliki cookie można jednak dezaktywować w dowolnym momencie we własnej przeglądarce internetowej.

2. Zarządzanie plikami cookie za pośrednictwem ustawień w przeglądarce internetowej.

Plikami cookie można również zarządzać w ustawieniach swojej przeglądarki. Różne przeglądarki oferują różne możliwości konfiguracji ustawień dotyczących plików cookie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w na przykład na stronie http://www.allaboutcookies.org/ge/cookies-verwalten.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku dezaktywacji plików cookie w przeglądarce niektóre funkcje strony internetowej mogą przestać działać lub będą działać nieprawidłowo.

Pliki cookie stosowane na tej stronie internetowej

Na tej stronie internetowej mogą być stosowane następujące pliki cookie:

1. Pliki cookie niezbędne do korzystania ze strony internetowej w celach informacyjnych

Te pliki cookie nie wymagają zgody.

NazwaFirst-party / third-partyCel zastosowania i zawartośćOkres ważności
About You Cloud
privacyfirst-partyTen plik cookie jest niezbędny dla zapewnienia dostępności funkcji zarządzania zgodami dla strony internetowej (sekcja B.I). Ten plik cookie przechowuje informacje o tym, czy i ew. jakich zgód udzieliłeś oraz w którym momencie, aby w razie potrzeby aktywować odpowiednie narzędzia i pliki cookie zgodnie z udzieloną przez Ciebie zgodą. 2 tygodnie, jeśli nie wszystkie ustawienia plików cookie zostały zaakceptowane. W pozostałych przypadkach 6 miesięcy
ai_sessionfirst-partyTen plik cookie jest powiązany z oprogramowaniem Microsoft Application Insights, które zbiera statystyczne dane dotyczące korzystania i dane telemetryczne aplikacji opracowanych na bazie platformy chmurowej Azure. Jest to unikalny, anonimowy plik cookie służący do identyfikacji sesji1 dzień
ai_userfirst-partyTen plik cookie jest powiązany z oprogramowaniem Microsoft Application Insights, które zbiera statystyczne dane dotyczące korzystania i dane telemetryczne aplikacji opracowanych na bazie platformy chmurowej Azure. Jest to unikalny, anonimowy plik cookie służący do identyfikacji sesji1 dzień
csmopbfirst-partyTen plik cookie przechowuje dane dotyczące koszyka. Niezbędny dla funkcji sklepu4 tygodnie
csmcgfirst-partyTen plik cookie przechowuje dane dotyczące segmentu klientów MARC O’POLO.4 tygodnie
csmopatfirst-partyToken autoryzacyjny checkout pamięci plików cookie do pozyskiwania danych dotyczących klientów4 tygodnie
csmoprfirst-partyPlik cookie, który zapisuje Reco (Dynamic Yield lub Amazon Web Services)6 miesięcy
csmoprsfirst-partyPlik cookie, który zapisuje sesję Reco (DY lub AWS)Sesyjny
csmopwfirst-partyPlik cookie, który zapisuje informacje o liście życzeń4 tygodnie
csmtcfirst-partyPlik cookie, który zapisuje wybrane kategorie nadrzędne (damskie & męskie)4 tygodnie
csmiafirst-partyPlik cookie sprawdzający status logowania w obszarze Moje konto4 tygodnie
csmabfirst-partyCookie dla zadania testowego AB (eShop i/lub DY)4 tygodnie
csmabs first-partyCookie dla zadania AB-Test 4 tygodnie
langfirst-partyPlik cookie do identyfikacji języka użytkownika4 tygodnie
privacy-opt-out-performancefirst-partyTen plik cookie zawiera informacje na temat współczynnika akceptacji wybranych kategorii4 tygodnie
customerStubfirst-partyPlik cookie, który rozpoznaje klientów w kasie w celu wyświetlania powracającym klientom wstępnie wypełnionego formularza logowania. Tylko w kasie, nie na stronie sklepu6 tygodni

2. Pliki cookie marketingowe na potrzeby stosowania technologii marketingowych i sieci reklamowych

Te pliki cookie wymagają Twojej zgody.

Pliki cookie Google Ads Remarketing Te pliki cookie są wykorzystywane przez narzędzie do śledzenia aktywności w sieci Google Ads Remarketing do celowego kierowania reklam do użytkowników strony internetowej ((re)targeting) (sekcja B.II). W momencie tworzenia niniejszych informacji o ochronie danych wykorzystywane były w tym celu następujące pliki cookie. Nasz partner reklamowy mógł w ramach własnej odpowiedzialności dodać inne pliki cookie lub zmodyfikować cele zastosowań, zawartość i okresy przechowywania plików cookie. W związku z tym w celu uzyskania dalszych informacji należy się również zapoznać z informacjami o ochronie danych naszego partnera reklamowego, do których linki znajdują się w sekcji B.II.
NID SID DIE IDE ANID DSID FLC AID TAID exchange_uid __gads gac first-partyTe pliki cookie są wykorzystywane przez narzędzie do śledzenia aktywności w sieci Google Ads Remarketing Pixel do celowego kierowania reklam do użytkowników strony internetowej ((re)targeting) (sekcja B). W naszym sklepie umieściliśmy piksela Google Adwords Remarketing; jeśli użytkownik odwiedzi nasz sklep, piksel jest ładowany i umieszcza w przeglądarce użytkownika plik cookie (tag), aby ją oznaczyć. W zależności od tego, jakie strony klient odwiedzi w sklepie, informacja jest zapisywana w pliku cookie, jeśli na przykład oglądał różne produkty, ta informacja jest zapisywana i w ten sposób można wyświetlać temu klientowi reklamy produktów na innych stronach internetowych. W tym przypadku w pliku cookie zapisywane są ID produktów. Ogólnie rzecz ujmując, do plików cookie przekazujemy w tym celu dane dotyczące ID produktu, ceny, typu strony i liczby produktów. Oprócz ustawień dotyczących plików cookie na naszej stronie internetowej użytkownik może również dezaktywować spersonalizowaną reklamę Google: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=de Stały: 60 dni
Microsoft Advertising Te pliki cookie są wykorzystywane przez narzędzie do śledzenia aktywności w sieci Microsoft Advertising do celowego kierowania reklam do użytkowników strony internetowej ((re)targeting) (sekcja B.II). W momencie tworzenia niniejszych informacji o ochronie danych wykorzystywane były w tym celu następujące pliki cookie. Nasz partner reklamowy mógł w ramach własnej odpowiedzialności dodać inne pliki cookie lub zmodyfikować cele zastosowań, zawartość i okresy przechowywania plików cookie. W związku z tym w celu uzyskania dalszych informacji należy się również zapoznać z informacjami o ochronie danych naszego partnera reklamowego, do których linki znajdują się w sekcji B.II.
MUID MUIDBthird-partyTe pliki cookie są wykorzystywane przez narzędzie do śledzenia aktywności w sieci Microsoft Advertising Pixel do celowego kierowania reklam do użytkowników strony internetowej ((re)targeting) (sekcja B). W naszym sklepie umieściliśmy piksela Google Adwords Remarketing; jeśli użytkownik odwiedzi nasz sklep, piksel jest ładowany i umieszcza w przeglądarce użytkownika plik cookie (tag), aby ją oznaczyć. W zależności od tego, jakie strony klient odwiedzi w sklepie, informacja jest zapisywana w pliku cookie, jeśli na przykład oglądał różne produkty, ta informacja jest zapisywana i w ten sposób można wyświetlać temu klientowi reklamy produktów na innych stronach internetowych. W tym przypadku w pliku cookie zapisywane są ID produktów. Ogólnie rzecz ujmując, do plików cookie przekazujemy w tym celu dane dotyczące ID produktu, ceny, typu strony i liczby produktów. Oprócz ustawień dotyczących plików cookie na naszej stronie internetowej użytkownik może również dezaktywować spersonalizowaną reklamę Microsoft Ads: https://support.microsoft.com/de-de/microsoft-edge/verwenden-des-microsoft-edge-browserverlaufs-f%C3%BCr-personalisierte-werbung-und-erfahrungen-37aa831e-6372-238e-f33f-7cd3f0e53679 1 rok
Pliki cookie Criteo Te pliki cookie są wykorzystywane przez narzędzie do śledzenia aktywności w sieci Criteo do celowego kierowania reklam do użytkowników strony internetowej ((re)targeting) (sekcja B.II). W momencie tworzenia niniejszych informacji o ochronie danych wykorzystywane były w tym celu następujące pliki cookie. Nasz partner reklamowy mógł w ramach własnej odpowiedzialności dodać inne pliki cookie lub zmodyfikować cele zastosowań, zawartość i okresy przechowywania plików cookie. W związku z tym w celu uzyskania dalszych informacji należy się również zapoznać z informacjami o ochronie danych naszego partnera reklamowego, do których linki znajdują się w sekcji B.II.
ASP.NET_Sessionidthird-partyID sesji jest wykorzystywane do jednoznacznej identyfikacji przeglądarki na serwerze.Sesyjny
r.ackthird-partyPlik cookie wykorzystywany głównie na potrzeby Safari.1 godzina
uidthird-partyIdentyfikuje użytkowników na potrzeby remarketingu (wyświetlania dynamicznych banerów z najważniejszymi poleceniami specyficznymi dla produktu na podstawie danych statystycznych lub zebranych na podstawie zachowań podczas surfowania w internecie)1 rok
optoutthird-partyPlik cookie opt-out Pozwala użytkownikowi wyrejestrować się z usługi Criteo.5 lat
uicthird-partyIdentyfikuje kontekst użytkownika, np. na jakim etapie procesu zakupu użytkownik się znajduje, czy obejrzał jeden, czy więcej produktów, albo czy włożył produkt do koszyka. Pozwala nam to ocenić użytkownika na podstawie jego historii przeglądania i działań na stronie pod kątem np. prawdopodobieństwa dokonania zakupu.6 miesięcy
evtthird-partyPlik cookie zdarzeń Zawiera informacje o ostatnio odwiedzonej stronie na naszej witrynie internetowej. Jest wykorzystywany do polecenia produktu podczas procesu wyświetlania banera.6 miesięcy
udcthird-partyDynamiczny wybór inwentarza. Zawiera listę dostawców powierzchni reklamowej, u których użytkownik przynosi zyski i wspiera funkcjonalność zaznaczania i odznaczania. Criteo współpracuje w Niemczech z bardzo dużą liczbą dostawców powierzchni reklamowej. Jeden dostawca powierzchni reklamowej posiada z reguły jedną lub więcej stron internetowych, na których Criteo wyświetla swoje reklamy. Odznaczanie użytkownika oznacza, że użytkownik, który np. zakupił jakiś produkt, jest dla tego produktu odznaczany.6 miesięcy
acdcthird-partyAdvanced Criteo Data Collection Zawiera (opcjonalne) dodatkowe dane dotyczące użytkownika, np. czy użytkownik dotarł na stronę internetową za pośrednictwem mobilnego, czy stacjonarnego urządzenia końcowego. Jest wykorzystywany do stałego zwiększania skuteczności kampanii.6 miesięcy
zdithird-partyPassback loop detection Rejestruje, jak często użytkownik generuje ruch powrotny w strefie wydawcy. Wydawcy to duża część dostawców powierzchni reklamowej w naszej sieci, u których wyświetlamy reklamy naszych klientów.6 miesięcy
eidthird-partyExternal ID Zawiera ID użytkownika naszych wydawców / dostawców powierzchni reklamowej. Jest wykorzystywany do odsprzedaży naszego inwentarza midmarket. W naszej sieci jest duża liczba dostawców powierzchni reklamowej. W przypadku nieużywania zakupiony przez nas inwentarz jest odsprzedawany.6 miesięcy
optthird-partyPlik cookie opt zawiera informację, czy użytkownik wyrejestrował się z naszego serwisu lub z serwisu jednego z dostawców powierzchni reklamowej należącego do naszej sieci, a tym samym nie chce już otrzymywać spersonalizowanej reklamy.1 rok
Pliki cookie Mediards Te pliki cookie są wykorzystywane przez narzędzie do śledzenia aktywności w sieci Mediards do celowego kierowania reklam do użytkowników strony internetowej ((re)targeting) (sekcja B.II). W momencie tworzenia niniejszych informacji o ochronie danych wykorzystywane były w tym celu następujące pliki cookie. Nasz partner reklamowy mógł w ramach własnej odpowiedzialności dodać inne pliki cookie lub zmodyfikować cele zastosowań, zawartość i okresy przechowywania plików cookie. W związku z tym w celu uzyskania dalszych informacji należy się również zapoznać z informacjami o ochronie danych naszego partnera reklamowego, do których linki znajdują się w sekcji B.II.
Tr.mediards.com mdrds third-partyTen plik cookie przechowuje następujące dane: · PageLanguageCode (dede) · Product ID · OrderID · OrderValue · Waluta i · URL strony. 90 dni
Pliki cookie Piksela Facebooka Te pliki cookie są wykorzystywane na potrzeby narzędzia Piksel Facebooka na naszej stronie internetowej (sekcja B.II). W momencie tworzenia niniejszych informacji o ochronie danych wykorzystywane były w tym celu następujące pliki cookie. Nasz partner reklamowy mógł w ramach własnej odpowiedzialności dodać inne pliki cookie lub zmodyfikować cele zastosowań, zawartość i okresy przechowywania plików cookie. W związku z tym w celu uzyskania dalszych informacji należy się również zapoznać z informacjami o ochronie danych naszego partnera reklamowego, do których linki znajdują się w sekcji B.II.
c_userfirst-partyJest wykorzystywany wraz z plikiem cookie xs do uwierzytelniania tożsamości użytkownika dla Facebooka (User ID).90 dni
datrfirst-partyID przeglądarki i znacznik czasu Identyfikuje przeglądarkę w celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności strony internetowej, w tym odzyskiwania konta i identyfikacji podejrzanych kont. Stały: 2 lata
sbfirst-partyID przeglądarki i znacznik czasu Identyfikuje przeglądarkę na potrzeby uwierzytelniania logowania. Stały: 2 lata
wdfirst-partyWymiary ekranu lub okna Pozwala zapewnić optymalne wrażenia na ekranie użytkownika. Stały: 7 dni
xsfirst-partyID sesji, czas utworzenia, wartość uwierzytelniania, bezpieczny status sesji, ID grupy pamięci podręcznej Jest wykorzystywany wraz z plikiem cookie C_user do uwierzytelniania tożsamości użytkownika dla Facebooka.Stały: 90 dni
Esome Container (śledzenie konwersji za pośrednictwem Facebooka) Te pliki cookie są wykorzystywane przez narzędzia do śledzenia aktywności w sieci Facebooka zaimplementowane na stronie przez Esome Container do analizy działań podczas wizyty na stronie (śledzenie konwersji), segmentacji odwiedzających i analizy skuteczności kampanii (sekcja B.II). W momencie tworzenia niniejszych informacji o ochronie danych wykorzystywane były w tym celu następujące pliki cookie. Nasz partner reklamowy mógł w ramach własnej odpowiedzialności dodać inne pliki cookie lub zmodyfikować cele zastosowań, zawartość i okresy przechowywania plików cookie. W związku z tym w celu uzyskania dalszych informacji należy się również zapoznać z informacjami o ochronie danych naszego partnera reklamowego, do których linki znajdują się w sekcji B.II.
Activate Agent Segmentationfirst-partyTen plik cookie przechowuje następujące dane: · Znacznik czasu · Unikalny nr ID służący do (ponownego) rozpoznawania powracających użytkowników 365 dni
Facebook Audiencesfirst-party365 dni
Pliki cookie Daisycon tylko NL Te pliki cookie są wykorzystywane przez sieć reklamową Daisycon, aby jak najlepiej promować nasze produkty, w tym odtwarzanie personalizowanych, dostosowanych do zainteresowań reklam i rozliczanie kampanii reklamowych z naszymi partnerami reklamowymi (sekcja B.II). W momencie tworzenia niniejszych informacji o ochronie danych wykorzystywane były w tym celu następujące pliki cookie. Nasz partner reklamowy mógł w ramach własnej odpowiedzialności dodać inne pliki cookie lub zmodyfikować cele zastosowań, zawartość i okresy przechowywania plików cookie. W związku z tym w celu uzyskania dalszych informacji należy się również zapoznać z informacjami o ochronie danych naszego partnera reklamowego, do których linki znajdują się w sekcji B.II.
PHPSESSIDthird-partyGwarantuje unikalność odwiedzającego i mierzy, czy kliknięcie w ramach sesji generuje transakcję u reklamodawcy.1 rok
DCI, PDC third-partyGwarantuje unikalność odwiedzającego i mierzy, czy kliknięcie w ramach sesji trwającej 30 minut generuje transakcję u reklamodawcy.1 rok
ci_{program_ID} , ca_{program_ID} , si_{program_ID}third-partyMierzy, czy kliknięcie generuje transakcję u reklamodawcy.1 rok
__cfduid third-partyTen plik cookie wykorzystuje usługę Cloudflare, aby móc rejestrować bezpieczny ruch internetowy. Jest umieszczany przy kliknięciu na reklamodawcę i wywoływany za pomocą piksela konwersji. 1 rok
Awin Te pliki cookie są wykorzystywane przez sieć reklamową Awin, aby jak najlepiej promować nasze produkty, w tym odtwarzanie personalizowanych, dostosowanych do zainteresowań reklam i rozliczanie kampanii reklamowych z naszymi partnerami reklamowymi (sekcja B.II). W momencie tworzenia niniejszych informacji o ochronie danych wykorzystywane były w tym celu następujące pliki cookie. Nasz partner reklamowy mógł w ramach własnej odpowiedzialności dodać inne pliki cookie lub zmodyfikować cele zastosowań, zawartość i okresy przechowywania plików cookie. W związku z tym w celu uzyskania dalszych informacji należy się również zapoznać z informacjami o ochronie danych naszego partnera reklamowego, do których linki znajdują się w sekcji B.II.
bIdthird-partyDefiniuje ID specyficzne dla danej przeglądarki w celu identyfikacji nowego kliknięcia w tej samej przeglądarce.1 rok
aw***** (Nazwa pliku cookie jest inna w przypadku każdego reklamodawcy, zawiera jednak litery „aw”, po których następuje numer ID charakterystyczny dla reklamodawcy, z. B. aw1001.) third-partyReaguje w momencie, gdy klikasz na nasz link. Przechowuje numery ID odsyłających stron, reklam, na które kliknąłeś, grupy reklam, do których należy reklama, czasu kliknięcia, ID rodzaju reklamy, ID produktu i wszystkie odsyłacze, które odsyłająca strona dodaje do kliknięcia.30 dni
AWSESSthird-partyZapisuje informacje, gdy oglądasz reklamę, również aby zagwarantować, że nie będziemy Ci wyświetlać ciągle tej samej reklamy. ID reklamy, którą obejrzałeś. Wygasa na koniec sesji, przy zamknięciu przeglądarkiSesyjny
awpv***** (Nazwa pliku cookie jest inna w przypadku każdego reklamodawcy, zawiera jednak litery „awpv”, po których następuje numer ID charakterystyczny dla reklamodawcy, z. B. awpv1001.) third-partyReaguje, gdy oglądasz reklamę. Zapisuje ID strony internetowej, na której wyświetlana jest reklama, oraz czas wyświetlenia reklamy.24 godziny
_aw_m_***** (Nazwa pliku cookie jest inna w przypadku każdego reklamodawcy, zawiera jednak litery „_aw_m_”, po których następuje numer ID charakterystyczny dla reklamodawcy, z. B. _aw_m_1001.) Śledzące pliki cookie umieszczone przez reklamodawcę w domenie reklamodawcy dla AWIN third-partyReaguje w momencie, gdy klikasz na nasz link. Przechowuje numery ID odsyłających stron, reklam, na które kliknąłeś, grupy reklam, do których należy reklama, czasu kliknięcia, ID rodzaju reklamy, ID produktu i wszystkie odsyłacze, które odsyłająca strona dodaje do kliknięcia.30 dni
Pliki cookie Tracdelight Te pliki cookie są wykorzystywane przez sieć reklamową Tracdelight, aby jak najlepiej promować nasze produkty, w tym odtwarzanie personalizowanych, dostosowanych do zainteresowań reklam i rozliczanie kampanii reklamowych z naszymi partnerami reklamowymi (sekcja B.II). W momencie tworzenia niniejszych informacji o ochronie danych wykorzystywane były w tym celu następujące pliki cookie. Nasz partner reklamowy mógł w ramach własnej odpowiedzialności dodać inne pliki cookie lub zmodyfikować cele zastosowań, zawartość i okresy przechowywania plików cookie. W związku z tym w celu uzyskania dalszych informacji należy się również zapoznać z informacjami o ochronie danych naszego partnera reklamowego, do których linki znajdują się w sekcji B.II.
Click Cookies (parametry: obrót, OID, powierzchnia reklamowa wydawcy, czas kliknięcia, czas transakcji) td.oo34 Plik cookie zawiera wygenerowany losowo numer ID, który wiąże tracdelight z informacjami z linku partnerskiego (wydawca, reklamodawca, produkt).Stały: 30 dni
Pliki cookie Google Ads Conversion Pixel Te pliki cookie są wykorzystywane przez narzędzie do śledzenia aktywności w sieci Google Ads Conversion Pixel do analizy działań podczas wizyty na stronie (śledzenie konwersji) (sekcja B.II). W momencie tworzenia niniejszych informacji o ochronie danych wykorzystywane były w tym celu następujące pliki cookie. Nasz partner reklamowy mógł w ramach własnej odpowiedzialności dodać inne pliki cookie lub zmodyfikować cele zastosowań, zawartość i okresy przechowywania plików cookie. W związku z tym w celu uzyskania dalszych informacji należy się również zapoznać z informacjami o ochronie danych naszego partnera reklamowego, do których linki znajdują się w sekcji B.II.
Conversion AID DSID TAID first-partyTe pliki cookie są wykorzystywane przez narzędzie do śledzenia aktywności w sieci Google Ads Conversion Pixel do analizy działań podczas wizyty na stronie (śledzenie konwersji) (sekcja B.II). Zawierają one miejsca na następujące informacje: · Unikalny nr ID służący do (ponownego) rozpoznawania powracających użytkowników · Typ strony (np. strona z podziękowaniem po złożeniu zamówienia, strona szczegółów dotyczących produktu, koszyk), · Numer zamówienia · Wartość netto towarów w koszyku (bez kosztów przesyłki, bez podatku VAT, bez kosztów płatności, bez bonów) · Numery i ceny produktów Piksel konwersji przechowuje dane dotyczące nawyków zakupowych i zachowań użytkowników. Są to następujące informacje: · jaki produkt kupił klient w jakiej cenie · po jakich stronach nawigował · jaka była wartość koszyka Informacje te są wykorzystywane do oceny skuteczności zastosowanych środków reklamowych (np. czy zastosowanie banerów i filmów wygenerowało obrót). Ponadto na podstawie tych danych klienci są umieszczani w pseudonimowej formie na listach retargetingowych w celu wyświetlania im odpowiednio dopasowanych reklam lub wykluczenia ich z kampanii (np. wykluczenie mężczyzn z kampanii skierowanej do kobiet). (patrz również pliki cookie Google Ads Remarketing powyżej) Stały: 60 dni
Doubleclick/Floodlight Te pliki cookie są wykorzystywane przez narzędzie do śledzenia aktywności w sieci Doubleclick/Floodlight do celowego kierowania reklam do użytkowników strony internetowej ((re)targeting) oraz do analizy działań podczas wizyty na stronie (śledzenie konwersji) (sekcja B.II). W momencie tworzenia niniejszych informacji o ochronie danych wykorzystywane były w tym celu następujące pliki cookie. Nasz partner reklamowy mógł w ramach własnej odpowiedzialności dodać inne pliki cookie lub zmodyfikować cele zastosowań, zawartość i okresy przechowywania plików cookie. W związku z tym w celu uzyskania dalszych informacji należy się również zapoznać z informacjami o ochronie danych naszego partnera reklamowego, do których linki znajdują się w sekcji B.II. 14 dni
DSIDthird-party Optymalizacja kampanii
IDEthird-partyZawiera wygenerowane losowo ID użytkownika. Na podstawie tego numeru ID Google może rozpoznawać użytkownika niezależnie od domeny na różnych stronach internetowych i wyświetlać mu spersonalizowane reklamy.1 rok
vscr_vidthird-partyOptymalizacja kampanii1 rok
_fbpthird-partyOptymalizacja kampanii30 dni
Tectumedia Te pliki cookie są wykorzystywane przez narzędzia do śledzenia aktywności w sieci Google, Display.me, Mervellousmachine, mpnrs.com i Doubleclick zaimplementowane na stronie przez Tectumedia Container ( sekcja B.II). W momencie tworzenia niniejszych informacji o ochronie danych wykorzystywane były w tym celu następujące pliki cookie. Nasz partner reklamowy mógł w ramach własnej odpowiedzialności dodać inne pliki cookie lub zmodyfikować cele zastosowań, zawartość i okresy przechowywania plików cookie. W związku z tym w celu uzyskania dalszych informacji należy się również zapoznać z informacjami o ochronie danych naszego partnera reklamowego, do których linki znajdują się w sekcji B.II.
dsply_nth_3749third-partyOptymalizacja kampanii1 rok
dsply_nin_3793third-partyOptymalizacja kampanii1 rok
dsply_dlkl_3793third-partyOptymalizacja kampanii6 miesięcy
dsply_ost_3749third-partyOptymalizacja kampanii1 rok
dsply_ost_3793third-partyOptymalizacja kampanii6 miesięcy
dsply_kc_3749third-partyOptymalizacja kampanii1 rok
dsply_kc_3793third-partyOptymalizacja kampanii1 rok
dsply_dlkl_3749third-partyOptymalizacja kampanii1 rok
dsply_vidthird-partyOptymalizacja kampanii1 rok
atathird-partyOptymalizacja kampanii1 rok
Outbrain Te pliki cookie są wykorzystywane przez sieć reklamową Outbrain do jak najlepszego promowania naszych produktów, w tym odtwarzanie personalizowanych, dostosowanych do zainteresowań reklam i rozliczanie kampanii reklamowych z naszymi partnerami reklamowymi (sekcja B.II). W momencie tworzenia niniejszych informacji o ochronie danych wykorzystywane były w tym celu następujące pliki cookie. Nasz partner reklamowy mógł w ramach własnej odpowiedzialności dodać inne pliki cookie lub zmodyfikować cele zastosowań, zawartość i okresy przechowywania plików cookie. W związku z tym w celu uzyskania dalszych informacji należy się również zapoznać z informacjami o ochronie danych naszego partnera reklamowego, do których linki znajdują się w sekcji B.II.
OBUIDthird-partyPrzechowuje pseudonimowy numer ID użytkownika i jest odczytywany na potrzeby śledzenia zachowań użytkownika – na przykład kliknięć na reklamę, śledzenia konwersji lub wyświetlania kampanii retargetingowych.3 miesiące
AUIDthird-partyPrzechowuje pseudonimowy numer ID użytkownika i jest odczytywany na potrzeby śledzenia zachowań użytkownika na urządzeniach końcowych – na przykład kliknięć na reklamę, śledzenia konwersji lub wyświetlania kampanii retargetingowych.90 dni
Pinterest Te pliki cookie są wykorzystywane na potrzeby narzędzia PinterestPixel na naszej stronie internetowej (sekcja B.II). W momencie tworzenia niniejszych informacji o ochronie danych wykorzystywane były w tym celu następujące pliki cookie. Nasz partner reklamowy mógł w ramach własnej odpowiedzialności dodać inne pliki cookie lub zmodyfikować cele zastosowań, zawartość i okresy przechowywania plików cookie. W związku z tym w celu uzyskania dalszych informacji należy się również zapoznać z informacjami o ochronie danych naszego partnera reklamowego, do których linki znajdują się w sekcji B.II.
_pin_unauthfirst-partyWykorzystywany przez Pinterest do śledzenia korzystania z usług.1 rok
_pinterest_sessthird-party. www.pinterest.comPlik cookie logowania na Pinterest jest wykorzystywany do zapisywania statusu logowania użytkownika w przeglądarce internetowej. Jest aktualizowany, kiedy użytkownik loguje się na Pinterest (lub wylogowuje się z Pinterest). Ten plik cookie zawiera numer ID użytkownika Pinteresta (pseudolosowa liczba całkowita) oraz token uwierzytelniający użytkownika (jeśli użytkownik jest zalogowany na Pinterest).Sesyjny
_pinterest_ct, _pinterest_ct_mw, _pinterest_ct_rtthird-party. www.pinterest.comMają one identyczną zawartość; zawierają tylko ID użytkownika i znacznik czasu utworzony dla tego pliku cookie.1 rok
Emarsys eMarketing Systems AG
scarab.visitorfirst-partyBrowser ID - Identyfikuje przeglądarkę na potrzeby uwierzytelniania logowania1 rok
cdvthird-partyBrowser ID - Identyfikuje przeglądarkę na potrzeby uwierzytelniania logowania1 rok
scarab.profilefirst-partyInformacje dotyczące profilu użytkownika, wyszukiwanych produktów itp., dodatkowo również metryki wydajności skryptów (jak szybko zostały załadowane/wykonane itd.) – te pliki cookie są szyfrowane1 rok
xpthird-partyInformacje dotyczące profilu użytkownika, wyszukiwanych produktów itp., dodatkowo również metryki wydajności skryptów (jak szybko zostały załadowane/wykonane itd.) – te pliki cookie są szyfrowane1 rok
scarab.mayAdd & scarab.mayViewedfirst-partyPliki cookie sesyjne, które wykorzystujemy do śledzenia nawyków związanych z kliknięciami i artykułów w koszyku.Czas trwania sesji
sthird-partyPliki cookie sesyjne, które wykorzystujemy do śledzenia nawyków związanych z kliknięciami i artykułów w koszyku.Czas trwania sesji

3. Pliki cookie na potrzeby stosowania technologii analityki internetowej

Te pliki cookie wymagają Twojej zgody.

Pliki cookie Artefact-Triple-A
meta_{ID KAMPAGNE}, ({ID KAMPAGNE} to numer identyfikacyjny oznaczający odpowiedni rynek (np. Niemcy, Austria).) first-partyTe pliki cookie są stosowane przez narzędzie do analizy sieciowej Google Analytics do rejestrowania i analizowania zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej w celu ulepszenia strony internetowej (sekcja B). Zawierają one miejsca na następujące informacje: · Kod kraju, np. at, de, ch · Unikalny nr ID służący do (ponownego) rozpoznawania powracających użytkowników · Numer zamówienia · Wartość netto towarów w koszyku (bez kosztów przesyłki, bez podatku VAT, bez kosztów płatności, bez bonów) · Liczba produktów w koszyku · Numery produktów · Kategorie produktów · Wielkość produktów · Informacja, czy klient jest nowy czy stały · Metoda płatności (faktura, pobranie, karta kredytowa, Paypal, iDeal, Przelewy24) · Informacja, czy użyto bonu, kod, rodzaj i wartość bonu · Informacja, czy udzielono zgody na newsletter · Płeć Stały: 30 dni
meta[RF1] _{ID KAMPAGNE}s ({ID KAMPAGNE} to numer identyfikacyjny oznaczający odpowiedni rynek (np. Niemcy, Austria).) first-partyTymczasowy
Pliki cookie Google Analytics Te pliki cookie są stosowane przez narzędzie do analizy sieciowej Google Analytics do rejestrowania i analizowania zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej w celu ulepszenia strony internetowej (sekcja B).
_gafirst-partyTen plik cookie zawiera unikalne ID odwiedzającego i jest wykorzystywany do rozróżniania użytkowników.Stały: 2 lata
_gidfirst-partyTen plik cookie zawiera unikalne ID odwiedzającego i jest wykorzystywany do rozróżniania użytkowników.Stały: 24 godziny
_gatfirst-partyTen plik cookie jest wykorzystywany do zmniejszania wskaźnika zapytań.Tymczasowy
__utmafirst-partyTen plik cookie przechowuje dane dotyczące liczby wizyt każdego odwiedzającego oraz datę i godzinę pierwszej wizyty, wcześniejszych wizyt i aktualnej wizyty.Stały: 2 lata
__utmtfirst-partyTen plik cookie jest wykorzystywany do zmniejszania wskaźnika zapytań.Tymczasowy
__utmbfirst-partyTen plik cookie jest wykorzystywany do monitorowania, jak długo odwiedzający pozostaje na stronie internetowej, tzn. kiedy wizyta się rozpoczyna, a kiedy kończy. Ten plik cookie przechowuje datę i godzinę wejścia odwiedzającego na stronę internetową. Tymczasowy
__utmcfirst-partyTen plik cookie jest wykorzystywany do monitorowania, jak długo odwiedzający pozostaje na stronie internetowej, tzn. kiedy wizyta się rozpoczyna, a kiedy kończy. Ten plik cookie przechowuje datę i godzinę opuszczenia strony internetowej przez odwiedzającego. Stały: 30 minut
__utmvfirst-partyTen plik cookie przechowuje kategorię odwiedzających, do której należy użytkownik.Stały: 2 lata
__utmzfirst-partyTen plik cookie przechowuje informacje na temat źródła lub kampanii, która wyjaśnia, w jaki sposób użytkownik dotarł na stronę internetową.Stały: 6 miesięcy
dw_dntfirst-partyControls client-side JavaScript for Commerce Cloud tracking featuresSesyjny
dw_dntfirst-partyControls client-side JavaScript for Commerce Cloud tracking featuresSesyjny
__cq_dntfirst-partySFCC RecoSesyjny
__cq_segfirst-partySortowanie predykcyjne SFCC Reco1 miesiąc
dwac_*first-partyPrzechowuje dane do celów analitycznych.Sesyjny
Google Optimize
_gaexpTwoja domena first-party wykorzystywany częściowo jako test w celu sprawdzenia, czy przeglądarka zezwala na wykorzystywanie plików cookie. Nie zawiera żadnych identyfikatorów.90 dni
_opt_utmcTwoja domena first-party Ten plik cookie przechowuje informacje, za pośrednictwem jakiej kampanii marketingowej użytkownik ostatnio wszedł na stronę.24 godziny
_opt_awcidTwoja domena first-party Zawiera wygenerowane losowo ID użytkownika. Na podstawie tego numeru ID Google może rozpoznawać użytkownika niezależnie od domeny na różnych stronach internetowych i wyświetlać mu spersonalizowane reklamy.24 godziny
_opt_awmidTwoja domena first-party Ten plik cookie jest stosowany, gdy użytkownik trafia na stronę internetową poprzez kliknięcie reklamy Google. Zawiera informacje o tym, z jakiego konta klienta została włączona kliknięta reklama.24 godziny
_opt_awgidTwoja domena first-party Ten plik cookie jest stosowany, gdy użytkownik trafia na stronę internetową poprzez kliknięcie reklamy Google. Zawiera informacje, do jakiej kampanii reklamowej należy kliknięta reklama.24 godziny
_opt_awkidTwoja domena first-party Ten plik cookie jest stosowany, gdy użytkownik trafia na stronę internetową poprzez kliknięcie reklamy Google. Zawiera informacje o kryteriach wyboru, na podstawie których reklama została włączona, np. jakie słowo kluczowe zostało zarezerwowane w Google.24 godziny

4. Pliki cookie służące do personalizacji na potrzeby stosowania technologii personalizacji

Te pliki cookie wymagają Twojej zgody.

adnymics GmbH
AWSALBthird-partyAnaliza zachowania użytkowników związanego z kliknięciami i nawyków zakupowych pozwala w 13 miesięcy
AWSALBCORSthird-partyprzypadku złożenia zamówienia stworzyć dla użytkownika dodawaną do przesyłki ulotkę zawierającą spersonalizowane rekomendacje produktów.13 miesięcy
Pliki cookie Epoq
eqefirst-partyNarzędzie rekomendacji Epoq pozwala zoptymalizować naszą stronę internetową w taki sposób, aby wizyta na stronie stała się wyjątkowym osobistym doświadczeniem dzięki precyzyjnie dopasowanym rekomendacjom i treściom. Wywoływaną przez użytkownika zawartość stron wykorzystujemy do polecania użytkownikom równoważnych lub zbliżonych tematycznie produktów lub innych istotnych dla użytkownika treści.Stały: 30 Dni
eqsidfirst-partySesyjny
_cfduidfirst-partyStały: 365 dni
Saiz
ARRAffinitySameSiteFirst PartyPlik cookie ARRAffinitySameSite służy do równomiernego rozkładania żądań użycia widżetu, dzięki czemu widżet SAIZ zawsze ładuje się szybko.20 minut
AB Tasty
ABTastyFirst-partyW AB Tasty ten plik cookie jest wykorzystywany do przesyłania danych testowych (ID odwiedzającego, ID testu i wariantu, znaczniki czasu).13 miesięcy
ABTastySessionFirst-partyW przypadku AB Tasty Session ten plik cookie jest wykorzystywany do wysyłania informacji o rozpoczęciu, długości i zakończeniu sesji. Oparty na sesji
Fittingbox
LastSessionUuid Pierwsza strona Ten identyfikator służy do śledzenia, czy użytkownik uruchomił wcześniej moduł Virtual Try On.Oparte na sesji
fitstatePierwsza stronaTen plik cookie identyfikuje, czy użytkownik korzysta ze zdjęcia, czy z trybu aparatu dla funkcji Virtual Try On.Oparte na sesji
dataPrivacyTermsAcceptedPierwsza strona Użytkownik zaakceptował informację o ochronie danych.30 minut
dataPrivacyTermsAnswerExpiration_datePierwsza strona Okres, w którym można korzystać z Virtual Try On bezterminowo bez ponownego wyświetlania powiadomienia o ochronie prywatności. 30 minut

I. Informacje dotyczące osoby, której dane dotyczą

Ogólne informacje o prawach osób, których dane dotyczą

Jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

● Prawo dostępu (artykuł 15 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych)

● Prawo do sprostowania danych (artykuł 16 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych)

● Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (artykuł 17 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych)

● Prawo do ograniczenia przetwarzania (artykuł 18 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych)

● Prawo do przenoszenia danych (artykuł 20 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych)

● Prawo do sprzeciwu (artykuł 21 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych)

● Prawo do wycofania zgody (artykuł 7 ust. 3 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych)

● Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (artykuł 77 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych)

Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, możesz zwrócić się do nas na dane kontaktowe umieszczone w sekcji A.

Informacje na temat wszelkich specjalnych sposobów i mechanizmów, które ułatwiają użytkownikowi korzystanie z przysługujących mu praw, w szczególności korzystanie z prawa do przenoszenia danych i sprzeciwu, można znaleźć w informacjach na temat przetwarzania danych osobowych w sekcjach od B do F niniejszych informacji o ochronie danych.

Poniżej znajdują się bardziej szczegółowe informacje na temat praw przysługujących użytkownikowi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych:

Prawo dostępu

Jako osobie, której dane dotyczą, przysługuje Ci prawo dostępu zgodnie z warunkami określonymi w art. 15 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Oznacza to, że masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli tak jest, masz również prawo uzyskać dostęp do tych danych osobowych oraz do informacji wymienionych w art. 15 ust. 1 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Są to na przykład informacje dotyczące celów przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych osobowych oraz odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione (art. 15 ust. 1 lit. a, b i c Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych).

Pełny zakres prawa dostępu znajduje się w artykule 15 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, które można wyświetlić, klikając na link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

Prawo do sprostowania danych

Jako osobie, której dane dotyczą, przysługuje Ci prawo do sprostowania danych zgodnie z warunkami określonymi w art. 16 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Oznacza to, że masz prawo zażądać od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Cię nieprawidłowych danych osobowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Pełny zakres prawa do sprostowania danych znajduje się w artykule 16 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, które można wyświetlić, klikając na link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Jako osobie, której dane dotyczą, przysługuje Ci prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) zgodnie z warunkami określonymi w art. 17 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Oznacza to, że masz prawo zażądać od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Cię danych osobowych, a my mamy obowiązek bezzwłocznie usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Może to mieć miejsce na przykład w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, do których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane (art. 17 ust. 1 lit. a Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych).

Jeżeli upubliczniliśmy dane osobowe, a mamy obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmujemy rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje (art. 17 ust. 2 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych).

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne z przyczyn wymienionych w art. 17 ust. 3 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Może to mieć na przykład miejsce w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych (art. 17 ust. 3 lit. a i e Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych).

Pełny zakres prawa do usunięcia danych znajduje się w artykule 17 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, które można wyświetlić, klikając na link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Jako osobie, której dane dotyczą, przysługuje Ci prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Oznacza to, że masz prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli spełniony jest jeden z warunków wymienionych w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Może to mieć miejsce na przykład w przypadku, gdy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych. W takim przypadku ograniczenie przetwarzania obowiązuje przez okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych osobowych (art. 18 ust. 1 lit. a Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych).

Ograniczenie oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania (art. 4 ust. 3 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych).

Pełny zakres prawa do ograniczenia przetwarzania znajduje się w artykule 18 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, które można wyświetlić, klikając na link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

Prawo do przenoszenia danych

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo do przenoszenia danych na warunkach określonych w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Oznacza to, że użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które go dotyczą, oraz ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (art. 20 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Aby uzyskać informacje na temat tego, czy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, należy zapoznać się z informacjami na temat podstaw prawnych przetwarzania w sekcjach od B do F niniejszych informacji o ochronie danych.

Korzystając z prawa do przenoszenia danych, użytkownik ma również prawo do przesłania danych osobowych bezpośrednio od nas do innego administratora, o ile jest to technicznie wykonalne (art. 20 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Pełny zakres prawa do ograniczenia przetwarzania danych można znaleźć w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, do którego można uzyskać dostęp pod następującym linkiem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

Prawo do sprzeciwu

Jako osobie, której dane dotyczą, przysługuje Ci prawo do sprzeciwu zgodnie z warunkami określonymi w art. 21 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

O Twoim prawie do sprzeciwu poinformujemy Cię wyraźnie jako osobę, której dane dotyczą, najpóźniej w momencie pierwszej komunikacji z Tobą.

Poniżej można znaleźć szczegółowe informacje na ten temat:

1. Prawo do sprzeciwu z przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji osoby, której dane dotyczą

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo w dowolnym momencie – z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji – wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Twojej osoby opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

Informacje o tym, czy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, można znaleźć w informacjach dotyczących podstaw prawnych przetwarzania danych w sekcjach B do F niniejszej informacji o ochronie danych.

W przypadku wniesienia sprzeciwu z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji nie będziemy już przetwarzać odnośnych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub jeżeli przetwarzanie służy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Pełny zakres prawa do wniesienia sprzeciwu znajduje się w artykule 21 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, które można wyświetlić, klikając na link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

2. Prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Informacje o tym, czy i w jakim zakresie dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, można znaleźć w informacjach dotyczących celów przetwarzania danych w sekcjach B do F niniejszej informacji o ochronie danych.

W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego nie będziemy już przetwarzać odnośnych danych osobowych do tych celów.

Pełny zakres prawa do wniesienia sprzeciwu znajduje się w artykule 21 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, które można wyświetlić, klikając na link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

Prawo do przenoszenia danych

Jako osobie, której dane dotyczą, przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych zgodnie z warunkami określonymi w art. 20 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Oznacza to, że masz prawo otrzymać dotyczące Cię dane osobowe, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (art. 20 ust. 1 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych).

Informacje o tym, czy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, czy na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, można znaleźć w Informacjach dotyczących podstaw prawnych przetwarzania danych w sekcjach B do F niniejszych informacji o ochronie danych.

Wykonując prawo do przenoszenia danych możesz ponadto zażądać, abyśmy przesłali dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe (art. 20 ust. 2 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych).

Pełny zakres prawa do ograniczenia przetwarzania znajduje się w artykule 20 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, które można wyświetlić, klikając na link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jako osobie, której dane dotyczą, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z warunkami określonymi w art. 77 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Naszym organem nadzorczym jest:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht

Promenade 18, 91522 Ansbach

poststelle@lda.bayern.de

+49 (0) 981 180093-0

J. Informacje dotyczące specjalistycznych pojęć z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych stosowanych w niniejszych Informacjach o ochronie danych

Informacje dotyczące specjalistycznych pojęć z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych stosowanych w niniejszych Informacjach o ochronie danych

Znaczenie specjalistycznych pojęć użytych w niniejszych informacjach o ochronie danych bazuje na Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych.

Wszystkie definicje Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych można znaleźć w art. 4 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, które można wyświetlić, klikając na link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

Szczegółowe informacje dotyczące najważniejszych specjalistycznych pojęć z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych stosowanych w niniejszych Informacjach o ochronie danych:

●„Dane osobowe” to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

●„Osoba, której dane dotyczą” to zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, do której odnoszą się dane osobowe;

●„Przetwarzanie” oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

●„Profilowanie” oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny określonych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;

●„Administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać przewidziany administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;

●„Podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe na zlecenie administratora;

●„Odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią, czy nie. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;

●„Strona trzecia” to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe;

●„Organizacja międzynarodowa” oznacza organizację i organy jej podlegające działające na podstawie prawa międzynarodowego publicznego lub inny organ powołany na drodze umowy pomiędzy co najmniej dwoma państwami lub na podstawie takiej umowy;

●„Państwo trzecie” oznacza państwo, które nie jest członkiem Unii Europejskiej („UE”) ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”);

●„Szczególne kategorie danych osobowych” to dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne służące do jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej, a także dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej osoby fizycznej.

K. Status i zmiany niniejszych Informacji o ochronie danych osobowych

Status i zmiany niniejszych Informacji o ochronie danych osobowych

Niniejsza Informacja o ochronie danych pochodzi z dn. 01.03.2021.

Ze względu na dalszy rozwój techniczny i/lub zmiany wymagań ustawowych i/lub urzędowych konieczne może być odpowiednie dostosowanie niniejszych informacji o ochronie danych.

Zawsze aktualną wersję informacji o ochronie danych można znaleźć pod adresem www.marc-o-polo.com.